menu denk mee beslis mee maak mee

Land of Water

Onderneming Living Historie Waterlinie Verhalen

stichting Struinen en Vorsen
1 mei 2018 tot 1 mei 2020

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Land of Water

Onderneming Living Historie Waterlinie Verhalen

afbeelding van Anita van der Vliet

Ingediend door:

Anita van der Vliet

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zijn op zoek naar aansluitende activiteiten waar onze doelgroep praktijkervaring kan opdoen.

Wat ga je doen?: 

In 2016 en 2017 hebben we samen met stemacteurs, multimediaspecialisten, muzikanten, historici, kunstenaars, linie-ondernemers, erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met veel plezier en succes gewerkt aan de Waterlinie Audiotours met als doel vooral jonge gezinnen te bereiken. Het enthousiasme was groot tijdens de presentatie in mei van dit jaar niet alleen bij de makers  en de bestuurders, maar ook bij het publiek. Ons doel van 1000 treffers hadden we binnen 3 maanden bereikt. Geschiedenis leeft! Hierop is het idee ontstaan om ook bewoners, vrijwilligers, scholen actief te betrekken bij cultuurbeleving en participatie. Verhalen zijn hiervoor een geschikt middel. Al eeuwenlang worden verhalen voorgedragen om boodschappen en lessen die uit het verleden geleerd kunnen worden door te geven om betekenis te geven aan de plaats waar je je bevindt, werkt of leeft.

2018 is het Europees erfgoedjaar, daar willen we graag op inspelen. We willen bovenstaande groep bestaande uit particulieren en professionals* een podium bieden om hun verhaal uit te dragen op een authentieke wijze gekoppeld aan ondernemerschap, erfgoedbeleving en linietoerisme. Het uitdragen kan op velerlei wijzen via een vlog, een kunstwerk, film, dronevideo, een theater- of muziekstuk ed. Hierbij staat het thema Water of Land centraal. Dit thema loopt als een rode draad door onze Vaderlandse geschiedenis met het rampjaar 1672 als climax en biedt daarom volop mogelijkheden om op aan te sluiten vanuit verleden, heden en toekomst.

Tijdens het traject maakt de groep kennis met verschillende disciplines en vakgebieden en krijgen ze handvatten om hun verhaal op hun eigen manier te vertellen, te verwoorden, te laten zien of te laten horen ondersteund door een digitaal verhalenplatform. Er worden publieksactiviteiten* voor verschillende doelgroepen georganiseerd om praktijkervaring op te doen en het ondernemerschap te stimuleren. De verhalen zijn op lokaal niveau verbonden aan linie-elementen en worden op boven-regionaal niveau aan elkaar geregen door een thematische fietsroute door de Oude Hollandse Waterlinie van Muiden tot Gorinchem, die zowel online als offline beschikbaar zal zijn. Op deze manier worden de verhalen direct gekoppeld aan linietoerisme en erfgoedbeleving.

De verwachting is dat er in totaal zo’n 100 tot 200 mensen aan dit cultuur participatieproject mee doen en dat de deelnemers door de integrale aanpak uitgedaagd worden om hun verhaal vanuit een andere discipline vorm te geven.

  • particulieren en professionals: multimediaspecialisten, muzikanten, filmmakers, acteurs, kunstenaars, theatermakers, storytellers, historici, ondernemers, bewoners, gidsen, vrijwilligers, scholen, erfgoedpartners, gemeenten, provincies, organisaties
  • vakgebieden: kunst, cultuurhistorie, landschap, recreatie en toerisme, geografie
  • disciplines: storytelling, toneel, theater, oral history, schilderen, 3d presentaties, film, video, educatie ed.
  • publieksactiviteiten: figureren in historische film, optreden tijdens een Waterliniefestival als storyteller, begeleiden van educatieve activiteiten, geven van een vestingstadrondleiding/fietstocht ism lokale gidsen ed.

Het project maakt deel uit van de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie waarbinnen een geheel pakket aan Waterlinieactiviteiten wordt ontwikkeld uiteenlopend van linieroutes, - arrangementen, audiotours, films, educatieprogramma, fysieke markering en beeldmerk van de Waterlinie in het kader van Oude Hollandse Waterlinie 2022.

Om dit te realiseren werken provincies Utrecht en Zuid-Holland, gemeenten, erfgoedhuizen, waterschappen, culturele en recreatieve organisaties nauw samen om hier invulling aan te geven. Stichting Struinen en Vorsen maakt daar ook deel vanuit en is sinds 2002 een netwerkorganisatie waarbij meer dan 150 ondernemers en organisaties zijn aangesloten. Zij zetten zich in om het cultuurlandschap in Utrecht en Zuid-Holland op een duurzame manier te promoten.

 


afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik als FCP-medewerker graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Deze inleiding klinkt veelbelovend, maar ook nog wat algemeen en abstract. We zien graag een nadere beschrijving van de activiteiten, een toelichting op de werkwijze en een planning. Hoe past het stimuleren van ondernemerschap binnen een participatieproject?