menu denk mee beslis mee maak mee

Een nacht in de Sint Janskerk

Muziektheater over een kerk vol verhalen

Stichting Compagnie Barrevoet
18 november 2017 tot 2 september 2018
dans, erfgoed, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Een nacht in de Sint Janskerk

Door Judith Oost op di 18 sep

Een nacht in de Sint Janskerk is voorbij. We hebben er met ontzettend veel plezier aan gewerkt en zijn blij dat het een krachtige voorstelling is...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Een nacht in de Sint Janskerk

Muziektheater over een kerk vol verhalen

afbeelding van Judith Oost

Ingediend door:

Judith Oost

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zijn er vrijwilligers die ons kunnen helpen om het project te promoten via de sociale media?

Wat ga je doen?: 

Aanleiding: Een nacht in de Sint Janskerk maakt deel uit van Under de Toer. Dit is een initiatief in het kader van Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad 2018, waarbij de verhalen rond 32 kerken in Friesland op een bijzondere manier worden verteld. In 2007/2008 speelde Compagnie Barrevoet de locatietheatervoorstelling ECHO in 25 historische kerken door heel Nederland. Under de Toer heeft ons enthousiasme gewekt om de ervaring van ECHO te benutten en een nieuwe voorstelling te maken met als thema de Sint Janskerk in Hoorn Terschelling.

Doel: Er worden 10 voorstellingen gespeeld in de zomerperiode 2018. Doel is om op een poëtische en spannende manier de historie en legendes rond de kerk onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Het project en de deelnemers: Een nacht in de Sint Janskerk is een beeldende muziektheatervoorstelling. Compagnie Barrevoet geeft in dit project samen met jongeren, kinderen en volwassenen uit de gemeenschap een beeld van de rijke geschiedenis en de legendes van de Sint Janskerk. Daarnaast worden er fragmenten verteld uit het levensverhaal van organist Aafje Terpstra, die 65 jaar aan de kerk verbonden was. Het project geeft jongeren en kinderen de kans om veel podiumervaring op te doen. De scholing die zij krijgen door in een professionele productie met beroepsacteurs mee te spelen en de hiervoor benodigde cursussen en lessen te volgen, heeft een duurzaam karakter. De jongeren worden actief betrokken bij het maakproces van Een nacht in de Sint Janskerk. Zij vormen de spil van de voorstelling. Ook wordt er samengewerkt met kinderen en jongeren van de lokale muziekverenigingen, met zangers uit het eilander mannenkoor en met Aafje Terpstra.

Inhoud: Een groep jongeren sluipt uit nieuwsgierigheid de kerk in. Plotseling staan ze oog in oog met de oude koster. Hij neemt ze mee op een reis door zijn herinneringen. Dit doet hij niet alleen door te vertellen, maar hij laat de jongeren alles zelf beleven alsof ze erbij zijn. Wonderlijk genoeg gaan ze niet tachtig jaar terug, maar honderden jaren. Helemaal tot in het jaar 1230, toen een eenzame monnik over het wad dwaalde, op zoek naar een weggelopen koe. Het lijkt alsof de koster even oud is als de stenen van de kerk zelf.Is hij een bevlogen verteller of is er meer aan de hand? En wat willen die twee vrome weduwen? Terwijl de jongeren proberen het mysterie te ontcijferen, begint ineens het orgel te spelen…

Vorm: In Een nacht in de Sint Janskerk komen verschillende disciplines bij elkaar. De basis is fysiek locatietheater. Waar nodig wordt er tekst gebruikt om te zorgen dat de verhalen duidelijk naar voren komen. De tweede pijler is muziek. De acteurs van Barrevoet werken tevens vrijwel allemaal op professionele basis als muzikant. Verschillende scenes en personages worden muzikaal uitgebeeld. Zo spreekt de vroomheid van de twee weduwen uit hun duetten. Het verhaal van Aafje Terpstra wordt omlijst door jonge muzikanten die de kinderen uit haar gezin vertegenwoordigen (blaasinstrumenten, viool, kleine trom, gitaar en toetsen) en door orgelspel door Aafje zelf. Zangers uit het eilander mannenkoor verbeelden monniken en zeelieden. Klassieke en lichte muziek worden stijlvol met elkaar gecombineerd. Zo wordt er muziek van Bach gespeeld, zijn er een aantal Italiaanse liederen en wordt er speciaal voor het project gecomponeerd door saxofonist Chris Corstens. De vormgeving is sober, zodat de kerk zelf optimaal tot zijn recht komt. Er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige rekwisieten, dia-projecties en sfeervolle lichteffecten.

Hoe ga je te werk?: 

De werkwijze van het project is bijzonder. Met een gevarieerd gezelschap van professionele spelers, kinderen, jongeren en volwassenen uit de gemeenschap werken we samen toe naar een krachtig en degelijk eindproduct. Onderweg doet iedereen kennis en ervaring op, die van blijvende waarde is. 

Werving deelnemers september/oktober 2017

Jongeren die in de Jeugdopleiding van Theater Compagnie Barrevoet zitten, zijn reeds op de hoogte van het project en worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang. In de herfst van 2017 kunnen zij zich opgeven voor de selectiecursus. Daarnaast hebben wij contact met de CKV medewerker van het VMBO. Zij wil graag meewerken en vindt het leuk als wij in september 2017 een korte theaterworkshop op school geven om jongeren te enthousiasmeren. Met de cultuurcoördinatoren van de vijf Terschellinger basisscholen hebben wij regelmatig contact. Mogelijk benaderen wij ook hen voor een wervingsworkshop in groep acht.

Barrevoet heeft voor dit project contact gezocht met muziekschool De Notenboom, met Stichting Muziek op Terschelling, met fanfare Schylge en harmoniecorps Jubal. Zij maken het project bekend onder hun deelnemers en selecteren de leerlingen die mee willen doen.

