menu denk mee beslis mee maak mee

The One Vision Party

Celebrating a world of differences

Stichting Ideefix
1 maart 2014 tot 1 november 2014
film
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

The One Vision Party 2014

Door Daniel Krikke op do 11 sep

Geachte,

Naar aanleiding van de toenemende vraag naar een uniek professioneel talentontwikkelingsplatform voor aanstormende filmtalenten...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

The One Vision Party

Celebrating a world of differences

afbeelding van Daniel Krikke

Ingediend door:

Daniel Krikke

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we dit project het beste naar buiten brengen?

Wat ga je doen?: 

The One Vision Party heeft als missie om een springplank te bieden aan vernieuwende jonge filmmakers die in de Nederlandse filmindustrie willen doorstromen.

Gedurende twee maanden werken opkomende filmmakers en doorgewinterde professionals intensief samen in het project, waarbij zij elkaars inspiratiebronnen zijn en elkaar uitdagen om elkaars visies te ontdekken op het gebied van de filmkunst. Na een aantal oriënterende bijeenkomsten, waarin de makers elkaars bronnen en visies hebben ontdekt, splitst de groep (24 deelnemers) zich in drieën. De drie groepen werken ieder toe naar de productie van een vernieuwende korte film (max. 10 minuten) die gaat strijden om The One Vision Talent Award 2014.  Deze award wordt uitgereikt tijdens de eerste editie van het Da Bounce Urban Movie filmfestival op het Westergasterrein in Amsterdam.

De winnende groep krijgt een exclusief platform tijdens het filmfestival om zichzelf verder op de kaart te zetten. Dit exclusieve platform houdt in:

  • Een speciale filmvertoning waarbij het publiek kennismaakt met de nieuwe garde filmmakers, genaamd 'Meet the new generation'.
  • Na-traject waar de makers verder gepromoot worden.
Hoe ga je te werk?: 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het The One Vision Party-concept heeft Stichting Ideefix in samenwerking met het MC Theater een inventarisatie gedaan naar behoeftes en ambities vanuit de doelgroep jongeren (18 – 28 jaar, interesse in film). Uit deze inventarisatie bleek dat het voor jongeren moeilijk is om in contact te komen met professionals uit de filmindustrie. Deze doelgroep heeft behoefte aan kennis, netwerk en inspiratie vanuit filmprofessionals, maar in de praktijk blijkt dit bijna onhaalbaar te zijn. Vanuit eigen ervaringen weten wij dat de professionele filmwereld een ‘ons kent ons’ wereldje is. Voor talentvolle jongeren, en al helemaal voor talentvolle kwetsbare jongeren, is het ontzettend lastig om de slag te maken van amateur naar professional. 

Er worden een hoop verschillende filmcursussen en masterclasses voor amateurs aangeboden, en niet zelden worden hier professionals uit de filmwereld bij betrokken. Deze ‘grote namen’ uit de industrie worden vaak op een voetstuk geplaatst. Er is veelal sprake van eenzijdige kennisoverdracht in plaats van samenwerking en talentontwikkeling.

Met de behoefte vanuit de doelgroep en de reacties daarop vanuit de professionele wereld hebben wij een vernieuwend programma ontwikkeld, genaamd The One Vision Party. Met dit project bieden wij niet alleen een uitdagend filmprogramma aan, maar halen wij letterlijk de kloof weg tussen amateurs en professionals. Door deze twee werelden samen te laten werken, elkaar te inspireren en uit te dagen doorbreken wij niet alleen de taboes van deze 'ons kent ons'-wereld, maar bieden wij ook een springplank, netwerk en platform aan voor de jongere doelgroep.

Inmiddels hebben wij veel positieve reacties gehad op het concept. Naast een aantal professionals hebben ook belangrijke filminstituten hun steun en sponsoring aangeboden om dit concept te realiseren.

Dit project biedt de jongeren de kans om netwerk op te doen. Ze leren elkaar en elkaars kwaliteiten kennen en er worden deuren geopend door de professionals. De professionals krijgen de kans om talent te spotten, hun ervaring en kennis over te dragen en de kloof te verkleinen tussen ‘jong’ en ‘oud’.

