menu denk mee beslis mee maak mee

Oid, Oid Los Vivientes!

Een concert met meerdere gezichten. Romantiek...

Kamerkoor Con Passione
13 november 2016 tot 20 november 2016
muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€1.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het zit erop

Door Diana Huitink-P... op wo 23 nov

Ondanks de striemende regen en harde windstoten was de Dorpskerk in Leiderdorp zondagmiddag 20 november vol. Het publiek trotseerde het weer om te...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Oid, Oid Los Vivientes!

Een concert met meerdere gezichten. Romantiek met Rheinberger en Spaans feest bij de uitvoering van "La Justa" een spannend toernooi tussen de duivel en Adam.

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

Ingediend door:

Diana Huitink-Pothoven

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
twee locaties vullen met publiek

Wat ga je doen?: 

Samen met Blokfluitensemble Praetorius en percussionist Sattar Al-Saadi wil Kamerkoor Con Passione een concert geven bestaande uit 3 bijzondere delen.

De dirigent van Praetorius schreef een uniek arrangement voor de 5 hymnen van Rheinberger zodat het koor deze kan uitvoeren met de blokfluiten als ‘levend orgel’. 

Percussionist Sattar Al-Saadi laat het publiek tijdens zijn solo kennismaken met arabische muziek.

Het publiek krijgt een Spaans gezongen toneelstuk ('La Justa' van Mateo Flecha te horen en zien. Hiervoor zoekt het koor samenwerking met de plaatselijke toneelvereniging. Toneelspelers zullen het stuk eerst voordragen en voorspelen zodat het publiek kennis kan maken met de karakters en het verhaal. Sattar Al-Saadi verzorgt de begeleiding (b.v. paardengetrappel). "La Justa" is een zogeheten 'ensalada'. In een 'ensalada' zijn verschillende ingrediënten verwerkt, zoals: het verhaal vanuit het perspectief van de toeschouwers, volksliedjes, imitaties (het koor als blaasorkest, het geluid van paardenhoeven) en (semi-)religieuze fragmenten in het latijn. Koor en blokfluiten wisselen elkaar af en vinden elkaar in speelse en aanstekelijke passages.

 

Hoe ga je te werk?: 

De werktitel van het concert :‘ Oid oid los vivientes!’ oftewel ‘hoor, hoor alle mensen’.
Het programma bestaat uit twee, zeer verschillende, delen. Je zou kunnen zeggen dat het twee kleine concerten zijn.

Voor de pauze staat het programma in het teken van de romantiek met o.a. Rheinberger. Dirigent Norbert Kunst van blokfluitorkest Preaetorius heeft een arrangement geschreven voor de 5 hymnen van Rheinberger zodat zijn orkest dit stuk samen met het koor kan uitvoeren. Heel bijzonder omdat blokfluiten en muziek uit de Romantiek geen alledaagse combinatie zijn.

Na de pauze barst een Spaanse fiesta los met de ensalada ‘La Justa’ (het toernooi) van Mateo Flecha. Een gezongen toneelstuk. In een ensalada zijn verschillende ingrediënten verwerkt, zoals: het verhaal vanuit het perspectief van de toeschouwers, volksliedjes, imitaties (het koor als blaasorkest, paardengetrappel etc). La Justa beschrijft het duel tussen de duivel en Adam. De duivel wint en de mensheid lijkt verloren. Dan komt een derde ridder. Komt alles dan toch goed?

Kamerkoor Con Passione wil met Joost van Velzen (theaterregisseur) werken aan de expressie van het koor. Het is voor de zangers nieuw en leerzaam. Verspreid door de ruimte staan zangers en spelers (blokfluiten). Zowel de zangers als de spelers zingen en spelen uit het hoofd waardoor het contact met het publiek zeer direct zal zijn en de zangers en spelers vrij en expressief kunnen musiceren.