Voorbereidingsperiode november 2017 - juni 2018

De artistieke leiding schrijft in een vroeg stadium een script, dat de basis vormt voor de voorstelling. Hierbij is het verhaal van de jongeren en de koster het uitgangspunt. Het verhaal van Aafje Terpstra werkt aanvullend. Ook wordt er, na overleg met alle betrokkenen, een plan uitgezet voor de muziek (zowel bestaande stukken als eigen composities). Ondanks de fusie van verschillende muzikale invloeden, wordt er gestreefd naar eenheid, o.a. door het gebruik van terugkerende thema’s en afstemming van toonsoorten. Naar aanleiding van het script en het muziekplan wordt er in de voorbereidende periode onafhankelijk gewerkt binnen de verschillende disciplines. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waarbij de verschillende partijen met elkaar en met de artistieke leiding van het project overleggen.

Theater Jongeren: In november 2017 organiseren wij een selectiecursus voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn. Hierin werken we aan improvisaties op basis van het verhaal van de voorstelling. Ook doen we oefeningen die gericht zijn op het werken op locatie en op transformatie (i.v.m. ontwikkeling van personages in de volgende cursus). Van april t/m. juni 2018 wordt er een langlopende theatercursus gegeven door Judith Oost en Martin de Nooij, die beiden in de voorstelling acteren. In deze cursus worden de deelnemende jongeren voorbereid op de repetitieperiode met de regisseur. Er wordt gewerkt met gerichte improvisaties rond het thema van de voorstelling en met elementen uit het ‘basisscript’. De jongeren hebben hierbij veel eigen inbreng. Wat zijn de beelden die zij krijgen bij de verhalen en legendes rond de kerk? Hoe zouden zij die willen verbeelden? Het gaat dus niet alleen over acteren, maar ook over theater maken. Het materiaal dat ontstaat wordt gecommuniceerd met de regisseur en zoveel mogelijk gebruikt in het definitieve script. Ook ontwikkelen we samen met de jongeren de personages die zij in de voorstelling kunnen en willen spelen en confronteren die met de personages die Martin en Judith spelen. Daarnaast worden algemene theatrale vaardigheden aangeleerd, die noodzakelijk zijn voor deze voorstelling.

Muziek kinderen en jongeren: In het voorjaar 2018 organiseert componist Chris Corstens een korte workshop voor de musicerende kinderen en jongeren. Naar aanleiding hiervan schrijft hij een compositie, afgestemd op ieders individuele niveau. Deze compositie wordt vervolgens binnen de muziekschool en corpsen ingestudeerd. Mogelijk worden er ook een aantal bestaande stukken ingestudeerd.

Muziek volwassenen: In samenspraak met organist Aafje Terpstra wordt er bepaald welke fragmenten uit haar levensverhaal zij in de voorstelling vertelt en welke orgelmuziek geschikt is. De zangers uit het mannenkoor, de muzikanten van Barrevoet en de kleinkinderen van Aafje studeren de werken die zij met de artistieke leiding hebben uitgezocht zelfstandig in. 

Gezamenlijke repetitieperiode juni/juli 2018

Drie weken voor de première start de intensieve repetitieperiode met de voltallige cast. Hierin komen alle elementen bij elkaar en wordt er gewerkt onder leiding van de regisseur. Het gebruik van de locatie krijgt extra aandacht. Zowel de acteurs als de regisseur weten dankzij de ervaringen van ECHO goed welke beperkingen en welke mogelijkheden het kerkgebouw met zich meebrengt. Voor de acteurs zijn er gerichte improvisaties rond de inhoud van de scenes. Zo is er ook ruimte voor eigen inbreng en inspiratie. Op basis hiervan worden de definitieve scenes gemaakt. De jongeren nemen deel aan de algemene repetities. Zo kunnen ze meebeleven hoe het repeteren aan een professionele productie er in de praktijk uitziet en kunnen ze verder groeien door de input van de regisseur. De muzikanten (inclusief de kinderen, jongeren en volwassenen uit de gemeenschap) worden in het toneelspel betrokken, door eenvoudige mimografieën. De laatste repetitieweek staat in het teken van afwerking, timing en verfijning.

Speelperiode zomervakantie 2018 

Er worden 10 voorstellingen gespeeld in de Sint Janskerk in Hoorn, Terschelling. De voorstellingen worden gespreid over een periode van drie weken. In de speelperiode merken de jongeren en kinderen wat het resultaat is van al het werk. Ze kunnen nu met vertrouwen hun rol vertolken en groeien onder invloed van het publiek. En de toeschouwers...kunnen genieten van een wervelende muzikale theatervoorstelling over een kerk vol verhalen!

Evaluatie september/oktober 2018

In september en oktober 2018 wordt er geevalueerd met de deelnemers van het project en met betrokkenen uit de gemeenschap.

Publieksbereik en doelgroep: De voorstelling is geschikt voor een breed publiek. Juist omdat er kinderen, jongeren en volwassenen meespelen is de voorstelling aantrekkelijk voor alle leeftijdscategorieën. Zowel voor eilanders als voor toeristen is het interessant om meer over de kerk en over de mensen rond de kerk te weten te komen. Het feit dat er zoveel muziek is en veelal fysiek spel, maakt dat ook de internationale toerist er plezier aan kan beleven. Wij hopen dat de deelname van kinderen en jongeren aan dit project zal bijdragen aan een grote opkomst van jonge bezoekers.

