menu denk mee beslis mee maak mee

Meet me at the Fountain

Het bijzondere verhaal van Frank Cooper in New...

Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum-Nes (SKEAN)
9 juni 2018 tot 17 juni 2018
dans, film, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Fotosessie met figuranten van New York-spektakel

Door Kees de Boer op zo 1 apr

Hoofdrolspeler Frank Cooper alias Folkert Kuipers, dames van stand, poetsmeisjes, een arme sloeber en straatschoffies. Ze waren present tijdens...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Meet me at the Fountain

Het bijzondere verhaal van Frank Cooper in New York rond 1900.

afbeelding van Kees de Boer

Ingediend door:

Kees de Boer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe krijgen wij de benodigde gelden bij elkaar om dit fantastische project te financieren.

Wat ga je doen?: 

Groots theatraal en muzikaal evenement over het intrigerende succesvolle levensverhaal van de in Akkrum geboren Folkert Kuipers / Frank Cooper. Het straatbeeld en leven van de Sixth Avenue in de grote stad New York rond 1900 wordt in juni 2018 verplaatst naar de winkelstraat Heechein in Akkrum.  Alle inwoners en verenigingen uit de dorpen Akkrum en Nes worden opgeroepen mee te doen. Het uitgangspunt is dat het evenement vrij toegangkelijk zal zijn. Het uiteindelijke doel is dat na afloop van het project de verenigingen met een culturele doelstelling meer deelnemers en belangstelling zullen krijgen.   

HET VERHAAL EN HET EVENEMENT

Folkert Kuipers / Frank Cooper

In het kader van LF2018 organiseren de dorpen Akkrum en Nes een groot cultureel evenement waar in principe alle inwoners aan mee kunnen doen. Het evenement is geïnspireerd op een illustere dorpsgenoot, Folkert Harmen Kuipers. Deze handelaar in manufacturen trok in 1866 naar de Verenigde Staten en werd een gefortuneerd zakenman. Hij liet zich naturaliseren en noemde zich Frank Cooper. Samen met zijn partner Siegel stichtte hij in 1892 een gigantisch warenhuis in Chicago. Vier jaar later bouwden ze "The largest store in the world" in New York.

Toen hij eens terugkwam in Akkrum werd hij getroffen door de armoede van vooral ouderen in het dorp. Hij stichtte daarom in het dorp het bekende “Coopersburg”, gelegen aan de boorden van de Boarn, waar behoeftige ouderen gratis mochten wonen.

Bij de opening van het New Yorkse warenhuis in 1896 waren ca. 160.000 mensen op de been! Er werkten 2000 mensen, die arbeidsomstandigheden kenden die nu niet zouden misstaan: vakantie, eigen vakantiehuizen, een bibliotheek, ontspanningsruimtes etc.

Akkrum en Nes staan bekend als dynamische dorpen waar op velerlei gebieden van alles wordt ondernomen, als in de geest van Frank Cooper.

De inwoners van Akkrum en Nes presenteren in juni 2018 het leven in Sixth Avenue te New York rond het jaar 1900 in een levensecht decor waarin ook het gigantische winkelgebouw wordt nagebootst.

Meet me at the Fountain

Bezoekers die onder de monumentale driedubbele boog, die de entree markeerde, de “Big Store” binnenkwamen zagen binnen in het warenhuis een cirkelvormige marmeren omloop waarin een grote fontein. In het midden van de daar gevormde ronde waterpartij stond een enorm beeld van wit marmer en brons, een vrouwenfiguur die een replica was van het kunstwerk “The Republic” van Daniel Chester French, dat op de wereldtentoonstelling in Chicago had gestaan. De fontein was een geliefd ontmoetingspunt voor de New Yorkers, bij wie de slogan “Meet me at the Fountain” een bekende uitdrukking was.

  PROJECTACTIVITEITEN
  Het straatbeeld vormgeven is een uitdaging. Door de Stichting Akkrum Âld en Nij is een schat aan materiaal verzameld op basis waarvan bewoners aan de slag kunnen. Er wordt nog steeds in de Amerikaanse archieven gegraven, o.a. in het uitgebreide archief van de New York Times en bij de nazaten van Frank Cooper in Amerika. Een aantal  van hen hebben al aangegeven volgend jaar naar Akkrum te komen om het evenement mee te kunnen maken. Ook op het gebied van muziek, dans en mode is er al veel materiaal beschikbaar dat als basis kan dienen voor de voorstellingen. Van het straatleven is veel foto- en filmmateriaal gevonden. De werkgroepen MUZIEK EN DANS en THEATER EN KLEDING zijn al volop aan de slag. De werkgroep BOUW BIG STORE/ SIXTH AVENUE bedenkt hoe de imposante  "departmentstore" en het straatbeeld  het best uitgebeeld kan worden. Het KERNTEAM van de organisatie is druk doende om de benodigde gelden bij elkaar te brengen. 

