menu denk mee beslis mee maak mee

Lud fan de Middelsee

17 muziekverenigingen uit de gemeente...

Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden
30 september 2018
muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Lûd fan de MIddelsee feest van muziek en ontmoeting

Door Tryntsje Hospes op za 6 okt

Vrolijke fietsers onderweg, mensen op kaatsbankjes of zomaar in het gras en muziekverenigingen van hun allerbeste kant. Dat was de sfeer afgelopen...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Lud fan de Middelsee

17 muziekverenigingen uit de gemeente Leeuwarden werken samen!

afbeelding van Tryntsje Hospes

Ingediend door:

Tryntsje Hospes

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
niet nodig

Wat ga je doen?: 

‘Lûd fan de Middelsee’ is een project dat op zondag 30 september 2018 wordt uitgevoerd door de muzikanten van de 17 harmonieen, fanfares, brassbands, doedelzakband en showkorpsen van de gemeente Leeuwarden. De verenigingen zijn sinds juni vorig jaar verenigd in muziekfederatie ‘Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden’ (SML).  

De leden van SML zijn:

 • Brassband 50+ Leeuwarden
 • Brassband Apollo Grou
 • Brassband De Nije Bazún Britsum
 • Brassband Looft den Heere Wirdum
 • Brassband Hosannah Leeuwarden
 • Fanfare ‘De Kriich’ Wergea
 • Fanfare Crescendo Hijum-Feinsum
 • Fanfare en Malletband Harmonie Weidum
 • Fanfare Studio Stiens
 • Frysk Senioren Orkest Leeuwarden
 • Gerrit Heeringa Orkest Leeuwarden
 • Graham Lowlanders Pipes and Drums Leeuwarden
 • Harmonie ‘Da Capo’ Leeuwarden
 • Harmonie ‘Ons Genoegen’ Leeuwarden
 • Muziekvereniging Takostu Stiens
 • Soli Brass Leeuwarden
 • Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Onze verenigingen hebben samen 550 volwassen leden en 207 jeugdleden onder de 18 jaar. De verenigingen verzorgen tevens de muzieklessen voor 183 leerlingen en er zijn 7 jeugdorkesten. 

We vinden dat we als muziekfederatie/gesprekspartner pas echt de moeite waard zijn, als je als verenigingen van je hebt laten horen. Culturele Hoofdstad 2018 biedt daarvoor een uitgelezen kans. We hebben daarom samen ‘Lûd fan de Middelsee’ bedacht: een muzikale ontdekkingstocht met 7 bijzondere locatieconcerten in dorpen in de gemeente Leeuwarden en in Leeuwarden zelf. Na een welverdiende pauze met eten en drinken in stadspark 'de Prinsentuin' te Leeuwarden eindigt de tocht met een nog niet eerder vertoond Slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof, het plein nabij de Oldehove.

‘Lûd fan de Middelsee’ is onderdeel van 'Under de Toer', een programma in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 'Under de Toer' presenteert in 32 Friese dorpen en steden bijzondere verhalen, die in één van de plaatselijke kerktorens zijn geboren. De kerktoren die in ons project centraal staat is de 'Oldehove' in het centrum van Leeuwarden en ook een aantal kleinere kerken/locaties in 6 dorpen rondom Leeuwarden en een locatie aan het water nabij Leeuwarden zullen een rol spelen.

Wat gaan we doen

Als 17 muziekverenigingen verzorgen op zeven mooie locaties tussen Hijum en Leeuwarden bijzondere concerten. De locaties zijn:

 • Het sportveld naast de kerk in Hijum
 • Het aardappelland achter de kerk in Feinsum (zodat we het kerkhof als natuurlijke tribune kunnen gebruiken)
 • Voor molen ‘De Hoop’ in Stiens
 • op de terp naast de kerk in Britsum
 • Landgoed Martena State in Koarnjum
 • Dekema State in Jelsum
 • Camping Taniaburg in Leeuwarden

Langs bovenstaande locaties maken we een mooie fietsroute van circa 30 kilometer met als start het parkeerterrein bij NHL/Stenden te Leeuwarden. Er zijn 4 startgroepen van elk maximaal 500 deelnemers die een uur na elkaar starten (de eerste groep start om 12:00). De fietsroute gaat zoveel mogelijk over voor mensen onbekende wegen en paden. De route eindigt in de Prinsentuin (stadspark) te Leeuwarden met een foodtruckfestival. Vanuit de Prinsentuin kunnen mensen vervolgens gemakkelijk naar het Slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof lopen wat 's avonds om 20:30 van start gaat.

De dorpen aan de fietsroute lagen eeuwen geleden allemaal aan de oever van de Middelsee. Ook Leeuwarden lag aan diezelfde Middelsee. Op het Oldehoofsterkerkhof stond vroeger de Sint Vitus Kerk op de terp, het beginpunt van de Middelsee. Op de in het plein gestrate fundering van deze voormalige kerk wordt het Slotpektakel gehouden. Een fietsroute door de oude Middelsee met de Oldehove als natuurlijk eindpunt. De titel ‘Lûd fan de Middelsee’ hoeft geen nadere uitleg meer!

