menu denk mee beslis mee maak mee

Mijn Wijk

Jongeren maken een muzikale ode aan hun wijk

Stichting Pop In Uitvoering
2 mei 2016 tot 24 juni 2016
dans, fotografie, muziek
jongeren, kinderen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Dieseltje

Door Tom Baltussen op di 28 jun

Vorige week zijn we gestart met weXist. De aanmeldingen zijn inmiddels gesloten en we hebben een te gekke groep deelnemers bij elkaar! Tijdens de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Mijn Wijk

Jongeren maken een muzikale ode aan hun wijk

afbeelding van Tom Baltussen

Ingediend door:

Tom Baltussen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe breng ik dit project op een leuke en originele manier onder de aandacht bij de doelgroep?

Wat ga je doen?: 

Stichting Pop in Uitvoering gaat op zoek naar creatief talent in de verschillende wijken van Ede. Alle kinderen en jongeren die een instrument kunnen bespelen, kunnen zingen of rappen, of die kunnen produceren mogen zich opgeven. Ook dansers en danseressen, fotografen en filmmakers krijgen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.

Onder begeleiding van professionals gaan de deelnemers in groepen aan de slag om een nummer te maken waarin ze hun eigen wijk vertegenwoordigen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er van alle mogelijk wijken in Ede een eigen nummer is gemaakt. Hier worden clips bij geschoten, en de nummers worden gepresenteerd op een eindpresentatie. De dansers en danseressen kunnen met een choreografie in de clips verschijnen, en de fotografen en filmmakers maken de clips. Deelnemers gaan een workshop- en coachingstraject in waar ze samen met professionals werken aan het eindproduct.

Mijn Wijk is een werktitel. Deze kan, het liefst in samenspraak met de deelnemers, nog veranderen.

Hoe ga je te werk?: 

Doelstellingen
Door middel van dit project wil Stichting Pop In Uitvoering mensen en organisaties in de wijk met elkaar verbinden door kunstparticipatie te vergroten. De jongeren en kinderen worden samengebracht om te werken aan het nummer, en vervolgens kunnen er sponsors uit de wijk gezocht worden die de naam van hun bedrijf aan het project willen verbinden. De sponsors worden gezocht door de deelnemers zelf. Zij kennen de lokale ondernemers en op deze manier wordt hun ondernemerschap gestimuleerd.

Naast het verbinden van mensen en organisaties moet met dit project het ‘wij-gevoel’ vergroot worden. De deelnemers krijgen de kans om door middel van creatieve expressie te laten zien dat ze trots op hun wijk zijn. Andere inwoners van de wijk zien vervolgens het eindproduct, en hebben ook een reden om trots te zijn op hun mede wijkbewoners.

Met dit project wordt de Edese jeugd gestimuleerd tot kunst- en cultuurparticipatie. Dit sluit aan bij de missie en visie van Stichting Pop in Uitvoering waarin beschreven wordt dat muziek maken een grote persoonlijke ontwikkeling bij kinderen en jongeren stimuleert. Niet alleen op muzikaal vlak, maar ook op sociaal en cognitief gebied. Dit wordt ondersteund door vele wetenschappelijke onderzoeken.

Doelgroep
De doelgroep voor dit project zijn kinderen en jongeren uit Ede van 10 t/m 21 jaar die een creatieve hobby uitoefenen of dat graag willen proberen. De doelgroep is divers in etniciteit en woonachtig in verschillende wijken in Ede.

Vernieuwend
Met dit project wordt een doelgroep bereikt die normaal gesproken niet snel in aanraking komt met kunst en cultuur onder professionele begeleiding. Door de wijken in te gaan, en uit te reiken naar de doelgroep, krijgen deze jongeren en kinderen de kans om kennis te maken met kunst en cultuur op voor hen geheel nieuwe wijze.
 

