menu denk mee beslis mee maak mee

Mahagonny (werktitel)

Schitteren op het grote toneel met de Mahagonny...

Stichting Geluk Eindhoven
1 december 2018 tot 30 juni 2019
muziek, muziektheater, theater
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Tenslotte

Door Marjon Ouwens - Reus op za 15 jun

Namens alle partners bedanken we alle fondsen die dit project mede mogelijk hebben gemaakt. Er zijn nieuwe plannen om de samenwerking voort te...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Mahagonny (werktitel)

Schitteren op het grote toneel met de Mahagonny van Brecht

afbeelding van Marjon Ouwens - Reus

Ingediend door:

Marjon Ouwens - Reus

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we bereiken dat de deelnemers aan dit project daarna verbonden blijven aan het Parktheater en/of Carte Blanche, als publiek of als deelnemer/speler?

Wat ga je doen?: 

Projectplan Mahagonny
Coproductie door Stichting Geluk Eindhoven, Carte Blanche, Lunet Zorg, Parktheater Eindhoven

Inleiding

De Mahagonny van Bertold Brecht zoals nooit eerder vertoond.
Een co-productie tussen Lunet Zorg, Carte Blanche, Parktheater Eindhoven en Stichting Geluk Eindhoven.
Onder leiding van regisseur Stefan Jung wordt een overweldigende voorstelling gerealiseerd, waarin acteurs van Carte Blanche en acteurs in wording van Lunet Zorg laten zien dat er iedereen, ongeacht of iemand al dan niet een beperking heeft, kan schitteren op het grote toneel.

Een productie waarmee een groep mensen die veelal onzichtbaar is in de samenleving, en in de kunst en cultuur in het bijzonder, voor eens en voor altijd op de kaart wordt gezet.
In samenwerking met muzikaal leider Lizzie Kean en geluidskunstenaar Bart van Dongen wordt in de vorm van muziektheater een prachtige verbeelding gemaakt van de stad Mahagonny, gebouwd door mensen ‘die er niet bij horen’. De voorstelling zal te zien zijn op 18 maart en 1 april 2019 in de grote Zaal van Parktheater Eindhoven.

Door met alle deelnemers al vooraf te praten en te filosoferen over de ideale stad waarin je kan zijn wie je bent op basis van authentieke keuzes, zal de inhoud voor deze voorstelling gekleurd worden zoals nog niet eerder gebeurd is.

Zo groeien we naar een grote en grootse voorstelling waarin spel, beweging, zang en muziek elkaar versterken. Een voorstelling waarin klein spel grote bewegingen versterkt. Waar intimiteit en ontroering hand in hand gaan.

In deze projectbeschrijving leest u alles over de plannen en ambities van deze productie.
Ook leest u hoe publiek een majestueuze voorstelling ziet waarin beperking en kracht elkaar vinden.

Aanleiding: uit de hokjes
Aanleiding voor deze voorstelling was de wens van Lunet Zorg, i.s.m. Dutch Happiness Week (Stichting Geluk Eindhoven), om cliënten van Lunet Zorg, die over creatieve talenten beschikken, maar niet of nauwelijks zichtbaar zijn, een gezicht te geven. Carte Blanche werd gezien als de meest geschikte partner, gezien haar ervaringen met zowel mensen met een beperking, als werken binnen theater en beeldende kunst. Het Parktheater wil met haar programmering van betekenis zijn voor de samenleving en zoekt steeds naar nieuwe vormen van theater maken en biedt graag ruimte aan deze productie.
De samenwerking tussen Lunet Zorg, Carte Blanche, Parktheater en Stichting Geluk Eindhoven maakt het mede mogelijk om deze voorstelling tot een monsterproductie te maken waar ongeveer 100 mensen in gaan schitteren: de Mahagonny van Brecht. Onze Mahagonny!

De hele maatschappij is erop gericht in hokjes te denken. We worden voortdurend opgescheept met de vraag bij welk groepje we willen horen. We ervaren allemaal dat we in een bepaald profiel moeten passen om mee te mogen doen. Soms lukt dat niet of wil je dat eigenlijk niet. En het hoeft ook niet. Gezamenlijk voelen de partijen een noodzaak om de meerwaarde te laten zien van een diverse samenleving en zodoende een bijdrage te leveren aan inclusie. Met dit project beogen we het hokjes denken los te laten en hopen we dat mensen naar mensen gaan kijken, zonder vooroordeel.

Doelstellingen
Met deze grote voorstelling en samenwerking tussen deelnemende partijen streven we een aantal doelen na:
1. Een artistiek hoogwaardige theatervoorstelling voor een divers en breed publiek op het toneel brengen;
2. Een gezicht geven aan getalenteerde mensen die door hun beperking veelal onzichtbaar blijven
3. Een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving door meerwaarde van diversiteit te tonen
4. Een samenwerking tussen betrokken partijen borgen voor de toekomst;
5. Uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen betrokken medewerkers en deelnemers.

