menu denk mee beslis mee maak mee

Onze Wijk

Een kunst-educatief programma rondom...

Stichting Mesh
1 juni 2019 tot 25 september 2019
beeldend 3D, tekenen en schilderen
kinderen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Een publiek resultaat

Door Inger van Beek op di 12 nov

De afgelopen maanden mochten we twee eindresultaten presenteren aan de wijk Bospolder. Bij buurtcentrum BoTu maakten deelnemende kinderen van '...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Onze Wijk

Een kunst-educatief programma rondom talentontwikkeling en buurtbetrokkenheid

afbeelding van Inger van Beek

Ingediend door:

Inger van Beek

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Is het beoogde resultaat duidelijk en onderscheidend genoeg?

Wat ga je doen?: 

In 2019 gaat Foundation MESH, een stichting die internationale kunstprojecten organiseert, een samenwerking aan met buurtvereniging Botu, een vereniging die dagelijks activiteiten aanbiedt aan alle leeftijden. Beiden organisaties bevinden zich in in de Rotterdamse wijk Bospolder/Tussendijken, ieder met een eigen doelgroep en doelstellingen. In 2019 presenteren de partijen een gezamenlijk programma met een gedeeld doel én gedeelde doelgroep. Hierbij staan omgevingsbewustzijn, eigenschap van de leefomgeving en talentontwikkeling van een jonge doelgroep door kunsteducatie centraal. De samenwerking vindt zijn basis in eerdere samenwerkingen tussen de partijen en wordt voortgestuwd door deelnemersinitiatief. 

In 2017 initieerde MESH een kunstproject waarbij de productie van een professioneel openbaar kunstwerk werd gekoppeld aan een workshop voor lokale jeugd. Hierbij produceerde een internationale combinatie van kunstenaars in opdracht van MESH een muurschildering in de wijk en gaven daarnaast een workshop aan kinderen verbonden aan buurtvereniging Botu. Voor de workshops werden zowel het buurthuis als de buitenruimte van de vereniging ingezet. Hierdoor konden de kinderen onder begeleiding van de kunstenaars ook eigen openbare kunstwerken (schilderingen) produceerden op een muur en een basketbalveld. Het project vond in totaal reeds drie maal plaats, iedere keer met een ander professioneel kunstwerk, een andere workshop en nieuwe deelnemers. Deze projecten bleken de jonge doelgroep zo sterk aan te spreken dat bij hen de vraag bestaat voor een vervolg. Dit zien de partners als een uitzonderlijke kans. Bij het bestaan van een dergelijke mate van interesse vanuit een doelgroep waarvan dit niet vanzelfsprekend is, is dat een waardevolle kans voor verdieping en duurzame ontwikkeling. De wijk Bospolder/Tussendijken is een zeer multiculturele wijk maar geldt ook als één van de armste wijken van de stad en kent een hoog aantal bewoners bij wie kunst en kunsteducatie geen vast onderdeel is van de opvoeding. De wijk kent naast MESH geen beeldende kunstinstellingen en afgezien van enkele lokale jaarlijkse wijkfestiviteiten vindt er zo goed als geen kunstprogrammering plaats. Waar de voorgaande workshops korte, op zichzelf staande momenten boden voor de deelnemers om creatief bezig te zijn, streven de partners voor 2019 naar een uitgebreider, samenhangend programma voor verdere talentontwikkeling van de deelnemers en het creëren van begrip van de kunstvormen waarmee zij werken. Hierin staat een diepere connectie met de leefomgeving van de deelnemers centraal, waarmee zij op maatschappelijk geëngageerde basis aan de slag gaan. Met het programma spelen de partners niet alleen in op de wensen van de doelgroep, maar reageren zij ook op relevante ontwikkelingen binnen de omgeving van die doelgroep. De kracht van openbare kunst is dat deze vaak een connectie maakt met de omgeving waarin zij zich bevindt, en hier vaak ook een reactie op geeft. Met een programma dat dieper ingaat op deze kunstvorm, geldt ook een passend en verdiepend thema ‘onze wijk’.

