menu denk mee beslis mee maak mee

Leiden te water / Overdevloer

Een futuristisch muziektheater event door en...

Stichting BIND / Veenfabriek
19 oktober 2018 tot 31 januari 2019
muziek, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€8.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Foto's van de voorstelling en de bewerkte beelden van de straatinterviews

Door Nita Kersten op wo 6 feb
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Leiden te water / Overdevloer

Een futuristisch muziektheater event door en voor Leidenaren

afbeelding van Nita Kersten

Ingediend door:

Nita Kersten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we Leidenaren die de installatie binnenstappen prikkelen een creatieve draai te geven aan hun visie op de stad en echt hun fantasie op de toekomst los te laten?

Wat ga je doen?: 

Leiden te water / Overdevloer

Leiden ligt onder de zeespiegel. Door het broeikaseffect smelten de poolkappen in een razend tempo en stijgt het zeeniveau exponentieel. Wat als de dijken het niet meer houden? En Leiden onder water komt te staan?

Je vertrouwde stad in de toekomst onder water. Een gedachte die bij de meeste Leidenaren wel eens in een flits is opgekomen. Zeker nu de opwarming van de aarde steeds reëler lijkt te worden. Stichting Bind en de Veenfabriek organiseren daarom een kunstproject waarin Leidenaren met elkaar in gesprek gaan over deze kwestie én invulling geven aan een muziektheater event hierover.

Het project bestaat uit drie verschillende blokken. In de eerste twee blokken nemen twee verschillende groepen, elk vanuit een andere ingang, deel aan het project. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de groep van het tweede blok, aan de slag gaat met de input van de deelnemers uit het eerste blok. In het derde blok komt alles samen tijdens een muziektheater event op 21 en 22 december 2018. Een event dat lijkt op een muziektheatervoorstelling, omdat er sprake is van een bepaalde verhaallijn en dramaturgie, maar dat is opgezet als een soort festival. Je kunt er meerdere dingen zien en doen. Bijzonder aan het event is dat de deelnemers van het eerste blok, te zien krijgen wat er door de andere groep met hun input is gedaan.

Eerste blok / de installatie / de acterende voorbijgangers

In het eerste blok doen 40 tot 60 Leidenaren mee. Op markten, straten en pleinen in Leiden worden voorbijgangers uitgenodigd een installatie in te stappen. De installatie ziet eruit als een futuristische onderzeeër. Als je er binnenstapt kom je tegenover een futuristisch geklede ‘interviewer’ te zitten. De interviewer neemt je mee in het idee dat Leiden in het jaar 2050, op de punten van de daken en kerken na, onder water staat. De Leidenaren van 2050 hebben echter een manier gevonden om het leven in de stad zoveel mogelijk door te laten gaan.

De interviewer stelt je vragen als; Hoe zou jij naar je werk gaan als je kantoor in een waterdichte cabine in een pand onder water zit? Hoe ziet een avondje stappen op 4 meter diepte eruit? Er wordt je gevraagd je antwoorden te delen voor de camera die ook in de installatie staat (à la het vroegere Villa in de kast). Daarbij is het van belang dat je je antwoord in een ‘actieve vorm’ geeft. Je moet je dus op dat moment voorstellen dat het daadwerkelijk 2050 is en de stad onder water staat. Je antwoord op de eerstgenoemde vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn; “Tegenwoordig moet ik een uur eerder opstaan dan vroeger. Ik moet eerst mijn duikpak aantrekken en mn zuurstofflessen vullen voordat ik naar m’n werk kan”.

Om je fantasie een eindje op weg te helpen liggen er in de onderzeeër kleine rekwisieten klaar, zoals een duikbril, een plantenspuit voor waterdruppels in je haar, een futuristisch surfjasje of een badeend. Ook krijg je vantevoren een voorbeeldfilmpje te zien, om je een idee te geven van wat de bedoeling is. 

Deelnemers wordt dus niet alleen gevraagd hun fantasie te gebruiken maar ook om die fantasie uit te spelen, te acteren. Een ervaring die je als nietsvermoedende voorbijganger op een onverwacht en spontaan moment in aanraking brengt met spel, fantasie en kunstbeoefening.

De gedraaide beelden kun je zien als ‘videoboodschappen’ uit de toekomstige stad. Ze vormen het inspiratiemateriaal voor de volgende groep deelnemers. Ook zijn de videoboodschappen daadwerkelijk onderdeel van het uiteindelijke event doordat ze geprojecteerd worden op schermen.

Tweede blok / het repetitieproces / de makende koorleden

In het tweede blok nemen 30 leden en hun dirigent van het Leidse gelegenheids gospelkoor van het festival Songs of Freedom deel. Zij gaan als makers, zangers en spelers aan de slag en beginnen hierbij met de ‘videoboodschappen’ uit de installatie. Wat zijn de ideeën van hun stadsgenoten over een toekomstig Leiden onder water? En hoe kan een bepaalde boodschap een goede plek krijgen in het geheel van het event? Welk lied past bij die boodschap? En hoe zing je dat lied? Tijdens het event vertolken de koorleden de rol van ‘de stadsraad’, dat zich door middel van zang en mise en scène, uit over de toestanden in de stad. Onder begeleiding van een regisseur (Nita Kersten) en componist (Bastiaan Wotjer) krijgt de invulling van het event al sparrend vorm.