Inhoud: naar de Mahagonny
De voorstelling is gebaseerd op de Mahagonny van de Duitse dichter en toneelschrijver Bertolt Brecht. Brecht schreef in 1927 het Mahagonny Songspiel, ook wel ‘de kleine Mahagonny’ genoemd, en later mondde dit uit in “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny”. De partituren werden geschreven door Kurt Weil.

Drie criminelen op de vlucht voor de politie hebben autopech. Steeds weer weggejaagd en nu vastgelopen bij de woestijn, besluiten zij op de plaats waar ze zijn gestrand een nieuwe stad te stichten: Mahagonny. Wie zich wil vestigen in deze nieuwe stad zal moeten consumeren, vreten tot hij erbij neervalt, vechten, hoereren, gokken en drinken. Alles is geoorloofd. De enige criminaliteit is gebrek hebben aan geld. Wie niet kan betalen voor de geneugten van deze nieuwe stad, krijgt de doodstraf. In de Mahagonny staan individualisme en het horen bij een groep op spanning.

Thematiek
In de literatuuroverzichten wordt de wereld in Mahagonny een spiegel van de kapitalistische wereld genoemd. De stad vertoont gelijkenis met het hedendaagse leven. De macht van het geld heerst. Er zijn uitbuiters en mensen die uitgebuit worden. De menselijke relaties gaan hieraan kapot. Het gaat in het leven van de burger om vreten, vrijen, boksen en zuipen.

Bij de laatste terechtstelling is sprake van een soort omslag in het bewustzijn. Dat een maatschappij ten onder gaat wanneer het ieder voor zich is.

Voor deze productie worden meerdere thema’s en motieven gebruikt, waaronder:

* De stad, waar (schijnbaar) alles is en waar we alles hebben, maar waar mensen toch eenzaam zijn en het niet redden
* Zoeken naar geluk
* De armoede van de overdaad
* Proberen te voldoen aan de verwachtingen en opgelegde normen van de maatschappij om “erbij te horen”; als je niet meekunt ben je een loser.
* De verleidingen van de stad (samengevat in eten, zuipen, seks en gokken) en wat er gebeurt als je daar niet tegen bestand bent

De enige wet in Mahagonny is consumeren. Als je daar niet in mee kunt, ben je een loser en heb je geen recht meer om mee te doen. Veel mensen doen alles wat ze kunnen om erbij te horen, maar het lukt ze niet. Hier gaan ze aan ten onder, zoals uiteindelijk de hele samenleving. De Mahagonny is in de toneelwereld wat Las Vegas in de echte wereld is. Er is niks meer over van wat er toe doet.

Waarom de Mahagonny?
Waarom spelen we juist deze voorstelling met deze groep spelers en deelnemers? Hiervoor zijn meerdere raakvlakken aan te wijzen.

De meeste mensen willen graag ergens ‘bij horen’. Hiertoe gaan mensen (in mindere of meerdere mate) mee in de verwachtingen en normen die opgelegd worden door de maatschappij waarin ze leven. Soms raken mensen zichzelf hierin kwijt. Dit is een belangrijk thema uit de Mahagonny.

Hier ligt een belangrijke parallel met de spelers uit deze voorstelling. Zij willen er vooral gewoon bij horen en meedoen. Vanuit die behoefte proberen ze te doen zoals ze anderen zien doen. Vaak kan of lukt dat niet. Vanwege hun ‘beperking’ worden de mensen uit deze doelgroep daarnaast regelmatig ook bij voorbaat al tegengehouden; alles met de beste intenties en veelal voor hun eigen bestwil. Dat betekent echter toch dat nagenoeg alles wat ze meemaken door anderen wordt bepaald.

Daarnaast is het spanningsveld tussen individualiteit en samenleving een belangrijke factor. Individualiteit wordt in de huidige samenleving op een groot voetstuk geplaatst. In de zorg krijgen mensen te maken met persoonlijke ontwikkelingsplannen en persoonlijke begeleiders. Tegelijkertijd moet ieder zich als individu verhouden tot de samenleving. De groep mensen waar zowel Lunet Zorg als Carte Blanche mee werkt, loopt er keer op keer tegenaan dat de maatschappij niet op hen zit te wachten. Hierdoor krijgen ze het gevoel dat ze niet of nauwelijks deel uitmaken van die samenleving en de stad waarin zij wonen.

In de stad Eindhoven, of elke willekeurige andere stad, zijn grote groepen mensen onzichtbaar. Mensen die niet mee kunnen, niet uit eten gaan, uitgaan, kunst en cultuur beoefenen. Feitelijk maakt de samenleving deze mensen onbedoeld onzichtbaar. Die mensen zijn er echter wel, ze zijn kleurrijk, ze hebben een verhaal te vertellen.

In deze voorstelling wordt voor elke individuele speler een manier gevonden om zichzelf te kunnen presenteren als inwoner van de stad en om te kunnen schitteren op het podium. Kleine en grote rollen bestaan niet. Elk individu werkt op gelijkwaardige wijze mee aan het gezamenlijk smeden van een prachtige parelketting.