Het thema komt voort uit actuele ontwikkelingen binnen de wijk, maar ook binnen de hele stad Rotterdam. Met de economie in de lift en een actief beleid rondom het aantrekken van meer ‘kansrijke’ bewoners naar wijken waar de algemene levensstandaard laag is, zijn verschillende wijken onderhevig aan gebiedsontwikkeling. In verschillende gevallen heeft dit het verdwijnen van sociale woningen en publieke ruimte ten gevolg. Met deze ontwikkelingen kampt buurtvereniging Botu ook. In de nabije toekomst zal het buurthuis moeten verdwijnen voor de bouw van nieuwe appartementen. Hiermee verdwijnt een belangrijke ontmoetingsplek en veel openbare ruimte die nu wordt gebruikt voor kinderactiviteiten. Ervaring leert dat bewoners zelden zeggenschap hebben over ontwikkelingen binnen hun wijk. Die worden in de meeste gevallen van bovenaf en volgens specifieke gebiedsplannen doorgevoerd. Een gevolg daarvan is een lagere mate van betrokkenheid door bewoners en een algeheel gevoel dat zij geen invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Het thema past daarnaast goed bij de kunstvorm dat de basis is van het programma: kunst in de buitenruimte. Deze soort kunst bezit het bijzondere kenmerk positieve invloed uit te oefenen op haar omgeving. De maker ervan bevindt zich daarmee in een interessante positie. Hij heeft de mogelijkheid de omgeving voor vele bewoners aan te passen. Deze positie vraagt daarmee ook verantwoordelijkheid en inleving. Wanneer er draagvlak vanuit de omgeving bestaat kan een werk immers een verbetering bieden voor vele verschillende mensen. Door deze kenmerken aan het educatieve programma toe te voegen wordt basis gelegd voor betrokkenheid bij en visie op de eigen omgeving. Onderdeel van het programma is daarom ook de eigen inbreng van de deelnemers. Hen wordt gevraagd na te denken over het doel, de uitvoer en de impact van het project op de omgeving. De resultaten zijn daarmee, afgezien van het kader dat wordt geboden, deelnemers gestuurd waarmee de deelnemers zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen. Als bewoners van de wijk zijn zij de aangewezen personen om locatierelevante werken te maken. Hierbij is het van belang dat zij goed nadenken over de samenstelling van hun wijk, relevante kwesties en hun persoonlijke en gezamenlijke wensen voor hun leefomgeving. Die kennis en wensen moeten vervolgens worden omgezet naar concrete plannen voor kunstwerken die een sterke connectie hebben met die omgeving en die ook iets toevoegen voor de bewoners ervan. Het geheel geeft de deelnemers een stem in de wijk als jonge bewoners met eigen ideeën over hun omgeving Het gehele programma zal zowel resulteren in deelpresentaties en in een eindpresentatie. Waar de deelpresentaties met name worden aangeboden aan de wijk, wordt het eindresultaat ook aangeboden aan de Rotterdamse Gemeente, die daarmee de unieke kans krijgt input te verkrijgen van een jonge generatie buurtbewoners en hun ideeën voor hun wijk.

Het programma wordt geinitieerd door de twee samenwerkingspartijen omdat er bij de doelgroep een bepaalde behoefte bestaat. De vraag van de kinderen naar meer kunstzinnige activiteiten is gedocumenteerd door de kinderactiviteitenbegeleidster Liesa de Bruin. Dagelijks staat zij in nauw contact met de kinderen en vraagt hen altijd om input. Door middel van ideeënbriefjes en persoonlijke gesprekken met de kinderen kwam zij te weten dat de eerder gevolgde "graffiti workshops" sterk aanspraken en dat de kinderen dit nogmaals wilden doen of ook wilden doen en hier de voorgaande keren niet de mogelijkheid toe hadden gehad. Daarnaast gaven ze bij haar aan dat zij ook graag met kunstenaars "dingen wilden bouwen" en "met hout wilden werken". In overleg met Liesa heeft MESH met de gewenste activiteiten een samenhangend programma gecreeërd, dat de mogelijkheid biedt de ontwikkelingen van de kinderen verder te stimuleren. 

Hoe ga je te werk?: 

Het programma bestaat uit drie projecten die ieder een andere kunstvorm behandelen waarbij andere technieken en vaardigheden worden behandeld. Ieder project wordt begeleid door een professionele kunstenaar die zich heeft gespecialiseerd in de uit te voeren kunstvorm. Een project beslaat 4 weken, waarbij twee maal per week een les wordt gevolgd. Voor de deelnemers geldt een gewenste aanwezigheid van tenminste 75% per project, omdat anders de kwaliteit van de persoonlijke ontwikkeling en het projectresultaat in het geding komt.

