menu denk mee beslis mee maak mee

Het Land van Lian 2.0

Spelen in het Wild

Stichting De Speelwildernis
15 juli 2018 tot 24 oktober 2018
e-culture, theater
kinderen, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Facebook

Door Bart Corduwener op vr 18 mei

Beste mensen: alle ontwikkelingen, voorbereidingen en resultaten zetten wij op Facebook: ...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Het Land van Lian 2.0

Spelen in het Wild

afbeelding van Bart Corduwener

Ingediend door:

Bart Corduwener

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereiken we een brede doelgroep?

Wat ga je doen?: 

'Het land van Lian 2.0' gaat over een eenzame otter die de hele dag ligt te gamen. Hij is in de steek gelaten, probeert op zijn tablet een wereld te bouwen waarin hij zich gelukkig voelt. De wereld om hem heen, een oud landgoed, is verwaarloosd. Er loopt een tuinman rond die de moed al lang heeft opgegeven dat het ooit weer goed komt. Lian, zo heet het otterje, wordt door de tuinman verzorgd. Hij is het enige die Lian kent. Zijn vader en zijn moeder zijn er niet. Zijn vader is de eigenaar van het landgoed. Hij rijdt rond met een huifkar en komt zelden thuis. Wie zijn moeder is weet hij niet. Tot op een dag er ineens tientallen ottertjes op het landgoed aankomen. En de geheime tuin en Lian ontdekken. Terwijl de kinderen de geheime tuin tot leven brengen, komen er plotseling prachtige bloemen tevoorschijn op de tablet van de otter. Lian wordt nieuwsgierig naar de buitenwereld. En de tuinman die hem verzorgde naar de game.

Een zwijgzame landheer brengt de kinderen met zijn huifkar naar het Land van Lian. Onderweg bereiden de kinderen hun spel en hun rollen voor met een andere acteur: zij spelen ottertjes. De toeschouwers, die later op eigen gelegenheid naar het bos komen, zien hen daar samen spelen. Om de beurt mogen de kinderen de otter Lian spelen. En gamen natuurlijk. Ze ontdekken de geheime tuin, de mogelijkheden van de game en dat de wereld op de game een connectie blijkt te hebben met de echte wereld in de tuin.
Wat er in de tuin gebeurt heeft invloed op de virtuele wereld op de tablet! De kinderen zaaien, planten, harken en wieden, maken de tuin weer mooi. De kinderen creëren hun eigen wereld, in de tuin en op de tablet. Lekker kleien met vette modder en bouwen met takken, stenen en schelpen. En gamen!

Uitgangspunten
Spelen en vooral buitenspelen is belangrijk. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat buitenspelen een belangrijk middel is tegen overgewicht. Bovendien is het goed voor hun motoriek en krijgen ze meer respect voor planten en dieren. Tijdens het spelen leren kinderen belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Toch blijkt dat kinderen veel meer binnen zitten dan twintig jaar geleden. Kinderen zitten thuis vaak alleen met hun tablet of smartphone. In De Speelwildernis mogen kinderen deze twee combineren. In 'Het land van Lian 2.0' versterken de echte wereld en de virtuele wereld het verhaal. De digitale wereld zetten de kinderen om in echt spel in het bos en v.v. Zo wordt de fantasie nog meer geprikkeld en doen we een extra appel op hun nieuwsgierigheid en vindingrijkheid.

Doel van De Speelwildernis
Het doel van alle activiteiten van Stichting De Speelwildernis is kinderen door middel van theater weer in contact te brengen met de natuur in de ruimste zin. Dus ook in contact te brengen met elkaar. Buiten doe je nu eenmaal andere speeltjes dan binnen, in het bos – de natuur – kun je nog weer andere dingen doen. Het geeft je de ultieme vrijheid te experimenteren met alles dat binnen en op straat, of op het schoolplein niet kan of niet mag. Buiten in de natuur kun je ongezien met elkaar hutten bouwen, verstoppertje spelen, in bomen klimmen, geheime hutten bouwen en ga zo maar door. Wij haken hierop in door er een verhaal aan te koppelen. Met datgene wat de kinderen van nature graag doen maken wij een echte voorstelling. Met als doel het sociale aspect. Want uit enquetes is gebleken dat een van de belangrijkste redenen waarom kinderen eigenlijk wel graag buiten zijn, niet het hutten bouwen e.d. is, maar om nieuwe vrienden te maken. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen hun fantasie mogen gebruiken, hun verbeeldingskracht ontwikkelen. Gelukkig wordt het belang van creativiteit ook in de 21e eeuwse vaardigheden onderkend.

Het mooiste resultaat dat wij voor ons zien na afloop van de uitvoering is als zij verder willen spelen met elkaar, nieuwe vrienden hebben gemaakt en samen nog eens terugkomen. Met of zonder (groot)ouders/begeleiders; personages begeleiden hen ook dan weer op een manier die De Speelwildernis zo eigen is: de personages zijn hun speelaanleidingen, met materialen uit de natuur klimbomen, sloten, takken en klei.

Artistieke doelen van dit project
- De kinderen hebben de hoofdrol.
- De kinderen binnen de gegeven verhaallijn de ruimte geven hun eigen wereld te creëren.
- Tablet met game waardoor virtuele en een tastbare werkelijkheid elkaar zinvol versterken.
- De kinderen laten ervaren dat het gebruik van je fantasie zowel in de fysieke wereld als in de virtuele wereld heel stimulerend is.
- De voorstelling is een aanvulling op het totale aanbod aan (jeugd)theater in Almere e.o.

