menu denk mee beslis mee maak mee

OER! een moderne sage

Wat blijft er later over?

Stichting MeerMAK
29 november 2017 tot 16 september 2018
dans, erfgoed, film, muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Na OER!

Door Peter Groenendijk op ma 3 dec

Inmiddels is het bijna drie maanden na de premièrevoorstelling van OER. Stichting MeerMAK is  bezig de laatste punten van dit grootse project af...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

OER! een moderne sage

Wat blijft er later over?

afbeelding van Peter Groenendijk

Ingediend door:

Peter Groenendijk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn op zoek naar artistieke ideeën voor ons muziektheater project OER! waar theater en natuur samenkomen in een uniek landschap, met het thema ‘duurzaamheid’. Productiematig zijn er ideeën te over.

Wat ga je doen?: 

MeerMAK zal een nieuw te schrijven en componeren muziektheatervoorstelling maken met de titel OER! een moderne sage. Een voorstelling op een unieke locatie, waarbij werkwijze en thematiek nauw met elkaar verbonden zijn. Meer nog zal OER! een project zijn waarmee we een nieuwe impuls hopen te geven aan en aanvulling te bieden op het huidige aanbod kunstbeoefening in de vrije tijd en samenwerking tussen bestaande instellingen in de regio West-Friesland. Deelnemers aan OER! maken deel uit van een vernieuwend proces, waarin onderzoeken, experimenteren, ontwikkelen en samen maken centraal staan.

OER! wordt een moderne sage, een vertelling die we samen creëren en ook samen weer door willen vertellen. Het publiek wordt uitgenodigd om op reis te gaan door het theater van het landschap, dat continu verandert en zich lijkt aan te passen aan wat wij als mens besluiten met haar te doen en tevens een ervaring wat "jouw" voetstap betekent in de natuur. Een voorstelling om samen met het publiek stil te staan in de eigen voetstap in de natuur en de invloed die wij op de natuur uitoefenen. 

Omdat onderwerpen als omgang met de natuur, duurzaamheid en klimaatverandering tot op wereldniveau orde van de dag zijn, willen wij met dit project juist de nadruk leggen dat elk individu, hoe klein ook, invloed hierop uitoefent. Hoe kunnen we deze invloed beter belichten dan met een project waarin elke deelnemer invloed heeft op het verhaal dat we willen doorvertellen.

Met OER! maken we een nieuwe spreekbuis om deze thematiek op te werpen en ontwikkelen we een project dat gemaakt en gevormd wordt op basis van het stimuleren en verder ontwikkelen van individueel talent (beginners en gevorderden) en het daarmee uitbreiden en versterken van het culturele aanbod als vrijetijdsbesteding. 

 

Hoe ga je te werk?: 

Met OER! zullen we theater en natuur op een toegankelijke manier met elkaar verbinden en zowel deelnemers, betrokkenen alsook publiek laten stilstaan bij vraagstukken over de relatie tussen mens en haar - vaak kwetsbare - omgeving.Het verhaal wordt in het voortraject en tijdens de repetities grotendeels vormgegeven door samen met de acteurs, zangers, dansers en kunstenaars op locatie en in de repetitieruimte met elkaar in gesprek te gaan, te experimenteren in de fysieke ruimte en te ontdekken wat ieders persoonlijke relatie met de natuur is. We bieden (voor vele deelnemers) nieuwe methoden en technieken, alsmede de mogelijkheid tot het scheppen van een persoonlijk aandeel om invloed uit te oefenen op onze doorvertelling. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van vernieuwende kunstvormen en technieken, en doen we er alles aan de voorstelling zo duurzaam mogelijk te produceren. We bieden deelnemers en publiek een kijkje in hoe zij zich bewegen in de natuur. We vonden in het natuurpark van MAK Blokweer veel inspiratie, maar vooral dé ultieme speellocatie met al haar historische waarde om deze thematiek op te werpen. De hang naar duurzaamheid, groene energie en natuurvriendelijke oplossingen is nog nooit zo groot geweest. We vragen deelnemers en publiek: wat is jouw invloed en hoe verhoud jij je tot keuzes uit het verleden en het heden? Wat blijft er later over? Zowel kunst, cultuur als natuur zijn belangrijke vrijetijdsbestedingen en wij bieden met een laagdrempelige, toegankelijke en leerzame combinatie hiervan graag een win-win-situatie voor zoveel mogelijk mensen.

De deelnemers aan OER! zijn amateurs vanaf 10 jaar. We gaan werken met zowel "beginners" en geïnteresseerden, amateurs die weinig tot geen ervaring hebben met het actief deelnemen aan culturele activiteiten en de "gevorderde" amateur die reeds meerdere jaren deel uit maken van een theater-/musicalgezelschap, zangkoor of dansgroep. 

De doelgroep voor publiek valt in dezelfde leeftijdscategorie. De startende en bewuste gebruikers van natuur en milieu zullen via deelnemers, scholen (educatief programma), netwerken van bestaande amateurgezelschappen, omwonenden en door activiteiten van MAK Blokweer worden aangesproken. 

