menu denk mee beslis mee maak mee

Kom op verhaal Schiermonnikoog 2018

welkom in onze unieke kleine wereld van...

Stichting NoorderBeeld
15 april 2018 tot 31 december 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Kom op verhaal Schiermonnikoog 2018

welkom in onze unieke kleine wereld van verhalen vertellers en kunstenaars

afbeelding van Thom Verheul

Ingediend door:

Thom Verheul

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
De Verhalen karavaan zoekt naar integratie van verschillende vertelvormen, zoals vertelling, dans en toneel op locatie.

Wat ga je doen?: 

In dit project willen de eilanders de oude verhalen, cultuur, natuur, erfgoed en innovatieve ideeën op het gebied van duurzaanheid en eigentijdse kunstvormen op een innovatieve manier met elkaar integreren, geïnspireerd op het programma en doelstellingen van de Culturele hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018. In het kunstfestival "Verhalen van Zee" krijgen gevluchte kunstenaars  rust en inspiratie op het eiland en met hun kunstwerk doen ze mee met een kunstroute met als rode draad De zee. Een Verhalen karavaan brengt op locaties in de natuur oude en bijzondere verhalen, verteld en verbeeld door geoefende vertellers. De kijkers fietsen van de ene plek naar de andere. Bijzondere erfgoed locaties, zoals het drenkelingenkerkhof Vredenhof zulen worden voorzien van Qr code. Via die code kan de bezoeker op de smartfoon filmpjes bekijken over de geschiedenis en de betekenis van die locaties.  Een Eiland filmfestival brengt maandelijks documentaires en films over het eiland en sluit het jaar af met twee dagen lang met de beste eiland films van de wereld en een première van 24 portretten van bijzondere eilander vrouwen. Er komt een mobiel en duurzaam Juttersdorp als tijdelijke ontmoetingsplaats waar jutten, kunst, verhalen, muziek en innovatie op het gebied van duurzame energie samenkomen. Er komen cursussen verhalen vertellen voor scholieren van het eiland om de traditie door te geven. Er komt een wandeling langs de haiku's van woordkunstenaar Jan Loman. Leerlingen uit arme gezinnen van weekendschool Baljee uit Leeuwarden krijgen in Expeditie Schier les in vertellen in de meest uiteenlopende kunstvormen: tekenen, schilderen, filmen, vloggen, dichten schrijven, vormgeven, fotografie en komen dan naar het eiland om hun beeld daarvan vast te leggen. Ze vergroten hun blik op de wereld en op hen zelf. Over hun project wordt een film gemaakt. We gaan echte eilander producten gedurende dit jaar ontwikkelen. Er is Walvis Mienskip 2018, waarin van natuurlijk materiaal een grote walvis wordt gemaakt. Daarin komen workshops en kleine voorstellingen over de vervuiling van de zee met plastic: Schone zee, doe je mee? Er is een Strandpalen project over de geschiedenis en voor het behoud van de histrosche strandpalen als cultureel erfgoed. Er is een Verhalentuin, een pluktuinproject met verhalen over de eilander land en tuinbouw, vroeger en nu.


afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Thom,

Ook namens mij welkom bij Jij Maakt Het Mee! Als coach denk ik de komende weken met jullie mee om de aanvraag verder aan te scherpen. 

Ik zie nu al dat jullie aan plannen en ideeen in elk geval geen gebrek hebben! Ik kijk uit naar de verdere uitwerking van het plan en ben daarbij ook benieuwd naar wie jullie zijn en met wie jullie gaan samenwerken om dit te realiseren. 

Succes!

Johanneke

afbeelding van Thom Verheul

Dag Johanneke, Wie wij zijn? We zijn allen inwoners van Schiermonnikoog. We zijn gevraagd door de organisatie van LF 2018 om met ideeën te komen om in het kader van de Europese Culturele hoofdstad onze cultuur aan de "wereld" te laten zien.

