menu denk mee beslis mee maak mee

Leiden te water / Overdevloer

Een futuristische Ark van Noach vertelling door...

Stichting BIND / Veenfabriek
20 oktober 2018 tot 31 januari 2019

€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Leiden te water / Overdevloer

Een futuristische Ark van Noach vertelling door en voor Leidenaren

afbeelding van Nita Kersten

Ingediend door:

Nita Kersten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we Leidenaren die de installatie binnenstappen prikkelen een creatieve draai te geven aan hun visie op de stad en echt hun fantasie op de toekomst los te laten?

Wat ga je doen?: 

Leiden te water / Overdevloer

Leiden ligt onder de zeespiegel. Door het broeikaseffect smelten de poolkappen in een razend tempo en stijgt het zeeniveau exponentieel. Wat als de dijken het niet meer houden? En Leiden onder water komt te staan?

In de muziektheatervoorstelling Leiden te water brengen het Leidens gospelkoor Songs of Freedom samen met acteurs van de Veenfabriek, de toekomstvisioenen van hun stadsgenoten tot leven. Deze toekomstvisioenen worden voorafgaand aan het repetitieproces verzameld. Op markten, straten en pleinen in Leiden worden voorbijgangers uitgenodigd een installatie in te stappen. De installatie is zo ingericht dat het bezoekers prikkelt zich voor te stellen dat Leiden in het jaar 2050 onder water komt te staan. De bezoeker wordt uitgenodigd om zijn of haar visioen van de stad onder water, te delen voor de camera (à la het vroegere Villa in de kast).

Het koor en de acteurs brengen de op schermen geprojecteerde toekomstvisioenen van Leidenaren onder het voetlicht, aan de hand van het raamwerk van het bijbelse verhaal de Ark van Noach. Zij nemen het publiek mee op een reis door Leiden in 2050, waarin de zee als een zondvloed over de stad is gekomen. Maar waar de overlevingsdrift van de mens haar weg vindt en Leiden met onderzeeërs en zuurstof cocktailbars voort blijft bestaan. Leiden te water zal spelen in de week voor kerstmis 2018 in het Scheltema gebouw van de Veenfabriek.

Leiden te water is onderdeel van het vierjarige traject Overdevloer, een coproductie van de Veenfabriek en stichting BIND. Overdevloer heeft als doelstelling om muziektheater voor en door de gemeenschap van Leiden te maken. Onder leiding van theatermakers Maud Dolsma en Nita Kersten onderzoekt Overdevloer wat er leeft in de stad en biedt het project de ruimte aan Leidenaren hun gedachtegoed of talent in een creatief maakproces vorm te geven.

Voortraject

Overdevloer trapte in 2017 af met een vooronderzoek. Wij, Nita en Maud, vroegen ook in dat jaar subiside aan bij Jijmaakthetmee. We ontdekten echter dat we de stad en haar inwoners nog niet goed genoeg kenden. We hadden nog geen beeld van wat Leidenaren bezighoudt en op wat voor manier mensen zélf de ambitie zouden hebben om deel te nemen aan een theaterproject in hun vrije tijd. Er volgde dan ook een afwijzing vanuit Jijmaakthetmee maar ook een aanmoediging ons hier beter in te verdiepen. Dat hebben we gedaan.

Het eerste seizoen van Overdevloer bestond daarom uit een uitgebreide serie interviews met stadsbewoners rondom de locatie van de Veenfabriek. Om zo Leiden te leren kennen. Aan de hand van het thema toekomst (één van de hoofdthema’s van de Veenfabriek) spraken we met verkeersregelaars, winkeliers, gepensioneerden, jonge studenten en vele anderen. We merkten op hoe graag mensen hun verhaal delen. Wat ook opviel, was dat de dreiging van de stijgende zeespiegel meerdere malen ter sprake kwam. Met name het visioen van een student die zich de futuristische overleving van Leiden onder water voorstelde, sprak tot de verbeelding.

Ook leerden wij het afgelopen seizoen de enthousiaste leden van het gelegenheidskoor Songs of Freedom kennen. Een koor dat sinds twee jaar bijeen komt voor de viering van Keti Koti. Initiatiefneemster van dit koor is Jacintha Groen. Zij toonde haar interesse in een samenwerking met de Veenfabriek. Jacintha ziet in deelname aan de voorstelling Leiden te water een kans voor de koorleden zich verder te ontwikkelen in het zingen van gospel repertoire. Een repertoire waar de meesten onder hen pas recentelijk kennis mee maakten. Daarnaast hoopt ze de onderlinge verbinding in het koor te vergroten. Uit een succesvol gelegenheids gospelkoor kan op deze manier wellicht een vast koor of een vaste kern ontstaan.

Deze ontwikkelingen vormden de inspiratie voor het concept van Leiden te water, waarin de elementen van het vooronderzoek op een vanzelfsprekende manier samen lijken te komen:

Geboren uit de schoot van het futuristische visioen van een Leidse student die we interviewden. Gestoeld op het enthousiasme bij stadsbewoners hun verhaal te delen én het streven hen daarbij uit te dagen hun gedachtegoed een creatieve draai te geven. In samenwerking met een ambitieus koor dat wil groeien. Gedreven vanuit gospel, de muziek van religie en hoop, die onze futuristische Ark van Noach vertelling muzikaal vormgeeft.


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Nita,

Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Zoals je schreef heb je al eerder een aanvraag gedaan, dus je weet hoe het in zijn werk gaat: je kan de komende weken je aanvraag verder aanvullen. 

In jullie vorige aanvraag was het thema 'top down/bottom up' een belangrijk punt. Houd daarbij in gedachten dat niet alleen het bij het artistieke proces betrekken van het publiek/de Leidenaren voor ons van belang is, maar bovenal de bijdrage die jullie project levert op de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Dus, hoe maak je de slag van voorbijganger/bezoeker naar deelnemer? Wie zijn die deelnemers, welke ontwikkeling gaan ze doormaken en hoe zijn ze betrokken bij het geheel? Ik lees daarover graag meer.