menu denk mee beslis mee maak mee

De leegte voorbij

Een theaterproductie voor en door mensen met NAH

Factorium Podiumkunsten ism Stichting NAHuis te Tilburg
6 januari 2016 tot 22 april 2016
film, muziek, theater
volwassenen
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

de leegte voorbij

Door Edna de Bree op di 28 jun

EERVOLLE VERMELDING VERBINDING VERBROKEN

Theatervoorstelling ‘Verbinding Verbroken’ van het NAHuis Tilburg en het Factorium heeft een...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

De leegte voorbij

Een theaterproductie voor en door mensen met NAH

afbeelding van Edna de Bree

Ingediend door:

Edna de Bree

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de podia en andere speellocaties zo actief mogelijk bij dit project betrekken?

Wat ga je doen?: 

'De leegte voorbij' refereert aan het boek van Sjak Jansen over zijn leven na het oplopen van een hersenletsel. Sjak kwam met andere bezoekers van het NAHuis (www.nahuis.org) tot het initiatief hierover een theatervoorstelling te maken. Het doel is om op verrassende wijze een breed publiek duidelijk te maken wat het betekent iemand te zijn met een niet-aangeboren hersenletsel. Een hersenletsel kan iedereen overkomen. De gevolgen zijn niet altijd zichtbaar. Het lijkt een vergeten groep. Door het vertellen van hun eigen verhaal over miscommunicatie, hun frustraties en mogelijkheden, hun onmacht en moed, willen de spelers deze vergeten groep in een theatervoorstelling voor het voetlicht brengen. Dit met de nodige humor en liefst ook met filmbeelden en live-muziek. De spelers zullen de voorstelling al improviserend met elkaar maken onder leiding van twee ervaren professionals: een regisseur en een filmmaker. De filmmaker wil daarnaast een documentaire maken van het proces door 'the making of' op film vast te leggen. De repetities vinden plaats in 'de huiskamer'van het NAHuis. Voor de uitvoering medio 2016 wordt samenwerking gezocht met een culturele partner.

NAHuis Tilburg & Theaterproject 'de leegte voorbij'

Hoe ga je te werk?: 

Bezoekers van het NAHuis kwamen met het initiatief om een theatervoorstelling te maken. Stichting NAHuis ondersteunt dit initiatief. De bezoekers willen met de theatervoorstelling tonen aan het publiek wat het betekent om te leven met een niet aangeboren hersenletsel. Het kan iedereen overkomen en toch zijn mensen met NAH een vergeten groep, omdat de gevolgen niet altijd zichtbaar zijn. Een theatervoorstelling is bij uitstek geschikt om de specifieke problemen uit te beelden: de miscommunicatie, frustratie, de mogelijkheden die er nog wel zijn, de moed en het doorzettingsvermogen. In deze voorstelling laten de spelers zien welke problemen 'deze vergeten groep' moet overwinnen en hoe hun leven weer zin krijgt. De spelersgroep bestaat uit de bezoekers van het NAHuis, die wekelijks in het NAHuis repeteren. De voorstelling richt zich op een breed publiek: mensen met NAH, mantelzorgers, vrijwilligers, verplegers, professionele hulpverleners en geïnteresseerden. Wij richten ons ook op het centrum voor de kunsten en de podia. De voorstelling staat onder leiding van twee professionals: een ervaren regisseur en filmmaker, omdat het medium film een ondersteunende functie in het eindproduct krijgt. Daarnaast maakt de filmmaker een documentaire van 'the making of' van 'De leegte voorbij'. Uit de documentaire wordt een trailer ontwikkeld die via de sociale media wordt verspreid. De documentaire heeft een informatieve en educatieve functie. Live-muziek krijgt ook een ondersteunende plaats. Gekozen wordt voor twee verschillende muziekinstrumenten, de een met zachte pure klassieke en de andere met moderne snerpende klanken, om veel wrijving op te zoeken, zoals ook gebeurt bij een linker-en rechter hersenhelft. Beide helften moeten net als de twee instrumenten hun best doen om te blijven communiceren. Dat lukt soms wel en soms ook niet.   

