menu denk mee beslis mee maak mee

MeerBlog

Leren kijken in de polder

St. Beeldhoek
2 januari 2013 tot 20 april 2013
e-culture, fotografie
kinderen, volwassenen
onze website
€4.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

MeerBlog

Leren kijken in de polder

afbeelding van Ad van Dam

Ingediend door:

Ad van Dam


Wat ga je doen?: 

250 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van 4 basisscholen in de Haarlemmermeer leren samen met amateur fotoclubleden op een fotografische manier te kijken in hun directe omgeving aan de hand van opdrachten. De leerlingen gaan samen met hun ouders en deze amateurfotografen op stap. De resulaten worden oa beoordeeld door een professionele fotograaf en tentoongesteld in het Historisch Museum Haarlemmermeer. De leerlingen houden ook een eigen blog bij en reageren op elkaars resultaten van de vier deelnemende scholen.

Hoe ga je te werk?: 

1. Het project start met het voorlezen van een brief die door het Historisch Museum Haarlemmermeer aan de scholen is geschreven. Het museum wil graag een expositie samenstellen over het veranderende landschap en vraagt daarbij de hulp van de leerlingen. Het museum beschikt vooral over oud beeldmateriaal maar wil ook graag een hedendaags beeld van de Haarlemmermeer geven met de beeldbank. Het museum wil haar data updaten en heeft daarvoor de hulp van de leerlingen nodig! Ook heeft het museum zowel een professionele fotograaf (Theo Baart) als amateurs om medewerking gevraagd.

2. De leerlingen krijgen een les over het opzetten van een blog waarop ze foto’s en verhalen kunnen publiceren. Via de blog krijgen de leerlingen opdrachten van het Historisch Museum voor foto’s die ze willen voor de expositie en de beeldbank maar ook professionele feedback van de fotograaf over hoe ze de foto’s kunnen verbeteren.

Ook krijgen de leerlingen te horen welke andere scholen deelnemen aan het project en hoe ze met deze leerlingen via de blog in contact kunnen komen. Er worden digitale camera’s op school bezorgd die de leerlingen gedurende het project kunnen gebruiken zowel binnen- als buitenschools.

3. De leerlingen krijgen een gastles over fotografie die gericht is op het leren kijken. De leerlingen leren enkele belangrijke fotografische begrippen aan de hand waarvan ze de foto’s van Theo Baart analyseren en bespreken.

4. Aan de hand van video-opdrachten op een blog, gaan de leerlingen van de vier deelnemende scholen zelf fotograferen, een blog maken, foto’s en teksten plaatsen en elkaar blogs bekijken en daarop reageren. Die opdrachten voeren ze grotendeels in hun eigen tijd uit. Opdrachten zijn o.a.

- fotografeer het uitzicht vanaf de rand van je stad/ dorp. Fotografeer vervolgens vanaf de rand je stad of dorp. Beschrijf kort wat er te zien is. Is de bebouwing aan het oprukken of niet. Zoek hierover informatie.

- water is een belangrijk kenmerk van de omgeving. Zoek op de kaart het water in de omgeving en maak daar foto’s van. Beschrijf om welk water het gaat en waarom het daar ligt.

- maak een foto met een hoge en lage horizon in beeld. Wat is het verschil?

- zoek een plek in de omgeving waarin zowel oude als nieuwe bebouwing zichtbaar is en breng ze in 1 foto in beeld. Zoek informatie op over de bebouwing die je ziet en schrijf er een korte tekst bij.

- vergelijk een foto uit het archief van het historisch museum met een foto die jij op dezelfde  plek maakt.

5. Gastles over  fotografie en mediawijsheid. Vragen die daarbij aan de orde komen: wat is de betekenis van beelden en fotografie. Geven ze de werkelijkheid weer? Hoe verspreiden beelden zich over het internet. Daarbij wordt ook ingegaan op de manier waarop leerlingen omgaan met (eigen) foto’s op internet; wat zet je er wel/ niet op. Hoe zit het met privacy?

6. Selectie van de foto’s voor de expositie. De leerlingen bespreken met elkaar welke foto’s ze het meest geschikt vinden voor de expositie en maken een selectie die ze (per blog) voordragen aan de Historisch Museum en de fotograaf. Die reageren daarop en beargumenteren hun keus.

7. In een naschools aanbod kunnen leerlingen (met hun ouders) deelnemen aan workshops van de Amateur Fotografen Vereniging MeerFoto uit Lisserbroek. Onder begeleiding van leden van amateur fotografen kunnen leerlingen werken met een (spiegelreflex) camera en op bekende en onbekende locaties in eigen buurt. Een aantal foto’s die tijdens deze activiteit worden gemaakt komen ook in de expositie te hangen.

8. Opening van de expositie. De leerlingen en hun ouders zijn aanwezig bij de opening van de expositie in het Historisch Museum Haarlemmermeer. Daar maken ze tevens kennis met de collectie van het museum. Tijdens de opening wordt ook een winnaar bekend gemaakt. Alle deelnemende leerlingen (met ouders) zijn aanwezig bij de feestelijke opening. De voorzitter van de jury maakt de prijswinnaar(s) bekend!  Wie gaat met de Gouden Camera naar huis?

