menu denk mee beslis mee maak mee

Kunst- en cultuurfestival TransVormers

Het TransVormersfestival geeft kunst,...

Stichting Urban Resort
13 april 2013
animatie, dans, e-culture, film
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

TransVormers Festival After

Door Zelah Dorrestijn op di 9 jul
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Kunst- en cultuurfestival TransVormers

Het TransVormersfestival geeft kunst, experiment, bezoeker en maker letterlijk de ruimte. Het programma wordt vormgegeven door de inzet van tientallen kunstenaars vanuit verschillende disciplines.

afbeelding van Zelah Dorrestijn

Ingediend door:

Zelah Dorrestijn


Wat ga je doen?: 

Kunst, cultuur en creativiteit hebben letterlijk de ruimte nodig. De enorme leegstand biedt hier mogelijkheden. Stichting Urban Resort stelt al meer dan vijf jaar betaalbare werkruimte ter beschikking aan meer dan 600 kunstenaars en creatieve ondernemers in Amsterdam. Tijdens TransVormers V wordt er in de oudste en grootste broedplaats - Het Volkskrantgebouw - 2000 m2 beschikbaar gesteld om kunstenaars, creatieven en bezoekers de ruimte te geven.

Het festival verenigt verschillende kunstvormen met participatieve elementen en inhoudelijk debat. De festivalopzet vergroot en verandert de interactie tussen werk, maker en bezoeker. De kloof tussen maker en bezoeker wordt opgeheven. Er wordt een podium gecreëerd voor verschillende kunstdisciplines, via o.a. expositie, filmvertoningen, muzikale optredens en performances.

TransVormers is van belang omdat het festival als enige in Amsterdam de culturele broedplaats openbaar maakt en een podium geeft. Bezoekers komen in aanraking met en worden betrokken bij een divers aanbod van kunst.

Hoe ga je te werk?: 

Wat betekent het voor de bezoeker?
Op het festival zullen workshops gegeven worden waarbij we de jeugd uit de buurt uitdagen om deel te nemen aan creatieve activiteiten. Het doel van deze activiteiten is dat de jeugd zich niet alleen vermaakt en in aanraking komt met kunst en cultuur, maar het is ook een unieke manier om deelnemers bewust te maken van transformatieopgave in de stad. 

Cultuurparticipatie in een buurt kan leiden tot meer sociale cohesie en dat is een onmisbaar element in de opkomende buurt rondom het volkskrantgebouw. Door de jeugd op een directe manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur in eigen buurt, vervaagt de afstand tussen kunstenaar en deelnemer en worden jongeren van verschillende achtergronden met elkaar verbonden. Uit verschillende sociologische onderzoeken is gebleken dat kunstparticipatie bij jonge deelnemers leidt tot zelfontplooiing, empowerment en betere presentatie van zichzelf. Het vergroot competenties bij deelnemers zoals netwerkvermogen en weerbaarheid. Al deze elementen zorgen ervoor dat de deelnemers een beter beeld ontwikkelen over zichzelf en hun buurt.

Het participatieprogramma
Het TransVormersfestival gaat de uitdaging aan om jeugd deel te laten nemen aan participatieprogramma’s. Deze programma’s zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn succesvol gebleken bij verschillende jongerencentra uit de omliggende omgeving. Tijdens de vorige editie van TransVormers hadden we een hechte samenwerking met Young Artists Present. Wij hebben toen ondervonden aan wat voor activiteiten behoefte is in de buurt. Door samen te werken met Jongerencentrum Club Jaco (onderdeel van Dynamo) kunnen wij actieve kunstbeoefening garanderen in ons programma. Het jongerencentrum bevindt zich in dezelfde buurt van de Wibautstraat en op deze manier slaan we de handen ineen om de jeugd op een laagdrempelige manier in aanraking en in interactie te laten komen met kunst en cultuur. We willen ze op natuurlijke wijze bewust maken van de transformatieopgave in de stad: 'Waarom staat een pand leeg en wie zorgt er voor invulling? Wat kan een culturele broedplaats betekenen voor de buurt?' Wij hebben weloverwogen gekozen voor deze programma-onderdelen vanwege het feit dat ze allemaal een aparte toevoeging hebben bij het versterken van verschillende burgerschapscompetenties.

