menu denk mee beslis mee maak mee

De Muze

Een creatieve community creëren waar meedoen en...

De Muze Community Art
1 oktober 2018 tot 25 november 2018
crafts, fotografie, letteren, tekenen en schilderen
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€8.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP18
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 130 gestemd
totaal68
nog nodig7
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Ga direct naar de reacties

De Muze

Een creatieve community creëren waar meedoen en verbinding centraal staat.

afbeelding van Marjolein Reurich

Ingediend door:

Marjolein Reurich

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we in zeven weken tijd in de Pronkkeamer samen een groeiend netwerk van toekomstige gebruik(st)ers het cultureel centrum van Heerenveen opnieuw uitvinden? Welke artistieke werkvormen? En hoe nu verder? Welke rol spelen de 'Heldinnen' daarbij?

Wat ga je doen?: 

Stichting De Muze heeft als doel om een sterke creatieve community te vormen waarvoor op langere termijn een vaste creatieve ontmoetingsplek gecreëerd wordt, een 'Third Place' .

De Muze Community Art initieert daartoe projecten op het snijvlak van kunst, creativiteit en sociale cohesie. Als collectief van drie zelfstandig ondernemers in de kunsten en het sociale domein initiëren we projecten waarin verbinding door creativiteit centraal staat. Zo heeft De Muze in 2017 een Pop Up Art project gedraaid, waarin een groot gezamelijk kunstwerk is gemaakt door de inwoners van Heerenveen.

In het centrum van Heerenveen staat een prachtig verzamelgebouw met daarin een aantal instellingen die zich bezighouden met kunst en cultuur. Deze gevestigde instellingen zitten in een impasse en er dreigen verdere bezuinigingen en leegstand. Nu rijst bij velen de vraag: Hoe kunnen we voor de toekomst hier op een aansprekende wijze invulling aan geven zodat er weer een bruisend cultuurplein ontstaat in het hart van Heerenveen.

Als collectief van drie zelfstandig ondernemers in de kunsten en het sociale domein zien we daar een enorme uitdaging liggen. Volgens ons is er we degelijk veel ruimte nodig voor creativiteit en verbeeldingskracht in Heerenveen maar moet je daar wel op een nieuwe manier vorm en invulling aan geven, oproepen en voeden. Wij zien deze plek als een ideale mogelijkheid om een 'third place' te ontwikkelen waar creativiteit en cultuur centraal staat.  De samenleving van nu is duidelijk toe aan vernieuwing en transformatie. Niet van bovenaf opleggen maar van onderaf laten ontstaan, vanuit de mensen die er in samen-leven.

In 2017 hebben we het collectief De Muze opgericht en zijn het community arts project "Heldinnen van ’t Veen" gestart waarmee we meer aandacht en ruimte vragen voor sociale en creatieve kracht van vrouwen. Al eeuwenlang is het wereldwijd bekend dat vrouwen de kracht van verbinden bij zich dragen en hiermee zelfs oorlogen en conflicten konden beslechten. Heerenveen is ontstaan vanuit een overwegend masculiene oorsprong (what’s in a name..).

De Muze en het heldinnen-project zijn goed ontvangen door het publiek en er werd in grote getalen mee gedaan aan de startmanifestatie. Nu volgen ook de gemeente, maatschappelijke en culturele organisaties.

Meest recente succes is dat we nu in het najaar zeven weken de beschikking krijgen over “De Pronkkeamer”, dit is een expositieruimte in het Heerenveens Museum. Deze Pronkkeamer is naast het Museum gevestigd in het ‘noodlijdende’ gebouw waar een aantal partijen het voornemen hebben om gezamenlijk een bruisend cultuurplein te creëren in het centrum van Heerenveen.

In de zeven weken mogen we naast de Pronkkeamer van meerdere ruimtes gebruik maken waaronder ook een kantine/café waar we diverse workshops en side-events kunnen organiseren. Die zeven weken willen we gebruiken om een creatieve ‘pressure-cooker’ voor het ‘uitvinden’ van een nieuw soort cultureel centrum dat past bij het Heerenveen van vandaag en morgen te creëren. De naam hebben we al wel -De Muze- maar de vorm en inhoud gaan we dan ontdekken. De Heldinnen die we nu met ons project opsporen dichten we daarin een grote rol toe. Zij bezitten de kracht van het verbinden wat we nodig hebben om een nieuw soort ‘community’ te stichten.