De boodschap die we met deze voorstelling willen uitdragen is dat iedereen mee mag doen, dat niemand hetzelfde hoeft te zijn of te doen als een ander en dat juist de authenticiteit van ieder persoon de wereld zo mooi maakt en zorgt dat we van elkaar kunnen leren.

De voorstelling
Regisseur Stefan Jung (zie ook bij introductie artistiek team) werkt associatief en put waar mogelijk uit de persoonlijke ervaringen van spelers. Daarom is het voor de regisseur allereerst essentieel dat de spelers in deze voorstelling zich kunnen verhouden tot de thematiek van de voorstelling. De ‘vertaling’ moet door Carte Blanche worden aangeboden om het voor de spelers mogelijk te maken zich te realiseren wat dit stuk met hen te maken heeft. Om hun eigen zoektocht of verdriet of eenzaamheid te kunnen verbeelden in deze voorstelling en te ervaren hoeverre dit raakt aan hun persoonlijke behoefte om ergens bij te horen.

In de Mahagonny zijn de ambities en de gestelde normen torenhoog. De regisseur gaat op zoek naar de menselijke kant achter deze ambities. Naar de gevoelens en hartstochten binnen het complexe geheel van verleidingen en van het wel of niet meegaan in de maatschappelijke stroom. Waar blijf je dan zelf? Hoe hou je je staande? Of niet…

Door met alle deelnemers te praten en te filosoferen over de ideale stad waarin je kan zijn wie je bent op basis van authentieke keuzes, zal de inhoud van deze voorstelling gekleurd worden zoals nog niet eerder is gebeurd.

De Mahagonny leent zich voor een waar spektakel met grote groepen spelers, musici, zangers en een indrukwekkend decor. Het wordt een beeldrijke muziektheatervoorstelling die zowat de hele breedte van de podiumkunsten omvat. Er wordt vooral gecommuniceerd in beeldtaal en muziek, en de stadsgeluiden ondersteunen en versterken het geheel door de gehele voorstelling heen.

De muziek van Weil wordt in de voorstelling verwerkt zoals Bertold Brecht dat gewild zou hebben, namelijk toegankelijk voor het publiek en uiteraard met een eigentijdse draai. Daarnaast worden harmonieën toegevoegd, een belangrijke artistieke keuze van de muzikaal leider, Lizzie Kean. (zie ook bij introductie artistiek team). De arrangementen zullen vertolkt worden door een koor en enkele muzikanten.

De stadsgeluiden worden gerealiseerd door geluidskunstenaar Bart van Dongen (zie ook bij introductie artistiek team), in nauwe samenwerking met de regisseur. De stadsgeluiden zullen de ervaringen, prikkels en indrukken van de stad op alle fronten intensiveren.

Spelers en rollen achter de schermen
De cast zal bestaan uit spelers van Carte Blanche en cliënten van Lunet Zorg.

Bij Carte Blanche spelen verschillende groepen acteurs met een verstandelijke beperking, een autismestoornis of achtergrond in de psychiatrie. Bij Carte Blanche werken acteurs met en zonder beperking met elkaar samen, vanuit de overtuiging dat iedereen van elkaar kan leren. Deze groep acteurs kan de dragende rollen uit de voorstelling vertolken.

Lunet Zorg kent cliënten met vermoede acteertalenten en diverse musici (drumband e.d.).

Er zullen verschillende deelgroepen gevormd worden om in deelrepetities te kunnen werken. In verschillende samenstellingen zullen de afzonderlijke groepen elkaar ontmoeten en geleidelijk aan worden alle repetities samengevoegd tot één geheel.

Daarnaast zijn er binnen Lunet Zorg mensen die graag in groepsverband de handen uit de mouwen steken. Achter de schermen zijn voor hen rollen weggelegd. Ook zij zullen zorgvuldig worden begeleid, zowel door hun eigen professionals binnen de organisatie als, waar van toepassing, door de medewerkers van Parktheater Eindhoven. Het gaat om:

Decorbouwers / kostuummakers / grimeurs;
Catering;
Faciliterend: jassen aannemen, programma uitdelers, schoonmakers, suppoosten.

Tevens doen we een beroep op een groep vrijwilligers op gebied van:
Chauffeurs (vervoer van deelnemers en materialen);
Schoonmaak;
Verspreiding flyers/posters.

We streven in totaal naar een deelnemersaantal van ca. 100 mensen.

