menu denk mee beslis mee maak mee

Nazomer Nachtlicht

Laat je verassen door de verlichte wonderen van...

Stichting Talent and Dreams (STAD)
15 januari 2015 tot 1 oktober 2015
circus, crafts, dans, letteren
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Bedankt Jij Maakt Het Mee!!!

Door Ronja Mooij op di 10 nov

Mega bedant Jij maakt het mee! Voor het mede mogenlijk maken, dat zo veel mensen dit zeer betoverende spectakel hebben mogen ervaren en zo veel...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Nazomer Nachtlicht

Laat je verassen door de verlichte wonderen van het woud.

afbeelding van Ronja Mooij

Ingediend door:

Ronja Mooij

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bepaal ik de juiste prijs voor het ticket?

Wat ga je doen?: 

Het project Nazomer Nachtlicht is een multidisciplinair cultureel evenement. Het evenement beslaat een avondwandeling die bezoekers in kleine wandelgroepjes langs verschillende
kunstvormen leidt. Zij lopen over een pad dat aan weerzijden is verlicht met lampions. Onderweg worden de wandelaars verrast door verschillende kunstvormen en performances, zoals een muziekstuk door harp, een moderne dans, een verhalenverteller, een mysterieuze acrobatische act in de bomen en een akoestische band die een lied ten gehore brengt in een bootje, drijvend tussen de waterlelies. Dit alles zal zich afspelen in een van de mooiste bossen die Nederland rijk is: Landgoed Elswout. De bomen, elfenbankjes, heuvels met mos en wateren zullen feeëriek belicht worden. Persoonlijk, intiem, sprookjesachtig, mysterieus, lieflijk, duister en licht tegelijk.

De aanleiding voor dit project is de zoektocht van kunstenaar Ronja Mooij naar originele manieren om mensen in aanraking te laten komen met zeer uiteenlopende kunstvormen. Dit in combinatie met natuur, mensen onder te dompelen in een andere wereld en een bijzondere ervaring te laten ondergaan. Doel hierbij is; mensen bewegen, inspireren en verwonderen.

Hoe ga je te werk?: 

Doel Project:

Mensen onderdompelen in een bijzondere ervaring en ze daarbij inspireren, bewegen en verwonderen. Tegenwoordig is iedereen gehaast, druk met zijn/haar telefoon of met het hoofd bij andere zaken dan het nu. Daardoor wordt aanwezige schoonheid en inspiratie genegeerd. Wij willen met Nazomer Nachtlicht de fantasie van mensen prikkelen, ze bewust maken van de schoonheid van de natuur en een laagdrempelige kennismaking met verschillende kunstvormen zijn.

Secundaire doelen:

 • 
Kunstenaars en bezoekers in een gemeenschappelijke beleving brengen - vernieuwende interactieve beleving van bestaande kunstvormen.
 • Een laagdrempelig multidisciplinair cultureel evenement organiseren - het publiek stimuleren om kunst en natuur meer aandacht te geven.
 • De kunstenaars uit de regio een uniek podium bieden - laten zien wat een talent regio Haarlem rijk is en dit aan een groot publiek tonen.
 • De kunstenaars uit te dagen binnen hun disciplines nieuwe vormen te creëren - kunstenaar prikkelen om verder te kijken zodat ze samen tot een vernieuwende presentatie komen. 

Het evenement wordt georganiseerd voor de gemiddelde inwoner uit de regio Haarlem/Bloemendaal. Deze mensen willen we bereiken door middel van optochten en tableau vivants op drukbezochte koopavonden en evenementen. Daarnaast gaan we via Facebook onze doelgroep intereseren door het regelmatig plaatsen van korte video's van deelnemende artiesten en evenementlocatie die een tipje van de sluier geven. Een projectlid is een expert op het gebied van Facebook Advertenties, zo kunnen we verzekeren dat een groot deel van ons potentiele publiek de filmpjes/informatie onder ogen krijgt.

