menu denk mee beslis mee maak mee

Kaiser W. - Een zondag op een Nederlands perron

Een Limburgs dorp in de ban van een tijdelijke...

Nederlands Zangtheater
21 januari 2014 tot 30 november 2014
muziektheater
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Kaiser W. succesvol afgerond!

Door Georg Broring op vr 30 jan

Met deze foto van Het Nederlands Zangtheater + musici en techniek zeggen wij (voorlopig) vaarwel.

Met altijd volle zalen was Kaiser W...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Kaiser W. - Een zondag op een Nederlands perron

Een Limburgs dorp in de ban van een tijdelijke gast

afbeelding van Georg Broring

Ingediend door:

Georg Broring

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn nog op zoek naar instellingen/organisaties die in 2014 rondom de herdenking van Wereldoorlog I plannen of uitvoeren.

Wat ga je doen?: 

Het Nederlands Zangtheater (NZT) is een Amsterdamse vereniging van gevorderde amateurkoorzangers die zich richt op het uitvoeren van eigenzinnig en eigentijds muziektheater. In het najaar 2014 wil het NZT de voorstelling Kaiser W. – Een zondag op een Nederlands perron uitvoeren.

Kaiser W. is een muziektheaterwerk dat speciaal voor het NZT wordt geschreven door dichter/librettist Ruben van Gogh en componist Bob Zimmerman. Het stuk beoogt een uniek Nederlands perspectief te geven in de aandacht voor de Eerste Wereldoorlog die in 2014 te verwachten is, namelijk dat van een verstild land dat opgeschrikt wordt door de asielvraag van de Duitse keizer.

Met Kaiser W. tracht het NZT publiek te bereiken dat geïnteresseerd is in eigentijds muziektheater; daarnaast verwachten wij dat ook de aandacht getrokken wordt van bezoekers met interesse voor geschiedenis in het algemeen, en voor WO I in het bijzonder.

Het project zal tevens bijdragen aan de verdere muzikale en artistieke ontwikkeling van het NZT.

Hoe ga je te werk?: 

Aanleiding en artistieke uitgangspunten

Als het in 2014 honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, herdenken België en Groot-Brittannië hun ‘Grote Oorlog’ volop. Vooral de Vlaamse loopgraven zullen in de schijnwerpers staan. In Nederland is minder belangstelling te verwachten. Dit is terug te voeren op de Nederlandse neutraliteit in die tijd. Het hart van de voorstelling Kaiser W. is precies deze tegenstelling: Nederland is een wonderlijk stiltegebied te midden van oorlogsgeweld.

Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog kan niet verteld worden zonder morele dilemma’s ter sprake te brengen of het leed van het vluchten. Toch is in deze voorstelling ook de verstilling van het lange wachten op dat Limburgse perronnetje belangrijk. De voor dit project aangetrokken librettist Ruben van Gogh – een dichter met vier bundels met lyrisch werk op zijn naam – lijkt uitermate geschikt om dit dramaturgisch gegeven te verwoorden.


Doelstellingen

Het NZT wil met deze voorstelling een uniek Nederlands element uitlichten als de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Bekend zijn reeds de verhalen over Belgische vluchtelingen in Nederland en hun internering. Of oorlogswinsten die in Nederland gemaakt werden. Kaiser W. kiest echter een ander perspectief. Nu is het vervreemdende én de schoonheid te zien van een (christelijk) verstild, neutraal Nederland. Het is dit Nederland dat opschrikt door de komst van de keizer. En het is ook dit Nederland dat grote buitenlandse druk moet weerstaan als het op principiële wijze kiest voor het verlenen van politiek asiel, óók al zijn Wilhelm (naar hedendaagse begrippen) oorlogsmisdaden te verwijten.

De voorbereiding en realisatie van Kaiser W. zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het NZT in muzikaal en artistiek opzicht. Het koor zal kennismaken met een nieuwe compositie, hetgeen altijd een muzikale uitdaging is. In samenwerking met dirigent en een speciaal ingehuurde ‘vocal coach’ zal aan een kwalitatief hoogstaand product worden gewerkt dat uiteindelijk te goed komt aan de algehele kwaliteit van het NZT.