Vervolgens wordt er gerepeteerd om de ‘videoboodschappen’ en de dramaturgie/verhaallijn die is ontstaan, zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Er wordt gewerkt aan de gekozen songs en een levendige mise en scène door te oefenen in zang, spel, beweging en bovenal bezieling. Hoe breng je een bepaalde emotie of sfeer in je zang? Hoe zet je je klankkleur, je houding of mimiek in, om precies dát over te dragen aan je publiek wat je voor ogen hebt? De koorleden worden in het repetitieproces naast de regisseur en componist, bijgestaan door twee acteurs van de Veenfabriek, die de rol van vertellers hebben. De functie van de acteurs is al het gemaakte materiaal (de videoboodschappen, de songs en mise en scène van het koor) tijdens het event ‘aan elkaar te praten’. Daarnaast ondersteunen zij de koorleden in hun performance door hen mee te trekken in een bepaalde spelkwaliteit.

Derde blok / de voorstelling / een uitwisseling

Tijdens het derde en laatste blok vindt op op 21 en 22 december 2018 het muziektheater event in het Scheltema gebouw van de Veenfabriek plaats.

Als deelnemer van de installatie ben je natuurlijk eregast van dit uiteindelijke event. Super nieuwsgierig kom je kijken om jouw videoboodschap terug te zien en te ontdekken wat er door de andere deelnemers mee is gedaan. Als koorlid geef je de deelnemers uit de installatie een speciaal ontvangst en ga je naderhand met elkaar in gesprek. Zonder dat je elkaar in levende lijve hebt ontmoet, heb je samen meegewerkt aan een kunstproject. Er is een verrassende uitwisseling van creaties en ideeën ontstaan, die in het alledaagse leven niet tot stand was gekomen. Het eindresultaat is een multidisciplinaire en interactieve avond, waarin de deelnemers uit de installatie en de koorleden samen de hoofdrol spelen.  

En het gewone publiek dat op het event afkomt? Wat maken zij mee? Dat waant zich vanaf binnenkomst in 2050, enkele jaren nadat de zee als een zondvloed over de stad is gekomen. Veilig aangekomen in het submarine-buurthuis wordt er door de stadsraad verslag gedaan van de stand van zaken in de stad. Op verschillende plekken is te zien hoe Leidenaren hun bestaan op én onder de waterspiegel hebben voortgezet. Je kunt als publiek zelf ook een nieuwe videoboodschap achterlaten in de installatie uit het eerste blok. Op grote schermen komen berichten binnen van stadsbewoners die vertellen over hun nieuwe leven. Over de problemen die ze tegenkomen en de oplossingen die ze hebben gevonden. Winkels en huizen op vlotten? Schoolklasjes in rondvaartboten? Dansen onder water in een zuurstofcocktailbar? En zijn we als mens eigenlijk schuldig aan die overstroming? Als een soort zondvloed? Afhankelijk van de ideeën van de deelnemers wordt de inhoud en vorm bepaald.

Vooronderzoek / een persoonlijke toelichting van Maud en Nita

Leiden te water is onderdeel van het vierjarige traject Overdevloer, een coproductie van de Veenfabriek en stichting BIND. Overdevloer heeft als doelstelling om muziektheater voor en door de gemeenschap van Leiden te maken. Wij, theatermakers Maud Dolsma en Nita Kersten, onderzoeken in Overdevloer wat er leeft in de stad en bieden met het project de ruimte aan Leidenaren hun gedachtegoed of talent in een creatief maakproces vorm te geven.

Overdevloer trapte in 2017 af met een vooronderzoek, dat o.a. bestond uit een serie interviews met stadsbewoners rondom de locatie van de Veenfabriek. Om zo Leiden en haar inwoners eerst maar eens te leren kennen. Aan de hand van het thema Toekomst (één van de hoofdthema’s van de Veenfabriek) spraken we met verkeersregelaars, winkeliers, gepensioneerden, jonge studenten en vele anderen. We merkten op hoe graag mensen hun verhaal delen.

De mogelijkheid om je verhaal (of idee over de stad) te delen hebben we getransformeerd tot het concept van de installatie. We dagen deelnemers echter uit om een stapje verder te gaan dan alleen het vertellen van hun verhaal. We vragen ze om hun fantasie op de loop te laten, een fictief idee uit te denken en dit te spelen. Op deze manier willen we een laagdrempelige maar ook uitdagende vorm van vrijetijds kunstbeoefening neerzetten, die aansluit bij de ‘vertel behoefte’ die we hebben geproefd bij mensen.  

Wat ook opviel, was dat de dreiging van de stijgende zeespiegel meerdere malen ter sprake kwam. Met name het visioen van een buitenlandse student die zich de futuristische overleving van Leiden onder water voorstelde, sprak tot de verbeelding. We hebben dit idee daarom als inhoudelijk uitgangspunt gekozen voor het project. Het dient als een kapstok die mensen inhoudelijk aanspreekt, om er vervolgens door de deelnemers ook weer een eigen draai aan te laten geven.

“When I think of the future, it’s hard not to think of the enviroment. This street is 2 metres below sealevel. Some of us will survive the flooding, I think the Dutch will survive. They have always been briliant in fighting the water. Because of the changing climate we will have floating cars.”                                                                                                                    Matyas, de geïnterviewde student uit Hongarije

Ook merkten we dat mensen in hun keuze voor een intensief vrijetijdsproject graag iets vernieuwends willen meemaken, maar tegelijkertijd het liefst willen werken vanuit iets dat vertrouwd is. Als mensen graag zingen in een koor, is men niet heel snel geneigd om te gaan acteren in een voorstelling. Reden voor ons te zoeken naar een toegankelijk en verfrissend concept: een muziektheater event. Waarbij je als deelnemer vanuit je eigen kracht en passie (koorzang) onderdeel bent van een laagdrempelig event maar tegelijkertijd wel degelijk de grenzen van je passie verkent en verlegt.  