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

St. Beeldhoek is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van kunsteducatieve projecten voor het onderwijs en heeft ervaring en een netwerk opgebouwd in ondermeer de Haarlemmermeer. 

Bereik: 
aantalinvestering/activiteitaantal deelnemersaantal bezoekers
4 scholen12 lesuur in schooltijd250 leerlingen 
4 scholen5 uur buiten schooltijd50 leerlingen/ouders 
    
    
    
    

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit project legt een concrete en verrassende verbinding tussen professionals en amateurs, tussen kinderen en volwassenen, tussen binnen en buitenschoolse activiteiten. 

-        Het project maakt de leerlingen bewust dat zij wonen en leven in een relatief jong landschap van 160 jaar oud. De cultuurhistorische omgeving van de Haarlemmermeer is een goed gedocumenteerde historie. De leerlingen analyseren het veranderende landschap door middel van het bekijken en zelf maken van foto’s. Ook onderzoeken zij de veranderende betekenis daarvan voor haar bewoners door het bewust leren kijken naar een vanzelfsprekende en dagelijkse omgeving. De weg van huis na school zal na dit project niet meer hetzelfde zijn! 

-        Door de aanpak van een realistische opdracht (museum heeft foto’s van nu nodig voor beeldbank en expositie)  worden de leerlingen als het ware vanzelf meegetrokken in dit project. Deze intrinsieke motivatie werkt stimulerend en zal de creativiteit verhogen. Het zelf fotograferen en teksten schrijven voor de zelfontworpen blog zal voor veel leerlingen een nieuw onderwijs ervaring zijn.

-        Leren kijken naar foto’s en kritisch leren analyseren wat er in beeld en buiten beeld is en blijft, is een belangrijk onderwerp in de media educatie/wijsheid. Het kritisch leren omgaan met media staat hoog op de agenda in een tijd waarin media zo’n belangrijke rol spelen. Media educatie willen we dan ook graag structureel integreren op de deelnemende scholen.

-        De fotografie als onderdeel van de beeldende kunst heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt sinds de uitvinding van de digitale fotografie. In dit project worden de leerlingen geconfronteerd met verschillende vormen van fotografie. Zowel op professioneel als op amateur niveau. Belangrijk bij beide is: waar richt je je camera op en wat wil je aan anderen laten zien? In dit project komen de leerlingen in direct contact met het vakmanschap van fotografen.

-        De leerlingen gaan bijzondere en mooie foto’s maken van hun landschap. Daarbij spelen allerlei beeldende aspecten een rol, waar ze bewust mee leren omgaan. De schoonheid van het polderlandschap wordt op die manier vastgelegd anno 2013.

-        De leerlingen worden uitgedaagd om verschillende foto-opdrachten uit te voeren. Daarbij wordt van het beste werk een expositie gemaakt. Leerlingen leren waaraan een goede foto moet voldoen en hoe een museumexpositie in zijn werk gaat. Ook is een feestelijk opening een stimulerend onderdeel van het project. Een deskundige jury selecteert uiteindelijk een winnaar. Wellicht wordt een fototalent ontdekt!

 

Uitslag Beslis mee

FCP70
max 50 / 3 van 2 gestemd
publiek41
max 50 / 81 gestemd
totaal111
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Sarah Haaij

 

Kinderen leren niet alleen fotograferen maar ook om naar andermans werk te kijken en daar een mening over te vormen. De samenwerking met amateurfotografen uit de regio is bijzonder en vooral inspirerend! Goed ook voor kinderen om te zien dat er nog iets bestaat tussen kunstenaar worden of niets met kunst hebben: namelijk in je vrije tijd met kunst bezig zijn!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Ik vind het positief dat de stichting verschillende lagen in het project aanbrengt door met verschillende culturele partners samen te werken. Vooral de betrokkenheid van de amateurfotografen bij de uitvoering van het educatieve scholentraject vind ik bijzonder. De organisatie brengt hierbij niet alleen meerdere doelgroepen bij elkaar, maar doet dit tevens in zowel een analoge als een digitale setting . Ook heb ik waardering voor de inhoudelijke verbinding die Beeldhoek legt tussen fotografie en de lokale geschiedenis van de Haarlemmermeer. Dat de resultaten worden tentoongesteld in het Historisch Museum en op de digitale Beeldbank, betekent tevens dat de foto’s van de scholieren voor een groot publiek zichtbaar zullen zijn.

afbeelding van Marjelle Over

Ik vind het sympathiek dat dit project een binnen- en een naschools aanbod heeft waardoor ook de ouders bij het project betrokken worden. Ook het kijken naar foto's op verschillende manieren wordt gestimuleerd (zowel het esthetisch kijken als het kijken met een kritische blik). Voor alle betrokken partijen kan het project iets positiefs opleveren. Ook het feit dat er blogs bijgehouden worden over de opdrachten maakt het project (deels) overdraagbaar voor andere geïnteresseerden. Mijn stem heb je!