Door het inzetten van vernieuwende en voor veel deelnemers nieuwe methoden en werkvormen werken we aan een stuk (talent)ontwikkeling van alle deelnemers. Deze methoden hebben al centraal gestaan in voorbereidende workshops waarbij zowel beginners als gevorderden, onafhankelijk van deelname aan OER!, zichzelf konden ontwikkelen in de verschillende theaterdisciplines. Eigen inbreng was een onderdeel van deze workshops. Tijdens de productieperiode willen we deze workshopvorm blijven handhaven tijdens (bijvoorbeeld) openbare repetities en gratis toegankelijke previewvoorstellingen. Ook de repetities zullen grotendeels in workshop- en brainstormvorm worden ingestoken, waarbij eigen, persoonlijke inbreng belangrijk zal zijn. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn hierbij sleutelwoorden! 

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met deelnemers uit de regio West-Friesland, die vaak al deel uitmaken van bestaande verenigingen, koren of kunstgroepen. Vanuit diverse koren in de regio creëren we een nieuw projectkoor, en dansgezelschap de Dansonderneming is positief over deelname aan de voorstellingen. Ook het team van professionals is voor het overgrote deel woonachtig of werkzaam in West-Friesland.

Het artistieke team bestaat uit Theo van Groningen (artistieke leiding en regie), Janna de Lathouder en Lore Koelemeijer (spelcoaching en dramaturgie), Stella van Lieshout (concept en script), Marieke van Diepen (componist, muzikaal leider en zangdocent) en Phyllis Kneefel (choreografie en bewegingscoach). Het productieteam staat onder leiding van Peter Groenendijk (producent), Paul Koomen (techniek), Ella Siekman en Femke Agema (kostuumvormgevers), Cas Knol & Dion Swart (film).

We werken nauw samen met MAK Blokweer. Zij faciliteren een deel van onze workshops, vergaderruimte, presentaties, informatieavonden en natuurlijk de speellocatie zelf. Daarnaast maken we gebruik van hun expertise op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid. Tevens werken we samen aan het organiseren van thema-acties en zullen we educatieve programma’s rondom OER! toevoegen aan het reeds bestaande activiteitenaanbod.

MAK Blokweer is mede tot stand gekomen dankzij omwonenden. Een aantal van hen hebben het MAK nog steeds als “achtertuin”. We willen hen graag betrekken in zowel het productieproces als het maakproces. Een reeds georganiseerde informatieavond leverde tal van aanbiedingen op van het aanmelden van vrijwilligers, BHV tot het beschikbaar stellen van een opnamestudio voor beeld en geluid.

Ook zijn we een samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangegaan. Samen met hen zullen wij onze thema-acties en educatieve programma’s vormgeven, alsmede het delen van informatie rond de voorstellingsthematiek.

We vonden reeds samenwerking met diverse theater- en musicalgezelschappen in de regio. Dansgezelschap De Dansonderneming zal een deel van de choreografie in OER! op zich nemen en het waar nodig begeleiden van beginnende dansers.

Omdat we met dit project niet de activiteiten en progammering van reguliere verenigingen en groepen in de weg willen zitten, bieden we deelname aan OER! en workshops als aanvulling op het aanbod. We veroorzaken geen schuivingen in ledenaantallen van deze verenigingen. Deelnemers hebben de keuze aan OER! en/of de workshops deel te nemen, naast hun "reguliere" vrijetijdsbestedingen. Door het aantrekken van beginners en geïnteresseerden ontstaat er hopelijk een nieuwe aanwas die na OER! kan uitstromen naar de bestaande verenigingen en groepen. Door de relatief korte maakperiode en door het repeteren in blokken (om de belasting op de deelnemers en hun vrije tijd zo laag mogelijk te houden) is deelnemen aan OER! goed te combineren met deelname aan hun huidige activiteiten. De deelnemers zijn uiteraard vrij om te kiezen voor deelname aan OER! Samenwerking met bovenstaande verenigingen en groepen houdt tevens in dat wij hen graag willen laten kennis maken met de professionaliteit en expertise van ons professionele team, alsmede de vernieuwende methoden die wij aanbieden tijdens het project. Indien gewenst bieden wij hen de mogelijkheid tot het afnemen van een groepsworkshops met één of meerdere van onze professionals. Daarnaast bieden wij hen de expertise van ons productieteam: denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van projectplannen, productie ontwerpen en advies bij subsidie- en fondsaanvragen. Door de omvang en, voor de regio unieke, productiemethode kunnen we met betrokkenheid en deelname aan OER! drempels wegnemen bij reguliere verenigingen en hen nieuwe inzichten en hulp bieden voor hun toekomstige projecten. Daar tegenover staat dat deze verenigingen binnen eigen gelederen ons project aandragen om deelnemers aan OER! te genereren, maar ook met ons meedenken en meewerken in de vorm van bijvoorbeeld bouwlocaties decor en kostuums, uitlenen repetitiepiano en repetitielocaties.