Het voortraject ziet er nu zo uit: workshops voor vrouwen, tijdens deze workshops maken zij hun eigen ‘levensverhaal’ in een mini-boek en ontdekken ze dat zij de Heldin zijn in hun eigen leven. (Autobiografisch sleutelmoment). Tijdens de workshop gaan zij aan de slag met diverse beeldende disciplines; fotografie, tekenen, schilderen en art-journaling. Maar ook in taal: poëzie, proza, storytelling en documentair. Dit wordt begeleid door een inspirerende intro over het boek van Edith de Wit, In de voetsporen van de heldin. Ook zijn er tijdens de workshops kunstenaar(s) aanwezig die ondersteuning geven bij kunstdisciplines. We doen dit in alle delen van Heerenveen met vrouwen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende culturele achtergronden.

In de eerste week (rond 7 oktober) dat we de ‘Pronkkeamer’ tot onze beschikking hebben brengen we alle gemaakte kunst ( o.a.mini-boekjes)  samen en maken we met de Heldinnen achter de verhalen een start-expositie. Deze expositie wordt onder leiding van een coach en professionals door de vrouwen zelf georganiseerd en vorm gegeven. Maar dat is nog maar het begin. Deze expositie is slechts het startpunt van en de inspiratie van een veelheid van culturele activiteiten die we dan gedurende zeven weken kunnen gaan ondernemen. De activiteiten willen we graag laagdrempelig houden zodat iedereen mee kan doen. We hebben zelf al wel een aantal ideeën hoe we die “pressure-cooker” op stoom kunnen brengen maar we zijn ook benieuwd naar suggesties vanuit het land. De komende twee weken plaatsen we zelf een aantal ideeën maar we hopen ook op inspiratie van jou, de bezoeker van deze site. Bij deze dus van harte uitgenodigd om met ons mee te denken en het mee te maken!

We hopen via deze weg natuurlijk ook op financiële steun, zodat veel mensen in Heerenveen en omstreken mee kunnen doen aan dit project en kunnen ervaren hoe een ‘creatieve hotspot’ eruit kan komen te zien in de toekomst. We hebben al 8.000,- euro toegezegd gekregen van het programma De Reis en veel support in natura zoals het gebruik van de ruimte n en de Pronkkeamer. We willen de 8.00,- euro echter met deze actie verdubbelen zodat we na de zomer een groot bereik kunnen hebben met onze workshops en samen met onze ‘Heldinnen’ een uitdagend programma kunnen vormgeven in deze zeven weken Pronkkeamer.

Binnenkort volgt hieronder een overzicht van een aantal workshops, events en acties waarmee de vrouwen van ’t Veen in zeven weken tijd – in alle mogelijke kunstdisciplines- vorm en inhoud gaan geven aan het gedroomde creatieve centrum De Muze. Meedenken en aanvullen is zeer welkom.

Hoe ga je te werk?: 

Doel van het project

Het project De Muze Community Art heeft als doel mensen door middel van kunst en creativiteit in verbinding te brengen met elkaar en zo een basis te creëeren om verder te bouwen aan een 'community'. Hierbij willen we bv. inwoners van een probleem/achterstandswijk in Heerenveen uitnodigen om deel te nemen aan een creatieve workshop om op een vernieuwende manier in contact te komen met elkaar en elkaar beter te leren kennen. De gedachte achter dit project is dat als je elkaar beter kent, je eerder bereid bent om de ander te helpen. Wij willen als het ware de grond 'voorbewerken' voor de samenleving zodat participatie een vanzelfsprekendheid wordt en niet van hogerhand opgelegd hoeft te worden. En dit proces begint bij het creëren van 'verbinding' onderling. "Beelden kunnen vaak veel meer zeggen dan woorden", is hierbij één van de uitgangspunten voor de workshops. 

Pressure cooker

Tijdens de 7 weken 'pressure cooker' gaan we een aantal creatieve workshops aanbieden in verschillende kunst disciplines. Denk hierbij aan een mix van tekenen, schilderen en art-journaling (beeldend dagboek). De ideeën en werkvormen van de workshops zijn veelal vragen van mensen uit ons netwerk en van mensen die deelnamen aan ons vorige project waarbij we door middel van een gezamelijk art-project de vraag onderzochten: Wat betekend geluk voor u? En maakt creativiteit gelukkig? 