Belangrijke ontmoetingen tijdens het vooronderzoek

De ontmoeting met initiatiefneemster van het gelegenheids gospelkoor Song of Freedom, Jacintha Groen, heeft het concept aan het rollen gebracht. Jacintha polste bij haar vaste collega koorzangers en proefde serieuze interesse in het project. Juist de kans om meer over spelen te leren sprak mensen aan. Want als er iets waardevol is om te ontwikkelen voor een gospelkoor, is het wel je vermogen om bezieling in je songs te brengen. Een vaardigheid die we volop zullen aanspreken tijdens het repetitieproces.

"Ik wil meedoen omdat je ervaring kan opdoen in de combinatie van zang en spel (toneel). Ook het onderwerp lijkt me erg interessant en de manier waarop daar d.m.v. zang, spel en muziek een draai aan gegeven wordt.”                     M. van Muijden, koorlid

“Ik doe mee omdat ik het erg leuk vind om in een groot koor te zingen. Nu dat het gecombineerd wordt met toneel word het voor mij nog leuker. Ik heb meerdere podia mogen bezingen maar nooit is dat gecombineerd met toneel. Daardoor lijkt het mij toch heel erg leuk om dat eens mee te mogen maken.”                                                             G. van Keulen, koorlid

Tot slot deden we de ontdekking dat Leiden Marketing het jaar 2018 heeft uitgelicht als Jaar van het Water. Een thema dat perfect aansluit op ons concept. Leiden Marketing richt zich op de promotie van de stad. Samen met het Conventionbureau zijn zij gespecialiseerd in het organiseren van events en congressen. De samenwerking met deze partij heeft de potentie een grote boost te geven aan de marketing en publieksbereik. Het feit dat we hebben gekozen voor een muziektheater event (ipv een reguliere theatervoorstelling), is mede ingegeven door de samenwerking met dit instituut. Events zijn immers de specialisatie van deze partij en zij kunnen hierin een adviserende rol hebben. Ook is Leiden te Water op deze manier voor Leiden Marketing een onverwachte aanvulling op de agenda binnen hun themajaar, dat past binnen hun lijn om cultuur onder de aandacht te brengen.

Hoe ga je te werk?: 

September / voorbereiding, audities, bouwen installatie

In september start de voorbereiding van het project. Dit bestaat uit het verder uitwerken van het concept, productionele voorbereidingen en het bouwen van de installatie. Met name het uitwerken van de aanpak om voorbijgangers op een zo toegankelijke mogelijke manier te te verleiden tot deelname aan de installatie verdient in deze fase extra aandacht.

Oktober / de straat op en eerste repetitie

Eind september en begin oktober zal de installatie op vijf verschillende locaties/momenten in Leiden een plekje krijgen. Regisseur Nita en componist Bastiaan zullen als futuristische interviewers plaatsnemen in de installatie en de voorbijgangers aanspreken.

Ook starten de repetities met het koor. Door middel van ‘maakopdrachten’ rondom de videoboodschappen geven de koorleden stap voor stap invulling aan het event. Welke song past bij welke boodschap? In de keuze voor songs wordt geput uit bestaand gospel repertoire maar er wordt wel een eigen draai gegeven. De vraag aan het koor is dan bijvoorbeeld: hoe klinkt ‘Oh happy day’ als je het onder water zingt?

November / vol in het maakproces

Nu het idee voor de voorstelling in de grondverf staat wordt er gewerkt aan de uitvoering hiervan. Er wordt geoefend op de kwaliteit van zang en spel. Door naast het repeteren zang en spel oefeningen te doen, krijg je als deelnemer de ingrediënten om een nieuwe stap te zetten in de kwaliteit van je performance.

December / alles komt samen en speeldagen

In december starten de repetities met de twee acteurs van de Veenfabriek erbij. Tijdens drie montage dagen komt alles samen. Er wordt gerepeteerd met de projectieschermen, kostuums, licht en geluid. Iedereen is klaar voor het publiek en de ontmoeting met de deelnemers van de installatie.  

Repetitiedata: 19 oktober, 26 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december, 15 en 16 december

Het event: 21 en 22 december 

Met wie werk je samen?: 

Meer over de deelnemers van de installatie

Een groep mensen over wie we nog niet veel kunnen zeggen omdat we ze nog moeten ontmoeten. We richten ons op jongeren en volwassenen van 10 tot 100 jaar. Iedereen die voorbij komt lopen, nieuwsgierig en enthousiast is, wordt van harte welkom geheten.

Meer over het koor

Sinds enkele jaren organiseert Jacintha Groen vanuit eigen initiatief het festival Songs of Freedom, ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het festival vindt jaarlijks plaats, een dag voor keti koti. Onderdeel van dit festival is het bijeenbrengen van een groot gelegenheidskoor waaraan Jacintha zelf ook deelneemt. Het koor zingt o.l.v. dirigent Tim Hermsen gospel en african rituals. Dit jaar deden 94 enthousiaste zangers mee. Een deel van deze groep, neemt nu deel aan ‘Leiden te water’. Ook dirigent Tim zal onderdeel zijn van het proces.

De samenwerking tussen dit koor en de Veenfabriek krijgt heeft zelfs al een vervolg op de planning staan, tijdens de viering van Songs of Freedom in 2019. De bedoeling is dat dit het begin is van een hopelijk langdurige samenwerking.

