menu denk mee beslis mee maak mee

Korps

Stigma's doorbreken en nieuwe kansen creëren

Stichting Metafoor/ Sam Yazdanpanna
20 november 2015 tot 29 januari 2016
film, theater
jongeren
check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Laatste nieuws!

Door Sam Yazdanpanna op do 28 jan

Beste lezer, 

Er is weer een hoop gebeurd. We hebben in het nieuwe jaar weer een aantal succesvolle workshops gehouden met veel leuke en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Korps

Stigma's doorbreken en nieuwe kansen creëren

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Ingediend door:

Sam Yazdanpanna

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kan ik een sociaal realistisch korte drama film neerzetten met professionele mensen uit de filmindustrie en jongeren van Marokkaanse afkomst? Jongeren die zich gevangen voelen tussen twee culturen.

Wat ga je doen?: 

KORPS is een initiatief van filmmaker Sam Yazdanapanna met ondersteuning van Stichting Metafoor en wordt een experimentele korte film die gemaakt wordt met jonge amateurs van Marokkaanse afkomst en professionele mensen uit de filmindustrie.
Ik wil Nederlands Marokkaanse jongeren tussen de 18 en de 24 jaar uitnodigen om onder begeleiding van mijzelf en Stichting Metafoor workshops te volgen die uiteindelijk zullen resulteren in een casting en rekrutering voor de film.
KORPS stelt een maatschappelijk probleem aan de orde en wij zijn er van overtuigd dat dit dichter bij de werkelijkheid komt te staan wanneer wij samenwerken met jongeren die hier ook daadwerkelijk mee te maken hebben. Tegelijkertijd willen we de betrokken jongeren kennis laten maken met de ins en outs van de film industrie. We betrekken de jongeren aan de hand van acteer- en film workshops bij de realisatie van dit project.
KORPS gaat over Adib, een 19-jarige Nederlandse Marokkaan. Adib wil Korps Commando worden, maar stuit op fel verzet van zijn conservatieve en traditionele vader. Om zijn doel te bereiken moet hij zijn oude leven de rug toe keren, en alles op alles zetten om deze zware opleiding te doorlopen.

Hoe ga je te werk?: 

Korps is een sociaal artistiek film en theater plan dat  jongeren die tussen twee culturen leven bij de gehele productie betrekt. Wij doelen op jongeren die op zoek zijn naar een eigen identiteit die zowel hen zelf als hun omgeving tevreden stelt en willen hen kennis laten maken met nieuwe werelden.  De film industrie is een gesloten wereld bestaande uit professionals die moeilijk binnen te dringen is voor outsiders. Wij willen met korps een opstap vormen voor jongeren die interesse hebben om zich verder in deze industrie te ontwikkelen. Deze brengen dan in dit geval hun eigen leefwereld met zich mee en de professionals hun ervaring. Ik hoop een synergie te creëren waar iedereen van elkaar leert. Een groot deel van de film speelt zich af in Amsterdam Nieuw West. We zullen ons dan ook op dit gebied richten om onze acteurs te vinden. Naast dat we de jongeren die mee doen aan de workshops als acteurs zullen inzetten, willen we ze ook de mogelijkheid bieden om achter de schermen te assisteren. Denk hier  aan rollen als camera assistent, productie assistent en licht en geluid. Zodoende bieden wij een complete inzage over wat het inhoudt om in de film industrie te werken. Hiermee hopen wij deze jongeren het volgende te bieden voor op de lange termijn: Het opzetten van een portfolio, educatieve workshops waar specifieke ervaring en persoonlijke ontwikkeling wordt opgedaan. Het opzetten van een professioneel film netwerk. Tot slot hopen wij ons eigen enthousiasme op de participanten over te brengen. Zeker wanneer het project uiteindelijk als eind product op verschillende nationale en internationale festivals vertoont zal worden. Na afloop van het project zal er een vertrouwensband gekweekt zijn tussen alle deelnemers wat hopelijk perspectief biedt voor toekomstige samenwerking. Wij zullen ook zeker in contact blijven met alle participanten in de hoop om samen met hen op zoek te blijven naar nieuwe kunstvormen en experimenten binnen theater en film.