Het expirimentele aspect aan het evenement is de combinatie tussen bewegend publiek (nachtwandeling) en bewegende performences (interactief). Dit vereist een strakke tijdsplanning en een perfect uitgedachte route van de wandeling

Met wie werk je samen?: 

Het project Nazomer Nachtlicht bestaat uit vele samenwerkingen. Zo wordt er samengewerkt op het gebied van organisatie, financiering, communicatie, uitvoering en aankleding.

Op het gebied van organisatie en uitvoering zijn alle contacten al in vergevorderd stadium. Gemeente Bloemendaal, Staatsbosbeheer en Stichting STAD zijn enthousiast en werken en denken mee om dit project zo efficient mogelijk te organiseren.

Met alle kunstenaars/artiesten is ook al contact geweest. Er staat een prachtige samenstelling van uitblinkers in hun diciplines te popelen om te beginnen met het creatieve proces. Er zullen verschillende thema's verdeeld worden over de verschillende groepen/individuen. Het overkoepelende thema is een ode aan de natuur. Daarin worden subthema's verdeeld. Bijvoorbeeld: De act met muziekbootje heeft het themal vruchtbaarheid: een vrolijk verlangen en levenskracht. Waar water is, is de grond vruchtbaar. Water vind altijd een weg naar zijn doel en geeft velen de kracht om te groeien. De kunstenaars krijgen binnen dit subthema volledige creatieve vrijheid. In de planning, ruim voor de datum van het evenement, zijn er verschillende repetitiedagen ingepland. Tijdens deze repetitiedagen zal er gezamelijk worden gewerkt aan alle individuele stukken. Feedback, inspiratie en van elkaar leren zijn hierbij de uitgangspunten. Ook zal er worden gewerkt aan het geheel. De kracht van de groep zorgt hierin voor een groot deel voor het eindresultaat. Ieder individu wordt zo betrokken bij het gehele evenement en komt niet in een koker van zijn eigen optreden. Daarnaast zijn er voor de aankleding/decor een aantal amateurkunstenaars aan het werk gegaan om een passende doch "eigen" bijdrage te leveren. Zo worden er momenteel lampenkappen gecreeerd die uit natuurlijke materialen bestaan en werken op zonne-energie. Deze items krijgen naderhand aandacht op de online kanalen en worden via de website verkocht.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De aanvrager en tevens projectleider is Ronja Mooij. Zij heeft een sturende functie en is verantwoordelijk voor de vormgeving van het project. Ronja Mooij is geboren en getogen in Haarlem. In 2011 afgestudeerd aan de Kunstacademie in de richting 'autonoom beeldende kunst'. Zij werkt momenteel als uitvoerend kunstenaar.

Ronja haar doel als kunstenaar is om mensen een bijzondere ervaring mee te geven. Een ervaring waar men niet omheen kan en waar de toeschouwer echt even goed in ondergedompeld wordt. Een ervaring die bij voorkeur beschikbaar is voor een zo breed mogelijk publiek. Een herinnering aan de kindertijd en hoe je toen het leven zag: onbevooroordeeld en met open blik.

Het project wordt georganiseerd onder stichting Stad (Stichting Talent And Dreams). Deze stichting is gespecialiseerd in het van de grond krijgen van creatieve, maatschappelijke en/of culturele initiatieven. Verder hebben zij een adviserende rol en wordt het netwerk gebruikt voor promotie.