Meer over Leiden Marketing

Leiden Marketing is de organisatie om Leiden regionaal en (inter)nationaal op de kaart te zetten en om meer toeristische en zakelijke bezoekers naar Leiden te trekken. De organisatie geeft invulling aan het merk 'Leiden, Stad van Ontdekkingen'.

Meer over de Veenfabriek

De Veenfabriek maakt spraakmakend muziektheater dat door heel Nederland en ver daarbuiten te zien is. Hoe ver een voorstelling ook reist, haar oorsprong ligt in Leiden, dat is waar het allemaal begint. Midden in de binnenstad, boven in het Scheltema gebouw ontstaan de ideeën en begint de inspiratie te borrelen.

De Veenfabriek heeft het eerste initiatief tot het vierjarig traject genomen. Samen met de ervaring van Stichting Bind wordt dit nu uitgevoerd. De Veenfabriek investeert geld, productiewerk, marketing, twee acteurs, een componist en stelt het gebouw beschikbaar. De drijfveer van de Veenfabriek is de deuren van het gebouw te openen en nieuwe verbindingen aan te gaan met de omgeving en bewoners.

Meerwaarde samenwerking

De samenwerking tussen stichting BIND, de Veenfabriek, het koor en Leiden Marketing levert een daadwerkelijke samenkomst van ieders kennis, kunde en netwerk op. Door allen vanuit een eigen specialiteit bij te dragen aan het project, wordt er in zijn geheel iets vernieuwends neergezet. BIND brengt ervaring uit het community theater, de Veenfabriek biedt een platform, het koor brengt een netwerk van enthousiaste deelnemers en Leiden Marketing brengt ervaring in events en publieksbereik. Je zou kunnen zeggen dat de organiserende partijen eigenlijk net als de deelnemers, iets creëren dat ze alleen nooit hadden kunnen bedenken en doen. Er ontstaat geen doorsnee voorstelling, maar een heel traject, die Leidenaren in verschillende fases op een verrassende manier betrekt in het creëren van een muzikale en theatrale gebeurtenis.

Rol van begeleidende professionals

‘Leiden te water’ wordt begeleidt door een aantal professionele makers. Als vrijetijdskunstenaar kun je op deze manier naast je baan en privéleven, onderdeel zijn van een stevig en professioneel opgezet project. Je werkt immers met mensen die er fulltime en vanuit hun professie mee bezig zijn om alle randvoorwaarden te verzorgen. Zowel op productioneel als artistiek niveau. Dit geeft jou als deelnemer alle tijd en ruimte je te storten op je eigen ontwikkeling en de ervaring met elkaar als groep. De professionals zijn er om jou een stap verder te brengen en het project op te tillen, zodat je echt vol trots met het publiek kunt delen wat je hebt geleerd, meegemaakt en gemaakt.

Maud en Nita / Overdevloer

Het vierjarig traject van Overdevloer wordt uitgevoerd olv Maud en Nita. Deze editie is echter grotendeels in regie van Nita, ivm werkzaamheden van Maud elders. Maud zal mogelijk als regie-assistent optreden in de laatste fase van het repetitieproces.

Regisseur Nita / stichting BIND

Nita is o.a. oprichter en regisseur van het collectief Sir Duke dat bij Orkater voorstellingen maakt. Daarnaast is zij (samen met regisseur Anne Maike Mertens) oprichter van stichting BIND. Vanuit deze stichting maakt zij sinds 2011 voorstellingen die een concrete verbinding aangaan met vrijetijds kunstbeoefening. Haar streven is met deze voorstellingen theater te maken dat stevig is geworteld in de maatschappij en voor iedereen toegankelijk. Voor eerdere projecten met dit uitgangspunt zoals BREI III en Liefdesbiecht II, ontving Nita een bijdrage van Jijmaakthetmee.

In ‘Leiden te water’ is Nita regisseur/begeleider van het maakproces en de voorstelling (van aanvraag tot afronding). Haar doelstelling is een traject neer te zetten waarin de deelnemers zich eigenaar voelen van het maakproces. Nita is een docerend regisseur en werkt vanuit de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer naar een voorstelling of presentatie toe, zodat iedereen in zijn of haar kracht komt te staan.   

Componist Bastiaan Woltjer

Bastiaan speelde als trombonist vanaf 2006 in een groot aantal voorstellingen van muziektheatergroep De Veenfabriek in regie van Paul Koek. In 2016 werkte Bastiaan als componist bij de Veenfabriek aan de voorstelling Mahagonny, My videoland, gebaseerd op verhalen van verstandelijk beperkten. Vanaf 2017 is Bastiaan als trombonist, componist en muzikaal leider vast verbonden aan de Veenfabriek.

Bas stort zich in dit project op het muzikaal begeleiden van de zangers in samenwerking met dirigent Tim. Samen met de koorleden gaat hij op zoek naar een passend geluid voor deze voorstelling. Vanuit zijn rijke ervaring als muzikant en componist is hij in staat de deelnemers een stap verder te brengen in hun ontwikkeling als zangers.

Wat is verder van belang om te weten?: 

 

  Bereik: 
  aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  1 auditie 40 tot 60  
  11 repetities 30  
  5 dagen op straat met installatie  40 tot 60 300 tot 600 voorbijgangers
  3 montagedagen 30 + professionals  
  3 events 30 + professionals 360
         

   

  Wat maakt het project bijzonder?: 

  Nog even samengevat. Wat is er nu kenmerkend en speciaal aan dit project?