Het eerste project richt zich op het maken van een muurschildering. Hiervoor stelt vereniging Botu de achterwand van het buurthuis ter beschikking die uitkijkt over een bewoonde, doorgaande straat en aanvullend een grote houten schutting die ook vanuit de straatkant te zien is. In totaal is dit een oppervlakte van zo’n 100m2 en dus met recht een groot en zichtbaar oppervlakte. Voor dit project leren de deelnemers gezamenlijk tot een passend concept te komen en werken zij toe naar een gezamenlijk kunstwerk waarbij ieder een deel invult. Hierbij leren zij te werken met latex en spuitbusverf waarbij verschillende technieken worden toegepast. Het resultaat zal vanuit verschillende plekken in de wijk goed zichtbaar zijn, met name ook vanaf het nabijgelegen ‘dakpark’ dat veel bezoekers zowel uit de wijk als van daarbuiten trekt. Hiermee krijgen de deelnemers een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ook een bijzondere kans om zichtbaar invloed uit te oefenen op het uiterlijk van de wijk. Het project wordt begeleidt door kunstenaar Kenneth Letsoin, artiestennaam Naamloozz. Deze half Nederlandse, half Indonesische kunstenaar studeerde kunsteducatie in Enschede, maar deed een groot deel van zijn educatie door actief zelf aan de slag te gaan met openbare kunst. Zijn werken reflecteren op een unieke en herkenbare manier de leefomgeving en handelingen van mensen, dieren en de architectuur van de stad. Hij is met grote regelmaat betrokken bij gemeenschapsprojecten en hij geeft workshops in verschillende scholen en buurtcentra. Binnen dit project staat de totstandkoming van een gezamenlijk concept en uitwerking daarvan centraal. De deelnemers gaan aan de slag in groepen die allen een eigen deel van de uitvoering voor hun rekening nemen. Passend bij de beoogde werkwijze krijgen de deelnemers zeggenschap over het thema en de indeling van de beschikbare muren.

Het tweede project betreft het maken van drie 3-dimensionale installaties met gevonden voorwerpen. Door het werken met deze specifieke materiaalsoort richt het project zich naast de gestelde doelen ook op behandeling van het thema duurzaamheid en recycling. Deze voorwerpen worden door de organisatie en uitvoerend kunstenaar verzorgd. Aan de kinderen wordt gevraagd lege flessen, dozen en ander hard en schoon wegwerpmateriaal van thuis mee te nemen. Ook bij het maken van de installaties wordt samengewerkt in groepen. Iedere groep creëert een eigen sculptuur dat een onderwerp presenteert passend bij de leefomgeving van de deelnemers. Bij het kiezen van een onderwerp worden de deelnemers ondersteund door de kunstenaar. Iedere sculptuur mag een eigen onderwerp vertolken, het geheel aan sculpturen wordt daarmee een diverse beeldentuin die wordt opgezet in het open veld waarover eerder werd gesproken. Het maken van de installaties wordt gedaan onder leiding van kunstenares Krista Burger, artiestennaam Heimprofi. Zij studeerde aan de kunstacademie van Arnhem en werkt met veel verschillende media. Onderdeel van haar praktijk is het maken van stedelijke interventies met verschillende materialen. Ook werkt zij veel met film. Krista heeft reeds verschillende educatieve projecten met kinderen opgezet waarbij zij voorkeur heeft voor het werken gedurende een langere periode zodat nieuwe vaardigheden zich echt kunnen ontwikkelen. Zoals eerder vermeld geldt ook voor het veld waar de sculpturen worden geplaatst dat deze in de toekomst ruimte moet maken voor nieuwbouw. Het veld is daarmee één van de symbolen van verandering in de wijk. Het is daarmee een passende plek voor de deelnemers om hun ideeën over en wensen voor de wijk te uiten.

Ook het derde project richt zich op het maken van sculpturen, maar met een ander medium: hout en verf. Ook richt het project zich ditmaal op kleine sculpturen, die door iedere deelnemer individueel worden gemaakt. Bij dit project staat daarom specifiek de eigen individuele creativiteit en ontwikkeling centraal. Ook de kleine sculpturen worden ingezet als middel voor de deelnemers om iets te zeggen over hun omgeving. Als onderdeel van het project denken de deelnemers na over plekken in de wijk die voor hen veel betekenen en waar zij een bepaalde wens voor koesteren. Voor die plek maken zij de sculptuur en op die plek worden zij tot slot ook geplaatst. Het eindproduct van het project is daarmee de verspreiding van kleine sculpturen door de wijk die zich op allerlei plekken zullen vertonen. Hierdoor krijgen de deelnemers invloed op het uiterlijk en indeling van de hele wijk. Voor het plaatsen worden met de Gemeente Rotterdam afspraken gemaakt. Het maken van de sculpturen wordt begeleidt door kunstenaar Danny van den Hoonaard, artiestennaam Danny Rumbl. Deze kunstenaar is zelf woonachtig in de wijk Bospolder/Tussendijken en heeft ook verschillende kunstwerken in de wijk gemaakt. Het maken van sculpturen van hout behoort tot één van zijn activiteiten als kunstenaar. Kenmerkend voor zijn werk is dat het altijd een connectie aangaat met de directe omgeving. Zo verbeeldt hij kenmerkende personages en dieren binnen een wijk en vangt hij de eigenschappen van de omgeving middels vrolijk beeldgebruik. Ook hij werk regelmatig met kinderen aan community art projecten.

