menu denk mee beslis mee maak mee

Next Generation

Dreams in Action

Stichting New Rootz
1 maart 2019 tot 31 december 2019
dans, film, theater
jongeren
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Next Generation

Dreams in Action

afbeelding van Janneke van Lier

Ingediend door:

Janneke van Lier

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zoeken nog naar partners die meedenken over uitbreiding van het project op meerdere plekken in Nederland. We willen de combinatie van een jongerenproductie, formutheater, en de dialoog op meerdere plekken aanbieden. Wel te starten in Nijmegen.

Wat ga je doen?: 

(zie tevens projectplan!)

In dit project gaan we bijzondere en niet-alledaagse culturele ontmoetingen aan. We bereiken een grote groep jonge vluchtelingen en jongeren met eenmigratie-achtergrond in Nijmegen. Zij komen nauwelijks in contact met de reguliere culturele instellingen en leeftijdgenoten. Met Next Generation brengen we diverse doelgroepen in het Nijmeegse cultuurlandschap dichter bij elkaar. Het programma bestaat uit lessen en repetities voor jongeren, Talent Nights en een filmcrew en een voorstelling ‘on tour’ met diverse kunstvormen zoals theater, zang, rap en poetry, capoeira en hiphop. Oud- en jong worden bij elkaar gebracht maar ook Nederlandse jongeren van de cultureel centrum de Lindenberg en de jongeren van New Rootz ontmoeten elkaar in gezamenlijke lessen en Talent Nights. We brengen de dialoog op gang met Talent Nights, forumtheater en film.  Oud- en jong worden bij elkaar gebracht maar ook Nederlandse jongeren van de Lindenberg en de jongeren van New Rootz ontmoeten elkaar in gezamenlijke lessen en Talent Nights. We brengen de dialoog op gang met Talent Nights, forumtheater en film.

Waarom: jonge vluchtelingen en jongeren met een migratie-achtergrond komen in Nijmegen nauwelijks in aanraking met het reguliere culturele aanbod. New Rootz ziet veel talent onder deze jongeren en heeft meteen het eerste contact met de jongeren via de school waar zij op komen als ze net in Nederland zijn. Ze moeten hier in Nederland een nieuw leven opbouwen, hebben een enorme rugzak vol levenservaring en cultuur. Ze hebben een verhaal te vertellen en New Rootz wil hiervoor graag een platform bieden en een ontmoeting stimuleren. Daarnaast willen we Nederlandse jongeren die cultuurbeoefenen in contact  brengen met onze jongeren. Door gezamenlijke Talent Nights te organiseren werken we aan bijzondere ontmoetingen van ballet tot Afro-hiphop.

Onze werkwijze:

Jongeren zijn bij New Rootz zelf in the lead. Zij bedenken hun eigen teksten, filmideeen en thema's. Ook organiseren zij de Talent Nights en zullen zij een belangrijke rol krijgen bij de culturele ontmoetingen en de dialoog. 

Het programma: 

1.Talent Nights: hierbij staat de ontmoeting van diverse culturele werelden centraal. Culturele ontmoetingen van kunstdisciplines en diverse jongerenculturen: hiphop, film, Syrische en Palestijnse dans (Dabke), Eritrese dans en zang, zangtalenten, theater, rap & poetry, dans- theater en muziekleerlingen Lindenberg. Lesuitwisseling culturele uitingen tussen jongeren van diverse culturele achtergronden en tussen diverse kunstdisciplines in samenwerking met De Lindenberg Nijmegen.

2 Next Generation on tour: Bijzondere culturele ontmoetingen en dialoog

De tour gaat langs bijzondere plekken zoals het verzorgingstehuis, een wijkcentrum, Cardo theater en middelbare scholen waar weinig jonge vluchtelingen komen. De voorstelling krijgt de vorm van Forumtheater. Het thema is een jonge vluchteling die nieuw is in Nederland en allerlei keuzes moet maken die te maken hebben met vrijheid, liefde, familie, vriendschap. Tijdens de voorstelling wordt de dialoog aangegaan met het publiek om te kijken hoe de voorstelling een andere wending kan We spelen de voorstelling op plekken waar jongeren normaal niet komen: verzorgingshuizen, Cardo theater, voor beleidsmaker en politici in het gemeentehuis.