Overdag werken op elke locatie twee of drie verenigingen samen (totaal 750 muzikanten). Op elke locatie wordt meerdere keren een doorlopend programma van 30 minuten ten gehore gebracht voor de deelnemers aan de fietstocht. De verenigingen hebben de afgelopen weken al intensief contact met elkaar gehad om het programma op 'hun' locatie samen te stellen. De vier elementen Aarde/Water/Lucht/Vuur komen in de locatieconcerten terug. Elke locatie heeft een 'eigen' element toegewezen gekregen en dit wordt verweven in de optredens, zodat er een rode draad gecreëerd wordt in aanloop naar het Slotspektakel.

Voor het Slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof wordt een speciale compositie geschreven die halverwege mei klaar is. Voorwaarde voor het stuk is dat het een werk wordt waarin alle verenigingen op een bijzondere manier samenwerken en de 600 deelnemende muzikanten uit hun comfortzone worden gehaald. Muziek en verhaal worden tijdens ons muziektheater-spektakel afgewisseld. Er worden 4 verhalen verteld die gaan over het ontstaan van zowel de Middelzee als het ontstaan van SML (de compositie is opgebouwd rond de vier elementen Aarde/Water/Lucht/Vuur).

We willen onszelf met 'Lud fan de Middelsee' uitdagen en opnieuw uitvinden. Dingen doen die we niet eerder hebben gedaan. Er is muziek op hoog niveau en ook veel ruimte voor improvisatie.

De online kaartverkoop van ons project is inmiddels gestart via www.friesland.nl. De directe link t.b.v. de kaartverkoop is https://www.friesland.nl/nl/agenda/3046798063/lud-fan-de-middelsee

 

 

Hoe ga je te werk?: 

Met ‘Lûd fan de Middelsee’ willen we de waarde van muziekverenigingen voor de gemeenschap laten zien. Of dat nu in een dorp of in de stad is. Tegelijkertijd is ‘Lûd fan de Middelsee’ bedoeld om onszelf als verenigingen te prikkelen. Willen we in de toekomst bestaansrecht houden, dan zullen we onszelf steeds opnieuw moeten uitvinden. ‘Lûd fan de Middelsee’ daagt ons daarvoor aan alle kanten uit! Dat ‘Under de Toer’ (een van de hoofdprojecten van LF2018) ons project gehonoreerd heeft met een bijdrage is voor ons de bevestiging dat ‘Lûd fan de Middelsee’ artistiek gezien zeer de moeite waard is. Met de positieve aandacht en het leggen van nieuwe verbindingen kunnen we ons publiek vergroten. Door onszelf te dwingen innovatief bezig te zijn, hopen we het culturele erfgoed wat onze verenigingen in de afgelopen 125 jaar hebben opgebouwd, ook in de toekomst te kunnen behouden.

Wat we willen bereiken met ‘Lûd fan de Middelsee’ is dat niemand heen kan om muziekverenigingen als het gaat om culturele én sociale meerwaarde. De opgedroogde Middelsee komt opnieuw tot leven!

Onze doelgroepen zijn divers:

 • de verenigingen en muzikanten, in het bijzonder onze jeugdleden;
 • onze eigen fans in dorpen en stad;
 • bezoekers van LF2018 van binnen en buiten de provincie en wellicht zelfs vanuit het buitenland;
 • de overheid: bestuur en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslȃn.

We hopen dat we met ‘Lûd fan de Middelsee’ bereiken dat mensen in beweging komen: onze eigen leden, de gemeente en de dorpen en de stad. Als we dat voor elkaar weten te krijgen hebben we daar allemaal profijt van.

Dit project wordt enthousiast gesteund door besturen en muzikanten van 17 muziekverenigingen. Dat zoveel verenigingen in één project samenwerken is bijzonder en voor zover wij weten niet eerder gebeurd. Het is ons inziens zeker experimenteel te noemen dat 17 verenigingen het samen aandurven om zo'n groot spektakel te organiseren (met alle financiёle en organisatorische risico's die hierbij komen kijken). 

Op de 7 concertlocaties overdag zijn de verenigingen zélf verantwoordelijk voor de creatieve invulling van hun optreden. Voor elke locatie is een werkgroep gevormd van meerdere personen (muzikanten/dirigenten/vrijwilligers) uit de 2 of 3 muziekverenigingen. De werkgroepen bestaan niet alleen uit bestuursleden, maar vaak juist ook uit andere personen, zelfs dorpsgenoten worden gemobiliseerd! Een werkgroep kan, indien gewenst, worden begeleid door mensen uit de theaterwereld als ze hulp nodig hebben bij het creatieve proces, het is nl. wel de bedoeling om 'out-of-the-box' te denken. Hiervan wordt door meerdere werkgroepen dankbaar gebruik van gemaakt.                                                                                          

Op 21 april jl. hebben de verenigingen tijdens een overleg voor het eerst gepitcht over wat ze op 'hun' locatie van plan zijn. Iedere locatiegroep heeft na de pitch tips gekregen van de andere verenigingen, maar we hebben ook de goede dingen van elkaars ideёen benoemd. Op deze manier kunnen we van elkaar leren. De ene vereniging heeft meer ervaring in het organiseren van evenementen (showkorpsen), andere verenigingen hebben meer kennis in huis over het aanvragen van vergunningen, PR; netwerk voor contacten met derden in de dorpen, podiumbouw, aankleding, horeca enz.. Door dit evenement gezamenlijk te organiseren, maken de verenigingen kennis met de muziek en de organisatorische kracht van de andere verenigingen.

