menu denk mee beslis mee maak mee

Move.Dance.Act

een workshop voor iedereen

Moha
17 maart 2015 tot 1 juli 2015
dans
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Move.Dance.Act

Door Rietjee Petra Klank op ma 20 jul

This is the raw edit and the first version of the video we made from our workshop and our parade.

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Move.Dance.Act

een workshop voor iedereen

afbeelding van Rietjee Petra Klank

Ingediend door:

Rietjee Petra Klank

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
The question we want to explore in our platform together with the people is: Coming from different levels and limitations how can we be all equally involved and engaged?

Wat ga je doen?: 

In 2012 zijn we een collectief begonnen: Moha. Moha is een organisme dat overal groeit op alles in alle omstandigheden. Op deze basis willen we een artistiek platform creeren met betrekking tot de vraag Wat is het lichaam wat ik heb? Wat betekent dans voor mij? Met dit platform willen we onze praktijk voor een diverse groep mensen te openen: met en zonder handicap, vanuit verschillend sociale achtergrond, leeftijd. Via een aantal oefeningen (spelen met ruimte, ademen, aanraking, stem) zullen we genoeg vertrouwen opbouwen in de groep om onze beperkingen en verschillen uit te dagen, en deze als onze kracht voor creativiteit te gebruiken. De wijze waarop we het lichaam, dans en beweging willen benaderen is met het idee dat we allemaal verschillende vaardigheden en beperkingen hebben om met elkaar te delen en elkaar uit te dagen. Het gaat dan ook niet over het onderwijzen van een specifieke methode, maar over het kennismaken met verschillende lichamelijkheid en het benaderen van andere "state of mind". Ten slotte creeren we samen een eindevenement geïnspireerd op de principes van onze samenwerking: werken op een integrerende manier, met verschillende buurten, in onverwachte gebieden.

Workshop

Hoe ga je te werk?: 

Move Dance Act is een plaats die gestoeld is op diversiteit. Deze is niet gericht op een specifieke doelgroep maar simpelweg bedoeld voor iedereen. De vaak gehoorde vraag is hoe we dit mogelijk kunnen maken gezien de verschillende behoeften van de mensen.


We willen de hele workshop baseren op een hele directe en heldere communicatie met elkaar. Als iemand bijvoorbeeld geen bal kan gooien, nemen we de situatie onder de loep, doordenken het samen, en komen we met een oplossing. Elke beperking stimuleert dan de groep om alles vanuit verschillende hoeken te benaderen. We beginnen de les altijd met hetzelfde ritueel waarbij ieder van ons zegt wat hij speciaal vandaag nodig heeft. Het zal de groep helpen de stemming van een ieder te peilen en een atmosfeer te creëren waar we allemaal betrokken raken met de behoeften van de ander. De meeste van onze fysieke oefeningen gaan samen met een reflectief gedeelte (spreken, tekenen, schrijven). We werken ook nauw samen met adviseurs, sommigen met handicaps en anderem die meer ervaring hebben om onder deze omstandigheden te werken. Nu beseffen we ons meer en meer, dat de beste manier is om mensen verantwoordelijk te maken en zich betrokken te laten voelen, is om eerlijk met ze te gaan. Daarom geven we bewust ruimte om je uit te spreken, ja te zeggen, halt te roepen en een goede overdenking te hebben wat we doen en hoe ver we kunnen gaan.

Ons doel is samen met de groep een methode uit te vinden waar iedereen op gelijke basis aan deel kan nemen, onafhankelijk van handicaps, capaciteiten en afkomst. Een andere doel is het resultaat van deze bijeenkomsten van zes maanden in verschillende formats te delen zoals voorstellingen, lezingen, evenementen. We gebruiken dans en beweging omdat we geloven dat het een vaardigheid is die we allemaal hebben en we willen de mensen aanmoedigen deze te gebruiken. Het is een communicatie-middel dat verder gaat dan taal en aanwezig is in ons dagelijks leven.