Ook spelen we de voorstelling op scholen zoals ISK’s en middelbare scholen in Nijmegen. We gebruiken Forumtheater als vorm. Na het spelen van het stuk gaan we in dialoog met het publiek en kijken we hoe het verhaal misschien een andere wending had kunnen krijgen. Om de performance voor te bereiden volgen jongeren van januari tot december 2019 wekelijks lessen, workshops en nemen ze deel aan repetities.

Korte omschrijving van de jongerenproductie:

Een jongerenproductie met dans, theater, film, rap, capoeira en hiphop

‘’Een wolk waarvan wij dachten dat hij regen droeg. Maar deze wolk droeg helaas de oorlog’’. 'Brainstorm' is een voorstelling over John, een jongen die net in Nederland is komen wonen. Herinneringen, gemis, nieuwe ontmoetingen en het maken van de juiste keuzes in een humoristische en meeslepende jongerenproductie. Gespeeld en gedanst door jongeren van New Rootz met onmiskenbaar talent. Een mix van theater, dans, capoeira, rap, hiphop en film.
Tekst en regie: Marly Philips
Choreografie: Abdel Shahruhkhan
Capoeira: Profesor Zoi, Ancestrais
Filmfragmenten: Alinde Hendriks & Future Thingz

3 Filmproject Future Thingz:

Future Thingz is het filmproject waar jongeren van start tot eind leren hoe je een (persoonlijk) verhaal omzet naar een film. De jongeren krijgen de vraag: What's your message to the world? Ze gaan hierover in gesprek onder begeleiding van filmcoach Alinde Hendriks. Ze krijgen daarnaast (gast)workshops over mediawijsheid, videografie, editing, storywriting, werken ze met professionele camera's, bezoeken filmfestivals zoals Movies that Matter, Go Short Festival,  IDFA, IFFR en ontwikkelen een kritische blik op film en vergroten het creatief denken en handelen. Ook wordt ondernemerschap bij deze groep gestimuleerd en worden ze verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen filmproject. We nemen ze een stap hoger mee op de filmladder door ze in contact te brengen met platforms waar hun films vertoond kunnen worden. Om te starten presenteren ze hun films tijdens filmavonden die ze zelf organiseren. Daarna worden de films ingezonden bij filmfestival GoShort en Plural Youth film & video festival.  New Rootz werkt voor dit projectonderdeel samen met filmcoach Alinde Hendriks en Facemagic Productions.

 

Hoe ga je te werk?: 

Programma Next Generation

1. Talent Nights: hierbij staat de ontmoeting van diverse culturele werelden centraal. Culturele ontmoetingen van kunstdisciplines en diverse jongerenculturen: hiphop, film, Syrische en Palestijnse dans (Dabke), Eritrese dans en zang, zangtalenten, theater, rap & poetry, dans- theater en muziekleerlingen Lindenberg. Lesuitwisseling culturele uitingen tussen jongeren van diverse culturele achtergronden en tussen diverse kunstdisciplines in samenwerking met De Lindenberg Nijmegen.

2. Meet the Next Generation on tour:

De tour gaat langs bijzondere plekken zoals het verzorgingstehuis, een wijkcentrum, Cardo theater en middelbare scholen waar weinig jonge vluchtelingen komen. De voorstelling krijgt de vorm van Forumtheater. Het thema is een jonge vluchteling die nieuw is in Nederland en allerlei keuzes moet maken die te maken hebben met vrijheid, liefde, familie, vriendschap. Tijdens de voorstelling wordt de dialoog aangegaan met het publiek om te kijken hoe de voorstelling een andere wending kan We spelen de voorstelling op plekken waar jongeren normaal niet komen: verzorgingshuizen, Cardo theater, voor beleidsmaker en politici in het gemeentehuis.

Ook spelen we de voorstelling op scholen zoals ISK’s en middelbare scholen in Nijmegen. We gebruiken Forumtheater als vorm. Na het spelen van het stuk gaan we in dialoog met het publiek en kijken we hoe het verhaal misschien een andere wending had kunnen krijgen. Om de performance voor te bereiden volgen jongeren van januari tot december 2019 wekelijks lessen, workshops en nemen ze deel aan repetities.

