menu denk mee beslis mee maak mee

Via muziek verbinding leggen met vluchtelingen

De rijkdom van uiteenlopende muziektradities...

Catching Cultures Orchestra
23 september 2017 tot 30 juni 2018
muziek
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Muziekavond 10 juli

Door R.D. Wittink op do 19 jul

Hallo allemaal! Graag deel ik twee foto's van de muziekavond op 10 juli. Het was een hele gezellige avond. Zo liet workshop leider Wytske ons...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Via muziek verbinding leggen met vluchtelingen

De rijkdom van uiteenlopende muziektradities benutten

afbeelding van R.D. Wittink

Ingediend door:

R.D. Wittink

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen zoveel mogelijk geìnteresseerden hierbij betrekken

Wat ga je doen?: 

De gemeente Utrecht krijgt een nieuw AZC in Overvecht, en wil met allerlei organisaties bevorderen dat de nieuwe bewoners in het AZC actief kunnen zijn en in contact komen met de mensen uit hun buurt. Catching Cultures Orchestra is een orkest waarin al meer dan twee jaar vluchtelingen die nog in het AZC wonen of een voorlopige status en eigen woning hebben, samen spelen met Utrechtse muzikanten. Muziek is de beste manier om nieuwe mensen te ontmoeten, hen te leren kennen en om samen met hen iets te gaan doen. Je hebt weinig woorden nodig om elkaar te verstaan en voor je het weet luister je naar elkaar en zet je elkaar in beweging.  Daarom zien we in de ontwikkelingen rondop AZC Overvecht een belangrijke rol voor ons weggelegd!

 

Allereerst zullen we een kennismakingsfase ingaan, waarin we muzieksessies organiseren voor bewoners van het nieuwe AZC in de Utrechtse wijk Overvecht. We organiseren dit in samenwerking met de Vrolijkheid.

Vervolgens nodigen we hen uit deel uit te maken van ons Catching Cultures Orchestra. Dat betekent voor hen dat zij ook muziekstukken kunnen aandragen en tevens uitgenodigd worden om voorstellen te doen voor arrangementen. Het gaat ons in het orkest om co-creatie: nieuwe inspiratiebronnen, stijlen en ideeën worden omarmd!

Ten slotte willen we een uitwisseling op zetten met muziekensembles en muzikanten in de wijk Overvecht. Dit doen we op productiebasis, met gezamelijke repetities en een gezamelijk (eind)optreden. Ook hierbij is sociale en muzikale verrijking middels co-creatie een belangrijke kernwaarde, en daarom staan we in het bijzonder open voor uitwisseling met ensembles die culturele diversiteit uitstralen. Muziek is een snelle en vrolijke manier om andere mensen te leren kennen, en we zien dit als een grote bijdrage aan de verbinding tussen AZC en wijk.

Bij elkaar betekent dit dat we drie soorten activiteiten zullen organiseren: wekelijkse muzieksessies met de bewoners van het AZC in het AZC, uitwisselingen tussen ons eigen orkest met bestaande ensembles in de wijk en onze eigen wekelijkse orkestrepetities die we openstellen voor nieuwe leden.

 

Catching Cultures Orchestra is ontstaan uit een samenwerking die destijds gelegd is door het Utrechtse blaasorkest De Tegenwind met Stichting De Vrolijkheid, die muzieksessies organiseert in het AZC in Oog en Al. Hiermee hebben we een mooie basis aan ervaring om met organisaties in de wijk een muzikale uitwisseling organiseren. Binnenkort wonen er in het nieuwe AZC in Overvecht bijna 300 mensen, die we met dit nieuwe project willen bereiken.

Muziek maken met vluchtelingen betekent voor ons dat we zeer uiteenlopende muziektradities bij elkaar brengen vanuit wederzijdse waardering. We willen leren van elkaar, om zo samen nieuwe muziek te produceren. Dat vraagt om een open benadering, om te kijken en te luisteren naar de ander, om te leren luisteren naar andere soorten muziek en dan op te treden voor een groot divers publiek. Onze ervaring is dat ook in het publiek de vonken kunnen overslaan. Op onze eigen festivals in TivoliVredenburg staan soms honderden mensen met elkaar te dansen en te genieten.