Met wie werk je samen?: 

Deelnemers

Dit jaar is er binnen het The One Vision Party-programma plaats voor 24 deelnemers. Acht van de 24 plaatsen zijn gereserveerd voor jongeren die kampen met een sociale of economische achterstand. Er is gekozen voor 24 deelnemers zodat de kwaliteit en de eindresultaten kunnen bewaken. De 24 deelnemers en 14 professionals zullen gedurende twee maanden intensief samenwerken om uiteindelijk drie verfrissende films af te leveren. Met dit aantal deelnemers is er genoeg ruimte voor persoonlijke begeleiding, zijn de deelnemers goed te verdelen in drie filmteams en kan elk filmteam voldoende steun krijgen vanuit de professionals en Stichting Ideefix. De filmteams worden door de stichting in samenwerking met de professionals samengesteld op basis van functie en interesse. De verschillende functies waaruit de filmteams bestaan zijn o.a.: een regisseur, een producent, een scenarioschrijver, een cameraman en een editor.

De startende filmmakers van The One Vision Party zijn in de leeftijd van 18 tot en met 28 jaar. Het zijn jonge talenten met veel ambitie die zich verder willen ontwikkelen in de filmsector. We richten ons bij de werving voornamelijk op (afgestudeerde) studenten van de verschillende Nederlandse filmscholen, op jonge theatergezelschappen en op de diverse relevante internetfora en -websites waar filmers en acteurs elkaar ontmoeten. Ook wordt het netwerk van Stichting Ideefix aangesproken en kunnen we gebruikmaken van het netwerk van verschillende bevriende stichtingen en organisaties die hun steun verlenen aan het project.

Kwetsbare jongeren

Daarnaast heeft Stichting Ideefix het zich ten doel gesteld om 8 van de 24 deelnemers te laten bestaan uit jongeren die te maken hebben met sociale en economische obstakels. Juist voor deze kwetsbare groep is de drempel hoger om in aanraking te komen met de professionele werken, laat staan met hen samen te werken.

Met kwetsbare jongeren bedoelen wij voornamelijk de talenten in de achterstandswijken. De problemen waar zij onder andere mee kampen zijn: gebrek aan onderwijs, werkloosheid, armoede en het gemis van steun en motivatie vanuit de directe omgeving. Deze problemen zorgen ervoor dat de jongeren, die ooit een droom hadden om te werken in de filmindustrie, hun motivatie kwijtraken en hun droom opgeven. Zo raken zij nog verder sociaal en maatschappelijk geïsoleerd en raakt hun droom steeds verder uit zicht. Stichting Ideefix oordeelt niet over het verleden of over de achtergrond van de deelnemers, het oordeel vindt uitsluitend plaats op het gebied van motivatie en potentie.

De groep kwetsbare jongeren wordt bereikt door het eigen netwerk van Stichting Ideefix en het netwerk van verschillende collega-stichtingen en projecten met min of meer dezelfde doelgroep (waaronder Studio West, het MC-theater, Bijlmerparktheater). In samenspraak met deze samenwerkende organisaties zullen wij de 8 kwetsbare deelnemers een plaats aanbieden in het TOVP-programma.

De selectie van deelnemers wordt gedaan door een commissielid van het Filmfonds, het hoofd-educatie van het MC Theater en een van de projectcoördinatoren van Stichting Ideefix.

Thematiek

De hierboven genoemde sociale een maatschappelijke thema’s waar de jongeren mee te maken hebben, kunnen mogelijk als inspiratiebron dienen voor de te maken film. De worsteling om financieel rond te komen, om op het goede pad te blijven, de verloedering van hun wijk, afwijzingen en de veroordeling van anderen over de situatie waar ze in zitten. Dit zijn thema’s waar de jongeren verstand van hebben en over kunnen vertellen. Sterke thema’s die uitgebeeld kunnen worden met ervaringen uit eerste hand. Het geeft de jongeren de kans om van hun zwakte een kracht te maken. Bovendien kunnen zij de deelnemers die niet direct met deze problemen kampen, inspireren met hun verhaal.