Publiciteitsplan: De landelijke en regionale publiciteit wordt grotendeels verzorgd door Under de Toer. Voor het lokale gedeelte neemt Barrevoet de verantwoordelijkheid. Daarnaast houdt de groep de pers en media in de Noordelijke provincies op de hoogte van dit specifieke project. Op Terschelling zijn er een aantal vaste mogelijkheden om het publiek te bereiken. Dit zijn: Weekblad de Terschellinger, www.fodzoeker.nl en de VVV met onder andere het op toerisme gerichte blad De Sjouw. Ook is er de mogelijkheid om een aankondiging op de televisieschermen van Doeksen te laten meedraaien op de boot. Verder worden er 200 posters en 5000 flyers verspreid, in winkels, horecagelegenheden en slaapgelegenheden zoals campings, hotels en pensions. Wij verspreiden het materiaal altijd zelf, omdat de ervaring leert dat het ‘praatje bij de poster’ over het algemeen de beste publiciteit veroorzaakt. Daarnaast wordt er via email, uitagenda’s en facebook bekendheid aan het project gegeven en wordt het project vermeld op de website van Compagnie Barrevoet en van Under de Toer. Het publiciteitsmateriaal wordt verzorgd door Vince Antonysen. Persfoto’s worden verzorgd door Fotomarleenswart.

Met wie werk je samen?: 

Spelers (per voorstelling): Aafje Terpstra: (orgel, vertelster) Aafje Terpstra, Vijf jongeren: jongeren, verhaalfiguren, Mariella Melani: (spel, gitaar, zang) weduwe, Judith Oost: (spel, cello, zang) weduwe, Giovanni Delfino: (spel, accordeon, zang) monnik en Dominee Scheepstra, Martin de Nooij: (spel, zang) de koster, …: Koe, Chris Corstens: saxofoon, Zes kinderen: (div. Muziekinstrumenten) gezin Aafje, Vijf tot vijftien zangers uit mannenkoor West Aleta Singers: monniken, zeelieden, Sebastiaan van Leunen: (orgel) kleinkind Aafje, Maaike van Leunen: (piano) kleinkind Aafje.

Theater Compagnie Barrevoet: Barrevoet maakt dynamisch fysiek locatietheater. De groep woont en werkt sinds 1998 op Terschelling en speelde verschillende voorstellingen op het Oerolfestival. Compagnie Barrevoet realiseert voorstellingen, theaterwandelingen en projecten voor festivals, theaters, evenementen en bijzondere locaties in binnen- en buitenland. Beeld, beweging, muziek, surrealiteit en een optimaal gebruik van de locatie, vormen de basis voor de werkwijze van Barrevoet. De kern van de groep bestaat uit Martin de Nooij en Judith Oost. Afhankelijk van de aard en omvang van de projecten wordt er samengewerkt met een vaste groep internationale gastspelers. Naast de reguliere werkzaamheden heeft Compagnie Barrevoet een eigen Jeugdopleiding. Er worden theatercursussen en projecten georganiseerd voor kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar en er worden workshops verzorgd voor zowel basisscholen als voor het middelbaar onderwijs.

Artistieke leiding: De artistieke leiding van het project in de Sint Janskerk wordt gevormd door Martin de Nooij en Judith Oost. In samenwerking met regisseur Terence Roe ontwikkelen zij het basisscript en bepalen zij het artistieke proces van de voorstelling.Binnen dit team vervult Martin de Nooij het merendeel van de taken rond historisch en inhoudelijk onderzoek en de theatrale mogelijkheden en richt Judith Oost zich samen met componist/arrangeur Chris Corstens met name op het muzikale gedeelte.

Europese connectie: Compagnie Barrevoet heeft een Europees broederschap met het Italiaanse ‘Teatri del Vento’ uit Sarzana. In de voorstelling Een nacht in de Sint Janskerk spelen er twee acteurs van dit gezelschap mee. Zij namen ook deel aan de tournee van ECHO. Zij brengen Italiaanse liederen mee, die prachtig combineren met de overige muziek die in de voorstelling wordt gebruikt. Daarnaast werken zij in Italië veel met kinderen en jongeren, hetgeen interessant is in het kader van de uitwisseling.

Deelname jongeren theater: Per voorstelling spelen vijf jongeren de hoofdrol. Er worden vijftien jongeren geselecteerd, die bij toerbeurt in de voorstelling kunnen meedraaien. De beoogde leeftijdscategorie is elf tot zestien jaar. 

Deelname kinderen en jongeren muziek: Per voorstelling spelen er zes jeugdige muzikanten mee. Als er meer kinderen/jongeren willen deelnemen, kunnen ook zij bij toerbeurt in de voorstelling spelen.

Deelname volwassenen uit de gemeenschap: Tot onze vreugde werken wij samen met Aafje Terpstra. Zij vertelt en speelt orgel in de voorstelling. Ook haar kleinkinderen Maaike en Sebastiaan van Leunen spelen een rol in het verhaal. Verder werken we samen met kostersechtpaar Jan en Anja Zorgdrager, die alles weten over de historie van de kerk en over de legendes die er rondgaan. Daarnaast hebben wij mannenkoor De West Aleta Singers benaderd om met een aantal zangers present te zijn en de monniken en zeelieden uit het verhaal te vertolken.

Alle partijen die wij benaderd hebben, zijn enthousiast over het project en zijn bereid om mee te werken.

Meer informatie over de artistieke kern: Compagnie Barrevoet: www.barrevoet.nl, regisseur Terence Roe: www.terencejroe.com, muzikaal leider/saxofonist Chris Corstens: www.chriscorstens.com, Teatri del vento: https://it-it.facebook.com/www.teatridelvento.net/

Under de Toer: www.underdetoer.nl

Meerwaarde voor het project: Wij vinden het belangrijk dat dit project niet alleen gedragen wordt door professionele spelers, maar ook door betrokkenen uit de gemeenschap. Zo kunnen we het eilander erfgoed op de meest volledige en eerlijke manier onder de aandacht brengen tijdens LF/CH 2018. Dit komt overeen met de doelstellingen van Under de Toer, waar het project deel van uitmaakt. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Wij hechten er waarde aan de bronnen voor de inhoud van de voorstelling hier weer te geven. Dit is de informatie die ons inspireert! 