Catching Cultures Orchestra Festival | TivoliVredenburg Aftermovie

Hoe ga je te werk?: 

Catching Cultures Orchestra heeft als doel om muzikale samenwerking met vluchtelingen tot stand te brengen. Met dit project richten we ons op samenwerking tussen: 
a) de bewoners van het nieuwe AZC in Utrecht aan de Einsteindreef,
b) bewoners uit de wijk Overvecht en
c) ons eigen orkest. 
Muziek speelt een belangrijke rol om vluchtelingen uit hun isolement te halen. Uit muzikale samenwerking en optredens vloeien veel contacten voort op andere vlak.

Open dag 23 september
Wij gaan eerst een workshop geven tijdens de open dag op 23 september. Wij doen de opening van die dag met een optreden en een workshop waaraan iedereen mee kan doen.

Muzieksessies AZC
Vervolgens gaan we muziek sessies organiseren in het AZC samen met de muzicus en programma coordinator van De Vrolijkheid in Utrecht. Wij nodigen de muzikanten die hier gebruik van maken uit om ons eigen orkest te versterken, dat reeds uit 30 muzikanten bestaat, deels vluchtelingen. En we vragen hen om niet alleen mee te spelen maar ook inbreng te leveren met muziekstukken en ideeën uitwerkingen voor het samenspel.

De muzieksessies in het AZC willen we structureel maken zodat ook nieuwe bewoners hiervan kunnen profiteren. Wanneer we een project met een ensemble uit de wijk hebben gedaan, gaan we weer een nieuwe productie, met een andere ensemble, opzetten. En we houden ons eigen orkest open voor nieuwe deelnemers en de muziek en de capaciteiten die zij meebrengen

Producties: samen repeteren en naar een optreden toewerken
Ons doel is dat we eind 2017 een of meerdere concerten kunnen geven, (1) met een ensemble van AZCbewoners én (2) met het Catching Cultures Orchestra met daarin opgenomen AZC bewoners én (3) een ensemble uit de wijk Overvecht. We gaan hiervoor veelzijdige muziek voor het gemengde orkest bewerken: muziek van de vluchtelingen, de muziek van wijkbewoners hun eigen culturele tradities en stijlen, Nederlandse nummers.

Uitwisselling Overvecht
Een essentieel onderdeel van dit project is dat we uitwisselingen opzetten met ensembles in de wijk. Wanneer we dit najaar een eerste productie met een ensemble uit de wijk hebben gedaan, gaan we weer een nieuwe productie, met een andere ensemble, opzetten. Met wijktheater STUT vond bijvoorbeeld al  een eerste gesprek plaats over samenwerking voor een grote muziektheater productie, medio 2018.   We hebben naast Wijktheater STUT verschillende contacten die ons kunnen helpen de verbinding te leggen met lokale muzikanten: Martine Spanjers, Leendert van Veldhuizen en Appie Alferink van Zimhic; Linn  den Hollander en Barbara Del Court- Konig van Cultuur Platform Overvecht (en van Zimhic theater Stefanus en Stichting AllOne , resp.). Verder hebben we natuurlijk de persoonlijke netwerken van onze eigen muzikanten en ensembles waar we al mee samenwerken zoals het Overvechtse Rosa Ensemble. De activiteiten in het AZC Einsteindreef zullen ons verder in contact brengen met de organisaties en wijkbewoners die in het complex actief zijn, ook hier zullen we gebruik van maken om contact te maken met muzikanten uit de wijk. Zodra de belangrijkste gesprekspartners terug zijn van vakantie verwachten we snel vordering te boeken voor de eerste uitwisselling deze herfst.

 

Dit is een experimenteel muziekproject. De instanties die een rol van betekenis spelen bij de opvang van vluchtelingen in het AZC aan de Einsteindreef, streven samen naar een actieve wederzijdse betrokkenheid tussen de nieuwe bewoners en de omliggende wijk. Dat is een aanpak die nog maar in de kinderschoenen staat. Muziek kan hierin een sleutelrol vervullen, want zij legt snel verbinding. De muziek die we maken is nieuw. Er vindt een ontmoeting plaats tussen geheel verschillende muziektradities om elkaar te inspireren en naar nieuwe muziekvormen te zoeken zonder dat de ene traditie leidend moet zijn voor de andere.  Het streven is dat we ieder vanuit onze eigen hoek steeds nader tot elkaar komen. 

