menu denk mee beslis mee maak mee

Muziek en Technologie in Zoetermeer

Duik de studio in en produceer je eigen hits!

Stichting Kunst en Cultuur
1 juli 2017 tot 1 juli 2019
muziek
jongeren, wijkbewoners
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen. Blijf het volgen! Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Flyers en posters

Door Piem Wirtz op do 6 dec

Het logo en de huisstijl is samen met de jongeren ontworpen en op de flyer, website en poster verder uitgewerkt door een professionele vormgever. ...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Muziek en Technologie in Zoetermeer

Duik de studio in en produceer je eigen hits!

afbeelding van Piem Wirtz

Ingediend door:

Piem Wirtz

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We hebben al een grote groep deelnemers die staan te trappelen om te beginnen, dit zijn vooral jongens. Hoe kunnen we ook de meiden aanspreken?

Wat ga je doen?: 

Samen met Zoetermeerse jongeren, stichting Buurtwerk en lokale muziekschool Music Soulhouse, willen we een jeugdprogramma voor muziek en technologie in Zoetermeer ontwikkelen (kortweg het MTZ-programma). Dit programma valt uiteen in een gratis basis-programma en een betaald vervolgprogramma. 

Jongeren kunnen zich inschrijven bij de jongeren-productiehuizen (buurtcentra) van stichting Buurtwerk om deel te nemen aan het gratis basis-programma. Hier zijn ze vrij om eigen muzikale projecten te starten onder begeleiding van vakdocenten op het gebied van muziek en technologie. Jongeren kunnen hier terecht met elke vorm van muziek, van klassiek tot EDM/Rap. Om ze te helpen een sterke muzikale basis te vormen, krijgen ze ondersteuning aan de hand van vier studierichtingen: muziektheorie, praktische muzikale vaardigheden, muziekproductie/muziektechnologie en compositie. De serieuze deelnemers worden geholpen bij het samenstellen van vervolgtrajecten. 

Het vervolgprogramma wordt een samenstelling van betaalde workshops, cursussen en overige onderwijstrajecten die gericht zijn op jongeren die zichzelf verder willen ontwikkelen. Het vervolgprogramma moet het ook mogelijk maken om leertrajecten samen te stellen die deelnemers helpen doorstroming te vinden naar een vakopleiding of het werkveld. Jongeren kunnen samen met de begeleiders en vakdocenten van het MTZ-programma een persoonlijk vervolgtraject opzetten. Ze krijgen hierbij vakinhoudelijke en beroepsmatige begeleiding, maar krijgen ook hulp bij het vinden van financiële ondersteuning als het inkomen een drempel vormt. 

Om de MTZ-programma’s te ontwikkelen en uit te voeren, zijn er voorzieningen en personeel nodig. Het gaat om professionele studio-faciliteiten, multimedia-lokalen voor groepslessen, vakdocenten in de wijk en een deskundige partij die het beheer van de voorzieningen en de organisatie van het project kan verzorgen. Sterke samenwerkingspartners in de wijken en op het culturele vlak staan garant voor een succesvol project.

Hoe ga je te werk?: 

Wat nieuw is aan dit project is dat we de ontwikkeling van het programma als activiteit inzetten. Door middel van praktisch experiment wordt samen met de jongeren het basis- en vervolgprogramma ontwikkeld. Normaal worden dit soort projecten in een kantoor ontwikkeld en wordt er pas achteraf gekeken of de jongeren hier interesse in hebben. Met dit programma zetten we jongeren in hun kracht door ze echte inspraak en invloed te geven op een manier die nu nog niet bestaat.

Iedereen mag met ideeën komen, vervolgens worden deze ideeën besproken en goedgekeurd door de jongerenstuurgroep en de betrokken partijen. Er moet unanieme goedkeuring zijn voor een idee om doorgevoerd te worden. Dit betekent dus dat als de jongeren er niet achter staan, het ook niet gebeurt.  Verder hebben we wekelijks een stuurgroep overleg waarbij we met de jongeren praten over de voortgang van het programma en hun ideeën. Op het moment zijn we vooral bezig met het schrijven en produceren van eigen muziek. Pop/Singer songwriter muziek, EDM en rapmuziek zijn momenteel het meest populair. 

Omdat we direct samenwerken met sociaal-maatschappelijke organisaties, krijgen we als cultuuraanbieders de mogelijkheid om de wijk in te gaan, waardoor docenten en muziekscholen niet meer gebonden zijn aan een vaste locatie. Zo kan er verspreid over Zoetermeer worden lesgegeven. De jongeren kunnen via stichting Buurtwerk vervolgens ook ondersteuning krijgen op andere vlakken dan alleen muziek. Dit is in Zoetermeer een nieuwe manier van cultuur aanbieden, maar ook een nieuwe manier van werken tussen sociale organisaties, cultuurinstellingen en jongeren uit de gemeenschap.  

Uiteindelijk willen met dit programma jongeren van de straat kunnen halen en laten doorstromen naar een muzikale vakopleiding of het werkveld. Wij moeten nu met alle betrokken partijen gaan experimenteren op welke manier we dit programma het beste vorm kunnen geven.

