menu denk mee beslis mee maak mee

MuziekBox

muziek voor kinderen, waar dat nu nog niet is

MOOI Welzijn
1 september 2018 tot 31 augustus 2020
muziek
€13.900

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

MuziekBox zomer 2020

Door Gerard Jellema op di 1 sep

Ook in de MuziekBox was het even stil m.b.t Covid 19.

De vrije inloop werd tijdelijk gestopt.Toen alles weer een beetje open kon, hebben...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

MuziekBox

muziek voor kinderen, waar dat nu nog niet is

afbeelding van Gerard Jellema

Ingediend door:

Gerard Jellema

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
1) We zoeken samenwerkingspartners rond Schipperskw/Rivierenbrt voor vinden doelgroep, stedelijk voor doorstroom- en optreedmogelijkheden 2) We zoeken trekkers voor 2e en 3e MuziekBox, waarschijnlijk in Laak-Noord/Centrum

Wat ga je doen?: 

De MuziekBox wordt een muzikale speeltuin voor kinderen. Ze komen in wijken in Den Haag waar weinig culturele voorzieningen zijn voor kinderen, of deze een hoge (financiële) drempel hebben. Veel kinderen uit deze wijken zullen nooit weten welke talenten ze hebben, omdat ze nooit over die drempel komen: de financiële bijdrage is te hoog, desinteresse van de ouders, of er wordt meteen een niveau van toewijding en discipline verwacht die ze van thuis absoluut niet hebben meegekregen. Bij de Muziekbox kunnen kinderen makkelijk binnenlopen en muziek gaan maken onder leiding van bevlogen en geduldige vrijwilligers. Ze krijgen regelmatig de kans om zich te presenteren voor een klein of groot publiek. We zorgen dat de meest getalenteerde en gemotiveerde kinderen een stap hogerop komen, doordat ze op muziekscholen of andere vervolgtrajecten terechtkomen om hun talent verder te ontwikkelen. Een MuziekBox is zeg maar een Cruijff Court met een drumstel. 

De MuziekBox start met een pilot van twee jaar. De eerste MuziekBox komt in Schipperskwartier, in buurtcentrum Vliethage. Onderdeel van het plan is dat het beheer uiteindelijk in handen komt van een vrijwilligersbestuur uit de wijk.

Hoe ga je te werk?: 

Instroom

In de wijk wordt een laagdrempelige ruimte ingericht waar muziekinstrumenten en vrijwilligers/muziekdocenten klaarstaan. De drempel is laag: het moet gemakkelijk zijn om binnen te komen en vriendjes mee te nemen. iedereen die binnenkomt wordt verwelkomd. Werving geschiedt enerzijds vanuit de al in het buurtcentrum aanwezige harde kern, die als ‘aanjager’ gebruikt zal worden. Dit zijn zowel potentiële deelnemers als potentiële vrijwilligers: er zijn al enkele meer ervaren muzikanten in de wijk enthousiast. Anderzijds hebben de in het centrum aanwezige jeugdwerkers een groot netwerk in de wijk binnen bijvoorbeeld onderwijs, waardoor we gericht geschikte kandidaten kunnen benaderen. Dit laatste geldt voor het hele stadsdeel: door de verbinding met welzijnsorganisatie MOOI geldt dit voor alle wijken in het stadsdeel.
Maar hoe laag de drempel ook is, de MuziekBox is niet geheel vrijblijvend: er wordt na enige tijd toch een vorm van commitment en regelmatige aanwezigheid verwacht, zonder dat het een bindend keurslijf wordt. Daar zouden veel van deze kinderen, met minder discipline en ouderlijke sturing, snel op afhaken. De vrijwilligers zijn jong en staan dicht bij de doelgroep: coole gasten en rolmodellen, die de kinderen en tieners op de juiste manier aanspreken.
Het instrumentarium is een mix van klassieke popinstrumenten, met nadruk op instrumenten met een lage drempel zoals percussie keyboard, waarop het makkelijk ‘klooien’ is en groepsgewijs muziek te maken, aangevuld met elektronisch spul als een computer, DJ-set en microfoons om met de populaire urban-gerichte genres als rap, Hiphop en r&b  overweg te kunnen.

Doorstroming
Kinderen die getalenteerd en vooral gemotiveerd kunnen makkelijk doorstromen naar de verschillende organisaties waar we contact mee hebben. Dat zijn de officële organisaties als muziekscholen en het cultuureducatiecentrum, maar ook vrije organisaties als Haags Hiphop Centrum (zie volgende vraag). 