Per project vindt er een kleine eindpresentatie plaats voor ouders en vrienden van de deelnemers. Deze momenten zijn specifiek om ouders van de deelnemers de creatieve talenten van hun kinderen te presenteren. Met name binnen de groep kinderen die van huis uit weinig met kunstzinnige activiteiten van doen hebben is dit een middel om ook ouders te betrekken bij de creatieve ontwikkeling van hun kinderen. Tegelijkertijd zijn de presentaties ontspannen momenten voor de ouders en kinderen om met elkaar in contact te komen, waarmee sociale cohesie in de wijk kan worden ondersteund. Het geheel aan projecten leidt naast de deelpresentaties tot een eindpresentatie die de grote diversiteit aan bewoners, ideeën en wensen binnen de wijk zal tonen. De presentatie biedt een weergave van een nieuwe generatie bewoners van de wijk met ideeën voor hun omgeving. Het project wordt daarom ook op officiële wijze afgesloten met een evenement voor buurtbewoners en lokale vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder buurtnetwerkers en de gebiedscommissie. De laatste soort bezoekers wordt specifiek uitgenodigd om hen te betrekken bij zaken die bij de jonge lokale doelgroep spelen met betrekking tot hun wijk. Onderdeel van de eindpresentaties is ook een rondleiding door de wijk langs de kleine sculpturen. De kunstwerken die de deelnemers tijdens de lessen maken worden ieder voor een minimale periode van 3 maanden tentoongesteld in de wijk.

Het gehele project richt zich op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden bij de deelnemers. Het geheel aan projecten kan opvolgend worden gevolgd, waarmee de ontwikkeling van vaardigheden op meest duurzame wijze kan worden bereikt. Echter is de wens van de organisatie dat de projecten toegankelijk zijn voor een brede groep waardoor het volgen van losse projecten ook mogelijk is. Alle projecten zullen daarom een aantal basisvaardigheden behandelen. Aanvullend gelden er per project nog project-specifieke vaardigheden. Hieronder een overzicht van de vaardigheden die aan bod komen:

Overleg en discussie: Bij alle projecten zijn voorbereidende en tussentijdse gesprekken de basis van het komen tot een duidelijk en doordacht eindresultaat. De deelnemers leren om gezamenlijk tot een gewenst eindresultaat te komen door te overleggen over de inhoud en de uitvoer. Tussentijdse gesprekken stimuleren de deelnemers om steeds goed over hun werk na te blijven denken en eventueel ook aanpassingen door te voeren op basis van input van begeleiders en mededeelnemers. Daarnaast wordt hen hiermee aangeleerd standpunten in te nemen en die te kunnen verdedigen.

Creatief en kritisch denken: Sterk verbonden aan de hiervoor behandelde vaardigheden zijn de vaardigheden voor creatief en kritisch denken. Overleg en zelfreflectie onder begeleiding van de kunstenaar maakt dat de deelnemers worden gemotiveerd steeds na te denken over waarom zij bepaalde keuzes maken en ook buiten de kaders van hun gebruikelijke gedachtegang te treden. Alle projecten hebben een ‘test’ onderdeel, waarin verschillende schetsen worden gemaakt alvorens er een definitieve keuze wordt gemaakt voor het eindproduct. In de groep worden de ideeën van de deelnemers besproken, zodat kruisbestuiving kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen de deelnemers elkaar inspireren en van elkaar leren. Hiermee worden de denkkaders van de deelnemers verruimd.

Conceptontwikkeling en omgevingsbewustzijn: Het beoogde onderwerp en de eigen inbreng die daarbij van de deelnemers wordt verwacht, richten zich op het tot stand brengen van een duidelijk concept. De deelnemers worden hierin begeleid door de kunstenaars, voor wie conceptontwikkeling aan de basis staat van hun praktijk. Omdat de projecten zich richten op de directe omgeving van de deelnemers wordt hen een toegankelijke optie voor conceptontwikkeling geboden, het onderwerp staan immers dicht bij henzelf. Tegelijkertijd biedt het een impuls voor meer betrokkenheid bij die omgeving. Gedurende alle projecten staat dat omgevingsbewustzijn centraal. Daarbij leren de deelnemers verder te kijken dan hun eigen belevingswereld, maar zich ook te verplaatsen in anderen die ook in die omgeving leven.