afbeelding van Marjelle Over

Hoi Ad! Stuur de amateurfotografen en ouders naar deze site en laat ze hun stem geven. Misschien kun je de leelingen een briefje meegeven voor de ouders met daarop een korte uitleg van het project en de noodzaak tot stemmen. Succes!

afbeelding van Carmelita Serkei

Leuk project. Probeer de potentiële partners en deelnemers naar deze site te lokken en te stimuleren op je idee te stemmen. Daarmee komt het steeds dichterbij.

afbeelding van Sarah Haaij

Hallo Ad, Leuk idee om amateurfotografen en scholieren samen op pad te sturen. De kinderen leren van de fotografen maar andersom denk ik ook dat het voor de amateurs interessant en leerzaam kan zijn om eens een dag met kinderen op stap te gaan. Bovendien hebben jullie ook een plek om te exposeren! Wat ik me wel, net als Marjelle, afvraag is hoe jullie de kinderen willen stimuleren om op elkaars foto’s te reageren. Jij geeft aan dat dit in de opdrachten verwerkt zit en dat de amateurfotografen ook met de kinderen bespreken hoe je naar elkaars foto’s kunt kijken; vindt dit dan plaats op die zaterdag of krijgen de kinderen voorbereidende opdrachten voor deze dag mee? Wat zou een manier zijn om ervoor te zorgen dat ze na de ronde online met elkaar in actie komen? Ik neem aan dat anderen hier zeker tips voor hebben.
afbeelding van Ad van Dam

Beste Sarah,

Ja, het gaat ons inderdaad om die wisselwerking. Ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Voordat de kinderen met de amateurs op pad gaan, krijgen ze een aantal lessen op school over: leren kijken, fotograferen, mediawijsheid en cutureel erfgoed. De opdrachten daarvoor worden gegeven door fotograaf Theo Baart, waarbij zijn boek Bouwlust uitgangspunt is. Hij woont en werkt in dezelfde omgeving als waar de deelnemende scholen staan. Veel van zijn foto's zijn buiten gemaakt, dat gaan de kinderen dus op die zaterdagmiddag doen! We willen er geen wedstrijd van maken, maar wel kunnen de kinderen elkaars foto liken of een comment geven. Net als hier!

 

afbeelding van Sarah Haaij

Goe om te lezen en om te zien dat je de opmerkingen in het projectplan hebt verwerkt!

afbeelding van Marjelle Over

Hallo Ad,

Bedankt voor het indienen van je project!

Het spreekt mij erg aan dat de ouders ook bij het project betrokken worden. De amateurfotografen gaan samen met de leerlingen en ouders op stap. Zijn de amateurfotografen ook betrokken bij de ontwikkeling van de opdrachten? Krijgen zij ook een coaching van bijv. Een professionele fotograaf?  

Op welke wijze worden de leerlingen gestimuleerd te reageren op elkaars foto's. En is het de bedoeling dat de leerlingen het gegeven commentaar dan meenemen / verwerken in een 'verbeterde' fotosessie? Of argumenteren waarom ze dat juist niet doen? 

Gaan de leerlingen en ouders eenmalig met de fotografen op stap?  Maken de ouders ook eigen foto's? Krijgen zij ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen?

Ik hoop dat je wat hebt aan mijn opmerkingen. Veel succes met het uitwerken van je plan! 

afbeelding van Ad van Dam

Beste Marjelle, Dank voor je reactie en goed om te horen dat het je erg aanspreekt! Ik ben onlangs een avondje bij een bijeenkomst geweest van de amateurfotografen club en dat zijn zeer betrokken mensen die ook met elkaar de zelfgemaakte foto's bekijken en beoordelen. Het idee is inderdaad om hen bij de invulling van de opdrachten te betrekken. Zij zijn tenslotte de mensen die de opdrahcten met de ouders en kinderen gaan uitvoeren. De rol van de proffesionele fotograaf is vooralsnog behoorlijk aan de zijkant, maar we willen wel kijken of hij bereid is om een avond bij de fotoclub te verzorgen. Ik denk dat dat wel gaat lukken ;-) De leerlingen gaan zelf een blog of FB account maken en zetten daar hun foto's op. Op die manier kunnen andere leerlingen er gemakkelijk op reageren. Het reageren op elkaars foto's zit ook in de opdrachten. Juist die reflectie, naast productie, vinden we belangrijk. Het doel is niet om een 'betere' foto te maken. Niet beoordelen, maar meer analyse. Ze kunnen het commentaar meenemen bij een volgende opdracht. De leerlingen gaan op een zaterdagmiddag met de amateurfotografen op pad samen met ouders. Dat is in deze opzet helaas eenmalig. Het is al een flinke organisatie! We gaan ervan uit dat daarmee wel de contacten zijn gelegd tussen fotoclub, ouders en kinderen. Wellicht gaat de fotoclub een kindercursus opzetten of worden ouders lid van de fotoclub! Bij de tentoonstelling worden uiteraard alle kinderen, ouders en fotoclubleden uitgenodigd. Dank voor je commentaar en vr. grAd