Sociaal-maatschappelijke doelen van dit project
- De deelnemers zijn geënthousiasmeerd om vaker de natuur dichtbij in te gaan.
- Door buitenspelen te stimuleren krijgen de kinderen meer respect voor hun omgeving en vergroten zij hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en initiatief.
- Met kunst aan natuurbeleving een waarde toevoegen .
- De rijke natuur van Almere onder de aandacht brengen.
- Buurtbewoners en (buurt)organisaties van Almere actief bij het project betrekken bij het ontwikkelen van diverse kunst- en theaterprojecten in hun stadsbos Pampushout
- De deelnemende kinderen maken nieuwe vrienden en krijgen zin om (samen) terug te komen naar de (voorstellingen in de) natuur.

Nieuwe doelgroep
Met de game bereiken we ook een andere doelgroep, een groep die zich in eerste instantie minder bewust is van de mogelijkheden van buitenspelen. Met vooroordelen als “vies”, “gevaarlijk”, “te ver weg” worden kinderen er vaak van weerhouden buiten te spelen. Ook kiezen ze er zelf gemakshalve liever voor achter een beeldschermp(je) te hangen. Een tablet gebruiken op een manier die waarde aan je leven toevoegt in plaats van afbreuk doet aan je potentieel, is nog niet altijd even makkelijk. (Groot)ouders kunnen zich mateloos ergeren aan het gehang op de bank van hun (klein)kinderen. Daar haken wij op in.
Door gamen en theatermaken te combineren met een spannend verhaal in de openlucht, zetten we ons in niet alleen de bestaande doelgroep, maar ook een doelgroep die nog niet is geïnteresseerd in natuurbeleving of cultuur te bereiken. (Zie verder onder 'Marketing')

Nieuwe media: 'Het land van Lian 2.0': De game

De te ontwikkelen game slaat een brug tussen de imaginaire wereld van de theatervoorstelling en de virtuele wereld in de game van het zieke, eenzame kind. Om dit te laten zien zijn er drie momenten in de voorstelling gekozen:

1. In de geheime tuin verzorgen een aantal kinderen het graf van de kasteelheer: in de game van het zieke kind krijgt het half vergane standbeeld van de kasteelheer zijn vorm terug. Het kind kan de kasteelheer (een otter) in zijn game tot leven brengen.

2. De kinderen zaaien bloemzaad in de geheime tuin: in de game schieten de planten links en rechts uit de grond. Het zieke kind kan er bloemen of bladeren aan laten groeien.

3. Het zieke kind fantaseert in zijn game zijn ideale droomwereld: hij bouwt een kasteel, richt het in, maakt een tuin met de mooiste planten, waterpartijen, grillt de heerlijkste gerechten, zoekt muziek om te dansen enzovoorts.

Vooralsnog beperken wij ons tot drie momenten; deze momenten worden enkele keren herhaald tijdens het spelen. Doorontwikkeling naar een volwaardige 'serious game' is door de gebruikte techniek zeer goed mogelijk. Wij zijn van plan om in de toekomst met digitale technieken te blijven werken. Toepassingsmogelijkheden van de game buiten de voorstellingen om worden onderzocht (bij festivals, het Klokhuis of andere activiteiten van de partners), de eerste stap is om een goede oplossing te maken voor gebruik in de voorstelling.

Hoe ga je te werk?: 

Werkwijze
In de Speelwildernis maken wij interactief theater waarbij we de doelgroep – de kinderen – van meet af aan betrekken bij de ontwikkeling. Dit houdt in dat wij al werkende, al spelende de reacties en de input die de inderen geven meenemen in de ontwikkeling van het 'eind'product. Het is doorgaand proces, dat losjes begint met gesprekken, verhalen, ervaringen van kinderen in de leeftijd waarvoor het project i.c. 'Het land van Lian 2.0' is bedoeld (In dit geval voor kinderen vanaf 6 jaar). Vervolgens gaan we over tot meer structuur: er volgen ateliers waarin we nog experimenteren, dan workshops, vervolgens repetities, try-outs (pas dan mag er publiek bij) en uiteindelijk de voorstelling. Het geheel neemt een twee tot drie maanden.Wij werken daarbij samen met scholen, kinderopvang en wijkinitiatieven. Door onze doelgroep uit te dagen op een andere manier naar de wereld te kijken, komen er ook bij hen nieuwe ideeen en gedachtes naar boven en daarmee – wie weet – andere inzichten en daarmee spelvormen. Wij hopen met onze projecten, waarin kinderen de hoofdrol hebben, waarde toe te voegen aan datgene wat de doelgroep al kent.

 1. Plot voor de productie, waarin keuzes zijn gemaakt voor de personages, de dramaturgie en de theatrale elementen.
 2. Ateliers, waarin we met spelmateriaal experimenteren
 3. Spelworkshops en workshops games bouwen waarin wij het plot toetsen aan de doelgroep
 4. Repetities op locatie door acteurs met kinderen samen, onder begeleiding van de regisseur.
 5. Try-outs met publiek
 6. Uitvoeringen met publiek

In elk stadium van het werkproces mogen kinderen terugkomen en kunnen nieuwe kinderen zich aansluiten om deel te nemen aan het project. Ook na afloop van de speelperiode zijn de kinderen welkom op het terrein. De ontwikkeling van 'Het land van Lian 2.0' is een doorgaand proces. Pampushout wordt wellicht een van de vaste locaties van Stichting De Speelwildernis. Wij willen daar graag blijven om deze en andere projecten op te zetten en uit te voeren met onze partners Flevo-landschap, Stad & Natuur en een organisatie als 'Strandlab' uit Almere Poort. (Zie ook: De locaties - Nieuw natuurcentrum' en 'Doel van de Speelwildernis')

Ontwikkeling van de game
Een game voor kinderen kan niet door volwassen gemaakt worden! Volwassenen kunnen zich simpelweg niet (meer) in de denkwijze van kinderen verplaatsen. We organiseren samen met 21ToolKits ateliers en workshops om met de kinderen een spectaculaire game te ontwikkelen. De kinderen geven ons input en wij luisteren goed naar wat zij interessant vinden.

