menu denk mee beslis mee maak mee

Keti Koti Flashmob

Samen Dansen voor Vrijheid!

Stichting de Kids van Amsterdam Oost
1 april 2013 tot 1 juli 2013
dans
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website
€3.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Keti Koti Flashmob

Samen Dansen voor Vrijheid!

afbeelding van Simone Vrieze

Ingediend door:

Simone Vrieze


Wat ga je doen?: 

De Keti Koti Flashmob is een initiatief van De Kids Van A'dam Oost (KVAO) om op 1 juli 2013 tijdens het Keti Koti Festival op een interactieve en ludieke wijze aandacht te schenken aan het het 150-jarig jubileum van de herdenking en viering van de afschaffing van slavernij.

Onder leiding van de choreograaf Gianni Grot (My Art / So You Think You Can Dance) worden een groep choreografen en dansscholen gemobiliseerd om met Keti Koti een poging te wagen om het Nederlands record aantal deelnemers bij een flashmob te verbreken. Gianni ooit een telg van de KVAO, is nu professioneel danser en choreograaf.

Op het internet wordt het record nu geclaimd door het Sint Joris College uit Den Bosch die met 1350 leerlingen hebben gedanst op een plein in de stad. Het aantal deelnemers aan de Keti Koti Flashmob proberen wij te verdubbelen.

Onder leiding van My Art choreograaf Gianni Grot, zullen 5 collegae choreografen worden ingezet om dans(scholen), universiteiten, bedrijven en jongeren bij dit initiatief te betrekken. Als hoofd-choreograaf is Nicholas 'Shaker' S gevraagd. 

Garden of roses by My Art (Gianni Grot)

Aces Trailer

Choreograpy by Shaker - Lloyd Lay it down

Hoe ga je te werk?: 

 

De Keti Koti Flashmob[1] is een initiatief om op 1 juli 2013 een Flashmob te organiseren, waaraan groepen mensen in Nederland aan meedoen.

Doelen:

  1. Het op  interactieve en ludieke wijze onder de aandacht brengen van het Keti Koti Festival (het 150-jarig jubileum van de herdenking en viering van de afschaffing van slavernij);
  2. Draagkracht te creëren bij de private sector om actief deel te nemen aan de festiviteiten tbv de promotie, PR en marketing van zowel het festival als de deelnemende bedrijven;
  3. Betrekken van een breed publiek bij de 1 juli herdenking /viering in Nederland en visa versa in de voormalige Nederlandse kolonies, o.a. middels een 'live' internetverbinding;
  4. Het Nederlands record aantal deelnemers aan een flashmob verbreken;

De kracht van een massale flashmob is dat het plan goed is uitgewerkt door sleutelfiguren, met een aantal mensen die mee willen doen. Te denken valt aan de mobilisatie van scholen, dansscholen, verenigingen, en andere soorten groepen, die bereid zijn van tevoren de ‘act’ te oefenen. Het project dient zodanig in de markt te worden gezet dat het ‘geheim van de flashmob’ niet wordt onthuld.

De samenwerkingpartners zijn Gianni Grot van My Art Entertainment, ooit een telg van De Kids van Amsterdam Oost, nu een professioneel danser en choreograaf en nog steeds als vrijwilliger betrokken bij De Kids van Amsterdam Oost. Gianni zal een coordinerende rol vervullen t.b.v. de invulling van de choreografie.

Nicholas 'Shaker'Singer (eveneens bekend van o.a. 'So You Think You Can Dance' en 'The Ultimate Dance Battle') is gevraagd als hoofd-choreograaf. Hij zal de choreografie uitleggen op een te vervaardigen instructie-dvd, t.b.v. de in te zetten dansleraren en deelnemers.

De medewerking en deelname van scholen, instellingen, projecten, bewoners en bedrijven (m.n. in het stadsdeel Oost) zal worden gevraagd, maar voor een landelijk uitstraling zullen ook (dans)scholen uit andere steden (Rotterdam, Den Haag,Zaandam en Utrecht) worden betrokken.

Met het oog op het verbreken van het record aantal deelnemers aan een flashmob in Nederland, zullen bedrijven in staat zijn hun naam aan het project te verbinden en streven wij niet alleen naar de deelname van hun personeel, maar ook op een eventuele financiele bijdrage, om dit doel te bereiken.

[1] Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijk doet en daarna weer snel uiteenvalt. Flashmobs worden veelal georganiseerd via moderne communicatiemiddelen zoals het internet.