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met veel verschillende maatschappelijke organisatie die ons helpen om de voor ons programma benodigde diversiteit van de deelnemers te bereiken. Ze helpen ons ook met betrekking tot andere aspecten: het geven van advies en begeleiding  aan ons in de ontwikkeling van het project.

De belangrijkste organisaties waarmee we samenwerken zijn:

-  Stichting 5D  die activiteiten voor mensen met en zonder handicap bevordert en organiseert. Ze volgen al twee jaar nauwgezet onze werk en we werkten in het verleden al voor hen als vrijwilliger voor verschillende projecten.

- Ontmoetingsplek Philadelphia een plaats waar verschillende activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap georganiseerd worden . Zij volgden de ontwikkeling van het eerste proefjaar van onze werkplaats en dit jaar bieden ze onze de ruimte  voor de workshop aan . Veel van hun klanten hebben vorig jaar deelgenomen en zullen volgend jaar weer deelnemen. Ze willen hun ruimte met  jongere en meer diverse groepen mensen delen en dat is waarom we nauw samenwerken.

-  Stichting OSA ontwikkelt, ontplooit en ondersteunt projecten met aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. We doen mee aan het programma Vriendenkringen waar mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten

- We staan ook in contact met dansamateurs en - professionals  die hebben belangstelling hebben.

Aangezien we een kunstopleiding achtergrond hebben zoeken wij voor advies over het sociaal-pedagogische aspect van het project. Daarom is het voor ons belangrijk om met verschillende instellingen te contact hebben. Bovendien Moving Art Projects, Stichting Prisma, Stichting MEE en Nieuwamstelrade die geven ons advies over hoe je mensen kunt benaderen en hoe je een gemeenschapsproject opzet.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De sessies zullen onderwezen worden door Alice Pons en Olivia Reschofsky, beiden afgestudeerd aan de Theaterschool in choreografie en dans. Wonend in Amsterdam, treden we op en geven ze les in binnen- en buitenland. Sinds 2014 zijn we artistiek leider van het Moha project. Moha is een bekend organisme dat overal groeit op alles in alle omstandigheden zelfs op de meest onverwachte plekken. Gebruikmakend van dit idee als uitgangspunt van inspiratie, hebben we voorstellingen gemaakt en andere artistieke projecten (workshops, sociale evenementen, tentoonstelling, festivals) ondernomen, gebaseerd op de onmogelijkheden, sociale en urbane spanningen die elke plaats biedt: van de ruwheid van een straat tot de dode hoek van een plein, van de achterkant van een container tot de opslagruimte van een theater, etc. Elk evenement heeft als doel uit te gaan van een gecodificeerde en geïsoleerde artistieke gemeenschap en ons dichterbij een andere publiek te brengen waar er geen pre-selectie is door een zekere ideologie of culturele achtergrond. Het is belangrijk voor ons in een integrerende, verbindende manier met verschillende sociale gemeenschappen te werken.

Bereik: 
aantal        activiteit          aantal deelnemers           aantal bezoekers       
20 sessie 8 tot 16 0
3 voorstelling 8 tot 16 400
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Met het Moha hebben we contact gezocht met diverse groepen mensen. Het is meestal zeldzaam om activiteiten te vinden, specifiek gebaseerd op dans die open staan voor niet zozeer een specifieke groep mensen, maar die voor iedereen geschikt zijn. Terwijl we ontmoetingen met instituten hadden en met mensen van gedachten wisselden, realiseerden we dat er een sterke belangstelling was voor dergelijke evenementen. Daaruit ontstond onze wens om Move Dance Act te creëren: een platform waar deze diversiteit voor ons allemaal een inspiratie kan zijn.
We hebben allemaal een verschillende fysieke en mentale conditie met sterke en zwakke kanten. Bijna elke persoon heeft te maken met een of andere beperking en we vinden verschillende methoden om met ze te leren leven. Iemand met een dwarslaesie die danst door het bewegen van alleen zijn nek, zou veel meer gevoeligheid in dit gebied van zijn lichaam hebben. Of iemand die blind is, gaat met zijn lichaam in een veel meer sensuele manier dan de anderen om. Het uitwisselen van deze kennis zal ons meer bewustzijn in ons eigen lichaam helpen ontwikkelen en nieuwe manieren van met het lichaam omgaan verkennen. Naar aanleiding van dit voorbeeld, willen we dit platform door ons allemaal realiseren. Onze rol is om het te begeleiden. Onze motivatie is om samen deze vraag te beantwoorden: Hoe kunnen we met elkaar samenwerken en zo onze verschillen en gebreken te gebruiken om ons te inspireren, in plaats van ons te hinderen?