De gehele projectgroep bestaat uit:

• Ronja Mooij, projectleider en Artistiek leider

• Merijn de Steur, Marketing
• Rebecca Gotink, Facilitair
• Michiel Kroon van Diest, Sponsoring

Het projectteam is een zeer krachtig, jong en ondernemend team. De artistiek leider heeft bewust gekozen voor een daadkrachtige en punctuele projectgroep, waardoor zij zichzelf vooral kan concentreren op de creatieve aspecten van het evenement. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Nachtelijke kunstroute 60 300 per avond
4 Gezamelijke repetitiedagen 60 -
2 Optocht koopavond 10 1000 (geschat publiek)
3 Tableu vivant op evenementen 10 300 per evenement

Communicatie kanalen voor het benaderen van de doelgroep:

Fase 1: Intiem bereik

Het evenement is nog niet grootschalig gecommuniceerd. Er worden persoonlijke, exclusieve uitnodigingen verstuurd die worden verspreid door het netwerk van alle mensen die een bijdrage leveren aan het festival (artiesten, vrijwilligers etc.)

Fase 2: Grootschalige communicatie

Display campagne - strategische plekken rond evenementlocatie
Posters & flyers verspreiden bij plekken waar de doelgroep komt -  Haarlem, Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen
Facebook Advertentie campagne - korte video clips
Nieuwsbrief/Updates naar geinteresseerden (websitebezoekers)
PR campagne - contact Haarlems Dagblad
Bekendmaking via netwerk artiesten.


Fase 3: Verdieping
Optochten door de stad op koopavond - verkleed in stijl van het festival en begeleid door passende muziek
Tablue vivants op markten en speciale gelegenheden

Waarom is er vraag naar evenement?

 • De groeiende behoefte aan intiemiteit. Doordat de bezoekers in groepjes van maximaal 30 personen, onder leiding van een gids, het bos in gaan zal de mate van intimiteit toenemen.
 • Wij spelen in op de groeiende behoefte naar beleving en "fusion" evenementen. Mensen willen meer verschillende dingen meemaken (multidiciplinair) in dezelfde vrijetijdsbesteding. Daarnaast spelen wij in op de groene- en bewustwordings trend. De productie van het evenement zal zo natuurvriendelijk mogelijk gebeuren. Er wordt gewerkt met gerecyclede producten, minimaal gebruik van electriciteit, gebruik van natuurlijke grondstoffen etc.
 • De evenementslocatie geeft aan behoefte te hebben aan een dergelijk evenement. Zij zullen het evenement ook uitzetten via hun netwerk (staatsbosbeheer). Het verleden leert ook dat evenementen op deze plek altijd goed worden bezocht.
 • Vergelijkbare initiatieven als de winterparade, fjoertoer op terschelling (een inspiratiebron) en A Tale of Light in Utrecht zijn zeer succesvol.
 • In totaal zijn er ongeveer 60 mensen direct betrokken bij het mogelijk maken van het evenement. Via dit netwerk zal een deel van de kaarten worden verkocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Organisatie: Voor het projectteam is dit een bijzondere uitdaging. Ieder lid heeft een andere achtergrond en andere kennis. Tezamen vormen zij een complementair collectief met een duidelijk doel: een betoverend evenement creëren waar nog lang over zal worden nagepraat. Het organiseren van een door sponsoren gedragen evenement vereist een speciale benadering waar iedereen van zal leren.

Doelgroep: Zowel voor het publiek als voor de groep kunstenaars en artiesten moet het een onvergetelijke ervaring worden, door met elkaar een voorstelling te creëren waarin de scheiding tussen publiek en uitvoerenden wordt vervaagd, zodat er een gevoel van omhulling ontstaat. De opdracht/uitdaging voor alle kunstenaars/artiesten zal hetzelfde zijn: het betrekken van het publiek in hun specifieke kunstvorm en het tezamen creëren van een onvergetelijke interactieve beleving. Dit zal de kunstenaars/artiesten prikkelen om hun horizon te verbreden.

Kunst beoefening in de vrijetijd: Dit project wordt gesteund door meerdere amateur kunstenaars. Er zijn door het hele land al meerdere individuen aan de slag met het creëren van een artistieke bijdrage voor dit evenement. Deze brede draagkracht is een kritische succesfactor voor het evenement. Enerzijds met het doel om het evenement zo multidisciplinair mogelijk te maken, anderzijds zorgt deze brede draagkracht ervoor dat er echt in details gewerkt kan worden om daadwerkelijk iedereen te verassen en inspireren.