Het participatie onderdeel van TransVormers bestaat uit een visuele, bewegende en talige workshop.

1.Street-art / Graffiti Workshop
Street-art is een van de meest vernieuwende kunstvormen van deze tijd. Wat is de grens tussen kunst en vandalisme? Door jeugd in dit programma te laten participeren, zorg je niet alleen voor creatieve zelfontplooiing doordat ze zelf aan de slag gaan met stencils. De participanten leren vanuit verschillende invalshoeken naar street-art en graffiti te kijken.. Deelnemers leren kunstenaars, zoals Banksy, te onderscheiden en daarnaast verbreden ze hun creatief vermogen. We willen deelnemers een gekleurd steentje laten bijdragen een de 'creatieve stad'. 
I.s.m. artiesten uit onze 7 culturele broedplaatsen 
I.s.m. Club Jaco

2. Dans workshop i.s.m. Groundbreakers en/of Club Jaco
Veel jongeren uit de buurt hebben een liefde voor de danscultuur. We willen jongeren kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden om jezelf uit te drukken (zonder woorden te gebruiken). In jongerencentrum Club Jaco worden verschillende workshops georganiseerd op het gebied van dans (zoals hiphop, urban en modern) die erg populair zijn onder jongeren. Club Jaco heeft de ervaring en TransVormers geeft de ruimte. In samenwerking met een externe organisatie willen wij jongeren uitdagen om in beweging te komen en zich te laten inspireren door transformatie(opgave). Tijdens het TransVormers festival zal er tevens een presentatiemoment mogelijk worden gemaakt.
I.s.m. Club Jaco en/of Groundbreakers
I.s.m. dansers uit onze 7 broedplaatsen

3. Workshop spoken word
We willen experimenteren met ruimte en performance, tekst en poezie. Wat is de invloed van ruimte op tekst en performance en vice versa? We willen dat de deelnemers zich laten inspireren door transformatie, leegstand en creatieve invulling daarvan. De teksten zullen tevens een expositieplek krijgen. Professionele kunstenaars uit onze broedplaatsen, een jongerenorganisatie zoals Nowhere en het Muiderpoorttheater, worden samengebracht met de deelnemers tijdens dit programma-onderdeel.
I.s.m. Muiderpoorttheater / nowhere
I.s.m. tekstschrijvers en performers uit onze 7 broedplaatsen

Het verdiepingsprogramma

Naast het participatieprogramma bieden we ook een verdiepingsprogramma aan, in de vorm van een debat:

De stad verandert continue: in fysieke vorm en in gebruik. Ruimte krijgt betekenis door het gebruik en omdat de ruimte verandert, verandert ook de ruimte en de stad als geheel. Door de huidige crisis op de vastgoedmarkt met veel leegstaande (kantoor)panden is een andere ontwikkelingsopgave vereist met een focus op herbestemming. Het vereist een nieuwe lange termijnvisie op hoe om te gaan met ruimtelijke planning en invulling van (lege) ruimte, waarbij bestaande partijen nieuwe rollen en manieren van handelen moeten vinden en er ruimte bestaat voor nieuwe partijen binnen de stadsontwikkeling. Binnen het hierboven geschetste kader van continue en dynamische stedelijke ontwikkeling, speelt het thema waardecreatie een belangrijke rol. Het debat zal zich ontwikkelen rondom de stelling: ‘Culturele broedplaatsen creëren waarde.’ Bespiegelingen op de betekenis van leegstand in combinatie met de onderzoeksresultaten naar de rol van creatieven in het creëren van waarde, zullen de basis voor het debat vormen.  We openen het debat met stadsfilosoof en/of kunstenaar. Eén van hun zal een artistieke visie geven op het begrip ‘ruimte’. Welke verschillende landschappen komen samen in een ruimte en wat betekent leegstand eigenlijk? We worden aan de hand van deze stadsfilosoof op een andere manier geconfronteerd over thema’s waar wij dagelijks mee bezig zijn. Vervolgens neemt een moderator de middag de leiding en licht toe dat iedereen die aanwezig is tegelijkertijd deelnemer is, want alleen door met elkaar na te denken over vraagstukken boek je vooruitgang. Op borden kan iedereen aankruisen wat men deze middag komt doen: ideeën voorstellen, meedenken met anderen, of zijn expertise delen.  Wij hopen met dit onderdeel de 'oudere' doelgroep te bereiken: buurtbewoners, cultuur- en ruimtelijk geinteresseerden kunnen deelnemen aan dit verdiepingsprogramma. Zij krijgen de ruimte hun mening te uiten over de ontwikkelingen en invulling van hun buurt. Door het participatieonderdeel en door het verdiepingsprogramma behandelen wij belangrijke thema's voor onze organisatie maar vooral voor burgers van de stad. De transformatieopgave ligt er voor iedereen. We willen met onze artistieke, inhoudelijke en participerende programma's deze culturele kracht van leegstand bewijzen. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