Zodra het project officieel van start gaat, heeft het project een verloop van drie fases. Namelijk de ontwikkeling van het basisprogramma, de ontwikkeling van het vervolgprogramma en de verzelfstandiging van het project.

Fase 1: Ontwikkeling basisprogramma, juli 2017 - juli 2018

In de eerste fase wordt de pilot voor het basisprogramma gestart en worden de eerste stappen genomen voor de ontwikkeling van het vervolgprogramma. De CKC studio en de locatie bij Music Soulhouse worden ingericht en de eerste activiteiten voor die ruimtes worden ontwikkeld.

Fase 2: Ontwikkeling vervolgprogramma, juli 2018 - juli 2019

In de tweede fase wordt het uitgewerkte basisprogramma geïntroduceerd en wordt een vervolg pilot gestart voor de ontwikkeling van het complete MTZ programma. Ook worden er workshops voor scholen ontwikkeld.

Fase 3: Verzelfstandiging MTZ-programma, juli 2019 - juli 2020

In de derde fase gaan we het project verzelfstandigen. Tijdens deze fase zal voor het eerst het complete MTZ-programma worden geïntroduceerd. Het aanbod voor scholen wordt uitgebreid en de aansluiting op vervolgopleidingen wordt opgezet. Partners en sponsors zullen worden benaderd.

Als secundaire doelgroep onderscheiden we ook mensen en groepen die enkel gebruik willen maken van de voorzieningen. Deze groep bestaat voornamelijk uit cultuuraanbieders, scholengemeenschappen en particuliere gebruikers van de voorzieningen die los staan van het jeugdprogramma.

Met wie werk je samen?: 

Dit project is een initiatief van CKC & partners (Stichting Kunst en Cultuur), stichting Buurtwerk en Music Soulhouse, in samenwerking met de jongeren-stuurgroep voor Muziek en Technologie in Zoetermeer, de “MTZ jongeren-stuurgroep”. Gedurende het proces zullen er nog meer partijen betrokken raken bij het project.

De jongeren in de stuurgroep geven inhoudelijke richting aan het MTZ-programma. Hun wensen en behoeften staan centraal bij de ontwikkeling van de lesmodules en organisatie. Zij denken mee en steken ook de handen uit de mouwen bij het opzetten en inrichten van de studio faciliteiten. De stuurgroep vervult een ambassadeursrol naar andere jongeren, zodat we snel nieuwe geïnteresseerden kunnen bereiken.

De jongerenwerkers van stichting Buurtwerk benaderen actief de jongeren in de wijken en hebben al een groep van ruim 65 jongeren klaar staan om aan de slag te gaan.  Zo hoeven we niet te wachten tot de jongeren naar ons toekomen, wij gaan direct naar hen. Daarnaast is muziek een middel voor de jongerenwerkers om jongeren binnen te krijgen en een band met ze op te bouwen. Vervolgens kunnen de jongerenwerkers deze jongeren ook ondersteunen op andere vlakken dan alleen muziek. Denk aan moeilijke thuis-situaties, schulden, onderwijsproblemen, integratie, etc.

De docenten van Music Soulhouse hebben een jong gediplomeerd docententeam met een natuurlijke connectie met de technologische muzikale context van dit project, en  zijn ervaringsdeskundigen mbt de huidige jongeren-cultuur. Een aantal van deze docenten zijn artiesten waar onze jongeren zelf naar luisteren.  Het is geen makkelijke doelgroep waar we mee werken daarom is een samenwerking met deze partij zo belangrijk. 

CKC & partners is goed ingericht om de studio faciliteiten te beheren en om het culturele aanbod te vermarkten en uit te breiden richting scholen en cursisten. Verder beschikken we over de juiste mensen en expertise om de organisatie van dit project in goede banen te leiden. 

Naast de huidige projectpartners is er ook contact gelegd met o.a. Cultuurpodium de Boerderij, CODARTS, de Herman Brood Academie, de HKU, ISME, Jongerenvereniging Mevrouw Latenstaan, de SKVR en bekroonde nationale- en internationale professionals uit het werkveld zoals Bob Thorne, Glenn Fricker, Jan Pronk, Ralph van Manen en Warren Huart. Met deze partijen kunnen we doorstroming naar vakopleidingen en het werkveld mogelijk maken.

Infrastructuur voor talentontwikkeling

De samenwerkingspartners vormen een netwerk waar talent vanuit diverse richtingen kan binnenkomen bij het MTZ-programma. Ons netwerk zorgt er ook voor dat deelnemers, afhankelijk van wens, genre en of niveau, doorstroming kunnen vinden naar vervolgopleidingen en of het werkveld. Doordat we lokale muziekscholen bij elkaar hebben weten te brengen, beschikken we nu over een grote selectie docenten, waardoor we in de toekomst altijd de juiste docent bij de juiste jongeren kunnen zetten. Dit is in Zoetermeer een nieuwe manier om individueel gericht muziekonderwijs aan te bieden.