  Hoe ga je te werk?: 

  DOELSTELLING
  Het hoofddoel van het evenement “Meet me at the Fountain” is de wens om duurzaam meer mensen uit de dorpen Akkrum en Nes bij verenigingen met een cultureel karakter te betrekken.
  Met het tot leven brengen van de “Big Store” en “Sixth Avenue” van rondom 1900 worden alle verenigingen uitgedaagd met iets niet alledaags/hedendaags te komen. Dat is juist de sleutel voor alle inwoners om mee te gaan doen en op een bijzondere, spectaculaire manier kennis te maken met het zelf beoefenen van muziek zang dans theater en andere kunst. De uitdaging om je te verplaatsen naar het New York van begin deze eeuw is daarmee de “bottom line” van het project.
  Belangrijk nevendoel is het vergroten van de sociale cohesie van de dorpen. Naast de culturele activiteiten is het creëren van de “Big Store” en “Sixth Avenue” een naar dorpse begrippen mega opgave. De organisatie streeft er naar om iedereen die de handen uit de mouwen wil steken te laten participeren. Innovatief is de beoogde virtuele inrichting van de binnenkant van de “Big Store”. We verwachten dat dit voor de jeugd, met belangstelling voor informatie technologie, een trekker is en uitnodigt om te participeren en te leren.

  HOE GAAN WE DIT DOEN?

  “Een ware metamorfose van het  dorpscentrum”

  • Door in het centrum van het dorp de voorgevel van het imposante warenhuis na te bouwen met bedrukte steigerdoeken, die op steigers en bouwkranen gespannen worden.
  • Door een werkelijke winkelentree te creëren, waarna men in een grote tent komt en zich in de “Big Store” waant. Het winkelbeeld uit die tijd zal worden verbeeld door het nabouwen van de oorspronkelijke grote centrale fontein en door levende wandprojecties met hulp van moderne multimedia technieken.
  • Door de winkelstraat te veranderen in Sixth Avenue uit het New York van omstreeks 1900. We doen dit door een gevelwand op te bouwen middels steigers welke bekleed worden met steigerdoeken die bedrukt zijn met de afbeeldingen van de gebouwen en het straatleven uit die tijd.
  • Door, met hulp van heel veel plaatselijke “artiesten”, in “Sixth Avenue” muziek, zang, dans en theater van die tijd op verschillende tijden en locaties en in verschillende vormen te laten zien en horen.
  • Door het levende straatbeeld na te bootsen door Akkrumers en Neskers in kledij van rond 1900, voor een deel in een levende theatervorm.

   

  Met wie werk je samen?: 

  WIE DOEN ER MEE?

  In de dorpen Akkrum - Nes zijn verschillende culturele verenigingen die nagenoeg allemaal hebben aangegeven deel te willen nemen aan het evenement en een onderdeel van de organisatie op wil pakken. Om het evenement te kunnen organiseren zijn verschillende werkgroepen geformeerd waarin de verenigingen participeren. Zo zijn er de werkgroepen:

  • MUZIEK EN DANS
  • THEATER EN KLEDING
  • BOUW BIG STORE EN SIXTH AVENUE
  • PR EN COMMUNICATIE
  • MARKT EN WINKELS
  • VERKEER EN VEILIGHEID

  De verenigingen en instanties die inmiddels deelnemen zijn:

  • Muziekvereniging Harmonie Akkrum
  • Popkoor Akkrum
  • De Kromme Knilles Sjongers
  • Akkrumer Dream Theater
  • Stifting Akkrum Als en Nij
  • Verenigde Ondernemers Akkrum-Nes
  • Merke Akkrum
  • Stichting Akkrum-Nes Centraal
  • Mienskipssintrum Leppehiem
  • Senioren Vereniging Akkrum Nes (SVAN)
  • EHBO vereniging Akkrum

  De bedoeling dat zo veel mogelijk inwoners van de beide dorpen aan het evenement deelnemen. Na een eerste informatieavond hebben zich  al een 150 deelnemers / vrijwilligers aangemeld.  