Presentaties
Regelmatig zullen de deelnemers hun vorderingen kunnen presenteren. We hebben veel contacten met lokale en stedelijke evenementen als Laak Festival, Blockjam, Parkpop people Stage en Urban ConnACTS. De eerste twee hebben al hun medewerking toegezegd.

Borging
De MuziekBox wordt nadrukkelijk een lokaal geborgd project. Bestuur en beheer komen in handen van een vrijwilligersbestuur met worels in de wijk, die goed de behoeften aanvoelen.

Met wie werk je samen?: 

Met de volgende organisaties zijn concrete samenwerkingsafspraken:

Uitbreiden netwerk, algehele ondersteuning:
Cultuurschakel (verbinding lokale partners, advies en ondersteuning)

Voor hulp bij het bereiken van de doelgroep:
Stichting Brede Buurtschool (zoeken van talenten op scholen via de Brede Buurtschool/Verelngde Schooldagactiviteiten)
Johan de Witt Scholengroep (werving onder leerlingen)
Buurtcentrum Vliethage (netwerk in de wijk)

Voor bieden van doorstroommogelijkheden en kennismaking met andere cultuurvormen:
st. Aight/Haags Hiphop Centrum (cursusaanbod rap/hiphop)
Laaktheater (kennismaken met muziekactifviteiten, theater en andere kunstdisciplines)

Voor bieden van presentatiemogelijkheden:
St. MOOI heeft rechtstreeks inbreng in of contact met o.a. Laak Festival, Sterren van Escamp en via bovengenoemde contacten sterke ingangen bij Parkpop People Stage, Blockjam, Urban ConnACTS, theater de Vaillant etc.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Voor het geven van muzielessen op een wat hoger niveau, voor de kinderen die daar aan toe zijn, wordt nu contact gelegd met het Conservatorium.

Bereik: 

Per Muziekbox per jaar:

aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
200 dagdelen openstelling (4 per week) 100 unieke deelnemers, 60 continu actief  
      50 betrokken ouders
    10 wijkbewoners zijn actief: bestuur, uitvoering, promotie  
15   15 kinderen stromen door naar muzieklessen of ander vervolgtraject  
1 jaarlijks promotie- en presentatie-evenement met demonstraties en optredens 100  
5 externe optredens (zie lijst partners) 20 500

 

De planning is drie jaar lang elk jaar opening van een nieuwe muziekbox. Dus in het 1e jaar is er één Muziekbox, 2e jaar twee, 3e jaar drie.

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project speelt precies af op het snijvlak van cultuur en welzijn. Dit maakt het soms moeilijk te plaatsen. Maar wij zien het als onze grootste kracht.

Extreem belangrijk hierin, is het vinden van de juiste benadering van de doelgroep. We hebben een projectleider op het ook die hier zeer geschikt voor is. Ze heeft veel ervaring met het opzetten van projecten en geeft zelfstandig les op scholen, volgens de door haarzelf ontwikkelde methodiek, die ‘streetwise’ met ‘schools’ combineert. Kernelementen zijn muziek als universele taal, waarin kinderen zich leren uitdrukken, het bieden van ruimte, het tonen van respect voor elkaar. Ze komt uit de wijk, voelt de groep goed aan, en weet ook anderen enthousiast te maken. In een later stadium gaat zij de vrijwilligers begeleiden. Meer informatie over haar activiteiten is te vinden op rappenopschool.nl .
 

Begroting: 

We vragen een bijdrage aan Jij Maakt Het Mee voor de inrichting van de Muziekboxen en een deel van de instrumenten. We zorgen zelf voor de projectcoördinator, voor 10 uur per week, groeiend naar 12 en 14 in het 2e en 3e jaar. Voor de instrumenten is een aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Fonds. Voor de uitvoeringskosten (docenten, huur ruimtes, evenementen) wordt financiering gezocht bij  twee landelijke fondsen en de gemeente Den Haag. De eerste toezeggingen zijn al binnen (Fonds 1818 en gemeente Den Haag).