Tevens zullen we centra voor kunst en cultuur betrekken bij diverse onderdelen van het productieproces. We streven naar het organiseren van een aantal cursussen met betrekking tot kunst (ontwerp art work), film (trailer, maar ook live film en projectie), game invloeden (het verwerken van gamescripts en/of action game onderdelen in het script) en fotografie (zowel fotografie thematiek OER! als fotografie 'backstage'). Centra voor kunst en cultuur trekken veel liefhebbers voor o.a. bovenstaande vrijetijds bestedingen. Middels ons project willen we hen de gelegenheid geven zich daarin verder te ontwikkelen en hun liefhebberij op een leuke en vernieuwende manier in de praktijk te brengen.

Educatie: Op het gebied van educatie werken we samen met MAK Blokweer, het Hoogheemraadschap en diverse scholen aan een educatief lesaanbod. Samen koppelen we een educatief programma met gastlessen en leerzame activiteiten die deels begeleid zullen worden door professionals en deelnemers van OER! Zo brengen we theater en de thematiek uit OER! op originele wijze naar het basis- en voortgezet onderwijs. We realiseerden een nieuwe samenwerking tussen het Horizon College en S.G. Newton voor het produceren van een boom (als decorstuk), die in een eerder stadium als pitch ontworpen is door de leerlingen zelf. S.G. Newton zal tevens de biologische catering verzorgen en ook op het gebied van social media en PR worden interactieve filmpjes en projecten gestart door Tabor College d'Ampte. Daarnaast is cultuurcoach – en tevens onze choreografe – Phyllis Kneefel in gesprek met Tabor College Werenfridus, Tabor College Oscar Romero,d'Ampte en Martinus College Bovenkarspel om ook op het gebied van drama een aantal klassen te laten deelnemen aan de voorstellingen; eventueel meerdere roulerende klassen om het bereik nog verder te vergroten. 

Duurzaamheid: Daarnaast streven wij naar het aantrekken van ondernemingen, instellingen en organisaties die duurzaamheid en natuur hoog in het vaandel hebben staan. Het eerdergenoemde Hoogheemraadschap Noord-Holland is daar een goed voorbeeld van. Door te leren van duurzaamheidsbeleid en uitvoering van deze bedrijven, worden productieteam en deelnemers van OER! gestimuleerd op een nieuwe manier vorm te geven aan de voorstelling.

Deelnemers: We richten ons voor zowel deelnemers als publiek op inwoners van West-Friesland vanaf 10 jaar. Specifiek voor jongeren hopen we met dit project een kweekvijver te bieden waar talent en interesse voor podiumkunsten ontwikkeld kunnen worden. We noemen het specifiek kweekvijver omdat we geloven in het feit dat alleen een podium bieden en een plaats in een productie niet voldoende is. We willen hen een gerichte plaats en diverse momenten bieden om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast hopen we met de aan het project gekoppelde thema's de jongeren (zowel deelnemers als publiek) momenten te geven zich te verhouden met de natuur om hen heen en na te denken over hun omgang met de natuur. 

'Je bent nooit te oud om te leren, je grenzen te verleggen en/of iets nieuws te ondernemen'. Voor de (jong) volwassenen willen we met OER! de gelegenheid bieden om in een (wellicht voor hen) nieuwe vorm van vrije tijds besteding zich te ontwikkelen en/of kennis te maken met een theaterproject. We willen nieuwkomers, beginners en geïnteresseerden zowel in de workshops als met het maakproces van OER! de gelegenheid bieden kennis te maken met actief deelnemen aan podiumkunsten en als afwisseling op/vernieuwing van voor hen gebruikelijke vormen van vrije tijds besteding. Gevorderde amateurs willen we met dit project (workshops én OER!) een podium (én kweekvijver) bieden om hun recente ervaring in de podiumkunsten aan te vullen, te verdiepen en af te wisselen. Voor deze groep geldt ook dat we geloven in het feit dat ook zij behoefte hebben aan het ontwikkelen van hun talent en verdiepen van hun reeds opgedane ervaringen.

Kinderen en jongeren hebben in de regel een grotere verbeeldingskracht dan volwassenen. Zij kijken anders tegen zaken aan. Geef een kind en een volwassene het verhaal van 'Roodkapje' en ze zullen het beide anders interpreteren en vertellen. Dit interessante gegeven is uitermate geschikt bij het tot stand laten komen van onze sage (doorvertelling). Dit zal zich niet alleen uiten in het maakproces van het verhaal, maar zeker ook in het uitvoeren daarvan (acteren, zang en beweging). In brainstormsessies, maar ook in het naar elkaar kijken en luisteren in workshops streven we naar een maakproces dat bol staat van het elkaar inspireren, motiveren, stimuleren en het leren "lezen" van elkaars interpretatie en inbreng.