Begroting: 

De bijdrage van 'Jij Maakt Het Mee' zal worden gebruikt om verschillende aspecten te financieren. Grootste kostenposten zijn huur van evenementlocatie, ontwikkelen van decor/kostuums/aankleding, promotie van evenement en vergoedingen aan artiesten.

Locatie(s): 
Elswout, Elswoutslaan, 2051 AE Overveen

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 110 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Een thematisch concept dat kunstenaars uit de omgeving Bloemendaal uitdaagt om tot nieuwe artistieke vormen te komen. Ook gaan jullie op een frisse manier het publiek verleiden tot een bezoek aan het evenement. Er zijn concrete afspraken met stichting STAD en Staatsbosbeheer die ruimte bieden om het inhoudelijke, financiële en organisatorische draagvlak voor het project te vergroten. Dit biedt tevens perspectief om ook voor volgende edities in te kunnen spelen op nieuwe kansen. Helaas is de aandacht voor de inhoud van het repetitieproces en hoe je bijvoorbeeld concreet tot samenspel komt en daarin faciliteert summier. Dat zou bij een volgende aanvraag uitgebreider mogen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. De natuur is in dit project meer dan een bijzonder decor, het is ook een inhoudelijke inspiratiebron. In een paar zinnen roepen jullie een sterk beeld op van wat jullie willen bereiken. De opzet van dit evenement is tot in detail uitgedacht en uitgewerkt in overleg met partners uit verschillende disciplines. Daarbij hebben jullie een scherp oog voor de ervaring die je het publiek wilt bieden en voor de sfeer die je wilt creëren. Tegelijkertijd bieden jullie de deelnemende kunstenaars en spelers de kans om zich te presenteren in een ongebruikelijke context. Zelfs de publiekswerving is op een originele manier opgezet. Kortom, een experiment dat prima past bij deze regeling. Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Hoi, niet vergeten de toelichtingen in de reacties ook te verwerken in je plan (linkerkolom). Denk daarbij ook aan de opzet van de repetitiemomenten. In die onderdelen komt de interactie tussen de amateurs vooralsnog het sterkst naar voren, maar het is nu nog onderbelicht in je plan.
 
Ik zie daarnaast dat jullie kosten hebben opgenomen voor communicatie, maar ik vind de uitwerking van de activiteiten rondom de publiekswerving nog wat beknopt beschreven. Hoe gaan jullie eigenlijk de mensen verleiden om naar het evenement te komen? Hebben jullie daar nog frisse ideeën over?
afbeelding van Ronja Mooij

Hierbij een beknopt antwoord:

Communicatie kanalen: 

Fase 1:

 • Het evenement is nog niet grootschalig gecommuniceerd. Er worden persoonlijke, exclusieve uitnodigingen verstuurd die worden verspreid door het netwerk van alle mensen die een bijdrage leveren aan het festival (artiesten, vrijwilligers etc.)

Fase 2: Grootschalige communicatie 

 • Display campagne - strategische plekken rond evenementlocatie
 • Posters & flyers verspreiden bij plekken waar de doelgroep komt -  Haarlem, Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen
 • Facebook Advertentie campagne
afbeelding van Ronja Mooij

 • Nieuwsbrief/Updates naar geinteresseerden (websitebezoekers)
 • PR campagne - contact Haarlems Dagblad
 • Bekendmaking via netwerk artiesten.

Fase 3: Verdieping

 • Optochten door de stad op koopavond - verkleed in stijl van het festival en begeleid door muziek
 • Tablue vivants op markten en speciale gelegenheden

 

Daarnaast zullen we natuurlijk een een fantastische website neerzetten.