Per Muziekbox verwachten we een bedrag van € 3.700,- nodig te hebben. Dit is nodig voor het op eenvoudige manier inrichten van de ruimte zodat kinderen zich thuis en veilig voelen. Denk aan een bank, zitkussens, wandbekleding. Voor twee Muziekboxen á € 3.700,- achter elkaar te starten, met een klein bedrag voor onderhoud (500,- per jaar na de start van een MuziekBox) komt dit neer op € 7.900,-. Daarnaast komen we, na de gevraagde bijdrage aan Prins Bernhard Fonds, nog € 6.000,- nodig voor de instrumenten. Samen is dit € 13.900,-.

Locatie(s): 
Den Haag

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 99 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Martine Rippen

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze aanvraag presenteren jullie kort maar krachtig wat de plannen zijn om de MuziekBox te realiseren. Door letterlijk midden in de wijk te staan stralen jullie een openheid en toegankelijkheid uit wat kinderen én jongeren over de drempel trekt en enthousiasmeert voor muziek. Daarnaast zetten jullie in op het betrekken van vrijwilligers op verschillende functies zodat ook hier weer nieuwe verbindingen en mogelijkheden komen. De MuziekBox als voedingsbodem voor sociale interactie en kennismaken met muziek. Dit refereert wel aan mijn aandachtspunt voor deze aanvraag; graag had ik meer gezien over de wijze waarop jullie de jongeren concreet stimuleren in hun artistieke creatieve ontwikkeling. Het concept MuziekBox spreekt mij aan, maar een nadere toelichting op de rol van de begeleidende vrijwilligers, de manier van doorverwijzen van ‘talenten’ en de visie hierachter had ik graag gezien. Maar, op basis van de aanwezige partners, de lijn die jullie willen doortrekken naar te toekomst en de kansen die jullie hiervoor zien, zijn er voldoende redenen voor een positieve beoordeling! Ik wens jullie veel succes en plezier met de uitvoer van dit project. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project MuziekBox zetten jullie in op een muzikale speeltuin in het schipperskwartier, waar jongeren hun muzikale talent kunnen ontdekken en door ontwikkelen. Laagdrempeligheid staat voorop, maar dat betekent – zoals jullie zelf ook aangeven - zeker geen vrijblijvendheid. Met een doorgewinterde projectleider, muzikaal onderlegde vrijwilligers en maatjes wordt voorzien in een gedegen begeleiding met ruimte voor experiment en doorlopende groei. Het concept is  samen met de doelgroep ontwikkeld, en via samenwerkende buurtcentra en scholen willen jullie hen in de breedte bereiken. Ook zijn er doorstroommogelijkheden gecreëerd naar muziekscholen, alternatieve vervolgtrajecten en conservatoria. Daarnaast biedt de samenwerking met lokale evenementen toegang tot diverse podia. Zo is de MuziekBox bij start al stevig ingebed in de wijk maar ook daarbuiten, waarbij al is nagedacht over de borging na afronding van de pilot. Ik wens jullie veel succes bij de uitvoering en lees graag meer over de voortgang op het weblog van Jij maakt het mee!

afbeelding van Anne Arninkhof

Dag Gerard, dank voor de toelichting. Je geeft aan dat je de plannen niet te langdradig wilt maken, maar houdt er rekening mee dat wij ons oordeel alleen kunnen baseren op de informatie in het projectplan (de uiteindelijke aanvraag) en niet op de chatsessie. Dus ik raad je aan toch een en ander aan te vullen met het oog op de criteria. Daarbij nog een paar vragen. Ik lees dat jullie een passende projectleider hebben gevonden, maar wie zijn de vrijwilligers die voorzien in het dagelijks reilen en zeilen en hoe worden zij klaargestoomd? Wanneer deelnemers naar de muziekbox blijven komen wordt er enige vorm van commitment verwacht. Hoe ziet dat eruit? Ook lees ik graag hoe het enthousiasme bij de beoogde deelnemers is. Sluit dit project precies aan bij hun behoeften? En hebben jullie al zicht op hoe bepalend de kosten van vervolglessen zijn voor de doorstroom van jullie doelgroep? Tot slot zie ik dat jullie met name voor de materiële kosten bij JMHM aankloppen.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Gerard, nog zo'n anderhalve week voordat de Denk mee-fase alweer afloopt. Hoe is het gegaan met de projectcoördinator, en zijn er alweer ontwikkelingen om mee te nemen in de planvorming? Als je ons een seintje geeft bij aanvullingen denken we graag nog even mee!

afbeelding van Gerard Jellema

Dag Anne, ik was vandaag net bezig met het aanvullen van de informatie. Ik heb met de projectcoördinator om de tafel gezeten en onze antwoorden uitgewerkt. De belangrijkste info heb ik ook in het plan verwerkt, maar als ik het antwoord aan jou en Thijs helemaal verwerk gaat niemand het meer lezen, veel te lang  :-) 

Qua ontwikkelingen heb ik vooral financieel nieuws: gemeente Den Haag en Fonds 1818 hebben toegezegd, en we hebebn gehoord van Vliethage dat hun eigen aanvraag voro het verbouwen van de ruimte ook is goedgekeurd door de gemeente. Er staan steeds meer lichten op groen!

