menu denk mee beslis mee maak mee

Oeverloos

4. Culturele Vrijmarkt

Stichting Oss Cultureel
11 juli 2015 tot 12 juli 2015
beeldend 3D, dans, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

wauw

Door Annemarie Roefs op do 25 jun

De teller staat op meer dan veertig verschillende optredens/presentaties. Wauw wat een talent zit er toch in de regio.

Met elkaar hebben we...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Oeverloos

4. Culturele Vrijmarkt

afbeelding van Annemarie Roefs

Ingediend door:

Annemarie Roefs

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Is er een manier om Culturele Vrijmarkt nu en in de toekomst te vermarkten, om daar sponsoren voor te vinden die zich met dit experiment, dit 'out of the box' spelen willen identificeren zodat SOC in toekomst zelfstandiger en financieel daadkrachtiger is.

Wat ga je doen?: 

Oeverloos wil naast de fraaie professioneel opgezette optredens en voorstellingen (van zowel amateurs als professionals) ook ruimte bieden aan particuliere initiatieven door een ‘culturele vrijmarkt’ te organiseren. Een culturele speeltuin, met veel ruimte voor het experiment. Talent aan de Maas, in Oss en omgeving wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee invulling en kleur te geven aan het event. Door hun podiumtalent op geheel eigen wijze bv. aan de keukentafel, op een kleedje op de dijk of festivalterrein aan het publiek te tonen. Misschien wel voor een eerste keer, of op een geheel andere manier...

Met dit festivalonderdeel biedt SOC talent op een ongedwongen manier een bijzonder podium, denkt mee over opzet en aanpak. Biedt artistieke coaching en productionele ondersteuning om -wie weet -bovengemiddeld talent boven te laten drijven, plezier en lol te bieden en de eigen creativiteit te stimuleren in de dorpen en wijken. Bovendien geeft het swung en spirit aan het bijzondere karakter van de regio en de (doorgaans besloten) kernen.

Oeverloos streeft er over de hele linie naar om talent te ontdekken, uit te dagen en te ondersteunen. Zo ook bij het onderdeel Culturele Vrijmarkt.

Hoe ga je te werk?: 

Doel project

Met een  'do it yourself'  evenement op een ingetogen festivalterrein aan de oevers van de Maas is Oeverloos voor de regio een uniek festival wat betreft de kunsten, belevingsvormen, participatie en locaties. De Stichting Oss Cultureel wil sleets geworden paden verlaten en vernieuwen. Daarom kiest se ervoor met Oeverloos de vertrouwde omgeving van bestaande podia (theater, stadion) te verruilen voor het onbekende en onverwachtse. Voor bredere en nieuwe doelgroepen en een nieuw elan. De Stichting Oss cultureel staat voor bevorderen van culturele en muzikale ontwikkeling. Dus lokale talenten een podium bieden, hen laten samenwerken met elkaar, met andere disciplines en met professionals.

Oeverloos vaart op het enthousiasme van de deelnemers en kent 3 artistieke pijlers die plaatsvinden of vertrekken vanuit festivalhart: 

1. professionals en (georganiseerde) amateurs, fusion, crossovers en publieksdarlings

2. vertrekpunt voor Oeverliefdes, theaterroute met 100 amateurs ondersteund door professionals 

3. Culturele Vrijmarkt, deelname van individuele en spontaan georganiseerd talent (zie aanvraag)

Doelgroepen

Potentiele deelnemers: Jong en oud talent uit de regio, dik en dun, rijp en groen,

  • Diverse disciplines dans (klassiek, modern, jazz, hip hop, latino, tango etc), muziek (klassiek, pop, harmonies, koren etc), theater,  poezie, verhalen, beeldende kunst en fotografie.
  • Familie en bekenden deelnemers
  • Fans van (professionele) deelnemers
  • Liefhebbers van kunst en cultuur (boven regionaal)
  • Natuurliefhebbers (bovenregionaal)
  • Liefhebbers van de Oeverloos sfeer, iets nieuws iets anders (bovenregionaal)
  • Stads, regio en dorpsbewoners
Met wie werk je samen?: 

Samenwerken, samen winnen: Oeverloos biedt veel mogelijkheden voor verschillende partijen in de regio om zich aan te sluiten. Oeverloos drijft op gedeeld enthousiasme en brede participatie. Van zowel talent als ondernemers, van bewoners als regelgever. Oeverloos is  een unieke gelegenheid om toerisme, recreatie en ondernemersgeest uit de regio onder de aandacht te brengen en aan te laten sluiten. Na een eerste succesvolle editie sluiten er zich ongetwijfeld volop participanten aan. Nu participeren: De Groene Engel, CO creatie,, Bibliotheek, Sun Grooves, K26 en ondernemersvereniging Maasmeanders. tijdens Kunst aan de Maas. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Initiatiefnemer is Stichting Oss Cultureel (SOC), een platform voor culturele talentontwikkeling (jong&oud) in regio Oss. SOC bestaat inmiddels 15 jaar en heeft met ruim 125 voortellingen, 60 optredens en meer dan 125.000 bezoekers haar sporen ruimschoots verdient wanneer het gaat om talentontwikkeling en professionele ondersteuning van muzikaal en theatraal talent. Van talentenklas tot musical, van opera tot masterclasses. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Culturele Vrijmarkt 25 (groepen of individueel) 1500
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