 

Met wie werk je samen?: 

Stichting Pop in Uitvoering werkt voor dit project samen met de volgende organisaties:

Novae Popschool Ede
Dit is de uitvoerende organisatie van Stichting Pop in Uitvoering. Een popschool die op moderne en vernieuwende wijze muziekeducatie aanbiedt aan jong en oud. Novae Popschool zorgt voor de artistieke begeleiding van het project en voor faciliteert de studio. Naast de begrote kosten zal Novae Popschool extra docenten-uren doneren aan dit project.

Malkander/Jongerenwerk Ede
Het jongerenwerk in Ede ondersteunt in het bereiken van de doelgroep. Artistieke begeleiders worden uitgenodigd bij wijk- en jongerencentra om het project te pitchen, en de jongerenwerkers maken gebruik van hun grote netwerk in de verschillende wijken om de doelgroep te bereiken.

Er is inmiddels intensief contact met Malkander. Vanuit het jongerenwerk wordt erg enthousiast gereageerd en er wordt momenteel onderzocht of er meerdere mogelijkheden voor samenwerking binnen dit project zijn.

Lokale ondernemers
De lokale ondernemers worden door de deelnemers benaderd voor sponsoring voor het project. De deelnemers worden door medewerkers van de popschool begeleid in het schrijven van een goede sponsorbrief. Dit gebeurt tijdens een van de workshops. Gezamenlijk wordt gekeken naar belangrijke punten die verwerkt moeten worden in de brief, en vervolgens wordt hij opgesteld. Ook wordt er gezamenlijk bepaald welke lokale ondernemers geschikt zouden zijn om benaderd te worden, en worden er concrete afspraken gemaakt wie dat vervolgens gaan doen en wanneer.

CineMec Ede
De bioscoop in Ede verhuurt een van haar zalen om de eindpresentatie te laten plaatsvinden. De clips worden hier dus voor het eerst vertoond.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De doelstelling van Stichting Pop in Uitvoering luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de popcultuur in Nederland in de meest brede zin door onder andere: creatieve en culturele educatie; het aanbieden van een ‘culturele speelplaats’ voor artiesten en muzikanten door onder meer het aanbieden van oefenruimtes en een cultuurpodium voor programmering van (inter)nationale en lokale bands en artiesten; het organiseren en promoten van concerten, festivals en evenementen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het geven van lessen, workshops, cursussen, masterclasses en coaching op het gebied van muziek, multimedia: audio/video/fotografie, grafische vormgeving, beeldende kunst en dans, zowel in het pand van de stichting, op locatie en via internet; al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Startbijeenkomst 50 nvt
10 Workshop 10 per workshop nvt
5 Studio opname 10 per opname nvt
5 Clipshoot 10 per opname nvt
1 Eindpresentatie 50 150-200
5 Cliprelease (online) 50 10.000 (online views)

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Met dit project worden kinderen en jongeren bereikt die normaal gesproken niet snel in aanraking komen met kunst en culktuur onder professionele begeleiding. Op deze manier brengen wij de kunst en cultuur naar hun eigen wijk, waardoor ze in hun vertrouwde omgeving kunnen participeren en het project aansluit op hun belevingswereld. Het project is duurzaam en opent de weg naar de popschool voor veel jongeren die daar voorheen een mogelijke drempel in ondervonden. Wanneer ze ontdekken dat kunstzinnig bezig zijn iets is wat ze graag doen, en dat professionele begeleiding hierin waardevol kan zijn, raken ze gemotiveerd om hier op te anticiperen.

Het project draagt bij aan maatschappelijke participatie in de wijk. Er komt een tastbaar product wat de wijk vertegenwoordigd en symboliseert. Het wordt een product waar niet alleen de deelnemers, maar alle wijkbewoners trots op kunnen zijn. "Heb je die clip gezien?! Dat nummer gaat over mijn wijk, en die clip speelt zich ook in mijn wijk af! Cool he?!" Dit zijn de reacties die uitgelokt worden met het project. Naast de bevordering van kunst- en cultuurparticipatie zorgt het voor verbroedering. 