 

Met wie werk je samen?: 

Op de open dag werken we samen met de gemeente, de COA, Vluchtelingenwerk en anderen die die open dag mogelijk maken. We bereiden die open dag voor met een workshop in het AZC en hopen ook al met ensembles en muzikanten in de wijk in contact te komen met wie we zouden kunnen samenwerken. 

We willen in september beginnen met muzieksessies in het AZC. Die worden geleid door Stichting de Vrolijkheid. Wellicht komt daar een apart ensemble uit voort om mee op te treden, zoals in het AZC in Oog en Al ook het geval is.

Catching Cultures Orchestra biedt zich meteen aan om muzikanten uit het AZC op te nemen in haar orkest, waar nu 6 vluchtelingen, allen statushouders, deel van uitmaken. De kracht van onze partner De Vrolijkheid zit in het werken met bewoners binnen het AZC, terwijl onze kracht zit in het leggen van de verbinding met de wereld daarbuiten. Op basis van die samenwerking met de Vrolijkheid in het AZC in Oog en Al heeft orkest De Tegenwind het Catching Cultures Orchestra twee jaar geleden van de grond getild. Die ervaring zetten we in de wijk Overvecht in. 

We leggen vervolgens contacten met ensembles uit de wijk en met culturele organisaties zoals ZIMIHC contact om een uitwisseling tot stand te brengen dat uitmondt in een gezamenlijk concert. Hierbij betrekken we zowel Nederlandse muziektradities als andere tradities die in de wijk actief worden beoefend. 

Op iets langere termijn gaan we met het STUT wijktheater een nog groter project op te zetten voor een muziektheater productie. 

Intussen staan we in contact met de gemeente Utrecht en maatschappelijke organisaties om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven die vluchtelingen verbinden met de wijkbewoners en we denken dat we ook een rol zullen spelen in het losmaken van gezamenlijke activiteiten in de wijk. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Onze artistiek leider is Hermine Schneider, die zeer ervaren is in het werken met uiteenlopende orkesten, koren, bands, harmonieorkesten en ook in het geven van workshops. Zij zoekt altijd de verbinding. Met een grote workshop voor bewoners van het AZC en buurtbewoners laat zij op 23 september zien hoe iedereen dmv muziek kennis met elkaar kunnen maken.

Verder is van belang dat wij met de Vrolijkheid toewerken naar een financiering voor de muzieksessies in het AZC op de langere termijn.  Wij nemen dat mee in financieringsaanvragen bij andere fondsen. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 workshop 40-50 50-100
40 sessies in AZC 10-30 10-30
10 repetities ensembl 40-50 50
4 optredens 40-50 200-300
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit is een project waarmee we in een wijk met muziek, nieuwe en oude bewoners met elkaar contact laten maken. Voor Catching Cultures Orchestra geeft de samenwerking in dit project precies aan waar wij op uit zijn met verbinding leggen met vluchtelingen. Van  vluchtelingen weten we uit ervaring dat zij graag hun muziek willen laten horen en die willen verbinden met andere muziektradities. We gaan er vanuit dat dit project ook in de buurt steeds meer gaat losmaken. We geven intussen impulsen aan nieuwe vormen van muziek beoefenen

Begroting: 

We besteden deze subsidie aan een workshop op de open dag van het nieuwe AZC, aan wekelijkse muzieksessies in het AZC en aan het opzetten en uitvoeren van uitwisselingen met bestaande ensembles in de wijk. We benaderen hiervoor ook andere fondsen zodat de muzieksessies en de samenwerking in de wijk een duurzaam karakter krijgt. 

Locatie(s): 
Einsteindreef Utrecht: In het bijzonder op het AZC maar ook elders in de wijk Overvecht
TivoliVredenburg Vredenburgkade Utrecht: Met het orkest treden we elders in de stad en ook daarbuiten op. Bijzonder zijn onze eigen festivals in TivoliVredenburg.

