menu denk mee beslis mee maak mee

A Kiss

theaterworkshops bieden jonge asielzoekers...

Stichting DOX / Stickup Crew Productions
17 november 2016 tot 8 december 2016
film, theater
jongeren
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Update!

Door Neema Mohaghegh op di 31 jan

Beste Stemmer,

Aller eerst wil ik jullie bedanken voor jullie steun. Het is een eer om te mogen werken met de talenten uit het AZC. Dit is...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

A Kiss

theaterworkshops bieden jonge asielzoekers nieuw perspectief

afbeelding van Neema Mohaghegh

Ingediend door:

Neema Mohaghegh

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen aangeven dat er voor geïnteresseerden al een projectplan met filmscenario ter inzage ligt.

Wat ga je doen?: 

Met "A Kiss" willen we een aantal te selecteren jongeren uit asielzoekerscentra (van 12-16 jr.) de kans bieden om zich te ontwikkelen op het gebied van podiumkunst middels theaterworkshops, spel- en cameratrainingen, en enkelen van hen uiteindelijk deel te laten nemen in een film, die handelt over hun leefwereld/problematiek en vertoond zal worden aan scholieren in Nederland.

Initiatiefnemers zijn Saman Amini en Nima Mohaghegh, beiden zelf als tiener naar Nederland gevlucht uit Iran, dus bekend met het vaak uitzichtloze vluchtelingenbestaan. Saman greep de kans aan om theaterworkshops bij DOX te volgen en zich te ontwikkelen tot een professioneel acteur/theatermaker. Nima is intussen professioneel filmmaker. Zij werken samen met George Tobal en Majd Mardo, eveneens op jonge leeftijd gevlucht uit Syrië en uitgegroeid tot professionele theatermakers. Zij allen willen de huidige generatie jonge asielzoekers dezelfde kans bieden die ze zelf kregen, hen helpen hun talent te ontdekken en hen een nieuw perspectief bieden.

In deze fase worden 4-5 azc's bezocht om jongeren te selecteren voor de workshops en een trainingstraject te bieden. In een volgende fase wordt de film gemaakt.

Hoe ga je te werk?: 

Onderbouwing van het project:

Doel van het project is al beschreven: om jongeren in azc's een ander perspectief te kunnen bieden dan de relatieve uitzichtloosheid van hun bestaan, en om hen te stimuleren hun talent te ontwikkelen, en dit talent vervolgens toe te passen in een film ("A Kiss") die weer kan helpen om andere Nederlanders bewust te maken van de vluchtelingenproblematiek.

Doelstelling workshops

Door het geven van workshops willen wij bereiken dat jongeren in asielzoekerscentra:  • Zich bewust worden van emoties en deze leren uiten; • Het vluchtelingenbestaan even opzij kunnen zetten; • Hun talenten ontdekken en deze leren ontwikkelen; • Kennis maken met de kracht van het verhaal; • Zich gehoord en gezien voelen; • Geïnspireerd raken van de mogelijkheden in de kunstwereld.    De werkwijze om jonge asielzoekers te betrekken bij het maken van een film en hen daartoe specifiek te trainen, is volstrekt nieuw.   

Doelgroep workshops We zullen ons richten op jonge asielzoekers tussen de 12 en 16 jaar wonend in asielzoekerscentra.   

Projectoverzicht ‘A Kiss’ kent drie fases:

• Fase 1a

Workshop 1.0: weekend-workshops op vier verschillende asielzoekerscentra, met jongeren die affiniteit hebben met acteren.

• Fase 1b

Workshop 2.0: enkele weken intensieve workshops. De jongeren die hieraan meedoen worden geselecteerd uit de jongeren die mee hebben gedaan aan Workshop 1.0 . De selectie zal worden gemaakt kijkend naar rauw talent en jongeren die trachten hun acteertalenten te ontwikkelen.

• Fase 2

Draaiperiode ‘A Kiss’: in deze fase wordt de film ‘A Kiss’ gedraaid. Er zal een definitief besluit worden genomen over wie welke rollen in de film ‘A Kiss’ zullen gaan vertolken.

 

Met wie werk je samen?: 

Er wordt enerzijds samenwerking gezocht met 4-5 asielzoekerscentra, om de asieljongeren te vinden die zullen participeren in de workshops, en een te selecteren aantal van hen uiteindelijk in de film.

