menu denk mee beslis mee maak mee

De Muze

Een creatieve community creëren waar meedoen en...

De Muze Community Art
1 oktober 2018 tot 25 november 2018

€8.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

De Muze

Een creatieve community creëren waar meedoen en verbinding centraal staat.

afbeelding van Marjolein Reurich

Ingediend door:

Marjolein Reurich

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we in zeven weken tijd in de Pronkkeamer samen een groeiend netwerk van toekomstige gebruik(st)ers het cultureel centrum van Heerenveen opnieuw uitvinden? Welke artistieke werkvormen? En hoe nu verder? Welke rol spelen de 'Heldinnen' daarbij?

Wat ga je doen?: 

Stichting De Muze heeft als doel om een sterke creatieve community te vormen waarvoor op langere termijn een vaste creatieve ontmoetingsplek gecreëerd wordt, een 'Third Place' .

De Muze Community Art initieert daartoe projecten op het snijvlak van kunst, creativiteit en sociale cohesie. Als collectief van drie zelfstandig ondernemers in de kunsten en het sociale domein initiëren we projecten waarin verbinding door creativiteit centraal staat. Zo heeft De Muze in 2017 een Pop Up Art project gedraaid, waarin een groot gezamelijk kunstwerk is gemaakt door de inwoners van Heerenveen.

In het centrum van Heerenveen staat een prachtig verzamelgebouw met daarin een aantal instellingen die zich bezighouden met kunst en cultuur. Deze gevestigde instellingen zitten in een impasse en er dreigen verdere bezuinigingen en leegstand. Nu rijst bij velen de vraag: Hoe kunnen we voor de toekomst hier op een aansprekende wijze invulling aan geven zodat er weer een bruisend cultuurplein ontstaat in het hart van Heerenveen.

Als collectief van drie zelfstandig ondernemers in de kunsten en het sociale domein zien we daar een enorme uitdaging liggen. Volgens ons is er we degelijk veel ruimte nodig voor creativiteit en verbeeldingskracht in Heerenveen maar moet je daar wel op een nieuwe manier vorm en invulling aan geven, oproepen en voeden. Wij zien deze plek als een ideale mogelijkheid om een 'third place' te ontwikkelen waar creativiteit en cultuur centraal staat.  De samenleving van nu is duidelijk toe aan vernieuwing en transformatie. Niet van bovenaf opleggen maar van onderaf laten ontstaan, vanuit de mensen die er in samen-leven.

In 2017 hebben we het collectief De Muze opgericht en zijn het community arts project "Heldinnen van ’t Veen" gestart waarmee we meer aandacht en ruimte vragen voor sociale en creatieve kracht van vrouwen. Al eeuwenlang is het wereldwijd bekend dat vrouwen de kracht van verbinden bij zich dragen en hiermee zelfs oorlogen en conflicten konden beslechten. Heerenveen is ontstaan vanuit een overwegend masculiene oorsprong (what’s in a name..).

De Muze en het heldinnen-project zijn goed ontvangen door het publiek en er werd in grote getalen mee gedaan aan de startmanifestatie. Nu volgen ook de gemeente, maatschappelijke en culturele organisaties.

Meest recente succes is dat we nu in het najaar zeven weken de beschikking krijgen over “De Pronkkeamer”, dit is een expositieruimte in het Heerenveens Museum. Deze Pronkkeamer is naast het Museum gevestigd in het ‘noodlijdende’ gebouw waar een aantal partijen het voornemen hebben om gezamenlijk een bruisend cultuurplein te creëren in het centrum van Heerenveen.

In de zeven weken mogen we naast de Pronkkeamer van meerdere ruimtes gebruik maken waaronder ook een kantine/café waar we diverse workshops en side-events kunnen organiseren. Die zeven weken willen we gebruiken om een creatieve ‘pressure-cooker’ voor het ‘uitvinden’ van een nieuw soort cultureel centrum dat past bij het Heerenveen van vandaag en morgen te creëren. De naam hebben we al wel -De Muze- maar de vorm en inhoud gaan we dan ontdekken. De Heldinnen die we nu met ons project opsporen dichten we daarin een grote rol toe. Zij bezitten de kracht van het verbinden wat we nodig hebben om een nieuw soort ‘community’ te stichten.

Het voortraject ziet er nu zo uit: workshops voor vrouwen, tijdens deze workshops maken zij hun eigen ‘levensverhaal’ in een mini-boek en ontdekken ze dat zij de Heldin zijn in hun eigen leven. (Autobiografisch sleutelmoment). Tijdens de workshop gaan zij aan de slag met diverse beeldende disciplines; fotografie, tekenen, schilderen en art-journaling. Maar ook in taal: poëzie, proza, storytelling en documentair. Dit wordt begeleid door een inspirerende intro over het boek van Edith de Wit, In de voetsporen van de heldin. Ook zijn er tijdens de workshops kunstenaar(s) aanwezig die ondersteuning geven bij kunstdisciplines. We doen dit in alle delen van Heerenveen met vrouwen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende culturele achtergronden.