 

Stichting Urban Resort (UR) geeft een creatieve invulling aan leegstand in Amsterdam. UR is de grootste culturele broedplaatsontwikkelaar en het Volkskrantgebouw (VKG) de grootste broedplaats. Broedplaatsen zijn plekken met betaalbare ateliers voor groepen kunstenaars en creatieven. UR is een non-profit organisatie en wil dat broedplaatsen open en toegankelijk zijn voor publiek en neemt daarmee met haar broedplaatsen een unieke positie in binnen het totaal van 55 broedplaatsen in Amsterdam. Zo organiseer UR eens in het half jaar een festial.  In plaats van museale kunst achter glas laat UR een moderne/alternatieve en een hedendaagse omgang met kunst zien voor kunstenaars, amateurs en bezoekers. UR biedt de stad plekken waar kunst gemaakt wordt in een open en creatieve omgeving, waar interactie en participatie gestimuleerd wordt. 

Bereik: 

 

 

Omschrijving Kunst- en Cultuurfestival TransVormers V

- 13 april 2013 van 12:00 tot 03:00

- Biedt een podium voor startende kunstenaars, bezoekers en creatieve ondernemers

- Betrekt het publiek actief bij de inhoud door participatieprogramma's

- Stelt actuele thema’s centraal (dmv debat) van de broedplaats en transformatie van leegstand

- Stimuleert kunst

- Aantrekkelijk voor zowel makers als kunst- en cultuurliefhebbers

- Brengt verschillende generaties en culturen bij elkaar

-  veel en diverse participatiemogelijkheid bezoeker

 

Sfeer van TransVormers V

- Editie staat in teken van het einde van het Volkskrantgebouw in haar huidige  vorm. Het thema transformatie zal in deze editie haar hoogtepunt bereiken want het Volkskrantgebouw is in een paar jaar van Volkskrant-kantoor, naar culturele broedplaats tot creatief hotel transformeert.

- Films, foto’s en andere kunstvormen over thema stadsontwikkeling, leegstand en transformatie

      - Openbaar karakter, toegankelijk voor iedereen

- Actuele, moderne en hedendaagse benadering van kunst en presentatie

DOELGROEPEN

1. Jongere cultuurliefhebbers

 • 12-35 jaar 
 • Algemeen kunst en cultureel geïnteresseerden
 • Al dan niet student
 • Maakt gebruik van nieuwe (Internet) & oude media 


2. Oudere cultuurliefhebbers

 • 35-99 jaar
 • Algemeen kunst en cultureel geïnteresseerd
 • Veelal publiek culturele evenementen
 • Maakt vooral gebruik van oude media

Verdeling op basis van locatie:

1. Directe omgeving Volkskrantgebouw. Door samenwerkingen aan te gaan en door ons laagdrempelige karakter proberen we in directe omgeving buurtbewoners naar het festival te trekken

2. Amsterdam/Stedelijk. Door de zeven culturele broedplaatsen van Stichting Urban Resort met het festival te verbinden, betrekken we op een directe manier kunstenaars en publiek uit Oost, Zuidoost, Centrum, Nieuw-West en het Westelijk Havengebied