Partners - Ontmoeting tussen werkwijzen
“Bij Carte Blanche is kunst altijd zowel middel als doel. Door zorgvuldig (met aandacht) te werken met onze acteurs en theatermakers zijn we in staat voorstellingen met artistieke kwaliteit te maken. Maar ook andersom hebben onze repetities en voorstellingen een positief effect, niet alleen op de artistieke ontwikkeling, maar ook op het welzijn van de acteurs met een beperking en de theatermakers. Zorg en theater gaan zodoende voor ons altijd hand in hand. Met daarbij inachtneming dat Carte Blanche geen zorginstelling, maar een kunstenaarscollectief is. Theater maken is onze hoofddoelstelling en daarbij werken we vanuit een oprechte interesse in leefwerelden die anders zijn dan de onze. Carte Blanche hanteert het “voedend spelen”. We reguleren en dirigeren niet, maar inspireren mensen zodanig dat ze boven zichzelf kunnen uitstijgen. Onze werkwijze bewijst keer op keer te verbinden. Niet alleen binnen Carte Blanche, maar ook daarbuiten met andere partijen, andere personen en in verschillende domeinen. De theatermakers van Carte Blanche werken vanuit een methode die het meest weg heeft van de ‘presentietheorie’ van Baert. Baert gaat er vanuit dat je als pedagoog, zorgverlener of in het geval van Carte Blanche theatermaker, jezelf altijd meeneemt. Je verhoudt je van mens tot mens met elkaar. Op deze manier sta je naast elkaar in plaats van in een hiërarchische structuur. Bij Carte Blanche merken we dat, wanneer we als maker onszelf ook kwetsbaar opstellen, veel meer te horen en te zien krijgen van de mensen die bij ons werken, dat zij daardoor uitgenodigd zijn meer te geven als mens en als acteur. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we van elkaar kunnen leren, staan acteurs met en zonder beperking samen op de speelvloer als gelijkwaardige collega’s. “

Lunet Zorg streeft met haar werkzaamheden en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking (ruim 2800 mensen van alle leeftijden) naar een goed leven voor iedereen en zien dat dit voor mensen met een beperking (fysiek, mentaal of sociaal) vaak heel lastig is. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt en gezocht naar partners om de doelstellingen samen mee te bereiken. Samenhang, eigen kracht en hulp alleen waar en wanneer nodig zijn belangrijke punten in de zorg van Lunet Zorg. De medewerkers werken vanuit de dialoog en op basis van gelijkwaardigheid met de cliënt. Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk en werk is daar een belangrijk onderdeel van. Lunet Zorg beseft dat de zorg meer waardevol is wanneer er samengewerkt wordt met anderen. Samen kunnen we onderzoeken waarin cliënten uitblinken, wat zij betekenen voor de samenleving en voor anderen. Daarom past dit project in het straatje van Lunet Zorg.

Mensen willen raken is de missie van Parktheater. Geluk ligt in het verlengde van deze missie. Sinds 2015 draagt het Parktheater uit dat we het geluk van de inwoners van Eindhoven belangrijk vinden. Daarmee is de rol die we als theater vervullen veranderd. Naast het bieden van voorstellingen, is er een krachtig maatschappelijk doel bijgekomen, wat een meerwaarde geeft. Door nieuwe verbindingen aan te gaan en nieuwe samenwerkingen, door open en anders te denken, creatief te zijn en inspiratie haar werk te laten doen. Samen streven naar meer geluk voor de inwoners van Eindhoven.

Stichting Geluk Eindhoven werd in 2015 door Parktheater opgericht in samenwerking met Fontys. Het gezamenlijke doel: kennis en bewustwording rondom geluk in de stad Eindhoven vergroten en samen met partners in de stad werken aan projecten die geluk in Eindhoven bevorderen. Dit wordt door deze partijen zichtbaar gemaakt door o.a. de Dutch Happiness Week.
Al lang wordt er onderzoek gedaan naar geluk. Ook het meten van gelukbeleving is niet meer weg te denken. Uit onderzoek blijkt dat cultuur heel goed kan bijdragen aan een gelukkige samenleving. Geluk is van belang op sociaal én economisch gebied. Stichting Geluk Eindhoven wil bijdragen aan een ‘raakbare samenleving’ en aan meer geluk voor de inwoners van Eindhoven. Stichting Geluk Eindhoven is een broedplaats voor creatief denken, wat al mooie en betekenisvolle projecten heeft opgeleverd voor onze stad. Geluk en cultuur hebben als gemeenschappelijke deler dat het bijdraagt aan gezondheid, mentaal en fysiek welzijn en betrokkenheid creëert. Door onze missie ontstaan er nieuwe verbindingen, zoals de samenwerking met de Geluksplekken Eindhoven waar Lunet Zorg onderdeel van uit maakt. Nieuwe creatieve samenwerkingsverbanden leveren een positieve bijdrage aan het vormgeven van de samenleving en zorgen voor een positieve flow. Stichting Geluk Eindhoven wil ook, in samenwerking met Parktheater, iedereen confronteren met eigentijdse, grote en kleine theaterkunst voor en met de samenleving, zodat er voortdurend wordt beseft dat er andere werelden zijn en andere mensen, levensstijlen en levensvisies om mensen te inspireren.

De samenwerkende organisaties verschillen veel van elkaar, maar hebben veel overeenkomsten in visie en ambitie.
De mensen met wie wordt gewerkt hebben veel verschillende achtergronden. Voor Carte Blanche is dat gesneden koek. Voor de andere partijen is dat nieuw. Carte Blanche werkt ook vanuit artistiek oogpunt graag met een gemêleerde groep acteurs. De eigenheid van deze mensen is vaak duidelijker aan de oppervlakte te zien dan bij regulier geschoolde acteurs. Door hun andere verschijning, andere manier van taal geven, andere manier van bewegen.