Toepassen van technieken en lerend werken: Ieder project kent verschillende techniek lessen. Tijdens deze lessen worden de deelnemers onderwezen in het werken met verschillende materialen, waarmee zij vervolgens testen uitvoeren. Zij worden hierbij gestimuleerd door de kunstenaars om verschillende opties uit te proberen en kansvolle of succesvolle uitkomsten verder uit te werken. Door hier meerdere lessen aan te besteden leren de deelnemers verder te kijken dan de hen bekende media en worden zij daarnaast uitgedaagd een eigen stijl en insteek te ontwikkelen.

Per project worden er daarnaast nog aanvullende vaardigheden aangeleerd; Samenwerking: zowel in project 1 als 2 wordt gewerkt in groepen. Samenwerking is daarom een belangrijke vaardigheid die wordt behandeld. Tijdens de projecten moet er overeenstemming binnen de groep ontstaan en moet ieder een duidelijke taak en verantwoordelijkheid krijgen. Ook elkaar helpen en het aanbieden van advies aan elkaar behoort hiertoe. Ruimtelijk inzicht: in project 1 en 2 gaan de deelnemers aan de slag met het werken op schaal. Hierbij staat daarom het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht centraal, maar ook plannend en voorbereidend werken. Individueel werken en presenteren: in project 3 neemt juist individueel werken een belangrijk deel van het project in. In dit project leren de deelnemers tot een zelfstandig verhaal en concept te komen gerelateerd aan de plek waarvoor zij een werkje willen maken en dit verhaal ook duidelijk te kunnen presenteren. Technieken: verbonden aan de materialen waarmee in de projecten wordt gewerkt, richten alle projecten zich op eigen technieken. Per project wordt een andere medium behandeld, waaraan verschillende kenmerkende werkwijzen zijn verbonden.

Met wie werk je samen?: 

De belangrijkste samenwerking bestaat met buurtvereniging Botu, één van de langs bestaande buurtorganisaties van Delfshaven. De vereniging bestaat al meer dan 70 jaar, bekleed een belangrijke positie in Rotterdam West vervullen en trekt op jaarbasis zo’n 4000 kinderen, ouders en ouderen met verschillende activiteiten. De vereniging is daarmee een sterke, maar vooral heel betrokken partner in de wijk met een groot hart voor de ontwikkeling van de dagelijks aanwezige kinderen. Liesa de Bruin, bestuurslid en hoofd kinderactiviteiten is samen met MESH initiatiefnemer van het programma. Botu faciliteert een belangrijk deel van de benodigde ruimte, zowel binnen als buiten en fungeert als netwerker. De vereniging heeft een sterke inbedding in de wijk en de uitvoerenden bij de vereniging kennen een zeer groot deel van de bewoners. Zij enthousiasmeren deelnemers voor het programma en verzorgen de communicatie met ouders. Ook geldt Botu als belangrijke aanjager van de deelnemers en stimuleert zij hen bij alle lessen aanwezig te zijn. Tijdens de uitvoer van de projecten verzorgen zij daarnaast personeel dat de deelnemende kinderen begeleidt tijdens de uitvoer van de projecten met praktische vragen, zorg bij eventuele calamiteiten en voor eten en drinken tijdens de uitvoer.

Foundation MESH bestaat sinds 2016 en organiseert sinds die tijd tentoonstellingen waarbij samenwerking tussen kunstenaars en experiment met betrekking tot publieksbereik centraal staan. De organisatie ziet het als één van haar verantwoordelijkheden om cultuurparticipatie in de wijk te bevorderen door bewoners bij de presentaties te betrekken en drempels bij het bezoeken aan kunstpresentaties te verlagen. Onderdeel hiervan is het aanbieden van kunstzinnige projecten aan lokale kinderen. MESH verzorgt de artistieke invulling van het programma 'Onze Wijk' en fungeert als projectleider. De organisatie werkt daarbij samen met de kunstenaars waarmee het lesprogramma wordt opgesteld voor de projecten. Voor ieder project worden doelen gesteld, worden instructie en reflectiemomenten ingepland en wordt een kader bepaald. Binnen dat kader krijgen de deelnemers de vrije hand. Gedurende de uitvoer begeleidt de kunstenaar de deelnemers bij het leren van vaardigheden en bij het vertalen van hun ideeën naar een concreet resultaat. Hierbij wordt de kunstenaar ondersteund door de artistiek leider van MESH zodat er met grotere groepen gewerkt kan worden (20 per project) en de kinderen toch voldoende persoonlijke aandacht kunnen ontvangen. Tijdens voorgaande projecten werd er op een dergelijke wijze ook gewerkt. De artistiek leider van de organisatie is Danijel Stoiljkovic die in naam van MESH reeds verschillende community art projecten heeft begeleid. Hierdoor bestaat er zowel onder de kunstenaars als organisatie kennis over en ervaring met het begeleiden van de kinderen bij kunstproductie. 