Doelgroepen

Kaiser W. richt zich tot bezoekers met belangstelling voor eigentijds muziektheater in het algemeen, en aan publiek met belangstelling voor de Nederlandse geschiedenis in het bijzonder, zoals scholieren en studenten geschiedenis.Het NZT tracht met deze productie mensen te bereiken die interesse hebben in innovatief muziektheater; daarnaast zullen zich ook bezoekers met interesse in de Nederlandse geschiedenis aangesproken voelen.

Het beoogde publiek van de voorstelling valt in drie categorieën te verdelen:
- Het vaste NZT publiek: dit betreft zowel familie en vrienden van koorleden als ook trouwe bezoekers die door eerdere NZT-producties aan het gezelschap verbonden zijn;
- Publiek geworven via PR: via (digitale) mailings, posters en advertenties zullen potentiële bezoekers op de voorstelling attent worden gemaakt; bijzondere aandacht wordt daarbij aan groepen/verenigingen in het historische circuit besteed; maar ook scholen zullen worden benaderd, waar WO I wordt behandeld.
- Publiek dat via de samenwerkende partners ( theater, regisseur, componist en librettist) benaderd wordt. In het verleden zijn op deze manier regelmatig nieuwe bezoekers(groepen) benaderd en bereikt.

Voor het promoten van Kaiser W. zal een specifiek communicatieplan worden ontwikkeld. Een PR-team van NZT-leden worden samengesteld; zij zullen gebruik maken van verschillende communicatiekanalen, zoals de NZT-website, gedrukte en digitale flyers en posters, en sociale media.


Eindresultaat

Uiteindelijk zal dit project resulteren in een voorstelling van ca. 70 minuten die qua inhoud, vorm en kwaliteit een interessante en innovatieve bijdrage zal leveren aan het muziekaanbod in Amsterdam.

Het publiek zal zich tijdens de voorstelling verplaatst voelen in de ongemakkelijke omstandigheden van een lange periode van wachten en onzekerheid, maar ook de humor van deze situatie inzien. Daarnaast zal het publiek uiteraard genieten van de speciaal voor dit stuk geschreven teksten en muziek.

 

Met wie werk je samen?: 

Samenwerking met professionals en met andere organisaties en instellingen staat centraal in deze productie.
Wat betreft de samenwerking met professionals: muzikaal leider/dirigent en het productieteam van het NZT enerzijds, en regisseur, librettist en componist anderzijds zullen in alle fases van het project nauw samenwerken. Hierdoor wordt gewaarborgd dat een kwalitatief niveau en een artistieke vorm worden bereikt die aansluiten bij de ambities en capaciteiten van het NZT. In eerdere producties – bijvoorbeeld Rubber in 2010, in samenwerking met componiste Sinta Wullur – werd deze nauwe coöperatie zowel door het koor als door de componiste als zeer inspirerend ervaren.

Wat betreft de samenwerking met andere instellingen, zijn diverse contacten gelegd, die zich echter nog in de ontwikkelfase bevinden:
- het Goethe Instituut: op het moment zijn hun activiteiten m.b.t. WO I nog niet verder uitgewerkt; financiële bijdragen door het Goethe Instituut blijken niet mogelijk te zijn, maar afgesproken is dat in een later stadium wordt gekeken in hoeverre zij publicitair aan het project kunnen bijdragen.
- Huis Doorn: hier heeft een eerste contact plaatsgevonden. Huis Doorn zelf is voor – bijvoorbeeld een voorstelling aldaar – niet geschikt, maar in Doorn (kerk of stadhuis) zou een (deel van de) voorstelling kunnen worden georganiseerd.
- EYE Institute in Amsterdam: hier is telefonisch contact geweest en beide zijden hebben hun principiële belangstelling geuit. Een samenvatting van het projectplan is naar de afdeling 'Programmering' gestuurd. Zo gauw Kaiser W. definitief doorgaat zullen concretere afspraken worden gemaakt.
- Stichting 100 Jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog: Een projectbeschrijving is opgestuurd met het verzoek, mogelijke samenwerking te exploreren. Een reactie wordt nog verwacht.
Al deze contacten zullen in de loop van de projectvoorbereidingen verder worden ontwikkeld.