 

Daarnaast met De Vrolijkheid, die een financiële bijdrage levert en helpt contact te leggen met de azc's. En met DOX die thuis is in het domein van de theatertrainingen aan jongeren en het project begeleidt.

 

Het script wat er nu ligt wordt gezien als een fundament waarop gebouwd kan en zal worden in samenwerking met de jongeren uit het AZC. Dat wil zeggen dat bepaalde plot points al bedacht zijn maar wat er daar tussen in gebeurt zal samen met de jongeren verder ontwikkeld worden. Verder zullen we met de hulp van de jongeren de personages en locaties verder uitwerken en tot leven roepen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stickup Crew Productions is een kleinschalig filmbedrijf van de initiatiefnemers Nima Mohaghegh en Saman Amini.

DOX is een in Utrecht gevestigde landelijke talentontwikkelaar van jongeren op het gebied van grootstedelijke podiumkunsten, die jaarlijks minstens 50 jongeren klaarstoomt voor de professionele theaterpraktijk of de kunstvakopleidingen.

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid ("De Vrolijkheid") is een multicultureel netwerk van kunstenaars, tekstschrijvers, acteurs, musici en vrijwilligers, die investeren in kinderen en tieners in asielzoekerscentra, en kunstzinnige en creatieve activiteiten voor hen organiseren.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Workshop 1.0:
Iedere groep zal een weekend lang les volgen van 1.5 uur per dag. Tijdens de lessen zal er doormiddel van verschillende oefeningen een duidelijk beeld naar voren komen van het spelniveau en lef van de jongeren.
24  
  Globale indeling Workshop 1.0:
1. Korte inleiding
Voorstellen van workshop docenten en verwelkomen jongeren. Ook de totstandkoming en het doel van project ‘A Kiss’ wordt ter sprake gebracht.
2. Opwarming
Geestige opdrachten (denk aan: Annemaria Koekoek, Zip Zap Zop) en stemoefeningen om het ijs te breken en het creëren van een luchtige sfeer.
3. Improvisatie
Inspring opdrachten waarbij er een scene wordt geschetst waarin de jongeren ‘springen’ en vervolgens op door gaan spelen. Bij improvisatie opdrachten kan en mag alles dit triggert de fantasie van de jongeren.
4. Cameratraining met vaste tekst
Een vaste tekst meerdere malen geloofwaardig leren brengen voor een camera. Improviseren is vaak makkelijk, omdat je kunt reageren zoals je zelf wilt reageren. Bij een vaste tekst is dit ingewikkelder. Bij dit onderdeel leren we de jongeren hoe ze dit zo goed mogelijk kunnen doen.
5. Kringgesprek
Jongeren krijgen hier de mogelijkheid om aan te geven hoe ze de workshop hebben ervaren en tips en tops te benoemen.
Na twee dagen met de jongeren te hebben opgetrokken en verschillende oefeningen met ze te hebben gedaan kunnen wij aan het eind een goede selectie maken van de jongeren die meegaan naar Workshop 2.0.
   
       
1 Workshop 2.0
In de tweede fase van dit project zullen we dieper ingaan op het vak acteren. Omdat de groep kleiner is en we op termijn een keuze moeten maken wie van de jongeren welke rol gaat vertolken, kunnen en moeten we gerichter te werk gaan. De jongeren zullen kennis maken met een aantal methodes die de workshop docenten hebben leren kennen op de Toneelacademie Maastricht.
12  
  Globale indeling Workshop 2.0:
1. Korte inleiding en terugblik op Workshop 1.0.
2. ‘De Stoel’, hierbij worden jongeren geïnterviewd als personage. Met het oog op de toekomst zullen we gebruik maken van personages uit de film ‘A Kiss’. Hierdoor leren ze in een personage te geloven en deze te verdedigen.
3. ‘Methode improvisatie’, hierbij leren jongeren zich in te leven in een personage waarbij ze zullen spelen in een hedendaagse geïmproviseerde situatie.
4. ‘Camermaatje’, hierbij zullen de jongeren leren hoe ze in alle vertrouwen kunnen spelen voor de camera. Ze moeten de camera langzamerhand als hun maatje op de set zien. 
5. Kringgesprek,Jongeren krijgen hier de mogelijkheid om aan te geven hoe ze de workshop hebben ervaren en tips en tops te benoemen.
   