Uitslag Beslis mee

FCP29
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 157 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie plan laat actieve muziekliefhebbers met verschillende achtergronden op een spannende manier samenspelen. En op muziek waar de deelnemers zelf een keus in hebben. Dat komt de rijkdom van de programmering en de betrokkenheid van de musici ongetwijfeld ten goede. Jullie aanpak, verdeeld in drie activiteiten, is duidelijk en de organisatie lijkt mede door jullie ervaring in goede handen. De door jullie gekozen samenwerkingspartners bieden interessante mogelijkheden om het project de slagkracht te geven die het nodig heeft voor succes. De wekelijkse muzieksessies in het AZC, waar jullie met De Vrolijkheid samenwerken, zal voor nieuwe deelnemers moeten zorgen. Of die sessies voldoende deelnemers blijven houden, zeker als er een snelle doorstroming is naar het orkest, moeten we afwachten. Het effect van het project op de ontwikkeling van de uiteenlopende deelnemers lijkt een logisch gevolg van jullie aanpak, al gaan jullie er niet dieper op in. Op naar muzikale avonturen in Overvecht!

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Inspirerend om te zien dat Catching Cultures bij de opening van een nieuw AZC direct betrokken is bij de actieve cultuurparticipatie van de bewoners. Niet alleen bieden jullie een creatief en kwalitatief sterk muziektraject met betrouwbare partners binnen de muren van het centrum, jullie leggen ook een directe verbinding naar de wijk. Het traject gaat verder dan enkel samen musiceren; Catching Cultures biedt naast de meer traditionele workshops ook vaste muziekplekken in het eigen ensemble en blikt vooruit op de oprichting van een nieuwe muziekgroep. Daarbij staat co-creatie centraal. Alle spelers brengen muziekbagage met zich mee en samen wordt daar nieuw leven in geblazen. Er wordt dus ook op muzikaal vlak geëxperimenteerd. Dit biedt deelnemers - van binnen en buiten het AZC- de kans om iets nieuws te verkennen en zich verder te ontwikkelen. 
Gezien Catching Cultures' ervaringen met deze aanpak zou ik jullie daarbij willen aanmoedigen een concept/methodiek te ontwikkelen, die gemakkelijk op diverse andere plekken en met andere musici zou kunnen worden overgenomen. Zodat je het project ook sterker kan verankeren.

afbeelding van R.D. Wittink

Ha Sarah, Sylvia hier namens Roelof! Dankjewel voor de mogelijkheid om nog wat dingen scherper naar voren te brengen! De uitwisselling is op productiebasis: samen met een ensemble uit overvecht werken we toe naar een optreden. De eerste uitwisselling dit najaar al, daarna ook nieuwe uitwissellingen. We zijn tot nu toe alleen nog actief in gesprek met wijktheater STUT, maar we zijn druk bezig om, via via, gesprekken op gang te brengen in de overvechtse muziekwereld.
We zorgen ervoor een meer specifieke begroting in te dienen die een beeld geeft van de verschillende onderdelen van dit project, deze upload ik hopelijk vandaag nog!
Mvg, Sylvia Mannaerts

afbeelding van Sarah Haaij

Ha Sylvia, zorg en dan ook voor dat je aanvullende info over die samenwerkingen (want die staan centraal op dit platform) in het projectplan opneemt. Dat gaat via de tabbladen Bewerken en denk-mee projectinformatie. 

afbeelding van Sarah Haaij

Ik zie dat jullie een verzoek tot de Beslis mee-fase hebben gedaan. Jullie hebben nog een week de tijd in de Denk mee. Ik zou je aanraden om deze week nog te gebruiken om juist die verbinding met de wijk verder uit te werken. Zo ben ik nog altijd benieuwd hoe jullie met ensembles in de wijk samenkomen. Bouw je die kennis nu al op? Wie hebben jullie op het oog? En nodigen jullie de muzikanten uit de ensembles straks een keer uit bij de workshops?

afbeelding van R.D. Wittink

Beste Sarah, het klopt wat je al dacht dat De Vrolijkheid de muzieksessies in het ZC gaat organiseren. Vanuit Catching Cultures orchestra zullen we af en toe met enkele muzikanten wel deelnemen aan sessies. 