SOC wil sleets geworden paden verlaten en vernieuwen. Ze wil talent in de regioontwikkelen, mensen met nieuwe kunstvormen in aanraking laten komen en bewoners betrekken bij hun omgeving door het met trots vertellen van het verhaal van de Maas. Het SOC kiest er daarom voor om met Oeverloos de vertrouwde omgeving van bestaande podia (theater, stadion) te verruilen voor het onbekende en onverwachtse. Voor bredere en nieuwe doelgroepen en een nieuw elan. Deze keuze heeft echter ook het nodige effect op de organisatie en financiën . Voor Oeverloos moet er vanaf een nulpunt gebouwd worden aan een nieuw evenement, moeten er nieuwe mensen aan de slag en kan SOC qua sponsoring en financiële participatie niet rekenen op eerdere vanzelfsprekendheden, relaties en sponsors. Kortom Oeverloos moet zich nog uitvinden en bewijzen met een nieuwe koers, nieuwe deelnemers benadering, nieuwe doelgroep, nieuwe publieksgroepen en bijzondere locatiekeuze (waar geen technische en publieksvoorzieningen aanwezig zijn).

Begroting: 

We gaan de FCP subsidie gebruiken om voor de Culturele Vrijmarkt de individuele talenten, spontane artiesten artistiek en productoneel te ondersteunen. We bieden hen een bijzonder podium op een uniek festival terrein.  Gelden worden gebruikt voor artistieke en productionele ondersteuning. Andere organisaties die al bijdragen aan Oeverloos zijn: de gemeente Oss, het prins Bernard cultuurfonds en de Stichting Oss Cultureel zelf.

Locatie(s): 
Demen

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 134 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op basis vd criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Ik vind het positief dat jullie met de activiteiten ruimte willen bieden aan talenten die zich kunnen presenteren in nieuwe samenstellingen. Ik heb er vertrouwen in dat jullie samen met de partners de organisatorische kwaliteit kunnen waarborgen. Over de toelichting op de werving en begeleiding van de deelnemers ben ik kritischer. Jullie presenteren vooral hoofdlijnen waardoor ik maar beperkt zicht krijg op de kwaliteit van dit onderdeel en de wijze waarop de inhoudelijke uitwisseling tot stand gaat komen. Dat zouden jullie de komende tijd nog verder kunnen uitwerken. Al met al heb ik waardering voor jullie ambities om de culturele sector met dit experiment een nieuwe impuls te geven.
afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In Oeverloos wordt onderzocht hoe een traditioneel amateurconcept kan worden omgetoverd in een kwalitatief sterke ‘culturele speeltuin’. Mooi om te zien dat de focus hierbij ligt op het laten samenwerken van lokaal talent. Talent, dat zich doorgaans vooral binnen de eigen kern en afgebakende verenigingsleven beweegt. Jammer vind ik het dat ik nog geen grip krijg op de invulling van de begeleiding aan de amateurs en daarmee het effect van dit project. Het vrije en experimentele karakter kan zeker aantrekkelijk zijn voor die vrijetijdsmakers die nu naar buiten treden met hun werk. Hoe en wie dit talent daarbij gaat ondersteunen wordt hopelijk nog sterker uitgewerkt.

afbeelding van Annemarie Roefs

Dag coaches, 

BEdankt voor alle vragen en opmerkingen tot nu toe. Scherpt ons weer in het denken. Is er nog iemand die een idee heeft om de Culturele Vrijmarkt in de toekomst te vermarkten? Heeft iemand ervaring met het vinden van sponsoren, in geld en zeker ook in natura? 

groeten

afbeelding van Carmelita Serkei

Wat voor mij heeft gewerkt is om partijen (individuen, organisaties, bedrijven) enthousiast te maken voor een idee en in tweede instantie te kijken naar wat ze in natura of in geld bij kunnen dragen. Dus niet beginnen bij het geld, maar bij de betrokkenheid. Betrokken partijen willen ook dat hun bijdrage zichtbaar is. Dat maakt pr en communicatie belangrijk. Reserveer dus budget voor zaken als flyers, posters, geprint programma. Besteed deze eerste keer ook tijd en menskracht aan de persoonlijke begeleiding van de pers en van (potentiële) sponsors. Dat wil zeggen dat jullie ook na moeten denken over welke sponsors jullie in de toekomst binnen willen halen. Dit vergt extra menskracht, maar brengt zeker iets op. 