Via deze site is door een coach voorgesteld om te kijken of Kaiser W. niet ook in Limburg - de plek van aankomst van Kaiser Wilhelm - zou kunnen worden uitgevoerd. Deze mogelijkheid zal nog verder worden onderzocht.
 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het Nederlands Zangtheater is een vereniging van gevorderde amateurzangers, gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van eigenzinnig en onconventioneel muziektheater.

Het NZT beschikt over een stabiele kern van zeer gemotiveerde leden die veel ervaring hebben met (amateur) muziektheater. Het koor is gewend om muziek uit het hoofd te leren en in eigen productie een voorstelling neer te zetten, compleet met decors, kostuums en rekwisieten.
Aan de koorklank wordt gewerkt door middel van speciale zangworkshops.

Wat het theatrale aspect betreft is het NZT gewend om als ‘bewegingstheater’ op te treden en tableaus neer te zetten, waarbij individuele acteerprestaties een ondergeschikte rol spelen. Dit leidt tot theatrale eenvoud naast zingbare muziek. De kracht van het NZT ligt in de extra uitdagingen van innovatieve en experimentele combinaties van muziek en theater. De combinatie van meerdere kunstvormen is kenmerkend voor de voorstellingen van het NZT, evenals de samenwerking tussen professionele musici en een gevorderd amateurkoor.
In de afgelopen jaren werd – in samenwerking met verschillende regisseurs – aan een diversiteit van projecten gewerkt. Zie voor een overzicht hiervan de geüploade lijst van voorstellingen en de website van het NZT: www.nederlandszangtheater.nl.

Muzikale leiding:
Anthony Zielhorst, de vaste dirigent van het NZT, studeerde schoolmuziek, orgel en koordirectie aan het Brabants conservatorium in Tilburg en Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is werkzaam als coördinator jong talent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De laatste jaren is hij nauw betrokken bij de inhoudelijke vernieuwing van het muziekonderwijs aan lerarenopleiding basisonderwijs en publiceerde hij in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Zielhorst houdt zich als koordirigent en als musicoloog bezig met zowel oude als nieuwe muziek.  Zo dirigeert hij het Gregoriaans Koor Utrecht en het kamerkoor Ad Parnassum (Tilburg). Sinds 1993 is hij vast aan het NZT verbonden. Op het gebied van muziektheater heeft Zielhorst zijn sporen verdiend als muzikaal leider van verschillende grote producties: De Nar van de paus (1986), Le Jeu d'Adam (1988), Suster Bertken (1989), Plato's dood (1990), Ascanio in Alba (1991), Missa Nicolaï (1995) en een groot aantal producties van het Nederlands Zangtheater.

Regie:
Voor de regie is Marc Pantus gevraagd. Regisseur en zanger Marc Pantus studeerde Theatervormgeving aan de Rietveld Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam waar hij in 1989 het diploma Audiovisuele Vormgeving behaalde. Daarna begon hij zijn zangstudie aan het Utrechts Conservatorium en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij volgde de operaklas en behaalde in 1997 het diploma Uitvoerend Musicus. Pantus was geselecteerd voor het Steans Institute for Young Artists in het Ravinia Festival in Chicago (V.S). waar hij onder andere les kreeg van Thomas Allen, Christa Ludwig, Barbara Bonney, Elisabeth Söderström en Roger Vignoles.
Onlangs maakte Pantus met zijn eigen ensemble het komische intermezzo Mammalucca, Bagatella e Pattatocco van de Florentijnse componist Francesco Conti. Bij de Rotterdamse Opera regisseerde hij Giovanna d’Arco van Giuseppe Verdi, en tekende hij ook voor de vormgeving.