Voor de uitvoering van 'La Justa" spelen plaatselijke acteurs het stuk voor. Het publiek maakt kennis met de karakters en de dialogen van het verhaal. Bij het voorspelen is de inbreng van theaterregisseur Joost van Velzen essentieel ! De vertaling van 'La Justa' moet bewerkt worden door een scenarioschrijver zodat de acteurs van de plaatselijke toneelvereniging ermee aan de slag kunnen.

De Irakese percussionist begeleidt niet alleen maar laat  het publiek ook kennismaken met Arabische muziek tijdens zijn solo.

 

Met wie werk je samen?: 

De meerwaarde van de samewerking met andere amateurgezelschappen is leren van elkaar.  Na dit project zijn we allemaal een ervaring rijker die we meenemen naar volgende projecten. Het koor gaat een werk uitvoeren (La Justa) dat  je kunt zien als gezongen toneelstuk. Daarom zijn hier beweging,mimiek en lichaamsexpressie onontbeerlijk. Joost van Velzen (zanger, zangpedagoog en theaterregisseur)  zal deze vaardigheden, van zowel het  koor als de acteurs van de toneelvereniging, naar een hoger niveau brengen.

Dirigent Norbert Kunst vanblokfluitorkest Praetorius bewerkt de 5 hymnen van Rheinberger die normaliter niet uitvoerbaar zijn voor een blokfluitorkest. Door deze bewerking kan het blokfluitorkest dit romantische werk samen met het koor uitvoeren. Dit heeft als meerwaarde dat de blokfluitspelers nu romantische muziek kunnen spelen en ervaring opdoen met deze muziekstijl die doorgaans voor hen weinig beschikbaar is. Een andere vorm van meerwaarde is de kennismaking met arabische muziek door de samenwerking met percussionist Sattar al-Saadi uit Irak. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Kamerkoor Con Passione, dat zijn wortels in Oud Ade in de gemeente Kaag en Braassem, wil een tweetal concerten geven die uniek zijn qua ambitie, bezetting en  programmering.

Het koor werd opgericht in 1998 en staat sinds oktober 2013 onder leiding van Martine des Tombe. Sindsdien is het koor zich gaan richten op verbreding van het repertoire en verbetering van de kwaliteit van koorklank, intonatie, expressie en presentatie. Hieruit vloeit voort dat het koor naast het gebuikelijke repertoire uit de 16de t/m de 19de eeuw nu meer 20 en 21ste -eeuwse muziek wil uitvoeren met hier en daar een uitstapje naar de lichte muziek. Per concert komen verschillende stijlen aan bod. Dit staat garant voor een aantrekkelijk aanbod voor een breed publiek en is leerzaam en uitdagend voor het koor. Het koor wil meer en meer thematische concerten geven waarin het samenwerkt met verschillende kunstdisciplines.  Concert met dans, film, etc.  Het koor gelooft dat het aantrekkelijker wordt voor nieuwe leden zich bij het koor aan te sluiten.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 concert  45 300+
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In totaal werken meer dan 45 amateurs samen onder begeleiding van 4 professionals aan een verrassend programma. We willen in dit project leren van elkaar. Een stuk als La Justa kun je niet uivoeren alsof je Bach zingt. Je moet bewegen, acteren, expressief zingen, mimiek gebruiken. Dat is voor het kamerkoor nieuw. Het publiek wordt optimaal betrokken doordat voorafgaand aan "La Justa", acteurs het stuk voorspelen. De teksten staan vertaald in het programmaboekje maar door het voorspelen zal het publiek direct de humor en bedoeling van de teksten begrijpen.

We vragen ook hulp van Joost van Velzen. Acteren en zingen vraagt veel van de leden want dit is de eerste keer dat het koor op deze manier gaat uitvoeren. Niet veilig achter de standaard maar los en open en naar het publiek gericht. De blokfluiters moeten bij de uitvoering van de romantische hymnen van Rheinbergen leren emotie uit te drukken met hun instrument. Voor blokfluit is veel oude muziek geschreven en daar is het orkest heel goed in maar 19e eeuwse muziek is echt anders en vraagt een andere manier van spelen.  