  Wat is verder van belang om te weten?: 

  CRITERIA M.B.T. SUBSIDIEVERSTREKKERS / FONDSEN

  • Criterium Draagvlak Tijdens de voorbereiding is al gebleken dat het project op een groot draagvlak kan rekenen. Onze verwachting is dat er tijdens het proces een enorme betrokkenheid ontstaat. Het is ook een doelstelling om iedereen er bij te betrekken, een echt “Mienskips-proces”.
  • Criterium Continuïteit Alle verenigingen met een cultureel karakter willen hun basis blijvend vergroten. Door het project ontdekken mensen hoe waardevol het is om mee te doen aan uitingen op cultureel gebied. Na “Meet me at the Fountain” zijn acties gepland om deelnemers actief uit te nodigen om te participeren in de verenigingen.
  • Criterium Samenwerking Een dergelijk project van vele honderden mensen kan alleen tot stand komen door intensieve samenwerking van alle deelnemende groeperingen. Een organisatiestructuur is opgezet en er is inmiddels een projectruimte gevonden waar gerepeteerd, geoefend, getimmerd en niet te vergeten ontmoet wordt....   De woningcorporatie Elkien heeft een woning ter beschikking gesteld waarvan de organisatie tot aan de evenementsdatum, om niet, gebruik van kan maken. 
  • Criterium Empowerment Het project is breed opgezet. Het zal kansen geven aan velen. De veelal oudere bewoners van Mienskipssintrum Leppehiem zullen worden gevraagd te participeren in de zoektocht naar verhalen uit de overlevering van Folkert Kuiper. De organisatie heeft al aangegeven graag mee te willen werken. Daarnaast zijn directies van de beide basisscholen benaderd om ook de schoolkinderen deelgenoot te maken van het evenement. 
  • Criterium Ecology 
  1. Aspect Duurzaamheid De organisatie streeft er naar om iedereen die de handen uit de mouwen wil steken te laten participeren en daarmee een duurzame samenhang tussen de inwoners van de dorpen te bereiken. Innovatief is de beoogde virtuele inrichting van de binnenkant van de “Big Store”. We verwachten dat dit voor de jeugd, met belangstelling voor informatie technologie, een trekker zal zijn en uitnodigt om in de ontwikkeling en opbouw van de content te participeren en daardoor te leren. De muziek, toneel en zangverenigingen starten een wervingscampagne waarbij een opleiding wordt geboden om ook na het evenement deel te kunnen nemen aan één van de culturele verenigingen.
  2. Aspect Versterking cultuurhistorische structuren Een cultuurhistorische structuur is pas blijvend als veel mensen de structuur kennen en waarderen. Het gekozen thema Folkert Cooper als ondernemer, en oprichter van het levende cultuurhistorische element Coopersburg, inclusief tuin en mausoleum, zal alle inwoners van Akkrum en Nes, alsmede bezoekers, indringend bereiken. Daarmee wordt de duurzame basis versterkt voor begrip en waardering van het cultuurhistorische element Coopersburg c.a.
  • Criterium Uniciteit. Het project is uniek door zijn breedte wat betreft deelname, schaal, en toepassing van multimedia.
  Bereik: 
  aantal    activiteit               aantal deelnemers    aantal bezoekers    
                   10                     

   vergadering kernteam      

   15  per keer

                                         
                   20   overleg verschillende  werkgroepen 

    5 per keer  

   
                   5   repetities / instructies deelnemers    150 per keer  
                   1   bouw fontein en straatmeubilair   10  
                   1   opbouw / afbreken / hulp bij tent en steigers   20  
                   4   uitvoering evenement op 4 speeldagen   400 per dag    1500 per dag 

   

  Wat maakt het project bijzonder?: 

  De deelnemers aan dit project (na een eerste oproep inmiddels al ruim 150 aanmeldingen) worden onder begeleiding van theater en muzikale coaches (er zijn nu ca. 15) vertrouwd gemaakt met improvisatie toneel t.b.v. diverse passende straat taferelen en acts. Muziekensembles, koren en dansgroepen worden in diverse groottes geformeerd. Van af 2 tot 3 personen tot grote orkesten en groepen. In onderstaande lijst is een vorlopige opsomming gegeven van deze taferelen en acts.Van de aangemelde deelnemers is voor ca 80% dit een eerste kennismaking met theater beoefening dan wel het inzetten van hun muzikale/theatrale talenten. Het project is in die zin experimenteel, omdat bij ons weten een dergelijke nabootsing van een straatleven in 1900 in Amerika op deze schaal niet eerder vertoond is.