Design thinking
Graag willen we kinderen laten ervaren hoe het proces van het bedenken tot en met het ontwikkelen van een game er uit ziet. Om dit zo visueel en hands-on mogelijk te maken, doen we dit met behulp van 'Design thinking'. Je doorloopt een aantal stadia: definiëren - onderzoeken – ideeën genereren – prototype maken - testen - kiezen – implementeren. 21ToolKit werkt speciaal voor kinderen met al ontwikkelde tools om 'design thinking' op een speelse manier inzichtelijk te maken. De kinderen weten precies in welke fase van het proces ze zitten en wat er van hen wordt verwacht.

21st Century skills
De workshops worden gegeven in een klas op school, in de 21TechClub van 21ToolKits en tijdens publieksactiviteiten in de Nieuwe Bibliotheek. De workshops worden meerdere malen ingezet. Het doel van de workshops is de kinderen te leren hoe je een (serious) game maakt, hoe dit creatieve proces eruit ziet en hoe 'Design thinking' werkt. 21st Century skills als samenwerken, kritisch denken en creativiteit zijn ook vaardigheden die de kinderen ontwikkelen in de workshops. De workshops zijn voor kinderen vanaf 8 jaar.

Met wie werk je samen?: 

Samenwerkingspartners
In samenwerking met geëngageerde partner en eigenaar van Stadsbos Pampushout, Stichting Flevo-landschap (www.flevo-landschap.nl/landvanlian) bouwen wij duurzaam aan producties voor deze locatie. Wi werken samen om de locatie geschikt te maken voor de theaterproducties en gastvrijheid te bieden aan de deelnemers, toeschouwers en begeleiders. Ook op het gebied van promotie werken we nauw samen.
Onze andere speciale samenwerkingspartner voor dit project is 21ToolKit (http://www.21toolkit.nl/). Zij zorgen voor de inhoudelijk kennis en de begeleiding bij het maken van de de game. De kinderen mogen van meet af aan meehelpen de game te ontwikkelen. Wij organiseren hiervoor samen met 21ToolKit workshops (zie verder onder 'Hoe ga je te werk – werkwijze').

Met de thema's voor de voorstellingen, respect voor de natuur, fantasie, avontuur en cultuurparticipatie, werken we samen met diverse (cultuur)organisaties in de regio, zoals Standlab (https://strandlab-almere.nl/), Vis a Vis (www.visavis.nl/), Kidsproof (www.kidsproof.nl/Almere), Stichting Kleur in Cultuur (www.kleurincultuur.com/), Alamira (http://www.alamira.nl/) en het Klokhuis (www.stadennatuur.nl/het-klokhuis.nl/). Met Stichting Stad en Natuur onderhouden wij al langer een werkrelatie. Zij bemiddelen bij de afname van schoolvoorstellingen. Voor de promotie van de vrije voorstellngen bieden zij ruimte in hun Nieuwsbrieven en uitagenda's. Speciale evenementen in Almere Poort (o.a. Het Klokhuis en Festival Poort Sociaal) bieden ons speelmogelijkheden. Een nieuw, gemeentelijk initiatief is 'Strandlab'. Interessant omdat het om 'de hoek' ligt van Pampushout. Uitwisseling van activiteitemn ligt voor de hand. Als eerste zullen wij vertegenwoordigd zijn op het eerste evenement deze zomer op het Almeerder Strand. Zo draaien wij al mee in hun programmering op korte termijn, en hopelijk ook op langere termijn. Atelier Alamira zal, als de financien het toelaten, meewerken met beeldend werk aan 'Het land van Lian 2.0'. Mira Tichelaar, de eigenaresse, heeft een mooi ontwerp gemaakt voor het hol van Lian waar de kinderen straks liggen te gamen. Met Kleur in Cultuur is een relatie op productioneel niveau: een van de medewerkers zal net als vorig jaar ook voor De Speelwildernis weer productiewerk doen. Promotie gaat voor een groot deel in samenwerking met afdeling communicatie van Flevo-landschap en via Kidsproof (www.kidsproof.nl/Almere).

Wat is verder van belang om te weten?: 

De locaties
'Het land van Lian 2.0.' wordt gespeeld in Stadsbos Pampushout. Een dynamisch stadsbos direct grenzend aan het nieuwe stadsdeel Almere Poort. Een snel groeiend stadsdeel met veel jonge gezinnen. Het deel van Pampushout waar ‘Het land van Lian 2.0‘ heeft de kenemerken van een landgoed met brede lanen, een sprookjesachtig bos, weiden ('gazons') en een heuvel midden in het bos waaronder een scheepswrak verborgen ligt – in onze fantsaie heeft daar het kasteel van het Land van Lian op gestaan....
Het vertrek- en terugkomstpunt is op een grote open plek in het nieuwe bos. De locatie is uitstekend bereikbaar en er zijn onbetaalde, verharde parkeerplaatsen op het veld. De tractor met huifkar met deelnemers neemt vanaf hier een route over karrensporen en fietspaden naar het speelbos. De toeschouwers fietsen of rijden met eigen vervoer over de openbare weg naar het Land van Lian. (zie afbeeldingen: plattegrond Pampushout-Zuid). Op het vertrek- en aankomstpunt is bescherming tegen zon en regen en sanitair (tent of pipowagen).