3. Filmproject Future Thingz:

Future Thingz is het filmproject waar jongeren van start tot eind leren hoe je een (persoonlijk) verhaal omzet naar een film. De jongeren krijgen de vraag: What's your message to the world? Ze gaan hierover in gesprek onder begeleiding van filmcoach Alinde Hendriks. Ze krijgen daarnaast (gast)workshops over mediawijsheid, videografie, editing, storywriting, werken ze met professionele camera's, bezoeken filmfestivals zoals Movies that Matter, Go Short Festival,  IDFA, IFFR en ontwikkelen een kritische blik op film en vergroten het creatief denken en handelen. Ook wordt ondernemerschap bij deze groep gestimuleerd en worden ze verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen filmproject. We nemen ze een stap hoger mee op de filmladder door ze in contact te brengen met platforms waar hun films vertoond kunnen worden. Om te starten presenteren ze hun films tijdens filmavonden die ze zelf organiseren. Daarna worden de films ingezonden bij filmfestival GoShort en Plural Youth film & video festival.  New Rootz werkt voor dit projectonderdeel samen met filmcoach Alinde Hendriks en Facemagic Productions.

 Doelgroep en bereik

New Rootz besteedt in al haar projecten aandacht aan jongeren die niet bereikt worden met de standaard culturele activiteiten. De meeste jongeren in deze leeftijdsgroep die wij bereiken blijken een extra steun in de rug nodig te hebben, nauwelijks over geld te beschikken voor het volgen van lessen, of een extra stimulans nodig te hebben om mee te doen met culturele activiteiten. New Rootz heeft speciale expertise in het werken met jonge vluchtelingen en jongeren met een migratie achtergrond. We bereiken jaarlijks meer dan 500 jongeren met onze projecten (tevens schoolprojecten en kunstprojecten)

De doelgroep in het kort:

 • Jonge vluchtelingen en jongeren met een migratie-achtergrond in de leeftijd van 12-26 jaar.
 • Nederlandse jongeren

De doelgroep bestaat uit jonge vluchtelingen en nieuwkomers in de leeftijd van 12-26 jaar. De doelgroep van New Rootz is zeer divers: we bereiken jonge vluchtelingen en migranten van verschillende landen en culturele achtergronden, zoals: Syrië, Somalië, Kenia, Angola, Nigeria, Eritrea, Palestijnen, Yezidi’s, Koerden (uit Syrië, Irak), Irak, Marokko, Turkije, Rusland, Vietnam, Filipijnen, China, Polen, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Colombia, et cetera. Kortom: een rijke diverse wereld van jongeren met diverse opleidings- en culturele achtergronden. Voor deze groep is het opbouwen van een nieuwe toekomst en een nieuw netwerk een lastige opgave. Ze zijn vaak hun familie en vriendennetwerk kwijt, komen in een vreemd land waarin nieuwe dingen van ze verwacht worden. New Rootz ziet een grote kans voor deze jongeren omdat ze ondernemend zijn, creatief en beschikken ze over een enorm doorzettingsvermogen en levenskracht om iets te bereiken in het leven. Hun levenservaring maakt de kunst mooier en krachtig.

Bereik

 • 100 actieve deelnemers
 • 1000 bezoekers van Talent Nights en de ‘Meet the Next Generation tour’
 • 20 actieve vrijwilligers

Doelen Next Generation:

 • Het vergroten van de kansen voor deelname van jonge vluchtelingen en migranten aan cultuur;
 • Jonge vluchtelingen en migranten een kans bieden om hun creatieve talent verder te ontwikkelen en deel te nemen aan culturele activiteiten en producties;
 • Het creëren van ontmoetingen tussen verschillende culturele jongerenwerelden;
 • Het stimuleren van talentontwikkeling door een platform en uitdaging te bieden voor performance tijdens Talent Nights, filmavonden en filmfestivals voor jongeren en de theatertour.
 • Jongeren verder te helpen in de kunsten door ze de juiste contacten te bieden;
 • Jongeren begeleiden in het bedenken en organiseren van culturele projecten;
 • Een springplank bieden voor een selecte groep jongeren gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding of creatief en cultureel ondernemerschap.
 • Samenwerking met cultureel ondernemers, instellingen, podia en zorginstellingen waardoor bijzondere ontmoetingen plaatsvinden.
 • Samenwerking met instellingen die op zoek zijn naar meer diversiteit in hun aanbod, doelgroep of organisatie.
 • Het stimuleren van ondernemerschap door jongeren zelf in the lead te laten zijn bij de projecten. Het filmproject en de organisatie van de Talent Nights zijn hier voorbeelden van. En door ze te verbinden met instellingen, culturele opleidingen en creatieve professionals.
 • Het aangaan van de dialoog met het publiek over de maatschappelijke onderwerpen die jongeren tot uiting brengen op het podium.