Omdat het uitgangspunt is dat jongeren voor langere tijd betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het project is het wenselijk dat ze zichzelf kunnen organiseren en hun kennis actief doorgeven aan nieuwe jongeren. Een manier om de continuïteit te waarborgen binnen de jongeren-stuurgroep is om een opleidingsmodule te starten, naar voorbeeld van het Citytrainers traject van stichting Buurtwerk.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Inmiddels is er een test-pilot gestart die dient als startpunt van de ontwikkeling van het MTZ-basisprogramma. We zijn gestart met 4 jongeren, inmiddels zijn dat er 30, en we hebben nu niet meer de capaciteit om de overige vraag aan te kunnen.

We werken nu ook met een steeds groter wordende groep vluchtelingen. Via dit programma komen ze in contact met andere jongeren waarmee ze dezelfde passies en interesses delen. Er ontstaan hierdoor vriendschappen en samenwerkingen die enorm helpen bij de integratie en dagbesteding van deze jongeren. Verder kunnen ze naast het programma ook nog extra begeleiding krijgen van de jongerenwerkers van stichting Buurtwerk. Jongeren worden bijvoorbeeld geholpen financiële ondersteuning te vinden als het inkomen een drempel vormt. Veel jongeren hebben geen flauw idee dat er vanuit fondsen, stichtingen, en de gemeente financiële steun bestaat voor cultuurparticipatie, waardoor enorm veel jongeren er voor kiezen niets te doen en op straat te gaan hangen.

Verder biedt het programma vele mogelijkheden voor cross-disciplinaire samenwerkingen, denk bijvoorbeeld aan het produceren van soundtracks voor films en games, samenwerkingen tussen “nieuwe” en traditionele muziek vormen, en het verzorgen van de muziek en geluidstechniek voor podiumkunsten zoals theater, musicals en dans. 

Bereik: 

Activiteiten, frequentie en aantal deelnemers

We werken nu met de beperkte middelen en mankracht al met een groep van 30 jongeren, en hebben nu rond de 70 jongeren op een wachtlijst staan. We verwachten dat er na twee jaar minimaal 1500 jongeren hebben deelgenomen aan het programma. Er zijn momenteel acht activiteiten voor het programma in ontwikkeling:

1 Jongeren Stuurgroep voor Muziek en Technologie in Zoetermeer (MTZ stuurgroep)

De stuurgroep komt wekelijks bij elkaar voor algemene besprekingen. De rest van de week hebben ze een uitvoerende en ondersteunende functie in het programma. 

2. Studiobouw

De bouw van de studio is een éénmalige activiteit, welke ongeveer twee maanden zal duren (intensief).

3. Basisprogramma (ontwikkeling)

Tijdens de ontwikkeling van het basis-programma gaan we samen met de jongeren aan de hand van praktijkonderzoek het programma inhoudelijk vorm geven. Elke week zijn hier doorlopend drie avonden voor gereserveerd. 

4. Vervolgprogramma (ontwikkeling)

Tijdens de ontwikkeling van het vervolg-programma gaan we samen met de jongeren en betrokken cultuuraanbieders aan de hand van praktijkonderzoek het programma inhoudelijk vorm geven. Elke week zijn hier doorlopend drie avonden voor gereserveerd.  

5. Gebruik van de CKC-studio voor verhuur

Wij willen twee keer per week de faciliteiten beschikbaar stellen voor verhuur. 

6. Scholenworkshops Muziek en Technologie

Samen met de betrokken partijen gaan we activiteiten ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs, hierbij zullen we vier keer per jaar workshops geven op het gebied van Muziek en Technologie. 

7. Evenementen en overige activiteiten

Denk aan optredens, talentshows, clubavonden(disco), muziekfestivallen, open mic avonden, rapbattles, etc. We verwachten dat er per jaar tussen de 10 tot 20 evenementen en overige activiteiten zullen worden georganiseerd. 

Wat maakt het project bijzonder?: 

1. De jongeren voor wie dit programma bedoeld is worden actief bij de ontwikkeling betrokken. Ze krijgen directe invloed in de organisatie en uitvoering van het programma. 

2. We kunnen met dit project jongeren gratis toegang bieden tot onderwijs, begeleiding, en faciliteiten op het gebied van muziek en technologie.

3. Door de samenwerking met formele onderwijsinstellingen en gerenommeerde professionals uit de muziek- en audio wereld, kunnen we de  vakinhoudelijke kwaliteit van het programma en de doorstroommogelijkheden voor de jongeren garanderen.

4. Door onze unieke samenwerking zijn we in staat om jongeren rechtstreeks te benaderen en verspreid over de gemeente toegang te bieden tot het MTZ-programma.

