menu denk mee beslis mee maak mee

Koning Hero en het Meisje

een West-Fries kerstverhaal

Schouwburg en Congrescentrum Het Park
2 juli 2018 tot 21 december 2018
muziektheater, theater
jongeren, kinderen, volwassenen
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Koning Hero en het Meisje

een West-Fries kerstverhaal

afbeelding van Hillechien Steenbruggen

Ingediend door:

Hillechien Steenbruggen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de productie (nog) meer verbinden met West-Friesland dan alleen een voorstelling in de schouwburg?

Wat ga je doen?: 

De visie van Schouwburg Het Park is dat zij middenin de samenleving wil staan en een belangrijke rol wil vervullen in het culturele leven van West-Friesland. Zowel voor bezoekers maar zeker ook voor makers (professioneel en amateur) en samenwerkingen aangaan met (maatschappelijke) organisaties in de regio zoals de bibliotheek, filmhuis, poppodium, lokale festivals, amateurverenigingen, dans- en muziekscholen etc. Een manier om hier vorm aan te geven is het produceren van eigen voorstellingen/evenementen in samenwerking met partners uit de regio. Dit past bij de twee kernfuncties van Het Park:
- Spil in culturele samenwerkingen
- Podium van de stad

In het aanbod van de schouwburg ontbreekt het aan voorstellingen met een regionaal onderwerp voor een breed publiek in de grote zaal. Mensen hebben behoefte aan verhalen uit de eigen gemeenschap waar zij zich aan kunnen relateren en zorgen voor saamhorigheid en trots. Dit laat ook het enorme succes zien van de regionale amateurproductie ‘De Thuishaaldertjes’. Deze productie stond vier keer in een uitverkochte schouwburg en trok ruim 3600 bezoekers. Het Park ziet hier een taak en een kans om zelf initiator te zijn in samenwerkingen met partners uit de regio en het ondersteunen van regionaal talent.

Koning Hero en het Meisje - een West-Fries kerstverhaal (werktitel)
‘Koning Hero en het Meisje - een West-Fries kerstverhaal’ is een nieuwe muziektheater-voorstelling waarbij het kerstverhaal centraal staat. Het verhaal wordt verteld in woord en zang waar regionale West-Friese elementen aan het verhaal zijn toegevoegd. Zoals gebruik van de West-Fries taal, gewoontes, spreekwoorden en verwijzingen naar de stad en regio. De voorstelling is een samenwerking van professionele makers en amateurs uit West-Friesland geïnitieerd door Schouwburg Het Park.

Deze voorstelling zorgt niet alleen voor samenwerking en verbinding van makers en publiek in de regio, maar ook voor unieke en nieuwe content voor een breed publiek. Immers in het kerstverhaal zitten universele en actuele thema’s die we naar voren willen brengen zoals en daarnaast worden ook elementen uit de West-Friese cultuur en geschiedenis toegevoegd.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van het project is cultuurparticipatie in West-Friesland te bevorderen door mensen een podium te geven en talent uit de regio te koppelen aan professionele makers uit West-Friesland. En daarbij ook vrienden en familie van talenten en amateurs d.m.v. een professioneel optreden in schouwburg (i.p.v. amateur in dorpshuis) kennis te laten maken met de schouwburg.

Door inwoners van West-Friesland actief aan cultuur te laten deelnemen, ontwikkelen zij zichzelf als creatief en sociaal individu én als cultuurliefhebber. Dit komt zowel de maatschappij als de culturele sector ten goede. Het Park, als grootste culturele instelling van West-Friesland, ziet het als een van haar belangrijkste taken om de participatie in de regio te bevorderen om zo het cultureel besef én plezier in cultuur te vergroten.

Het belangrijkste doel van dit project is daarom het bevorderen van cultuurparticipatie in West-Friesland; zowel actief door inwoners (enthousiaste amateurs en professionele talenten) een belangrijke rol te laten spelen in de totstandkoming en uitvoering van het project, als passief doordat inwoners (de sociale kring van de deelnemers) het eindresultaat, de voorstelling, bezoeken.

Actieve participatie: het maken van een eigen productie
Hoe kan dat beter door als schouwburg een eigen productie te produceren sámen met amateurs en talenten uit de regio! Op deze manier kunnen de deelnemers met alle aspecten van het productieproces kennismaken en zich hier voor inzetten. Van script tot decorbouw, van spel tot theatertechniek. Er wordt vanuit verschillende passies (o.a. houtbewerking voor decor, techniek voor theatertechniek, zang, spel) aan een productie en daarmee aan cultuur gewerkt. Daarmee brengt dit project West-Friezen uit alle hoeken van het culturele leven, samen.