3. Nederland/Nationaal

SAMENWERKINGEN

Club Jaco


Trouw


Station Roos


Nice2Know


HvA


Tientallen kunstenaars en creatieve ondernemingen uit onze panden

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het Volkskrantgebouw en haar directe omgeving bevinden zich al jaren lang in staat van transformatie. Het Volkskrantgebouw is opgeleverd in 1964. Het gebouw is een duidelijk voorbeeld van de architectuurstroming functionalisme en wederopbouwarchitectuur uit die tijd. 
De bedoeling was dat het gebouw een permanent toonbeeld van vernieuwing en ambitie zou uitstralen. Dit was van korte duur, want dertig jaar later raakten de locaties voor de dagbladen helaas achterhaald, waardoor  de Amsterdammer nooit echt heeft warm gelopen voor de architectuur in de Wibautstraat, die ook wel de Stalin-allee werd genoemd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de Wibautstraat een slecht imago kreeg, en daar profiteerde de toestroom in de buurt niet bepaald van. Zo ontstond er door de jaren heen een leegloop en vond leegstand zijn weg in dit gedeelte van Amsterdam-Oost

Tegenwoordig is Amsterdam-Oost zich steeds meer aan het ontwikkelen tot een plek waar de woonkwaliteit verbeterd wordt en er meer invulling wordt gegeven aan leegstand. Dit leidt ertoe dat steeds meer jonge ondernemers en creatieve geesten in dit gedeelte van de stad zich vestigen. Om de cultuurparticipatie in de buurt te verbeteren, gaat het Transvormersfestival de uitdaging aan om diverse groepen te verbinden.

 

 

Begroting: 
 
Transvormers V - Het einde van het huidige VKG
   
     
 Uitgaven   
    
 Personeel   
 Technici100.00  
 Security (2 personen)0.00  
 Vrijwilligers (vergoedingen)100.00  
 Subtotaal personeel200.00  
   
 

Workshop Graffiti/Street-Art

   
 Professionele begeleiding500.00  
 Verf250.00  
 Afplakmateriaal50.00  
 Schoonmaakmiddelen50.00  
 Tafels/stoelen0.00gebruik eigen materialen
 Canvas schotten300.00  
 Subtotaal Workshop Graffiti/Street-Art1150.00  
     
 Workshop dans ism. Groundbreakers   
 Professionele begeleiding600.00  
 Geluidsinstallaties100.00  
 Spiegels0.00gebruik eigen materialen
 Subtotaal dans700.00  
     
 Workshop Spoken Word   
 Professionele begeleiding500.00  
 Geluidsinstallatie/schrijfmateriaal200.00  
 Tafels/stoelen0.00gebruik eigen materialen
 Subtotaal Spoken Word700.00  
     
 Jam-sessie   
 Professionele begeleiding400.00  
 Huur instrumenten200.00plus gebruik eigen materialen
 Huur geluidsdempende materialen200.00  
 Tapijten100.00  
 Tafels/stoelen0.00gebruik eigen materialen
 Subtotaal Jam-sessie900.00  
     
 Voorzieningen   
 Garderobe50.00  
 Catering100.00  
 Tafels/stoelen0.00gebruik eigen materialen
 Productiemateriaal, gereedschap0.00gebruik eigen materialen
 Subtotaal Techniek en voorzieningen150.00  
     
 Aankleding   
 Lichtinstallatie / sfeerlicht100.00  
 Videobeamers0.00gebruik eigen materialen
 Wandbekleding0.00gebruik eigen materialen
 Decoratiemateriaal150.00  
 Subtotaal aankleding250.00  
    
 

Accomodatie

   
 Huur lokatie0.00inbreng UR 
 Huur Produktie materialen0.00gebruik eigen materialen
 Vuil Container + Kliko's + storten0.00gebruik eigen materialen
 Schoonmaak 50.00  
 Stroom, water, toiletmateriaal100.00  
 Subtotaal accomodatie150.00  
     
 Overige   
 EHBO 100.00  
 Subtotaal overige100.00  
     
 Publiciteit   
 Design100.00  
 Poster A2 50.00  
 Programmaboekjes50.00  
 Flyers & tickets & consumptiebonnen100.00  
 Verspreiding promotiemateriaal100.00  
 Publiciteit / Inrichten mailinglijst50.00  
 Subtotaal publiciteit450.00  
     
 Onvoorzien 5%250.00  
     
 Totaal uitgaven5000.00  
     

 

Uitslag Beslis mee

FCP55
max 50 / 3 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 101 gestemd
totaal105
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

 