Dit zal ook zichtbaar en hoorbaar zijn in de uiteindelijke voorstellingen van OER! Een kind van 10 jaar zal andere dingen horen en zien tijdens een voorstelling dan een volwassene. Omdat we een doorvertelling creëren en nastreven en daarmee ook een boodschap zullen uitdragen, zijn wij nieuwsgierig naar de interpretaties van ons publiek. Via Facebook en/of onze website zullen wij ons publiek de gelegenheid geven hun eigen interpretatie en ervaring van OER! na en door te vertellen. Dit zal ook mogelijk gemaakt worden in klasseverband als extra educatief programma.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Met OER! streven we ernaar om niet alleen een bijzondere theaterervaring voor deelnemer en publiek te creëren. Tevens bieden we de mogelijkheid tot het ontwikkelen van talent van "doorgewinterde" amateurs, maar ook van nieuwkomers en geïnteresseerden. Naast individuele ontwikkeling werken we ook naar het versterken van ieders bewegen en positie in een groep.

Daarnaast willen we OER! geheel duurzaam en natuurvriendelijk produceren. Dat komt niet alleen tot uiting in het gebruik van LED-theaterverlichting groene stroomaggregaten, maar ook in bijvoorbeeld een nagenoeg 'paperless' organisatie, duurzame catering en zo min mogelijk verspilling.

Door deze productie in community-vorm te produceren willen we alle betrokkenen inspireren en deelgenoot maken van het begrip duurzaamheid, maar ook onze omgang met de natuurgebieden om ons heen en natuur in het algemeen. Een klein detail uit de voorstelling is bijvoorbeeld "de onderhoudsvrije tegeltuin". Deze tuinen hebben een grote invloed op flora en fauna, maar bijvoorbeeld ook op het grondwaterpeil, de conditie van de bodem en het opwarmen van steden. Door elkaar te inspireren op deze vlakken hopen we een sneeuwbaleffect te realiseren onder deelnemers, betrokkenen en publiek.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Workshopmiddag CVT, acteren, beweging 25 (totaal)  
1 Workshopmiddag acteren op buitenlocatie 25 (totaal)  
1 Workshopmiddag zang CVT en scand. muziek, samen acteren, (rol)acteren in het moment 40 (totaal) 50
4 previews + workshops 100 per preview 100 per preview
20 repetities OER! (deels in workshopvorm) 120   
6 voorstellingen OER! een moderne sage 120  1800 (totaal)

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Met OER! bieden we onze deelnemers (zowel geïnteresseerden, beginners als gevorderde amateurs) een kennismaking met nieuwe werkvormen en een uitbreiding en intensivering van hun reeds bestaande culturele activiteiten. We streven naar een intensief samenwerkingsproces waarin individuele (talent)ontwikkeling, persoonlijke inbreng en invloed centraal staan binnen in een groepsproces, waarbij het samen maken en creëren de sleutelwoorden zijn. We passen de volgende (nieuwe) werkvormen toe in deze processen.

CONCEPT/MAAKPROCES: Deelnemen aan een theater-/musicalvereniging, zangkoor of dansgroep staat vaak in het teken van instuderen, repeteren en zo toewerken naar een uitvoering. Soms voorafgegaan aan een auditieronde, waarin de deelnemer in een kort moment moet presteren. Met het project OER! geloven in het maak- en ontwikkelproces van zowel verhaal als elke individuele deelnemer. Door onder andere het inzetten van leerzame workshops bieden we deelnemers (zowel beginners, geïnteresseerden als gevorderde amateurs) mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. Deelnemen aan de (voorbereidende) workshops is mogelijk zonder verplichting daadwerkelijk deel te nemen aan de theatervoorstelling. Ook het maakproces is gericht op (talent)ontwikkeling en meemaken van de uiteindelijke voorstelling. We zetten hiervoor diverse brainstormsessies met schrijver en componist in, alsmede interpretatierepetities waarin wordt geëxperimenteerd met eigen inbreng en het loslaten van het (basis)script. Door het werken met twee dramaturgen/spelcoaches creëren we mogelijkheden om tijdens repetities in 1 op 1-sessies of sessies in kleine groepen te werken en zo individuele ontwikkeling mogelijk te blijven maken. Op deze manieren geven we alle deelnemers de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen, maar ook om met hun eigen aandeel de uiteindelijke voorstelling (vertelling) te beïnvloeden.

ACTEREN: Acteren, zingen en/of bewegen op een buitenlocatie vergt andere energie en technieken. Dit heeft tijdens een voorbereidende workshop op de speellocatie al heel wat leerzame momenten opgeleverd. Door meerdere workshops en “speel”sessies op de speellocatie te organiseren inspireren we de deelnemers, leren we ze grensverleggend te zijn in acteren, zingen en/of bewegen en betrekken we ze bij de natuur om ons heen. We vormen hiermee een duidelijke uitbreiding op het gebruikelijke aanbod van culturele activiteiten. Daarnaast maken we gebruik van “oude” acteermethoden toegespitst op het ‘acteren in het moment’. Bij reguliere theaterverenigingen blijft het aanbod vaak steken bij het instuderen van teksten en spelen van geregisseerde scènes. Met het kennis maken met deze acteermethoden bieden we een verdieping op de theaterervaringen van onze gevorderde deelnemers, die bij het acteren op een buitenlocatie zeker van pas zullen komen.