De schouwburg treedt bij deze productie op als verbindende factor waar de deelnemers samen komen en samen werken aan de voorstelling op de verschillende onderdelen. Het Park adviseert, faciliteert en zorgt dat het project goed gemanaged wordt en doet aan kwaliteitsbewaking. De regisseur, uitvoerend producent en muzikaal leider zullen gedrieën met de amateurs en professional makers aan de slag gaan om de productie samen vorm te geven, ieder vanuit de eigen disciplines en expertise. Binnen de kaders die het artistiek team heeft gesteld, denken en werken de deelnemers mee aan de invulling van hun onderdeel. De regisseur, uitvoerend producent en muzikaal leider dragen de eindverantwoordelijkheid en zorgen voor de kwaliteitsbewaking en dat alle disciplines samen een eenheid vormen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de uitgangspunten en doelstellingen die Het Park heeft gekoppeld en van waaruit deze voorstelling is ontstaan. Kortom, verenigingen hebben – binnen de kaders die gesteld zijn – wel degelijk mede-eigenaarschap en dragen allen verantwoordelijkheid voor hun discipline onder de eindverantwoordelijkheid van het artistieke team.

Professionele kunstenaars uit de regio spelen ook een belangrijke rol in dit project. Schouwburg Het Park is al bijna 50 jaar het podium voor zowel professionele makers als amateurkunstenaars. Beide groepen delen dezelfde passie, maar er vindt nauwelijks kruisbestuiving plaats. Het Park ziet dit als een gemiste kans. Professionele kunstenaars uit de regio willen graag bijdragen aan het culturele leven van West-Friesland en worden ook vaak geïnspireerd door de passie en betrokkenheid van amateurs. Tegelijkertijd willen de verenigingen en talenten slagen maken in professionaliteit. Door in deze productie de inzet van professionals van zowel medewerkers van Het Park als Janna de Lathouder (script), Peter Groenendijk (regie), Wouter Hakhoff (muziek) en Erica Yong (zang) te combineren met enthousiaste leden van de verenigingen en geselecteerde talenten uit de regio, wordt aan deze wensen tegemoet gekomen. Zo versterk- en inspireert de regio zichzelf.

Passieve participatie: een nieuwe doelgroep bezoekt de professionele podiumkunsten
Een ander belangrijk punt waar dit project zich op richt, is de optimalisatie van de cultuurbeleving van de sociale kring van de deelnemers. Deze groep is interessant want doordat zij vaker naar voorstellingen van hun vrienden / familie gaan, tonen zij in basis interesse in theater. Maar uit onderzoek blijkt dat deze mensen over het algemeen daarnaast niet vaak nog een professionele voorstelling bezoeken. Door nu de amateurs en talenten een professioneel podium te geven en te koppelen aan professionele makers uit West-Friesland, maakt ook het publiek een professionaliseringsslag. En voor Het Park is dit een interessante nieuwe doelgroep om hun te interesseren om vaker naar de schouwburg te komen.

Samengevat wil Het Park graag spil in culturele samenwerkingen zijn en is podiumkunsten waar we goed in zijn. Met deze productie wil Het Park een aantal doelen realiseren:

- Cultuurparticipatie van inwoners uit West-Friesland bevorderen.
a. Voor amateurs die mee werken aan de productie.
b. De sociale kring (vrienden / familie) van de amateurs die meewerken aan de voorstelling: zij komen de voorstelling bekijken omwille van degene die er aan meegewerkt hebben en komen zo ook in aanraking met cultuur.
- Professionele makers en amateurs met elkaar verbinden.
- Professionalisering binnen de amateurkunsten.
- Talentontwikkeling in West-Friesland door de samenwerking met Talent On Stage en Kunstbende.
- Door het maken van een voorstelling met regionale medewerkers (professioneel en amateurs) over en met bekende regionale elementen, bijdragen aan het gemeenschapsgevoel en trots van inwoners.