Met wie werk je samen?: 

Stichting NAHuis werkt samen met vrijwilligerscentrale Contour-deTwern(CdT), Stichting MEE, Thebe en de Wever en andere zorginstellingen.Door de voorstelling krijgen zij een duidelijker beeld van wat het betekent voor mensen om een niet aangeboren hersenletsel te hebben. Daarmee streven we erna dat vrijwilligers en professionele hulpverleners nog beter in staat zullen zijn om te gaan werken vanuit  vragen en wensen van mensen met NAH. In die zin leveren we een bijdrage aan het versterken van de kwaliteit van zorg. Dat is in het belang van vrijwilligers en hulpverleners en van de bezoekers van het NAHuis. Met behulp van deze partners zullen we ook in staat zijn een breder publiek te bereiken. Via CdT willen we na afloop van de voorstelling met spelers en publiek een gesprek arrangeren over de vragen: "Wat laat de voorstelling achter en wat doen we er verder mee". 
Factorium is onze culturele samenwerkingspartner. Zij kunnen facilitaire ondersteuning bieden, zoals gebruik van de zaal bij de generale repetitie, decor en belichting bij de uitvoering. Een theatervoorstelling uitgevoerd door een groep NAH-mensen, biedt Factorium de kans om ervaring op te doen met deze bijzondere doelgroep. Uit ervaring weten we dat mensen met NAH in verband met hun beperking weinig gebruik maken van culturele voorzieningen. Met deze theaterproductie en onze expertise kunnen we de drempel voor toegang tot het Factorium helpen verlagen. 

In de vorm van een sponsoravond willen we binnen het NAHuis lokale ondernemers en service-clubs tussentijds informeren over deze theaterproductie. Daarmee beogen we een breder geinteresseerd publiek te bereiken en financiele en materiele ondersteuning te verkrijgen. Voor ondernemers en service-clubs is het een mogelijkheid om invulling te geven aan hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Binnen onze regio informeren we de SPW en SPH- opleidingen en landelijk Vilans en Trimbos. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De aanvraag wordt ingediend door Factorium Podiumkunsten. Factorium is een instelling voor kunsteducatie met als werkgebied de gemeenten Tilburg en Goirle. Factorium biedt een groot scala aan lessen, cursussen en workshops op het gebied van de podiumkunsten. Ruim 6000 cursisten volgen jaarlijks een of meerdere cursussen. De wortels van Factorium liggen bijna anderhalve eeuw terug, in het jaar 1908. Factorium ondersteunt  diverse losse projecten en is een schakel tussen diverse partijen. 

Initiatiefnemer van deze theatervoorstelling is Sjak Janssen, een client van het NAHuis. Hij heeft zijn ervaringen beschreven in een boek: 'De leegte voorbij', waarnaar de voorstelling refereert. Edna de Bree is vrijwilliger in het NAHuis en heeft de functie van productieleider op zich genomen.Stichting NAHuis biedt mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) een plek om te Ontmoeten, te Ontspannen en te Ontplooien. Het NAHuis is gestart in 2013 en uitgegroeid tot ontmoetingsplek voor ruim 50 mensen met NAH. Het NAHuis ondersteunt het initiatief.

De theateruitvoering zal medio 2016 in Tilburg in premiere gaan: de bedoeling is nadrukkelijk om de voorstelling kostendekkend ook elders in de provincie uit te gaan voeren. Dit op vraag van culturele podia en/of zorginstellingen. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 premiere theatervoorstelling  8 200
40 improvisatiebijeenkomsten/repetities 8  
1 sponsoravond   30
2 nieuwsbrief voor opleidingen, zorginstellingen   200
2 presentatie bij SPW/SPH opleiding in de regio   60
1 gespreksbijeenkomst over voorstelling met CdT   200

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De theatervoorstelling is een experimenteel project door en voor mensen met NAH, die in samenwerking met een culturele partner een breed publiek wil laten zien wat het betekent met een vorm van hersenletsel te leven. De voorstelling komt tot stand door wekelijkse repetities door een bijzondere deelnemersgroep, mensen met NAH, onder professionele begeleiding van een regisseur en filmmaker. Het uiteindelijke product zal een  combinatie zijn van theater, film en muziek en zal improviserend tot stand komen. De regisseur wil de specifieke problemen die een niet aangeboren hersenletsel met zich meebrengt, als spelmateriaal inzetten.
Het Fonds voor Cultuurpaticipatie kan de financiele steun bieden die nodig is om deze theatervoorstelling op de planken te krijgen en bijdragen aan de culturele ontwikkeling van een bijzondere doelgroep.

Begroting: 

De subsidie zal besteed worden aan de regisseur en filmmaker, zaalhuur en facilitaire zaken.
Naast de subsidieaanvraag bij het fonds voor cultuurparticpatie is er subsidie aangevraagd bij ArtFact en het Oranjefonds. Verder wordt een bijdrage geleverd door deelnemers zelf en in facilitaire zin door het NAHuis. In het NAHuis wordt ook een sponsoravond georganiseerd, gericht op het tussentijds informeren en enthousiasmeren vane potentiele afnemers van de theatervoorstelling en op het binnenhalen van kleinere sponsorgelden en donaties.