Experimenteel:

In al onze producties maken we een mix van diverse kunstdisciplines. Het team en de regisseur krijgen de opdracht om met de input van de jongeren te werken en daarnaast met elkaar samen te werken naar 1 geheel. Dat zorgt voor een vernieuwing van disciplines. Daarnaast is de input van jongeren belangrijk omdat hun wereld snel veranderd en we dit mee willen nemen in de input. Dat zorgt voor innovatie en samensmelting en wederzijdse beinvloeding van diverse kunstdisciplines. We gaan altijd voor een crosscultureel resultaat. De filmcrew experimenteert daarnaast met storytelling en film. Naast het zelf maken van films, leren de jongeren cameratechnieken, editing en leren ze meer over films door ze mee te nemen naar filmfestivals en discussies over films. We voegen hierdoor ook iets toe aan het 'normale' filmpubliek. Een voorbeeld hiervan is een filmavond van Movies that matter over een Afrikaanse boer, waarbij voor de discussie achteraf een Nederlandse wetenschapper was uitgenodigd. Wij vonden het erg mooi om daar ook een keer bij te zijn en een stem te geven aan onze  Somalische, Keniaanse en Nigeriaanse jongeren die een andere kijk hebben op het continent waar zij vandaan komen. Zo werken we stap voor stap aan een nieuw perspectief en integratie voor beide werelden. 

 

Met wie werk je samen?: 

Het New Rootz team bestaat uit de volgende personen:

 • Janneke van Lier: artistieke leiding en projectmanagement
 • Ricardo do Nascimento: jongerencoach en coordinatie creatieve activiteiten
 • K. Ngugi: jongerencoach en coordinator creatieve activiteiten, productielleiding

We werken samen met culturele instellingen in Nijmegen zoals Lux, de Stadsschouwburg, cultureel centrum de Lindenberg en een divers team van cultureel ondernemers. Zij hebben allemaal ruime ervaring in het maken van voorstellingen of producties en ruime ervaring in het werken met diverse doelgroepen.

Cultureel Centrum de Lindenberg

New Rootz werkt sinds 2017 samen met Cultureel centrum de Lindenberg in Nijmegen. Belangrijkste doel van deze samenwerking is het bij elkaar brengen van diverse culturele werelden en het stimuleren van diversiteit in de Lindenberg en haar aanbod. De samenwerking bestaat concrete uit uitwisseling tussen diverse culturele uitiningen in de Talent Nights. Daarnaast gaat New Rootz voor de voorstelling  ‘Meet the Next Generation’ ook Nederlandse jongeren van de Lindenberg betrekken om deel te nemen.

Artez, hogeschool voor de kunsten Arnhem: 

New Rootz werkt sinds 2016 samen met Artez, hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. We nemen jongeren mee naar open dagen van Artez en studenten voeren een multidisciplinaire stage uit bij New Rootz. Dit is een stage waarin studenten leren om meerdere kustvormen met elkaar te combineren, bijvoorbeeld theater, dans en beeldend. Ook hebben we contact met de talentenscout van Artez en doen jongeren mee aan de talentendagen van Artez om doorstroom naar de opleiding te stimuleren. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

We delen graag onze ideeen over cultuur en de samenleving ter aanvulling:

Eerlijke kansen

In Nederland krijgt niet iedere jongere een eerlijke kans. Een kans om een eigen identiteit te ontwikkelen, een kans om een nieuw netwerk op te bouwen en een goede toekomst. Jongeren die wortels in een ander land hebben en naar Nederland zijn gekomen, staan voor een grote opgave: zich aanpassen en op zoek gaan naar een nieuw bestaansrecht. Bij het ontvangen van jongeren denken wij vaak nog steeds in problemen. Wij zien niet de kansen voor een samenleving die juist groeit door diversiteit. Een samenleving waarin jongeren de wortels van de toekomst zijn.