Een bekende flashmob was de verering van een grote namaakdinosaurus in een speelgoedwarenhuis in de stad New York. Een andere opzienbarende flashmob vond plaats op 8 juli 2009 in Stockholm. Deze werd ter ere van Michael Jackson gehouden en was een initiatief van dansgroep Bounce, die andere steden heeft opgeroepen het Zweedse voorbeeld te volgen.

Ook tijdens het Eurovisiesongfestival in 2010 vond een flashmob plaats,  in de grote zaal in Oslo maar ook op tal van andere plekken in Europa. Dit was rechtstreeks op tv te zien.

Enkele dagen eerder, op 25 mei 2010, vond in Zürich ook een opmerkelijke flashmob plaats. Ongeveer 120 leden van Greenpeace vielen om exact 12:15uur 'dood' neer. Dit als protest tegen de plannen voor een aantal nieuwe kerncentrales in Zwitserland. De flashmob moest een nucleaire ramp simuleren.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Over De Kids van Amsterdam Oost

Nathalie Oldenstam: "Tijdens activiteiten op het Nikeplein in de Transvaalbuurt in stadsdeel Amsterdam Oost zag ik dat er veel jong talent rondloopt in de buurt. Kinderen rappen, dansen en zingen op straat, maar kunnen hun talenten vaak niet verder ontplooien omdat geld voor lessen ontbreekt en omdat hun omgeving hen niet stimuleert om zich verder te ontwikkelen. Mijn droom was met deze kinderen en hun talenten aan de slag te gaan. Hierdoor ontwikkelen ze zich op creatief niveau en minstens zo belangrijk ook op sociaal niveau. Ik vind het fantastisch om te zien dat jongeren die bestempeld werden als "hangjongere" zich doelgericht en gezamenlijk richten op het maken van een voorstelling waarmee ze een positieve rol spelen in hun eigen buurt".

Nathalie Oldenstam en Simone Vrieze wonnen met dit idee eind 2006 de publieksprijs van het bewonersnetwerk van Woningcorporatie Ymere.

Visie

De Kids van Amsterdam Oost stelt kinderen in staat hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen op creatief en sociaal gebied. De activiteiten worden in een veilige omgeving gegeven. Kinderen kunnen hun zorgen thuislaten en gewoon weer even kind zijn.

Tijdens de lessen en optredens zijn zij op een leuke en intensieve manier met elkaar bezig en ervaren samen een gevoel van trots. Er wordt een actief beleid gevoerd om 40% kinderen aan te trekken uit minder stabiele gezinssituaties en moeilijk opvoedbare kinderen, zo worden kinderen door bijvoorbeeld Jeugdzorg naar ons doorverwezen voor deelname aan activiteiten. De overige 60% zijn kinderen uit de buurt met een stabielere gezinssituatie zij hebben een voorbeeldfunctie.

Door de optredens die de Kids van Oost in de buurt opvoeren ontmoeten buurtbewoners elkaar, dit is een positieve impuls voor de sociale cohesie. Zo kunnen de kinderen uit Oost hun eigen talent ontdekken en laten groeien en zich in algemene zin ontplooien!

Missie

Het bieden van een veilige omgeving waar de talentontwikkeling van het kind centraal staat.

Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de jongeren, het vergroten vandoorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en verbetering van de schoolprestaties van de deelnemende kinderen. Een andere doelstelling is het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de schoolcarrière en vrijetijdsbesteding van hun kinderen.

Ouders en buurtbewoners komen naar de voorstellingen en zien hoe hun kinderen zich ontwikkelen, hun aanwezigheid resulteert bij veel van de deelnemende jongeren in toenemende discipline.

1. Talentontwikkeling: Ontdekken waar je goed in bent. Trots zijn op jezelf en op wat je kunt, zowel individueel als samen met anderen.

2. Persoonlijke groei: Bewust zijn van wat je wilt, leren van elkaar en doorgeven van wat je hebt geleerd.

3. Positieve impuls voor de buurt: Afname van hangjongeren door ze een plek te geven waar ze zich kunnen ontwikkelen. Buurtbewoners leren elkaar op een positieve manier kennen.