Nieuwe natuur
Dit jaar nog wordt een begin gemaakt met de aanleg van een moerasgebied. Deze 'Gouden Randen' komen ten noorden langs de rand van Pampushout, dus ook langs het deel van het bos waar wij nu spelen. Moeras zou uitstekend passen in een van de producties die wij in de toekomst voorogen hebben. Deze nieuwe natuur gaat als buffer functioneren tussen de nieuw te ontwikkelen stadswijk van Almere Poort en Pampushout.

Nieuw natuurcentrum
Stichting Flevo-landschap ontwikkelt komende jaren met de Gemeente in Pampushout-Zuid een nieuw recreatief natuurcentrum: de 'Kiem'. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een theehuis, scouting, een Buiten-Buitenschoolse Opvang en andere aan de natuur gerelateerde initiatieven. Ter promotie van het het stadsbos is het vertrek- en aankomstpunt voor de uitvoeringen van 'Het land van Lian 2.0' dit jaar vanuit dit centrum. Wie weet kan Stichting De Speelwildernis daar in de toekomst ook van toegevoegde waarde zijn.

Bereik: 

Marketing

Doelen

 • Dertig uitvoeringen met een bezettingsgraad van minimaal 75% (10% groei).
 • In combinatie met de geboden toeschouwersplaatsen een bereik van 1000 personen

Activiteiten (Producten)

 • Huifkarrit met tractor oldtimer
 • Game
 • Interactieve theatervoorstelling
 • Picknick
 • Vrij spelen

De keuzevrijheid van de ‘Het Land van Lian 2.0’ geeft ruimte om het project zelf mede vorm te geven en bied je de ervaring van een onbegrensde vrijheid.

Doelgroepen
Almere kent een jonge bevolking met veel gezinnen. Deze zijn in twee sectoren te vinden, te weten: de onderwijssector en de vrijetijdsector, in een straal van 30 km rond Almere. De stad telt per 1 januari 2018 ruim 200.000 inwoners, de regio met Lelystad en Zeewolde heeft een kleine 100.000 inwoners. Almere heeft momenteel 73 basisscholen. Het aantal basisscholen neemt ondanks de groei van de stad langzaam af. Van 83 basisscholen met ruim 22.500 leerlingen in het schooljaar 2011-2012, naar 21.000 leerlingen in het schooljaar 2017-2018. Almere Poort is het snelst groeiende stadsdeel van Almere met 7 basisscholen (Bron: https://www.flevoland.nl/flevoland-in-beeld-en-cijfers/feiten-en-cijfers...).

Een belangrijke doelgroep van prospects is te vinden in Gooi en Vechtstreek met 250.000 inwoners. Hoewel vergrijsd wonen er veel ouderen met kleinkinderen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor kunst en cultuur. Ook vorig jaar kwamen naar verhouding veel deelnemers uit deze regio. De focus ligt allereerst op prospects in het aangrenzende stadsdeel Almere Poort, inclusief de kustwijk ‘Duin’ met haar toeristische voorzieningen en aansluitend op de andere stadsdelen: Almere Haven, - Stad, - Buiten en - Hout. Tegelijk daarmee wordt in de Gooi en Vechtstreek geworven en tenslotte in een straal van 30 km rond Almere, waaronder Lelystad en Zeewolde.

1. Vrijetijdssector: (groot)ouders, opvoeders, pedagogisch medewerkers, dienstverlenende organisaties, programmeurs kunst en cultuur (ook: festivals) en natuur (ook: evenementen), directies, bedrijfsleiders, filiaalhouders in het bedrijfsleven, organisaties ter promotie van kinderactiviteiten

2. Onderwijs: studieleiders en stage coördinatoren HBO-Kunstvakopleidingen, directies, cultuur coördinatoren en bemiddelende instanties cultureel aanbod

De meeste deelnemers en toeschouwers komen uit de vrijetijdssector. Het onderwijs dient meer om onze projecten te promoten, dan om veel voor te spelen. De ervaring leert namelijk dat, gezien het overweldigende aanbod aan schoolvoorstellingen, het aantal aanvragen in de loop der tijd afneemt. Met de presentatie van onze projecten proberen de ‘nieuwwaarde’ steeds te benadrukken – dit werkt ook voor de vrijetijdssector (een beproefd recept uit de reclame: “Nieuw!! Nieuw!!)

Aantal activiteiten
Het aantal activiteiten is moeilijk in te schatten. We gaan uit van twaalf vrije uitvoeringen, waarvoor men individueel en in groepen een kaartje kan kopen. Daarnaast is het mogelijk de voorstelling uit te kopen, speciaal voor groepen zoals kinderfeestjes of bedrijfsuitjes. Dit kan op de dagen dat er geen vrije voorstellingen zijn. Wij zetten in op 10 boekingen. In de het najaar verachten wij een een achttal schoolvoorstellingen, wat het totaal op 30 uitvoeringen brengt. De ontwikkeling van de game is een activiteit op zich, die elders in dit plan beschreven staat onder de kopje 'Werkwijze'.