Scenario/libretto:
Ruben van Gogh is dichter, librettist, liedtekstschrijver en presentator. Hij heeft een viertal bundels op zijn naam staan, twee musicals, twee grote en drie kleine opera’s, drie liedjesprogramma’s en tal van losse lyrische teksten. Hij was genomineerd voor de Willem Wilminkprijs 2012 voor het beste kinderlied.
Afgelopen jaar legde hij met componist Paul Oomen de laatste hand aan de opera Nikola - a Techno Opera in 4D Sound  (welke op 7 september in première ging tijdens het Voi-z Festival), en de bijbehorende libretto-bundel: Een soort van antenne, welke in de loop van 2013 zal uitkomen. Daarnaast verschijnt op gedichtendag 2013 bij Podium zijn volgende, reguliere bundel Hier begint het leven.
November 2012 ging zijn musical Afstallen in première, welke na 4 uitverkochte voorstellingen meteen in december werd hernomen.

Compositie:
Componist en arrangeur Bob Zimmerman studeerde op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag klarinet en volgde hierna een tweede studie met piano als hoofdinstrument. Na zijn studie ging hij werken voor diverse theaterproducties, waar hij snel naam maakte.
Zimmerman schreef onder andere muziek voor de korte film De Elektriseermachine van Wimshurst van Erik van Zuylen (1978) en de lange speelfilm An Bloem van Peter Oosthoek (1983). De LP met de muziek van deze film werd gespeeld door het Schoenberg Ensemble o.l.v. Reinbert de Leeuw en won een Edison in 1984.
In 1982 begon hij een samenwerking met cabaretier Seth Gaaikema, die tot 2000 zou duren. Daarnaast is hij, sinds 1995, de vocale coach van de a capella zanggroep Montezuma’s Revenge. Daarnaast is hij een van de vaste arrangeurs van het Metropole Orkest. In 1989 schreef hij zijn eerste filmscore voor de film De Avonden van Rudolf van den Berg. Hierna maakte hij ook de scores van For my baby (1997), Snapshots (2002), Tirza (2010) en Süskind (2012) en de muziek bij de documentaire Staal & Lavendel over Cornelis Verolme (2007), alle onder de regie van Van den Berg. De laatste jaren heeft hij gewerkt aan musicalprogramma’s rond de liedjes van Harry Bannink, Ramses Shaffy en Toon Hermans.

Productieteam:
Het productieteam zal bestaan uit een bestuurslid en twee leden van het NZT:
Willem Pool is bestuurslid van het NZT en bedenker van het concept van Kaiser W. Door zijn werk als filmhistoricus bij de UvA is hij een kenner van de periode en heeft hij de dramaturgische knowhow om het artistiek proces te monitoren.
Irene Elich is één van de koorleden van het eerste uur. In het verleden heeft zij verschillende (bestuurs)functies bij het NZT vervuld en behoorde zij tot het productieteam van de NZT-voorstellingen Als het Licht wordt (2004), Tetzepi meets NZT (2004) De Ondergeschoven Koningin (2006) en Tintelingen III (2009).
Georg Bröring heeft ruime ervaring op het gebied van projectmanagement. Voor het NZT heeft hij, naast werk in het bestuur, verschillende projecten gecoördineerd, zoals De Ondergeschoven Koningin (2006), Tintelingen I (2008), Tintelingen III (2009) en Cineac Benshi (2012).
 

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
6 voorstellingen 30 500
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project Kaiser W. zal naar verwachting op verschillende niveaus tot duurzaam effect leiden. Ten eerste zal het NZT kennis maken met nieuw muzikaal werk en met de werkwijze van de ingehuurde professionals, en zo zijn horizon verbreden.

Daarnaast zullen libretto en compositie tot een blijvend werk leiden dat ook door andere gezelschappen kan worden uitgevoerd of tot hun inspiratie kan leiden.

Het effect van de voorstelling zal worden versterkt door het feit dat in 2014 in de media veel aandacht zal worden besteed aan de Eerste Wereldoorlog, en wellicht ook aan de kwestie van asielaanvragen, in het bijzonder die van een oorlogsmisdadiger. Kaiser W. hoopt in deze context bij te dragen aan het publieke debat.

Het project Kaiser W.  sluit goed aan bij de doelstellingen van het FCP door de structurele samenwerking tussen amateurs en professionals en door de verwachte creatieve kruisbestuivingen, die door de samenwerking met andere instellingen kunnen worden gerealiseerd.