  Artistiek inhoudelijk

  • De deelname van twee verschillende groepen, waarbij de ene groep met de input van de andere groep aan de slag gaat. De uitwisseling van ideeën en creaties die deze aanpak teweegbrengt, geven een bijzonder effect aan het concept.
  • De originaliteit om mee te kunnen doen aan een voorstelling én invloed te hebben op die voorstelling, door een videoboodschap in een installatie achter te laten.
  • De ondersteuning van professionals biedt stevige draagkracht en uitdaging aan de deelnemers.

  Impact

  • De mogelijkheid om deel te nemen op twee niveaus. Bij de installatie is je deelname laagdrempelig en kortstondig, als koorlid is je deelname intensiever en langdurig.
  • Het feit dat Leiden te Water onderdeel is van een vierjarig traject en daardoor de komende jaren de kans heeft zich te ontwikkelen. Er is ruimte om te leren door de zekerheid van de terugkeer van het project.
  • De samenwerking met Leiden Marketing en hun potentie tot groot publieksbereik.

  Innovatie in samenwerking

  • De samenwerking tussen stichting BIND, de Veenfabriek, het koor en Leiden Marketing leveren een daadwerkelijke samenkomst van ieders kennis, kunde en netwerk op. Door allen vanuit een eigen specialiteit bij te dragen aan het project, wordt er in zijn geheel iets vernieuwends neergezet. Er ontstaat geen doorsnee voorstelling, maar een heel traject, die mensen in verschillende fases op een verrassende manier betrekt in het creëren van een muzikale en theatrale gebeurtenis.
  Begroting: 

  Het geld zal o.a. worden besteed aan de bouw van de installatie, decor (o.a. de projectieschermen), kostuums, lunch, snacks en diner tijdens de montage/ voorstellingsdagen en de betaling van de professionals.

  De gemeente Leiden heeft al een groot deel van de begroting beschikbaar gesteld voor dit project. Ook loopt er een aanvraag bij Fonds 1818.

  Locatie(s): 
  Veenfabriek Leiden, Scheltema gebouw

  Uitslag Beslis mee

  FCP29
  max 50 / 2 van 2 gestemd
  publiek49
  max 50 / 98 gestemd
  totaal78
  75 is gehaald!
  De stemperiode is voorbij.

  Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
  afbeelding van Lidian Fleers

  Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

  Leiden te water biedt de stad een project dat de inwoners actief laat worstelen met een steeds urgenter wordend vraagstuk. Jullie aanpak met betrekking tot de ontwikkeling van de deelnemers is nog wat top down en summier omschreven, maar jullie hebben hier wel een duidelijke artistieke visie op welke rol de amateurs in gaan nemen en bieden hen de ruimte om een creatieve bijdrage te kunnen leveren en waardoor er sprake is van ontwikkeling. Kortom een spannend proces. Tevens verwacht ik dat de actieve samenwerking tussen het gospel koor, Stichting Bind, de Veenfabriek en de Leiden City Marketing de nodige vruchten af kan werpen voor kruisbestuiving op de langere termijn en waardoor er weer nieuwe doelgroepen zullen worden bereikt. Het is bijna Virtual Reality meets community art. Succes met de uitvoering!

  afbeelding van Alexander Klapwijk

  Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

  Samen met het koor Songs Of Freedom gaan Veenfabriek en Stichting Bind een muziektheatervoorstelling maken rondom een maatschappelijk thema. Je aanvraag gaat soms erg de details in als het gaat over inhoud en de thematiek van de voorstelling, dat maakt het soms wat lastig te lezen. Het gedeelte dat gaat over de Leidenaren die op straat om hun bijdrage gevraagd worden werkt voor mij soms ook wat verwarrend: het is een leuk en nieuw onderdeel van het plan, maar hoe dit in de praktijk gaat werken, blijft voor mij een vraag. Ik had het sterk gevonden als uit je plan naar voren zou komen hoe je de voorbijgangers activeert om mee te doen aan de voorstelling: hoe wordt een voorbijganger een deelnemer?

  Maar wanneer ik naar de samenwerking met het koor kijk, dan wordt duidelijk dat juist het koor het echte middelpunt is van de samenwerking. Wat mij betreft heb je goed omschreven dat het koor echt betrokken wordt bij het tot stand komen van de voorstelling, dat de behoeften van de koorleden centraal staan en dat het project voor hen een grote impact kan hebben. De koorleden worden ‘meemakers’ en niet alleen deelnemers. Wat mij betreft maakt dat je plan sterk en interessant. Hopelijk helpt dit project om het gelegenheidskoor dat is ontstaan rondom het festival Songs Of Freedom / Keti Koti verder te ontwikkelen. Mooi dat de samenwerking met het koor ook al een beoogd vervolg heeft. Succes!

  afbeelding van Nita Kersten

  Beste coaches en lezers, 

  Zoals ik net ook al in mijn antwoord aan Diane schreef, ik heb vandaag mijn laatste versie online gezet voordat ik de beslis mee fase aanvraag. Ook nog wat kleine aanpassingen gedaan nav de feedback van Diane.

  Heb er behoorlijk hard aan gewerkt om echt met alle feedback aan de slag te gaan. Niet alleen door het beter te verwoorden en meer vanuit deelnemers perspectief te benaderen, maar ook door nog wat te schaven aan het concept en een extra samenwerkingspartner te zoeken.

  Ik hoop dat dit plan nu goed aansluit en klaar is voor de volgende fase.

  Het enige dat nog ontbreekt is een plaatje! Daar ben ik mee bezig, verwacht ik heel spoedig te hebben.