Bereik: 
aantalinvestering/activiteitaantal deelnemersaantal bezoekers
1Keti Koti Flashmob1500 - 300025.000 - 30.000
    
    
    
    
    

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De Kids van Amsterdam Oost wil een actieve bijdrage leveren aan de festiviteiten rond het Keti Koti Festival. In het kader van het feit dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft in de voormalige Nederlandse kolonies. Was dit deel van de Nederlandse geschiedenis lange tijd een soort 'ver van m'n bed show', vandaag de dag wordt steeds meer onderschreven dat deze gedeelde erfenis moet worden erkend en vooral breed moet worden uitgedragen. Met het initiatief van de flashmob wordt op een laagdrempellige manier uiting gegeven aan de herdenking en viering van 1 juli en zullen zo nieuwe doelgroepen worden bereikt, die anders geen notie van Keti Koti zouden krijgen. Keti Koti is een Surinaams begrip dat staat voor 'Verbroken Ketenen'. Deze symboliek zal terug te vinden zijn in de te maken choregrafie van de flashmob, waarin wij samen dansen voor de vrijheid.

De Kids van Amsterdam Oost is een vrijwilligersorganisatie en houdt jongeren van straat door hen actief te laten meedoen aan diverse kunst en cultuurprojecten. De gevraagde financiele bijdrage zal worden aangewend om de flashmob gedegen voor te bereiden (o.a. instructie dvd, lobby voor deelname bij scholen, instellingen en bedrijven), voor de inzet van (semi)professionele choregrafen, voor de huur van repetitieruimtes bij diverse dansscholen, en reis- en minimale onkostenvergoeding aan vrijwilligers.

De organisatie van het Keti Koti Festival heeft haar medewerking toegezegd, door zorg te dragen voor de logistiek en de techniek (professionele meercamera registratie) van de flashmob, en internetverbinding voor 'live' streaming.

Begroting: 

De gevraagde financiele bijdrage zal worden aangewend om de flashmob gedegen voor te bereiden (o.a. instructie dvd, lobby voor deelname bij scholen, instellingen en bedrijven), voor de inzet van (semi)professionele choregrafen, voor de huur van repetitieruimtes bij diverse dansscholen, en reis- en minimale onkostenvergoeding aan vrijwilligers.

Uitslag Beslis mee

FCP55
max 50 / 3 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 88 gestemd
totaal105
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Isjah Koppejan

1 juli 1863 werd met kanonschoten bekend gemaakt dat de slavernij werd afgeschaft. 150 jaar later is het hoog tijd voor een hedendaags alternatief. Geweldig dat jullie dit aangrijpen om een flashmob te organiseren.

De combinatie van flashmob, dance, en de viering van de afschaffing van de slavernij is geen makkelijke. Dus ik ben benieuwd hoe de choreografen het slavernij thema in de choreografie gaan verwerken. 

Jullie enthousiasme is aanstekelijk: ik ben nieuwsgiering naar het resultaat.

(PS: En dat record van 1350 leerlingen: dat gaan jullie natuurlijk verbreken.)

 

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Urban dans vindt zijn oorsprong in Afrika en later de slavernij; die op 1 juli van dit jaar 150 jaar geleden is afgeschaft. 
Ik heb waardering voor het enthousiasme om met deze flashmob het Nederlands record te willen breken. Dat jullie het ook nog willen uitvoeren tijdens de herdenking van Keti koti maakt het initiatief voor mij relevant. Door verschillende choreografen (soms met landelijke bekendheid) te betrekken bij het project zijn jullie in staat een grote en diverse groep jongeren te bereiken en te activeren. Tegelijkertijd vind ik het ontzettend sympathiek dat je met een laagdrempelige activiteit als een flashmob in een breder kader het bewustzijn over de slavernij wilt vergroten.

Ik had nog wel iets meer willen lezen over de wijze waarop je het thema tot leven wekt in de choreo en wat je keuze gaat zijn voor bijvoorbeeld de muziek. Het zou een gemiste kans zijn als concrete elementen uit de slavernij zouden ontbreken in de muziek en choreo.

Ik wens jullie veel succes!

 

afbeelding van Sarah Haaij

 

Uit de enthousiaste reacties van jullie achterban maak ik op dat er animo is voor het uitvoeren van deze flashmob; een belangrijk component bij een project dat valt of staat met voldoende deelnemers. Zoals iemand uit het publiek ook aangeeft ‘ eindelijk een fris idee om jongeren te betrekken bij deze historische gebeurtenis.’ Mij spreekt het aan dat deze jongeren niet alleen bij de herdenking van het afschaffen van de slavernij worden betrokken maar daarbij ook zelf actief participeren.