Locatie(s): 
Première in Tilburg

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 166 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Het plan voor 'De leegte voorbij' is geboren vanuit de bezoekers van het NAHuis zelf, dus draagvlak bij de doelgroep is er volop. Hun eigen verhalen en ervaringen staan centraal, wat leidt tot een inhoudelijk relevant onderwerp wat naar mijn verwachting veel mensen zal raken. Er wordt samengewerkt met een regisseur en filmmaker, maar ook andere culturele partners sluiten aan en zo worden krachten gebundeld. Ik heb deze betrokkenheid ook kunnen ervaren via de diverse reacties op dit platform. Zorg en cultuur weten elkaar in dit project op gelijkwaardig niveau te versterken. De impact van het project wordt daarnaast vergroot door de verspreiding via film. Ik juich een initiatief als dit zeker toe!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een bijzonder initiatief dat op dit platform tot een volwaardig projectvoorstel is uitgegroeid. Goed dat jullie met de artistieke inhoud dicht bij de mensen blijven en dat de zware thematiek op een luchtige en herkenbare wijze worden overgebracht. Het artistieke proces is weliswaar niet vernieuwend, maar de bijzondere samenwerking met de zorgsector en de opleidingen kan voor een vernieuwend effect zorgen. Ik hoop dat het project ook buiten de regio Tilburg bekendheid zal krijgen. 

afbeelding van Diane Frenay

Wat is dit plan mooi gegroeid. Ik geef graag nog wat tips : het lijkt me voor studenten aan spw en sph opleidingen, evenals voor artsen en veplegend personeel van ziekenhuizen en instellingen ook een heel interessante en inzichtgevende voorstelling en documentaire.

Een andere tip is om dit onder de aandacht te brengen van Vilans, een landelijk organisatie voor zorg en welzijn, en het trimbosinstituut. Het kan ze interessern en zij willen vast meedenken op diverse vlakken. Misschien weten zij nog fondsen e.d. Ook fonds psychisch welzijn is een optie om om ondersteuning van jullie project te vragen.

Succes! Diane

afbeelding van Edna de Bree

Hoi Diane,

Ik ben heel blij met je waardevolle tips. Artsen en verplegend personeel van ziekenhuizen en instellingen zijn inderdaad belangrijke doelgroepen als het gaat om publiek. Niet alle artsen zijn voldoende op de hoogte van nah-problematiek helaas en studenten aan spw en sph-opleidingen zijn tenslotte onze hoop in de toekomst.De documentaire zou wel eens een goede voorlichtende functie kunnen hebben.  

Aan Vilans en het Trimboschinstituut heb ik nog niet gedacht, maar daar ga ik achterheen. Bedankt,

Edna 

afbeelding van Lidian Fleers

Wat goed om te zien dat het gesprek hier zo goed op gang is gekomen. Dank ook aan Sjak voor z'n heldere motivatie. 

Nu jullie richting de afronding van de denk mee fase gaan zou ik jullie nog wel willen adviseren om waar nodig de laatste aanpassingen op de projectomschrijving in te voeren. Vergeet hierbij ook niet om de begroting in te vullen en in het activiteitenschema kan je wellicht nog wat meer kwijt over de overige werkprocessen zoals de improvisatie bijeenkomsten/repetities. Succes met de laatste loodjes!

afbeelding van Edna de Bree

Dank je wel Lidian voor je complimenten. De begroting is inmiddels ingevuld, maar misschien kunnen we inderdaad het activiteitenschema nog wat concreter aanvullen.

Edna

afbeelding van Sjak Janssen

Hallo,


Laat me even uitleggen waarom dit project zo belangrijk voor me is. Door met een racefiets te vallen, raakte ik jaren geleden in coma. Weer bij bewustzijn, kwam ik in een andere wereld terecht die ik niet herkende. Ik was helemaal de weg kwijt. Èén van de passies die ik los moest laten, was theater maken. Het was te warrig in mijn hoofd om me in een rol te kunnen vastbijten. Voor de buitenwereld was dit echter onzichtbaar.

En nu kunnen we het onzichtbare zichtbaar te maken door aan deze theaterproductie te werken waarin mensen met NAH zichzelf kunnen laten zien. Ik sta perplex, ik glunder van binnen. Laat de wereld maar komen!


Sjak Janssen

 

 

afbeelding van Judith Ensel

Hallo Edna,

Voor ons is het ook relevant wat de betekenis van het project is voor de spelers, de betrokkenen van het NAHuis en straks de bezoekers. Wat laat het achter en wat doen we er dan verder meer?

Het zou het interessant zijn om met zowel spelers, betrokkenen en publiek over de voorstelling in gesprek te gaan. Wellicht direct na de voorstelling. Dat is dan ook een mooi moment om organisaties als contourdetwern ed. bij te betrekken ofwel mede eigenaar te maken, want dan wordt het voor hen ook interessant. Je zou hen kunnen vragen een dergelijk debat te kunnen organiseren.