In dit project zal Art -journaling als kunstdiscipline een belangrijke rol krijgen. Tijdens de workshops gaan de deelnemers beelden geven aan hun eigen levensreis of episodes hiervan. De workshops zijn geïnspireerd rondom het thema: "De reis van de Heldin".Wij bieden dan de ruimte en expertise aan zodat verschillende doelgroepen met elkaar aan een  workshop deel kunnen nemen. In de 7 weken dat we de workshops aanbieden zal er in diverse ruimten van de Heerenveense school een expositie ontstaan van alles wat er tijdens de workshops gemaakt wordt door de deelnemers. De deelnemers richten deze expositie samen met vrijwilligers en medewerkers van het museum in gedurende deze 7 weken. Rond 25 november zal er een eind-expositie plaatsvinden waarbij iedereen uitgenodigd wordt om te komen kijken wat er gemaakt is. Daarnaast zullen een aantal deelnemers in de aanloop naar de eind-expo ook hun art-journal presenteren en vertellen aan het publiek wat het project persoonlijk heeft betekend en wat ze er van mee nemen op hun verdere 'reis' in de toekomst.

Momenteel is er in Heerenveen weinig tot geen mogelijkheid  voor volwassenen om een creatieve cursus of workshop te volgen. Stichting De Muze en velen met ons vinden dit een groot gemis in Heerenveen en daarom willen wij, als drie zelfstandigen op het gebied van kunst, cultuur,welzijn en sociaal/maatschappelijke vlak hierin het voortouw nemen en samen met de inwoners van de gemeente Heerenveen (mienskip) deze nieuwe creatieve 'ontmoetingsplek' creëren in het hart van Heerenveen.

Experimenteel

 Een project van deze omvang en met zoveel betrokken partijene en organisaties is nooit eerder gedaan in Heerenveen en dat maakt het natuurlijk al vernieuwend en 'experimenteel'. Voorheen zijn er wel initiatieven geweest maar deze werden altijd bedacht vanuit een organisatie of gemeente, van 'bovenaf' en nog nooit eerder werd er en project ontwikkeld zoals wij dat nu willen faciliteren voor de inwoners van de gemeente Heerenveen.  Ons doel is dat we samen met een groot aantal mensen uit diverse doelgroepen en cultureel/maatschappelijke organisaties in gesprek gaan om te kijken hoe wij deze 'ontmoetingsplek' vorm kunnen geven, dus 'van onderaf laten ontstaan'.  Als stichting willen we door middel van een aantal projecten mensen uit de 'mienskip' vragen waar de behoefte ligt als het gaat om actieve cultuurparticipatie voor volwassenen, wat is er nodig om dit te bevorderen en ook duurzaam te maken. 

Innovatief

Art - journaling is als kunstdiscipline  in de UK en de VS heel populair maar in Nederland nog relatief onbekend. Het is heel laagdrempelig en kan in de hobby sfeer blijven hangen maar heeft ook de potentie om in vorm (art) en inhoud (journaling) tot grote hoogte te stijgen. Internationaal zijn daar voldoende inspirerende voorbeelden van. 

Maatschappelijk en artisitiek werken letterlijk en figuurlijk duurzaam een plek geven in de gemeente Heerenveen. Nu is dat nog in hoge mate gescheiden. Landelijk gezien niet maar in heerenveen wel.

Doelgroepen:

Primair: groepen in de samenleving die zich sociaal en/of artistiek nog niet goed kunnen manifesteren in Heerenveen: zoals mensen met een lage scholing en een laag inkomen, mensen met een cultureel diverse achtergrond, vrouwen die onzichtbaar blijven in de masculiene samenleving.

Secundair: maatschappelijke en culturele professionels die meer verbinding willen maken tussen het sociale en artistieke domein. Het aangaan van de dialoog.

De workshops gaan we geven aan nieuwkomers, moeders en dochters, vrijwilligers van sociaal en maatschappelijke instellingen,laaggeletterden en vrouwen met een migratie achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens zoeken we aansluiting bij een 'maatjes-project' in de gemeente. Samen met het wijkplatform Buitengewoon De Greiden kijken we naar de mogelijkheden om de workshop in diverse wijkcentra's te geven. Het concept van de workshop is zo gemaakt dat hij voor verschillende doelgroepen gebruikt kan worden om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met creatieviteit en kunstvormen.

Met wie werk je samen?: 

Voor dit project hebben we samenwerking gezocht met diverse maatschappelijke organisaties en ondernemers in Heerenveen zoals, Museum Heerenveen, woningbouwcorporatie Accolade,  wijkplatform 'Buitengewoon De Greiden", De Kas ( urban hotspot voor creatieve ondernemers) Welzijnsorganisatie Caleidoscoop, De Vrouwenkamer (netwerkorganisatie voor vrouwen), Kleurrijk Vrouwenwerk, de bibliotheek Heerenveen, Vluchtelingenwerk en Stichting Lezen & schrijven. 