Met wie werk je samen?: 

Het Park is werkt voor deze productie samen met verschillende partners uit de regio zoals de professionele makers woonachtig in West-Friesland. Dit zijn Erica Yong (zangeres), Wouter Hakhoff (muzikant en directeur Muziekschool Boedijn ), regisseur Peter Groenendijk en theatermakers en schrijfster Janna de Lathouder. Samenwerkingspartners uit de amateurkunst zijn musicalvereniging Westend en Muziekschool Boedijn. Daarnaast is ook het ROC Horizon College betrokken bij de productie. Studenten van het ROC zullen in samenwerking met de Technische Afdeling van Het Park en de productieleider werken aan het decor en de rekwisieten. Talent on Stage West-Friesland van de Kunstbende is ook betrokken bij de productie. De deelnemers van Talent on Stage krijgen, afhankelijk van hun talent, een rol binnen de productie. Dit kan zijn videokunst, decorontwerp, dans, zang of acteren. In het voorjaar van 2018 zijn de deelnemers bekend en kan gekeken worden welke talenten toegevoegd kunnen worden aan het productieteam.

Samenwerking Herberg Hoorn
De voorstelling Koning Hero en het Meisje is ook onderdeel van het West-Friezen festival Herberg Hoorn, hét kerstfestival in de binnenstad van Hoorn waar heel cultureel Hoorn b ij betrokken is. Als onderdeel van het festival kan de voorstelling meeliften op de bekendheid van het festival en kan er kruisbestuiving ontstaan tussen de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld het zingen van liedjes uit de voorstelling bij de opening van het festival in de stad of het verder uitdiepen van de thema’s van het stuk tijdens de alternatieve kerstdienst.

De samenwerking met Herberg Hoorn zorgt ook voor uitwisseling van kennis, expertise en efficiëntieslag op productioneel gebied door het delen van personeel en materieel. Zo stelt Het Park, naast de locatie, ook expertise en inzet op het gebied van techniek, horeca en PR beschikbaar. En het productieteam van Herberg Hoorn (waaronder Ingrid Docter) zet hun expertise en netwerk in voor de productionele kant van de voorstelling. Onderdelen die dan in Het Park plaats gaan vinden, naast de eigen productie, zijn een alternatieve kerstdienst en kerstontbijt voor ouderen. Zo is het theater niet alleen een plek voor podiumkunsten maar een plek voor ontmoeting in de breedste zin van het woord.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1

- Produceren van een voorstelling met amateurs en talenten uit West-Friesland.

- Begeleiden van amateurs en talenten uit West-Friesland in hun ontwikkelen i.s.m. professionele makers uit de regio.
- De voorstelling
70 450 prognose
880 maximale capaciteit 
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In West-Friesland zien we dat er behoefte is aan nieuws en verhalen uit de eigen regio. Zo waren afgelopen seizoen regionale producties als ‘De Thuishaaldertjes’, ‘Herberg Hoorn’ en projecten van ‘Op Roet’, waar lokale verhalen ten tonele worden gebracht, een groot succes. Door globalisering, onrust en onzekerheden in de wereld, grijpen mensen terug op wat ze kennen en zoeken ze connectie met waar ze vandaan komen. Eén van de belangrijkste thema’s van ‘Koning Hero en het Meisje’ is het kerstverhaal en de zoektocht van Jozef en Maria naar een plek om thuis te kunnen zijn. Dit verhaal is zowel een eeuwenoud en herkenbaar verhaal als wel een verhaal over de vraag die vandaag de dag zo belangrijk is: ‘Waar hoor je thuis? Waar hoor je bij?’ Juist het meisje in deze productie staat uiteindelijk symbool voor de plek waar je thuis bent, namelijk je familie.

Tegelijkertijd wordt de tekst ook aangepast aan de regio. Janna de Lathouder, woonachtig in Hoorn, heeft in de tekst West-Friese uitspraken en spreekwoorden verweven en daarnaast zullen er verwijzingen toegevoegd worden naar actuele zaken die nu spelen in West-Friesland. Zoals bijvoorbeeld de leegstand in het centrum, groeiende eenzaamheid bij ouderen, participatiemaatschappij (vrijwilligerswerk, mantelzorg), een veilige tunnel voor fietsers onder drukste kruispunt van Hoorn etc.

De productie is de start van een nieuwe traditie waarbij iedere twee jaar een nieuw groot cultureel project ontwikkeld -en uitgevoerd wordt waarbij verschillende groepen uit de West-Friese maatschappij met elkaar samenwerken aan cultuur. Deze voorstellingen scheppen mogelijkheden voor mensen om actief met cultuur bezig te zijn (zowel in het maakproces, uitvoeren als ervaren), het inspireert, stimuleert creativiteit, brengt mensen samen en biedt ook (werk)ervaring en nieuwe contacten. Samen aan iets werken en dit aan mensen kunnen laten zien is iets prachtigs en geeft zingeving, vergroot het gevoel van eigenwaarden en maakt onze samenleving socialer en leuker.