De kracht van het MTZ-programma zit in het basis-programma. Dit programma wordt in de wijk aangeboden en helpt jongeren een sterke muzikale basis te vormen aan de hand van projecten waar de jongeren zelf mee aankomen. Denk aan het schrijven en opnemen van een nummer, het leren spelen van een instrument, of het leren beheersen van software. Jongeren mogen dus zelf hun activiteit bepalen maar krijgen bij deze activiteit begeleiding van vakdocenten aan de hand van vier studierichtingen: muziektheorie, praktische muzikale vaardigheden, muziekproductie en compositie. Het inzetten van docenten bij het basisprogramma kost geld, daarom willen we de meest betrokken jongeren opleiden om zelf andere jongeren te begeleiden. In de toekomst zal er 2 tot 3 keer per week een vakdocent aanwezig zijn in de wijkstudio, en de rest van de tijd kunnen jongeren (onder begeleiding van opgeleide jongeren uit de stuurgroep) werken aan opdrachten en vrije projecten. Zo zet je opnieuw de jongeren in hun kracht. Het basis-programma is flexibel en vrij, het vervolgprogramma wordt echter concreet en specifiek. 

Het vervolgprogramma wordt aangeboden binnen het reguliere aanbod van de betrokken cultuurinstellingen. Dit betekent dus dat we kijken naar cursussen en workshops die worden aangeboden. Het huidige cultuuraanbod is echter nog niet toereikend genoeg. We hebben wel piano-, gitaar- en zangles etc, maar we missen specifiek aanbod dat meer georiënteerd is op technologie en jongeren. Denk aan: Sound Design, Audio Synthese, Software Ontwikkeling voor Geluid en Muziek, Hardware Ontwikkeling voor Geluid en Muziek, Compositie voor de Media, Elektronische- en Digitale Muziek Compositie, Muziekproductie en Studiotechnologie, Muziektechnologie voor Live- en Interactieve Toepassingen, etc, etc. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van aanbod dat nu nog niet bestaat binnen het reguliere cultuuraanbod in Zoetermeer. Samen met de jongerenstuurgroep wordt bepaald wat het beste aansluit bij hun persoonlijke doelen en wensen en bij het basisprogramma.

Begroting: 

We zoeken een startfinanciering die ons helpt bij het bekostigen van de eerste twee ontwikkelingsfases van het MTZ-programma en bij de aanschaf van de voorzieningen die nodig zijn voor het inrichten van de studio. Er zijn dus twee soorten investeringen nodig om het plan te laten slagen: in personeel en in faciliteiten. De geraamde totale kosten bedragen afgerond €232.000,- euro. Hiervan kunnen we met alle betrokken partijen €91.000,- euro eigen bijdrage leveren. Dit betekent dat we een startfinanciering missen van €141.000,- euro.

Voor de financiering van ons projectplan doen we een beroep op de volgende fondsen: Fonds 1818, Cultuurfonds Zoetermeer, Gemeente Zoetermeer (onderwijs), Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB fonds en Stichting Boschuysen. Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie vragen we €15.000 aan. Fonds 1818 heeft haar deel van onze aanvraag reeds toegekend, de andere aanvragen zijn in behandeling.

Tijdens fase 1 en fase 2 van het ontwikkelingsproject zullen de personele kosten worden gedekt uit de startfinanciering. Na elke fase zal het programma meer zelfstandig worden, en na afloop van fase 3 zal het programma zichzelf moeten verdienen. 

De inkomsten van het totale programma zullen gebruikt worden om de docenten binnen het MTZ-basisprogramma te betalen, zodat we die lessen gratis kunnen blijven aanbieden aan kansarme jongeren. In individuele gevallen kan ook een beroep worden gedaan op armoedefondsen zoals het Jeugd Cultuurfonds, Stichting Leergeld en de Zoetermeerpas.

De investering in apparatuur moet door reservering worden gewaarborgd, zodat we ook na afschrijving gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten. Hiervoor zijn inkomsten nodig, die we uit de verhuur van de faciliteiten willen verkrijgen. Daarnaast zullen er inkomsten worden gegenereerd uit workshop programma’s voor scholen.

Verhuur van faciliteiten

Voor de verhuur onderscheiden we drie ruimtes: studio 1 (controlroom), studio 2 (cabine) en Digital Art Lab (DAL, multimedia-lokaal). Deze ruimtes zijn apart te huren, al dan niet met inbegrip van een geluidstechnicus. Wie zelfstandig een ruimte wil huren moet beschikken over een Studiopas. Deze krijg je na het doorlopen van een instructie. Vergelijk het met het halen van je rijbewijs. De studio’s worden verhuurd met een basisinrichting. Wie meer nodig heeft kan losse apparatuur huren.

Workshop aanbod

Voor scholen wordt gedacht aan maatwerk workshops voor een gehele klas per keer. Prijzen zijn gebaseerd op een dagdeel van vier uur en zijn inclusief gebruik van de ruimte, apparatuur en geschoolde docenten. Wij verwachten zeker 3 workshops per jaar te kunnen verkopen.

Met dit verdienmodel verwachten wij circa € 10.000,- euro per jaar aan inkomsten te genereren. Hiermee kan de reservering voor de studio apparatuur worden behaald (bij een afschrijving van 7 jaar), en kan ook een bijdrage van €4.500 per jaar worden geleverd aan het financieren van het gratis MTZ-basisprogramma. Zie bijlage voor een rekenvoorbeeld en de te behalen marges.