Tot slot zijn ook de lokale vertegenwoordigers van de gemeente belangrijke partners bij het project. De gebiedsnetwerker is een tussenpersoon tussen bewoners en ondernemers en de gemeente. De gebiedsnetwerker zal de organisatie ondersteunen bij het verzorgen van vergunningen voor het plaatsen van de kunstwerken in de wijk en fungeert als netwerker bij het presenteren van de uitkomsten aan de buurt en de gemeente.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De projecten worden aangeboden aan leerlingen met de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt een grote groep bewoners in de wijk. Voor deze leeftijdsgroep is creatieve ontwikkeling van belang, omdat in deze leeftijd kinderen zich ontwikkelen van kind tot individu met eigen ideeën en interesses. Bij deze leeftijdsgroep is het daarom waardevol om een basis te leggen voor verdere ontwikkeling. Deelname aan het project is gratis voor alle deelnemers, om te stimuleren dat juist kinderen van minder bedeelde families kunnen meedoen. Alle activiteiten vinden plaats na schooltijd. De projecten worden gepland rondom de zomerperiode wanneer het mooi weer is buiten. Daarnaast is de zomerperiode voor veel kinderen in de wijk een relatief saaie periode omdat veel van hen niet op vakantie gaan. Het programma is daarmee een goede manier om activiteiten aan te bieden op momenten dat daar behoefte aan is.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  project 1 15 1000 (bezichtigingen van de presentatie buiten)
  project 2 15 1000 (bezichtigingen van de presentatie buiten)
  project 3 15 1000 (bezichtigingen van de presentatie buiten)
       
  eindpresentaties   250 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De partners zien de samenwerking als een bijzonder onderdeel van het project, omdat het alle partijen op een andere manier laat werken dan zij zijn gewend en hen allen uitdaagt bestaande kwaliteiten in te zetten voor iets nieuws. Voor MESH is het een uitdaging om haar samenwerking met kunstenaars in te zetten voor een educatief inhoudelijk programma, in plaats van voor kunstproducties. Hoewel de organisatie eerder workshops heeft geïnitieerd vraagt een geheel programma waarbij ieder project moet aansluiten op het vorige en het totaal aan presentaties een waardevol resultaat voor de deelnemers én de wijk beoogt van de organisatie op een andere manier naar kunst en kunsteducatie te kijken.

Ook voor Botu geldt dat de gewenste kwalitatieve educatieve resultaten nieuw zijn in vergelijking met de kinderactiviteiten die zij gebruikelijk aanbieden. Deze zijn over het algemeen vrijblijvend en meer gericht op de activiteit zelf dan de uitkomst. Hiemee kan de vereniging een nieuw aanbod aan de lokale kinderen bieden en op een nieuwe manier bijdragen aan hun ontwikkeling. Ook het werken met een actueel en lokaal relevant thema maakt dat de vereniging een nieuwe positie inneemt binnen de wijk.

Tot slot biedt het programma voor de deelnemende kunstenaars een uitdaging omdat van hen wordt gevraagd hun individuele creatieve processen nu over te brengen aan een jonge doelgroep en een inhoudelijk sterk resultaat te beogen. Het gegeven dat hun project onderdeel is van een totaalprogramma vraagt van hen te werken met duidelijke kwalitatieve doelstellingen en extra intensieve begeleiding. Ook voor hen geldt dat de toevoeging van een actueel thema een extra laag biedt, die van hen vraagt zowel te onderwijzen in concept als in vaardigheden.

Maar misschien wel het belangrijkst is de mate waarin het project wordt gestuurd door de deelnemers. Ten eerste is het programma ontwikkeld naar hun vraag. Ten tweede staat hun eigen inbreng aan de basis van het project. Het project is voor hen niet alleen een middel om leuke nieuwe vaardigheden te leren, maar ook om actief na te denken over hetgeen zij maken. De connectie met hun eigen leefomgeving is voor hen nieuw en zal van hen vragen op een andere wijze te kijken naar creativiteit en de uitwerking daarvan. Tot slot biedt het presenteren van hun werken in de buitenruimte in hun wijk hen een niet eerder ervaren wijze om het uiterlijk van hun wijk te beinvloeden.