Museum Heerenveen, helpt met het faciliteren van de ruimten voor het geven van de workshops en stelt de Pronkkeamer beschikbaar voor de groeiende expositie in okt/nov. Het Museum Heerenveen is een van de partijen die gevestigd is in de Heerenveense School, een noodlijdend gebouw waar voorheen het centrum van de kunsten gevestigd was. Inmiddels hebben er al diverse gespreken plaatsgevonden met o.a. de Stichting Beheer  van het gebouw en samen hebben we gekeken naar wat er nodig is om het culturele hart van Heerenveen weer te laten bruisen en hoe onze samenwerking dit proces kan versterken. Samen hebben we afgesproken dat wij het project in de Heerenveense School initiëren en dat wij zorgen voor meer reuring en aanloop van bezoekers en deelnemers.

Welzijnsorganisatie Caleidoscoop, directeur Harald de Kluizenaar is zeer enthousiast over het project en wil met ons als stichting in Community Art om de tafel om te kijken waar mogelijkheden liggen om ook in de toekomst sociaal/artistieke projecten binnen hun organisatie vorm te kunnen geven. Caleidoscoop werkt met veel vrijwilligers en kwetsbare doelgroepen en heeft daarnaast goed in kaart waar zich problemen centreren in de verschillende woonwijken van Heerenveen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

 De Muze Community Art

"Community arts is een vorm van actieve cultuurparticipatie waarbij professionele kunstenaars samenwerken met burgers vanuit sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Doel: een hoogwaardig kunstproduct tot stand brengen waaraan alle deelnemers ( ook als zij niet vaak met kunst in aanraking zijn geweest) inhoudelijk en/of artistiek bijdragen". 

Wie zijn wij en wat doen we in Heerenveen?

Gedurende het project zal de artistieke begeleiding gedaan worden door Mirjam Torenbeek en Marije Nutma. Mirjam is een zeer begaafd beeldend kunstenaar en zij zal de deelnemers ondersteunen en uitdagen bij het expirimenteren met nieuwe creatieve werkvormen zoals het werken met verf, inkt en tekst en beeld in elkaar over laten vloeien op het 'platte' vlak. 

Marije Nutma is van origine vaktherapeut beeldend en geeft al vele jaren workshops en lessen in art-journaling. Zij weet als geen ander wat beeldend werken met een persoon kan doen en dat waar woorden te kort schieten beelden gaan spreken.  Tevens heeft zij ook de workshop geschreven en de 'reis van de heldin' uitgediept om op een eenvoudige manier uit te leggen aan de deelnemers hoe ze een of meerdere episodes uit hun eigen 'levensreis' kunnen verbeelden. Ook zal zij tijdens de workshop vertellen over het 'goud' wat je tijdens je levensreis verzamelt en hoe je dit kan delen met de mensen en de wereld om je heen.

Marjolein Reurich werkt als (geluks)coach en trainer bij de St. Lezen en schrijven.In haar dagelijkse leven coacht en begeleid zij laaggeletterden en migranten vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de St. Lezen en schrijven traint zij o.a. vrijwilligers en geeft zij workshops met als thema's Empowerment en In je Kracht. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 start expositie 75 175
8 workshop art-journal 90-120  
4 workshop talisman 30-50  
1 eindpresentatie 35 350
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Stichting De Muze is een initiatief van drie bevlogen zzp-ers die elkaar vonden tijdens een inspraakavond van de gemeente Heerenveen over de cultuurnota voor de komende jaren. Op deze avond werd o.a. genoemd dat initiatieven vanuit de samenleving zeer welkom zijn binnen de gemeente. 

Bijzonder aan het project is dat er steeds gekeken wordt naar de behoefte van de burger zelf en wat zij nodig hebben om actief aan cultuurparticipatie mee te kunnen doen?  Waar hebben zij behoefte aan op het gebied van kunst en cultuur en wat is daarvoor nodig? Wat missen deze mensen in hun directe omgeving om mee te kunnen doen aan creatieve activiteiten. Wat is er nodig om een 'speelruimte' te creëren waar mensen hun creativiteit kunnen ontdekken en hiermee experimenteren?

Het project is belangrijk voor de gehele kunst/cultuur sector in Heerenveen  en zal dienen als vliegwiel voor een blijvende creatieve ontmoetingsplek, een 'third place' waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen aan creatieve activiteiten en kunstprojecten. 

De opzet van dit programma is gebaseerd op inbreng van deelnemers in onze voorgaande popup project waarbij deelnemers een eigen honingraad vulden met wat van waarde was voor hen. Daaruit kwam duidellijk dat veel 'zachte' waarden belangrijk zijn maar weinig ruimte krijgen in Heerenveen. Ook viel op dat mensen van avontuur houden en een persoonlijk verhaal. 'Heldinnen van het Veen' is daar een antwoord op.