 

Locatie(s): 
Zoetermeer

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 103 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat goed dat jullie de jongerendoelgroep zelf laten bepalen waar jullie project zich op moet richten en jullie hen daarmee al vanaf de beginfase betrekken. Daardoor hebben jullie ontdekt dat het schrijven en produceren van eigen muziek nu hetgeen is waar zij mee bezig zijn en enthousiast van worden; iets wat nog niet standaard of vanzelfsprekend aangeboden wordt door andere culturele instellingen. De partijen die jullie benaderd hebben kunnen jullie hierbij naar verwachting voldoende ondersteunen, al weten de jongeren zelf vast ook nog inspirerende rolmodellen te noemen die hen in hun ontwikkeling kunnen stimuleren. De artistieke inhoud en organisatorische aanpak van het programma blijft tamelijk abstract en is vrij summier beschreven. De inzet van het programma om de talenten van jonge nieuwkomers tot bloei te laten komen en daarmee ook de onderlinge sociale contacten met jongeren uit Zoetermeer te versterken, zie ik als een extra meerwaarde van jullie project.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit omvangrijke project lijkt nogal conventioneel van opzet, maar de keuze om jongeren actief te laten meepraten en besluiten over de invuling en uitwerking van de activiteiten doet die typering kantelen. Door jullie uitnodigende en open houding voelen de deelnemers zich serieus genomen en dat betaalt zich zeker terug. Wie medeverantwoordelijk is, zet zich actiever in voor het gemeenschappelijke doel. Dat is een enorme winst, waardoor dit traject een waardevolle aanvulling vormt op het reguliere muziekaanbod. Via de samenwerkingspartners bereiken jullie naar verwachting andere jongeren dan de groep die uit zichzelf naar een centrum voor de kunsten gaat. Ook dat is winst. Het doel van het project is duidelijk, maar de organisatorische opzet kan nog een slag concreter. Ik vertrouw er op dat dit in de loop van de uitvoering stap voor stap verder wordt uitgewerkt. Ook ben ik benieuwd hoe jullie de resultaten van deze opzet gaan delen met muziekscholen en andere cultuureducatieve organisaties.

afbeelding van Jesse Kaihatu

Dag Thijs en Willemijn,

Ook ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Jesse Kaihatu en ben sinds maart 2016 jongerenwerker van stichting Buurtwerk in Zoetermeer. Hieronder wil ik jullie mijn ervaring delen wat ik tot nu toe bij de jongeren in de praktijk heb gezien:

Als jongerenwerker ben ik samen met 15 collega's actief in alle Zoetermeerse wijken, oftewel op straat. Vanuit gesprekken met tientallen jongeren is het eerste wat mij opviel dat er enorm vraag is naar muziekstudiowerk waarin zij zich kunnen uiten. Opmerkelijk vind ik dat deze jongeren muziek meer zien dan een hobby; het  is hun passie! Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het tweede wat mij opviel is dat veel van deze jongeren richting het wenselijk maatschappelijk positioneren (school/werk) obstakels ervaren. Oorzaken hiervan zijn verschillende factoren zoals ongezonde thuissituatie, demotivatie vanuit leerkrachten op school, geen controle over eigen financien, beperkte toegang tot de arbeidsmarkt en bij jonge statushouders, het leren van de Nederlandslandse taal. Ik ervaar dat muziek mbv technologie is wat bij veel jongeren (ondanks hun obstakels) meer zingeving in het leven creert! Over het algemeen worden jongeren door de media geinpireerd door allerlei muzikanten waarin jongeren zich mee kunnen indentificeren. Veel jongeren vinden de weg om favouriete  artiesten als voorbeeld te nemen en gaan zelf aan de slag. Denk aan rap/zang waarbij dagelijks eigen teksten worden geschreven maar ook het maken van beats en het bespelen van een muziekinstrument. Door al deze gemotiveerde jonge individuen bij elkaar te brengen op een wekelijkse platform, merk ik dat zij elkaar meer motiveren en inspireren met als gevolg dat ieder zijn eigen muzikale ambitie creert. Jongeren krijgen een podium en hebben de gelegenheid om hun identiteit te verwerken in hun muziek om uiteindelijk gezien en gehoord te worden.  

Samen met CKC & Partners konden we snel jongeren motiveren om een stuurgroep te creeren. Onder onze begeleiding zijn we samen met de groep gaan bouwen, uiteraard op basis van de ideeen van de deelnemende jongeren.

Tijdens de pilot heb ik de deelnemende jongeren zien groeien. Het mooiste wat ik ervaar is de zelfverzekerdheid; jongeren staan meer positief in het leven en de maatschappelijke obstakels worden laagdrempeliger: ze zijn meer bewust om te kiezen naar werk en opleiding en het aanpakken van persoonlijke problemen.

Binnen de stuurgroep merkte ik dat het erg uitdagend is om zonder budget alle jonge deelnemers te blijven inspireren om de continuiteit te behouden. Nu er kans is om met een budget professionele middelen in te zetten staan jongeren hiervoor te trappelen.    

