menu denk mee beslis mee maak mee

Kunstmarkt De Bilt: Festival De Vriendschap

Houden jouw vrienden van kunst?

Stichting Kunstmarkt De Bilt
8 september 2017 tot 9 september 2017
crafts, letteren, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€3.250

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Woordkunst, rap en verhalen (en dans)

Door Kike Olsder op di 19 sep

Kunstmarkt De Bilt stond dit jaar met Festival de Vriendschap in het teken van woordkunst: allerlei activiteiten en workshops met poezie, verhalen...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Kunstmarkt De Bilt: Festival De Vriendschap

Houden jouw vrienden van kunst?

afbeelding van Kike Olsder

Ingediend door:

Kike Olsder

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op zomeravonden is het park een plek waar veel hangjongeren late avonden doorbrengen. We willen hen graag bij het programma betrekken, zodat het festival ook van hen wordt. Hebben jullie hier goede ideen voor?

Wat ga je doen?: 

Kunstmarkt De Bilt is een tweedaags festival met kunst in alle soorten en maten. Locatietheater, muziek, word bites, kunsttorens en poezie. Met het thema Vriendschap willen we deelnemende kunstenaars vragen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, en op allerlei manieren vriendschap vorm te geven: gelegenheidsvrienden, onwaarschijnlijke vrienden, vrienden van vroeger of Spaanse vrienden.

Het festival is in de open lucht, in het park, en wordt georganiseerd door een groep van ruim 80 vrijwilligers. Met verschillende workshops en activiteiten waaraan bezoekers actief deelnemen, worden bezoekers uitgenodigd om zelf verschillende kunstvormen te beoefenen. Kunst met woord en beeld, zoals dichten, rappen en schilderen.

We willen inwoners van De Bilt en omliggende gemeenten op een toegankelijke manier in aanraking brengen met verschillende vormen van kunst, en we willen kunstenaars en artiesten uit de regio een podium bieden, met werk dat voor dit festival is ontwikkeld.

Hoe ga je te werk?: 

Een onderdeel van het festival zijn workshops en publieksactiviteiten rondom woordkunst. Specifiek voor dit onderdeel zijn we op zoek naar financiering (de reguliere programmering (bands e.d.) kunnen we dekken uit eigen inkomsten). Onze doelstellingen met de workshops zijn een laagdrempelige kennismaking met verschillende kunstvormen en kunstparticipatie van de deelnemers. Onze doelgroep zijn inwoners van De Bilt en omringende gemeenten (jong en oud).

Met 'woordkunst' willen we de volgende workshops en activiteiten organiseren :

1. Rap en harmonie: In een workshop “rap en vriendschap” begeleidt een professioneel rapper en rapinstructeur bezoekers bij het maken van hun eigen raptekst. Dappere deelnemers mogen ’s avonds tijdens het gezamenlijk optreden van de professionele rapper en de KBH-band hun tekst ten gehore brengen.

Informatie: 2 workshops, duur: 1 uur, resultaat: ca. 50 rapteksten, waarvan 3 uitgevoerd onder begeleiding harmonie orkest op het grote podium. Vervolg: mensen kunnen zich aanmelden bij de KBH. Bij genoeg aanmeldingen start de KBH een cursus 'rap en harmonie'.

2. Dichter in het park: we vragen een dichter om een festivalgedicht over vriendschap te maken. Tijdens het festival geeft de dichter woord-workshops, waarin deelnemers zelf een gedicht maken met als thema vriendschap. De dichter draagt, samen met deelnemers aan de workshops die dit willen, op verschillende momenten tijdens het festival gedichten voor.

Informatie: 3 workshops, duur: 3 kwartier uur, resultaat: ca. 75 gedichten van deelnemers. Vervolg: we zijn in overleg met de dichter over vervolgmogelijkheden: of hij zelf bij genoeg interesse meer workshops wil aanbieden of dat hij geinteresseerden door verwijst naar bv Parnassos (cultureel centrum Utrecht).

3. Poëzie-route: leerlingen van een aantal Biltse lagere scholen (stichting Delta De Bilt, 6 scholen) schrijven onder begeleiding van hun docent een gedicht over vriendschap. 10 gedichten worden geselecteerd en tijdens het festival ten toon gesteld in de poëzie route door het park.