Daarnaast zijn zowel de professionals als de deelnemers voorafgaand aan het project inhoudelijk uitgebreid gebriefd over het Da Bounce Urban Movie Festival en haar visie en doelstelling. De thema’s die hieraan gekoppeld zijn worden tijdens de bijeenkomsten besproken, en bij de totstandkoming van het scenario worden de groepen gestimuleerd om de opgedane inspiratiebronnen te gebruiken. De keuze voor een bepaalde thematiek is echter geheel aan de filmgroep zelf.  

Vraag en aanbod

Het project moet aan de volgende doelstellingen voldoen om de vraag vanuit de doelgroep te kunnen beantwoorden en het voor hen een succes te maken.

Professionele en technische ontwikkeling

De deelnemers van het project krijgen van de professionals specifieke tips en tricks die van toepassing zijn op hun functie. De regisseurs krijgen bijvoorbeeld les in regievoering, de producenten in het maken van een planning, de cameramensen leren de fijne kneepjes om de camera te bedienen, enzovoort. Naast deze individuele begeleiding, wordt er in groepsverband gewerkt aan de vereiste professionele werkhouding, de communicatie en de onderlinge samenwerking.

De zeer diverse samenstelling van de groep, met de professionals, de young-professionals en de groep talenten uit een achterstandspositie, zorgt voor unieke samenwerking en kennisoverdracht. Door een groep samen te stellen met personen die normaalgesproken niet veel met elkaar in contact komen, kunnen er unieke producten worden gemaakt. Met de begeleiding van de professionals en de strenge selectie op het gebied van motivatie en ambitie van de deelnemende talenten wordt er gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige film, waarin de diversiteit en dynamiek van de groep duidelijk naar voren zal komen.

Persoonlijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling

De deelnemers leren bij The One Vision Party hoe het is om in groepsverband aan een gezamenlijk doel te werken. Dit vergt onder andere discipline, assertiviteit om jezelf te laten gelden in een groep en het effectief omgaan met tijd en middelen. Deze vaardigheden zijn niet alleen binnen het project belangrijk, de jongeren kunnen hier ook hun voordeel mee doen in de maatschappij. De deelnemers zullen bovendien zowel individueel als collectief hun creativiteit ontdekken en ontwikkelen. Dit komt uiteraard deels vanuit de jongeren zelf en vanuit hun eigen ervaringen. Daarnaast stimuleren de professionals de jongeren om zich te verdiepen in de gekozen thema(’s) en vernieuwingen op het gebied van filmkunst.

Verdiepen van samenwerkingsverbanden, communicatieve ontwikkeling en planningsvaardigheden

Door de drie filmteams zo veelzijdig mogelijk samen te stellen, ontstaan er interessante samenwerkingsverbanden tussen deelnemers onderling en met professionals. Dit wordt mede ingegeven door verschillen in culturele achtergrond en maatschappelijke situaties. Uiteindelijk moet iedereen achter de film staan en zijn eigen bijdrage geleverd hebben. Een echt groepsproduct, ongeacht verschillende opvattingen van afzonderlijke deelnemers. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan om misverstanden en onenigheid te voorkomen. Dit geldt eveneens voor de planning. Aangezien The One Vision Party een strak tijdsschema aanhoudt, is een duidelijke, schematische planning van het maken van de films essentieel.

Versterken professionele onafhankelijkheid en het verhogen van eigen ondernemerschap

De aanstormende talenten worden door The One Vision Party in staat gesteld om zelfstandig hun weg te vinden in de audiovisuele sector. Ze hebben veel geleerd over hun functie en daarnaast zijn ze begonnen om een netwerk op te bouwen. Het netwerk bestaat uit hun collega-deelnemers, hun professionele begeleiders en de contacten die zij kunnen op doen tijdens het Da Bounce Urban Movie Festival. Onder de bezoekers hiervan zijn filmmakers en liefhebbers met oog voor kwaliteit. De deelnemers worden door de professionals aangespoord en geadviseerd om na het project verder te komen ‘in het vak’. Door hen op de goede weg te helpen wordt de zelfredzaamheid van de talenten vergroot.

Voorlopig globaal programma:

Om aan de vraag van de doelgroep te kunnen voldoen, is het programma van The One Vision Party als volgt opgezet.