Zowel publiek als zangers en spelers maken kennis met arabische muziek en ritmen door de Irakese percussionist Sattar al-Saadi.

De acteurs beoefenen toneel op een heel andere manier dan ze gewend zijn. Alle deelnemers staan op het toneel en werken samen tijdens de uitvoering van 'La Justa'.  Dit vergt concentratie, improvisatie en voordrachtkunst.

Begroting: 

De subisidie gaan we besteden aan de theaterregisseur, de dirigenten van koor en orkest, de locaties, de percussionist, leden toneelvereninging, scenariobewerking, het produceren van posters,flyers en banner, advertenties. We willen de entreeprijs schappelijk houden en dat kan als we financieel geholpen worden. Ook andere fondsen als Pr. Bernard cultuurfonds en VSB fonds zijn benaderd. Daarnaast investeert het koor zelf en moet er uit de kaartverkoop inkomsten komen. We gaan uit van de verkoop van minimaal 300 kaarten , €13,- in de voorverkoop en aan de zaal €15,- 

 

Locatie(s): 
Leiderdorp, de Dorpskerk en Oude Wetering, De Spreng

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project a.d.h.v. de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mooi te zien dat dit platform geholpen heeft het conceptplan verder aan te scherpen en verbeteren. Waar het in eerste instantie voor Jij maakt het mee om een te traditioneel opgezet concert leek te gaan, is er nu voldoende vernieuwing door de samenkomst en interactie van de verschillende podiumkunsten en haar beoefenaars. Soms blijft de beschrijving van het plan nog te algemeen, bijv. wat betreft de ontwikkelstap die de deelnemers door dit concert gaan maken. Het eindpunt van het project is het concert, maar haar impact en betekenis voor de samenwerkende organisaties en deelnemers op de langere termijn had meer aan bod mogen komen. Maar ik ga ervan uit dat het project een ware fiesta wordt!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. De geleidelijke groei van dit plan doet vermoeden dat jullie de komende maanden blijven werken aan het vervolmaken van het project. Duidelijk is dat jullie niet uitsluitend focussen op de kwaliteit van zang en muziek, maar dat jullie het publiek willen verrassen met een aantrekkelijk en divers schouwspel. Mooi dat Praetorius, waarmee jullie eerder hebben samengewerkt, eenzelfde ambitie heeft, zodat jullie elkaar inspireren. De inzet van een regisseur en de uitbreiding van de samenwerking met toneelspelers en een percussionist past bij de wens de presentatie en expressie van het koor verder te ontwikkelen. Klein minpuntje: de formulering van de meedenkvraag. Niettemin: veel succes!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Door het onderdeel publiciteit verder toe te lichten en de beoogde resultaten van de PR-acties op te nemen als prestatie kun je overtuigender laten zien welk effect jullie nastreven met dit project, naast het realiseren van twee concerten. Net als Stefanie ben ik benieuwd naar jullie visie op de langere termijn. Graag ook nog de modelbegroting toevoegen.


Tip: Trek wat meer budget uit voor een medewerker op het gebied van communciatie, sponsoring en fondsenwerving. De inzet van een actieve medewerker betaalt zich dubbel en dwars terug. Misschien een mooie stageopdracht?

 

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

Onze visie op langere termijn is gericht op kwaliteit van onze zang en uitvoeringen. Aantrekkelijk worden voor goede zangers en zangeressen zodat ons ledenbestand op peil blijft. Nieuwe bezoekers aantrekken door het maken van thematische concerten.Verrassende  muzikale begeleiding,beeldmateriaal, samenwerken met dansers, alles is mogelijk zolang het maar kan worden bekostigd.