ZANG: Op het gebied van zingen zullen de deelnemers van zowel workshops als de voorstelling kennis maken met de methode C(omplete) V(ocal) T(echnique). Deze toegankelijke, werkbare en leerzame methode geeft altijd resultaat voor zowel beginners als gevorderde zangers. Onder leiding van onze vocal coach zullen de deelnemers (met name in workshopvorm) deze methode toepassen op “eigen” individuele zangprestaties als ook in groepsverband. Daarnaast maken onze deelnemers kennis met Scandinavische muziek en volkszang. Deze relatief onbekende muziek zal de composities voor OER! voor een groot deel gaan beïnvloeden. Na de start van het project zal een projectkoor gevormd worden. Naast het overbrengen van een deel van de nieuw gecomponeerde muziek zullen zij zich ook storten op het live creëren van de soundscape in OER! Tijdens de voorstellingen maken zij, live, een landschap van achtergrondmuziek en geluiden. Het ontstaan hiervan zal gebeuren tijdens repetities in workshopvorm. We willen hiermee het begrip “koor” een extra dimensie geven.

DANS/BEWEGING: Voor dans en beweging zal een ruim aandeel in OER! aanwezig zijn. Door het werken met ver gevorderde dansers willen we beginners en geïnteresseerden stimuleren tot het mede vormgeven van de voorstelling. Met dans een verhaal vertellen en daar waar je een geacteerde scène met tekst verwacht het verhaal voortzetten in dans en beweging, met als basis je eigen lijf, je eigen beperkingen en mogelijkheden. Ook hier vormt het dansen en bewegen op een buitenlocatie een uitdaging en mogelijkheden om je eigen grenzen te verleggen en geïnspireerd te worden door de natuur om ons heen. Pina Bausch, DV8, Krisztina de Châtel vormen hier belangrijke inspiratiebronnen.

NIEUWE MEDIA: Om van de voorstellingen van OER! een moderne sage te maken die onder andere verhaalt over de queeste van de hoofdpersoon, onderzoeken we de mogelijkheden tot het integreren van hedendaagse technieken en invloeden vanuit de film- en gamewereld. We zullen gaan experimenteren met het uitoefenen van invloed op het kiezen, handelen en acteren van het hoofdpersonage, waardoor het publiek zich dient te vereenzelvigen met dit karakter, net als in action games waarbij de speler het hoofdpersonage aanstuurt en opdrachten geeft. Welke invloed en welke keuzes zijn de juiste? Dit vormt een prachtige brug naar onze voorstellingsthematiek. Welke invloed hebben wij op de natuur, wat zijn de consequenties van onze keuzes in het verleden, heden en voor de toekomst? Daarnaast hebben we het voeren van dialogen met (vooraf opgenomen) projectiebeelden als onderdeel opgenomen in de voorstelling.

LOCATIETHEATER: Op zich niets nieuws, maar voor een (groot) aantal van onze deelnemers wellicht wel. Onder leiding van "ervaringsdeskundigen" in de vorm van onze professionals werken we intensief met onze deelnemers aan hoe ze acteren en handelen op een terrein waar de wetten van de natuur gelden. Daarnaast bieden de (on)mogelijkheden en uitdagingen van het artistiek "werken" en presteren op locatie een schat aan nieuwe kennis en ervaring, die ook in de bestaande gezelschappen weer in te zetten is. Dit geldt ook voor de individuele ontwikkeling van talent met voor vele deelnemers en nieuwkomers gebruikte (leer)methoden.

WORKSHOPS: Alle eerder genoemde technieken en methouden zijn onlosmakelijk verweven in alle (voorbereidende) workshops. Aankomend deelnemers, geïnteresseerden en theaterliefhebbers kunnen - onafhankelijk van deelname aan OER! – aan deze workshops deelnemen. Hiermee komen ze op een laagdrempelige manier in aanraking met de eerdere genoemde, voor hen veelal nieuwe, technieken. Uiteraard zullen alle workshops hier en daar toegespitst zijn op OER! en vinden ze waar mogelijk plaats op bijzondere buitenlocaties, waaronder MAK Blokweer zelf. In juni 2018 staan een aantal preview-voorstellingen in omliggende gemeentes gepland. Voorafgaand aan deze previews zullen we deze workshops vrij toegankelijk aanbieden. Een zogenaamde ‘meet&greet’ met onze werkwijze, het project, mede amateurs (onze deelnemers) en ons team. Uiteindelijk hebben alle door ons georganiseerde workshops het gezamenlijke doel om (talent)ontwikkeling, verleggen van grenzen en uitbreiding op bestaande cultuuractiviteiten en vrijetijdsbesteding mogelijk te maken voor beginners, geïnteresseerden en gevorderde amateurs. 