Je vergist je als je denkt dat Art Journaling vooral sociaal maatschappelijk is. Dat is wel degelijk zeer artistiek zowel in taal als in beeld en heel multidicilinair. We gaan in de workshops de mensen juist ook artistiek uitdagen en hebben daarvoor de juiste mensen ook in huis. Daar is ook budget voor uitgetrokken. De expo heeft ook primair een artistieke insteek. 

Op basis van die informatie en ervaring met verschillende kunstdisciplines en de mix van talenten en aspiraties die we gaan zien bepalen we de verdere koers van het programma. Dat zullen ongetwijfeld meer artistieke workshops en projecten zijn en na die 7 weken hebben we heel veel input over hoe dat vraaggericht zou kunnen gaan werken. Gedurende de zeven weken kunnen mensen ook hun ervaringen, ideen en wensen achterlaten op een wens- en inspiratiewand. Die gebruiken we als referentie voor brainstormsessies met onze achterban. We gaan daar letterlijk voor zitten en gaan in gesprek met elkaar. 

Inmiddels worden we door deze acties door gemeente en andere culturele partners al als serieuze gesprekspartner gezien voor de verdere ontwikkeling van een actieve cultuurparticuipatie in Heerenveen dus dat gaat ook helpen bij de verdere ontwikeling van ons initiatief.

 

 

Begroting: 

Kosten:

Inrichten openings expositie 1500,-
Materiaalkosten workshops 2000,-
PR + promotie kosten 1500,-
Eindpresentatie Pronkkeamer 3000,- 
   
   

Co-financiering:

De Reis, Keunstwurk LF 2018 6.500,-
Lokale fondsen 1.350,-
FCP 'jijmaakthetmee' 8.000,-

 

Locatie(s): 
Gemeente Heerenveen
Heerenveense School
Museum Heerenveen
Wijkcentrum De As
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Vanuit het project De Muze willen jullie een creatieve community in Heerenveen gaan creëren. Uit jullie plannen blijkt de urgentie hiervan duidelijk. Idee is om te werken vanuit vernieuwing van onderop, maar ik lees dat jullie de beoogde deelnemers pas tijdens het project gaan betrekken en de planvorming dus niet direct uit hun behoeften voortkomt. Dit wringt met jullie insteek. Ook de beoogde werkwijze is nog te weinig in lijn met het doel. Jullie geven aan een creatieve community te willen creëren maar zetten in op een zeven weken durend traject. Daarbij blijkt nog te weinig uit het projectplan wat dit traject teweeg brengt bij jullie deelnemers. Want welke artistieke ontwikkeling maken zij door, en hoe wordt daar in later stadium op voortgeborduurd? Ook is er nog wat onduidelijkheid over de beoogde community. Is dat mogelijkerwijs iedereen met creatieve aspiraties of enkel vrouwen? En hoe betrekken jullie de deelnemers en zorgen jullie dat de aansluiting bij een diverse groep geborgd wordt? Daarbij blijft de inbreng van alle partners - en de mogelijke wederzijdse kansen die dit project kan genereren – nog wat onderbelicht. En hoe vervolgens (gezamenlijk) een blijvende impact binnen het Heerenveens cultureel leven kan worden gemaakt. Kortom, er zijn een boel interessante ideeën maar de uitwerking hiervan is nu nog te beperkt.

afbeelding van Martine Rippen

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Stichting De Muze heeft als doel om een sterke creatieve community te vormen waarvoor op langere termijn een vaste creatieve ontmoetingsplek gecreëerd wordt. Ik heb waardering voor dit uitgangspunt, maar met de regeling Jij Maakt Het Mee is momenteel nog te weinig aansluiting. 

Er zit een zekere potentie in het plan, maar de aanvraag is op dit moment te prematuur te noemen. Het daadwerkelijke activiteitenplan is vrij mager te noemen en het beginpunt en het gewenste effect op de creatief artistieke ontwikkeling van de deelnemers is hier onvoldoende inzichtelijk gemaakt. In hoeverre dit project en deze inhoud en vorm daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften en wensen van de doelgroepen, die ook nog erg breed gedefinieerd zijn, is mij onvoldoende duidelijk. Tevens is het matig zichtbaar hoe de verschillende partijen en samenwerkingspartners zich tot elkaar verhouden. Er zijn zeker intenties om met elkaar in gesprek te gaan en uit het plan blijkt dat dit ook al gedaan is, maar wat de concrete afspraken zijn met betrekking tot hun rol en aandeel in het project, de gevraagde commitment en de kansen en mogelijkheden komt vooralsnog onvoldoende uit de verf. Dit maakt de impact dit het project kan hebben momenteel  onvoldoende concreet weergegeven kan worden. 