Begroting: 

De Philadelphia Ontmoetingsplek Da Costa is verstrekt ons  de ruimte en ze bieden hun kamer voor een verlaagde prijs. Daarnaast hebben we een kleine financiering uit Amsterdam Westen (ABC Alliantie) en 5D die we kunnen om besteden aan materiaalkosten voor de workshop, aan het overige deel van de huur, aan het materiaal van de gastkunstenaar  (kunstschilder) en aan de documentatie van de wokshop en van de eindpresentatie zowel in video en foto.

Er ontbreekt nog steeds de vergoeding salarissen van ons tijdens de twintig sessies en tijdens de drie uiteindelijke voorstellingen en ook de vrijwilligersvergoedingen voor de deelnemers in de laatste show.

Locatie(s): 
Philadelphia Ontmoetingsplek Da Costa

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 114 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Jullie concept is spannend en uitdagend vanwege de smeltkroes aan deelnemers en het specifieke uitgangspunt om te dansen met mensen met verschillende beperkingen. Het creëren van een veilige omgeving is het hoofduitgangspunt. Het is een creatief experiment! Ik ben positief over de gedegen manier waarop je je doelen onderbouwt. Je zoekt daarbij de samenwerking met interessante partners die de kwaliteit mede kunnen ondersteunen. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten en jullie ideeën om via deze ervaring te werken aan een duurzaam 'inclusief' aanbod voor de betreffende doelgroepen. Succes!

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Dit initiatief sluit aan bij de de groeiende aandacht voor inclusieve kunstbeoefening. Jullie creëren ruimte voor experiment en onderzoek door te stimuleren dat de deelnemers openhartig ieders beperkingen en vaardigheden bespreken. Vanuit het onderling vertrouwen dat hierdoor op de vloer ontstaat verkennen de deelnemers hun eigen en elkaars 'danskracht'. Met de genoemde samenwerkingspartners lukt het jullie ongetwijfeld om een diverse groep deelnemers te interesseren voor de workshops. Tip: zorg voor een tijdige aankondiging van de presentatie en eventuele lecture demonstration, want door te laten zien wat jullie doen, versterk je het effect van dit project. Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

Wat een uitgebreide discussie heeft er inmiddels al plaatsgevonden zeg. Ik krijg meer zicht op jullie visie achter jullie methodiek. In praktische zin heb ik nog wel een vraag over de begeleiding. Je richt je op verschillende mensen die elk een andere beperking kunnen hebben. Vb. Iemand die blind is, iemand met een verstandelijke beperking, iemand met Alzheimer, iemand die verlamd is. Wat voor didactische begeleiding en kennis is er per individu nodig om hen met evenveel waarde bij het proces te kunnen betrekken? Hoe verwerk je de didactische onderdelen vervolgens in het repetitieproces en in je werkwijze? Misschien zit daar ook een antwoord op je hoofdvraag.