Met wie werk je samen?: 

Stichting Metafoor richt zich op maatschappelijke participatie en theatervormgeving. Ze heeft heeft jarenlange ervaring met theatertrainingen, speciaal gericht op jongeren en maatschappelijk participatie. Met dit plan willen we een interactie creëren tussen theater en film. Door de betrokkenheid van Metafoor zullen de workshops op gebied van acteer prestaties naar een hoger plan getild kunnen worden. Met de workshops willen wij vanuit theater principes samen met jongeren een interactie creëren tussen hun levenservaringen en hun beleving van de gepresenteerde drama in het scenario. De workshops zullen verzorgd worden door Sam Yazdanpanna, Stichting Metafoor, en Kaliber Film.

Workshops:

Introductie: De introductie van de workshop KORPS zal zich voornamelijk richten op het beter leren kennen van elkaar en het introduceren van het project en onze werkwijze.

Warming up: We richten de concentratie en focus van de spelers volledig op de les.  Bij spelers die elkaar nog niet kennen proberen we de sfeer losser te maken.

Stil spel:Hoe gebruik je je lichaam en je gezicht in bepaalde scenes ten volste? Voordat een ingetogen acteer prestatie neer kan zetten moet je je eerst bewust zijn van je lichaam en wat je er mee kunt. Hoe beweeg je?

Improvisatie: Hoe improviseer je binnen de kaders van het personage dat je acteert? Hoe zou dit personage reageren op bepaalde gebeurtenissen en wat zijn de doelstellingen van dit personage?

Acteren voor de camera: Wanneer ben ik in frame, hoe dicht zit de camera op mij en hoe dien ik binnen dat kader te bewegen? Hoe praat ik ? Hoe kijk ik?

Filmworkshops zullen bestaan uit verschillende onderdelen:

Regie, Productie, Scenario, Geluid, Montage, Camera

Senario wordt herschereven tijdens repetitie. Hoe een film tot stand komt. Hoe vertaal je beeld in verhaal. Hoe monteer je een film. Geluid op de set en geluid bewerking.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Metafoor is gespecialiseerd in het gebruik van theatermethodieken in sociaal-artistieke projecten. Doel van deze projecten is veelal maatschappelijke participatie; de binding van burgers met de samenleving.

Regisseur: Sam Yazdanpnaa is een Iraans Nederlandse filmmaker, afgestudeerd aan de Master opleiding Nederlandse Film Academie. Met zijn films onderzoekt hij identiteitstransformatie, liquide identiteit.

Scenarist: David Henrichs, afgestudeerd aan de London Film School, is een scenarist die zich voornamelijk op sociaal realistische verhalen richt. Maatschappelijke betrokkenheid is voor hem een belangrijk element voor films.

Producenten:  Kaliber film is een jonge film productie van Aydin Dehzad en Bas Broetje zij hebben allebei afgestudeerd op Nederlandse film en televise academie.  Zowel Aydin als Bas waren verantwoordelijk voor de succesvolle eindexamen film “Sacred Defense” en de NTR KORT! 2014 film In 'The Pit' en de korte film ‘Vergeefs’.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 Casting 60
6 Workshops Acteren 30-40  
5 Film Workshops 30-40
8 Repetities    
3 Premieres   150
10 Vertoningen   1000

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Korps is een sociaal artistiek project plan. De artistieke ervaring van alle betrokken partijen staat voorop. We willen een duurzame en langdurige relatie opbouwen met de hoop om in de toekomst andere projecten op te zetten en gezamenlijk nieuwe vormen van theater en film te creëren. Zo zal Stichting Metafoor haar theater principes vertolkt zien worden naar film en zal Kaliber Film kennis maken met een andere benadering van film maken. Wij zullen samen met jonge amateur acteurs vanuit theater principes een transformatie naar het media film neerzeten. Dit is een grensoverschrijdend proces binnen de film industrie. Op deze manier creëren wij een sterke basis voor een nieuw en breed netwerk. Alle partijen zullen op hun kracht worden aangesproken. De amateurs acteurs  op hun betrokkenheid, hun onbevangenheid en hun ervaringen. De professionals zullen reflecteren op het werken met deze onbevangen individuen. Op deze wijze hopen we een nieuwe doelgroep te creëren voor participanten, die op hun beurt weer een ander publiek zouden kunnen trekken. De amateur maakt , de professional ziet, selecteert en verwerkt. Het hele creative proces van casting, de workshops van jongeren en uiteindelijk het resultaat in een film te zien is een uniek proces voor ons allemaal. Ik ben er van overtuigd dit proces voor alle partijen erg vernieuwend en leerzaam zal zijn.