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De bijdrage van FCP helpt ons om in deze eerste fase van het project jonge asielzoekers te doen participeren in een professioneel cultureel project. Dat heeft dus zowel een sterk doel qua k,unstbeoefening, maar dient tegelijkertijd ook een duidelijk maatschappelijk doel.

Begroting: 

In deze fase zoeken we aanvullende middelen om de theaterworkshops met de azc-jongeren te kunnen organiseren. De kosten bestaan vooral uit honoraria voor de docenten (met begeleider en vertaler), uit reiskosten (telkens met 5 personen gedurende 3 dagen naar 5 azc's), en uit enige materiaalkosten. De totale begroting voor deze fase bedraagt 13.600,- euro. Hiervan is 8.600,- euro gedekt vanuit een bijdrage van Stichting De Vrolijkheid. De rest vragen we aan middels "Jij maakt het mee".

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 176 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project a.d.h.v. de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Als jonge makers zijn jullie wellicht nog geen doorgewinterde fondsenwervers, maar de juiste ervaring - professioneel en persoonlijk - voor de uitvoering van dit project hebben jullie wel. De samenwerking met De Vrolijkheid en DOX vind ik daarbij een logische keuze. Een volgende keer mag je uitgebreider onderbouwen waarom je kiest voor een bepaalde inhoud en opzet, waardoor je ons ook een beter beeld geeft van de impact van een project. Voor nu hoop ik dat jullie deze jonge mensen de kracht van theater laten ervaren zoals jullie die zelf (ooit) ook ervaren (hebben).

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect.

Mooi dat jullie vanuit je eigen ervaring dit project opzetten voor jongeren in AZC’s. In samenwerking met DOX hebben jullie een helder traject uitgestippeld. Via activerende en afwisselende workshops nemen jullie de acteerskills van de jongeren in hoog tempo onder handen. Hierbij spreken jullie niet alleen hun talenten maar ook hun verhalen aan. Deze aanpak  geeft vertrouwen dat het project een positieve stimulans biedt voor de deelnemers, en voor sommigen misschien zelfs een opstapje naar meer. Ik wens jullie veel succes met de workshops en ben benieuwd naar het eindproduct! O ja, is er trouwens nog een plekje over in de filmcrew voor enkele enthousiaste afvallers?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Neema & Co,

 

Hoe staat het met jullie plannen en ideeen, komen jullie er een beetje uit? Hebben onze vragen en tips jullie nog kunnen inspireren en verder geholpen? Ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking van jullie plan. Hou er rekening mee dat jullie Denk mee fase bijna afloopt.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Neema, ook ik denk graag nog even met jullie mee! Het project kent drie duidelijk opeenvolgende fases. Zouden jullie misschien wat meer kunnen vertellen over de wijze waarop deze zijn ingericht; wat komt er zoal aan bod tijdens de workshops? Ook ben ik erg nieuwsgierig naar de film die jullie uiteindelijk gaan maken. Sluit het verhaal bijvoorbeeld aan op dat van de deelnemers? En kunnen zij ook zelf een rol spelen in het schrijfproces, zoals Thijs eerder al aanstipte?

afbeelding van Neema Mohaghegh

Beste Anne,

 

Ik heb de workshops in de linker tekst verwerkt. Het verhaal sluit eigenlijk aan op onze eigen verhalen (Nima, Saman, Majid, George) en onze ervaringen van jaren geleden, Toen wij zelf op een AZC woonden. 

 

Het script wat er nu ligt wordt gezien als een fundament waarop gebouwd kan en zal worden in samenwerking met de jongeren uit het AZC. Dat wil zeggen dat bepaalde plot points al bedacht zijn maar wat er daar tussen in gebeurt zal samen met de jongeren verder ontwikkeld worden. Verder zullen we met de hulp van de jongeren de personages en locaties verder uitwerken en tot leven roepen.

 

 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Neema,

 

Lukt het met het uitwerken van de plannen? Hierbij nog wat vragen om je verder op weg te helpen:

 

- Waarom kiezen jullie voor jongeren tussen 12 en 16 jaar?