De Sint Janskerk: Rond 1230 werd een kleine kapel gebouwd op een natuurlijke zandhoogte in Hoorn. Het verhaal dat de koster ons vertelde over het ontstaan van deze kapel gaat als volgt: Tussen de Friese dorpen Oosterbierum en Tzummarum stond in de middeleeuwen het agrarische klooster Mariëndal. Op een dag was er een koe kwijt. De monniken zochten overal, maar konden haar niet vinden. Eén monnik zocht de hele nacht door. Hij kwam op het wad terecht en verloor zijn oriëntatie. Hij dwaalde en dwaalde en vond uiteindelijk weer vaste bodem. Maar wat bleek: hij was niet op het vaste land, maar aan de oostkant van het eiland Terschelling terechtgekomen. Daar graasde de verloren koe in het lange gras van de Grië. Enthousiast keerde de monnik terug naar zijn broeders. Hij vertelde over de prachtige weidegebieden die hij was tegengekomen op het eiland en al gauw ontstond het idee om de kudde voortaan van april tot oktober op Terschelling te laten grazen. Het eiland was destijds bij laag tij nog te voet te bereiken. Na jaren begonnen er klachten te rijzen vanuit de monniken die dagelijks met de knieën in het natte gras moesten bidden. Er werd besloten om een kleine kapel te bouwen op het eiland. Om de plaats te bepalen moest er een teken van god komen. De monniken hingen de koe een ketting met een kruis om en besloten dat daar waar de koe zich neer zou vleien, de kapel moest worden gebouwd. Vrij snel na de stichting van de kapel, werd er aan de westkant een grote toren bij gebouwd. Deze mat 35 meter (!) en werd een baken voor de scheepvaart. Op het kerkhof om de kerk werden van oudsher de vele drenkelingen begraven, die in de woeste wateren om het eiland met hun schepen waren vergaan. Later werd de kapel uitgebreid tot een kerk. Zij werd gedoopt naar Johannes de doper en kreeg zo de naam Sint Janskerk. De plek waar de monnik destijds aan land is gekomen, heet nog altijd de Sint Janshoek. De monniken gingen jaarlijks in processie met het beeld van Johannes de doper naar deze plek. Tegenwoordig wordt dit gebruik voortgezet in de vorm van ‘Op e ryd’. In de 19e eeuw kwam de kerk in een staat van verval. De hoge toren, die niet meer als baken diende, werd zelfs afgebroken. Gelukkig was er rond 1951 dominee Scheepstra, die een restauratiefonds oprichtte en de gekste dingen verzon om geld bij elkaar te verzamelen. Hij slaagde, geholpen door anderen uit de gemeenschap, wonderwel met zijn plan. In 1963 begon de restauratie, die tot 1969 duurde. Sindsdien heeft de kerk zijn huidige vorm en uiterlijk.

Aafje Terpstra: Aafje Terpstra is de dochter van bakker Bos, die in Midsland zijn eigen bakkerswinkel had tegenover de kerk. Hij hechtte er belang aan dat zijn kinderen met muziek bezig waren. Alle kinderen bespeelden een instrument en kregen muziekles, wat in die tijd heel bijzonder was. Op haar 11e jaar werd Aafje naar de overkant gestuurd (de kerk van Midsland), omdat er iemand gezocht werd die het orgel kon bespelen. Zij werd aangenomen als organiste. Zij volgde lessen bij grote leermeesters aan de wal, met de bijbehorende lange reizen, die ze als jong meisje al moest maken. 65 jaar lang bespeelde Aafje de orgels van de kerken op Terschelling. Zij heeft er voor gezorgd dat er concerten werden georganiseerd met bijzondere solisten uit binnen- en buitenland. Nu is zij niet meer in vaste dienst, maar ze speelt nog regelmatig. De sleutel van de kerk van Midsland draagt zij bij zich, die van Hoorn weet ze te vinden. En…haar kleinzoon studeert inmiddels orgel. Zou hij in haar voetsporen treden?

De legende: Er is een ‘officiële’ legende rond de kerk in Hoorn. Hierin wordt de kerk opgericht dankzij twee vrome weduwen. Ook in dit verhaal is de koe bepalend voor de plaats waar de kerk is gebouwd.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 voorstellingen 25 per voorstelling 1500
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Belang voor onze ontwikkeling: Een nacht in de Sint Janskerk is voor Compagnie Barrevoet een bijzondere voorstelling, omdat hierin veel van onze activiteiten samenkomen: het werken op locatie met het team uit 2007/2008, het werken met livemuziek en de samenwerking met kinderen, jongeren en volwassenen van het eiland. Het feit dat 2018 een jubileumjaar voor ons is (20 jaar Compagnie Barrevoet!), maakt dit extra feestelijk. Dit project vraagt van ons om alle ervaring in te zetten en het zal vrijwel zeker leiden tot nieuwe ontwikkeling en verbreding van ons werk.

Toelichting ontwikkeling en verbreding van ons werk: Barrevoet heeft in de afgelopen twintig jaar een krachtige authentieke theaterstijl ontwikkeld. Muziek is hierin een steeds belangrijkere rol gaan spelen, omdat de spelers zich op professionele wijze zijn gaan bezighouden met musiceren en omdat wij tijdens de tournee van ECHO ontdekten hoe groot de meerwaarde is van livemuziek in een voorstelling. Daarnaast heeft de groep in 2014 de Jeugdopleiding Theater opgericht voor eilander kinderen en jongeren. Barrevoet heeft zich eveneens ingezet voor meer samenwerking tussen de eilander kunstenaars.