Informatie: 1 workshop op minimaal 3 scholen, duur:  uur, resultaat: min. 75 gedichten van scholieren, waarvan 10 worden tentoongesteld in het park tijdens het festival.

4. Wordbites: interactief optreden van het kunstcollectief Wordbites. Een poëtische mix van gesproken woord met live muziek, zang, filosofie en moderne dans, in een kleine setting waar deelnemers o.a. met geluidsapparatuur koptelefoons een nieuwe wordbite ervaring maken en krijgen.

Informatie: 3 performances, duur:  uur, resultaat: min. 75 deelnemers die (tijdelijk..) op een andere manier naar woorden luisteren.

5. Zeefdrukken: bezoekers kunnen zelf een t-shirt zeefdrukken met woordkunst, bijv: het speciaal voor de kunstmarkt geschreven gediicht over vriendschap of een raptag.

Informatie: gedurende het hele festival. Vervolg: als mensen enthousiast zijn over de technieken wijzen we hen op het aanbod van het Kunstenhuis, waar verschillende cursusses met technieken als zeefdrukken te volgen zijn.

Deze activiteiten zijn er op gericht om bezoekers met woorden en tekst te laten experimenteren, in verschillende vormen. We willen dat mensen zich verwonderen over de kracht van woorden, wat je er zelf mee kunt doen, en hoe je door variaties en woordwisselingen een hele andere snaar kan raken.

Naast de woord-workshops organiseren we ook andere activiteiten waarin bezoekers zelf aan de slag gaan: 

6. interactief theater in de tent van de Spaanse vrienden, waar een theatergezelschap bezoekers meeneemt.

Informatie: 3 voorstellingen, waarvan 1 specifiek voor ouderen via stichting Eten met je hart. Vervolg: het gezelschap zal deelnemers wijzen op theater mogelijkheden in De Bilt en omgeving: het Kunstenhuis biedt verschillende theatercursussen aan, en er zijn een paar theatergezelschappen waar deelnemers contact mee op kunnen nemen.

7. Kunsttoren waarbij bezoekers in duo's schilderijen maken die samen een hoge toren vormen

Informatie: schilderen kan gedurende het hele festival. Resultaat: min. 100 panelen die samen 1 groot kunstwerk vormen, 200 mensen die hebben geschilderd. Vervolg: het Kunstenhuis biedt verschillende schilder- en tekencursussen aan, waar we deelnemers op zullen wijzen.

8. verschillende Kunstenhuis workshops voor kinderen (theater, schilderen, speksteen, enz.).

Informatie: 6 workshops (zaterdag), duur: half uur. Resultaat: 120 kinderen die trots zijn op hun eigen kunstwerk. Vervolg: het Kunstenhuis biedt verschillende kunstcursussen voor kinderen, waar we deelnemers op zullen wijzen.

9. Jongerenworkshop 'This place is mine': jongeren maken filmpjes over het park. Ze beelden uit wat het park voor hen een goede plek maakt, en wat ze er zoeken. Vrije keuze hoe: met zelfgemaakte props van hun ideale toevoeging aan het park, stop-motion, vlogs, enz. Er zijn 2 workshops (vrijdagavond en zaterdagmiddag), en de films worden op een scherm in het park vertoond. De techniek moet nog worden uitgedokterd: waarschijnlijk met eigen telefoons opnames maken, paar laptops om te kunnen editen en een electriteits- en wifi-punt.

Informatie: 2 workshops, duur: anderhalf uur. Resultaat: 25 filmpjes over het park, die na afloop van de workshop doorlopend worden vertoond op een groot scherm. Vervolg: deelnemers uitnodigen om mee te denken over een activiteit voor volgend jaar, en hoe zij hun vienden daarbij kunnen betrekken.

In de praktijk komen gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd 'vanzelf'. We spannen ons dit jaar in om jongeren en ouderen te bereiken. Voor de jongeren zijn we in gesprek gegaan met een groepje dat elke vrijdagavond bij de voor jongeren ingerichte 'hangplek' is. Reacties waren voorzichtig enthousiast. Het idee voor het maken van filmpjes kwam van 1 van de jongeren en kreeg voorzichtig bijval. Ouderen nodigen we uit via Stichting Eten met je hart, die diner-uitjes verzorgen voor eenzame ouderen in de regio en een relevant netwerk hebben.