- Wat is er nieuw / experimenteel aan voor DOX en voor jullie filmbedrijf? En bouw je ook ergens op voort? Wat hoop je ermee te bereiken voor de eigen organisatie in de toekomst?


En... Problemski Hotel al gezien / gelezen?
Ben benieuwd naar jullie reactie!

 

Groeten Thijs
 

afbeelding van Neema Mohaghegh

Beste Thijs,

 

- We kiezen voor 12 en 16 jarige omdat voor de film jongeren nodig hebben in dezeleeftijdscategorie.

- Waarom het project voor ons exprementeel is heeft vooral te maken met onze casting methode. We gaan opzoek naar echte asieljongeren die we vervolgens gaan leren acteren om uiteindelijk in de film te spellen. 

 

Problemski Hotel nog niet gezien. Hopelijk binnenkort!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ik denk dat het interessant zou zijn om even van alle makers - naast Nima ook Saman, Madj en George - een reactie op dit project te horen. Jullie zijn uitgesproken makers, dus spreek je ook hier uit. Dat geeft ons iets meer gevoel bij jullie drijfveren en maakt het project iets persoonlijker, iets wat volgens mij goed past bij dit project.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Neema, ha DOX, Saman en Nima,

 

Welkom terug op Jij maakt het mee! 

 

Uit gesprekken die wij voeren met culturele organisaties die activiteiten organiseren voor en met asielzoekers, komt naar voren dat één van de belangrijkste zaken het bieden van ritme en stabiliteit, iets wat zij op vele vlakken kwijtgeraakt zijn. Hebben jullie daar ook een visie op en eventuele strategie hoe daarmee om te gaan? Is er wellicht ruimte voor huidige asielzoekers om mee te denken over de vorm, zodat het goed aansluit bij waar zij behoefte aan hebben?

afbeelding van Neema Mohaghegh

Beste Stefanie,

 

De jongeren kunnen meedenken over inhoud, vorm, locatie, kleding etc. We willen ze graag zoveel mogelijk bij het maakproces van de film betrekken. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Nog een opmerking: in jullie vorige Denk mee proces is er ook veel gedeeld in de gesprekken met de adviseurs en coach. Jullie huidige project wordt beoordeeld op enkel de informatie hier aan de linkerzijde; stemmers zien enkel dit projectplan. Neem waardevolle informatie die voortkwam uit de interactie de afgelopen keer vooral deze keer mee, bijvoorbeeld ten aanzien van de inhoud van de workshops, en verwerk het in de beschrijving aan de linkerzijde. 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Neema,

 

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie.

 

Mooi plan om jonge asielzoekers te betrekken bij het maken van jullie film. Het doet me denken aan ‘Problemski Hotel’, een boekverfilming van Dimitri Verhulst die afgelopen jaar in première is gegaan op het IFFR. Wellicht kun je hier nog inspiratie uit halen of je ertoe verhouden.

 

Ik vroeg me af waarom de film “A Kiss” heet. En wat is jullie visie op de artistieke bijdrage van de jongeren die je selecteert? Kunnen zij meedenken over het script?

 

Groeten Thijs

afbeelding van Neema Mohaghegh

Beste Thijs,

 

Het script wat er nu ligt wordt gezien als een fundament waarop gebouwd kan en zal worden in samenwerking met de jongeren uit het AZC. Dat wil zeggen dat bepaalde plot points al bedacht zijn maar wat er daar tussen in gebeurt zal samen met de jongeren verder ontwikkeld worden. Verder zullen we met de hulp van de jongeren de personages en locaties verder uitwerken en tot leven roepen.

afbeelding van Neema Mohaghegh

En waarom de film 'A Kiss' heet lees je in de logline van de film: 

 

De beeldschone 15-jarige Leyli wordt door menig man begeerd. Zo ook door Abdi, een 12jarige Syrische vluchteling die tot over zijn oren verliefd is op Leyli. Al gauw wordt bekend dat aan het eind van de week het asielzoekerscentrum, waar zij verblijven, haar deuren zal sluiten. Onze jonge held begint aan een onstuitbare opmars om voor sluiting de weg naar Leyli’s hart te bewandelen en deze te bezegelen met een intieme kus. Wetend dat wanneer hij haar kwijt raakt, hij de rest van zijn leven spijt zal hebben.