Vanaf 2013 werkt het koor aan een minder statische vorm van uitvoeren. Experimenteren met opstellingen, lopend zingen. . Voor dit concert hebben we gekozen voor het Spaanse, expressieve stuk La Justa. Hierin MOET het koor werken aan expressie. Dit moet het koor nog ontwikkelen vandaar het inhuren van Joost van Velzen 

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

Ik heb het PR plan geupload, hierin is te zien dat wij veel doen aan PR en communicatie. De begroting van het project is geupload, is deze niet toereikend ?

Als bestuurslid PR , werk ik twee dagen in de week aan de communicatie, sponsors zoeken, fondsenwerving. Ik heb een marketing opleiding en neem 10 jaar werkervaring mee in de sales en marketing. Ik word geholpen door Tom Richmond (geeft diverse salestrainingen)op het gebied van sponsoring. Meerdere mensen helpen mij op het gebied van communicatie.  Voor een stageopdracht willen we iemand vinden die na afloop evalueert. 

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Ter verduidelijking van mijn opmerkingen over de PR een toelichting. Een concert van een koor met instrumentale begeleiding sluit te weinig aan bij de doelstelling van JMHM, dat het experiment centraal stelt, hoe mooi het programma misschien ook wordt.

Mijn opmerking sluit aan bij wat je schreef over veel publiciteit genereren en nieuw publiek zoeken. Vernieuwing kan ook zitten in een nieuwe organisatorische aanpak of het leggen van verbindingen met organisaties uit andere domeinen, zoals de mediawereld.

Een apart PR-plan toevoegen is niet nodig. Bij JMHM werken we, afgezien van de modelbegroting, niet met bijlagen. Het projectplan aan de linkerkant van de webpagina is de aanvraag die we beoordelen. Eventueel kun je onderdelen hieruit verwerken in je projectplan.

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

naar aanleiding van je laatste mail hebben we als koor nagedacht wat we kunnen toevoegen om meer tegemoet te komen aan de doelstelling van JMHM. Naast alle bijzondere dingen die we in dit project doen gaan we vooral aan het gezongen toneelstuk "La Justa" het stuk voordragen/voorspelen. Hiervoor gaan we de regionale toneelvereniging benaderen en gaan we iemand zoeken die een scenario kan bewerken. De spaanse tekst van '"La Justa' staat in het programma boekje maar nu kunnen we het echt beeldend maken. Het koor  en de musici kunnen meedoen. Het stuk is een mix van stijlen en gaat uit van diverse karakters waaronder 'publiek van het duel' . Daar kunnen koor en blokfluiters een rol spelen. 

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

Het experiment voor koor en orkest is het feit dat we grensverleggend bezig zijn. Alle amateurs die meewerken moeten als het ware uit hun 'comfort zone' om het project te laten slagen. Normaliter geeft het koor inderdaad een concert zoals iedereen verwacht , achter de standaards zingend met orgel of piano. Tijdens dit concert experimenteert het koor  met La Justa, en het blokfluitorkest met Rheinberger. Ons trouwe publiek kent Con Passione niet als koor dat theater toevoegt bij een uitvoering. De Irakese percussionist geeft het hele project nog een keer een experimenteel tintje. Hij bespeelt tal van slaginstrumenten  en geeft zelf ook een solo natuurlijk.

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Kan je ons meer vertellen over de context en behoeftes van waaruit dit project en deze samenwerking ontstaan is? De samenwerking tussen een koor en muzikanten is veelvoorkomend, dus ik zoek nog specifiek naar de vernieuwing die dit project kan opleveren. Het zou in het kader van Jij maakt het mee mooi zijn als het project een groter effect heeft dan een eenmalig concert.

 

Ook ben ik benieuwd naar het repetitietraject; kan je daar meer inzicht in geven? Hoe vaak repeteren orkest en koor samen? Waar sluiten ieders werkwijzes goed op elkaar aan en waar minder? Wat kunnen de deelnemers van elkaar leren? 