afbeelding van Rietjee Petra Klank

Van het begin willen wij het gehele workshop gebaseerde op een directe en duidelijke communicatie tussen elkaar. Als iemand een bal niet kan gooien, erkennen we de situatie, denken we het door elkaar, en we komen met een oplossing. Zodat de beperking het een goede uitdaging wordt en het duwt de groep om alles vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. We beginnen altijd de sessie met hetzelfde ritueel, waar ieder van ons zegt, wat hij vandaag specifiek heeft nodig. Het kan heel praktisch, algemene of eigenlijk over de workshop. Het zal de groep helpen om een idee van wat is de stemming of iedereen te hebben, en om een sfeer creeren waar we allemaal in de behoefte van elkaar kunnen betrokken worden.

afbeelding van Rietjee Petra Klank

Natuurlijk kan het een moeilijke vraag, maar door het beoefenen van deze in elke sessie, zijn we in staat om het meer en meer articuleren. De meeste van onze fysieke oefeningen zijn voorzien van een reflecterende deel (spreken, tekenen, schrijven). We werken ook nauw samen met adviseurs, sommige met een handicap en een aantal die meer ervaring in het werken in deze voorwaarden hebben. Als we realiseren het meer en meer, de beste manier om de mensen die verantwoordelijk en betrokken te maken, is om eerlijk en direct met hen te zijn. We geven bewust ruimte te spreken, om nee te zeggen, om stop te zeggen en om een echte reflectie over wat we doen en hoe ver kunnen we gaan hebben.

afbeelding van Nienke Scholts

dear olivia and alice. Could you make your question more concrete? I do not quite understand what you mean by 'everyone playing their own role in the group', and how to facilitate that. Are you looking for a specific role for each participant, or for a certain mode of equality? Reading your description I get the impression that your working method is key to answer the question. That these methods/games/formats that you use and develop(ed) should allow you to facilitate this space where everybody 'has its own role'. Perhaps you can describe the method you will use, what are these games for example?When it come to equality i think it's important to recognize all the difference in the group. 

Do I understand it right that the walk will be some sort of 1 on 1 performance?

afbeelding van Rietjee Petra Klank

The way we are looking at equality is more in the level of involvement and participation of each participants and not in the group itself. Since we are aiming for diversity, we are dealing with people with a lot of different limitations (mental, physical, emotional, social), different needs, expectations. Because I can not guess for each of them what exactly are their needs and in which way they can really participate, it is important that our method of work also come from the participants themselves. We have of ideas on where to start, how to lead and facilitate such an atmosphere, and on this point we could be more concrete I think. The questions are how to facilitate engagement in a wider way, and coming from diffrent levels and limitations how can we be all equally involved?

afbeelding van Rietjee Petra Klank

And yes the final performance would take the form on 1 to 1.

afbeelding van Carmelita Serkei

Dank voor jullie antwoorden en veel succes bij de verdere uitwerking van Move.Dance.Act. Ik ben erg benieuwd naar de ontwikkelingen.

afbeelding van _116

Alice en Olivia ken ik via de theaterschool, waar ik zelf ook op zit. Zij willen graag met een groep mensen werken die normaalgesproken niet snel bij elkaar zou komen. Een groep met een onderlinge grote diversiteit. De oefeningen die zij willen gebruiken om mee te werken zijn mij bekend. Het zijn oefeningen die mischien vaag over komen in geschrift maar die in de praktijk heel bewust werken op een subliem lichamelijk/geestelijk level. Vanuit die oefeningen creer je nieuwe ervaringen voor het lichaam en dan is het voor ieder op zich om te kijken waar zij dieper in willen gaan. Als je dan in een groep werkt kun je elkaar ondersteunen, je kan van elkaar leren en samen, uiteraard met goede begeleiding, de schets van een eindprodukt maken en dat samen gaan inkleuren.

afbeelding van Carmelita Serkei

De aanpassingen in de beschrijving hebben me inderdaad wat meer inzicht gegeven in jullie methode. Tegelijkertijd vraag ik me nu af waar de voorstelling is gebleven. Staat nog wel in het overzicht van het bereik. Hoe zit dat? Ik vraag me nog af hoe jullie de deelnemers gaan werven?Het programma is zo uitdagend dat het misschien voor potentiële deelnemers te bedreigend (dicht op hun huid) over kan komen.