 

     

 

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Met het einde van de Denk mee-fase in zicht nog een laatste tip: voeg de modelbegroting toe, zodat je aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden van de regeling.  En vergeeet niet om zelf het verzoek aan te klikken om naar de Beslis mee-fase te gaan.

afbeelding van Piem Wirtz

De begroting die momenteel aan het project is toegevoegd is jullie modelbegroting, maar dan via excel terug naar pdf omgezet (was eenvoudiger voor onze financiële administratie). Wordt dat formeel goedgekeurd, of niet? Anders moet ik hem nog overtypen in jullie bestandsformaat...

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Deze versie van de modelbegroting is zo in orde.

afbeelding van Piem Wirtz

Hoi Thijs, we zijn bijna klaar voor de beslis-mee fase. We hebben heel veel toegelicht in deze chat. Blijft de toelichting daar staan, of moeten we stukken kopiëren naar de tekstvelden in het aanvraagformulier? (daar wordt de tekst dan wel weer langer van). Groetjes, Piem

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Piem, alleen de tekst in de linkerkolom wordt beoordeeld door het fonds. Ik zou niet alle toelichtingen van rechts naar links kopiëren, maar even goed kijken welke zinnen je definitief opneemt in de aanvraag (links) zonder dat deze te lang wordt. 
Groeten Thijs

afbeelding van Piem Wirtz

Ok, done. Dankjewel!

afbeelding van Owen Smith

Heey mijn naam is Owen Smith en loop zelf stage bij Buurtwerk Zoetermeer, ik ben via mijn stage plek terecht gekomen bij de studiogroep op de maandag avond. dit is een plek waar jongeren naartoe kunnen komen om zich bezig te houden met muziek. op deze avonden is er diverse groep aan jongeren aanwezig, van mensen die rappen tot mensen die zingen, andere die bezig zijn met instrumenten en dit gebruiken om een mooie beat in elkaar te zetten. ze hebben bij de studiogroep ook de mogelijkheid om deze talenten te ontwikkelen en dit ook samen te doen met andere jongeren.

ik kom zelf al zo'n drie maanden bij de studiogroep en draag zelf mijn steentje bij door te kijken en te luisteren naar de mensen die ernaar toe komen en te kijken wat ze leuk vinden om te doen en wat ze zouden willen zien voor de toekomst van deze groep. er zijn heel veel leuke en goede manieren om jezelf te ontwikkelen in muziek en dit ook een groot doel. De ontwikkeling is belangrijk en dat zal alleen maar beter gaan met de proffesionele kennis en ook de wat professionelere locatie. op dit moment werken we vanuit een productiehuis in Oosterheem, dit gaat al heel goed en zijn er veel mensen die er op af komen. Veel mensen die aangeven dat ze wat willen doen met muziek.

De locatie en ontwikkeling qua kennis gaat ook opgeven moment ophouden, zeker als er meer mensen intresse zullen tonen in de studiogroep. hier ga ik ook zeker vanuit! het is belangrijk dat er mensen kunnen werken met deze groep en dat er meer ruimte is om mensen te kunnen laten werken. zo kan er een goed project neergezet worden, wat voor heel veel mensen heel veel zal betekenen.

Dit moet doorgaan en blijven groeien! kom ook een keer kijken!

 

afbeelding van Celine Neufeglise

Mijn naam is Celine Neufeglise, en ik kom sinds een half jaar elke week in de studio. Zelf kom ik uit een muzikale familie, waardoor ik een aardige basis heb in het maken en schrijven van muziek. Deze kwaliteiten kon ik voorheen niet op veel plekken gebruiken, maar sinds ik bij de studio kom word ik geïnspireerd om meer te doen met mijn grootste hobby.

Het maken van muziek en het schrijven van teksten heeft mij en veel anderen geholpen om door lastige perioden te komen. Daarom denk ik dat een plek zoals de studio erg belangrijk is voor de jongeren en jong volwassenen.

Naast het feit dat muziek voor veel mensen een uitlaatklep is, gaat het natuurlijk ook om het maken van plezier. Bij de studio hangt een gezellige sfeer waar je je direct thuis voelt. Niemand wordt buiten gesloten en voor vragen kan je altijd bij elkaar terecht. Ook motiveren we elkaar om nieuwe dingen te proberen, of dingen die we nooit gedurfd hebben toch te doen.

Zo vind ik het bijvoorbeeld eng om voor mensen op een podium te zingen. Dit gevoel is wel sterk verminderd naarmate ik vaker bij de studio kwam. Door de steun van de mensen daar ben ik ook een stuk minder onzeker geworden, en elke keer dat ik wegga bij de studio verheug ik me al op de keer erna.

Helaas is het wel zo, dat wij zonder steun van bijvoorbeeld vakdocenten niet verder komen. Wij kunnen elkaar namelijk wel helpen, maar nooit zo goed als een profesional dat zou kunnen. Ook is de studio waar we nu in zitten niet altijd even praktisch, waardoor we soms belemmerd worden in het opnemen. Zonder hulp van docenten en de juiste middelen blijven we een beetje hangen op het punt waar we nu zijn, en kunnen we ons doel niet bereiken, namelijk doorstroom mogelijkheden bieden waar de jongeren echt iets aan hebben, zodat zij verder kunnen en voorbereid zijn op eventuele vakopleidingen.