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

Koor en orkest repeteren eerst apart en komen in de maand voor de uitvoeringen een paar keer bij elkaar.
De werkwijzen van koor en orkest verschillen in die zin dat het instuderen van noten voor een koor meer tijd kost omdat de zangers de noten moeten leren treffen, terwijl spelers een vaste greep hebben voor een noot. 
Ook hebben zangers tekst. in het geval van La Justa is dat Catalaans en dat levert een apart probleem op voor de zangers. Voor sommigen is dat totaal nieuw. Als de uitspraak gekend is moeten zangers ook de betekenis van de tekst kennen omdat dat weer noodzakelijk is voor de expressie. Het orkest kan hiervan leren dat ze ook betekenis geven aan de noten die ze spelen. Hierdoor worden ze uitgedaagd meer expressie uit hun instrumenten te halen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dank voor je toelichting! Op basis hiervan lijkt de samenwerking tussen koor en orkest tamelijk beperkt, waardoor de vraag rijst welke impact dit project op de leden van beide organisaties op de langere termijn zal hebben en wat de innovatieve kracht ervan voor de kunstbeoefening is. Ook is de samenwerking vrij traditioneel opgezet. De aansluiting van jullie project bij Jij maakt het mee is om die reden nog een aandachtspunt.

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

De samenwerking is intensief. In totaal werken orkest en koor 12 uur met elkaar aan dit project. Over en weer repeteren we op de repetitie locatie van het orkest en op de -locatie van het koor, daarnaast en hele studiedag en generales. Het blokfluitorkest bestaat uit 25 leden die uit heel Nederland komen. Het is dan dan ook niet zomaar een amateurokestje. Het koor opereert  ook op hoog niveau. Hoe zou jij de samenwerking dan willen zien, hoe wordt het dan innovatief ? Het innovatieve zit in de muziekuitvoering. Een kooruitvoering is normaliter behoudend, wij willen dit project laten spetteren, het publiek verrassen. Kun je verduidelijken wat je dan precies mist zodat ons project WEL aansluiting heeft bij Jij maakt het mee ???

afbeelding van Stefanie Weijsters

Als de innovatie van het project in de muziekuitvoering zit, zou dit ook in jullie projectbeschrijving de boventoon mogen voeren. Wat maakt het zo spetterend, bijzonder en nieuw voor de deelnemers? Ik ga er vanuit dat jullie een prachtig concert gaan brengen voor het publiek, maar hier op Jij maakt het mee staat de actieve kunstbeoefening centraal en daarmee de uitvoerders van jullie project. Ik ben dan ook vooral benieuwd wat het project als geheel, niet enkel het concert als eindresultaat, teweeg brengt voor de koorleden en de fluiten en de twee verenigingen die hierin samenwerken. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Je hebt het over een stap van meer behoudendheid naar spetteren, misschien kan je dat in jullie plan verder uitwerken. Wat betekent het bijvoorbeeld dat de koorleden gaan acteren, met name voor henzelf en het koor (niet voor het concert/publiek)? Draagt dit bij aan het meer loslaten van die behoudenheid? Is dat iets wat de korenwereld nodig heeft?

afbeelding van Diana Huitink-Pothoven

De samenwerking met een blokfluitorkest is bijzonder. Daar zijn er niet veel van en de gemiddelde luisteraar/koorzanger heeft eigenlijk geen idee van het feit dat er zoveel blokfluiten bestaan. Het repertoire voor de blokfluiten bestaat vooral uit muziek van voor 1700. Voor dit concert dirigent Norbert Kunst van Blokfluitensemble Praetorius  een bijzonder arrangement  voor het orkest van de 5 hymnen opus 140 van Joseph Rheinberger . Deze hymnen worden normaliter uitgevoerd met een orgel maar de klank van een blokfluitorkest is vergeleken bij dat van een orgel veel levender, doordat de toon tijdens het blazen nog beïnvloed kan worden en lijkt daarin op de menselijke stem. Voor de blokfluitwereld betekenen deze arrangementen een verrijking van het repertoire!!

Pagina's