Quote vanuit de Graham Lowlanders Pipes & Drums: "SML heeft ons in korte tijd al een hoop nieuwe vrienden en mooie nieuwe projecten opgeleverd. Het is een bevestiging van wat we altijd al voelden..@samen muziek maken is leuker. 'Lud fan de Middelsee' leeft!"

De verenigingen/werkgroepen zullen binnen een aantal weken definitief bepalen hoe hun optreden er uit gaat zien. Door om de 6 weken voor elkaar te pitchen, zijn we niet alleen bezig met ons eigen optreden, maar zijn we ook betrokken bij het geheel. Het is mooi om te zien dat we elkaar steeds beter leren kennen en dat 'Lûd fan de Middelsee' steeds breder gedragen wordt door vele van onze leden. 

Binnen het Slotspektakel van 'Lûd fan de Middelsee' is een groot deel weggelegd voor improvisatie. Van de tien delen die het slotconcert bevat, bestaat ongeveer de helft (25 minuten) uit improvisatie. Dit is zeker 'experimenteel'  te noemen.

Op kleinere schaal zijn er al eens improvisatieprojecten gedaan binnen SML, maar nog nooit op deze schaal. Voor een groot aantal verenigingen/muzikanten zal dit de eerste kennismaking met improvisatie zijn. Voor alle verenigingen zal dit een kennismaking zijn met improvisatie binnen een groter muzikaal geheel, waarin de improvisaties deel uitmaken van de ontwikkeling van het werk. Een improvisatie zal alle muzikanten in het geheel betrekken.
De muzikanten krijgen allemaal een partij, waarin kleine muzikale fragmenten zijn beschreven. Deze kunnen ze zelf of binnen de verenigingen oefenen. Dit gaat onder begeleiding van de eigen dirigent of muzikale professional. Daarnaast zullen alle muzikanten bijeenkomen in een tweetal repetities (22 en 29 september) waarin de improvisaties uitgewerkt worden tot een geheel, waarin zaken als tempo en dynamiek uitgewerkt worden in samenwerking met een coach. In deze improvisaties werken muzikanten uit alle orkestvormen samen, harmonie, fanfare, brassband, doedelzak en drumcorps (slagwerkers, lyra's en fluiten) wat erg uniek is. 

 

Met wie werk je samen?: 

Voor de leden van onze verenigingen is het organiseren van en deelnemen aan het evenement hobby en dus vrijwilligerswerk. De dirigenten zijn uiteraard professionals. 

Voor het artistieke verhaal en de doorgaande lijn (rode draad) hebben we een professionele regisseur aangetrokken (Luuk Eisema) en ook is er een productie-assistent ingehuurd (Ilse Schreur). Verder werken we samen met andere verenigingen, dorpshuizen en ondernemers uit de dorpen om de locaties aan te kleden en van catering te voorzien. Dit is allemaal vrijwilligerswerk. Hetzelfde geldt voor facilitaire zaken als parkeren, bewegwijzering van de fietsroute, enzovoort.

Voor het pauzemoment in de Prinsentuin werken onze leden samen met ondernemers die gevestigd zijn in de Prinsentuin en in de omgeving van het Oldehoofsterkerkhof (Kleine Kerkstraat). Ook worden en diverse foodtrucks benaderd.

Voor het Slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof hebben we professioneel componist én euphoniumspeler van ons lid 'Soli Brass' Geert Jan Kroon gevraagd een compositie te schrijven.

We werken met een projectorganisatie. Deze bestaat uit de volgende werkgroepen:

 • kernteam (coördinatie geheel, overall planning en voortgang bewaken, draaiboek opstellen, artistiek inhoud (rode draad) van het verhaal Lud fan ‘e Middelsee, contacten met Under de Toer, contacten met alle werkgroepen, vraagbaak, verantwoording aan ledenvergadering SML, evenementenvergunning regelen, contacten met gemeente.
 • financiёn (totaalbegroting en deelbegroting opstellen, fondsenwervring, evenementenverzekering, bedrijfssponsoring,  kaartverkoop, financiёle afhandeling project)
 • facilitair (fietsroute uitzetten, bewegwijzering, verkeersregelaars, EHBO, contacten verkeerspolitie, regelen parkeerterreinen, beveiliging)
 • horeca (contacten met horeca leggen/onderhouden, aankleding Prinsentuin, catering van de vrijwilligers/muzikanten)
 • Slotspektakel (algehele coördinatie Slotspektakel, dus licht, geluid, podia, logistiek muzikanten etc)
 • Communicatie & PR: algehele coördinatie van alle PR
 • Voor elk van de 7 daglocaties + de startlocatie bij Stenden een of meerdere locatiebazen (zij coördineren op 30-9 alles op de diverse locaties)

In alle werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de 17 muziekverenigingen en er zijn tevens vrijwilligers aangetrokken die ervaring hebben met het organiseren van grote evenementen. Om de 6 weken is er een overleg met vertegenwoordigers van alle verenigingen, waarbij iedereen wordt bijgepraat d.m.v. korte pitches van de diverse werkgroepen. Bij elk overleg schuiven er ook andere geїnteresseerden aan (muzikanten van onze verenigingen, dirigenten, gemeenteraadsleden etc). Ook verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief over 'Lud fan de Middelsee' die naar al onze leden wordt verstuurd, zodat ook de achterban (alle muzikanten en hun familie/vrienden) worden meegenomen in het verhaal van 'Lud fan de Middelsee'. 