Ik vind het uitdagend dat jullie de broedplaats met het project TransVormers open willen stellen voor een groter publiek en dat jullie met het programma de kloof tussen maker en bezoeker willen opheffen. Met het aanbod willen jullie de bezoekers prikkelen met diverse aspecten van kunst & cultuur. Op basis van de toegelichte uitgangspunten en de gekozen doelgroep vind ik TransVormers een inspirerend en energiek initiatief.
Ik vraag me alleen nog af hoe jullie met deze eenmalige activiteit een duurzaam effect bij de deelnemers kunnen bereiken. En wellicht is het ook nog mogelijk om meer financieel draagvlak te vinden bij lokale ondernemers uit de buurt, zodat je in de toekomst concreter aan een duurzame activiteit kan bouwen.
 
afbeelding van Carmelita Serkei

Ik ben het helemaal met Sarah eens dat het jijmaakthetmee platform jullie project duidelijker heeft gemaakt en daarmee mij ook overtuigd. Ik zou het helemaal fantastisch vinden als er (in de toekomst) meer zicht zou komen op de effecten die beklijven. Met andere woorden: hoe de opbrengst van het festival vast gehouden en benut wordt voor de langere termijn.

afbeelding van Sarah Haaij

 

De vragen vanuit het publiek en het Fonds en de reacties van Stichting Urban Resort hebben uiteindelijk de kracht van TransVormers boven tafel kunnen krijgen. Jullie hebben mij ervan overtuigd dat bezoekers van festival Transformers niet alleen consumeren maar ook actief participeren. Er worden interessante en ook vernieuwende samenwerkingen gesmeed; niet alleen de lokale jongerenclubs maar ook de HvA en andere buurtpartners krijgen een plek op dit festival.

Hopelijk lukt het jullie ook om de ‘oudere cultuurliefhebber’ over de drempel te trekken en op deze manier een kruisbestuiving tussen de doelgroepen te creëren. Met dit project krijgen jullie de kans om het belang en de waarde van creatieve broedplaatsen te demonstreren: grijp die kans ook en zorg dat het concept dieper in de wijk verankert en dat je het project voor toekomstige edities weet te verduurzamen. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Houden jullie er trouwens nog rekening mee dat je via dit platform maximaal 50% van je projectkosten ondersteund kan krijgen. Zijn er ideeen om ook op een andere manier aan inkomsten te komen?

afbeelding van Carmelita Serkei

De projecten van Zina, vb Zina in de wijk in Amsterdam-West, laten mooie voorbeelden zien van hoe je door juist aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de buurtbewoners op een structurele manier sociale cohesie, samenwerking, groei (ook van de kunstenaars) kan bereiken. Daarvoor moet je wel  vanaf het begin en in elke fase een gelijkwaardige interactie met de buurtbewoners aangaan. Hoewel jullie project een andere vorm heeft, lijkt het me goed om je ook daar op te oriënteren. Nu heeft het voor mij toch teveel het karakter van een aanbod-gericht i.p.v. participatieproject.

afbeelding van Zelah Dorrestijn

Beste Carmelita,

Wij kennen Zina heel goed, zij is één van onze huurders in culturele broedplaats De Vlugt. In zekere zin hebben we hun de ruimte gegeven om te doen wat ze doen. En dat is ook het doel van ons festival. Wij geven letterlijk de ruimte aan huurders, makers, buurtbewoners, bezoekers bewust te maken, om hun deel te laten nemen en om hun mee te laten denken over transformatieopgave in de stad. Waarom staat een pand leeg en wie geeft daar invulling aan? Wat kan je allemaal doen met leegstand, welke creatieve invullingen zijn mogelijk? Welke invloed heeft een pand zoals het volkskrantgebouw op de buurt en welke rol is hier weggelegd voor de bewoner? Dit is niet een kwestie waar onze huurders antwoord op kunnen geven maar ook buurtbewoners, of in het algemeen bewoners van de stad! Tijdens het festival moet dankzij de participatieprogamma's, kunstprogramma's en door het verdiepingsprogramma dit thema op verschillende manieren behandeld worden.

afbeelding van Sarah Haaij

Dank voor je toelichting. Met deze info krijgen we al een stuk beter beeld van jullie participatie-plannen op het festival. Goed om te lezen dat jullie verschillende organisaties uit de buurt betrekken. 