 

 

Met wie werk je samen?: 

We werken voor de genoemde workshops o.a. samen met:

- Stichting Kunstenhuis De Bilt. Het kunstenhuis verzorgt veel workshops waarbij kinderen kennis maken met verschillende vormen van kunst: theaterworkshops, schilderen, speksteen bewerken, enz. Voor hen zijn de workshops ook een visitekaartje: kinderen maken kennis met een activiteit, en kunnen zich bij het Kunstenhuis aanmelden voor vervolgactiviteiten tijdens het volgende kalenderjaar.

- Koninklijke Biltse Harmonie: zij verzorgen de workshops en optredens in samenwerking met een rap-collectief (hierboven beschreven). De combinatie rap en harmonie is vernieuwend: beide stijlen hebben een hele andere uitstraling en andere achterban. Zowel het rapcollectief als de biltse harmonie vinden het erg leuk en uitdagend om dit samen op te pakken en een nieuwe stijl neer te zetten.

- Stichting Delta De Bilt (basisscholen): kinderen schrijven op school gedichten over vriendschap en een selectie van de gedichten komt als poezieroute in het park te hangen. Voor de kinderen is het een ervaring om zelf een gedicht te maken, en te merken wat je met woorden kan doen. De kans dat je gedicht in het park tentoongesteld wordt geeft hier een extra dimensie aan.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het festival wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers: een groep van bijna 90 vrijwilligers. Het bestuur van de stichting, dat een groot deel van de voorbereiding op zich neemt, en een ploeg van ruim 80 vrijwilligers die helpen met opbouw, afbouw, activiteitenbegeleiding tijdens het festival, bemensen van de bar, enz.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 rapworkshops: rap onder begeleiding van de Biltse Harmonie 50 9000 (festival totaal)
3 poezieworkshops: dichten onder leiding van de huisdichter 75  
1 kunsttoren: bezoekers maken in duo's schilderijen die samen een toren vormen 200  
6 kunstworkshops voor kinderen 120  
2 sessie This place is mine, jongeren maken filmpjes over het park 25  
10 schoolproject poezie, zeefdrukken, straattheater activiteiten 250  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Belang voor kunstbeoefening in de vrije tijd:

Dit project, Festival de Vriendschap, is waarom Stichting Kunstmarkt De Bilt is opgericht: we willen een grote ontmoeting organiseren, waar bezoekers blij en verwonderd worden, en geinspireerd worden om zelf kunst te maken, in allerlei vormen. Voor veel bezoekers zijn de workshops een kennismaking met alle mogelijkheden die bv. het Kunstenhuis De Bilt biedt: o.a. theater, beeldhouwen, schilderen en zingen. Deze kennismaking leidt ertoe dat een aantal van de deelnemers actief verder gaat met beoefening van kunst in hun vrije tijd, via het Kunstenhuis, een koor of een theatergezelschap.

Belang voor doelgroepen:

Naast de introductie van (woord)kunst, heeft het festival ook een ander belang voor deelnemers. Het biedt een kans om groepen te betrekken die elkaar normaal niet snel ontmoeten: doordat de Biltse Harmonie samenwerkt met een rap-consortium, verwachten we dat zowel oudere als jongere bezoekers aan hun activiteiten meedoen. Groepen als onwonenden van het park en jongeren die er 'avonds laat zijn, bekijken elkaar vaak met argwaan. Als wij de groep jongeren die het park 's avonds en 's nachts gebruikt kunnen betrekken bij de organisatie van een activiteit, zou dat ontzettend leuk zijn.

Begroting: 

We willen de bijdrage van het FCP (totaal bedrag voor dit onderdeel 6500, gevraagd bedrag JMHM 3250 euro) gebruiken voor een deel van de activiteiten waarin bezoekers zelf aan de slag gaan: de Wordbites ervaring, de dicht-workshops en voordracht onder leiding van de huisdichter, de rapworkshops in samenwerking met de Biltse harmonie, het poezie-project voor lagere scholen en de video-workshop voor jongeren.

activiteit Kosten
Rappen met de Harmonie 1450
Dichter in het park, incl. vriendschapsdicht en zeefdrukken 2100
Poezie route basisscholen 950
Word bites 1000
Video workshop 'This place is mine' (techniek en materiaal) 1000

 

Deze workshops vormen samen met de Kunsttoren, het straattheater en de theaterlunch Spaanse vrienden de 'actieve programmering'. Voor deze programmering vragen we ook bijdragen aan het Elise Mathilde Fonds en het Van Ewijck fonds (toegezegd), KF Hein fonds en het VSBfonds (in behandeling).