Art-fact heeft wel een ingang bij Contourdetwern om na te gaan of zij interesse hebben.

afbeelding van Edna de Bree

Beste Judith, wat een geweldig goed idee om na afloop het gesprek aan te gaan over de voorstelling! Het NAHuis werkt samen met ContourdeTwern, prima tip om die nadrukkelijk bij het project te betrekken.Zoals je uit het filmpje kunt afleiden betekent dit theaterproject al heel veel voor de spelers. Binnen het NAHuis, bij de bezoekers is ons project een gespreksonderwerp aan de koffietafel. De mensen zijn benieuwd naar de uitkomst. De spelers kunnen natuurlijk het beste zelf vertellen wat het spelen betekent voor ze, maar ik kan me voorstellen dat zij over drempels heen moeten en hun grenzen moeten verleggen en dat hun zelfvertrouwen zal groeien. Hopelijk kunnen we het gaan realiseren zoals voorgesteld, ook met film.  

afbeelding van triangel-advies

Dag Judith,

Ik ben een van de betrokkenen en ben samen met andere bezoekers van het Nahuis met veel enthousiasme bezig om deze voorstelling vorm te geven. Voor ons is dit een kans om uiting te geven aan wat wij dagelijks meemaken. Ieder ondervind weer andere gevolgen van hersenletsel. Soms zichtbaar, vaak ook niet. Daardoor is het, zeker voor anderen, zo moeilijk om te herkennen en mee om te gaan. Door de verscheidenheid binnen onze groep en door het vertellen en spelen van onze eigen verhalen geven we inhoud aan deze voorstelling. Als wij er in slagen hiermee anderen wat meer inzicht te geven in "onze" wereld en het woord "samenleving" een iets bredere inhoud kunnen geven kan met recht worden gesproken van een successtory.

Cees Oerlemans

afbeelding van Stefanie Weijsters

Interessant dat een regisseur en filmmaker in dit project samen gaan werken!

Ik ben benieuwd hoe de regisseur met de spelers aan de slag gaat. Het maken van deze voorstelling is voor de deelnemers zeer persoonlijk. Hoe krijgt dit persoonlijke aspect vorm in het maak- en repetitieproces?

Daarnaast ben ik getriggerd door het gebruik van film in de voorstelling, dat kan een verrassend resultaat opleveren. Kan je daar meer over vertellen?

afbeelding van Edna de Bree

Beste Stefanie,

Ik heb nog een vraag aan jou:

De directeur van het Factorium, Dhr. Brand, wil meewerken aan het indienen van ons project als onze culturele samenwerkingspartner. Mijn vraag is nu:

Hoe moeten wij de aanvraag aanpassen? Wat moet nog bij de aanvraag worden toegevoegd?

Edna

afbeelding van Stefanie Weijsters

Tijdens de Beslis mee-fase kan je al de benodigde informatie en documenten naar ons toesturen, maar je kan ook afwachten tot na de Beslis mee-fase of de aanvraag gehonoreerd wordt. Om de aanvrager te wijzigen hebben wij het volgende nodig:
- naam en contactgegevens van de rechtspersoon onder welke verantwoordelijkheid het project wordt uitgevoerd,
- KvK-nummer, en
- een recent bankafschrift of een schermafdruk (screenshot) van het rekeningoverzicht bij internetbankieren waarop duidelijk de naam van de organisatie en het IBAN-nummer is vermeld.
afbeelding van Edna de Bree

De voorstelling wordt door de spelers zelf al improviserend gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de autobiografische tekst van het boek van Sjak Jansen 'De leegte voorbij' , andere eigen teksten en gedichten. Het gaat om hun eigen ervaringen met NAH in het dagelijks leven en op het podium worden de specifieke problemen soms zichtbaar.

De filmbeelden moeten het spel en het verhaal van de spelers ondersteunen, bijvoorbeeld de niet te verwoorden diepte van emoties.

Daarnaast zal er een documentaire gemaakt worden van het gehele werkproces door 'the making of' op film vast te leggen.

In de trailer op de website vertellen de spelers over hun hersenletsel en waarom zij willen meedoen aan deze theatervoorstelling.  

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Edna, ik zie dat jullie flink aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van jullie plan, fijn om te lezen.

Ik zie dat jullie gaan werken met 8 mensen met NAH; kan je iets meer vertellen over hoe je deze mensen bij het project betrekt en op welke manier hun verhalen opgehaald en verwerkt worden in de voorstelling?

Jullie gaan advies vragen aan Art-Fact in het zoeken van een culturele partner. Het zou mooi zijn als Art-Fact al in dit stadium van de ideevorming kan meedenken, ook hier op het platform. 

Pagina's