Begroting: 

De begroting bestaat uit een deel productionele kosten zoals huur van tribune, techniek, stroom- en beveiligingsvoorziening, licht en geluid. Dit is – samen met de materiële kosten voor decor, projecties en kostuums - ruim een derde van de begroting. Een derde van de begroting betreft honoraria voor de uitvoerenden en professionele kunstenaars. De overige kosten betreffen promotie- en organisatiekosten.

De aanvraag bij ‘Jij Maakt het Mee’ komt voor een deel ten goede aan vorming van de basis van het project gelet op de (voorbereidende) workshops en inspiratiebijeenkomsten met deelnemers, geïnteresseerden en omwonenden, alsmede het artistieke proces met gebruik van bijzondere technieken en inventieve vertelvormen. Hierin nemen we ook de honoraria op voor begeleiding van de voorbereidende workshops alsmede de workshops voorafgaand aan de previews voor geïntresseerden, beginnende en gevorderde amateurs. De op de aanvraag betrekking hebbende posten zijn in de begroting in blauw aangeduid!

Om de begroting te dekken vroegen we subsidies aan bij de Gemeente Hoorn, Gemeente Drechterland, Gemeente Stede Broec en Gemeente Medemblik. Op dit moment hebben we toezeggingen ontvangen van de gemeenten Stede Broec en Medemblik. Binnen nu en twee weken verwachten we toezeggingen van de gemeenten Hoorn en Drechterland. Binnen twee maanden hopen we nog de toezegging van de gemeente Opmeer te ontvangen.

Daarnaast werden onze aanvragen door het VSB-fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds reeds gehonoreerd en hebben we een bijdrage van het coöperatiefonds van Rabobank West-Friesland ontvangen. Ook het Hoogheemraadschap Noord-Holland ondersteunt ons als sponsor. We verwachten ruim een derde aan inkomsten te genereren uit kaartverkoop en deelnemersvergoedingen.

Locatie(s): 
Natuurpark MAK Blokweer - Blokker (gemeente Hoorn)

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 109 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met OER! zetten jullie in op een multidisciplinaire productie met een brede actieradius binnen West-Friesland. Jullie richten je op beginnende tot gevorderde deelnemers, werken samen met lokale verenigingen, kunstencentra en, buiten jullie eigen sector om, met natuurorganisaties. En laten je hierbij inspireren door oude en nieuwe voorbeelden. Dit zorgt voor een interessante mix. Daarbij heeft jullie plan binnen de Denk mee-fase een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Wel had ik hierbij graag meer gelezen over de wijze waarop jullie willen putten uit film- en gametechnieken. Hier zit potentie voor een spannende innovatieslag. Door samen te werken met de lokale verenigingen voorzien jullie in een aanvullend en geen concurrerend aanbod. Ook is er de intentie om gebruik te maken van elkaars kennis en middelen. Ondanks dit nauwe contact wordt nog te weinig duidelijk wat de individuele behoeften van jullie deelnemers zijn. Desalniettemin geeft het begeleidingsproces mij in deze fase voldoende vertrouwen in een gedegen aansluiting. Maar let hierop bij een volgend project. Ditzelfde geldt voor het aantrekken van deelnemers van buiten de verenigingen. Jullie geven aan o.a. nieuwe doelgroepen te willen bereiken. De plannen en de reikwijdte hiervan geven echter voldoende vertrouwen dat dit project een mooie impuls kan geven aan het regionaal cultuurnetwerk.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi om te lezen dat jullie voor deze productie werken met beginnende en gevorderde cultuurmakers uit West-Friesland, die in hun vrije tijd met podiumkunsten bezig zijn en door deelname aan een professionele productie een nieuwe ervaring zullen hebben. De combinatie van cultuur en natuur zorgt voor de originele invalshoek. De voorbereidingen voor dit project lopen al een flinke tijd en over de realisatie van de voorstelling hebben jullie dan ook al goed nagedacht. Dit geeft ook voldoende vertrouwen voor de kwaliteit van het professionele werk- en begeleidingsproces waar de cultuurmakers in terecht komen. Ook hebben jullie de samenwerkingspartners voldoende in het vizier en biedt deze uitwisseling kansen voor alle partijen. Jullie hebben veel woorden nodig om aan te geven wat het project (hopelijk) kan betekenen voor de deelnemers, maar op de vraag of het daadwerkelijk aansluit op bestaande behoefte en wensen van zowel de individuele beoefenaars als de verenigingen geeft de aanvraag nog geen duidelijk antwoord. Daardoor doet de aanvraag topdown aan en scoren jullie laag op impact. Uiteraard hoop ik dat het project wel degelijk cultuurmakers in heel West-Friesland zal aanspreken en dat daarmee het cultuurklimaat in deze regio een stevige impuls krijgt.

afbeelding van Peter Groenendijk

Vandaag nog wat uren besteed aan inkorten, concretiseren, ophelderen en herindelen van het plan. Ook de begroting opnieuw verhelderd en geüpload. We gaan de volgende fase in! Bedankt voor jullie tips! Gr. Peter

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Anne en Alinde, dank jullie wel. Ik heb ons onderzoek naar hoe we game- en filminvloeden kunnen gebruiken in ons project iets meer verklaard. Ook onze samenwerkingen met reguliere verenigingen heb ik aangestipt en benadrukt dat wij voor een samenwerking ook aan hen wat te bieden hebben ten gunste van hun culturele aanbod en daarmee het aanbod voor vrije tijdsbesteding in de regio. 