De rest van het festival (Kunstmarkt, podia met bands, zweefmolen e.d.) kunnen we zelf financieren uit eigen inkomsten: de opbrengsten van het festivalcafe.

Locatie(s): 
Van Boetzelaer park, gemeente De Bilt

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 109 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Onder het thema woordkunst bieden jullie kennismakingsactiviteiten met diverse kunstdisciplines aan. Jullie hebben hierbij duidelijk voor ogen welke lokale partners zich bieden voor een samenwerking, en op welke wijze vervolg aan de activiteiten gegeven kan worden. De omschrijving van de diverse workshops is beperkt, maar biedt in combinatie met de beoogde partners voldoende vertrouwen. Net als Giovanni had ik graag meer gelezen over de plannen voor het jongerenprogramma. Want hoe willen jullie ervoor zorgen dat zij betrokken raken en tegelijkertijd het eigenaarschap behouden. Ik ben dan ook benieuwd welke stappen jullie hierin gaan zetten. Op basis van de plannen zet ik nog mijn vraagtekens of jullie met de huidige plannen een nieuw publiek gaan bereiken. Wel heb ik vertrouwen dat jullie hiermee de lokale verbindingen op cultuurgebied in De Bilt kunnen versterken.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie ambitie om kennismakingsactiviteiten te organiseren voor inwoners uit jullie directe omgeving vind ik sympathiek. De toelichting op de rol en meerwaarde van de partners is helder en ik vind het erg positief dat jullie ook al hebben nagedacht over mogelijke vervolgstappen voor de deelnemers. Daarmee biedt de aanvraag voldoende potentie om van betekenis te zijn voor het culturele leven in De Bilt met blijvende verbindingen. Ook het gevraagde bedrag vind ik redelijk ten aanzien van de geplande activiteiten. Desondanks ben ik ook kritisch. De actieve elementen zijn slechts op hoofdlijnen beschreven, waardoor ik weinig zicht krijg op de inhoud van het artistieke proces en de innovatieve kracht van de activiteiten. Ook over de aansluiting van het aanbod op de behoefte van de doelgroepen zijn jullie summier. Ik mis bijvoorbeeld de stem van de hangjongeren die jullie uitdrukkelijk noemen als doelgroep. Maar in de verdere uitwerking van jullie plan komen zij nog maar erg beperkt voor. Jullie hadden bijv. partners kunnen zoeken die deze jongeren kunnen bereiken danwel kunnen begeleiden naar vervolgstappen op basis van hun eigen voorkeuren. De uitwerking van dergelijke verbindingen had mogelijk kunnen bijdragen aan een bredere scope aan partners voor een groter bereik onder alle inwoners die jullie willen aantrekken.

Mijn tip is om de komende tijd vooral na te denken over de betekenis van de activiteiten voor de doelgroep en dit concreet met hen af te stemmen via bijv een klankbordgroep.

afbeelding van Kike Olsder

Hoi Anne,

Ik heb nu aangegeven per workshop wat de duur is, en hoe we de inzet willen opvolgen. Ook is het contact met de jongeren inderdaad gelegd: de eerste reacties waren voorzichtig positief, maar het contact is nog 'broos'. We zetten de komende periode hierop in, om vertrouwen te bouwen en hen hun onderdeel verder te laten uitwerken.

Hartelijke groet,

Kike

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Kike, ik lees dat jullie inzetten op een vijftal workshops. Wel mis ik nog hoe lang deze duren en in hoeverre een vervolg mogelijk is. Dat weegt namelijk mee in de beoordeling van de inhoud alsook impact. Ook ben ik benieuwd naar jullie voortgang met de jongeren. Ik begrijp dat zij nu zelf een onderdeel van de programmering mogen invullen. Kun je hier meer over vertellen? En hebben zij enthousiast gereageerd? Tot slot over de begroting. Het aangevraagde bedrag bij JMHM staat op dit moment niet in verhouding tot de kosten van de activiteiten waarvoor jullie aanvragen. Daarbij draagt het Fonds maximaal 50% van de kosten van het projectonderdeel bij. Houd hier dus rekening mee.

afbeelding van Kike Olsder

Dag Anne,

Ik heb jullie criteria weer doorgelezen, en heb nog steeds de indruk dat het wel past. Ik denk alleen dat wat ik 'niet goed doe' is dat ik informatie geef over het totale festival (dat inderdaad jaarlijks terugkeert), terwijl dat niet is waarvoor ik jullie bijdrage vraag. Ik zal duidelijker inzoomen op het onderdeel dat voor jullie relevant is: inderdaad de workshops. Ik ga weer aan de slag.