Op de 7 concertlocaties overdag zijn de verenigingen echt 'samen' verantwoordelijk voor de creatieve invulling van hun optreden. Voor elke locatie is een werkgroep gevormd van meerdere muzikanten/dirigenten uit de 2 of 3 muziekverenigingen. Een werkgroep kan, indien gewenst, worden begeleid door mensen uit de theaterwereld als ze hulp nodig hebben bij het creatieve proces, het is nl. wel de bedoeling om 'out-of-the-box' te denken en niet een 'standaard'-concert te geven. 

De gemeente Leeuwarden heeft het gemeentehuis (wat gelegen is aan het Oldehoofsterkerkhof) ter beschikking gesteld als kleedruimte voor de 600 muzikanten die deelnemen aan het Slotspektakel. De gemeente en de politie zijn ook erg meedenkend in het vergunningenproces.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat ‘Lûd fan de Middelsee‘ alleen een succes kan worden door een goede samenwerking. Daarom willen we zoveel mogelijk verbindingen aangaan en werken we op alle mogelijke manieren samen: muziekverenigingen met muziekverenigingen, muziekverenigingen met dorpen en organisaties uit de dorpen, vrijwilligers met professionals en ondernemers.

Dat we dit project zélf organiseren, met onze eigen leden (muzikanten) is iets waar we erg trots op zijn. De kennis en ervaring die we met z'n allen opdoen bij de organisatie van 'Lûd fan de Middelsee' helpt ons ook bij onze toekomstige optredens/concerten. We leren om out-of-the-box denken en om de samenwerking te zoeken met elkaar en ook met andere partijen.

Door 'Lûd fan de Middelsee' zijn we intensief met alle 17 muziekverenigingen aan het samenwerken en leren we elkaar nog beter kennen. Samen kun je meer, dat wordt ons elke keer weer duidelijker! De samenwerking binnen SML heeft al geleid tot mooie initiatieven. Zo is er is eind maart een gezamenlijk Solistenconcours georganiseerd en ook zijn er al verenigingen geweest die gezamenlijk concerten hebben georganiseerd etc. Ook het delen van kennis op het gebied van bijvoorbeeld jeugdopleiding, het aanvragen van subsidies etc. heeft z'n vruchten al afgeworpen, omdat we het wiel niet 17 keer hoeven uit te vinden.

Quote Fanfare Crescendo Hijum-Finkum: "Door de samenwerking binnen SML zoeken we elkaar op. Op 18 november 2017 hebben Harmonie orkest Da Capo, Brassband De Nije Bazún en onze fanfare voor het eerst gezamenlijk een uniek hafabra-concert gegeven. Dit had zonder SML niet tot stand gekomen. Door 'Lud fan de Middelsee' leren we gezamenlijk evenementen te organiseren en doen we kennis op die we ook binnen onze eigen vereniging heel goed kunnen gebruiken. In het kader van 'Lud fan de Middelsee'  zijn we momenteel gezamenlijk met Pasveerkorpsen (showband) en de Graham Lowlanders Pipes & Drums (doedelzakband) bezig om het concertprogramma voor de locatie in Hijum in elkaar te zetten. Dit optreden wordt iets heel anders dan wat we 'normaal' zouden doen. We treden uit onze comfortzone, maar het voelt goed en geeft veel energie!

Bij ons laatste overleg over 'Lud fan de Middelsee' op 21 april jl. waren 7 gemeenteraadsleden aanwezig. Zij hebben gezien en gehoord wat wij als samenwerkende muziekverenigingen kunnen bereiken door onze kennis en ervaring te bundelen. Wij hebben uiteraard ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het subsidiebeleid aan te kaarten (de gemeente Leeuwarden geeft geen structurele subsidies aan muziekverenigingen). Door te laten zien dat we als muziekverenigingen een zeer actieve rol spelen in onze gemeenschap, maken we duidelijk dat cultuur toegevoegde waarde heeft. Dat dit ook wel iets waard mag zijn, is iets waar we aandacht voor blijven vragen aan de politiek. 

'Lûd fan de Middelsee' helpt ons om SML nog beter op de kaart te zetten!

Wat is verder van belang om te weten?: 

Onze verenigingen bieden kinderen en volwassenen de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving, als muzikant of vrijwilliger. We hebben genoeg voorbeelden van leden die anders min of meer langs de kant zouden staan. Doordat ze opgenomen zijn in de vereniging maken ze deel uit van een sociaal netwerk. We durven daarmee te stellen dat we als verenigingen ook een stevige sociale functie hebben.

Het mooie van muziekverenigingen is tevens ook dat jong en oud samen muziek maken. Leeftijdsgrenzen vervagen doordat we samen onze prachtige hobby beoefenen. Zonder jeugd heeft een vereniging geen toekomst. Een groot aantal van onze verenigingen organiseert daarom een eigen jeugdopleiding wat veel tijd en geld kost. Omdat we met onze jeugdopleidingen een zeer belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de (blaas)muziek, dragen we ook bij aan de leefbaarheid en participatie in de gemeenschap. Een viertal verenigingen (Brassband Apollo, Harmonie Weidum, Brassband Wirdum en Fanfare Crescendo Hijum-Finkum) hebben dit jaar meegedaan (of gaan nog mee doen aan) aan het project KIK 2.0 (dit staat voor 'Korpsen in de Klas'). Dit heeft in Hijum bijvoorbeeld geresulteerd in een half jaar muziekles op school voor de groepen 5 t/m 8 (20 leerlingen). Van deze 20 leerlingen hebben 7 kinderen zich opgegeven voor vervolglessen, eveneens gefaciliteerd door het plaatselijk korps.