  Groet,

  Nita

  afbeelding van Diane Frenay

  Beste Nita, 

  Ik heb deze aanvraag door de vakantieperiode te laat gezien waardoor ik je niet veel input kan geven, dat spijt me. Alexander heeft dat echter wel al uitgebreid gedaan en je flink aan het werk gezet zie ik. Het is niet mijn bedoeling je nog meer werk te bieden, ik zal proberen het juist simpeler voor je te maken door je wat richting te geven. Wat ik lees in je projectomschrijving brengt me op deze tip: De vraag waar je meedenkers voor zoekt ; hoe kunnen we Leidenaren prikkelen die de installatie instappen is nou juist de vraag die Alexander aan jullie stelt.

  Ik denk dat 'het maken' met de voorbijgangers veel meer aandacht verdient, zowel het betrekken, het bereid krijgen om bij te dragen voorafgaand aan de interviews en zorgvuldige aandacht voor wat men brengt tijdens het interview. en een gode afronding waarin je ze juist verder betrekt bij het project.

  Het begint met ze over de drempel te krijgen: Waarmee lok je Leidenaren precies naar binnen? iets binnenstappen vormt al snel een drempel, omdat ze met een ander doel de stad in gaan.door mensenecht  te 'zien'  en met aandacht (denk Parade) uit te nodigen, schep je veiligheid en vertrouwen.

  Mensen zijn wel bereid iets bij te dragen als het onderwerp ze raakt, en ze het gevoel hebben dat hun bijdrage er toe doet; het is dus belangrijk dat ze dat gevoel hebben. Waar dragen ze precies aan bij? wat is je doel? is het doel bijdragen aan een voorstelling of aan een bewustwordingsproces over het broeikaseffect?

  En hoe benader je hen letterlijk; de stap voordat ze in de tent hun verhaal komen doen? nodig je hen uit voor een interview,  om deel ut te maken van een muziektheaterfestijn of om uiting te geven aan hun angsten, gevoelens, hoop of creativiteit als het om overleven gaat bij het stijgen van de zeespiegel? de angst is voor sommigen al reeeler dan voor anderen, 2050 is echt niet ver weg. Voorzichtgiheid is dus ook geboden. Hoe helderer en simpeler je vraag, hoe creatiever, onspannenen en spontaner de reactie en hoe lager de drempel.

  Geef ze een beetje tijd om er over na te denken; ze stappen echt een andere (futuristische) wereld in. Verwen ze; berg hun boodschappen veilig voor ze op,zorg dat het koel of warm genoeg is in de tent, bied iets aan, (een warm kopje thee of koffie in de hand geeft ook gevoel van veiligheid en contact) en help ze zich voor te bereiden om iets voor de camera te vertellen. Leg eventueel props neer, of vraag wat ze nodig hebben om het uit te kunnen beelden. 'De kracht van 'De Kast' wa natuurlijk dat het heel klein, intiem, huiselijk en 'gewoon' was, en dat mensen vanuit hun eigen motivatie kwamen, zich voorbereid hadden en 'props' meenamen, waardoor ze het op hun manier konden brengen en het veilig aanvoelde. Iets ineens voor de camera doen kan snel een stap te ver zijn, buiten dat je denkt dat je haar niet goed zit is het spannend als niet goed  duidelijk is wanneer, waar en hoe jouw verhaal wordt gebruikt, wanneer, en in welke contekst je in beeld komt, hoe het wordt toegepast en wat daar mee wordt gedaan. een futuristisch surfjasje, een drietand (Zeus of zeemeermin), een duikbril of waterproof hoofddeksel o.i.d. kan helpen de spanning te verdrijven misschien.

  Een voorbeeld maken en dat tonen op een scherm, zodat  men weet wat er verwacht wordt en waar men aan bijdraagt kan ook helderheid verschaffen.

  Je hebt hun input (begin)én hun aanwezigheid (eind)nodig. je vraagt dus best wat van een voorbijganger die eigenlijk voor een ander doel in de stad is, Ik denk dat het niet zo gek is om op deze manier mensen te betrekken, het is verrassend om te zien wat jouw verhaal oplevert als anderen er op verder gaan, maar blijf voor ze zorgen, blijf ze betrekken tot en met het einde. Houd ze op de hoogte, organiseer tussentijdse bijeenkomsten waarop je hun bijdrage vraagt voor artistieke ontwikkeling bijv.

  en nog een tip: Er zijn allerlei verenigingen en clubs waar je misschien mensen kunt benaderen. Van duikverenigingen (die verstand hebben van onder water leven) tot toneelverenigingen,, visclubs, wielerclubs etc.

  Succes!

  afbeelding van Nita Kersten

  Beste Diane,

  Te gek dat je zo uitgebreid met me meedenkt. Het motiveert me in deze fase van piekeren over hoe en wat. Zoals je in mijn meedenkers vraag hebt gelezen, lijkt het verleiden van voorbijgangers om een videoboodschap te maken mij inderdaad een behoorlijke uitdaging. De aandacht is er tijdens het schrijven een beetje vanaf geraakt omdat ik me erg heb gericht op deelnemers perspectief en samenwerking in het plan (hopelijk is dat nu gelukt). Maar wat je me tipt, bijv het idee om een soort rekwisietjes klaar te leggen, vind ik top! Dan lijkt het ook op zo'n photobooth die je weleens op festivals ziet staan (waarin je met een groepje vrienden rare kostuums en rekwisietjes kan pakken voor een selfie achtig plaatje). Een concept dat al wel vertrouwd is voor veel mensen.

  Ook het idee om al een voorbeeld filmpje klaar te hebben neem ik zeker van je over. En idd met die installatie bij specifieke clubs langs is ook een goeie. Of misschien tijdens Leids ontzet (kermis) 2 en 3 oktober. Dan is iedereen al lekker losjes. 