Begroting: 

Financiën van het project

Het totale budget van de productie bedraagt € 29.211. De variabele projectkosten zijn hoger dan eerdere NZT-producties, veroorzaakt door kosten voor libretto en compositie (elk ca. 5.000 €).

De verdeling van de kosten is als volgt:
- personele lasten (dirigent, regisseur, componist en librettist,   
musici, technicus):      € 20.285
- voorbereidings- en uitvoeringskosten (zaalhuur,
partituren, decor, kostuums en techniek/licht), vervoer,
publiciteit en administratiekosten:    € 8.926

De kosten voor publiciteit zijn relatief laag omdat er nauwelijks personeelskosten voor begroot zijn; de uitvoering van de PR wordt grotendeels door koorleden gerealiseerd. Koorleden leveren ook een substantiële bijdrage aan andere onderdelen van de productie, zoals vervoer, op- en afbouw etc. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding.

De productie wordt gefinancierd door inkomsten uit kaartverkoop (naar verwachting ca. € 6.292), bijdragen van subsidiegevers (€ 17.000 aangevraagd en gedeeltelijk al toegekend) en bijdragen van het koor (€ 5.919).

De continuïteitssubsidie van de Gemeente Amsterdam zal worden ingezet voor koorrepetities en (gedeeltelijk) de uitvoeringen.

Subsidies van het FCP/Jijmaakthetmee en overige fondsen zullen worden ingezet voor de kosten van regisseur, componist, librettist, musici en andere productiekosten (zaalhuur, kostuum en decor, techniek en licht).

Locatie(s): 
in een theater in Amsterdam (locatie nog niet definitief)

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 111 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

 

Het project beoordelen we op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Ik vind het initiatief uitdagend en denk dat de opzet  inspiratie geeft over de wijze waarop een controversieel historisch thema artistiek gepresenteerd  kan worden door amateurs. Jullie beschikken over voldoende inhoudelijke en organisatorische expertise om deze waardevolle productie tot stand te brengen. De noodzaak van het thema is actueel vanwege de aankomende jubileumherdenking van de Grote Oorlog. Hopelijk lukt het jullie om de samenwerking met de genoemde instellingen concreter uit te werken waardoor de effecten van de activiteit ook geborgd kunnen worden binnen andere (landelijke) initiatieven omtrent deze herdenking.
afbeelding van Femie Willems

Het FCP beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Ik ben van mening dat jullie organisatorisch en artistiek hier een goede productie gaan neerzetten. De samenwerking die jullie beschrijven met professionals is gedegen en goed maar niet bijzonder vernieuwend. De samenwerking met andere organisaties daarentegen is heel spannend en interessant. Deze is alleen nog niet volledig uitgewerkt, ik ga ervan uit dat jullie dit de komende weken verder vorm gaan geven. Met deze productie zetten jullie een bijzonder en hedendaags onderwerp centraal dat door de samenwerking met andere organisaties op een mooie manier invulling geeft aan de maatschappelijke betekenis van cultuur.

afbeelding van Karin Nijenhuis

Wat een veelbelovende voorstelling! De theatraliteit spat er vanaf: de snijdende spanning tussen adem inhouden, kop in het zand en verstilling in het kleine, bange Nederland versus het onherroepelijke uitbreken van de Grote Oorlog in de omringende landen. Maar de neutraliteit van Nederland is niet goed vol te houden: de komst van de keizer, die mede-verantwoordelijk wordt gehouden voor het uitbreken van de oorlog, dwingt Nederland positie te kiezen ....