Duurzaamheid is op meerdere manieren in ons project verwezen. Ten eerste hebben wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat zelf muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen wat voor een duurzame samenleving van essentieel belang is. Ten tweede is het een feit dat we gaan voor de fiets als hét vervoermiddel voor het publiek een duurzame keus. Ten derde willen we met dit project bijdragen aan het versterken van een duurzame relatie tussen dorp en stad en ook tussen onze verenigingen onderling.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Fietstocht 750 2000 max
1 Slotspektakel 600 5500 max
       
       
       
       

 

Aan de concerten overdag doen al onze 750 muzikanten mee. Aan het Slotspektakel ongeveer 600 muzikanten.

In de diverse werkgroepen zitten ongeveer 35 verschillende personen. Dit zijn bijna allemaal muzikanten en vrijwilligers van onze verenigingen. Op 30 september 2018 en de dagen ervoor en erna zijn er ook nog ongeveer 100 andere vrijwilligers betrokken bij de organisatie van ons evenement.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dat 17 muziekverenigingen zo'n groot project gezamenlijk durven op te zetten, is op zich al bijzonder. Er is speciaal voor dit project een compositie opdracht verstrekt aan Geert Jan Kroon, een muzikant en componist uit één van onze eigen verenigingen. Geert Jan Kroon is een componist die zowel in Nederland als in Engeland bekend begint te worden. Een speciale compositie schrijven, die voor zowel Harmonie, Fanfare, Brassband, Doedelzakband en Showorkesten gelijktijdig kan worden uitgevoerd met zeer gevorderde en beginnende muzikanten is echt uniek. Het feit dat er binnen deze compositie Lûd fan de Middelsee ook nog een grote rol is weggelegd voor improvisatie, maakt dit project echter extra bijzonder. Dat 600 amateur-muzikanten samen gaan musiceren en improviseren is, voor zover wij weten, niet eerder vertoond. We spelen met jong en oud, beginners en gevorderden. Iedereen kan mee doen en samen maken we er een prachtig spektakel van.

We krijgen veel steun uit diverse hoeken voor ons bijzondere project. De voormalige gemeente Leeuwarderadeel en de gemeente Leeuwarden dragen het project een warm hart toe en steunen ons (zowel financieel als organisatorisch). Verder wordt het project gesteund door de dorpen in het voormalig Leeuwarderadeel en door o.a. het VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook zijn we geselecteerd als 1 van de 32 ‘Under de Toer’-projecten van CH2018. De provincie Fryslan steunt ons project d.m.v. een garantieregeling ten behoeve van de kaartverkoop. 

Begroting: 

We hebben een projectbegroting van 117.500,-. Een groot deel van de kosten gaat zitten in het Avondspektakel op het Oldehoofsterkerkhof. Dit is erg duur om te organiseren, omdat dit erg grootschalig is en er veel kosten zijn u.h.v. licht/geluid/podia etc. Uit welke kosten het bedrag van 117.500,- is opgebouwd, blijkt uit de projectbegroting die voor iedereen inzichtelijk is (indien gewenst). We hebben al 80.000,- aan gegarandeerde inkomsten. Voor het resterende bedrag, zouden we onder andere graag steun krijgen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De opbrengsten zijn als volgt opgebouwd:

 • Er is reeds een bedrag van 53.500,- toegezegd door diverse fondsen (o.a. VSB Fonds / Prins Bernhard Cultuurfonds / Mienskipsfonds gemeente Leeuwarden) en ook de gemeente Leeuwarden en de gemeente Leeuwarderadeel hebben ons financieel gesteund.
 • Het bedrijfssponsorplan is momenteel nog in de maak, we verwachten nog minimaal 4.000,- op te kunnen halen bij diverse bedrijven.
 • De kaartverkoop is inmiddels gestart via www.friesland.nl. Tot 1 juni kunnen geїnteresseerden gebruik maken van zogenaamde ‘early bird’-tarieven (dit geldt voor circa 1/3 van alle kaarten). Deelname aan de fietstocht inclusief toegang tot het Avondspektakel kost 19,- en toegang voor alleen het Slotspektakel kost 14,- (dit is inclusief 1,50 ticketfee omdat er online wordt besteld). Na 1 juni gaan de tarieven van alle kaarten met 2,50 omhoog. Middels deze ‘early bird’-constructie willen we mensen triggeren om z.s.m. kaarten te kopen. We hopen middels de kaartverkoop minimaal 40.000,- binnen te halen, maar hopelijk veel meer. 
 • Als de kaartverkoop onverhoop tegenvalt, kunnen we een beroep doen op de recettegarantieregeling die de provincie Fryslan heeft toegekend. De helft van de opbrengsten u.h.v. kaartverkoop zijn hierdoor gegarandeerd (met een maximum van 26.625,-). Deze regeling is speciaal gecreëerd voor de 'Under de Toer-projecten'.