Migratie en diversiteit zijn een gegeven in de wereld waar iedereen mee te maken krijgt. We weten nog steeds niet goed hoe we hier mee om moeten gaan. In het publieke debat wordt hierover op een polariserende toon gesproken. Dit heeft een negatief effect op de kansen voor jonge vluchtelingen en jongeren met een migratieachtergrond. Het is tijd om aan de slag te gaan en het tegendeel te bewijzen. Cultuur en de culturele wereld kunnen hiervoor een belangrijk platform bieden.

Tijd voor actie

Stel je eens voor: een inclusieve samenleving waarin jongeren de vrijheid en veiligheid krijgen om zich te ontwikkelen tot de beste versie van hen zelf. Een samenleving waar verbinding, diversiteit en openheid centraal staan. Een samenleving waarin aandacht is voor andere culturen en waar wordt erkend dat juist samen met andere verhalen een land echt kan groeien. Stel je eens voor dat we onze jongeren kunnen zien groeien tot de wortels van zo'n samenleving. Dit is echter niet van de een op de andere dag gedaan. Het vergt tijd, aandacht en hard werk om dit bewustzijn te creëren. En het vraagt om een andere benaderingswijze.

Dreams in Action

New Rootz heeft deze andere benaderingswijze. Onze community bestaat vandaag de dag uit meer dan 100 jongeren en 25 docenten, cultureel ondernemers, coaches en vrijwilligers. Jongeren bedenken zelf de invulling van onze producties. Met onze culturele activiteiten en producties laten we zien dat het mogelijk is om een levendige community te creëren waarin jongeren zich op allerlei manieren kunnen ontwikkelen en waarin culturele werelden elkaar kunnen ontmoeten en beinvloeden

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 jongerenproducties on tour 30 1000
40x4=160 lessen en repetities 60  
talent Nights 50 500
film & dialoogavonden 12 120
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De jongeren zelf maken ieder project weer bijzonder. Hun levenservaring en kracht maakt dat we altijd in staat zijn om mooie producties neer te zetten. Dat wat zij meenemen in hun rugzak, gebruiken we om een mooie culturele presentatie te maken die mensen aan het denken zet. Jongeren hebben een verhaal te vertellen en vragen om acceptatie in deze samenleving. Wij willen ze hiervoor graag een platvorm bieden en de culturele dialoog aangaan met diverse groepen die normaal niet in aanraking komen met deze groep. We zien de verschillen in culturele bagage die deze jongeren meenemen naar Nederland als een enorme verrijking van de culturele wereld. Zij brnegen verandering, zij zijn de Next Generation. 

Diversiteit en culturele ontmoeting

Er is veel cultureel aanbod in Nijmegen, maar er is weinig diversiteit in het bereik van jongeren. New Rootz brengt naast een nieuwe doelgroep ook diversiteit met het team van cultureel ondernemers waarmee we werken. Door samen te werken met de Lindenberg bieden we de Lindenberg een kans om deze diversiteit 'Bottom Up' te ervaren door jongerenculturen direct met elkaar in contact te brengen. Bovendien is het bestaande aanbod niet gericht op het bij elkaar brengen van diverse culturele jongerenwerelden. We willen hiermee vernieuwing en inspiratie in het cultuurlandschap brengen.

ErvaringEen andere meerwaarde is dat New Rootz jarenlange ervaring heeft in het werken met jomge vluchtelingen en jongeren met een migratie-achtergrond. Onze docenten en cultureel ondernemers zijn gecoacht in het cultuursensitief werken.

Maatschappelijke impact

We willen maatschappelijke impact maken met onze culturele activiteit.

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze performances. We zoeken hierbij altijd naar vernieuwing, crossovers en een uitdaging voor de jongeren.

We bieden een serieus cultureel platform.

Sociale en culturele onderneming: jongeren en cultureel ondernemers in the lead!