Voor Carte Blanche is nieuw dat ze nooit eerder met eigen spelers tegelijk met spelers van een zorgorganisatie werkte. Daarnaast zijn de meeste deelnemers van Lunet Zorg onervaren in het theater. Dat vraagt een andere aanpak. Deze spelers moeten stap voor stap worden meegenomen in het proces van wat theater maken precies inhoudt en per speler moet onderzocht worden wat hun artistieke mogelijkheden zijn. Carte Blanche werkt voor de deelrepetities ook met een of twee jonge theatermakers (afhankelijk van het aantal groepen), onder intensieve coaching door de regisseur. Hiermee creëren we ook een inspirerend leerklimaat voor deze nieuwe makers, die op hun beurt een stempel kunnen drukken op deze productie. Tot slot is deze productie van een omvang die Carte Blanche niet eerder kende. Voor het eerst werken alle 3 de eigen spelersgroepen mee en daarnaast dus nog een aanzienlijk aantal spelers van Lunet Zorg. De grote zaal en de moderne faciliteiten van het Parktheater brengen ongekende mogelijkheden voor de artistieke realisatie van de voorstelling.

Iedereen mag in principe meedoen, tenzij op enige wijze in de praktijk blijkt dat het echt niet haalbaar is in groepsverband. Zoveel mogelijk houden de makers van de voorstelling rekening met de mogelijkheden van de deelnemers. Er is continu oog voor de verschillen en de wrijving die het op kan roepen. Maar nog meer stimuleren we het samen werken, de interesse in en respect voor elkaar.

Taakverdeling en verantwoordelijkheden

Artistieke leiding, regie en deelrepetities
De artistieke leiding en regie is in handen van regisseur Stefan Jung. Verderop in dit plan wordt hij nader geïntroduceerd.
In deelrepetities werken alle deelnemers en medewerkers met afzonderlijke groepen, geleid door theatermakers van Carte Blanche, aangestuurd door de regisseur.

In gezamenlijke bijeenkomsten zullen in een later stadium combinatie-repetities met de verschillende groepen van Lunet Zorg en Carte Blanche worden gehouden. Nog wat later volgen de voltallige repetities, waarbij ook de muziek en stadsgeluiden geïntegreerd worden.

Begeleiding
Medewerkers van Lunet Zorg spelen mee met de voorstelling en begeleiden zodoende ook ‘van binnen uit’. Lunet Zorg draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun cliënten die meedoen, maar zorgt ook voor een luisterend oor voor de medewerkers, die waarschijnlijk geconfronteerd gaan worden met een andere manier van zich verhouden met de cliënten. De vraag ‘wat dit project met jou als begeleider doet’, zal zich kunnen voordoen. 

Spelerswerving
Carte Blanche doet met al haar spelersgroepen mee aan de voorstelling. Lunet Zorg werft eerst medewerkers en daarna, via die medewerkers, deelnemers aan het project: zowel acteurs als andere deelnemers.

Faciliteiten
Stichting Geluk Eindhoven en Parktheater spelen een faciliterende rol. De voorstellingen vinden plaats in de grote zaal van het Parktheater (1000 stoelen). Ook de techniek wordt geleverd door het Parktheater. Tevens “adopteert” Parktheater tijdelijk enkele cliënten van Lunet Zorg, die mee zullen werken bij o.a. het aannemen van de jassen, het uitdelen van programmaboekjes en suppoost zijn mogelijk randprogramma.
Stichting Geluk Eindhoven zorgt voor de coördinatie van het project en voor inbedding in het programma van de Dutch Happiness Week 2019.

Introductie artistiek team

Stefan Jung: regie en artistieke leiding
Stefan Jung werd geboren in Den Bosch in een muzikantengezin. Eind jaren zestig vertrok hij naar Amsterdam, waar hij bij het politieke Theater Terzijde van Annemarie Prins een spel- en regiestage liep. In dezelfde tijd kwam hij in aanraking met de foolsbeweging en leerde hij van Carlos Trafic en Django Edwards het clownsvak. Bij Psychopolis, de experimentele kunstacademie in Den Haag, volgde hij workshops bij filmer Frans Zwartjes en muziekkunstenaar Michel Waisvisz. Stuk voor stuk ervaringen die zijn latere werk zouden bepalen.

Stefan werkte als speldocent en regisseur bij verschillende zorginstellingen en organiseerde in de jaren ’80 grote meespeelspektakels voor en met verstandelijk gehandicapten. Bij Het Werktheater maakte hij theatervoorstellingen-op-maat en bij groepen als De Trust, Het Vervolg, Proloog en Amai was hij als acteur te zien in uiteenlopende rollen. In veel van die rollen en ook in zijn solovoorstellingen balanceren de hoofdfiguren vaak op de rand tussen normaal en abnormaal, ze zijn in strijd met zichzelf en hun omgeving. Een gegeven dat als een rode draad door zijn werk loopt.