Er zijn deadlines vastgesteld voor de diverse werkgroepen, zodat we 'on track' blijven. Elke werkgroep heeft ook een eigen budget, al deze budgetten tezamen vormen de totale projectbegroting. De werkgroep Financiën houdt toezicht, zodat er geen budgetoverschrijdingen plaatsvinden.

We zullen de komende 6 maanden nauwgezet volgen, hoe het gaat met de online kaartverkoop. We kunnen hiervoor gebruik maken van een speciaal hiervoor bestemd 'Online Dashboard' wat de organisatie van LF2018 ter beschikking stelt, omdat we gebruik maken van kaartverkoop via www.friesland.nl (hiervoor ontvangen zijn 1,50 per kaartje aan ticketfee).                                                                     De ervaring tot nu toe leert, dat de 'Under de Toer'-projecten het erg goed doen bij de bezoekers van LF2018. Veel evenementen zijn uitverkocht. We gaan er van uit dat we door onze grote achterban, sowieso behoorlijk wat kaarten moeten kunnen gaan verkopen. Onder andere ook door middel van de inzet van Facebook (pagina SML, pagina Lûd fan de Middelsee), de website van SML, de sites en facebookpagina's van onze verenigingen etc.

Omdat er al 53.500,- door diverse fondsen ter beschikking is gesteld en de provincie garant staat voor 26.625,- is er al circa 80.000,- euro gedekt. Rond halverwege augustus zullen we nagaan hoe het gaat met de kaartverkoop. Als dit onverhoopt al tegenvalt, is er de mogelijkheid om het project te downsizen (hier houden we bij het sluiten van contracten met leveranciers ook rekening mee). Voor 80.000,- kunnen we dit evenement ook door laten gaan, al wordt het dan veel minder spectaculair en dat willen we eigenlijk niet. We willen iedereen laten zien wat voor bijzonders wij al samenwerkende muziekverenigingen neer kunnen zetten en daarom zijn er nog wel extra financiële middelen nodig. Hiervoor doen we een beroep op uw fonds.

Wij hopen op steun van het Fonds van Cultuurparticipatie!

Locatie(s): 
Leeuwarden
Hijum
Finkum
Stiens
Jelsum
Britsum
Cornjum

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 226 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project Lud fan de Middelsee brengen jullie 750 muzikanten bij elkaar die actief zijn in 17 muziekverenigingen in de gemeente Leeuwarden. De onderlinge verschillen zijn groot: van brassband tot doedelzakgroep, en ongetwijfeld is er niveauverschil tussen de verenigingen. Jullie hebben een vorm weten te creëren waarin ruimte is voor deze verschillen maar waarin ook een eenheid ontstaat. Over en weer wordt er van elkaar geleerd en ook het experiment – in dit geval vooral muzikale improvisatie – wordt niet geschuwd. Zo zullen de 750 zeer verschillende muzikanten uitgedaagd worden om hun grenzen op te zoeken. En wie weet wat voor kruisbestuiving hierdoor in de toekomst nog zal ontstaan! Het plan bewijst de ambitie en inzet van de organisatie en is stevig onderbouwd. Het geeft voldoende vertrouwen in een goed resultaat, zowel artistiek-inhoudelijk als logistiek/organisatorisch. De muziekverenigingen bewijzen hiermee dat ze zichzelf willen uitdagen en, zoals jullie zelf zeggen, opnieuw willen uitvinden. Hopelijk blijven de leden van de 17 verenigingen de dwarsverbanden opzoeken, in dit soort grote projecten, maar ook op kleinere schaal.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Lûd fan de Middelsee gaat op een goede manier uit van de eigenheid van muzikale verenigingen en de eigen expertises en legt daardoor een nieuwe verbinding tussen musici die van elkaars praktijk kunnen leren. Ik verwacht dat dit project over voldoende kwaliteit en experimentele onderdelen beschikt voor de musici om uit hun comfort zone te treden en nieuwe ervaringen op te doen. Muzikaal gezien moeten alle verenigingen zich inzetten om van de verzameling genres een nieuwe harmonie te creëren. Daarnaast vereist het project in organisatorisch opzicht een stevige inzet en betrokkenheid bij alle muziekverenigingen. Het is ambitieus en niet eenvoudig om enerzijds 750 musici te organiseren en anderzijds een publiek van maximaal 2000 man logistiek in goede banen te leiden. De aanvraag geeft echter een goed inzicht in de organisatorische opbouw, wat vertrouwen geeft in de haalbaarheid van het project. De aanvraag getuigt ook van een gezonde dosis realiteitsbesef over de actuele waarde van de vereniging en wat er voor nodig is om die te behouden. Het project zal naar verwachting uitmonden in een goed zichtbaar en feestelijk muzikaal statement waarbij de meerwaarde van muzikale samenwerking centraal staat. En dat smaakt hopelijk naar meer...

afbeelding van Tryntsje Hospes

Hallo Thijs en Alexander,

We hebben nog diverse zaken gewijzigd n.a.v. jullie opmerkingen.

Er zijn onder andere  2 quotes toegevoegd aan de subsidie-aanvraag (vanuit de Graham Lowlanders Pipes & Drums en vanuit Fanfare Crescendo Hijum-Finkum)

Is de aanvraag zo akkoord of hebben jullie wellicht nog wat laatste tips? Dan nemen we die uiteraard graag mee.