Begroting: 

De bijdrage van de FCP wordt besteed aan de mensen die de productie gaan maken: het begeleiden van de amateurs, de regisseur, de schrijver, muzikaal leider, zangers en koorleden. Daarnaast wordt een deel besteed aan het ontwerp van decor, kostuums en rekwisieten en inhuur van techniek (zoals zendermicrofoons) die Het Park niet in huis heeft. Het Park investeert in de productie door faciliteiten, middelen en personeel beschikbaar te stellen. Naast een bijdrage van het FCP zijn andere investeerders de Gemeente Hoorn, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord Holland en de Rabobank West Friesland.

De zeventig amateurdeelnemers worden begeleid door verschillende begeleiders die je terug vindt onder de post regisseur, uitvoerend producent, muzikaal leider en koor (Westend). Mensen gaan in subgroepen werken aan de productie voor hun eigen onderdeel. Zo zal het koor van Westend in eerste instantie zelf de nummers instuderen met de muzikaal leider / regisseur van Westend. De regisseur zal met de acteurs aan de slag gaan en de muzikaal leider met de band. Vanuit het Horizon College is een docent betrokken om i.s.m. techniek te werken aan lichtplan, decor en geluid. De (bege)leiders van de verschillende subgroepen vormen het projectteam en hebben onderling contact om eenheid en kwaliteit te waarborgen. De regisseur, muzikaal leider en de uitvoerend producent zijn samen met de assistent hierin leidend. Aan het einde van de repetitieperiode zijn er in december een aantal gezamenlijke repetities, gevolgd door de dress rehearsal en een generale repetitie in de schouwburg. Dan zullen ook de verschillende onderdelen samenkomen en samengevoegd worden door de regisseur samen met de uitvoerend producent en muzikaal leider. Uiteraard hebben deze mensen tijdens het repetitieproces contact met elkaar, maar daar zijn niet alle deelnemers bij aanwezig. We vragen de amateurverenigingen (partners) niet om financiële bijdrage aan het project omdat zij daar de budgetten niet voor hebben; zij dragen bij door middel van inzet en tijd (daarom is de vergoeding lager t.o.v. professionele makers).


afbeelding van Daniëlle Koelemij

Uit je plan komt nu duidelijk naar voren dat het stimuleren van kruisbestuiving een belangrijk doel van de schouwburg is. Dat Het Park een bijenkorf zal zijn, waar alle bijen uit Hoorn bijeen komen. Je schrijft dat in het voorjaar de deelnemers bekend zijn en dat jullie dan kijken welke talenten toegevoegd kunnen worden aan het productieteam. Het is nu april en ik kan me voorstellen dat je inmiddels meer weet over dit deel van het project. Kun je schetsen welke amateurs meedoen aan het creatieve proces en hoe dat vormkrijgt?

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Hillechien,

Jullie project is opnieuw aangemeld, deze keer ben ik als adviseur van Jij Maakt Het Mee aan jullie gekoppeld.

Je kan de aanvraag direct doorzetten naar de Beslis Mee fase, maar op dit moment is jullie aanvraag weinig kansrijk.

Het maken van een theaterproductie door professionals met amateurdeelnemers is een veelvoorkomende activiteit in de amateursector, en daarmee weinig experimenteel in het licht van deze regeling. De passieve participatie waar je over schrijft en de samenwerking met het ROC tijdens schooltijd zijn vanuit de Jij Maakt Het Mee-regeling niet subsidiabel. Jullie aanvraag gaat erg over het resultaat (de voorstelling) en nog te weinig over het proces en de (lange termijn)effecten daarvan. Tot slot heb je geen sluitende begroting ingediend.

afbeelding van Hillechien Steenbruggen

Hoi Alexander,

dank je wel voor je feedback. We zullen nog eens kritisch door de aanvraag heen lopen en meer informatie over het proces toevoegen en lange termijn effecten. Je opmerking over de begroting snap ik niet helemaal. Hoe bedoel je dat deze niet sluitend is? Bedoel je dan hoe we het potentiele gat op gaan vangen als we de inkomsten uit de recette niet gaan halen?

afbeelding van Hillechien Steenbruggen

Hoi Stefanie,
ik heb alle vragen weer ingevuld zoals bij het vorige formulier waarin jullie eerdere feedback is verwerkt. Kan ik deze aanvraag nu direct overzetten naar de Beslis mee-fase? Aangezien het hierbij alleen ging om het officieel overzetten naar de volgende fase en dat dit niet op tijd gedaan was. Groet, Hillechien