  • Sharing Sources Er worden vier oriënterende bijeenkomsten gehouden onder de naam Sharing Sources. De 24 deelnemers en de professionals leren elkaar kennen en gaan in dialoog over hun drijfveren, ambities, achtergrond en inspiratiebronnen. Deze vier meetings zullen gevuld worden met presentaties -voorbereid door zowel de deelnemers als de professionals-, muziek, workshops, dialogen en brainstormsessies waarin de professionals het voortouw nemen. Na deze bijeenkomsten worden er drie filmteams samengesteld.
  • Scenario Het tweede gedeelte van het programma staat in het teken van het scenario. Vakmensen op het gebied van scenarioschrijven en de deelnemers gaan tijdens de vier scenariobijeenkomsten actief werken aan de drie scenario’s. Dit begint met een theoretisch kader waar de deelnemers leren hoe te beginnen. Als de filmteams concrete ideeën hebben voor hun korte film, geven de scenarioschrijvers passende tips gericht op iedere film. Buiten de bijeenkomsten om werken de deelnemers verder aan hun scenario’s. De bijeenkomsten worden gebruikt om de scenario’s met behulp van de professionals naar een hoger niveau te tillen. 
  • Acteren Wanneer het scenario van alle drie de filmteams is afgerond, volgen er drie acteerbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werken de deelnemers en professionals aan hun regie en acteertalenten, en worden klaargestoomd om aan de productie van de films te beginnen.
  • Repetities en opnames Als de voorbereidingen achter de rug zijn, wordt er gerepeteerd en vervolgens beginnen de opnames. Voor zowel de repetities als de opnames zijn er elk drie dagen ingepland. Tijdens dit proces staan er professionals stand-by om de filmteams te helpen waar nodig. Door de uitgebreide voorbereiding is het de bedoeling dat de filmteams grotendeels in staat zijn om dit proces zelfstandig te voltooien.
  • Post-productie De afwerking van de korte films gebeurt onder begeleiding van professionals op het gebied van montage, kleurbewerking en sounddesign. Zij zullen hier een workshop over geven en de deelnemers van advies voorzien tijdens de post-productie. De films worden dan uiteindelijk gepresenteerd op het Da Bounce Urban Movie Festival.
  • Na-traject Na het festival stopt de promotie van de drie films niet. De website wordt bijgewerkt naar aanleiding van de uitkomsten van het festival. Ook worden de films ingestuurd naar diverse nationale en internationale filmfestivals. De kersverse filmmakers worden gekoppeld aan mentoren/adviseurs of geïnteresseerde producenten. Ook wordt hen begeleiding geboden naar een eventueel nieuw project.

The One Vision Party heeft als missie om een springplank te bieden aan jong talent en dat via een uniek samenwerkingsproject te realiseren. Wij gaan met de deelnemers werken aan de bovenstaande concrete doelstellingen om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. De professionals vervullen hierin een ondersteunende rol.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De doelstelling van de Stichting Ideefix is het in staat stellen van jongeren en jong volwassenen om audio-visuele producties te maken op maatschappelijk gebied zoals (korte) speelfilms, documentaires, animaties en het geven van een stem aan groepen jongeren die zich in kwetsbare posities bevinden. De stichting richt zich daarop voornamelijk op de talentontwikkeling van de makers en dat de boodschap die het desbetreffende project naar voren brengt duidelijk wordt.

Voor de Stichting Ideefix is het belangrijk dat de Stichting met de makers werkt op vrijwilligersbasis en dat de taak die de makers in een desbetreffend project zullen vervullen past bij zijn of haar interesses en talentontwikkeling. Daarnaast zorgt de Stichting Ideefix ervoor dat de inhoudelijke kant van de audiovisuele projecten aansluiten bij het geven van een stem aan kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving.
www.stichtingideefix.nl

 

 

 

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
20 20 praktische scholings activiteiten/bijeenkomsten   24 jonge talenten / 14 professionals   2500 bezoekers naar verwachting 
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project The One Vision Party is ontstaan na het succesvolle project Springplank, dat in 2012 is opgezet door Stichting Ideefix. Tijdens dit project hebben 35 jongeren uit heel Nederland onder professionele begeleiding een korte speelfilm gemaakt rond de thema’s Liefde en Seksualiteit. De jongeren zijn gedurende het project en de follow-up meerdere malen in dialoog gegaan met professionals uit het vakgebied film over de verschillen tussen culturen, opvoeding en de kijk op thema’s. Het resultaat is vastgelegd in een film van 40 minuten, genaamd Amo, Amas (Ik bemin, jij bemint), die 27 oktober 2012 publiekelijk in het MC Theater in première is gegaan. Voor meer informatie over dit project, zie: http://stichtingideefix.nl/amo-amas/.