Het idee om bewoners actief te betrekken bij de invulling van het project vind ik te prijzen, maar de concrete uitwerking met het oog op het ontstaan en de voortzetting in de toekomst wordt helaas niet helder. Dat laat onverlet dat de insteek van het project mijn sympathie heeft en ik wens jullie dan ook veel succes en plezier met de uitvoer.

afbeelding van Marjolein Reurich

Beste Martine,

Dank voor jhe feedback. Ik zal hier kort antwoorden en verwerk dat ook nog in de tekst. 

  1. De opzet van dit programma is gebaseerd op inbreng van deelnemers in onze voorgaande popup project waarbij deelnemers een eigen honingraad vulden met wat van waarde was voor hen. Daaruit kwam duidellijk dat veel 'zachte' waarden belangrijk zijn maar weinig ruimte krijgen in Heerenveen. Ook viel op dat mensen van avontuur houden en een persoonlijk verhaal. 'Heldinnen van het Veen' is daar een antwoord op.
  2. Je vergist je als je denkt dat Art Journaling vooral sociaal maatschappelijk is. Dat is wel degelijk zeer artistiek zowel in taal als in beeld en heel multidicilinair. We gaan in de workshops de mensen juist ook artistiek uitdagen en hebben daarvoor de juiste mensen ook in huis. Daar is ook budget voor uitgetrokken. De expo heeft ook primair een artistieke insteek. 
  3. Op basis van die informatie en ervaring met verschillende kunstdisciplines en de mix van talenten en aspiraties die we gaan zien bepalen we de verdere koers van het programma. Dat zullen ongetwijfeld meer artistieke workshops en projecten zijn en na die 7 weken hebben we heel veel input over hoe dat vraaggericht zou kunnen gaan werken. Gedurende de zeven weken kunnen mensen ook hun ervaringen, ideen en wensen achterlaten op een wens- en inspiratiewand. Die gebruiken we als referentie voor brainstormsessies met onze achterban. We gaan daar letterlijk voor zitten en gaan in gesprek met elkaar. 
  4. Inmiddels worden we door deze acties door gemeente en andere culturele partners al als serieuze gesprekspartner gezien voor de verdere ontwikkeling van een actieve cultuurparticuipatie in Heerenveen dus dat gaat ook helpen bij de verdere ontwikeling van ons initiatief.

Ik ga 'm nu zo in de beslisfase zetten. Dank voorzover voor de feedback. Help echt om alles een beetje scherper te krijgen. 

Hartelijke groet,

Marjolein

afbeelding van Martine Rippen

Beste Marjolein, op de valreep nog een aantal punten die ik je mee wil geven. Allereerst, jullie willen als drie zzp-ers het voortouw nemen om de doelgroep te betrekken bij de invulling van het plan. Kun je concreet maken hoe jullie de deelnemers betrekken/betrokken hebben in de totstandkoming van de activiteiten, de workshops en de vaststelling van het thema ‘de reis van de Heldin’? Daarnaast, momenteel wordt vooral het sociaal maatschappelijke aspect en de creativiteit aangesproken tijdens de workshops. Bij JMHM gaan we graag een stap dieper: Hoe zorgen jullie ervoor dat je dit uitbouwt en de deelnemers artistiek inhoudelijk verder brengt in hun creatieve ontwikkeling? Ik begrijp dat jullie werken aan een organische groei en dat je nog niet overal antwoord op hebt, maar kun je vormgeven wat er na dit project gaat gebeuren en hoe het maken van verdere plannen vormgegeven gaat worden? Let op er dat je zelf je project moet indienen om in aanmerking te komen om door te gaan naar de Beslis Mee (bewerken>beslis mee). Succes!

afbeelding van Marjolein Reurich

Hallo Martine en Diane,

Ik heb hier en daar nog wat toevoegingen gedaan en ook de begroting zit er nu bij. Volgens mij staat alles er nu in en voordat ik het project doorzet naar de Beslis mee fase (morgen 27/06) zou ik graag van jullie horen of er nog zaken zijn die jullie missen in het plan zodat ik dat vandaag nog toe kan voegen.

 

afbeelding van Marjolein Reurich

Hallo Martine en Diane,

Ik heb wat aanpassingen gedaan in de projectaanvraag. Zouden jullie aan kunnen geven wat jullie, naast de begroting, nog missen? 

Groet, Marjolein

afbeelding van Marjolein Reurich

Hallo Martine en Diane,

Bedankt voor jullie feedback en adviezen, naar aanleiding hiervan hebben we besloten om nog wat specifieker 'art-journaling' centraal te stellen en dat te vertalen naar een participatieprogramma en een groeiende expo van 7 weken. 