"In mijn werk gaat het bijna altijd over individuen die door hun eigenaardigheden in de verdrukking komen. Over aanpassing, ontsnappen uit een keurslijf, overleven. Bij mensen met een beperking is dat het duidelijkst. Ze worden omringd met zorg. Elke onverwachte gebeurtenis wordt uit hun leven gebannen. Van ’s morgens tot ’s avonds is hun tijd ingedeeld.
De intellectuele mogelijkheden van verstandelijk gehandicapten hebben een plafond. Als je je daar op concentreert dan zie je stabiliteit, geen beweging. Als mensen niet kunnen rekenen, vraag het ze dan ook niet. Het heeft geen perspectief en dat kost bakken energie. Maar als je zoekt naar de emotionele en spirituele mogelijkheden dan blijkt dat die oneindig zijn.”
Zie ook www.carteblanche.nu

Lizzie Kean: muzikale leiding
Lizzie Kean werd geboren in Schotland en begon op haar vierde met piano spelen, en vanaf haar zevende met altviool. Tot haar zeventiende speelde ze voornamelijk klassieke muziek op deze twee instrumenten en behaalde alle Associated Board of Music examens cum laude.
Al op haar 18e begon zij met werken in het theater, eerst als pianist, vervolgens als ‘musical director’ in repertoire theater. In die functie heeft zij tien jaar lang door heel het VK gewerkt voor zowel musicals als toneel. Als theatercomponist schreef ze de muziek voor toneelstukken van o.a. Sue Townsend, en meerdere series bij de BBC. Verder werkte ze als actrice bij verschillende theatergezelschappen.

Op uitnodiging van Toneelwerkgroep Proloog is zij in Nederland komen werken. Sinds 1983 is ze freelance theatermaker, muzikant, singer/songwriter, vocaal coach/trainer, docent zang/drama, arrangeur, bedenker van concepten voor bedrijven en projecten en vertaler.

Jaren geleden was Lizzie ook ‘musical director’ voor de productie van Moeder Courage van Bertold Brecht in het prestigieuze Citizens Theatre in Glasgow.
Zie ook www.lizziekean.nl

Bart van Dongen: stadsgeluiden
Bart van Dongen is componist, musicus en conceptueel kunstenaar. In 2007 won hij de tweejaarlijkse Brouwerij Cultuurprijs voor de stad 's-Hertogenbosch. Uit het juryrapport: 'Een constante in zijn werk is dat compositie, improvisatie en concept altijd een drie-eenheid zijn. [...] De handeling ter plekke vormt daarmee een belangrijk onderdeel van zijn kunst.'
Bart van Dongen is initiatiefnemer van diverse projecten, die alle één ding gemeen hebben: een zoektocht naar nieuwe muziek of op z'n minst nieuwe klanken. Hij sluit niets uit en wijst niets af; ogenschijnlijk tegengestelde krachten weet hij met elkaar te verbinden en aan te moedigen.
Naast talloze muziek- en geluidsprojecten waar Bart aan meewerkte maakt hij ook een aantal inspirerende CD’s waarvoor hij muziek componeerde voor ensembles in allerlei verschillende samenstellingen. Een muzikale duizendpoot dus.
Zie ook www.bartvandongen.com

José Op ten Berg: decor en attributen
José op ten Berg is beeldend kunstenaar en studeerde aan de academie Sint Joost te Breda. Zij maakte ruimtelijke en monumentale beelden. Tevens is ze daar gaan schilderen. Inmiddels heeft José een indrukwekkend oeuvre zowel op gebied van schilderkunst als beelden en decor voor theater.
Tijdens de academie is ze al decors gaan maken voor voorstellingen in kleine en grote zalen. Zij ontwierp (mede) en maakte de decors voor voor Bosschemijne en Vivent voor het Theater aan de Parade, voorstellingen in de Grote Zaal.
Verder maakte José veel decors en attributen voor Mirjam Mare met haar verteltheater. Carte Blanche en José Op ten Berg werken al 20 jaar regelmatig samen en José verzorgde decor en attributen voor veel van de voorstellingen van Carte Blanche, waaronder ook Courage (Bertold Brecht).
Zie ook www.joseoptenberg.nl

Publiciteit en Marketing
Het Parktheater neemt een leidende rol binnen de publiciteit en marketing van de Mahagonny. De voorstellingen worden opgenomen in de seizoensbrochure 2018-2019.
Alle partners zullen zelf actief meewerken aan publiciteit van de voorstelling. Hiertoe worden gezamenlijk materialen ontwikkeld. Posters, flyers, programma’s en communicatie via social media krijgen een gelijkluidend gezicht.
Ook het verhaal over de voorstelling wordt gezamenlijk uitgedragen. Basisteksten aangevuld met aparte informatie per doelgroep zorgt dat een sterke boodschap voor ieder op maat wordt verteld.
De voorstelling zal vanwege het unieke karakter naar verwachting ook veel free publicity genereren.