In Een nacht in de Sint Janskerk komen al deze lijnen bij elkaar. Dit betekent dat wij open moeten staan voor nieuwe invloeden, zonder de kwaliteit of authenticiteit van ons werk te verliezen. Wij hebben nog nooit een productie met zo veel deelnemers gemaakt en nog nooit op deze wijze ruimte gegeven aan eilander partijen om deel van ons werk uit te maken. Het dwingt ons om op een intelligente manier te zoeken naar een verbreding van onze stijl. We moeten ervoor zorgen dat elke afzonderlijke partij binnen het geheel optimaal tot zijn recht komt in de voorstelling en dat het toch een eenheid is. Een voorbeeld is de deelname van organist Aafje Terpstra. Het is niet interessant om haar te dwingen een personage te ontwikkelen op de wijze waarop wij dat doen. De eerlijkste en mooiste manier is, dat zij haar eigen verhaal vertelt, zoals ze is. Dat is krachtig, maar het vraagt van ons om de brug te vinden tussen onze stijl en haar inbreng, zonder dat het tot versnippering leidt. Voor de samenwerking met de zangers uit het koor en voor de deelnemende kinderen en jongeren moeten we weer op een andere manier oplossingen vinden om met hen tot het krachtigste resultaat te komen en de confrontatie met onze stijl aan te gaan. Kortom, artistiek vraagt het van ons om grenzen op te rekken, ons te laten verrassen en tegelijkertijd trouw te blijven aan waar wij voor staan. Wij verwachten dat dit, onder begeleiding van regisseur Terence Roe -die een schat aan ervaring heeft met dergelijke grote projecten- tot een enorme verbreding van onze artistieke mogelijkheden kan leiden. Voor de deelnemers zal het ook vernieuwend en leerzaam zijn. Daarnaast versterkt het de banden met de eilander verenigingen en kan het een begin zijn voor nieuwe samenwerkingsprojecten.

Impact op de eilander Jeugd: Het leven op een eiland brengt voor kinderen en jongeren een zekere beperking met zich mee. Zij zijn afhankelijk van wat hen op het eiland op het gebied van kunst en cultuur wordt aangeboden. Dit is de reden waarom wij de Jeugdopleiding Theater hebben opgericht. Met Een nacht in de Sint Janskerk bereiken wij ook de jongeren die zich niet voor onze reguliere cursussen opgeven. Jongeren die in het dagelijkse leven geen deel nemen aan cultuurbeoefening, kunnen tijdens de wervingsworkshop op het VMBO ontdekken hoe veel plezier het geeft om toneel te spelen. De stap om zich vervolgens op te geven voor de selectiecursus is relatief eenvoudig, omdat er geen cursusgeld betaald hoeft te worden. Mogelijke vooroordelen die er onder een deel van de eilander jeugd bestaan over kunst en cultuur (doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg), kunnen worden opgeheven door deze workshop. Als de jongeren vervolgens deelnemen aan de cursussen en aan het repetitieproces van de voorstelling kunnen zij stapsgewijs toegroeien naar de uiteindelijke voorstelling. Het eindresultaat geeft hen vrijwel zeker veel zelfvertrouwen en enthousiasme voor het theater. Dit betekent dat het project de mate van cultuurbeoefening onder jongeren blijvend kan vergroten.

Daarnaast heeft de deelname van kinderen en jongeren in het project invloed op de cultuurbeleving van niet deelnemers. De jeugdige spelers nodigen zeer waarschijnlijk hun vrienden en vriendinnen uit om te komen kijken naar de voorstelling. Zo kunnen ook zij zien dat theater en muziek de toeschouwer kunnen betoveren! 

Voor de meer ervaren jongeren is Een nacht in de Sint Janskerk een kans om een sprong te maken in hun ontwikkeling. Wij verwachten dat het indrukwekkend voor ze zal zijn om deel te nemen aan de gezamenlijke repetities onder leiding van regisseur Terence Roe en te werken zoals wij dat als professionals doen als we een productie maken. In de speelperiode ervaren zij wat de magie is van het spelen op professioneel niveau, voor een (naar hun maatstaven) groot publiek op een bijzondere locatie. Dit is niet vergelijkbaar met de ervaringen van ‘uitvoeringen op school’ of eindpresentaties bij de Jeugdopleiding.

De musicerende deelnemers maken kennis met een voor hen nieuwe vorm: het muziektheater. Het spelen in Een nacht in de Sint Janskerk zal de manier waarop zij op het podium staan, vrijwel zeker veranderen en versterken. Wij schatten in dat voor hen de uitvoeringsperiode een grote impact zal hebben, als ze gaan voelen hoe alle elementen in elkaar vallen en een krachtig geheel vormen. Het zou prachtig zijn als deze kennismaking met muziektheater voor hen een vervolg krijgt in de toekomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat het project voor alle jonge deelnemers een onvergetelijke ervaring zal zijn, waarbij het enthousiasme voor de podiumkunsten flink wordt aangewakkerd!

Belang voor de gemeenschap: Het is voor de gemeenschap heel waardevol om in Under de Toer te worden opgenomen en daarmee ook bij Leeuwarden-Friesland 2018 betrokken te zijn. Daarnaast vinden wij het voor de Terschellinger bevolking (en zeker voor de jeugd!) leuk en belangrijk om meer te weten te komen van het eigen erfgoed. Door de verhalen rond de kerk op een bijzondere manier in beeld te brengen, gaan ze leven voor de toeschouwers. Zowel eilanders als toeristen zullen verrast zijn door de rijke geschiedenis van de kerk en de mensen die daarbij betrokken zijn of zijn geweest. Wij hopen met Een nacht in de Sint Janskerk de samenwerking tussen verschillende culturele instellingen op het eiland blijvend te versterken. 