 

Bedankt voor je bericht

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Een thematisch project op een inspirerende locatie. In de beschrijving staat nu nog vooral kunstenaar Ronja centraal. Daarnaast noemen jullie ook kort dat verschillende amateurgroepen zullen deelnemen, maar uit je beschrijving krijg ik nog niet helemaal helder hoe zij al in het voortraject worden betrokken bij de activiteit. Gaan ze gezamenlijk (olv Ronja) aan nieuwe thematische stukken werken. Hoe zien jullie daarnaast de rol van de amateurs voor je in het creatieve proces en wat gaat het effect voor hen zijn? Jullie zouden bijvoorbeeld kunnen starten met een creatieve werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van elke deelnemende groep. Gezamenlijk zouden jullie tot een breed gedragen en vraaggestuurd project kunnen komen. Wat zijn jullie experimentele ideeën hierover?

afbeelding van Ronja Mooij

Met alle amateurgroepen en individuen is al contact geweest. Er staat een prachtige samenstelling van uitblinkers in hun diciplines klaar om te beginnen met het creatieve proces. Ronja zal verschillende thema's verdelen over de verschillende groepen/individuen. Het overkoepelende thema is een ode aan de natuur. Daarin worden subthema's verdeeld. Bijvoorbeeld: De act met muziekbootje heeft het themal vruchtbaarheid: een vrolijk verlangen en levenskracht. Waar water is, is de grond vruchtbaar. Water vind altijd een weg naar zijn doel en geeft velen de kracht om te groeien. De kunstenaars krijgen binnen dit subthema volledige creatieve vrijheid. In de planning, ruim voor de datum van het evenement, zijn er verschillende repetitiedagen ingepland.

Zie volgend bericht.

afbeelding van Ronja Mooij

Tijdens deze repetitiedagen zal er gezamelijk worden gewerkt aan alle individuele stukken. Feedback, inspiratie en van elkaar leren zijn hierbij de uitgangspunten. Ook zal er worden gewerkt aan het geheel. Hoe sluiten bepaalde stukken op elkaar aan? Zorgen de emoties die worden opgeroepen voor de juiste beleving? Zijn de locaties perfect? De kracht van de groep zorgt hierin voor een groot deel voor het eindresultaat. Ieder individu wordt zo betrokken bij het gehele evenement en komt niet in een koker van zijn eigen optreden. Daarnaast zijn er voor de aankleding/decor een aantal amateurkunstenaars aan het werk gegaan om een passende doch "eigen" bijdrage te leveren. Zo worden er momenteel lampenkappen gecreeerd die uit natuurlijke materialen bestaan en werken op zonne-energie.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom! Fijn dat het is gelukt om op dit platform terecht te komen. Je plan spreekt tot de verbeelding. Wat een mooi idee om amateurkunst te presenteren in het duister, buiten, op onverwachte plekken. Door een avondwandeling te organiseren creëer je een bijzondere context, waarin je een variëteit aan kunstvormen en acts kunt laten zien. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende optredens elkaar niet gaan 'verstoren' of concurrenten van elkaar worden?

afbeelding van Ronja Mooij

Het thema voor de artiesten zal zijn; ‘Ode aan de Natuur, leven en groei’.
Dit is al een samenbindende factor. Iedere performance verbeeldt op geheel eigen wijze een ander element uit de natuur en het is essentieel dat dit samen een geheel vormt. Er zal meerdere keren op locatie een repetitie zijn. Op deze manier hebben de artiesten de gelegenheid elkaar te ontmoeten, elkaars performance te kunnen bekijken /feedback te geven en overgangselementen te creëren. Wat betreft het geluid en het mogelijk verstoren van elkaars act; hier hebben wij rekening mee gehouden. Alle muziek is on-versterkt. De locatie is groot genoeg en er bevinden zich verschillende geluid brekende objecten. In de tijds- en locatieplanning houden wij rekening met eventuele kannibalisatie van de verschillende acts.