Met het aanbieden van het programma spelen de partners in op verschillende behoeften bij kinderen in de wijk. Door een beperkt naschools aanbod op gebied van kunst heeft een grote groep kinderen weinig tot geen toegang tot professionele kunstzinnige programmering. De kinderen laten weten dat zij behoefte hebben aan een dergelijk programma omdat het hen de mogelijkheid geeft op een andere manier (groter en buiten bekende kaders) creatief bezig te zijn. Zij zijn erg geinteresseerd in het werken met nieuwe technieken en materialen en willen veel weten over het werken met bijvoorbeeld spuitbus, het mengen van kleuren, het werken met ontwerpen en het toepassen daarvan op het uiteindelijke formaat. Door de professionele begeleiding die zij krijgen van beroepsdeskundigen krijgen zij toegang tot kennis en vaardigheden die zij met de gebruikelijke buurtprogrammering niet ontvangen. Van die professionals wordt dan ook goed gebruik gemaakt door het stellen van vragen, het kijken en luisteren en nadoen van wat de kunstenaars hun laten zien.

Locatie(s): 
Rotterdam, Bospolder/Tussendijken

Uitslag Beslis mee

FCP46
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek29
max 50 / 57 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Daniëlle Koelemij

Proficiat met het behalen van de benodigde stemmen! Veel succes en plezier met de uitvoering van Onze Wijk! 

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Internationale artistieke inspiratie krijgt een bijzondere sociale toepassing in de Rotterdamse wijk Bospolder/Tussendijken. Het is mooi om te zien hoe twee totaal verschillende organisaties de handen ineen slaan door jongeren bewust te maken van hun omgeving, de op handen zijnde veranderingen en hun eigen rol daarin. De deelnemers worden serieus genomen in hun wensen en gemotiveerd in hun ontwikkeling, dat werkt wederkerig, waardoor een bijzondere vorm van co-creatie ontstaat. Ik verwacht dat zo'n impuls een langdurige impact zal hebben in de wijk en hopelijk ook daarbuiten. Ik hoop dat jullie erin slagen de laatste nodige stemmen binnen te slepen. We volgen de ontwikkelingen graag via jullie blog. Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie presenteren een doordacht en uitdagend plan, waarbij je je niet alleen hebt laten inspireren door de beoogde doelgroep, maar hen ook al in het voortraject hebt bevraagd over hun behoeften. De aanleiding is helder en biedt mooie inhoudelijke aanknopingspunten. De doelstellingen zijn goed uitgewerkt, waardoor ik voldoende zicht krijg op de kwaliteit van het project. Erg positief vind ik de wijze waarop je tot dit plan bent gekomen. Via ideeënbriefjes en persoonlijke gesprekken heb je concreet achterhaald dat ze iets met graffiti, bouwen en hout willen doen. En daarvoor presenteer je drie deelprojecten. Ik vind het daarnaast positief dat jullie dit project ook aangrijpen om te komen tot een duurzamer kunstaanbod in de wijk in samenwerking met verschillende partijen. Jullie zijn concreet over de organisatorische opzet en de inhoudelijke rol van de samenwerkingspartners, waarbij jullie beogen dat ieder zn expertise inbrengt om gezamenlijk tot iets nieuws te komen. De tussentijdse momenten bieden daarnaast voldoende ruimte om met de deelnemers te reflecteren op de voortgang, wat het effect op hun ontwikkeling mede zal vergroten. Ik denk dat dit traject voor alle belanghebbenden een waardevolle ervaring kan worden.

Ik ben overigens nog wel benieuwd hoe je bij de deelnemers gaat sturen op een aanwezigheidsgraad van 75%? Die stappen zouden jullie misschien nog verder kunnen uitwerken. 

Ik wens jullie veel succes met de uitvoering van jullie project!