 

Begroting: 

De totale projectkosten zijn 63.125,- Het gaat hierbij om honoraria, materiaal, techniek, onderdak en reiskosten voor de internationale gastspelers, séjours, publiciteitskosten, administratiekosten, verzekeringen, huur van de kerk en vrijwilligersvergoedingen. Het project is geselecteerd door de commissie van Under de Toer. Dit houdt in dat er een toezegging is van het Prins Bernhard Cultuurfonds om 12.000,- euro bij te dragen. Barrevoet heeft als kleine stichting weinig eigen middelen. Daarom is het van belang om bij aanvang van het project voldoende zekerheid te hebben in de vorm van subsidies en sponsoring. Wij hebben onderzocht welke fondsen en instellingen in aanmerking komen om te benaderen voor het resterende tekort. Ook hebben wij hierover contact gehad met de fondsenwerver van CH2018 en de coaches van Under de toer. Wij hebben subsidie aangevraagd bij de Provincie Friesland en de Gemeente Terschelling via het Iepen Mienskips Fûns. Naast het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn de volgende fondsen benaderd: VSBfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Boelstra Olivier Stichting, Dirk Mentz Fonds en de Janivo Stichting. Alle aanvragen zijn nog in procedure. Ook zoeken wij contact met potentiele sponsors, zoals het Rabobank Coöperatiefonds, Rederij Doeksen, en lokale bedrijven en ondernemers. Daarnaast overwegen wij een crowsfundingcampagne te starten. De publieksinkomsten kennen een limiet, want i.v.m. de zichtlijnen in de kerk, is de voorstelling bij 150 toeschouwers uitverkocht. De kaartprijs is 12,50 voor volwassenen en 8,50 voor kinderen. Wij willen deze bewust bescheiden houden, zodat de voorstelling door een breed publiek uit alle lagen van de bevolking bezocht kan worden. De administratie en financiële afwikkeling van Een nacht in de Sint Janskerk wordt verzorgd in samenwerking met Agaath Administraties Amsterdam.

Locatie(s): 
Sint Janskerk Hoorn Terschelling

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 144 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met een Nacht in de St. Janskerk zetten jullie in op een breed te dragen voorstelling voor het aankomend jubileumjaar en Leeuwarden2018. De voorstelling bevat een mix van theater, muziek en eilander erfgoed en betrekt hierbij allerhande lokale partijen. De muziekschool, Muziek op Terschelling, de fanfare, het harmoniecorps en niet te vergeten de St. Janskerk spelen een prominente rol. Mooi dat jullie hierbij aangeven dat dit het begin is van een te continueren samenwerkingsverband. Hierdoor worden niet alleen nieuwe deelnemers maar ook een nieuw publiek bereikt. Ditzelfde geldt voor de te organiseren wervingsworkshops. Onderscheidend is het gedegen voorbereidingstraject dat jullie de jongeren bieden met niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van skills maar ook ruimte voor improvisatie. Met voorafgaand aan de voorstelling een intensieve repetitieperiode. Naar verwachting maken de deelnemers dan ook een waardevolle ontwikkeling door gedurende het project. De wijze waarop de eilander gemeenschap wordt betrokken, en de toekomstplannen hiervoor, geeft daarnaast vertrouwen in een verdere versterking van het lokaal cultuurklimaat. Ik wens jullie dan ook veel succes en plezier bij de uitvoering!

afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In een goed uitgewerkt plan laten jullie zien dat een forse groep kinderen en jongeren een spannend en origineel verhaal van de Sint Janskerk en organist Aafje Terpstra gaat dragen. Met goede ondersteuning van professionals. En dat via uiteenlopende kunstvormen inclusief verschillende muziekstijlen. Jullie samenwerking met jongeren is niet nieuw, wel de combinatie hiervan met locatietheater en live muziek, wat dit project bijzonder maakt. De keus van jullie diverse samenwerkingspartners moet, getuige de eerste enthousiaste reacties, voldoende deelnemers opleveren en ook meer verbindingen binnen de cultuursector op Terschelling. Op het effect van het project op de deelnemers gaan jullie niet zo concreet in, maar jullie aanpak en de bijzondere aard van het project maakt nieuwe (leer)ervaringen voor de deelnemers zeker logisch. Op naar een spannende muziektheaterervaring in de Sint-Jan!

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Judith,

Mooi om te zien hoe de vragen van Rob je aan het denken hebben gezet en hoe jullie aanvraag zich verder heeft ontwikkeld. Ik wens jullie veel succes in de volgende fase!

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Judith Oost

Beste Rob,

Na een stevige wandeling over het wad, drong het besef tot mij door dat Een nacht in de Sint Janskerk een veel bredere impact op de eilander jeugd heeft dan uit mijn vorige bericht bleek en dat jij hier waarschijnlijk op doelde met je vraag. Om je nog een bericht van grote lengte te besparen, heb ik het direct in de linkerkolom ingevuld onder het hoofdstuk: Wat maakt het plan bijzonder. Daar staan ook de toevoegingen over de ontwikkeling en verbreding die het project Barrevoet kan bieden en over het enthousiasme van deelnemende partijen. Bedankt voor je goede vragen! Ze leveren weer nieuwe gedachten over het project op.

Wederom een vriendelijke groet,

Judith

afbeelding van Judith Oost

Beste Rob,

Hierbij het antwoord op je vragen:

Ontwikkeling en verbreding: Barrevoet heeft in de afgelopen twintig jaar een krachtige eigen theaterstijl ontwikkeld. Muziek is hierin een steeds belangrijkere rol gaan spelen, omdat de spelers zich op professionele wijze zijn gaan bezighouden met musiceren en omdat wij tijdens de tournee van ECHO ontdekten hoe groot de meerwaarde is van livemuziek in een voorstelling. Daarnaast heeft de groep in 2014 de Jeugdopleiding Theater opgericht voor eilander kinderen en jongeren. Barrevoet heeft zich eveneens ingezet voor meer samenwerking tussen de eilander kunstenaars. 