De jongeren die intensief hebben meegewerkt aan project Springplank hebben aangegeven door te willen gaan met het concept om kansen te blijven creëren voor jonge filmmakers en om de wereld van verschillen te vieren. Dit keer is het project verbeterd met de lering die getrokken is uit Springplank. Het is groter, uitdagender, vernieuwend en het heeft een nieuwe naam: The One Vision Party. Bovendien hebben we een sterke samenwerkingspartner die in het project gelooft: het MC Theater.

In het najaar van 2014 organiseert het MC Theater een gloednieuw filmfestival. Tijdens het Da Bounce Urban Movie Festival staat het thema Urban Lifestyle centraal. Er zullen tijdens dit festival Q&A’s, workshops en netwerkmeetings gehouden worden. En uiteraard worden zowel nieuwe independent films als commerciële films vertoond. Meer informatie over het Da Bounce Urban Movie Festival is opvraagbaar. Het Festival biedt een geweldige kans voor het project en direct ook voor jonge aankomende talenten om zich op de markt te zetten en deze springplank optimaal te gebruiken. 

Stichting Ideefix presenteert daarom dit unieke filmprogramma voor jong talent en gevestigde makers. Een programma dat twee maanden voorafgaand aan het filmfestival van start gaat en afgesloten wordt tijdens de eerste editie van het Da Bounce Urban Movie Festival 2014.

Project Springplank is in 2012 mede tot stand gekomen met de financiële bijdrage van het AFK-fonds en het Nederlands Jeugdinstituut en de vrijwillige inzet van Stichting Ideefix.

 

Begroting: 

Het totale kostenplaatje van het TOVP-project staat op 20.682 euro. 

De personele kosten voor organisatie (200 uur) zijn niet inbegroot maar worden gedragen door de initiatiefnemers van het project. 
Daarnaast investeert Stichting Ideefix een eigen bijdrage van 2.200 euro.t.
We vragen bij jijmaakthetmee.nl 5.000 euro aan.
Er is een eigen inbreng van de deelnemers t.w.v. 6.000 euro in totaal. 
Ook dienen we bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst een cultuuraanvraag in t.w.v. 7.482 euro.  

Bijgevoegd is het totale begrotingsplaatje en het dekkingsplan. Zie attachment.
Locatie(s): 
EYE filminstituut Amsterdam
MC Theater Amsterdam
Westergas Terrein Amsterdam
Schrijversvakschool Amsterdam
Binger Filmlab Amsterdam
Post-productiebedrijf Kapsalon

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek44
max 50 / 88 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mede door jullie actieve houding is dit projectvoorstel tijdens de Denk mee fase uitgegroeid tot een goed uitgewerkt projectplan. Het sterkste punt van dit initiatief: professionele filmmakers die zich tegen een geringe vergoeding willen inzetten voor ambitieuze jongeren. We rekenen erop dat dit tot verrassende resultaten gaat leiden. Mooi dat de deelnemers als team gaan samenwerken, zodat het project de realiteit van het filmmaken weerspiegelt. De presentatie van de films in het Da Bounce festival en de uitreiking van de award vergroten de uitstraling van dit initiatief. Alles bij elkaar een mooie bijdrage aan de vernieuwing en ontwikkeling van de kunstparticipatie in de vrije tijd.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

We toetsen jullie project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Interessant dat jullie met dit filmproject een inhoudelijke uitwisseling tot stand willen brengen tussen kwetsbare jongeren, studenten en professionals. Jullie hebben voldoende ervaring in het organiseren van dergelijke projecten. De betrokkenheid van MC Theater en Da Bounce vergroot daarnaast het bereik en de zichtbaarheid vd producties. Ik verwacht dat de samenwerking tussen de instellingen en deelnemers nieuwe perspectieven kunnen bieden over kunstbeoefening in de vrije tijd. Ik vind de invulling van het natraject nog wel summier. Door een concretere duiding ervan kun je beter inzichtelijk maken wat de duurzame opbrengst voor de deelnemers gaat zijn.