Type activiteiten
Wij onderscheiden in ons aanbod voor 'Het land van Lian 2.0' een aantal (deel)activiteiten:

 • De voorstelling: interactief, met game (deelactiviteit), waarin de kinderen de hoofdrol hebben.
 • De huifkartocht: kan een tocht op zich zijn (apart te boeken) en maakt integraal deel uit van de voordtelling voor de deelnemers, die zich hierin en mee voorbereiden voor hun spel in het bos – onder leiding van de acteurs.
 • De picknick: een gezond vieruurtje, met vruchtensap en salade met ingredienten uit de natuur
 • De game: deze is vooraf door kinderen ontwikkeld, de deelnemers mogen hier tijdens de voorstelling op een tablet mee spelen. Voor de toeschouwers is hij vooralsnog net beschikbaar, maar we gaan kijken of dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld na afloop van de uitvoering (als merchandising, al dan niet betaald?)
 • Vrij spelen: de kinderen (zowel deelnemers als toeschouwers) kunnen na afloop vrij spelen in het bos in Pampushout-Zuid.
 • Koek en sopie (catering en merchandising): na afloop van de uitvoering keert men terug op het vertrekpunt. Daar staat een eenvoudige 'koek en sopie' met een aanbod aan biologische dranken en hapjes en, voor wie heeft gereserveerd, een gezond 'vieruurtje' (picknick). Er zijn aandenkens te koop zoals, knuffels (ottertjes!), ansichtkaarten e.d. 

Deelnemers
Om te kunnen deelnemen aan de interactieve activiteit met je minimaal 6 jaar oud zijn. We gaan van de gebaande paden af, in het bos bos is het terrein soms moeilijk begaanbaar. Het tuinieren in de Geheime Tuin zal voor veel kinderen (ook de oudere) een hele uitdaging zijn en ze zullen, last but not least, ook met de game op de tablet overweg moeten kunnen! De acteurs begeleiden de deelnemers.

Toeschouwers
Dit jaar laten wij voor het eerst publiek toe bij de voorstellingen. In beperkte mate, omdat anders a) de sfeer in het bos verloren gaat en b) de groepen niet meer te organiseren zijn. Met het toelaten van publiek komen wij tegemoet aan de wens van begeleiders om er ook bij te mogen zijn, zonder een rol te hoeven hebben. Het verhaal is ook voor jongere kinderen vanaf 4 jaar te volgen. Onder begeleiding van een volwassene mogen zij zeker mee het bos in om te kijken.

aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal toeschouwers 
30 buitenvoorstellingen 600 kinderen 450 ouders/begeleiders
       
       
       
       
       

 

Communicatie en wervingstrategie
Het unieke karakter van de activiteiten onder de aandacht brengen, de hele middag in een andere wereld. Een virtuele wereld in het bos, hoe uniek is dat! 

 • Voor volwassenen: natuurbeleving en gezond zijn als kernwaarden naar voren brengen, buiten spelen (appelleren aan herinneringen uit hun eigen jeugd)
 • Voor kinderen: op avontuur gaan, gamen, een geheim oplossen, vrienden maken

De kinderen worden bereikt door bij volwassenen interesse voor natuurbeleving en buitenspelen te stimuleren. De communicatie richt zich daarom vooral op (groot)ouders/verzorgers van kinderen. Vrouwen blijken in verreweg de meeste gezinnen te beslissen welk uitje er gekozen wordt voor een dagje weg of een kinderfeestje. Als leeftijdsgrens wordt naar de vrijetijdsector vanaf 4 jaar, in de onderwijssector groep 3-5 gecommuniceerd.

Communicatiemiddelen
De Speelwildernis beschikt over een adressenbestand van ruim 400 contacten. Distributie van fysiek promotiemateriaal (flyers) richt zich op die locaties die bezocht worden door mensen met interesse voor kunst en/of natuur, zoals de bibliotheken, natuurcentra en gebouwen voor kunst en cultuur als Voetnoot en KAF, maar zeker ook diverse horecagelegenheden en toeristische plekken. Om het bereik en de zichtbaarheid te vergroten wordt met de eerder genoemde partners (eventueel in barterconstructies) samengewerkt in de inzet van onderstaande middelen.

Free publicity
Mond op mond reclame door vrienden, kennissen, oud deelnemers, donateurs en partners - E-mails met persoonlijke uitnodigingen (o.a. via de scouting) - Persberichten gedrukte periodieken (Almere Deze Week e.a.) - Huifkar De Speelwildernis - Website De Speelwildernis - Website Flevo-landschap - Diverse digitale en fysieke uitagenda's - Sociale media - Omroep Flevoland

Betaald
Advertenties in sociale media en op diverse websites met agenda’s - Updates website De Speelwildernis - Digitale nieuwsbrief -Informatie(straat)bord/billboard - Bewegwijzering - Spandoeken - Flyers - Merchandising (o.a. ansichtkaarten) - Entreebewijzen/bewijs van deelname - Trailer - Promotie- en persfoto's

Wat maakt het project bijzonder?: 

Belang voor de organisatie
Dit project is van belang voor Stichting De Speelwildernis omdat we hiermee ook deelnemers en toeschouwers werven voor projecten in de toekomst. In andere delen van het natuurgebied, zoals de te ontwikkelen 'Gouden randen'', het net aangelegde, nog jonge Voedselbos, of de al bestaande weilanden. Wij denken hierbij aan een evenement dat zich afspeelt in de Romeinse tijd (Flevoland was toen moerasgebied), aan een voorstelling die eind 18e eeuw tijdens de Verlichting speelt: vloedgolven sloegen grote gaten in de kust, schepen vergingen. We hebben een verhaal klaar liggen over het hoogtepunt van de visserij. Naast de grote projecten willen we ook graag kleinschalige activiteiten gaan organiseren, zoals workshops muziekinstrumenten maken, en beeldende activiteiten in de natuur. Pampushout zou hiervoor heel goed een vaste locatie kunnen zijn. Wij blijven daarbij mobiel binnen het gebied, elke activiteit vraagt een ander landschap: loofbos, dennenbos, weide, water enzovoorts. Pampushout biedt die landschappen, Flevolandschap ondersteunt De Speelwildernis al.