Begroting: 

De subsidie van het FCP wordt besteed aan artistieke begeleiding, professionele studio opnames, videoclips, het faciliteren van een eindpresentatie en de nodige promotie. Naast de subsidie van het FCP zijn de gemeente Ede en lokale fondsen ook aangeschreven voor een financiële bijdrage voor het project. De fondsen die aangeschreven worden zetten zich in voor culturele en maatschappelijke projecten die zorgen voor het verbinden van mensen en vergroten van leefbaarheid in de wijk.

Locatie(s): 
Ede

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 157 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De ambitie om liedjes te schrijven met wijkbewoners is niet uniek. De toevoeging om andere disciplines en verschillende niveaus bij het creatieve proces bij te betrekken is echter een interessant uitgangspunt. Ik ben positief over de kwaliteit van de betrokken medewerkers en keuze voor de partners. De ambities zijn realistisch, maar de wijze waarop je de interactie tot stand brengt en hoe je de begeleiding voor de verschillende niveaus organiseert is nog summier toegelicht. Vooral t.a.v. de 'nieuwe' deelnemers die je werft. Hoe motiveer je hen bijv. op een uitdagende manier. Desondanks geef ik jullie het voordeel vd twijfel omdat ik denk dat je tot een laagdrempelige werkwijze kan komen die zich eenvoudig aanpast aan zijn omgeving en daardoor een langere houdbaarheid kan hebben.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project a.d.h.v. de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mooi om te lezen dat deelnemers uit verschillende disciplines aan het werk gaan om gezamenlijk een muzieknummer te creëren en uit te voeren. Ik ben benieuwd of het gekozen thema, de eigen wijk, jongeren werkelijk inspireert, maar de gemeente Ede bestaat uit behoorlijk uiteeenlopende wijken, dus ik verwacht een grote diversiteit aan bijdragen. De opzet van het project stimuleert de onderlinge competitie tussen de deelnemers, maar zorgt tegelijkertijd voor verbinding en gezamenlijkheid, waardoor de eindpresentatie misschien wel een favoriet oplevert maar geen verliezers. Kleine kritische kanttekening: de partners zouden samen tenminste voor enige eigen inkomsten kunnen zorgen. Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

Leuk idee om de deelnemers te betrekken bij de promotie en het vinden van aanvullende inkomsten. Maar ik vraag me wel af hoe je voldoende sponsoren werft als je eerst nog deelnemers moet werven. Pas nadat de deelnemers zijn geselecteerd kunnen ze ingezet worden voor de werving van sponsoren. Heb je er voldoende vertrouwen in dat je via deze route op tijd voldoende sponsoren gaat vinden?
 

afbeelding van Tom Baltussen

Dat is inderdaad de vraag. Doordat het een erg lokaal project is zou het voor lokale ondernemers wel heel interessant kunnen zijn. Het lijkt me echetr een goed idee om deze onzekerheid voor te zijn. Wellicht zou ik zelf al verschillende ondernemers kunnen benaderen, om ze alvats in te lichten over het project e.d. Dan kunnen ze er al over nadenken, maar ontneem ik de deelnemers niet de mogelijkheid om hier een eigen bidjrage in te leveren.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hoe staan de samenwerkingspartners tegenover dit project? Je zou bijvoorbeeld de jongerenwerkers, de popschool of lokale ondernemers kunnen vragen om hun reactie op dit forum te geven. Ook ben ik heel benieuwd hoe de jongeren het vinden, misschien kun je ook hun vragen te reageren! Op die manier begint het ook al echt te leven onder de verschillende partijen. Zijn jullie al begonnen met het zoeken naar creatief talent?

afbeelding van Tom Baltussen

Het werven van de jongeren is nog niet concreet begonnen. Ik heb het wel gepeild, maar een echte inschrijving o.i.d. is nog niet van start gegaan. Ik achtte het beter om meer organisatorisch draagvlak te creëeren voor we daarmee beginnen. Novae Popschool is onderdeel van Stichting Pop in Uitvoering, zelf ben ik ook werkzaam voor de popschool, en staat daarom ook positief tegenover het project.

Ook verschillende jongerenwerkers hebben aangegeven mee te willen helpen met het werven van deelnemers en creëeren van draagvlak. Ik zal ze vragen hier te reageren!