Willemijn, bij deze ben je van harte uitgenodigd om te komen kijken bij de studio om te zien hoe leuk het is, en hoe we elkaar motiveren, inspireren en accepteren.

Met vriendelijke groet, Celine Neufeglise

 

 

afbeelding van Wesley Bazuin

Ik zal mezelf even voorstellen.

Mijn naam is Wesley Bazuin en ook Ik ben een lid van de stuurgroep binnen dit project.
Net als Thijs ben ik vanaf de startperiode aanwezig en draag ik mijn steentje bij waar dat nodig is, en natuurlijk altijd nog een beetje extra!
Zelf ben ik al 12 jaar bezig met muziek, waarvan 9 jaar met het schrijven van rapteksten.
Dit is begonnen als hobby en uiteindelijk doorgegroeid als serieuze uitlaatklep omdat ik mezelf vaak moeilijk kan verwoorden, dit is voor mij een manier om mijn gevoelens en gedachtes naar buiten te brengen.

Toen ik erachter kwam dat Stiching Buurtwerk wilde kijken hoe veel vraag er is naar begeleiding en het leren om te produceren van muziek zag ik een grote kans liggen die ik niet kon laten schieten!
Zelf ga ik vaak met andere personen om die ook graag bezig zijn met het maken van muziek en daarom wist ik dat er veel vraag naar zou zijn. Veel van deze individuelen wisten ook dat dit soort dromen financieel gezien voor de meeste onmogelijk waren en vaak blijven deze dromen daardoor hangen bij een klein thuisstudio’tje zonder redelijke opname kennis en stoppen de meeste vaak met hun passie omdat ze in hun eentje niet verder komen, en daar denken dat het “nooit gaat lukken”.

En wie kan deze jongeren ongelijk geven?
Ze zien overal dure muziek video’s, namen van bekende en rijke producers op elk nieuwe nummer dat er voorbij komt tegenwoordig! Ik begrijp ze volkomen omdat ik ook in diezelfde sleur heb gehangen, en daardoor zijn wij dit project gestart, om naar buiten te brengen dat je niet perse miljoenen nodig hebt om hetzelfde te kunnen bereiken!
Juist het tegenovergestelde,  ze hebben vooral steun nodig als het gaat om theoretische en praktische kennis achter de muziek,  “Hoe maak je een nummer op zo’n manier dat het blijft hangen in mensen hun gedachte”,  “Hoe werken intonaties in combinatie met bepaalde stukken tekst die er word gezongen of gerapt?”,  “Hoe werken de basis begrippen van het produceren van muziek door middel van muziekproductie via software?”, “Hoe zorg je ervoor dat je van je angst af komt om te kunnen staan op een podium?”.

Vooral dat laatste heb ik veel moeite mee gehad, zelfs was ik te verlegen om te durven rappen waar anderen bij waren, na 9 jaar sta ik nu zonder problemen op een podium en dit heb ik allemaal te danken aan de steun via de mede-artiesten in deze groep en de begeleiding die daarbij nodig was via Steven en Stichting Buurtwerk!

Beste Willemijn,
Ik zou je bij deze ook graag een keer willen uitnodigen om bij ons langs te komen zodat je kan zien hoeveel jongeren door dit project hun ogen hebben geopend en een gedoofde vlam weer hebben weten aan te steken door een kans te zien hun passie!

Je bent van harte welkom voor een bakje koffie en zo kan je meteen meemaken hoeveel plezier niet alleen wij maar ook de jongeren hebben door dit project in samenwerking met Buurtwerk.

Mvg, Wesley Bazuin.

afbeelding van steven Muller

Het meeste staat nu inmiddels al in de nieuwe tekst maar ik wou het volgende nog graag even extra toelichten.

Wat nieuw en experimenteel is aan dit project:

Impact

Wat nieuw is aan dit project is dat we de ontwikkeling van het programma als activiteit inzetten voor de jongeren, normaal worden dit soort projecten in een kantoor ontwikkeld en wordt er pas achteraf gekeken of de jongeren hier interesse in hebben. Wij hebben het omgedraaid, inplaats van dat wij jullie benaderen om projecten te starten waarmee we de jongeren willen bereiken, proberen de jongeren nu jullie te bereiken met hun eigen ideeën. Met dit programma kunnen we een platform creëren waarmee we deze jongeren in hun kracht zetten door ze echte inspraak en invloed te geven op een manier die nu nog niet bestaat.

Artistieke- en inhoudelijke waarde

Ondanks dat technologie een belangrijke rol speelt in het project, en op zichzelf al vernieuwend is, staat muziek centraal. Technologie is een middel om jongeren op een praktische en productieve manier iets bij te brengen over muziek, en omdat er gewerkt wordt aan projecten van de jongeren zelf, behalen zij meteen tastbare resultaten die voor hen van persoonlijke waarde zijn, zoals eigen nummers die ze meteen mee naar huis kunnen nemen. De jongeren krijgen alle vrijheid en mogen dus ook gerust kiezen om aan de slag te gaan met een non-technologische discipline, zoals piano of zang. Dit wordt per individu beoordeelt en de deelnemers krijgen, afhankelijk van hun wensen en doelen, gepaste begeleiding. Doordat we lokale muziekscholen bij elkaar hebben weten te brengen, beschikken we nu over een grote selectie docenten, waardoor we in de toekomst altijd de juiste docent bij de juiste jongeren kunnen zetten. Dit is in Zoetermeer een nieuwe manier om individueel gericht muziekonderwijs aan te bieden.