New Rootz is een sociale onderneming. We werken met een collectief van meer dan 15 cultureel ondernemers in Nijmegen. Zij hebben allemaal aangegeven iets te willen betekenen voor de doelgroep jonge vluchtelingen waar wij mee werken. Door hen te betrekken en te coachen versterken we de diversiteit in het cultureel ondernemerschap in Nijmegen. We verbreden de wereld waardoor er ruimte komt voor nieuwe doelgroepen. Daarnaast werken we aan ondernemerschap door jongeren zelf in the lead’ te laten zijn bij de projecten. Het filmproject en de organisatie van de Talent Nights zijn hier voorbeelden van. Ook verbinden jongeren met instellingen, culturele opleidingen en creatieve professionals.

Begroting: 

Zie gespeficieerde begroting in bijlage. Wij zouden deze graag handhaven zodat we voor alle fondsen dezelfde begroting hanteren. Is dat mogelijk?

 


afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Janneke, om te beginnen heb ik de nieuwe filmpjes bekeken. De stijl van de projectpromo doet me aan Charlie Chaplin denken. De jonge acteurs doen het goed, maar als buitenstaander is het lachen van de filmende persoon wel wat storend. De video met aankondiging 20 december (dat is over drie dagen) ziet er gelikt uit.

Persoonlijk gebruik ik liever het woord nieuwkomers dan vluchtelingen en ik kan me voorstellen dat dat ook voor jullie deelnemers geldt. Je bent een keer gevlucht vanuit je geboorteland naar Nederland en dat is geen permanente staat van zijn. Nederland is nu je nieuwe thuisland en daar doe je mee aan een tof cultuurproject in Nijmegen.

Laat je ons volgende week weten hoe de 20e is verlopen?

Hartelijke groet, Daniëlle

afbeelding van Janneke van Lier

Hoi Danielle,

Oh jee!

Het eerste filmpje nog een keer bekeken. Dat is helemaal niet het juiste filmpje, dus ik zet er nu de juiste op. Nu begrijp ik jouw feedback,

Groeten,

 

Janneke

 

afbeelding van Janneke van Lier

Hoi Danielle!

Dank voor je bericht en je feedback. Er zijn meerdere filmpjes. Ik zal de eerste verwijderen en een andere uploaden. 

Ik heb een vraag: hoe werkt het precies in de denk-mee fase? Wie mogen er meedenken over het project? Is het de bedoeling dat wij hiervoor  ook mensen aandragen of juist niet?

Over de benaming van de doelgroep: herkenbaar en altijd een dilemma. Wij noemden de doelgroep waarmee we werkten ook jaren jonge nieuwkomers. We houden uberhaupt niet van het stigma en geven eigenlijk de voorkeur aan jongeren in het algemeen. Maar dat maakt onze expertise helaas niet duidelijk genoeg voor de fondsen en beleidsmakers. Ook voor andere partners bleek dat onduideiljk. Wij noemen de jongeren gewoon bij hun naam en zijn te divers en met zo veel diverse culturen en achtergronden dat het niet meer uitmaakt waar je vandaan komt of je gevlucht bent, geadopteerd, gemigreerd of gewoon hier geboren. Dat is het mooie van New Rootz en vooral de jongeren. We communiceren nu in de aanvragen wel dat we met jonge vluchtelingen of jongeren met een migratie-achtergrond werken omdat we daar al 15 jaar expertise in hebben, evenals een aantal docenten die we al langer coachen. De jongeren weten dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn. 

Groetjes en dank!

Janneke

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Janneke,

Op jullie site zie ik dat jullie al een aantal jaar dit soort projecten organiseren. Dat betekent dat in elk geval een deel van jullie project voor ons onder de reguliere activiteiten van jullie organisatie valt. Jij Maakt Het Mee ondersteunt geen reguliere activiteiten. Kan je aangeven in hoeverre dit project nieuw, vernieuwend en experimenteel te noemen is ten opzichte van jullie voorgaande projecten?