  Overzicht acts en scenes:

  Ambulance/brancard/broeder/zuster/EHBO, Avenue Courant, Barpianist, Bloemenmeisje, Brandweermannen, Bridgespelers in kroeg, Brood- donut verkoopster, Dans traditioneel / dansles, Dienstbodes/huisvrouwen die inkopen doen, Dorps-/avenuegek m/v, Eieren verkoopster, Flashmobs met muziek en dans, Fotograven (portret- en straat), Galanterie kofferverkoper, Groente- fruitverkoper, Hoeden maken, Hoefsmid, Kleding maken, Kruier en portier, Kwakzalver, Modeshow met muzikale ondersteuning, Muziekrol bij begrafenisstoet, Muziekrol bij voorlezen brieven, Muziekrol, pianorol in/bij store/modeshow, Omroeper, Optocht met drumband en fanfare, Paard en wagen/koets vervoer, Picknick van gezinnen met kinderspelen, Politiefunctionarissen, Poppenkast act, Postkantoor/postbestellers, Potten- en pannenverkoper, Sandwich borden boys/girls, Scheerbaas / barbier, Schoenenlapper /-poetser, Spinners en weefsters, Stoomtrein, Straatartiesten: acrobaten, clowns, jongleurs, Straatmadeliefjes, Straatmeubilair maken, Straatmuzikanten, Straatvegers, Variété in Kromme Knilles / Coopershuis, Verkoopster van hoeden, tasjes, parasols, Vodden/lompen/metalen, Waarzegster, Wasvrouwen, Winkelende welgestelde dames/heren, Winkelmeisjes poetsen etalageruiten, Zeepkist spreker, Zuivelverkoper met kar, Zwervers / bedelaars m/v

  De opzet van het project is dorpsgenoten te verbinden en enthousiasmeren in het actief beoefenen van deze kunstbeoefening. De bestaande organisaties: Theater stichting “Akkrummer Dream Theater”, de plaatselijke fanfare “Harmonie Akkrum” en het Popkoor Akkrum" verwachten ook in opvolging van dit grote project met deze nieuwe beoefenaars een nieuwe lichting voor hun muziekproducties (repetities en concerten), theater activiteiten en trainingen (openluchttheater, dorps revue, theatersport, kindertheaterwerkplaats, drama producties) aan te boren.

  De werkwijze is dat we door workshops, clinics en presentaties de diverse deelnemers en organisaties uitnodigen, activeren en inspireren. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een door de Theaterwerkgroep opgestelde werkwijze voor de theater-coaches. De Muziek/Danswerkgroep gaat alle inwoners van Akkrum en Nes benaderen om afhankelijk van hun voorkeur deel te nemen aan muziekvormen, als bijvoorbeeld;

  • Meespelen in groot orkest
  • Ensembles, solo, op straat (Sixth Avenue
  • Groot spontaan koor, maar ook in kleinere vormen.

  De gezamenlijke activiteit bij dit mega project, met de vele betrokkenen uit alle lagen en leeftijden van de dorpsbevolking, geeft een sterke impuls aan het culturele klimaat en de gemeenschapszin van ons dorp. Mensen tot actieve cultuurbeoefening te bewegen is moeilijk, maar door de aanpak van dit project wordt het voor velen beleefbaar en zeer uitnodigend om er mee door te gaan.

  Na het evenement organiseert de Stichting Kulturele Eveneminten Akkrum-Nes een ledenwerfactie onder alle deelnemers aan MMATF.

                                                      Instructie aan de theater coaches “Meet me at the Fountain”

   Doel:

   • Kwaliteit en hanteerbare organisatie van het massale theater onderdeel van het project.

   Rol:   

   • Ondersteuning van de theater deelnemers van ons project.
   • Contactpersoon en organisator voor de coach groep en aanspreekpunt voor de theater kerngroep.
   • Houdt de voortgang van de scenes en de kwaliteit in de gaten en bekijkt of er voldoende bezetting is.
   • Overlegt zo nodig met de kerngroep.
   • Waar mogelijk projectdeelname promoten en uitnodigen

   Werkwijze:

   Voor alles: het moet leuk en passend zijn, dus enthousiasmeren!!!!   