 

afbeelding van Daniel Krikke

Geacte Willemijn en andere betrokkenen,

Hartelijk dank namens het hele team voor al jullie opbouwende feedback en adviezen. 
We hebben alle punten ten harte genomen, intern besproken en uiteindelijk ook aangepast. Jijmaakthetmee heeft ons zelf zowel als het project op scherp gezet. 
We zijn erg benieuwd naar wat jullie er nu van vinden. 

We hebben er erg zin in en hopen uiteraard op jullie steun en credits!

Warme groeten namens alle initiatiefnemers van TOVP.

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Nu het einde van de Denk mee-termijn nadert, raad ik jullie aan nog eens goed naar de begroting te kijken, zodat deze aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Verder heb ik nog twee vragen: Wat is precies de startdatum van het project? Heeft het verschuiven van het filmfestival naar november nog gevolgen voor de looptijd of de start van The One Vision Party?

afbeelding van Daniel Krikke

Dank allemaal voor de vragen, opmerkingen en verbeterpunten!
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat het filmfestival waar ons project aan gekoppeld is verschuift van juni naar november 2014 i.v.m. de WK-finale. Dit was even schrikken, maar we bekijken het van de positieve kant: meer tijd om het programma te perfectioneren, een goede promotie en werving neer te zetten en de financiering rond te krijgen.

N.a.v. jullie vragen en opmerkingen is het plan aangepast. We hebben er voor gekozen om toch niet met 'wildcards' te werken en iedereen gelijk te behandelen. De kwetsbare doelgroep is voor ons nog steeds van belang en we gaan op zoek naar andere mogelijkheden om de drempel niet te hoog te maken voor deelname van deze groep. Suggesties zijn zeer welkom!

afbeelding van A. Vrolings

Allereerst: mooi project. Als ik het goed begrijp hebben jullie de contacten wel naar de kwetsbare doelgroep en is hen bereiken niet het probleem maar moeten jullie voor hen de drempel verlagen om te zorgen dat ze zich ook gaan opgeven om mee te doen. Is geld de enige drempel? Misschien kunnen jullie alvast contact zoeken met de doelgroep en/of de organisaties die met hen in contact staan, om er achter te komen wat er eventueel nog meer voor een drempel zorgt: dan kunnen jullie daar nog op anticiperen wellicht. 

Als het om geld gaat kunnen ze wellicht gekoppeld worden aan bedrijven/sponsoren aan wie ze later een (filmgerelateerde) tegenprestatie leveren. Laat hen hier ook eventueel zelf over meedenken.
 

afbeelding van Ad van Dam

Beste mensen,

Jullie schrijven dat er in 2012 reeds een Spingplank project met 35 deelnemers is georganiseerd. Kunnen jullie me iets vertellen hoe het deze taleneten verder is vergaan?

Ik begrijp dat deze 35 deelnemers ook willen deelnemen aan dit vervolgtraject. Wat zou voor hen de meerwaarde zijn?

Ook ben ik benieuwd naar de selectie van de deelnemers.

Ik juich elk filmproject toe en weet zeker dat film je op elk terrein verder helpt!

Veel succes en vr. groet, Ad

afbeelding van Daniel Krikke

Beste Ad, 

Van de jongeren die meegewerkt hebben aan het project Springplank 2012 is een ruime meerderheid doorgestroomd naar opleidingen, stageplekken en betaalde banen binnen de audiovisuele sector.

Bij ons onderzoek naar de vraag naar soortgelijke projecten hebben we de deelnemers van Springplank 2012 ook benaderd. Uit de reacties van deze groep bleek dat zij erg veel aan het project hebben gehad en andere jonge filmtalenten dezelfde kans willen geven. Een aantal deelnemers van toen zijn nu betrokken bij de organisatie van T.O.V.P. Zij kunnen echter niet meer als deelnemer meedoen. 