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Ik vind het een uitdagend idee om de jongeren zelf de sponsors te laten zoeken. Het stimuleren van hun ondernemerschap is een mooi streven. Maar: dit is ook een grote verantwoordelijkheid en veel deelnemers zullen dit nog niet eerder hebben gedaan. Uit je begroting maak ik op dat ze geldsponsors moeten vinden. Hoe gaan jullie de deelnemers hierin begeleiden?

afbeelding van Tom Baltussen

De jongeren worden door medewerkers van de popschool begeleid in het schrijven van een goede sponsorbrief. Dit gebeurt tijdens een van de workshops. Gezamenlijk wordt gekeken naar belangrijke punten die verwerkt moeten worden in de brief, en vervolgens wordt hij opgesteld. Ook wordt er gezamenlijk bepaald welke lokale ondernemers geschikt zouden zijn om benaderd te worden, en worden er concrete afspraken gemaakt wie dat vervolgens gaan doen en wanneer. Heb jij nog ideeën over eventuele verbetering van deze begeleiding? Dan hoor ik ze graag!

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Dat klinkt goed, zo kunnen ze er veel van leren. Ik kan me voorstellen dat het zowel voor de ondernemers als de kinderen leuk is als de kinderen zelf meegaan naar het sponsorgesprek. 

Goed om te weten: het fonds kijkt bij de uiteindelijke beoordeling van het plan naar het projectplan in de linkerkolom, dus vul de antwoorden die je hier in de rechterkolom geeft ook aan in je plan.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! Ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking van dit plan en ga de komende zes weken graag met jullie in gesprek. Hebben jullie al contact gelegd met scholen in de verschillende wijken of begint dit traject bij de leerlingen van de Popschool? De beste ambassadeurs van dit project zijn natuurlijk de deelnemers zelf. Jongeren kunnen je  precies vertellen wie volgens hen aan dit project zou moeten meedoen. De kunst is vervolgens om onvermoed talent op te sporen en onverwachte connecties te maken.

Vraag: In hoeverre geldt voor jongeren in Ede dat hun wijk bijdraagt aan of bepalend is voor hun identiteit? We horen graag hoe zij hier zelf over denken.

afbeelding van Tom Baltussen

Hallo Willemijn,

Bedankt voor je input! Het project begint niet per se bij de leerlingen van de popschool, al zijn deze natuurlijk van harte welkom om deel te nemen. We willen echter juist ook de jongeren en kinderen bereiken die de weg naar de popschool en/ of andere cultuureducatie nog moeilijk weten te vinden. Om dit te bereiken schakelen we de hulp in van verschillende jongerenwerkers in Ede. Deelnemers worden zeker gevraagd om zelf ook op zoek te gaan naar nog meer potentiële deelnemers!

In antwoord op je vraag: Dit is inderdaad een interessant punt. Er zijn enkele wijken in Ede waar ik een goede inschatting van kan maken, maar dat dekt de lading uiteraard niet. Ik neem deze vraag mee naar de doelgroep!

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Tom,

Ik ben Anouk Leeuwerink, jullie coach op Jij Maakt Het Mee. Ik ga je in de Denk Mee-fase helpen bij het aanscherpen van je project en het projectplan. 

Wat een leuk idee om kinderen en jongeren vanuit hun eigen talenten samen te laten werken en ze hun eigen wijk te laten vertegenwoordigen. Heb je al contact gehad met lokale muziek- en dansscholen, bijvoorbeeld met Kunstencentrum Cultura? Hoe staan zij tegenover dit plan?

Je schrijft dat je op zoek gaat naar jonge talenten in de verschillende wijken. Dat klinkt goed, zo kun je ook kinderen bereiken die niet mee (kunnen) doen aan het bestaande cursusaanbod in Ede. Hoe wil je deze talenten gaan scouten?

afbeelding van Tom Baltussen

Hoi Anouk,

Dank voor je hulp! Ik heb mijn projectplan uitgebreid dus wellicht dat dit al enkele van je vragen beantwoord. Als je op basis van deze versie van het projectplan nog punten hebt dan hoor ik deze graag!