Begroting: 

De FCP subsidie is voor de voorbereiding, het organiseren van de acteer en filmworkshops en de casting. Dit is verder gespecifeerd in de begroting.Voor de productie van de film hebben we subsidie gekregen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Met dit geld kunnen we de kosten voor de productie van de film betalen.

Locatie(s): 
Amsterdam Nieuw West

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 127 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De uitgangspunten van het plan zijn helder en ik heb waardering voor de wijze waarop het concept zich met behulp van de reacties heeft ontwikkeld. Ik ben positief over de kwaliteit en de wijze waarop jullie samenwerken met andere partijen om  de actieve deelname van deze specifieke deelnemersgroep op een gerichte manier te stimuleren. Wat ik in het plan echter maar summier toegelicht vind is de visie op hoe dit initiatief op termijn een duurzame impuls kan geven aan de culturele participatie van jongeren uit Amsterdam Nieuw-West. En wat de rol vd partners kan zijn in het bieden van een sterke basis voor een nieuw en breed netwerk. Een nadere uitwerking hiervan zou ten goede kunnen komen aan het effect van dit waardevolle plan.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Door alert te reageren op de feedback en te blijven schaven aan de projectomschrijving is in zes weken Denk mee-tijd een aansprekend plan ontstaan. Jullie hebben een concreet doel voor ogen - de realisatie van korte film - maar ook zicht op wat er nodig is om dit doel te bereiken. Positief vind ik dat jullie werkwijze is afgestemd op de mogelijkheden van de doelgroep en gericht is op het bieden van kansen. Zo overwin je mogelijke obstakels. De opzet getuigt ook van een gezamenlijke ambitie. De partners hebben elk een duidelijke rol en vullen elkaar goed aan. Wat het uiteindelijke effect van dit project zal zijn op de deelnemers blijft nog wat vaag, maar ik kan me goed voorstellen dat deze kennismaking met de filmwereld smaakt naar meer. Tip: zoek ook eens contact met Metro Movies.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Met het einde van de Denk mee-fase in zicht wordt het tijd voor de puntjes op de i. Als ik het goed begrijp bestaat jullie JMHM-project uit de voorbereidingsfase van de filmproductie: casting, workshops en repetities. In de modelbegroting staan deze kosten keurig op een rijtje, maar kijk nog even goed naar het dekkingsplan, want dat sluit daar niet op aan.

Tip voor een toevoeging: geef een korte toelichting op het perspectief dat jullie de deelnemers bieden. Wat maakt dit traject voor hen tot een waardevolle ervaring en wat zouden zij hierna verder kunnen doen? Hoe zorgen jullie ervoor dat het enthousiasme van de deelnemers een vervolg krijgt?

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Beste Willemijn,

Het perspectief dat we jongeren bieden is het opbouwen van een portofolio, het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling aan de hand ervaring op set en in de educatieve workshops. Hun volledige betrokkenheid, van casting tot ontwikkeling en uitvoering zal erg waardevol zijn voor de jongeren en hun meer zelfvertrouwen en kennis geven om zich verder te ontwikkelen.

Ze zullen bijvoorbeeld een profiel krijgen bij Moksi Casting wat hun kansen vergroot voor nieuwe opdrachten.  Ook zal Kaliber Film een beroep op hen kunnen doen voor productiewerkzaamheden voorandere film projecten. Ik heb dit verwerkt in linker kolom bij onderbouwing van het project.

Tevens heb ik een nieuwe begroting ge­upload met correctie op het dekking plan.

afbeelding van Bas Broertjes

Voor Metafoor is dit project een grote uitdaging omdat we op deze manier onze eigen expertise in culturele maatschappelijke projecten kunnen inzetten voor een project dat als doel heeft deze groep jongeren kennis te laten maken met film.

In deze tijd waarin vele disciplines steeds meer samen komen is dit voor Metafoor een uitgelezen kans hierin deel te nemen. We staan dan ook te springen om met Sam en de anderen dit project aan te gaan.

afbeelding van David M Henrichs

Ik werk al een tijd als scenarist en heb al meerdere projecten met Sam Yazdanpanna gerealiseerd. Meestal is dit een tamelijk eenzaam en individueel proces.

Toen Korps bij ons vorm begon te krijgen, begonnen we in te zien dat we in dit geval veel baat zouden hebben bij een andere aanpak. Een benadering waar het script in samenwerking met de amateur acteurs tot stand zou komen. Het zal voor mij een verfrissende uitdaging zijn om met de input van met name de participanten het script zijn uiteindelijke vorm te geven. Ik kijk er zeer naar uit om mijn ervaringen als scenarist met de participanten te delen en te zien hoe we gezamenlijk aan de hand van hun ervaringen en ideeen een fantastisch script tot leven kunnen blazen.