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Inger, fijn dat je nog een slag hebt kunnen maken. Zorg voordat je je verzoek indient voor de beslis mee fase dat je alle relevante informatie uit de rechterkolom (deze chat) een plek hebt gegeven in de linkerkolom, die vormt namelijk je aanvraag. Mocht je nog een laatste aanvulling willen doen, dan zou ik die richten op het laten meepraten van de (potentiële) deelnemers of ouders; waarom vinden zij dit project belangrijk en wat brengt het hen wat er nu nog niet is?

afbeelding van Inger van Beek

Hoi Lidian,

Ik heb de tekst inmiddels aangevuld met meer concrete informatie over de kunstenaars, de projecten en bijbehorende vaardigheden. In overleg hebben we besloten om het project iets te begrenzen tot alleen buitenkunstprojecten met daar bijpassende vaardigheden bij. Dus ook de begroting aangepast incl. jouw advies mbt de batenkant. De wens van de kinderen voor striptekenen gaan we buiten dit programma naleven. M.b.t. de input van de kinderen: Ik heb net met de acticviteitenbegeleidster van Botu gebeld. Zij is momenteel ziek waardoor de activiteiten even stil liggen. Ze heeft me wel kunnen vertellen wat de input van de kinderen precies is: De begeleidster haalt haar informatie uit ideeenbriefjes waarop de kinderen ideeen voor activteiten en uitjes schrijven, en persoonlijke gesprekken met de kinderen. De kinderen hebben daarin aangegeven dat zij graag 'graffiti willen maken' omdat zij dat nog nooit hebben gedaan, niet met eerdere projecten mee konden doen of omdat zij die projecten gewoon superleuk vonden. Ook hebben diverse kinderen aangegeven dat ze 'graag willen leren bouwen' en 'met hout willen werken'. Uit al die ideeen heeft de begeleidster er een aantal gefilterd en daarmee hebben wij vervolgens een samenhangend programma bedacht. De informatie vanuit Botu kunnen wij persoonlijk ook beamen door onze ervaring tijdens voorgaande projecten waarbij de kinderen erg enthousiast waren en vragen stelden als 'gaan we dit snel weer doen'. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Inger, is het mogelijk om bij de verdere uitwerking een inzicht te geven in de kunstenaars die meewerken? Het belangrijkste is dat we een zo duidelijk mogelijk beeld hebben van de artistieke activiteiten en ontwikkeling die jullie de deelnemers bieden. Laat het proces en de deelnemers centraal staan. Misschien kan één van de deelnemers op basis van wiens wens dit project is ontstaan, zijn of haar perspectief hier in de chat verwoorden? En/of iemand van Botu. 

afbeelding van Inger van Beek

Beste Danielle en Lidian,

Hartelijk dank voor jullie advies m.b.t. begroting en fondsen. Ik ga ermee aan de slag. 

Groeten,

Inger

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Inger, als adviseur van het Fonds denk ik graag met je mee vanuit de doelstelling van de regeling. Je bent al een heel eind in de omschrijving en het klinkt als een goed doordacht project dat kinderen meer bewust laat zijn van hun omgeving, de veranderingen en hun mogelijke invloed daarop door middel van creativiteit. Jullie begroting vind ik aan de batenkant nog wat kwetsbaar. Opvallend is dat de gemeente of het stadsdeel niet bijdraagt. Is daar een reden voor? Heb je ook al gekeken naar eventuele mogelijkhedenvanuit partijen zoals het VSB en Kans-fonds. Kunnen deelnemers eventueel gebruik maken van vergoeding via het Jeugdcultuurfonds Rotterdam?

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Inger, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Mooi dat jullie als Foundation MESH en buurtvereniging Botu en de handen ineenslaan om samen een sociaalartistiek project voor kinderen van 8 tot 12 jaar te ontwikkelen, buiten schooltijd in de wijk.

Je zegt dat het projectidee nadrukkelijk is gebaseerd op de wensen van kinderen die aan het vorige project deelnamen. Graag lees ik de omschrijving van hun wensen en ideeën, gewoon in hun eigen woorden. Op basis daarvan kan ik wellicht wat tips geven, ik heb namelijk ook dit type projecten georganiseerd en twee weten meer dan één.

Hartelijke groet, Daniëlle.

afbeelding van Inger van Beek

Hallo Danielle,

Naar aanleiding van eerdere projecten wilden de kinderen graag weer met spuitbusverf werken op een muur. Daarnaast hebben ze zelf voorgesteld om ook 'iets te maken met hout' en willen ze graag leren striptekenen. Dit hebben wij vanuit de begeleidster van de vereniging vernomen. Zij zelf is met het idee gekomen om met gevonden voorwerpen te werken. Wij hebben een breed netwerk aan kunstenaars en konden dus relatief gemakkelijk personen aan die wensen koppelen. Zelf hebben we toen het educatieve doel gesteld ook wat dieper op de betreffende kunstvormen in te gaan. 

Groeten,

Inger