In de eerste week (rond 7 oktober) dat we de ‘Pronkkeamer’ tot onze beschikking hebben brengen we alle gemaakte kunst ( o.a.mini-boekjes)  samen en maken we met de Heldinnen achter de verhalen een start-expositie. Deze expositie wordt onder leiding van een coach en professionals door de vrouwen zelf georganiseerd en vorm gegeven. Maar dat is nog maar het begin. Deze expositie is slechts het startpunt van en de inspiratie van een veelheid van culturele activiteiten die we dan gedurende zeven weken kunnen gaan ondernemen. De activiteiten willen we graag laagdrempelig houden zodat iedereen mee kan doen. We hebben zelf al wel een aantal ideeën hoe we die “pressure-cooker” op stoom kunnen brengen maar we zijn ook benieuwd naar suggesties vanuit het land. De komende twee weken plaatsen we zelf een aantal ideeën maar we hopen ook op inspiratie van jou, de bezoeker van deze site. Bij deze dus van harte uitgenodigd om met ons mee te denken en het mee te maken!

We hopen via deze weg natuurlijk ook op financiële steun, zodat veel mensen in Heerenveen en omstreken mee kunnen doen aan dit project en kunnen ervaren hoe een ‘creatieve hotspot’ eruit kan komen te zien in de toekomst. We hebben al 8.000,- euro toegezegd gekregen van het programma De Reis en veel support in natura zoals het gebruik van de ruimte n en de Pronkkeamer. We willen de 8.00,- euro echter met deze actie verdubbelen zodat we na de zomer een groot bereik kunnen hebben met onze workshops en samen met onze ‘Heldinnen’ een uitdagend programma kunnen vormgeven in deze zeven weken Pronkkeamer.

Binnenkort volgt hieronder een overzicht van een aantal workshops, events en acties waarmee de vrouwen van ’t Veen in zeven weken tijd – in alle mogelijke kunstdisciplines- vorm en inhoud gaan geven aan het gedroomde creatieve centrum De Muze. Meedenken en aanvullen is zeer welkom.


afbeelding van Marjolein Reurich

Hallo Martine,

Wat geweldig dat jij met ons mee wilt denken en gaat adviseren voor onze subsidie aanvraag bij 'jijmaakthetmee' de komende 6 weken.

In de zeven weken dat we gebruik mogen maken van de Pronkkeamer in het Museum Heerenveen willen we inderdaad een soort van 'pressure cooker' organiseren om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en te laten ervaren hoe het is om aan creatieve activiteiten deel te nemen.

Bedankt voor de vragen, we gaan er mee aan de slag!

 

afbeelding van Martine Rippen

Beste Marjolein. Welkom op het platform! Mijn naam is Martine en de komende tijd denk ik als adviseur van het Fonds graag met je mee om deze aanvraag aan te scherpen in het licht van de subsidieregeling.

Op basis van de informatie die ik nu van je ontvangen heb, begrijp ik dat je een subsidieverzoek doet voor een creatieve ontmoetingsplek. Jullie richten je op vrouwen uit alle lagen van de bevolking in Heerenveen en willen door middel van een voortraject een expositie opzetten en hier vervolgens verdieping aan geven door verschillende activiteiten aan te bieden. Een interessant project. 

JMHM is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. De focus ligt hierbij op de amateur/deelnemer en zijn/haar creatieve ontwikkeling. Ik lees dat jullie de invulling niet van bovenaf willen opleggen maar van onderaf laten ontstaan, dit is waardevol, maar kun je al concreet maken hoe je dit wilt doen? Ook zie ik dat je binnenkort een overzicht gaat plaatsen van een aantal workshops. Mijn advies; focus je aanvraag op de deelnemers, hun proces en hun creatieve ontwikkeling hierin. Mogelijk helpen deze vragen je in de formulering: Wie is geïnteresseerd in deze activiteiten, hoe willen jullie deze vrouwen bereiken en wat levert het hen op? Hoe wordt er ruimte voor artistieke ontwikkeling geboden tijdens de workshops? Zijn de workshops eenmalig te volgen of is het een reeks? Hoe richten jullie de begeleiding van kunstenaars en coaches in? Daarnaast wil ik je vragen in hoeverre jullie (verassende) samenwerkingspartners inzetten om zo voor beide partijen nieuwe kansen te creëren.

Misschien heb je het al gezien, maar bij het tabblad Bewerken > Denk Mee (meer projectinformatie) staan verschillende invulvelden en specifieke vragen die je op weg kunnen helpen om je aanvraag verder te concretiseren. Hier kun je ook een modelbegroting downloaden en uploaden, zodat duidelijk wordt waarom er een subsidiebehoefte is.

Ik hoop dat je met bovenstaand je aanvraag verder kan concretiseren en wil je aanmoedigen om optimaal gebruik te maken van de komende DenkMee-periode.