   • Activeren, inspireren en uitdagen; creativiteit en “talenten” aanboren.
   • Zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid van de groep bevorderen, gebruikmaken van aanwezige vaardigheden.
   • In overleg met de groep plek, start en frequentie van het oefenen vaststellen.
   • Waar nodig suggesties en aanwijzingen bieden voor in feite deze vormen van improvisatie theater.
   • Naar behoefte losmakers en passende theater oefeningen aanbieden.
   • Bij de ontwikkeling van de spelmomenten ook samen kijken naar mogelijke verbindingen met overige taferelen/scenes/figuranten rollen.

   Aandachtspunten:

   Algemeen:

   • Voor zover nu al te bepalen: tijd en plaats, waar, wanneer en hoe lang/hoe vaak?
   • Bedenk dat het zich binnen de publieksstroom gaat afspelen! Maak zo mogelijk ook gebruik van ondersteunende organisaties/ondernemers.

   Voor de figuranten rollen:

   • Houding en gedragingen; (lichaams-)taal, mogelijk samenspel, aankleding en ev. attributen.

   Voor de taferelen en scenes:

   • Het verloop van de scenes; hoe gaan we de taferelen vormgeven? Met elkaar bedenken!
   • Rol afstemming mogelijke dialogen en samenspel.
   • En uiteraard ook weer houding, gedrag en taal.
   • Aankleding, nodige decoratieve hulpmiddelen en attributen. Wat hebben we nodig? Wat kunnen we zelf regelen/maken? Waarvoor doen we een beroep op de werkgroep kleding/attributen?

   Tenslotte:

   • het allerbelangrijkste bij het hele project is:                         plezier en ontmoeting, daar gaan wij voor !

   .

     

      

       

      Begroting: 

      De FCP subsidie willen we gaan gebruiken om om de begroting sluitend te maken. Het totale project brengt ca. € 70.000,- aan kosten met zich mee. We kunnen de kosten dekken door een eigen financiële bijdrage van de deelnemende verenigingan van € 10.000,-. Daarnaast is de verwachting dat uit een collecte in de dorpen, door vrijwillige bijdragen en met de inzet van vrijwilligers een bedrag van € 11.000,- gedekt kan worden.  Inmiddels is door de provincie en de gemeente een bedrag van € 10.500,- toegezegd en hebben we uit overige fondsen € 10.000,- ontvangen. Uiteindelijk verwachten we nog een bedrag van ca. €14.000,- te kunnen dekken uit sponsoring en advertentieopbrengsten. Met een bijdrage van € 15.000,- uit het Fonds Cultuur Participatie zijn onze begrote uitgaven en inkomsten in evenwicht.  

      Locatie(s): 
      Centrum Akkrum

      Uitslag Beslis mee

      FCP31
      max 50 / 2 van 2 gestemd
      publiek50
      max 50 / 172 gestemd
      totaal81
      75 is gehaald!
      De stemperiode is voorbij.

      Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
      afbeelding van Anne Arninkhof

      Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

      Geïnspireerd op het succesverhaal van een illustere dorpsgenoot starten jullie zelf een grootse onderneming. In Meet me at the Fountain wordt het hedendaagse Akkrum naar het New York van 1900 getransformeerd. Ruim 150 vrijwilligers en alle verenigingen hebben zich al aangemeld. Het draagvlak voor dit project overtuigt dan ook, en biedt waardevolle kansen. Jullie aanpak belooft bovendien iedereen in zijn kracht te zetten en gaandeweg te coachen. Net als Willemijn vraag ik mij wel af hoe jullie inspanningen zich zullen vertalen in een blijvend resultaat. Maar dit project is ongetwijfeld een once in a lifetime experience voor cultuur minnend Akkrum, en een prikkelende toevoeging aan het rijke programma van LF2018.

      afbeelding van Willemijn in 't Veld

      Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

      LF2018 is net officieel van start, maar op JMHM merken we al maanden dat Friesland bruist van de creativiteit, zoals de vele initiatieven in het kader van Under de Toer laten zien. Met dit plan voor Meet me at the Fountain sluiten ook Akkrum en Nes aan in de rij van actieve dorpen. Jullie plan om de historische omgeving van een beroemde dorpsgenoot te reconstrueren is ambitieus en vraagt een stevige inzet van de inwoners, op allerlei terreinen: uitdenken en onderzoeken, organiseren en bouwen, spelen en verbeelden. Het enthousiasme hiervoor is groot; het lijkt erop dat alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld inmiddels hun stem op dit project hebben uitgebracht. De activiteiten geven het komend jaar zeker een impuls aan het plaatselijke cultureel leven. Of het lukt deze positieve energie vast te houden en de culturele verenigingen erin slagen nieuwe leden te werven, is in dit stadium lastig te voorspellen, maar op dat punt geef ik jullie graag het voordeel van de twijfel.

      afbeelding van Kees de Boer

      Hallo Willemijn,

      Het uploaden van de modelbegroting is nu wel goed gelukt.