De workshops bieden wij niet na afloop van het project nog aan. In de tekst stond dat wij deze willen blijven aanbieden na de start van het project. Ik heb het nu wat verduidelijkt. Dus tijdens het maak- en productieproces willen we workshops blijven aanbieden ook voor "mensen van buitenaf". 

Is het de bedoeling dat ik een Jijmaakthetmee-kopje in de begroting toevoeg met daaronder de onderdelen waarvoor wij het aangevraagde bedrag willen besteden? Ik heb dit in de tekst omschreven en, naar mijn idee, redelijk traceerbaar in de begroting gezet bij de diverse onderdelen. Maar bovenstaand kan ik natuurlijk ook doen. Ik hoor graag van jullie.

Groeten, Peter

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Peter, het einde van de Denk mee-fase nadert inderdaad. Positief dat het project in afstemming met andere verenigingen/aanbieders plaatsvindt. Vrezen zij er overigens niet voor dat jullie beider deelnemers te weinig vrije tijd hebben om aan zowel het verenigingsleven als OER! deel te nemen? En hoe ben je van plan deze lokale samenwerking door te ontwikkelen? Ook begrijp ik dat jullie van plan zijn om de workshops na afloop van het project te blijven aanbieden. Het is me alleen nog niet helemaal helder hoe. Kun je dit wat verder verduidelijken? Tot slot lees ik graag meer over hoe de film- en game industrie nu precies worden betrokken. Het idee prikkelt in ieder geval. Vergeet overigens niet om de geüpdatete begroting met uitsplitsing nog toe te voegen. 

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Alinde en Anne, woensdag gaat onze aanvraag door naar de Beslis Mee-fase. Hebben jullie nog tips en tricks hiervoor? Nog opmerkingen over de laatste versie van onze aanvraag? Ik hoor het graag! Groeten en een fijne dag! Peter

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Alinde en Anne, weer een slag gemaakt. Hopelijk nu ook het schema van het bereik verduidelijkt. Het project is ook weer wat "gegroeid" door het toevoegen van een (optioneel) element voor het publiek, om het begrip sage (doorvertelling) meer te benadrukken en daarmee ook (hopelijk) onze boodschap.

Ik lees graag jullie reacties weer!

afbeelding van Alinde Hoeksma

Hallo Peter, fijn dat het gelukt is het opnieuw te herschrijven, je verhaal is een stuk sterker en duidelijker geworden! Mooi hoe het locatie-aspect nu een belangrijker aandeel krijgt in het gehele proces.

In het schema Bereik is me nog niet helemaal duidelijk of dit de totalen zijn, of dat bijvoorbeeld 'Workshops CVT, acteren, beweging' meerdere workshops bevat die ieder 20 deelnemers bereiken? Of is dat 1 overkoepelende workshop met totaal 20 deelnemers.

Zou je ook nog iets meer kunnen vertellen over de doelgroep, zowel in deelnemers als bezoekers? Jullie richten je op personen vanaf 10 jaar, hoe is idealiter de verhouding tussen jongere en oudere personen in dit project en hoe werken zij samen? En welk publiek hoop je te bereiken en hoe doe je dat?

Tot slot mooi dat jullie al veel toekenningen hebben ontvangen voor het project. Wanneer verwachten jullie uitsluitsel te krijgen van de resterende gemeenten?

Succes met de laatste loodjes van het plan. Groet, Alinde

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Alinde en Anne, opnieuw aan het wijzigen en schrijven geslagen. Helaas niet zo mooi als het niet opgeslagen deel van eergisteren, maar hopelijk wel weer een verduidelijking. Ik ben van mening nu per artistiek onderdeel duidelijk te hebben aangegeven welke methoden we hanteren. In de inleiding hierop verwoord dat we dat in voorbereidende workshops doen, maar ook in workshops tijdens het productieproces en in repetities in workshopvorm. 

De nadruk is nu op de workshops komen te liggen. Iets wat we echt nastreven omdat we met dit project beginnende en gevorderde amateurs willen helpen zich te ontwikkelen en de opgedane ervaringen te delen in hun reeds bestaande culturele activiteiten. 

Verder toegelicht dat de samenwerking met bestaande verenigingen niet hun eigen programmering in de weg zit. Ik heb de begroting laten staan, ik heb in het inleidende tekstje aangegeven waar de onderdelen te vinden zijn die betrekking hebben op de aanvraag voor het FCP. Ook voor het grootste deel gericht op het bieden van workshops tijdens de hele productieperiode.