De 2e fase biedt volgens mij wel ruimte om de ruimte voor de eigen verhalen (en daarmee de diversiteit) uit te werken. Laat de deelnemers zelf hun context aangeven. In jullie methode zit al voldoende uitdaging om hun (nieuwe) relatie tot de stedelijke en sociale context te verkennen.

Kijk bv naar de werkwijze van het Zina platform http://www.zinaplatform.nl/

afbeelding van Rietjee Petra Klank

Ik begrijp uw bezorgdheid over de mensen. Maar ik moet zeggen dat het twee jaar onderzoek van ons, logenstraft dat. Er is veel mensen zijn, die zijn op zoek naar uitdagingen, als dat. Natuurlijk is het nemen veel inspanning van ons om de woorden te verspreiden en vinden ze. Daarom werken wij nauw samen met instituuts die al opgericht en die heeft een groot netwerk. Naast dat werken we ook samen met mensen met beperking op dit concept al lang geleden. We hebben ook mensen van vorige jaar die geïnteresseerd zijn om terug te komen. Bovendien beginnen we met de voorbereidend fase al in january. Wij zullen introductie lessen geven, en wij zullen conversaties met de mensen in de verschillende instituuts gehouden, om hen vertrouwd met het idee te maken.

 

afbeelding van Rietjee Petra Klank

Een andere belangrijk aspect ik graag vermelden is, dat het lange termijn proces een van de sleutelelementen in dit programma is. Op grond van onze voorafgaande ervaring weten dat het voor het creëren van een comfortabele atmosfeer tijd nodig is. Wij willen graag de nodige tijd om deze uitdagingen te overwinnen bieden, en langzaam werken naar het idee van de eindpresentatie. De presentatie is altijd een gevoelige punt, maar in dit geval het is geen presentatie voor een publiek, in plaats een intiem ervaring in het formaat van 1-1.

Ik zal voor de komende paar dagen weg zijn, maar daarna zal ik meer op de eindpresentatie nadruk, want ik ben me ervan bewust, dat dit tot nu de meest vaag onderdeel van het programma is.

afbeelding van Alice Pons

Dag Carmelita,

Ik ben Alice, de andere leider van dit project. Ik zou willen toevoegen aan Olivia's reactie dat we veel inspiratie in soortgelijk projecten vinden dus zijn we in contact met andere mensen dat met zelfde manier werken zoals bij voorbeeld Katarina Bakatsaki, een van onze mentor (http://www.connectingconversations.nl/person/815/nl) of de moving art project uit Amsterdam (http://movingartsproject.nl/). We zijn nog steeds erg benieuwd in contact met meer vergelijkbaar initiatieven te krijgen en Zinaplatform lijkt een zeer interessante groep van projecten. Ik kijk ernaar uit om meer over hun werk weten. Dank u veel voor de tip.

afbeelding van dancerex

Een geruime tijd werk ik met Olivia & Alice samen in verschillende projecten/ theater producties. Terugkerende thema in hun werk is "the body awareness".Dit initiatief vind ik geweldig, koppeling aan sociaal maatschappelijk d.m.v. kunst verandering aanbrengen. En geen differentiatie maken op het menselijk lichaam. Energie overdracht is waar het omgaat als ik het goed begrijp, dit gebeurt tussen ieder van ons bij een ontmoeting. Het is de vraag of ieder van ons er bewust van is en hoe we er op reageren, met als gevolg wat voor transformatie het maakt in ons lichaam gedurende ons hele leven.Methodologie zit in de behoeftetheorie van Maslow en Freud. De uitdaging:zelf vullen van leegtes, bewust sublimatie: het omzetten van driftenergie in hogere geestelijke energie.

Pagina's