En samenwerking met bewoners in de wijk betekent dat we oog hebben voor zowel de Nederlandse muziektradities als de vele andere tradities die in de wijk actief worden beoefend

afbeelding van Sarah Haaij

Nog iets om scherp te krijgen; klopt het dat De Vrolijkheid de muzieksessies in het AZC gaat organiseren, of doen jullie dat met het Catching Cultures orkest?

afbeelding van Sarah Haaij

Ook ik heet jullie welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur van het Fonds lees en denk ik de komende weken graag mee over Catching Cultures Orchestra. Daarbij geef ik feedback met de regeling en criteria in het achterhoofd.

Wat leuk om te zien dat de eerste enthousiaste muzikanten zich al melden! Daarbij ben ik ook wel benieuwd of je al contacten hebt met ensembles in de wijk Overvecht? De uitwisseling zal vooral tussen die ensembles en de AZC-muzikanten plaats gaan vinden.
In die samenwerking zit wellicht ook nog ruimte voor vernieuwing; en dan vooral in de diversiteit van de deelnemers. De nieuwe Nederlanders zijn van alle leeftijden en muziekachtergronden, maar hoe zorg je er nu voor dat ook de ‘oude’ Nederlanders net zoveel diversiteit meebrengen. Jongeren, vernieuwende muziekachtergronden; oftewel deelnemers/muzikanten van buiten de traditionelere ensemble-paden. Misschien leuk om te kijken hoe bijvoorbeeld ook Zimihc daar een rol in kan spelen.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Welkom op Jij Maakt Het Mee! De passie voor muziek en samen muziek maken spat van jullie aanvraag af, mooi om te zien! Ik ben jullie coach in deze Denk Mee-fase en ga je met behulp van tips en vragen helpen bij het aanscherpen van je aanvraag. 

Ik zou graag willen weten hoe concreet jullie plannen al zijn. Jullie zoeken zoveel mogelijk muzikanten schrijf je, hoe ga je het samenspelen vervolgens organiseren? Stellen jullie vaste groepjes samen, organiseren jullie open samenspeelavonden, etc? 

afbeelding van R.D. Wittink

Wij gaan op drie manieren te werk en hopen voor al die manieren al het een en ander los te maken met een workshop op de open dag op 23 september. De drie manieren zijn, wekelijkse muzieksessies met de bewoners van het AZC in het AZC, uitwisselingen tussen ons eigen orkest met bestaande ensembles in de wijk en we stellen ons eigen orkest waarmee we wekelijks repeteren open voor nieuwe leden. 

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Dat klinkt goed! Voeg deze info vooral ook toe aan je projectplan aan de linkerkant van de pagina, want het fonds kijkt bij de beoordeling alleen daar naar.

afbeelding van Gilad Nezer-Blanckenburg

Graag ben ik van de partij! Heb vaker muziek gemaakt met AZC bewoners (Almere, Amsterdam, Emmen en diverse andere gelegenheden en locaties). Zie ook www.bombadilcoaching.nl

afbeelding van R.D. Wittink

Beste Gilad, ik maak graag kennis met je 

afbeelding van pit hermans

Het kan niet moeilijk zijn om muzikanten te vinden. Er zijn veel muzikanten-oproep-groepen op facebook, van de meeste kun je makkelijk lid worden. typ trefwoorden in op facebook als: ''muzikanten in Utrecht'' of ''muzikanten gezocht'' en plaats je oproep daar. succes

afbeelding van Joop van van Liere

Als succesvol aanvrager (ROS EDITIONS) op deze site vind ik het leuk te reageren op een sympathiek en verbindend project zoals dat van jullie. Het leuke van dit platform is dat je je project in samenspraak met chatters (adviseurs van het fonds, andere aanvragers maar ook enthousiaste, deelnemers) kunt ontwikkelen. Je kunt je aanvraag zo een 'marketing-functie' geven. De beleving (voorpret) van het project kan al op deze pagina beginnen en groeien mits je aan de gestelde voorwaarden voldoet.... Actie = reactie!