De facilteiten die we beschikbaar willen stellen maken het mogelijk om nieuw- en of aanvullend cultuuraanbod te ontwikkelen voor het vervolgprogramma. Denk aan aanbod op het gebied van: Sound Design, Audio Synthese, Software Ontwikkeling voor Geluid en Muziek, Hardware Ontwikkeling voor Geluid en Muziek, Compositie voor de Media, Elektronische- en Digitale Muziek Compositie, Muziekproductie en Studiotechnologie, Muziektechnologie voor Live- en Interactieve Toepassingen, etc, etc.  

Samenwerking

Omdat we direct samenwerken met sociaal-maatschappelijke organisaties, krijgen we als cultuuraanbieders de mogelijkheid om de wijk in te gaan, waardoor docenten en muziekscholen niet meer gebonden zijn aan een vaste locatie. Zo kan er verspreid over zoetermeer worden lesgegeven. De jongeren kunnen via stichting Buurtwerk vervolgens ook ondersteuning krijgen op andere vlakken dan alleen muziek. Dit is in Zoetermeer een nieuwe manier van cultuur aanbieden, maar ook een nieuwe manier van werken tussen sociale organisaties, cultuurinstellingen en jongeren uit de gemeenschap.  

Er bestaan al informele samenwerkingen tussen het programma en vakopleidingen. Uiteindelijk willen met dit programma jongeren van de straat kunnen halen en laten doorstromen naar een muzikale vakopleiding of het werkveld. Wij moeten nu met alle betrokken partijen gaan experimenteren op welke manier we dit programma het beste vorm kunnen geven.

 

Naar mijn mening is dit programma dus op meerdere vlakken vernieuwend en experimenteel. 

afbeelding van Sanne Jacobs

Hi! 

Mijn naam is Sanne Jacobs en sinds kort ben ik betrokken geraakt bij dit project; Muziek en Technologie in Zoetermeer. Ik wil de jongeren helpen hun muzikale idee waar te maken, zo zitten we soms samen te improviseren achter bijvoorbeeld een piano of werken we achter een computer.

Toen ik net betrokken raakte met dit project kwam al snel aan bod dat er inderdaad heel erg weinig meiden in het 'wereldje' van muziek en technologie zitten tot nu toe. Daar wil ik natuurlijk ook graag verandering in gaan brengen! Zelf ben ik sinds kort officieel student op het HKU aan de opleiding Composition For The Media, en dus lijkt het me super leuk om meerdere meiden te gaan motiveren de muziek en technologische kant uit te gaan. 

Verder merk ik dat er ontzettend veel jongeren zijn die enorm gemotiveerd zijn om hun eigen muziek te gaan maken. Het werken met speciale gear en in een studio vinden ze al super tof, omdat ze dit thuis niet tot hun beschikking hebben. 
Ik leer zelf ook nog veel van andere jongeren over hoe verschillende muziek software werkt of hoe composities in elkaar zitten, dus zo leren we allemaal van elkaar. Voor de toelating van het HKU heb ik ook wat hulp gekregen over hoe ik dat het beste kon aanpakken etc. en wat ik allemaal kon verwachten, dat heeft me zeker een stap voor gegeven. Het zou natuurlijk super tof zijn als we in de toekomst meer jongeren kunnen gaan helpen met bijvoorbeeld een toelating. (En natuurlijk ook gewoon een song.) Daarvoor zullen we wel meer vakdocenten nodig gaan hebben zodat we ook de hoeveelheid jongeren die graag de muziek in willen geholpen kunnen worden. Nu merken we gewoon dat er veel jongeren zijn die een tof idee hebben maar er niet genoeg ruimte en 'mankracht' is om iedereen te kunnen helpen, helaas.

In ieder geval, genoeg gemotiveerde mensen die lekker aan hun muziek willen gaan werken, en ik weet zeker dat het aandeel meiden steeds groter gaat worden daarvan! 

 

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Goed om te lezen dat er support is voor jullie plannen en activiteiten! Zelf krijg ik nog niet echt zicht op wat jullie nu precies willen gaan doen. In deze vorm zou het project goed passen binnen het reguliere programma van een centrum voor de kunsten. Om die reden betwijfel ik of het wel voldoende aansluit bij JMHM, dat het experiment centraal stelt. Welke nieuwe samenwerkingspartners zouden het effect of de uitstraling van het project kunnen versterken?

Op jullie website lees ik van alles over het Digilab, het Openlab, DJ-VJ-cursussen, dus die informatie kun je flink inkorten, een verwijzing volstaat. Tip: Schoon de tekst op en concentreer het plan op wat nieuw, actueel of bijzonder is.

Pagina's