Belang voor de doelgroep
Voor de kinderen is het project bijzonder omdat zij binnen de gegeven structuur meer mogen dan waar dan ook. In 'Het land van Lian 2.0' zijn de kinderen als acteurs vrij om in hun spel hun grenzen te verleggen, samen te creëren wat ze willen en nieuwe vrienden te maken. Zolang ze in het verhaal blijven mogen ze naar hartelust experimenteren en daarmee hun potentieel volledig benutten. Zodat je niet alleen trots bent op wat je al kunt, maar ook verrast wordt door wat je nog meer kunt, zowel tijdens de activiteiten ter voorbereiding als tijdens de uitvoeringen en daarna. De kinderen worden geënthousiasmeerd om vaker naar de natuur (en de voorstellingen) te gaan (zie ook: 'Werkwijze').

Belang voor de kunstbeoefening
Gamification en theater
'Het land van Lian 2.0' is voor de kunstbeoefening in zijn algemeenheid van belang omdat er voor het eerst buiten, in de natuur, tijdens een theatervoorstelling een digitale game wordt gespeeld die deel uitmaakt van het verhaal. De interactie tussen een virtuele en de fysieke wereld kan verder ontwikkeld worden, door ons of door anderen. Het is een experiment en wij zullen aan de hand van de ervaringen die de kinderen en hun begeleiders tijdens het maken en uitvoeren van de voorstelling opdoen de techniek verder ontwikkelen.

Speelstijl
In 'Het land van Lian 2.0' hanteren we een speelstijl die we eerder ook toepasten en met dit project niet zozeer verder willen ontwkkelen maar graag willen overdragen. De stijl is het best te omschrijven als een mix van improvisatietheater, teaching in role en ervaringstheater. Om hem te kunnen overdragen willen we hem methodisch ontleden en voor zover mogelijk vastleggen. De kern is dat de acteurs niet voor publiek spelen, noch de deelnemers les geven; volwassen acteurs spelen samen met kinderen op basis van gelijkwaardigheid. Wij kennen familievoorstellingen waarin professionele acteurs samen met kinderen op hjet toneel staan. Zij hebben samen gerepeteerd en voeren gezamenlijk uit. In De Speelwildernis komen de deelnemers onvoorbereid en spelen ze 'a l'improviste' mee. De professionele acteurs hebben de taak hun aandacht te verdelen tussen het spel van de kinderen en hun eigen personage. Het blijkt een hele kunst hier de juiste balans in te vinden en te bewaren. Deze manier van spelen delen wij met dit en volgende projecten graag met theatermakers, -docenten en -liefhebbers.

Begroting: 

De FCP subsidie zal gebruikt worden om de speciale game (die interacteert met de speellocatie in het bos) te ontwikkelen. Daarvoor is een ontwikkelplan gemaakt in samenwerking met 21Toolkit. Het spelen van interactief theater in de buitenlucht voor deze jonge doelgroep betekent dat de capaciteit beperkt is. En dat heeft weer gevolgen voor de publieksinkomsten. Het spelen brengt kosten met zich mee die niet geheel gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van de kaartverkoop. En dat geldt derhalve ook voor kosten die moeten worden gemaakt voor de promotie en ontwikkeling. De stichting probeert door samen te werken met relevante instellingen zoveel mogelijk van de promotionele kosten te kunnen barteren (delen) en heeft met Flevolandschap een zeer goede locatiepartner, waardoor bepaalde kosten 'om niet' zijn. Naast een bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie zijn verzoeken gedaan aan verschillende cultuurfondsen en subsidieverstrekkers om deze reeks voorstellingen mogelijk te maken.

Locatie(s): 
Stadsbos Pampushout, Almere

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 125 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met veel bevlogenheid presenteren jullie een aanvraag waarin je voortborduurt op het organiseren van activiteiten die natuur en kunst samenbrengen. Daarbij kies je er bewust voor om kinderen in de buitenruimte actief te laten zijn. Ik heb waardering voor de speelse wijze waarop je de kinderen betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de game. Ook zijn de inhoudelijke uitgangspunten van de voorstelling inzichtelijk toegelicht. Ik heb daarnaast voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit. Jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen en deskundigen uit andere disciplines en sectoren.

Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie in het plan een veelheid aan activiteiten presenteren, waar je bij elke activiteit slechts de hoofdlijnen benoemt. Ik zie het als een gemiste kans dat jullie juist bij deze vervolgaanvraag maar beperkt inhoudelijk de diepte in zijn gegaan. Je beschrijft bijvoorbeeld dat de gevraagde subsidie bestemd is voor de ontwikkeling van de game, maar de aanvraag bespreekt ook een theatervoorstelling en randprogrammering.

In het kader van het doel van de gevraagde subsidie had ik graag meer willen lezen over de impact van de gepresenteerde werkwijze om samen met de kinderen tot de game te komen. Meer aandacht voor focus en verdieping had het duurzame effect van het initiatief daarom verder kunnen vergroten. Desondanks ben ik van mening dat jullie met dit project een positieve bijdrage kunnen leveren aan de actieve cultuurdeelname van kinderen uit Almere omdat zij vooral in de buitenruimte actief met kunst en cultuur aan de gang gaan. Daarom geef ik jullie, op basis van mijn overwegingen, het voordeel van de twijfel.

Succes met de uitvoering van de activiteiten. We volgen jullie graag op het blog!