      Daarnaast hebben we nog extra informatie toegevoegd hoe onze werkwijze zal zijn. 

      Volgens mij zijn we nu zover dat we het plan kunnen indienen bij de "beslis mee fase". Heb je nog een laatste suggestie of gaan we voor deze versie?

      We willen je in ieder geval bedanken voor je hulp in deze "denk mee fase".  

      namens het "Meet me at the Fountain" team,

      vriendelijke groet, Kees de Boer

      afbeelding van Willemijn in 't Veld

      Goed om te lezen dat de belangstelling voor dit evenement groot is. De wens om via dit project meer deelnemers en meer belangstelling en waardering te genereren voor de lokale cultuurbeoefening in de vrije tijd is interessant, maar zoiets gaat niet vanzelf. Kun je meer vertellen over de manier waarop jullie dit denken te bereiken? Hoe zouden jullie de betrokken amateurverenigingen kunnen ondersteunen bij dit streven? Iets interactiefs wellicht, dat de wensen en ideeën van bezoekers en die van de deelnemende partijen met elkaar verbindt?

      Met het invullen en uploaden van de modelbegroting is zo te zien wat misgegaan. Zou je die opnieuw willen toevoegen?

      afbeelding van Kees de Boer

      Dag Willemijn,

      Wil je mijn aanvullingen nog eens beoordelen en wat kan ik nog toevoegen om de volgende fase door te komen?

      Groet, Kees de Boer 

      afbeelding van Kees de Boer

      Dag Willemijn,

      Wat het eerste deel van je opmerking betreft het volgende.

      De deelnemers aan dit project (na een eerste oproep inmiddels al ruim 150 aanmeldingen en het worden nog veel meer!) worden onder begeleiding van theater en muzikale coaches (er zijn nu ca. 15) vertrouwd gemaakt met improvisatie toneel t.b.v. diverse passende straat taferelen en acts. Muziekensembles, koren en dansgroepen worden in diverse groottes geformeerd. Van af 2 tot 3 personen tot grote orkesten en groepen. In de lijst onder deze reactie is een opsomming gegeven van deze taferelen en acts.Van de aangemelde deelnemers is voor ca 80% dit een eerste kennismaking met theater beoefening dan wel het inzetten van hun muzikale/theatrale talenten. Het project is in die zin experimenteel, omdat bij ons weten een dergelijke nabootsing van een straatleven in 1900 in Amerika op deze schaal niet eerder vertoond is

      De opzet van het project is dorpsgenoten te verbinden en enthousiasmeren in het actief beoefenen van deze kunstbeoefening. De bestaande organisaties: Theater stichting “Akkrummer Dream Theater”, de plaatselijke fanfare “Harmonie Akkrum” en het Popkoor Akkrum" verwachten ook in opvolging van dit grote project met deze nieuwe beoefenaars een nieuwe lichting voor hun muziekproducties (repetities en concerten), theater activiteiten en trainingen (openluchttheater, dorps revue, theatersport, kindertheaterwerkplaats, drama producties) aan te boren.

      Met betrekking tot het tweede deel is het wervende voor de mensen en groepen, die aan de verschillende cultuuruitingen op "Sixth Avenue" en in de "Big Store" deelnemen, juist het bijzondere decor en het gegeven dat er heel veel toeschouwers zijn.

      De aan de binnenkant van de Store geprojecteerde levende beelden zijn strikt genomen niet rechtstreeks nodig voor de cultuuruitingen op straat, maar geven een beeld van de eigentijdse presentatie mogelijkheden en stimuleren wellicht ook jongeren om met hulp van deze nieuwe IT technieken aan het evenement deel te nemen.

      Kosten voor kleding, straatdecor, podia en PR (ruwweg € 46.000,-) zijn volgens ons gekoppeld aan het mogelijk maken van deze cultuurparticipatie. Het gevraagde bedrag bedraagt ruim 30% van deze kosten.