afbeelding van Carmelita Serkei

Poëtische titel! Mooi is ook het streven om te onderzoeken hoe je een/het publiek een gemeenschappelijke beleving kan laten ondergaan. Juist daarom mis ik in de huidige opzet de interactiviteit met en gerichtheid op dat potentiële publiek. Dat maakt het idee voor mij, nu nog, teveel aanbod gericht. Er worden 2 hoofd doelgroepen genoemd: mensen die wel en mensen die normaliter geen culturele evenementen bezoeken. Om deze brede doelgroep te lokken en ook te bedienen moet je het programma ook vanuit (in ieder geval deze 2 ) hun perspectieven bekijken. Dat heeft ook consequenties voor de communicatie, maar ook voor de prijsstelling. Er zijn verschillende manieren om die betrokkenheid in de ontwerpfase van je project in te bouwen. Hoe zien jullie het?

afbeelding van Ronja Mooij

Beste Carmelita,

Om de gehele visie op de betrokkenheid van de doelgroepen toe te lichten in 800 tekens wordt lastig. Kun je je vraag iets specifieker stellen?

De betrokkenheid van de doelgroepen zal vooral zitten in de communicatie van het geheel. De magische uitstraling en de nieuwsgierigheid naar wat er op deze nazomeravonden gaat plaatsvinden in het woud zijn de peilers.

De prijsstelling hebben wij vooralsnog bepaald door een navraag te doen bij een mix van onze potentiele doelgroep. Tegelijkertijd hebben we ook het concept getest. Bij een positieve reactie hebben we gevraagd naar het bedrag dat zij over zouden hebben voor een dergelijk evenement. Uiteindelijk zijn we een aantal euro onder het gemiddelde van de onderzoek gaan zitten. 

afbeelding van Carmelita Serkei

Waar het mij om gaat is de basisvisie. Hoe weet je dat het/een publiek hier op zit te wachten. Wat spreekt ze aan. Met andere woorden, waar ga je op inspelen om ze te lokken? Ik ben er zeker van overtuigd dat jullie het publiek een bijzondere ervaring te bieden hebben als ze er eenmaal zijn. Uit je reactie blijkt dat jullie wel contact hebben gezocht men een mix van de potentiële doelgroep (over de prijs). Wellicht kan het ook met andere onderdelen van de programmering. Misschien een beetje oneerbiedig, maar ik heb te vaak mooie, spannende voorstellingen e.d. de mist in zien gaan omdat er geen publiek kwam. In jullie voorstel zie ik vooral het spannende aan de makers kant en de overtuiging dat het publiek komt en het zal waarderen. Dat vind ik te eenzijdig.

afbeelding van Ronja Mooij

 • De groeiende behoefte aan intiemiteit. Doordat de bezoekers in groepjes van maximaal 30 personen, onder leiding van een gids, het bos in gaan zal de mate van intimiteit toenemen.
 • Wij spelen in op de groeiende behoefte naar beleving en "fusion" evenementen. Mensen willen meer verschillende dingen meemaken (multidiciplinair) in dezelfde vrijetijdsbesteding. Daarnaast spelen wij in op de groene- en bewustwordings trend. De productie van het evenement zal zo natuurvriendelijk mogelijk gebeuren. Er wordt gewerkt met gerecyclede producten, minimaal gebruik van electriciteit, gebruik van natuurlijke grondstoffen etc.

Zie volgend bericht.

afbeelding van Ronja Mooij

 • De evenementslocatie geeft aan behoefte te hebben aan een dergelijk evenement. Zij zullen het evenement ook uitzetten via hun netwerk (staatsbosbeheer). Het verleden leert ook dat evenementen op deze plek altijd goed worden bezocht.
 • Vergelijkbare initiatieven als de winterparade, fjoertoer op terschelling (een inspiratiebron) en A Tale of Light in Utrecht zijn zeer succesvol.
 • In totaal zijn er ongeveer 60 mensen direct betrokken bij het mogelijk maken van het evenement. Via dit netwerk zal een deel van de kaarten worden verkocht.