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Het Land van Lian 2.0 geven jullie vervolg aan de interactieve voorstelling uit 2017. Nieuw is de ambitie om de wereld van de natuur, het theater en de game te laten versmelten. Dit belooft een prikkelend experiment te worden. Uitgangspunt zijn de fantasie en verhalen van jullie jonge deelnemers, gevolgd door een gedegen traject van workshops, repetities, try-outs en een voorstelling waarbij vrij aangehaakt mag worden. Echter mis ik nog een strategie om nieuwe deelnemers mee te nemen in het eerder afgelegde traject. Ook valt op dat er veel nadruk wordt gelegd op de recreatieve ontwikkeling van de deelnemers, terwijl de creatieve ontwikkeling het onderwerp van JMHM is. Goed om hier bij toekomstige aanvragen in de procesomschrijving meer aandacht aan te besteden. Desalniettemin geven jullie ervaring en de gekozen partners voldoende vertrouwen dat dit experiment ook de nodige artistiek-inhoudelijke kwaliteit bezit. Wel valt op dat de meeste samenwerkingen sterk instrumenteel zijn aan de realisatie van het project. Hoe de ontwikkeling van de deelnemende organisaties, en in het verlengde daarvan het Almeers cultuurklimaat, hierbij gebaat is blijft nog buiten beeld. Ik raad jullie dan ook aan om hier gaandeweg nog steviger op in te zetten, zodat de opgedane kennis en ervaring niet alleen aan dit project gekoppeld blijft.

afbeelding van Danielle Petter

Hoi Bart,

wat een mooie ideeen! Je speelde al lang met het idee om gamers de natuur in te krijgen en ik vind het gaaf om te lezen dat je dat nu tot uitvoer wil gaan brengen. Wat me ook erg aanspreekt is dat de game (mede) door kinderen wordt gemaakt. Dat is erg slim, om een nieuwe doelgroep aan te boren. Daar ligt ook een grote uitdaging, want je wil juist een andere doelgroep bereiken. Ik zie al veel ideeen. Ik zou kijken of ik er nog meer activiteiten omheen kan organiseren waar je de game met kinderen speelt of doorontwikkelt, ook op andere locaties zoals het Klokhuis of op festivals en evenementen in je huifkar. Dan kun je de kinderen (en hun ouders) uitnodigen om het ook eens in het echt te proberen in de natuur. Als je een goede flyer hebt waarop alles staat uitgelegd kun je dat meegeven.

Verder zou ik de kinderen van de scouting niet vergeten uit te nodigen. En kijk eens naar iemand die AdWords kan maken of betaalde facebook- of instagramposts. De digitale generatie heeft het vaak met de paplepel ingegoten gekregen. De moeders zitten waarschijnlijk vaak op hun mobiel, die moeten bekend raken met het fenomeen (ik ben er zelf net zo schuldig aan, geen verwijt naar die moeders).

Hoop dat je nog iets hebt. Veel succes! Groet Danielle

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je uitgebreide toelichting en goed dat je hiermee je plan hebt aangevuld.
Het is duidelijk dat de deelnemers mee mogen denken over de inhoud en uitkomsten van de activiteiten. Jullie zijn ook helder in wat dit project voor jullie moet opleveren, maar het plan gaat nog beperkt in op de duurzame opbrengst voor de deelnemers en hoe de partners hier eventueel ook een blijvende rol bij kunnen spelen. 
Blijft deelname aan jullie project voor de kinderen bij een eenmalige ervaring of ga je tevens bevorderen dat ze ook na jullie project vaker in de buitenlucht creatief kunnen zijn? En hoe pak je dat dan aan?
Daar zou je nog wat explicieter op in mogen gaan.

afbeelding van Marc van Hasselt

Beste Bart,

Mooi project en inspirerend! Het element van co-creatie (in dit geval met kinderen) spreekt mij erg aan. Ook de algemene insteek doet mij erg denken aan ons project: https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/time-windows-game-jams

Ik ben benieuwd naar de vorderingen en houd het project graag in de gaten! Ik denk dat het een mooie brug slaat tussen wat vroeger milieu educatie werd genoemd; 21st century skills; storytelling / theater. Succes ermee!

afbeelding van Bart Corduwener

Beste Giovanni,

Dank voor je prikkelende vragen en opmerkingen. Wij zullen de tekst verder aanscherpen in de richting die je aangeeft. Je vraagt of ik nog vragen heb. In de Speelwildernis maken wij interactief theater waarbij we de doelgroep – de kinderen – van meet af aan betrekken bij de ontwikkeling (zie mijn vorige reactie). Dit houdt in dat wij al werkende, al spelende de reacties en de input die de inderen geven meenemen in de ontwikkeling van het 'eind'product. Het is doorgaand proces, dat losjes begint met gesprekken, verhalen, ervaringen van kinderen in de leeftijd waarvoor het project i.c. 'Het land van Lian 2.0' is bedoeld (In dit geval voor kinderen vanaf 6 jaar). Vervolgens gaan we over tot meer structuur: er volgen ateliers waarin we nog experimenteren, dan workshops, vervolgens repetities, try-outs (pas dan mag er publiek bij) en uiteindelijk de voorstelling. Het geheel neemt een twee tot drie maanden.Wij werken daarbij samen met scholen (o.a. Sterrenschool De Ruimte), organisaties voor kinderopvang (Kindercentrum Kunstenmakers) en wijkinitiatieven (Zenit). Wanneer er voldoende geld is organiseren we ook zelf workhops. Ik lees dat dat we de indruk geven te aanbodgericht te zijn. Ook al betrekken we de doelgroep nadrukkelijk bij voorbereiding en uitvoering van het project, we blijven een kleine kunstinstelling, die haar deelnemers en haar publiek graag verrast met inhoud en vormen waar de doelgroep zelf nog niet op was gekomen. Volgens mij is het ook de taak van de kunsten nieuwe zienswijzen en expressievormen te introduceren, zonder dat de doelgroep daarom heeft gevraagd. Door onze doelgroep uit te dagen eens op een andere manier naar de wereld te kijken, komen er ook bij hen nieuwe ideeen en gedachtes naar boven, en daarmee – wie weet – andere inzichten en daarmee spelvormen. Wij hopen met onze projecten, waarin kinderen de hoofdrol hebben – het kan niet vaak genoeg worden gezegd – waarde toe te voegen aan datgene wat de doelgroep al kent.