Maar goed, in antwoord op je vragen:
Over het bereiken van de jongeren, als eerste werven we via informele netwerken. Als basis hebben we een kleine groep kinderen/jongeren waar we nu al contact mee hebben en die samenkomt in het centrum. Zij hebben hier belangstelling voor en hebben al een demo gegeven op een ondernemersbeurs. Het idee is dat deze groep de aanjager wordt: zodra de eerste muziek uit de Muziekbox klinkt, wordt het voor de andere kinderen en jongeren uit de buurt concreet wat er gebeurt en worden ze nieuwsgierig. En tja, het is hier wel een buurt waarin iedereen elkaar kent, dus vriendjes en vriendinnetjes zullen snel langskomen.

Maar we willen niet dat het voor een bepaalde groep is (geen kliekvorming!), dus we zoeken ook daarbuiten. De tweede bron bestaat uit de formele netwerken: de jeugdwerkers van MOOI. We hebben het geluk dat het project is ingebed in een welzijnsorganisatie. De jeugdwerkers hebben, al dan niet i.o.m. basisscholen uit de wijk, goed zicht op mogelijke kandidaten: te ongestructureerd voor muziekscholen of zelfs Verlengde Schooldagactiviteiten (daar kiezen ze liever sport), maar die toch te prikkelen zijn voor ons project. En deze aanpak is natuurlijk ook aan te passen in de toekomstige locaties, want MOOI zit over het hele stadsdeel. De projectleider bewaakt dat de sfeer ten allen tijde open is en uitnodigend is, voor iedereen. Het is daarbij ook een onderdeel van de methodiek dat de genoemde eerste groep een verantwoordelijkheid krijgt bij het begeleiden van de tweede groep, zeg maar als maatjes of mentors. Ze krijgen meer mogelijkheden (bijvoorbeeld opnemen van nummers), maar er wordt ook van ze verwacht dat ze zich voor anderen inzetten.

Als derde bron hebben we dan nog de reguliere PR. Niet de gebruikelijke flyers en website (dat werkt hier niet), maar prikkelende acties in de wijk. Denk aan een echt geluid makende ‘MuziekBox’ in de plaatselijke supermarkt, of andere originele ideeën. Daarnaast is de beoogde projectleider betrokken bij meerdere muziek- en wijkfestivals in de stad, waar zij introductieworkshops kan verzorgen.

Over de behoeften van de jongeren: de eerste groep heeft haar behoefte al aangegeven. Ze wil meer muziek maken en een stap vooruit zetten. Van daaruit gaan we uitbouwen. Naar ons idee kun je een behoefte niet opleggen: als je niet van muziek houdt, zal je je plek in de MuziekBox niet vinden. Maar als je ook maar een beetje nieuwgierig bent, dan trekken wij dat verder los. De aanpak en het instrumentarium (zie ook ons antwoord op Thijs) is er daarom op gericht om flexibel te reageren op de behoeften van de jongeren. Niet iedere jongere uit de wijk zal geschikt zijn, maar de pool is groot genoeg om de MuziekBox meerdere avonden per week mee te vullen. We nemen de leeftijden ook bewust vrij breed.

Over de begeleiding van de jongeren en de vrijwilligers: over de methodiek kan je in het antwoord aan Thijs al het nodige lezen. In de eerste periode is de projectcoördinator vrij bepalend hierin en zal veel aanwezig zijn. Na verloop van tijd wordt de rol van de vrijwilligers belangrijker. Er is al een ‘pool’ van wat oudere bezoekers van Vliethage, veel met een muzikale ervaring, die ook al betrokken zijn bij wijk- en cultuurevenementen. Hieruit gaan we werven. Via coaching ‘on the job’, met voor- en nabesprekingen leren ze hoe de juiste sfeer in de groepen te bewaken.