Hartelijke groet,

Kike

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Kike, JMHM is specifiek bedoeld voor kunstbeoefening in de vrije tijd. Als ik het goed begrijp bieden jullie voor deze doelgroep met name workshops aan. Echter lees ik hier nog weinig over in jullie projectplan. Houd er rekening mee dat wij hierbij ook de ontwikkeling van de deelnemers en organisaties alsook de op hen verwachte impact van het project beoordelen. Tot slot klinkt het festival – ondanks jaarlijks wisselende thematiek – als een redelijk reguliere activiteit. Zijn er zaken die deze editie onderscheidend maken? Of is er een vernieuwing die jullie inzetten? Check vooral de criteria van JMHM nog een keertje om te kijken of jullie plannen goed passen bij de regeling.

afbeelding van Kike Olsder

Dag Davida en Anne,

Dankjewel voor jullie welkom en feedback. De jongeren zorgden vorig jaar voor overlast ('s nachts installaties overhoop gehaald) vandaar de terminologie. Maar ik begrijp dat we ze niet op die manier aan moeten spreken. Goed om het open te laten wat zij willen, en hen gewoon te vragen. We gaan kijken hoe we dit in gang gaan zetten. Ik denk op een vrijdagavond in de hangout gaan zitten en het gesprek aangaan. Hoop dat ze niet te veel schrikken ;-)

Wat betreft de vriendschap: het is geen maatjesproject. Het is een kunstfestival dat dit jaar als thema vriendschap heeft. We nodigen alle bezoekers uit, om in verschillende workshops, en interactieve voorstellingen, na te denken of zich te verwonderen over vriendschap. Vriendschappen die ze al langer hebben, of vriendschappen die je ter plekke aan kunt gaan. Voor de activiteit, of voor de dag, en mogelijk daarna.

Het is inderdaad niet de eerste keer dat we dit festival organiseren. Wel is elk jaar anders, omdat we elk jaar op basis van het thema de artiesten en kunstenaars vragen om hun activiteiten te ontwikkelen.

Ik ga nu verder met bewerken, en we hebben contact.

Hartelijke groet,

Kike

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Kike,

Als coach ben ik betrokken bij JMHM en zal de komende weken met jullie meedenken over de uitwerking. Een uitwerking over de vriendschappen is een goede start. Moet ik dit zien als een maatjesproject, wordt er iets met het proces rondom de vriendschap gedaan of is het proces rondom de vriendschap al het einddoel? Mijn vragen sluiten aan bij het berichtje van Anne. 

Over jullie meedenkvraag: als eerste zou ik deze jongeren niet benaderen als hangjongeren. Dit heeft toch vaak een negatieve lading, zij zijn immers ook gewoon gebruikers van het park. In gesprek gaan en kennismaken is een eerste stap. Hun eventuele bijdrage moet niet te vast staan. Wanneer zij open staan voor contact kan met hen worden bekeken wat zij missen in de Bilt of wat zij willen laten zien. Laat hen dus ook echt eigenaar zijn van hun bijdrage en denk proactief na over wat jullie faciliterende rol kan zijn.

Ik ben benieuwd naar jullie toevoegingen en de verdere uitwerking!

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Kike, welkom op dit platform! De komende weken denk ik graag met je mee om dit idee compleet te maken. Mooi dat jullie voor deze gelegenheid allerhande vriendschappen sluiten. Hoe gaan jullie deze invullen? En zijn ze van tijdelijke aard, of willen jullie een vervolg geven aan de ontstane kruisbestuivingen? Ook ben ik benieuwd hoe jullie plannen zich verhouden tot voorgaande edities. Ik lees namelijk dat de kunstmarkt al sinds 2001 jaarlijks wordt gehouden. Veel succes met de verdere uitwerking!