  Dank voor de motiverende feedback. Ik probeer het in een enkele zin nog te verwerken in het plan. Maar dat moet voor morgen naar de beslis mee fase. En volgens mij is het plan ook al behoorlijk lang...

  Het concept zal zich blijven ontwikkelen, maar ik hoop dat het stevig genoeg is voor jijmaakthetmee en de intentie goed overkomt.

  Merci en ik hoor het!

  Nita

  afbeelding van Nita Kersten

  Even een update, vandaag nog steeds hard aan het werk met het plan! Dit is de laatste dag in de denkmee fase, dus zodra ik het klaar heb zet ik het erop!

  afbeelding van Nita Kersten

  Hi Alexander,

  Vorige week heb ik gewerkt aan het herschrijven van het plan. Omdat je vrijdag nog met nieuwe feedback bent gekomen, ben ik nu opnieuw gedeeltes aan het herschrijven. Ik ben aan het onderzoeken welke concrete stappen ik kan zetten om de innovatie in samenwerking op te zoeken en hoe ik dit zo duidelijk mogelijk in het plan kan verwoorden.

  Oorspronkelijk wilde ik de herschrijving afgelopen weekend plaatsen, maar na je laatste feedback zal dit in de loop van morgen, woensdag 21 aug, worden. Ik hoop dat ik dan nog een laatste reactie van jullie kan krijgen voordat ik me aanmeld voor de volgende fase. 

  Bij de herschrijving plaats ik ook meteen de begroting online.

  groet,

  Nita

   

  afbeelding van Alexander Klapwijk

  Beste Nita,

  Je hebt nog een week in de Denk mee-fase. Om door te kunnen gaan naar de Beslis mee-fase zal je nog wel het een en ander moeten aanpassen aan je plan. Zo is een sluitende begroting vereist. Daarnaast mis ik echt nog de innovatieve samenwerking tussen twee organisaties. Dat is wat wij bedoelen met samenwerking, dus niet een wisselwerking tussen de mensen op straat en de koorzangers. Ook de overige punten van mijn eerdere commentaar blijven staan. Ik ben benieuwd naar je aangepaste plan.

  afbeelding van Nita Kersten

  Beste Alexander,

  Jammer dat het project nog niet goed is over gekomen. Ik denk dat de elementen die belangrijk zijn voor jijmaakthetmee allemaal in het huidige concept aanwezig zijn, alleen zal ik ze concreter uitschrijven en meer vanuit het perspectief van de deelnemer herschrijven. Ook zal ik koorleden benaderen zelf een stukje te schrijven over hun motivatie voor dit project. Begin volgende week kan ik deze herschrijving plaatsen.

  Om alvast een beetje antwoord te geven op je vragen: 

  De professionele makers in dit project zijn volledig dienstbaar aan de mensen die gaan deelnemen: de deelnemers bepalen namelijk de inhoud en zij maken, zingen en spelen de hoofdrol in de voorstelling. De acteurs, regisseur en componist zijn daarin ondersteunend om een stevig traject te kunnen aanbieden, die de deelnemers uitdaagt. 

  De originaliteit in samenwerking ligt in de uitwisseling die er zal zijn tussen de deelnemers die een boodschap maken in de installatie op straat en de deelnemers van het koor die vervolgens geïnspireerd op deze boodschappen, invulling geven aan de voorstelling. Vervolgens komen de deelnemers van de installatie weer vol nieuwsgierigheid naar de voorstelling om te zien wat er met hun boodschap is gebeurt. Deze uitwisseling zal ik ook beter toelichten in de herschrijving.

  Groet!

  Nita

   

  afbeelding van Alexander Klapwijk

  Beste Nita,

  Ik merk dat ik dezelfde vragen heb als die naar boven kwamen uit jullie afwijzing de vorige keer. Hoeveel Leidenaren je ook gesproken hebt, de indruk van jullie project is weer dat jullie -de makers - centraal staan. Mijn collega omschreef dat alsvolgt: "Ondanks jullie te waarderen intentie om vanuit de input van de deelnemers te werken, blijft de wens van de makers en de realisatie van de voorstelling in deze aanvraag de boventoon voeren." Dat gevoel geeft je nieuwe plan weer. Ik mis het perspectief van de deelnemer, in dit geval de koorleden. Wat is hun rol? Niet de deelnemer staat centraal, maar de te maken voorstelling. Je schrijft: "We hadden nog geen beeld van wat Leidenaren bezighoudt en op wat voor manier mensen zélf de ambitie zou hebben om deel te nemen aan een theaterproject in hun vrije tijd." in dit plan komt dat nog steeds niet goed naar voren. en: "...en biedt het project de ruimte aan Leidenaren hun gedachtegoed of talent in een creatief maakproces vorm te geven." Maar hoe dan? Wil je nu een voorstelling gaan maken met die Leidenaren? Gaan ze meespelen? Meemaken? Of leveren ze slechts input aan jullie, de professionele makers? 

  Daarnaast mis ik de samenwerking in je plan. Je omschrijft een aantal samenwerkingen, bijvoorbeeld met componist, regisseur, etc. Dat zien wij in het licht van de regeling Jij Maakt Het Mee niet als samenwerking, maar als inhuur van professionele makers. Wat overblijft is de samenwerking tussen de Veenfabriek en Songs of Freedom. Dat is op zich geen innovatieve samenwerking: een muziektheatergezelschap dat samenwerkt met een (amateur)koor is niet bepaald ongehoord.