afbeelding van Sarah Haaij

Oeverloos zit duidelijk in een stroomversnelling van nieuwe ontwikkelingen; leuk om zo mee te lezen! Het is mij duidelijk dat jullie op JMHM ondersteuning zoeken voor de vrijmarkt. Nu komt mijn eerdere vraag toch nog even om de hoek kijken; wat wordt er met het geld gedaan? Wordt er bijvoorbeeld begeleiding georganiseerd voor de amateurs of een cross-over voorstelling mee op de planken zet? Ik ben dus benieuwd hoe jullie ervoor zorgen dat die vrijmarkt een plek wordt waar talent zich niet alleen kan presenteren maar ook kan ontwikkelen. 

afbeelding van Annemarie Roefs

Hallo Sarah

Wellicht ten overvloede maar Stichting Oss Cultureel heeft juist als doel mensen met talenten te stimuleren en te coachen in hun verdere talentontwikkeling. Daarvoor zijn speciale talentenklassen opgericht die professionele ondersteuning krijgen en waar op hoog niveau muziek en theaterproducties worden geproduceerd.  Daarnaast is er het plan om na afloop van het evenement Oeverloos cafe's te organiseren waar talent al dan niet onder coaching een podium vindt. 

Het geld wordt gebruikt om individueel en/of nog niet al te georganiseerd talent te scouten, te coachen en voor hen een podium op Oeverloos te creëren

 

afbeelding van Sarah Haaij

Heel goed om te horen! Voor Jij maakt het mee kan het helpen om daar nog wat meer over te vertellen: hoe zien die talentenklassen eruit? Wie begeleiden er, doen mee, coachen er en helpen zo de amateurs de planken op? 

Cafe's zijn ook een mooi idee voor de follow-up. 

afbeelding van Sarah Haaij

Ik realiseer me dat deze vraag eerder aan bod gekomen is maar het is goed om jullie concrete antwoord ook in het plan op te nemen.

afbeelding van Sarah Haaij

Op dit platform kun je met ons in gesprek over je ideeën, plannen of praktische punten waar je tegenaan loopt. Maak gebruik van de mogelijkheid zou ik zeggen!

afbeelding van Sarah Haaij

Ha, ik zie dat Carmelita en ik tegelijkertijd een reactie hebben geplaatst. Leuk om te zien dat we min of meer de zelfde vraag hebben; wat komt er op de planken te staan? Daar zijn vast al veel ideeën over. 

afbeelding van Annemarie Roefs

Hallo Sarah

Er komt bij de Culturele Vrijmarkt vanalles op de planken van. Van soundscapes gemixt met maasverhalen, van lokale harmonie die muziek mix met poezie, van beeldende kunst door mensen met een beperking als decor voor festival, van hardrock en met opera, van Flamenco presentatie op live muziek van lokale groep etc. . Dus jazeker het uitgangspunt is dat waar het kan en mooier of leuker gevonden wordt disciplines elkaar treffen en mengen.

groet Annemarie 

afbeelding van Carmelita Serkei

Gaan jullie nog een rol spelen in de ontmoetingen en samenwerkingen? 

afbeelding van Annemarie Roefs

Hallo Carmelita,

SOC brengt juist mensen , disciplines en rijp en groen talent bijeen. Zoekt met het talent  samen naar hun sterkte punten, naar nieuwe en unieke samenwerkingspartners etc. We willen met hen nieuwe versies, optredens, verhalen, werken etc maken speciaal voor Oeverloos.  Waarbij vanwege de buitenlocatie, met de voeten in de klei  de deelnemers extra uitgedaagd worden om los van de zekerheden van een schouwburg, poppodium, kerk, buurthuis zichzelf opnieuw uit te vinden en out of the box te werken...

Daarnaast brengen we deelnemers in contact met nieuw publiek.

 

 

afbeelding van Carmelita Serkei

De doelstellingen worden heel goed beschreven. Mijn vragen hebben vooral betrekking op de manier waarop jullie dit gaan doen. Zie ook mijn andere reacties.

afbeelding van Annemarie Roefs

Verder is Oeverloos een 'do-it-yourself-festival' waar participatie vanuit verschillende invalshoeken een belangrijke rol speelt.

Daarom werkt Oeverloos ook met vrijwilligers uit de regio. En dan niet alleen met tieners/jongvolwassenen maar ook met de gepensioneerde of werkloze (vak)mensen en ouderen uit de regio. Ook deze vrijwilligers worden gecoacht, krijgen goede begeleiding en worden geacht mee te denken over aanpak en invulling van festivalopzet en uitvoering.

Meedoen/meemaken kan ook door spullen aan te reiken. Om die reden zal ook een deel van het festivalmeubilair en decor opgehaald worden bij de bewoners uit de buurt. Stoelen, banken, parasols etc van de bewoners vormenals het ware de huiskamer (of beter zonnekamer) van gemeente Oss wordt het dorp/stad.

Pagina's