We hebben een aantal foto's toegevoegd, maar die zien we niet bovenin verschijnen, maar alleen bij het kopje 'hoe ga je te werk'. Doen we iets niet goed wellicht?

We hebben ook een een video die we graag toe willen voegen, maar dat lukt helaas niet. Het gaat om https://www.youtube.com/watch?v=KL5YqcO5598. We krijgen dan foutmeldingen. Is hier nog een oplossing voor te vinden? Kunnen jullie de video wellicht voor ons toevoegen?

NB: onze begroting is behoorlijk uitgebreid. Is dit voldoende of moeten we de downloadbare modelbegroting toch ook nog invullen of kunnen we dat achterwege laten? Dit horen we graag nog.

Alvast bedankt voor jullie reactie!

Groet,

Tryntsje

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Tryntsje, omdat het einde van de Denk mee-fase in zicht is geef ik je graag nog een laatste tip.

Doordenkend op een van de aandachtspunten van Alexander zou je nog in kunnen gaan op de vraag: wat hoop je dat dit project oplevert voor de toekomst van SML? En wat betekent dit project voor de ontwikkeling van de individuele muziekverenigingen? Wellicht kun je een van die verenigingen vragen om daar een antwoord op te geven en dat te delen in deze rechterkolom (en dit citaat daarna opnemen in je aanvraag, de linkerkolom). Op die manier kun je laten zien dat het project van onderaf leeft.

Succes met de afronding!

Groeten Thijs

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

Uit je tekst blijkt duidelijk wat jullie van plan zijn. Wel leg je erg veel nadruk op de slotpresentatie en de fietsroute, terwijl voor ons interessanter is om te zien hoe dit project de actieve kunstbeoefening van jullie deelnemers gaat stimuleren, juist in het voortraject maar ook op de langere termijn. Dat is immers waar Jij Maakt Het Mee voor is: het ondersteunen van projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.  
Daarom is voor ons het proces misschien nog wel interessanter dan het uiteindelijke resultaat. Simpel gezegd: wat leren de deelnemers ervan, en op welke manier worden ze in het voortraject al betrokken bij het eindresultaat, maken ze dit project zélf? Was het hun eigen inbreng om meer met improvisatie te gaan doen? Dit zijn eigenlijk ook de vragen die Thijs al stelde. Dat mag van mij best nog wat extra aandacht krijgen. Maar op grote lijnen is je aanvraag helder.

afbeelding van Tryntsje Hospes

Hallo Alexander, 

Zou je me svp willen laten weten of e.e.a. inmiddels aan de eisen voldoet of dat er nog iets aan mankeert? We hebben nl. niet zoveel tijd meer om nog dingen aan te passen.

Wil je me anders wellicht even bellen op 06-51910805?

Alvast bedankt.

Groet,

Tryntsje

afbeelding van Tryntsje Hospes

Wil iemand maandag svp even rageren op mijn bericht van vorige week maandag? We hebben niet heel lang meer de tijd om dingen aan te passen, dus als dat nodig is, hoor ik het graag zo snel mogelijk.

Groet,

Tryntsje

afbeelding van Tryntsje Hospes

Hallo Alexander,

Het is inderdaad even stil geweest. Dat kwam omdat ik nog in afwachting was van o.a. de componist i.v.m. de rol van improvisatie in het Slotspektakel. Daar heb ik inmiddels meer info over in opgenomen in onze aanvraag.

De kaartverkoop is inmiddels inderdaad gestart. Er zat nog een fout in de toegangsprijzen. De organisatie van LF2018 had de ticketfee van 1,50 niet goed verwerkt in de prijzen, waardoor de prijzen te laag waren weergegeven. We hebben daarom nog geen ruchtbaarheid gegeven aan de kaartverkoop op onze site.

De prijzen zijn vandaag aangepast, dus we gaan vandaag/morgen op onze site www.sml.frl vermelden dat de kaartverkoop 'live' is. Ook wordt er een speciale FB-pagina aangemaakt voor ' Lud fan de Middelsee'  waar we uiteraard ook een evenement op aan gaan maken. Dit is bijna klaar.

Aanstaande zaterdag hebben we weer een overleg met alle verenigingen. Hier gaan we iedereen ook attenderen op de kaartverkoop via www.friesland.nl, zodat iedereen de achterban kan mobiliseren. De posters zijn dan ook klaar voor verspreiding (iedere vereniging krijgt deze mee).

Is de tekst zo wat jullie betreft beter geschikt? Ik heb er nog wel eea in gewijzigd.

Groet,

Tryntsje

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

De kaartverkoop via friesland.nl is inmiddels gestart zie ik (op sml.frl nog niet, klopt dat?). Gaat het goed? 
Op dit platform is het een beetje stil. Je hebt nog ruim twee weken de tijd om de aanvraag aan te scherpen. Ik raad je aan die tijd te gebruiken. Ten overvloede: Geüploade projectplannen e.d. nemen we niet mee bij beoordeling. 

Groeten,

Alexander 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Tryntsje, ook namens mij welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips & inspiratie.

Mooi idee om zo’n grootschalige samenwerking aan te gaan en goed dat jullie hier professionals bij betrekken. Ik denk net als Alexander dat het zinvol is om je te focussen op een bepaald onderdeel van het project (zoals improvisatie) om in aanmerking te komen voor de subsidie. Je zou kunnen nadenken over de volgende vragen: is het voor het eerst dat de verenigingen met improvisatie werken? Hoe maken ze daar kennis mee? Wie begeleidt dat? Vindt dat tijdens reguliere repetities plaats of op aparte oefenmomenten?