Zodra ze officieel vrijwilliger worden vallen ze daarbij ook onder het vrijwilligersbeleid van MOOI (drager van het ‘Goed Geregeld’-certificaat van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, voor goed vrijwilligersbeleid). Hierbij horen o.a. een jaarlijks voortgangsgesprek en deskundigheidsbevordering.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Gerard, ook namens mij welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik graag mee om de plannen verder aan te scherpen. Interessant dat je met de MuziekBox jongeren laagdrempelig laat experimenteren met muziek. Ik ben benieuwd hoe jullie dit praktisch willen inrichten. Want hoe gaan jullie hen bereiken, en weet je al welke behoeften de jongeren hebben? Laat daarbij ook helder zien hoe de MuziekBox meer dan alleen een voorziening is, maar een plek waar ontwikkeling gestimuleerd wordt. Bij JMHM kijken we immers specifiek naar dit proces. Ik lees ook graag hoe jullie de jongeren hierbij gaan begeleiden, en of jullie vrijwilligers daar al helemaal voor toegerust zijn. Veel succes met de verdere uitwerking van de plannen!

afbeelding van Gerard Jellema

Dag Anne, we gaan hiermee aan de gang, samen met de vragen van Thijs. Wegens drukke agenda's kan ik volgende week pas met de beoogde projectcoördinator om de tafel. Je hoort van ons!

afbeelding van Gerard Jellema

Bedankt voor je reactie, Thijs! We gaan er mee aan de gang. 

Over je vraag: bedoel je met 'instrumenten' letterlijk insrumenten (gitaren en drumstellen), of instrumenten in overdrachtelijke zin? (formats, meetinstrumenten etc.)

Vriendelijke goet,

   Gerard.

afbeelding van Gerard Jellema

Dag Thijs,

Hier ons uitgebreide antwoord. De belangrijkste elementen heb ik in het plan zelf verwerkt, maar akls ik dit allemaal erin zet leest niemand het plan meer :-) .

Goed, hier gaan we...

Over de methodiek: om met de woorden van Suzan Lutke te beginnen, je kan op twee manieren aan muziekeducatie doen, namelijk sturend of uitnodigend. Wij zitten volledig op het tweede. De nadruk ligt op plezier maken en open zijn voor iedereen, niet op het eindresultaat. Dit betekent dat we niet zozeer een vormende methodiek hebben, gericht op muzikale ontwikkeling, maar een methodiek met nadruk op experimenteren in een open en ongedwongen sfeer. Zodra kinderen gemotiveerd zijn om verder te gaan komen ze in handen van onze samenwerkingspartners. In Den Haag zijn muziekscholen die (mede) zijn gericht op lesgeven aan kinderen uit achterstandswijken, zoals Funky Gitaarschool en 1001 Nachten. Zoals het plan zich nu ontwikkelt, gaan die ook daadwerkelijk regelmatig aanwezig zijn op de MuziekBox.
Daarom hebben we ook een bewust een projectleider op het oog met ruime ervaring met muziekactiviteiten met groepen en een groot netwerk in de stad, maar die als achtergrond een sociaal-cultureel werk opleiding en geen muzikale opleiding heeft. Ze heeft ruime kennis en ervaring met methodisch groepswerk, organiseren van muziekprojecten (o.a. Vaillant Theater, Musicon, Vliethage en geven van rap-lessen (verschillende basisscholen in de regio).