Toch nog een belangrijke vraag: hoe denken jullie juist die nieuwe doelgroepen nu bij de workshops te betrekken? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat niet alleen de jongeren uit het buurthuis meedoen? 

afbeelding van Zelah Dorrestijn

 • Goede vraag. Door de samenwerking met Club Jaco (en eventueel met Muiderpoorttheater, talententent en Nowhere = in onderhandeling) zijn we verzekerd van deelname van jongeren die al in een actieve buurthuis zitten. Om een bredere doelgroep te benaderen zullen we ons focussen op scholen uit de buurt (HvA en UvA). De Hoge School van Amsterdam huurt collegezalen in het Volkskrantgebouw. De docenten zijn al enthousiast over ons programma en zijn bereid om te helpen met promoten. Door een slimme kortingsactie voor deze jongeren te bedenken maken we een realistische kans om een breed jong publiek aan te trekken.
 • Door onze fysieke communicatie (flyers, reverse grafitti en posters) breed in Amsterdam uit te zetten, de vele samenwerkingen en door digitale communicatie (website en Facebook) denken we daarbij een bredere doelgroep aan te spreken dan alleen de directe omgeving van het Volkskrantgebouw zelf. 
 • In de middag organiseren wij een verdiepingsprogramma. Tijdens een discussie over de toekomst en de rol van het Volkskrantgebouw, stedelijke ontwikkeling en creatieve invulling van leegstand hopen wij een (buurt-geinteresseerde) oudere doelgroep te bereiken. Ondernemingen (Trouw, Station Roos, Parooltoren etc) uit de directe buurt worden uitgenodigd deel te nemen aan het festival. Iedereen die aanwezig is tegelijkertijd deelnemer is, want alleen door met elkaar na te denken over vraagstukken boek je vooruitgang. Op borden kan iedereen aankruisen wat men deze middag komt doen: ideeën voorstellen, meedenken met anderen, of zijn expertise delen.
afbeelding van Sarah Haaij

Dank voor deze toelichting! We realiseren ons dat we veel vragen stellen ;), maar dat is alleen maar om er zeker van te zijn dat we alle aspecten van jullie plannen goed boven tafel hebben.

 

 

 

afbeelding van Sarah Haaij

Goede tip van Giovanni om niet alleen de kunstenaars maar ook ondernemers uit de wijk te betrekken. Ben benieuwd wat jullie hier van denken? Zit daar potentie om het Vgebouw heen? 

afbeelding van Zelah Dorrestijn

Dag Sarah,

 

Ja zeker! Tegenwoordig is Amsterdam-Oost zich steeds meer aan het ontwikkelen tot een plek waar de woonkwaliteit verbeterd wordt en er meer invulling wordt gegeven aan leegstand. Dit leidt ertoe dat steeds meer jonge ondernemers en creatieve geesten in dit gedeelte van de stad zich vestigen. Om de cultuurparticipatie in de buurt te verbeteren betrekken we naast bewoners dus ook verschillende ondernemers (Trouw, Station Roos, Club Jaco e.a.) bij het festival.

Zie de tekst, we hebben een aantal programma's toegevoegd.

afbeelding van Giovanni Campbell

Leuk idee om jullie deuren open te stellen aan de wijkbewoners en ze kennis te laten maken met de broedplaats. Op hoeveel bezoekers rekenen jullie eigenlijk en betrekken jullie daar ook ondernemers uit de directe omgeving bij? Dan zou je de buurt wellicht directer kunnen benaderen.

afbeelding van Zelah Dorrestijn

Dank Giovanni voor je opmerkingen.

Vorige editie hadden wij 1200 unieke bezoekers, wij streven natuurlijk dit bezoekersaantal weer te behalen. Wij hebben drie participatieprogramma's (voor jongeren) bedacht waarbij we heel direct de omgeving benaderen. Ook door middel van samenwerkingen met ondernemers uit de nabije buurt (Trouw, Station Roos, Club Jaco en meer) hopen wij de buurt direct te benaderen.

afbeelding van Sarah Haaij

Inspirernd om te lezen op welke manieren TransVormers het publiek niet alleen laat consumeren maar ook laat maken. En dan niet alleen bij dat ene standje achterin, maar participeren lijkt hier als rode draad door het festival te lopen. 

Ik zou dit ook zeker opnemen in het projectplan!

afbeelding van Zelah Dorrestijn

Ga ik doen!

Pagina's