Wellicht is het ook nog interessant om leden mee te laten denken op dit platform over dit onderwerp. Vinden ze het spannend? Waarom willen ze deze uitdaging aangaan?

Ter inspiratie: een kort artikel over een improvisatieproject dat ik met mijn fanfare heb gedaan in samenwerking met een saxofoonkwart (pagina 22), http://www.fanfarecoach.nl/nieuws/fanfare-2-0/

Groeten Thijs

afbeelding van Tryntsje Hospes

Hallo Alexander,

Bedankt voor je snelle reactie.

Ik heb inmiddels al heel wat informatie geupload (projectplan, projectbegroting, uitgebreide toelichting en locatie-overzicht). 

Zou je deze informatie wellicht eerst door willen nemen? Daar staat nl. al heel veel in. Of moet ik het echt overzetten naar de diverse vakken in het aanvraagformulier?

Dit project is zeker geen eenmalige actie. We zijn vorig jaar gestart met ons samenwerkingsverband SML en het is een begin van een samenwerking tussen 17 muziekverenigingen die hopelijk nog vele jaren gaat duren. Hierover lees je ook meer in de diverse bijlages. De samenwerking moet dus zeker een bestendige en diepe invloed op onze verenigingen en muzikanten hebben.

Ons samenwerkingverband SML is ook al echt van toegevoegde waarde gebleken het afgelopen jaar. We hebben al diverse optredens met z'n allen gedaan die we als 'zelfstandige' korspen niet hadden kunnen doen (zie ook de SML-website en Facebook). De gemeente (waaronder de wethouder van Cultuur) is ook erg blij met het feit dat ze nu 1 aanspreekpunt hebben om zaken omtrent de muziekverenigingen in Leeuwarden te bespreken. 

We organiseren op 31 maart aanstaande ons eerste SML-solistenconcours in Leeuwarden. Hier doen 43 mensen van diverse muziekverenigingen aan mee. De wethouder van Cultuur van Leeuwarden Sjoerd Feitsma zal het solistenconcours gaan openen. En elke laatste zondag van de maand geven we sinds mei 2017 met meerdere verenigingen concerten in de binnenstad van Leeuwarden. Dit zijn allemaal initiatieven die we zijn ontstaan uit ons samenwerkingsverband. Voorheen waren de muziekverenigingen veel meer intern gericht.

We helpen elkaar en leren van elkaar en dat geeft ons allemaal nu al heel veel energie.

We gaan niet binnen 2 jaar weer zo'n groot spektakel als 'Lud fan de Middelsee' organiseren, maar we gaan zeker nog mooie dingen samen doen en wellicht over een paar jaar ook wel weer een groot evenement.

Kan ik je wellicht ook bellen om je vragen toe te lichten? Dat is wellicht makkelijker dan een heel verhaal te typen. Morgen overdag is het wel wat lastig, maar rond 17:00 zit ik waarschijnlijk wel in de auto. 

Groet,

Tryntsje Hospes

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

De communicatie rond de aanvraag loopt in principe online via dit platform. Mocht je echt ergens niet uitkomen, dan kan je altijd even bellen naar het algemene nummer. Ik ben volgende week woensdag en vrijdag op kantoor aanwezig.
Wij beoordelen geen geuploade projectplannen, maar kijken graag mee met de informatie die je in de tekstvakken schrijft. Uiteindelijk wordt alleen de informatie die in de linkerzijde zichtbaar is beoordeeld. Met de vragen die in de tekstvakken staan proberen we je ook verder op weg te helpen, het biedt ook anderen de mogelijkheid om mee te denken met jullie plan. Tip: hou het compact en to the point.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Het samenbrengen van zo veel muziekverenigingen is tamelijk uniek, de manier waarop jullie die samenwerking vormgeven – met een fietsroute, en concerten op unieke locaties in de omgeving, waaronder een kerkhof – is origineel.

Waar ik nog wel vraagtekens bij heb, is of deze samenwerking een bestendige en diepe invloed heeft op alle participanten, of dat het een eenmalig avontuur is. Je schrijft dat jullie jezelf opnieuw willen uitvinden. Daarbij noem je o.a. het maken van bijzondere formaties en ruimte voor improvisatie. Dat vind ik interessant. Kan je laten zien hoe jullie dat gaan borgen? Worden er bijvoorbeeld workshops improvisatie georganiseerd, wordt er met coaches gewerkt, etc? Over die concrete activiteiten zou ik graag meer willen weten. Vooral dit deel is subsidiabel (meer dan het slotconcert), dus richt je vooral daarop.

En is dit project een opmaat om in de toekomst tot meer samenwerking en kruisbestuiving te komen, of is het een eenmalige uiting in het kader van Culturele Hoofdstad 2018? Daarover lees ik graag meer.

Houd er trouwens rekening mee dat timing van belang is: de subsidiabele activiteiten moeten tussen de 12 weken en de 6 maanden van de start van de Denk Mee fase plaatsvinden.

N.b. klik op het tabblad 'bewerken' en daarna op 'Denk mee (meer projectinformatie) om de begroting te uploaden in txt, pdf, xlsx, xls, csv, doc of docx.