David Henrichs

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Beste coaches,

Bij deze onze begroting voor het project KORPS.
De begroting is onderbedeeld in twee delen. De workshops die gerealiseerd zullen worden met een bijdrage van Culturele Participatie en de productie van de film zelf, wat gefinancierd is door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.
Mochten jullie nog vragen hebben dan horen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Sam Yazdanpanna

afbeelding van _271

Beste,

Mijn naam is Achraf en ik studeer Art & Entertainment Theater aan de ROC van Amsterdam in zuid en dit is mijn 1e jaar. Het lijkt mij leuk om mee te werken aan deze film als acteur omdat ik dingen herken die ik in mijn dagelijks leven ook mee maak. Ik kom dus uit een Marokkaans gezin en het probleem ligt dus bij de acceptatie van ouders en familie over muziek en theater. Als een jongen van 20, weet je niet hoe je hier mee om moet gaan. Vragen gaan rond in m'n hoofd, waarom zou ik hiermee doorgaan als er toch niemand achterstaat etc.. Uiteindelijk heb ik toch de stap gemaakt om toch door te gaan in hetgene waar ik mijn plezier uit haal. Ik voel voor mezelf meer vrijheid nu en kan eindelijk doen waar ik goed in ben.

Groetjes,

Achraf

 

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Beste Coaches,

Moet we ons begroting nu all online zetten?

 

afbeelding van Aydin Dehzad

Beste FCP-coaches,

Wij zijn nu in gesprek met DEGASTEN, zij zullen ons insamenwerking met Moksi Casting bijstaan bij werving van geïnteresseerden.  Merci voor de Tip!

Ook willen vanuit productie nadrukkelijk duidelijk maken dat bij de workshop gekeken zal worden naar wat de jongeren willen. wij zullen aan de jongeren aangeven dat er ook vanuit ons ruimte is voor hun om kennis te maken met produceren (film& theater) en film geschiedenis.

 

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Beste coaches,

Bij linkerkolom meerwaarde samenwerking heb ik een aanpassing gemaakt voor de film workshops en inhoud daarvan.

Verder heb ik bij linkerkolom Motivatie voor bijdrage FCP meer toelichting over de samenwerking .

Groet,

Sam

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je aanvullingen. Niet vergeten om ze ook te verwerken in het projectplan in de linkerkolom. Hou er rekening mee dat we op dit platform projecten mede beoordelen op de innovatieve kracht vd samenwerking met andere partijen. Dat is nu nog onderbelicht in het plan. Zou je hier nog wat meer over willen toelichten?

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Vervolg toelichting samenwerking:

Korps is een sociaal artistiek project plan. De artistieke ervaring van alle betrokken partijen staat voorop.
We willen een duurzame en langdurige relatie opbouwen met de hoop om in de toekomst andere projecten op te zetten en gezamenlijk nieuwe vormen van theater en film te creëren. Zo zal Stichting Metafoor haar theater principes vertolkt zien worden naar film, en zal Kaliber Film kennis maken met een andere benadering van film maken.

afbeelding van Sam Yazdanpanna

Beste Giovannie,

toelichting samewering: Wij zullen samen met jonge amateur acteurs vanuit theater principes een transformatie naar het media film neerzeten. Dit is een grensoverschrijdend proces binnen de film industrie.Op deze manier creëren wij een sterke basis voor een nieuw en breed netwerk. Alle partijen zullen op hun kracht worden aangesproken. De amateurs acteurs  op hun betrokkenheid, hun onbevangenheid en hun ervaringen. De professionals zullen hun ervaring over moeten zien te brengen en reflecteren op het werken met deze onbevangen individuen. Op deze wijze hopen we een nieuwe doelgroep te creëren voor participanten, die op hun beurt weer een ander publiek zouden kunnen trekken.De amateur maakt , de professional ziet, selecteert en verwerkt.

 

afbeelding van Anouk Leeuwerink

De workshops richten zich nu alleen op acteren. Komt er ook aandacht voor de jongeren die niet willen acteren, maar juist meer willen leren over het werken achter de schermen, bijvoorbeeld als camera-assistent of met licht en geluid?

Is het script al af, of krijgen de jongeren ook de kans om input te geven? Ik kan me voorstellen dat de workshops ook voor jullie veel inspiratie opleveren. 

Pagina's