In Een nacht in de Sint Janskerk komen al deze lijnen bij elkaar. Dit betekent dat wij open moeten staan voor nieuwe invloeden, zonder de kwaliteit of authenticiteit van ons werk te verliezen. Wij hebben nog nooit een productie met zo veel deelnemers gemaakt en nog nooit op deze wijze ruimte gegeven aan eilander partijen om deel van ons werk uit te maken. Het dwingt ons om op een intelligente manier te zoeken naar een verbreding van onze stijl. We moeten ervoor zorgen dat elke afzonderlijke partij binnen het geheel optimaal tot zijn recht komt in de voorstelling en dat het toch een eenheid is. Een voorbeeld is de deelname van organist Aafje Terpstra. Het is niet interessant om haar (op haar leeftijd en met haar ervaring) te dwingen een personage te ontwikkelen op de wijze waarop wij dat doen. De eerlijkste en mooiste manier is ons ins ziens dat zij haar eigen verhaal vertelt, zoals ze is. Dat is krachtig, maar het vraagt van ons om de brug te vinden tussen onze stijl en haar inbreng, zonder dat het tot versnippering leidt. Voor de samenwerking met de zangers uit het koor en voor de deelnemende kinderen en jongeren moeten we weer op een andere manier oplossingen vinden om met hen tot het krachtigste resultaat te komen en de confrontatie met onze stijl aan te gaan. Kortom, artistiek vraagt het van ons om grenzen op te rekken, ons te laten verrassen en tegelijkertijd trouw te blijven aan waar wij voor staan. Ik verwacht dat dit tot een enorme verbreding van onze artistieke mogelijkheden kan leiden. Voor de deelnemers zal het ook vernieuwend en leerzaam zijn. Daarnaast versterkt het de banden met de eilander verenigingen en kan het een begin zijn voor nieuwe samenwerkingsprojecten.

Impact op de jonge deelnemers: De groep acterende jongeren zal naar onze verwachting deels bestaan uit jongeren die in de Jeugdopleiding zitten en deels uit jongeren die weinig of geen ervaring hebben met theater. Na de wervingscursus op het VMBO en de selectiecursus in november wordt duidelijk hoe deze balans is. Tijdens de voorbereidende cursussen ontwikkelen alle jongeren de vaardigheden die ze nodig hebben voor het project. De impact zal voor hen allemaal groot zijn, omdat het samen acteren met professionals voor vrijwel iedereen nieuw is. Daarnaast loopt het project van november (voor de VMBO-leerlingen zelfs september) tot het eind van de zomervakantie als een rode draad door het schooljaar heen en wordt het dus een onderdeel van hun dagelijkse leven. Ik verwacht dat het indrukwekkend voor ze zal zijn om deel te nemen aan de gezamenlijke repetities onder leiding van regisseur Terence Roe en te werken zoals wij dat als professionals doen als we een productie maken. In de speelperiode zullen zij vermoedelijk ervaren wat de magie is van het spelen van een voorstelling op professioneel niveau, voor een (naar hun maatstaven) groot publiek op een bijzondere locatie. Dit is niet vergelijkbaar met de ervaringen van ‘uitvoeringen op school’ of eindpresentaties bij de Jeugdopleiding. Ik denk dat het een onvergetelijke ervaring voor ze zal zijn en dat het hun zelfvertrouwen zal versterken.

De musicerende kinderen en jongeren hebben een kleiner aandeel in de voorstelling. Zij spelen de broers en zussen van Aafje Terpstra in haar jeugd. Voor hen zal het zeker impact hebben dat er speciaal voor hen een compositie wordt gemaakt en dat ze de workshop van Chris Corstens kunnen volgen. Voor velen zal het nieuw zijn om met hun instrumenten in een theaterproductie mee te spelen en dus ook op een andere manier met ‘performen’ bezig te moeten zijn. De begeleiding van hun eigen docenten in de voorbereidingsperiode geeft ze een veilig gevoel voor ze in het diepe springen. Ik schat in dat voor hen de uitvoeringsperiode het meest indrukwekkend zal zijn, als ze gaan voelen hoe alle elementen in elkaar vallen en een krachtig geheel vormen. Het zou prachtig zijn als deze kennismaking met muziektheater voor hen een vervolg krijgt in de toekomst.

Eilander samenwerkingspartners: Alle eilander partijen die wij benaderd hebben, zijn enthousiast over het project en zijn bereid om mee te werken. Een aantal van hen heeft direct toegezegd deel te nemen (bijvoorbeeld Aafje Terpstra, muziekschool de Notenboom en kostersechtpaar Jan en Anja Zorgdrager). Voor fanfare Schylge, harmonieorkest Jubal en mannenkoor De West Aleta Singers geldt dat het voor hen te vroeg is om nu al vast te leggen wie van hun leden kunnen deelnemen. Wij hebben met alle partijen afgesproken om bij elkaar te komen zodra duidelijk is dat er voldoende financiële middelen zijn om het project te realiseren. Op dat moment kunnen de afspraken geconcretiseerd worden en kunnen de leerlingen/deelnemers persoonlijk worden benaderd. In de tussenliggende periode houden wij hen actief op de hoogte van de ontwikkelingen rond het project, zodat zij betrokken blijven bij het proces.