In het programamma van LF 2018 staat het begrip "Mienskip", de gemeenschap centraal. Enthousiaste en cultuurminnende inwoners zijn samengekomen in brainstormsessies onder leiding van creatieve denkers van LF 2018. Daaruit is een scala van ideeën gekomen die allemaal door inwoners zelf worden uitgevoerd. Vanuit de Mienskip dus. Centraal element ( en daar ligt de focus) is het vertellen van verhalen over het eland, over de mensen, over de geschiedenis etc. Ook zijn we benieuwd met welke verhalen buitenstaanders komen als zij worden geconfronteerd met ons eiland, zoals jongeren uit achterstandswijken in Leeuwarden die zelden buiten Leeuwarden komen, laat staan naar zo"n bijzonder eiland. Veel eilanden hebben een museum waar je van alles te weten kan komen. Dat hebben wij niet. Een initiatief daartoe is door mismanagement en onderling gekrakeel niet door gegaan. De miljoenen subsidies zijn teruggegaan naar de provincie het Waddenfonds. Sindsdien ligt hier alles op zijn gat. Het oude Bezoekerscentrum is verpauperd, het nieuwe laat nog jaren op zich wachten. Omdat we geen geld hebben en toch de rijkdom van ons eiland willen laten zien gebruiken we het jaar van LF 2018 als katalysator om de Mienskip weer bij elkaar te brengen onde de slogan: "Schiermonnikoog beleef je buiten". Dus geen duur museum maar meest buitenactiviteiten voor eilanders, scholieren en gasten. Met wie werken we samen: met de mensen van LF 2018. We zijn een initiatiefgroep van 15 mensen en we werken samen met creatieve burgers, vooral verhalen vertellers uit de bevolking. Daartoe kiezen we voor verschillende locaties en vormen: locatietheater, film, een kunstroute met boek dat gaat over het Verhaal van de zee, een mobiel juttersdorp, gericht op jongeren die graag ook willen nadenken over innovaties. Dus niet één festival, of een reeks voorstellingen van één productie.

Je kijkt uit naar verdere uitwerking van het plan? Dagelijks wordt het allemaal verder in detail ingevuld, maar de geschetste onderdelen blijven zoals geschetst. 

Stichting NoorderBeeld is alleen maar de indiener van het plan. Daarachter gaan al die eilanders schuil die de plannen verzonnen hebben en gaat uitvoeren. Dat zijn bij elkaar wel honderd mensen. We doen het op eigen kracht, dat is de kracht van onze gemeenschap. Allen hebben we wel wat geld nodig om het allemaal te realiseren. Indien gewenst kunnen we een begroting opsturen. Daaraan kan je zien waar het geld naartoe gaat. Een belangrijke wens van LF 2018 is the zogenaamd Legacy. Wat blijft er over van het project ter versterking van de cultuur als eilander product: We gaan dus met onderdelen door. Er worden boeken en films gemaakt, en er is daarom een project met QR-codes waarachter informatie zichbaar wordt achter erfgoed locaties.

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Thom,

Van harte welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. Hopelijk helpt de feedback om het plan verder aan te scherpen!

Jullie project bestaat uit een veelheid van diverse elementen en deelprojecten. Ik raad je aan om in de verdere uitwerking van de aanvraag een heldere focus te kiezen, zodat de kern van jullie project goed duidelijk wordt en het verhaal echt een samenhangend geheel gaat vormen. Het helpt daarbij om te beginnen met te vertellen over jullie achterliggende motivatie voor dit project en waarom de deelnemers hierin actief willen worden. Jij maakt het mee richt zich op de actieve kunst- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd, dus activiteiten gericht op professionals en activiteiten in schoolverband zijn niet subsidiabel en kan je dan ook het beste buiten deze aanvraag houden.

Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) kan je de aanvraag verder uitwerken. Veel succes de komende tijd!

afbeelding van Thom Verheul

Dag Stefanie. Voor mijn antwoord verwijs ik graag door naar mijn antwoord op de vraag van je collega. Volgens ons is er ale een heldere focus achter die veelheid aan activiteiten; namelijk het verhaal van schiermonnikoog vertellen in veel van zijn facetten.