afbeelding van Janneke van Lier

Hoi Alexander,

Dank voor je mail. Ieder jaar is voor ons een nieuw jaar en we hebben geen reguliere projecten. Next generation staat opde website omdat we deze projectnaam hanteren voor de jongeren. Onder Next Generation bedenken jongeren vaak hun eigen namen en projecten. Het enige min of meer reguliere project dat wij hebben is de opdracht voor een schoolproject voor het internationaal schakelonderwijs (maar ook dit project vragen we ieder jaar weer aan). Al onze andere projecten bedenken we en vragen we ieder jaar opnieuw aan.  We ontvangen geen reguliere subsidies. Dat daagt ons uit om ieder jaar ons werk te vernieuwen en beter te maken. Dat past bij ons als projectorganisatie en sociale onderneming. We maken ieder jaar nieuwe projecten en nieuwe keuzes en voor deze aanvraag willen we de uitdaging aangaan om een stap verder te zetten met de jongerenproducties en ze meer de community in te brengen en de dialoog aan te gaan. We willen hiermee ons publiek verbreden en kunst verbinden met maatschappelijke vraagstukken.  De tour langs diverse doelgroepen en scholen en de culturele dialoog aangaan zijn vernieuwend en ook voor ons een uitdaging. Ook is het filmproject vernieuwend. We willen de jonge filmmakers in dit project zo begeleiden dat ze hun producties op short film festivals kunnen gaan aanbieden. Hun perspectief is totaal vernieuwend. Dat is wat diversiteit en jonge mensen altijd brengen naar de culturele wereld. 

Hopelijk geeft mijn antwoord iets meer duidelijkheid?

Hartelijke groeten,

 

Janneke van Lier

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Janneke,

Ik zie dat je plan behoorlijk hebt uitgebreid. Mooi zo. Op de inhoud kom ik vrijdag terug. 
Wat betreft je begroting: het is prima om deze begroting te gebruiken. Wel wil ik je vragen om een specificatie van de posten artistieke leiding, projectmanagement en productieleiding + Personele kosten. Dat kan ook in een geüploade toelichting. Die is dan alleen voor ons te zien. Daarin zie ik graag het aantal uren en de uurtarieven waarop die bedragen gebaseerd zijn. 

afbeelding van Janneke van Lier

Hoi Alexander,

Gespecificeerde begroting is toegevoegd. Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik het graag. Is het de bedoeling dat wij mensen werven om mee te denken in de denk-mee fase? Of nodigen jullie mensen uit? 

Alvast hartelijk dank!

Hartelijke groeten,

Janneke

afbeelding van Janneke van Lier

Beste Danielle en Alexander,

Hartelijk dank voor jullie tips en eerste aanvullingen. Ik ben momenteel bezig met het bewerken van de tabbladen in de Denk-Mee fase. Mochten jullie naar aanleiding hiervan tips of vragen hebben, dan horen we het graag. Een leuke manier van werken trouwens. Zo leren we elkaar een beetje kennen. Ik hoop dat jullie enthouasiast worden van de extra informatie en filmpjes. 

Hartelijke groeten en dank!

Janneke

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Janneke, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Mijn eerste tip is om samenwerkingspartners in en rond Nijmegen te benaderen, die op hun beurt ook weer een netwerk in andere gemeentes hebben. Stadsschouwburg Nijmegen Concertgebouw De Vereeniging is ketenintendant voor theater, dans en klassieke muziek, dus ze kunnen je vast en zeker aan relevante organisaties en personen koppelen. www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Janneke,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Hiervoor kan je de komende weken aan de slag met de invulvakken die je vindt als je bij 'Bewerken' op het tabblad 'Denk mee (meer projectinformatie)' klikt. Succes!

afbeelding van Janneke van Lier

Beste Alexander,

Hartelijk dank voor je bericht. Ik heb de tabbladen van de Denk Mee fase zojuist aangepast. Mocht jij hierbij nog aanvullingen, tips of vragen hebben dan hoor ik het graag. Heel prettig om op deze manier te werken. Zo leren we elkaar een beetje kennen. Ik hoop dat jullie enthousiast worden van de extra informatie en de filmpjes. Op onze Facebook pagina staat de meest actuele informatie.

Een korte vraag over de begroting. We hanteren voor alle fondsen dezelfde begroting. Jullie modelbegroting wijkt daar iets van af. Zou je willen kijken of de begroting zoals ik hem nu ingediend heb voldoende is? Het is een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan en percentages per fonds. Eventueel zou ik nog een aanvullende uitleg kunnen sturen over de uurtarieven voor regie, choreografie, docenten, jongerencoaches en coordinatie creatieve activiteiten en artistieke leiding en productieleiding.

Hartelijke groeten en veel dank alvast!

Janneke van Lier