De selectie van deelnemers wordt gedaan door een commissielid van het Filmfonds, het hoofd-educatie van het MC Theater en een van de projectcoördinatoren.

afbeelding van Emiel Heijnen

Complimenten voor de update van het plan: het is veel leesbaarder en concreter geworden! De doelen voor de deelnemer zijn nu ook meer op maat dan voorheen, toen jullie nog spraken over competenties. (foutje: er staat: professionele afhankelijkheid - 'on' toevoegen)

De vragen van Sarah en Johan ervaar ik ook als erg relevant. Ga je daar nog even op in?

afbeelding van Daniel Krikke

Dank! Zie antwoorden hieronder, en het document is aangepast.

afbeelding van Johan Gielen

Toevallig via een tweet hier beland. Interessant project. Volgende opmerkingen komen voort vanuit mijn rol als filmdocent verbonden aan een havo/vwo. http://www.hofpleinrotterdam.nl/

1) maak specifiek welke doelgroep jullie beoogen. Kunstacademie studenten? MO leerlingen? Jonger? Ouder? + hoe ga je de 'kansarme' jongere bereiken en verleiden tot deelname? 

2) thema/onderwerp van de films, daar zit het grooste bereik, is daar nog meer te behalen zijn door meer inhoudelijke sturing?

3) bepaal je positie in het spectrum tussen 'kansarme jongeren maken (semi) autobiografische film' (lijkt me prachtig), tot aan 'ambiteuze jonge filmmakers pakken maatschappelijk thema aan in frisse (professionele) films.' Dit is voor mij nog onduidelijk.

Succes!

afbeelding van Daniel Krikke

Dag Johan, 1) Onze doelgroep bestaat uit ambitieuze jongeren tussen de 18 en 28 jaar oud die bij de verschillende film-opleidingen studeren of studeerden, zijn aangesloten bij een theatergezelschap of staan ingeschreven op relevante filmwebsites en –fora. De groep kwetsbare jongeren wordt bereikt door het eigen netwerk van Stichting Ideefix en het netwerk van verschillende collega-stichtingen en projecten met dezelfde doelgroep. Door dit project duidelijk onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep, wellicht ook door een praatje te komen houden of flyers uit te delen, hopen we dat de meest getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit deze groep zich bij ons aanmelden. Ze zullen echter net als alle andere deelnemers geselecteerd worden op basis van motivatie en ervaring. 

afbeelding van Daniel Krikke

2) Door het delen van kennis, ervaring en inspiratie door zowel de professionals als de deelnemers zelf is er naar ons idee een goed fundament gelegd om tot een mooi script te komen. Hoewel we het van harte zullen stimuleren om met de persoonlijke thema’s die tijdens deze gesprekken aan bod komen aan de slag te gaan, is de thematiek voor iedere groep vrij in te vullen.   3) Het idee is juist om hier een niet al te duidelijke positie in te kiezen. Door de diverse samenstelling van de groep zijn beide opties mogelijk. Wel streven we absoluut naar kwalitatief hoogstaande producties. Juist door de dynamiek tussen de ‘drie lagen’ ontstaat er een drieluik van kennis en ervaringsoverdracht en stimulatie. Dit kan erg sterk werken en zal de kwaliteit hopelijk ten goede komen. 

afbeelding van Sarah Haaij

Ik sluit me aan. Interessant dat jullie je op jongeren richten die anders niet de kans krijgen om in zo een filmtraject in te stappen. Jullie geven aan dat ´´de sociale en maatschappelijke thema’s waar de jongeren mee te maken hebben, als leidraad kunnen dienen voor de film.´´ Dat zou natuurlijk een interessante insteek voor een film kunnen zijn maar tegelijkertijd hoop ik ook dat het geen must is. In zo een creatief proces is hetvolgens mij ook van belang allemaal de vrijheid te krijgen om te waken wat je wil, moeilijke achtergrond of niet. Hoe kijken jullie of andere bezoekers van dit platform hier tegenaan? 

afbeelding van Daniel Krikke

Dag Sarah,

De maatschappelijke thematiek is inderdaad geen must. Het delen van inspiratiebronnen staat centraal tijdens de eerste vier bijeenkomsten en we houden de richtlijnen van het festival (Black Urban Movies) voor ogen. Een dergelijke achtergrond kan een inspiratiebron zijn tijdens het schrijven van een scenario, maar de groep is geheel vrij om deze keuze te maken.

Pagina's