Planning
Februari – mei 2018 planvorming, verkennende gesprekken partners
Juni – juli 2018 projectplan en fondsenwerving
September 2018 werving van deelnemers
Oktober – november 2018 voorbereidende algemene theaterworkshops
December 2018 – maart 2019 repetitiefase, vanaf februari combinatie-repetities
Maart – april 2019 2 voorstellingen in grote zaal Parktheater Eindhoven
Mei 2019 evaluatie met alle betrokkenen

Werkmomenten vinden zowel overdag als in de avonduren plaats. Tijden en locaties worden zorgvuldig afgestemd met deelnemers en begeleiders.
Ook zal in februari en maart in het weekend worden gerepeteerd.

Financiën
Deze voorstelling van de Mahagonny betreft een grote productie, waar veel tijd en energie in gestoken wordt. De begroting van het project is dan ook omvangrijk. Wel wordt, door de verwachte recettes en de bijdragen die door de diverse partners uit reguliere tijd en middelen kunnen worden geleverd, ruim 60% van het budget op eigen kracht gegenereerd.
Voor de overige 40% word een financiële bijdrage gevraagd van overheden en fondsen.

Winst voor nu en later
Alle individuele deelnemers kunnen een nieuwe kleine stap zetten in de participatie en een arbeidstraject. Ze maken kennis met werkzaamheden gerelateerd aan cultuur.

Alle deelnemers krijgen een ingelijste foto van zichzelf binnen de voorstelling of aan het werk achter de schermen. Die kan een leven lang op de kast.

Daarnaast rolt de werkwijze van Carte Blanche door binnen de zorg van Lunet Zorg. De functie van kunst en cultuur binnen de zorg is op dit moment een onderwerp van onderzoek en discussie. We hopen met dit project een bijdrage te leveren aan de documentatie over kunst binnen de zorg.

Evaluatie en verslaglegging
Uiteraard wordt het project achteraf zorgvuldig geëvalueerd met alle betrokkenen.
De samenwerkende partners, het artistieke team, de deelnemers van Lunet Zorg, het publiek; iedereen komt aan het woord.
Voor alle doelstellingen zal bepaald worden in hoeverre deze is gerealiseerd. De ervaringen worden vastgelegd en op basis hiervan zal gekeken worden wat hiermee mogelijk is voor de toekomst.
Alle partners gaan voor een duurzame voortzetting van de samenwerking en hopen dat de productie van dit jaar zal smaken naar meer.

Uitslag Beslis mee

FCP37
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 141 gestemd
totaal87
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Stichting Geluk Eindhoven, Carte Blanche, Lunet Zorg, Parktheater Eindhoven bundelen de krachten om samen een voorstelling te maken met "een groep mensen die veelal onzichtbaar is in de samenleving, en in de kunst en cultuur in het bijzonder". Het thema van Mahagonny, de stad van de mensen 'die er niet bij horen', sluit daarbij aan, en bewijst dat jullie de confrontatie niet uit de weg gaan. De artistieke kwaliteit lijkt - ondanks de relatief korte repetitietijd - goed geborgd door de ervaring van de samenwerkende partijen en het gekozen artistieke team. Je plan maakt voldoende duidelijk dat de impact op de deelnemers naar verwachting groot zal zijn, hoewel ik over de toekomstplannen graag meer had gelezen. Ik hoop van harte dat Mahagonny een springplank is voor soortgelijke projecten, ook op andere plekken in het land. Of en hoe dat zal gebeuren is nu in jullie plan nog wat onderbelicht, maar zie dat vooral als een aanmoediging. Succes met dit mooie project.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Berthold Brecht stond natuurlijk bekend om het vervreemdende effect in zijn werk en Mahagonny is bepaald geen licht werk, maar biedt artistieke ruimte voor reflectie op maatschappelijke ontwikkelingen. Ik vind het daarom fascinerend dat jullie dit werk hebben gekozen om ter hand te nemen met deels ervaren en deels niet ervaren spelers. Al had ik wel wat meer willen lezen over hoe jullie met de spelers hier in jullie artistieke werkwijze mee aan de slag gaan, want daar zit met name de mogelijke ontwikkeling die jullie alle spelers bieden. In organisatorische zin denk ik dat jullie over voldoende kwaliteit beschikken om deze samenwerking op een zorgvuldige manier af te stemmen en om het project tot een goed einde te brengen. De samenwerking biedt nieuwe kansen en bereikt hopelijk in zowel de deelnemers als bij het publiek een nieuwe doelgroep. Jullie visie op de impact van dit project op het aanbod in Eindhoven op de langere termijn blijft mij vooralsnog wat onduidelijk, maar ik vind het van belang dat dit begin gemaakt wordt en hoop dat er na een goede evaluatie een vervolg op komt. Succes met de uitvoering!

afbeelding van Marjon Ouwens - Reus

Beste Alexander,

We hebben een toelichting op de projectbegroting toegevoegd. Hierin is terug te lezen hoe de bedragen van de personeelskosten en honoraria tot stand gekomen zijn.
Hopelijk is dit hiermee ook helder.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marjon,

Dat is dan duidelijk. Dan heb ik nog een vraag over de begroting. Ik begrijp dat de post personeelskosten en honoraria hoog is, vanwege de intsenieve begeleiding die jullie doelgroep nodig heeft. Toch zou ik wel wat meer inzicht willen hebben in de opbouw daarvan. Wat is de inspanning (bv in uren) die tegenover die kosten staat? Ik weet dat onze modelbegroting hier weinig ruimte voor laat, dus je kan ook een toelichting uploaden bij de begroting.   

afbeelding van Marjon Ouwens - Reus

Beste Alexander,

De repetitietijd is korter maar intensiever. Er wordt ook een aantal keren gerepeteerd in het weekend, waarbij ook alle groepen bij elkaar gebracht kunnen worden.