Een vriendelijke groet,

Judith

afbeelding van Rob Berends

Beste Judith,

De huidige stand van de aanvraag heb ik nog even goed gelezen. Ik heb nog enkele vragen. Allereerst: bij de paragraaf Belang voor onze ontwikkeling geef je aan dat het vernieuwende van deze voorstelling vooral zit in de bundeling van activiteiten die jullie eerder los van elkaar deden. Kun je nog wat meer aangeven wat je aan nieuwe ontwikkeling en verbreding van jullie werk verwacht? Verder ben ik benieuwd wat de impact van deze voorstelling op de kinderen en jongeren zal worden. En is de groep kinderen en jongeren ook verschillend qua ervaring - en ervaring met jullie - zodat de impact ook zal variëren? Tot slot: hoe reageren jullie samenwerkingspartners op Terschelling op jullie project?

Ik lees jullie reactie wel weer. Succes.

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Judith Oost

Beste Rob en Johanneke,

Rob, bedankt voor het advies. Ik heb de modelbegroting ingevuld en toegevoegd. Zijn er verder nog dingen die toegelicht of aangepast moeten worden voor we de beslisfase in gaan?

Wat ons betreft is alles compleet, maar jullie oordeel vinden we natuurlijk ook belangrijk!

Met vriendelijke groet,

Judith 

afbeelding van Rob Berends

Beste Judith,

De 21e naar de beslisfase gaan lijkt me haalbaar als ik alle informatie overzie. Wat betreft jullie begroting: laat de huidige begrotingen keurig staan waar ze nu staan, maar vul even de modelbegroting van ons in met behulp van totalen per categorie uit jullie eigen begroting. De modelbegroting vind je onder Bewerken>Denk mee meer projectinformatie>begroting(niet publiek)> druk op de woorden downloadbare modelbegroting.

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Judith Oost

Beste Johanneke,

Dank je wel voor je bericht! Dit zijn de websites die we wilden toevoegen: onze regisseur is te vinden op www.terencejroe.com

De saxofonist/componist op www.chriscorstens.com

en onze Italiaanse spelers op

https://it-it.facebook.com/www.teatridelvento.net/

Verder hebben we aan de aanvraag nog het publiciteitsplan toegevoegd en een vermelding van het kantoor dat de administratie en financiële afwikkeling voor ons verzorgt. Wij denken dat de aanvraag zo compleet is, maar als er nog dingen zijn die verbeterd of toegelicht moeten worden: laat het ons gerust weten!

Ons plan is om rond 21 juni naar de beslisfase te gaan. Vinden jullie dat ook een goed idee? Dan is de Oeroldrukte hier voorbij en vallen de twee stemweken nog voor de zomervakantie. Hopelijk horen we voor die tijd van Rob of de begroting in dit model geaccepteerd wordt. We vinden het heel prettig om met jullie te kunnen overleggen en feed back te krijgen!

Een vriendelijke groet,

Judith

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Judith,

Allereerst mijn complimenten voor de slag die jullie hebben gemaakt in de uitwerking van de aanvraag. Het leest erg prettig. De begroting is ook duidelijk. Rob kan aangeven of het nodig is om deze ook naar het vaste format te vertalen.

De links die je wilde toevoegen zie ik inderdaad ook niet. Misschien kan je ze in de reactie op dit bericht nogmaals toevoegen? De links kunnen dienen om de aanvraag te illustreren maar de aanvraag wordt uiteindelijk beoordeeld op de tekst in de aanvrag. 

Johanneke

afbeelding van Judith Oost

Beste Rob en Johanneke,

Dank voor de adviezen! Ik heb alles zo zorgvuldig mogelijk ingevuld, conform het projectplan dat wij (o.a.) bij Under de Toer  hebben ingediend en waarop het project door hen is geselecteerd. Ik ben nog niet helemaal thuis in deze manier van online werken, daarom de technische vraag: ik heb meerdere links naar websites ingevuld, maar zie die niet terug op de pagina. Klopt dat? Het is wel goed dat de link naar onze eigen website nu direct gemaakt kan worden! Met name de onderdelen locatieprojecten/theaterwandelingen en jeugdopleiding zijn relevant voor dit project denk ik.

Een vriendelijke groet, 

Judith

afbeelding van Rob Berends

Beste Judith,

Ook van mij welkom opt platform! Ook ik denk de komende tijd graag met je me om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. 'Wat een mooi project' roep ik als eerste reactie.

Om meteen praktisch te helpen: Als je op de menuoptie Bewerken drukt bovenin deze pagina (onder de projectnaam) en daarna op de optie 'Denk mee (meer projectinformatie)' kun je enkele rubrieken invullen die bij de subsidieregeling horen en die je aanvraag compleet maakt voor de latere beslisfase. Ook helpt dit overzicht de meedenkers om goede feedback te geven. Zo kun je daar informatie kwijt over al jullie samenwerkingspartners en de impact op de deelnemers. Informatie die je aan Johanneke had gericht kun je daarin ook verwerken.

Ik ga het vervolg weer van je lezen,

vriendelijke groet,

Rob

 

afbeelding van Judith Oost

Beste Rob en Johanneke,

Mijn collega en ik hebben de tekst nog een beetje aangepast en anders ingedeeld. Naast de vraag over de websites (zie mijn vorige bericht) wil ik jullie vragen of het een probleem is dat wij ons eigen begrotingsmodel hebben toegevoegd i.p.v. de modelbegroting van het CPF. Voor ons is het prettiger om voor alle betrokken partijen met hetzelfde model te werken, ook in verband met de afrekening na afloop van het project.

In afwachting van jullie antwoord een vriendelijke groet,

Judith Oost

afbeelding van Christina Kremer

Wat een prachtig project weer! Ik neem graag de boost in social media op mij. Kunnen we aansluitend meteen de nieuwsbrief digitaliseren zodat jullie kostbare tijd in dit project kunnen steken!

Christina

Pagina's