      Overzicht act/scetch/groep:                          Ambulance/brancard/broeder/zuster/EHBO, Avenue Courant, Barpianist, Bloemenmeisje, Brandweermannen, Bridgespelers in kroeg, Brood- donut verkoopster, Communicatie en sociale media, Dans tradiioneel / dansles, Dienstbodes/huisvrouwen die inkopen doen, Dorps-/avenuegek m/v, Eieren verkoopster, Flashmobs met muziek en dans, Fotograven (portret- en straat), Galanterie kofferverkoper, Groente- fruitverkoper, Hoeden maken, Hoefsmid, Kleding maken, Kruier en portier, Kwakzalver, Modeshow met musikale ondersteuning, Muziekkoepel, Muziekrol bij begrafenisstoet, Muziekrol bij voorlezen brieven, Muziekrol, pianorol in/bij store/modeshow, Omroeper, Optocht met drumband en fanfare, Paard en wagen/koets vervoer, Picknick van gezinnen met kinderspelen, Politiefunctionarissen, Poppenkast act, Postkantoor/postbestellers, Potten- en pannenverkoper, Sandwich borden boys/girls, Scheerbaas / barbier, Schoenenlapper /-poetser, Spinners en weefsters, Stoomtrein, Straatartiesten: acrobaten, clowns, jongleurs, Straatmadeliefjes, Straatmuziekanten, Straatvegers, Variété in Kromme Knilles / Coopershuis, Verkoopster van hoeden, tasjes, parasols, Vodden/lompen/metalen, Waarzegster, Wasvrouwen, Winkelende welgestelde dames/heren, Winkelmeisjes poetsen etalageruiten, Zeepkist spreker, Zuivelverkoper met kar, Zwervers / bedelaars m/v

      afbeelding van Willemijn in 't Veld

      Dit plan spreekt tot de verbeelding, maar de concrete informatie over de kunstbeoefening in de vrije tijd is beknopt. Is het mogelijk om een gedetailleerder beeld te schetsen van de activiteiten die de amateurgroepen gaan uitvoeren? Bij JMHM staat het experiment centraal, net als bijzondere vormen van samenwerking en de impact van de activiteiten op de cultuurbeoefening in de toekomst. Tot nu toe biedt de beschrijving hier nog weinig zicht op, hoe mooi de aanleiding voor dit project ook is. Ook de begroting roept vragen op: het bedrag dat jullie aanvragen lijkt de kosten van de amateurgroepen ruimschoots te overstijgen, terwijl het FCP maximaal de helft bijdraagt van de kosten die zijn gerelateerd aan de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd.

      afbeelding van Piet Dijkstra

      Geweldig project: brengt sociale cohesie en cultuurbeoefening bij elkaar

      afbeelding van Kees de Boer

      Beste Willemijn, Dank voor je reactie. In de linkerkolom heb ik nu de deelnemende verenigingen aangegeven en een omschrijving van "HET VERHAAL / HET EVENEMENT", "HOE WE DIT GAAN DOEN" en "WIE ER MEE DOEN".  Geeft zo dit meer duidelijkheid en inzicht?  Dient de begroting / dekking van het project ook, in plaats van als bijlage, in deze kolom te worden opgenomen?

       

      afbeelding van Willemijn in 't Veld

      Wanneer je bovenaan deze pagina klikt op het tabblad Bewerken en vervolgens op Denk mee (meer projectinformatie) verschijnen er extra velden om in te vullen. Deze velden helpen ook om de informatie over het project overzichtelijk weer te geven. Onderaan dit tabblad vind je ook een linkje naar de modelbegroting die je kunt uploaden.

      afbeelding van Willemijn in 't Veld

      Welkom op dit platform! De komende weken denk ik als FCP-medewerker graag met jullie mee om van dit plan een kansrijke aanvraag te maken. Wat voor verenigingen zijn er nu in Akkrum en Nes? Hoe sluit dit plan aan op hun activiteiten? Om te beginnen een tip: in plaats van te verwijzen naar een nieuwsbrief raad ik jullie aan om aan de linkerkant van deze pagina kort en concreet te benoemen wat jullie gaan doen, met wie, hoe en waarom. Deze linkerkolom, zonder eventuele illustraties, wordt uiteindelijk de subsidieaanvraag die we gaan beoordelen.