  Ik raad je aan om je aanvraag grondig te herschrijven, want in deze vorm is je aanvraag wederom niet erg kansrijk. Leg minder nadruk op de inhoud en thematiek, en meer op de deelnemers: wat houdt hen bezig? Wat zijn hun wensen? Hoe gaan ze zich ontwikkelen? En welke innovatieve samenwerking zorgt ervoor dat jullie project een grote impact heeft op deze deelnemers? Maak van je koorzangers en de Leidenaren waar je in het plan aan refereert 'medemakers' in plaats van meemakers (mensen die iets ondergaan, beleven). 

  Kan je iets met deze opmerkingen?

  afbeelding van Nita Kersten

  Beste Alexander,

  Jammer dat het project nog niet goed is over gekomen. Ik denk dat de elementen die belangrijk zijn voor jijmaakthetmee allemaal in het huidige concept aanwezig zijn, alleen zal ik ze concreter uitschrijven en meer vanuit het perspectief van de deelnemer herschrijven. Ook zal ik koorleden benaderen zelf een stukje te schrijven over hun motivatie voor dit project. Begin volgende week kan ik deze herschrijving plaatsen.

  Om alvast een beetje antwoord te geven op je vragen:  

  De professionele makers in dit project zijn volledig dienstbaar aan de mensen die gaan deelnemen: de deelnemers bepalen namelijk de inhoud en zij maken, zingen en spelen de hoofdrol in de voorstelling. De acteurs, regisseur en componist zijn daarin ondersteunend om een stevig traject te kunnen aanbieden, die de deelnemers uitdaagt. 

  De originaliteit in samenwerking ligt in de uitwisseling die er zal zijn tussen de deelnemers die een boodschap maken in de installatie op straat en de deelnemers van het koor die vervolgens geïnspireerd op deze boodschappen, invulling geven aan de voorstelling. Vervolgens komen de deelnemers van de installatie weer vol nieuwsgierigheid naar de voorstelling om te zien wat er met hun boodschap is gebeurt. Deze uitwisseling zal ik ook beter toelichten in de herschrijving.

  Groet!

  Nita

   

  afbeelding van Nita Kersten

  Vandaag heb ik een update gedaan op het project. Ik heb de inleiding onder het kopje 'Wat ga je doen' herschreven nav de opmerking van Alexander, zodat nu hopelijk duidelijker wordt waar de actieve bijdrage van de deelnemers ligt. Mochten hier nog vragen over zijn hoor ik het graag.

  Sowieso ben ik er nog niet! Ik zal nog meer uitschrijven over o.a. doelgroep publiek, marketing en de begroting. Maar ook over wat dit project speciaal maakt. En vooral ook weer reageren op wat de input van de coaches is. 

  Benieuwd naar feedback van de coaches op wat ik heb bijgevoegd.

  Groetjes! 

  afbeelding van Nita Kersten

  Beste Alexander,

  Dank voor je eerste reactie op het project. Excuus voor een iets verlate reactie (dit ivm een drukke agenda). Dat neemt niet weg dat ik ook de afgelopen week weer volop bezig ben geweest om het concept voor dit project verder uit te werken, contacten te leggen, begroting uit te werken etc. 

  Ik begrijp je opmerking. Zoals het nu geschreven staat ligt de focus idd ook vooral op de deelnemers van de installatie. En die deelname zal voornamelijk inhoudelijk zijn (hoewel ik ernaar streef deze mensen te prikkelen ook in de installatie een creatieve draai aan hun verhaal te geven). Het belangrijkste traject zal echter dat van de 30 leden van het koor Songs of Freedom zijn. Zij zullen de meest actieve participatie hebben. Ik werk dit de komende dagen uit in een zo helder mogelijke omschrijving en voeg het dan toe aan het project.

  Tot gauw!

  Nita

  afbeelding van Alexander Klapwijk

  Beste Nita,

  Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

  Zoals je schreef heb je al eerder een aanvraag gedaan, dus je weet hoe het in zijn werk gaat: je kan de komende weken je aanvraag verder aanvullen. 

  In jullie vorige aanvraag was het thema 'top down/bottom up' een belangrijk punt. Houd daarbij in gedachten dat niet alleen het bij het artistieke proces betrekken van het publiek/de Leidenaren voor ons van belang is, maar bovenal de bijdrage die jullie project levert op de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Dus, hoe maak je de slag van voorbijganger/bezoeker naar deelnemer? Wie zijn die deelnemers, welke ontwikkeling gaan ze doormaken en hoe zijn ze betrokken bij het geheel? Ik lees daarover graag meer. 

  afbeelding van Nita Kersten

  Beste Alexander,

  Dank voor je eerste reactie op het project. Excuus voor een iets verlate reactie (dit ivm een drukke agenda). Dat neemt niet weg dat ik ook de afgelopen week weer volop bezig ben geweest om het concept voor dit project verder uit te werken, contacten te leggen, begroting uit te werken etc. 

  Ik begrijp je opmerking. Zoals het nu geschreven staat ligt de focus idd ook vooral op de deelnemers van de installatie. En die deelname zal voornamelijk inhoudelijk zijn (hoewel ik ernaar streef deze mensen te prikkelen ook in de installatie een creatieve draai aan hun verhaal te geven). Het belangrijkste traject zal echter dat van de 30 leden van het koor Songs of Freedom zijn. Zij zullen de meest actieve participatie hebben. Ik werk dit de komende dagen uit in een zo helder mogelijke omschrijving en voeg het dan toe aan het project.

  Tot gauw!

  Nita