Tijdens de deelrepetities wordt gewerkt aan 1 of 2 van de leidende thema's van het stuk. Niet iedereen speelt de gehele voorstelling, dus daarom kunnen we bij aanvang ook in deelrepetites werken. Deze repetities worden, afhankelijk van het aantal groepen, geleid door één of twee jonge makers, onder intensieve coaching door de regisseur. De regisseur zal hier deels ook bij aanwezig zijn. Hiermee creëren we ook een inspirerend leerklimaat voor deze nieuwe makers, die op hun beurt hun stempel mee kunnen drukken op deze productie. 
Verder in het traject worden deelrepetities samengevoegd tot combinatierepetities en later voltallige repetities.

Hopelijk is dit helder en voldoende zo? We horen graag nog jouw reactie.

In elk geval zullen we alle 'commentaren' nog verwerken in de linkerkolom voordat het projectplan in de beslisfase geplaatst wordt

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marjon,

Wat er anders is aan deze productie heb je hieronder in de chat goed uitgelegd. Ik heb nog wel wat vragen naar aanleiding van je bericht.

Je schrijft dat de repetitietijd korter is dan normaal, terwijl deelnemers van Lunet Zorg onervaren zijn. Hoe zit dat? Hoe ga je ervoor zorgen dat dat straks goed aansluit?  En hoe gaan die deelrepetities er (globaal) uit zien? 

En kan je ook nog iets zeggen over die jonge makers? Wat is hun bijdrage en toegevoegde waarde?

Houd er rekening mee dat we straks alleen de tekst in de linkerkolom beoordelen, dus verwerk je opmerkingen ook daar.  

afbeelding van Marjon Ouwens - Reus

Beste Diane,

Ik heb de vraag opnieuw geformuleerd, blijkbaar was die niet helder. Wat ik bedoel is hoe we deelnemers aan dit project vast kunnen houden als publiek of als speler, zodat zij duurzaam gebruik blijven maken van wat kunst en cultuur hen kan bieden.

In overleg en samenwerking met Lunet Zorg willen we zorgen dat we hiervoor op alle fronten uitnodigend zijn. De meedenkvraag betreft dus tips en suggesties om dit te kunnen realiseren.

Is de vraag nu helder zo?

afbeelding van Marjon Ouwens - Reus

Beste Alexander,

Allereerst bedankt voor je reactie.

Wat betreft het vernieuwende aspect voor Carte Blanche: dit project is op meerdere fronten ook voor Carte Blanche nieuw.

Nooit eerder werkte Carte Blanche met eigen spelers tegelijk met spelers van een zorgorganisatie. Hiermee beweegt Carte Blanche zich meer naar buiten. Daarnaast zijn de deelnemers van Lunet Zorg onervaren in het theater.. Dat vraagt een heel andere aanpak. Deze deelnemers moeten stap voor stap meegenomen worden in het proces van wat theater maken precies inhoudt en per speler moet onderzocht worden wat hun artistieke mogelijkheden zijn. Tegelijkertijd is het traject van repeteren relatief kort vergeleken bij de normale repetitieperiodes bij Carte Blanche. Ook dit is een aanzienlijke uitdaging.

Voor de deelrepetities werkt Carte Blanche ook met jonge makers, wat nieuwe makers een kans biedt om zich verder te ontwikkelen en wat inspirerend is voor het huidige team.

Tot slot is dit een productie van een omvang die Carte Blanche niet eerder kende. Voor het eerst werken alle spelersgroepen van Carte Blanche mee en daarnaast dus nog een aanzienlijk aantal spelers van Lunet Zorg. De grote zaal en de moderne faciliteiten van het Parktheater brengen ongekende mogelijkheden voor de artistieke realisatie van de voorstelling.

Hopelijk heb ik hiermee jouw vraag naar tevredenheid beantwoord?

afbeelding van Diane Frenay

Ha Marjon, ik ben je coach op dit platform en help mee verhelderen en versterken. Een eerste vraag is; wat bedoel je precies met ' thuisblijven' in je meedenkvraag? 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marjon,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.

Je plan is helder en goed uitgewerkt, de samenwerkingen goed gekozen en de doelstellingen zijn goed verwoord. Ook het totstandkomingsproces is me duidelijk. Ik heb wel nog een vraag over het vernieuwende karakter van de productie die jullie willen gaan maken. In hoeverre onderscheid dit project zich van de producties die Carte Blanche normaal gesproken maakt?