Haar in de praktijk ontwikkelde methode zou je kunnen benoemen als een combinatie van ‘streetwise’ en ‘schools’. Kernelementen zijn:
1) Muziek als middel om kinderen echt iets over zichzelf te leren. Muziek is een universele taal, waarin iedereen iets van zichzelf laat zien.  In een groep die samen muziek maakt ‘gebeurt’ altijd iets en leren ze van elkaar, ook als ze elkaar nog niet kennen. Tegelijk is muziek een kunstvorm die een zekere discipline en toewijding vraagt.
2) Kinderen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Geen vast programma, maar goed nagaan wat een kind wil en kan, snel kunnen schakelen, langzaam ombuigen naar dat wat nodig is. De begeleider is het voorbeeld en stelt zich als het nodig open en kwetsbaar op.
3) Maar ook: rekening met elkaar houden, elkaar respecteren. Iedereen de ruimte geven om zich te uiten, maar de uiteindelijke beslissing over ‘hoe verder?’ bij de groep terugleggen, als onderdeel van het leerproces. De begeleider stuurt het proces, maar bepaalt niet de uitkomst: dat moeten ze zelf doen.
Het doel is uiteindelijk om zoveel mogelijk de creativiteit van de kinderen te triggeren, ze kennis en vaardigheden laten opdoen en daarmee hun zelfvertrouwen te vergroten, terwijl ze in het proces meteen sociale vaardigheden opdoen. In welke stappen dit verloopt hangt sterk af van de deelnemers en de groep, bijvoorbeeld langs het volgende patroon:
- een groep kinderen of jongeren komt regelmatig bij elkaar om de muziekinstrumenten te verkennen,
- zodra er een zekere rolverdeling is motiveert de begeleider om tot een nummer te komen,
- als de groep een paar nummers beheerst motiveert de begeleider om een nummer op te nemen,
- bij voldoende vorderingen motiveert de begeleider om een optreden te geven op één van de in het plan genoemde muziek- of wijkfestivals,
- de meest getalenteerde jongeren zullen worden gemotiveerd om een stap verder te nemen richting laagdrempelig muziekonderwijs als het Haags Hiphop Centrum of de eerder genoemde muziekscholen, waar we warm contact mee hebben.
In de praktijk zal het vaak niet zo lineair verlopen, maar dat geeft niet. Jongeren zullen in verschillende ontwikkelingsstadia zijn, er zal verloop zijn, er zullen meerdere groepsprocessen tegelijk spelen. Maar de MuziekBox is ruim open (minimaal vier dagdelen van drie uur), waarbij er tijd en ruimte is om meerdere groepen en individuen op een avond aandacht te geven.
Meer informatie over de beoogde kandidaat en haar ervaring vind je op www.rappenopschool.nl .  Nu moet je een project nooit teveel aan één persoon op hangen, maar de betrokken partners zijn er enthousiast over dat als het project doorgaat, zij de projectleider wordt. Ze zijn er van overtuigd dat ze groepen naar het project weet te krijgen die door andere organisaties niet bereikt worden. Referenties zijn op verzoek aan te leveren.

Als inspirerend project willen we geen muzikaal project nemen, maar eerder de Cruijff Courts. Op een groot aantal plekken in Den Haag kunnen kinderen en jongeren terecht op de veldjes om wanneer ze maar willen te gaan sporten, waarbij op geregelde tijden begeleiding is om ze wat meer uit te dagen. Waarom is zoiets er wel voor sport, en niet voor muziek?

Over de instrumenten: we kiezen voor een mix van fysieke (pop)instrumenten en apparatuur voor elektronische muziek. De fysieke instrumenten (drums, gitaar, keyboards) zijn uitnodigender om op te gaan ‘klooien’, omdat er meteen geluid uit komt. Er is veel percussie bij (djembé’s, handtrommels) omdat deze eenvoudig te bespelen zijn. Het voordeel van dit instrumentarium is dat je makkelijk muziek met een groep kan gaan maken.
Aan de andere kant willen we ook aansluiten bij de modernere ‘urban’-muziekstijlen: rap/r&b/hiphop. Daarom hebben we hier ook een computer, DJ-set en microfoons op het verlanglijstje staan. Hiermee kunnen de deelnemers eigen beats maken waar andere kinderen en jongeren, die meer op tekst en performen zijn gericht, raps kunnen gaan schrijven en uitvoeren.
 

afbeelding van Gerard Jellema

Dah Thijs, over je verdere vragen (en die van Anne) heb ik volgende week een afspraak met de beoogde projectcoördinator, je hoort van ons!

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Gerard, ik bedoel instrumenten in letterlijke zin. 

Groeten Thijs 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Gerard, welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie.

Mooi idee om laagdrempelige Muziekboxen te creëren in Haagse wijken. Ik ben benieuwd wat voor instrumenten en methodieken jullie gebruiken, kun je daar iets over vertellen? Op die manier kun je het proces inzichtelijk maken en daarmee ook de participatieactiviteiten. Mijn tip is om die zo concreet mogelijk te beschrijven.

Ik ben ook benieuwd of je inspiratie haalt uit vergelijkbare projecten in het land. Ken je Muziekdidactiek 3.0 van Suzan Lutke? Ze heeft net een nieuw boek uitgebracht over de kracht van creativiteit.

Groeten Thijs