Bart 5 april 2018

 

afbeelding van Cora Spaans

Beste Bart,

Ik vind het een fantastisch idee; je weet altijd weer bijzondere dingen te maken en kinderen te boeien. Vanuit Archeologische VINDplaats Zenit werken we graag met je samen. Voor je activiteiten ben je altijd welkom op Zenit. De keuze om ook de nieuwe media te combineren met je voorstellingen is denk ik een goede, daarmee trek je ook weer andere kinderen er extra bij. 

Hartelijke groet,

Cora Spaans, bestuurslid VINDplaats Zenit

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor de aanvullingen. De inhoudelijke uitgangspunten zijn helder en uitgebreid beschreven. De inhoud van het voorstel is echter nog maar beperkt gericht op de ontwikkelvraag vanuit de doelgroep, waardoor het in deze vorm nog vrij aanbodgestuurd oogt.

Probeer bij de uitwerking daarom meer in te gaan op de wijze waarop de gepresenteerde opzet aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Heb je hen bijv via een klankbordgroep of een andere manier bevraagd? En beschrijf ook wat uitgebreider hoe en waar je de kinderen enthousiasmeert voor deelname aan de activiteiten. Je wil een grote groep betrekken, waardoor ik benieuwd ben naar jullie wervingsstrategie. Kun je daar meer over beschrijven? Betrek je bijv jongerenorganisaties, amateurverenigingen, scoutings en/of scholen? Zet je je netwerk in via social media? Welke mogelijkheden zien jullie als realistisch, maar uitdagend?

Veel succes met de toevoegingen.
Heb je hier nog vragen over?

afbeelding van Bart Corduwener

Beste Giovanni, over enkele dagen loopt de fase 'jij denkt mee' af. Ik ben dan ook benieuwd of je vindt dat het plan de door jou aangebrachte onderwerpen beter adresseert en toelicht (zoals mijn toevoegingen waarin ik duidelijk probeer te maken dat het juist een vraaggestuurde voorstelling is). Ik ben natuurlijk heel blij met de positieve reacties van andere bezoekers, die duidelijk aangeven de waarde van het project in te zien. Jouw ultieme reactie zie ik ook nog graag tegemoet, zodat ik eventueel nog iets kan aanpassen voor de 13e. Alvast veel dank, Bart 

afbeelding van Bart Corduwener

Dankjewel voor je eerste vragen. In De Speelwildrnis maken wij interactief theater, ook in "Het land van Lian 2.0 spelen de kinderen weer de hoofdrol. Acteurs fungeren als aanjagers, als voorbeeld voor de kinderen die in deze productie de rol ottertjes spelen, met alle eigenaardugheden die daar bij zo kenmerkend zijn: speels, vindingrijk, nieuwsgierig en handig. Dat zijn de acteurs niet (...). 

De kinderen mogen van meet af aan meehelpen de game te ontwikkelen. We organiseren daarvoor workshops. Voor de technische kant krijgen zij begeleiding van professionals. De inhoud en mogelijkheden van de game mogen zij voor een hele groot deel zelf bepalen. Wij laten ons door hen inspireren, het wordt hun game.

Wij willen zoveel mogelijk kinderen bij bij het project betrekken. De kinderen die al in een vroeg stadium bij de workshops/onderzoeksateliers betrokken zijn kunnen andere kinderen zijn dan die welke in de uitvoeringen meespelen. En wie in d euitvoering meespeelt is niet noodzakelijkerwijs bij de voorbereidingen en de repetieis betrokken - dat kan wel. 

Het werkproces is als volgt: 

1. Plot voor de productie, waarijn keuzes zijn gemaakt voor de personages, de dramaturgie van de voorstelling en de theatrale elementen zoals de game.

2. Spelworkshops en workshops games bouwen waarin wij het plot toesten aan de doelgroep (8+). 

3. Repetities op locatie door acteurs met kinderen samen, geleid worden door de regisseur.

4. Try-outs met publiek

5. Uitvoeringen

In elk stadium mogen kinderen terugkomen en kunnen nieuwe kinderen deelnemen.

Onze directe partner is Flevolandschap, wij mogen op huin grondgebied spelen en zij bieden ondersteuning op logistiek in promotioneel vlak.

Onze speciale partner voor dit project is 21Toolkits, zij dragen zorgen voor de inhoudelijk kennis en de begeleiding van de kinderen bij het ontwikkelen van de de game.

Ik hoop dat dit een beetje een antwoord is op je vragen. Hoor graag meer feedback!

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met je mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en wijze van samenwerking centraal. Je presenteert een ambities plan om een interactieve productie en game te ontwikkelen. Op dit platform mag de nadruk in de aanvraag vooral liggen op de cocreatieve aspecten die zich in de vrije tijd afspelen, inclusief een motivatie over de wijze waarop het initiatief inspeelt op de wensen en behoeften van de deelnemers. Denken zij bijvoorbeeld ook mee over de opzet van de game?
Bespreek dus vooral op welke uitdagende manier je de deelnemers begeleidt en hoe je de inhoudelijke uitwisseling tot stand brengt. Ook lees ik graag meer over de rol en meerwaarde van de partners.
Succes met het uitwerken van je plan!

Heb je hier nog vragen over?