Voor wat betreft de looptijd van het project. We hebben in april van dit jaar een tweetal workshops Art-Journaling gedaan met een aantal vrouwen om te kijken of de combinatie van "De reis van de Heldin" en werken met autobiografisch art-journaling verbinding bevordert binnen een doelgroep. Dit was voor ons puur om te onderzoeken wat wel of niet werkt binnen een project. Het project zoals we dat nu voor ogen hebben start op 6 oktober dit jaar.

Deze week zullen we de verdere uitwerking en de begroting invullen.

 

afbeelding van Martine Rippen

Beste Marjolein, dank voor je bericht! Ik ben benieuwd naar de aanpassingen. Jullie zitten nog 10 dagen in de Denk Mee fase, tot de 28ste! Succes en laat me weten als je nog vragen hebt of wilt dat ik meekijk. 

afbeelding van Marjolein Reurich

Beste Diane,

Fijn dat je meedenkt. Wat de doelen betreft: we gaan stap voor stap dus het belangrijkste is dat we nu eerst de presure cooker van 7 weken goed laten verlopen met veel deelnemers die actief en geinspireerd met cultuur bezig zijn. 

We activeren onze heldinnen in workshops waarin ze autobiografisch werken met verschillende disciplines. We zijn daar al mee begonnen en dat werkt goed voor verschillende culturen. Tilburg cowboys doen vergelijkbare workshops en die weten daarmee ook een zeer cultureel diverse doelgroep te inspireren.

Daarna nodigen we de vrouwen uit om zelf de openingstentoonstelling met hun eigen werk in te richten. Wij geven de workshops en regelen de ruimte maar zij geven daar verder zelf invulling aan. 

Ik wil graag advies hoe we nu de invullling van de 7 weken in het projectplan moeten zetten. We hebben net een dwarskijkers symposium gehad - community arts in dialoog - en daar kwam uit een groepssessie het advies om een sterk gezamenlijk vertrekpunt te formuleren en nog niet in te vullen hoe de weg er uit gaat zien. Kunnen we dat hier ook doen? Dat zou betekenen dat we hier een paar kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten formuleren die we delen met onze belangrijkste partners en deelnemers, plus een globale begroting voor organisatie, artistieke begeledeiding en materiaal. Een specifieke uitwerking van workshops laten we dan nu achterwege en laten we ontstaan gedurende de 7 weken. Is dat akkoord? 

afbeelding van Martine Rippen

Ha Marjolein, je geeft aan dat je een dwarskijkers symposium hebt gehad; fijn om te lezen dat je betrokkenen bij de totstandkoming betrekt, dit was een van jullie uitgangspunten. Mijn advies; geef in je aanvraag (linker kolom) aan in hoeverre je aanvraag tegemoet komt aan de behoefte van de betrokkenen op basis van deze avond en evt. andere signalen. 

Je opmerking roept bij mij wat vragen op. Je geeft aan dat je de specifieke uitwerking van de workshops mogelijk achterwege wilt laten en dit wilt laten ontstaan gedurende de 7 weken. Ik begrijp de insteek, maar op basis van eerder ervaringen moet ik je meegeven dat we dan vermoedelijk onvoldoende zicht hebben op de uitvoer, de begleiding en de impact die dit kan hebben voor de deelnemers; dit is waar we veel waarde aan hechten bij JMHM. En om dit te kunnen beoordelen moet de aanvraag voldoende inzicht bieden in drie criteria waar ik eerder naar verwees en willen we zien wat er innovatief en experimenteel is aan jullie project, vooral ook in de samenwerking die je hierin zoekt met een andere partner. Geef weer hoe je elkaar kunt versterken. 

Daarnaast een opmerking m.b.t. de looptijd van het project (omdat je aangaf dat er al gestart is met autobiografische werken). Voor JMHM kun je enkel subsidie aanvragen voor projecten die starten nadat ze langer dan 12 weken (geteld vanaf de start Denk Mee fase) bij ons ingediend zijn. In jouw geval mag je dus enkel subsidie aanvragen voor projecten waarvan de deelnemers starten na 8 augustus. Succes!  

afbeelding van Diane Frenay

Ha Marjolein, ik ben coach op dit platorm en denk mee om je aanvraag te versterken. 

Er zijn nogal wat doelen te bereiken met deze activiteiten; een zieltogend cultuurcentrum tot een bruisende plek maken, mensen betrekken  die zich gaan verbinden aan die plek, 7 weken een 'pressure cooker' inrichten met resultaten uit workshops in een museum, en niet in de laatste plaats; creatieve en culturele participatie bevorderen op langere termijn.