Ik hoop je reactie weer gauw te lezen! Groeten, Peter

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Peter, wat vervelend om te horen. Ik raad je aan om bij de volgende sessie even uit en opnieuw in te loggen. Als je constant ingelogd bent kan het zijn dat er een hapering ontstaat. Ik kijk uit naar je update!

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Anne,

Zowel gisteren als vandaag heb ik een aantal zaken gewijzigd in het plan. Vandaag kreeg ik na het klikken op indienen de melding dat een andere gebruiker wijzigingen had aangebracht en mijn werk niet werd opgeslagen. De door mij (veel) getypte tekst was verdwenen en dus niet opgeslagen. Hoewel ik gisteren deze melding niet kreeg, is dit wellicht toch ook gebeurd. Ik ben de enige persoon die dit project hier beheert, dus het lijkt me stug dat er een andere gebruiker is.

Ik heb vandaag geen mogelijkheid meer de tekst nogmaals aan te passen en kan donderdag hier pas weer aan werken.

Ik hoop dan dat het wel goed gaat. Kan het zijn dat de site een storing kent? 

Hoe dan ook: ik ga donderdag wederom aan de slag!

Groeten, Peter

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Peter, de aanpassing van gisteren zie ik niet terug in de workflow. Kan het zijn dat deze niet goed is opgeslagen? Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat jullie de deelnemers concreet bieden, los van de ervaring om op projectbasis aan een voorstelling deel te nemen. Jullie geven 3 workshops en er wordt begeleidt. Maar ik kan me nog geen helder beeld van hun talentontwikkeling vormen. Wat leren jullie hen, hoe en wie doet dat? En is wat jullie bieden ook voldoende voor de deelnemers? Welke basis hebben zij al? Drie workshops klinkt nog beperkt. Ook ben ik benieuwd wat voor afspraken jullie met de verenigingen hebben gemaakt over de inhoud en de tijd die jullie deelnemers, en dus ook hun deelnemers, hieraan kwijt zijn. Onderlinge concurrentie is niet ondenkbaar. En welke impact heeft deze samenwerking op eventueel toekomstig plannen? Zou je tot slot de aangepaste begroting nog een keer willen uploaden? Ik lees graag meer!

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Anne en Alinde, Vandaag nog een paar details toegevoegd en aangepast. Ik vroeg me af of jullie de wijzigingen door hebben gekregen. Ik hoor graag van jullie. Groeten, Peter

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Alinde en Anne. Een flinke wijzigingsslag doorgevoerd. Mijn collega Stella van Lieshout en ik hebben het plan herschreven en daarmee in onze optiek aangescherpt n.a.v. jullie punten.

De focus van het participatiedeel ligt nu grotendeels op het theateraandeel en daarmee de participatie daaraan en deze vorm als besteding van vrije tijd. 

Ook hebben we een opsomming van verenigingen, groepen en instanties opgenomen, waarmee we reeds samenwerkingen zijn aangegaan.

We zien weer graag uit naar jullie reactie! Groeten, Peter

afbeelding van Alinde Hoeksma

Beste Peter, naast Anne als FCP-adviseur lees ik als FCP-coach ook mee in jullie planontwikkeling. Ik heb de nieuwe begroting bekeken, maar vind daarin nergens de uitsplitsing terug die betrekking heeft op het FCP. Misschien is er iets mis gegaan met uploaden?

In het lezen van het plan zie ik veel interessante punten, maar verdwaal ik ook een beetje in de hoeveelheid ideeën. Ik raad je aan om het plan zo concreet mogelijk te maken. Kun je bijvoorbeeld bij de samenwerkingspartners een duidelijkere lijst maken van partners, met welke partijen jullie al concreet een samenwerking zijn gestart en op welke manier?
Je begint je plan met een vraag over de zoektocht naar het theatraal maken van het thema duurzaamheid, wellicht is theatergroep Poespas (www.poespasplanet.com) voor jullie een interessante partner in deze, omdat zij veel ervaring hebben met (educatieve) theatervoorstellingen over dit onderwerp.

Ik ben ook benieuwd waar de focus op ligt in het participatiedeel. Enerzijds schrijf je dat die workshops betrekking hebben op de inhoud, het thema duurzaamheid en het theatraal maken daarvan, anderzijds benoem je allerlei technieken en methodes die centraal staan. Waar ligt de nadruk op, hoe gaan de workshops er precies uitzien en wat voor doel hebben ze? Je schrijft gebruik te maken van vernieuwende theatervormen, terwijl klassieke methodes als Stanislavski als uitgangspunt genoemd worden. Hoe verhoudt de keuze voor die methodes zich tot het thema en het spelen op locatie?

Oftewel, hoe het plan nu geschreven is roept het nog veel vragen op. Ik ben benieuwd of jullie het helderder kunnen maken. Succes en groet, Alinde

Pagina's