Mijn twijfel ligt in de vraag of jullie met deze eenmalige actie een duurzaam effect bij de deelnemers kunnen bereiken. Dat kan alleen door werkelijk die verbinding met het slavernijthema  in de flashmob te maken en het niet alleen bij een ‘dansje’ te laten. 

 

afbeelding van Simone Vrieze

De instructie DVD's worden via de post en persoonlijk afgeleverd. We willen nog een verassingseffect in houden en zeker ook nog een controle over de grote groep enthousiaste mensen die hieraan zullen meedoen.

Bij deze wil ik ook een ieder bedanken voor de gegeven adviezen en enthousiasme op onze keti koti flashmob.

afbeelding van Simone Vrieze

Hai Giovanni,

Goed dat je ons daar nog op wijst.Er worden ook nog andere kanalen aangeboord.We hebben 1 post niet in het dekkingsplan geplaatst. Dat passen we nog aan en dan zijn we klaar voor de beslismee fase.

De muziek wordt speciaal gemaakt door een prominente DJ.die heeft aangegeven dat hij hier aan wil meewerken.De muziek zal natuurlijk in de sfeer zijn van het keti kotie festival.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Hou er trouwens rekening mee dat het Fonds voor Cultuurparticipatie de algemene regel heeft om maximaal 50% van de projectkosten te ondersteunen. Voor de overige inkomsten zouden andere kanalen aangeboord moeten worden.
 

afbeelding van baszwiers

Mooie grote ambitie! En daar geloof ik in! Hoe groter en mooier, hoe groter de kans dat het ook gaat lukken! En de Kids van Amsterdam Oost kunnen dat! No Doubt!

Laat het festival op haar grondvesten schudden en maak er een groot feest van!

I Like!

 

afbeelding van Lorelei Rijsdijk

geweldig idee 

Jullie pakken het mooi aan . maakt me erg nieuwsgierig naar de uitvoering van dit project.zal zeker een kijkje komen nemen en meedoen. super !!

afbeelding van Simone Vrieze

Wat een geweldig idee, eindelijk een fris idee om jongeren te betrekken bij deze historische gebeurtenis............. We zijn ook van de partij.. 

afbeelding van Simone Vrieze

Super Leo.

Bedankt voor je vertrouwen en aanwezigheid.

afbeelding van Simone Vrieze

Hallo Giovanni , wat fijn dat je dat ook zegt.

Wij gaan absoluut de muziek en choreografie afstemmen op het feit dat wij dansen voor de vrijheid van de slavernij.

En daarbij is het een extra motivatie om te proberen het record te verbreken. Maar centraal staat een multicuturele massa dansend voor de vrijheid op de juiste muziek en de juiste choreografie. 

 

 

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Nog even voor mijn eigen duidelijkheid. Ik lees dat jullie een instructie-dvd gaan maken, maar ik lees nog niet terug hoe de dvds verspreid gaan worden. Hebben jullie de ambitie om daar inkomsten uit te halen? Dat zou ik positief vinden, maar ik zie dat nog niet terug in jullie begroting. Als jullie geen inkomsten uit de instructie-dvd willen of kunnen halen, dan is het misschien goedkoper om het filmpje op YouTube te plaatsen en al je contacten de link te versturen. Dan heb je volgens mij ook nog een groter bereik.

En kun je in je projectplan nog nader toelichten hoe je de dansers meer bewust gaat maken over het thema? Je noemt dat je de muziek en choreo wilt afstemmen op het onderwerp, maar ik haal daar nog niet uit wat dat afstemmen voor jullie betekent. Kun je daar wat specifieker over zijn?

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Leuk dat jullie een flashmob willen doen tijdens het Keti Koti Festival en een record willen breken. Waar ik nog wel benieuwd naar ben is of de choreografie ook in het teken staat van 150 jaar afschaffing slavernij? Of richten jullie je met de choreo vooral op het breken van een record? Daar lijkt het nu vooral op. Ik zou het wel interessant vinden als het thema terugkomt in de choreo, zodat je ook de dansers een bewustzijn kan meegeven over de slavernij. Volgens mij heel erg relevant als je dat tijdens de viering van de afschaffing ervan wil uitvoeren. Ik zou het als een gemiste kans zien als je dat niet mee neemt in je artistieke uitwerking en in de voorbereiding van je deelnemers.

afbeelding van Soleil Boetius

Super idee !!!! ben benieuwd op welk muziek jullie dit gaan uitvoeren. Ben aanwezig

Pagina's