Eén doel is al voldoende om hier op dit platform aandacht aan te besteden. het is fijn als je duidelijk maakt welk doel je hier centraal wilt stellen.  Kijk daarbij naar waar dit platform echt voor bedoeld is; cultuurparticipatie. mensen vanuit hun creativiteit en cultuur betrekken.  je schrijft dat het van onderop wordt georganiseerd; wat is jullie rol daarin? en wat organiseren mensen zelf? 

 Jullie een naam; ' muze'  en het thema is heldinnen. Een manier om vrouwen te betrekken kan zijn om hen uit te nodigen hun (verhalen over hun) heldinnen te delen vanuit hun culturele achtergrond. In verschillende culturen is het niet zo vanzelfsprekend om over jezelf te vertellen of jezelf centraal te stellen; hoe gaan jullie daar mee om?

Er zijn in Heerenveen ook vast heldinnen geweest in de geschiedenis, misschien kent iemand die verhalen wel en is bereid ze als inspiratiebron te vertellen? 

afbeelding van Marjolein Reurich

Hallo Martine,

Klopt dat het even stil was, mijn excuses hiervoor. Momenteel is er veel reuring rondom het project en onze stichting. We merken dat er steeds meer partijen aan willen sluiten en samenwerking zoeken met ons. Dit is natuurlijk geweldig goed maar brengt ook het nodige werk, voorbereiding etc met zich mee, vandaar. Ik ben nu begonnen met schrijven en vraag mij in eerste instantie af wat er bedoelt wordt met 'bereik' . Het aantal workshops en/of cursussen etc. hangt mede af van onze financiele mogelijkheden dus dit zal dan een wensplaatje worden neem ik aan? Omdat wij juist ook mensen een kans willen bieden om mee te kunnen doen die niet een groot budget hebben hopen wij dat we de kosten van deelname zo laag mogelijk kunnen houden.

Graag zou ik hier wat verduidelijking van jou in hebben als dat kan.

Groeten, Marjolein Reurich 

afbeelding van Martine Rippen

Ha Marjolein, fijn om te horen dat er verschillende partijen zijn die de samenwerking met jullie willen opzoeken. Ik kan me voorstellen dat het wat overweldigend kan zijn. Met betrekking tot je aanvraag bij JMHM zou ik je aanraden om waar mogelijk een selectie te maken van partners die expliciet een bijdrage kunnen leveren aan de actieve cultuurparticipatie en hierbij de creatieve ontwikkeling van de deelnemers stimuleren. Ik wil je dan ook uitdagen om dit compact op te schrijven en hierbij de aansluiting te zoeken bij JMHM. Kortom, focus je in je aanvraag op de onderdelen van je project die subsidiabel zijn in het kader van de regeling, misschien helpt het om de volledige subsidieregeling nogmaals door te lezen? Je zou de geïnteresseerden ook kunnen tippen op jullie aanvraag op dit platform en ze uitnodigen om te reageren: iedereen is welkom om op deze pagina reacties of tips te geven, misschien brengt het nieuwe ideeën of inzichten met zich mee?

Met het bereik bedoelen we inderdaad de inschatting met betrekking tot het aantal deelnemers dat je door dit project hoopt te bereiken. Bijvoorbeeld binnen het onderdeel workshop; hoeveel workshops wil je geven en voor hoeveel mensen is er dan plaats? Dat het een wensplaatje is, is begrijpelijk. Wel zou ik je adviseren om weer te geven hoe je deelnemers attent wilt maken op jullie project en hoe je deelnemers hierbij wilt betrekken zodat er zicht is op hoe je de deelnemers bereikt. Ik hoop dat je hier weer een stapje verder mee kunt. Succes met het schrijven!

afbeelding van Martine Rippen

Ha Marjolein, het is wat stil gebeleven op het platform, dus ik dacht, even een berichtje. Je bent ongeveer halverwege de Denk Mee fase; Kom je eruit met de aanvraag? Wil je dat ik nog ergens specifiek naar kijk? Groetjes Martine

afbeelding van Marjolein Reurich

Hallo Martine,

Wat geweldig dat jij met ons mee wilt denken en gaat adviseren voor onze subsidie aanvraag bij 'jijmaakthetmee' de komende 6 weken.

In de zeven weken dat we gebruik mogen maken van de Pronkkeamer in het Museum Heerenveen willen we inderdaad een soort van 'pressure cooker' organiseren om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en te laten ervaren hoe het is om aan creatieve activiteiten deel te nemen.

Bedankt voor de vragen, we gaan er mee aan de slag!

 

Pagina's