 

 

afbeelding van Mecheline Draafsel

Nu al leuk om met deze voorstelling bezig te zijn, via het commentaar dat hieronder wordt geleverd. Zo worden alvast wat tipjes opgelicht van de sluier die over deze vergeten geschiedenis van Nederland ligt. En het maakt ook nieuwsgierig; hoe zat dat bijvoorbeeld met Wilhelmina die haar poot stijf hield tegen de regering? Welke belangen speelden er toen en zijn er lijnen naar het heden te trekken? En natuurlijk: hoe kan dit in de voorstelling uitgewerkt worden?

afbeelding van Georg Broring

Dankjewel, Mecheline, voor je commentaar! Inderdaad heeft de discussie hier ook voor ons nieuwe aanknopingspunten opgeleverd. We zullen alle commentaar bundelen en meegeven aan librettist en regisseur, als het uiteindelijke scenario wordt gemaakt. In ieder geval een creatief proces!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het is duidelijk dat de komst van de keizer in zijn tijd felle reacties opriep, en dat het ook nu nog emoties oproept. Dat betekent tevens dat er interessante verbindingen kunnen worden gelegd tussen verleden en heden.

Hebben jullie al nagedacht over een hedendaagse link en hoe je de absurdistische aspecten à la Waiting-for-Godot daarin gaat verwerken. Hoe moet ik dat voor me zien?

afbeelding van Georg Broring

Dank voor je commentaar, Giovanni! Het is zeker de bedoeling om een link naar het heden te leggen. Waar de focus komt te liggen - rol van de overheid of juist de rol van een 'vluchteling' - zal in de komende fase, als librettist en regisseur aan het werk gaan, worden bepaald. Over het absurdistische element hebben we met de regisseur al van gedachten gewisseld. Er zijn een aantal concrete regie-ideeën, maar ook deze moeten nog verder worden uitgewerkt.

afbeelding van Fleur Verbiest

Wat een leuk initiatief! Erg goed om hier ook scholen bij te betrekken omdat de 1e wereldoorlog voor de jongeren generatie moeilijk voor te stellen is. Zo een voorstelling maakt toch dat het wat dichterbij komt. Mijn vraag is waarom alleen Amsterdam en niet ook andere steden? En hebben jullie gedacht aan (muziek en theater) festvials? Zoals bijvoorbeeld Oerol, de Parade, over het IJ festival...etc?     

afbeelding van Georg Broring

Dankjewel, Fleur, voor je complimenten en je commentaar en suggesties! Wij zullen zeker nog naar andere locaties kijken. (Er was al een suggestie op dit forum om een keer iets in Limburg te doen.) Een en ander hangt af van het beschikbare budget (dirigent en musici moeten worden betaald) maar ook van de geschiktheid van de locatie. In voorgesprekken heeft de regisseur aangegeven voorkeur te hebben voor een 'echt' theater, i.v.m. licht, techniek en andere infrastructuur. Een mogelijkheid zou zijn om delen van de voorstelling in afgeslankte vorm uit te voeren, bijv. in connectie met een andere activiteit in het kader van WO I. Ons projectplan is al naar een aantal instellingen gestuurd, en wij zullen dit idee in de toekomst verder ontwikkelen.

afbeelding van Willem Pool

Een relevant project. Niet alleen omdat er licht wordt geworpen op vergeten geschiedenis maar ook omdat het straatrumoer van vandaag erin doorklinkt (asielzoekers).

afbeelding van Henk van Nieuwenhuijzen

Ik hoop dat der Kaiser in een treffend pre-nazistisch zonnetje gezet zal worden en dat Wilhelmina een pluimpje krijgt voor het stijfhouden van haar koninklijke poot tegen de wens van de regering in. Zonder de 20.000.000 doden van WO I zou Hitler een armetierige schilder van Arische zigeunerinnetjes zijn geworden. In ieder geval een veelbelovend initiatief - ik kijk er naar uit.

afbeelding van martha Meerman

De link naar het heden kan ook gelegd worden bij het schijnbaar neutrale, het verstilde en brave Nederland Het Nederland dat zich keurig aan de regels houdt en daardoor de grootste fouten maakt.

afbeelding van Bart de Vries

Je spreekt over een 'oorlogsmisdadiger' die asiel krijgt in Nederland. Tegenwoordig gebeurt dat ook nog wel eens, per ongeluk, met mensen uit bv. Joegoslavie of Rwanda. Heeft de thematiek van de voorstelling ook relevantie voor het heden? Of is een koninklijke asielzoeker zoiets unieks dat we er geen verdere gevolgtrekkingen aan kunnen verbinden?

afbeelding van Georg Broring

Dank, Bart, voor je suggestie! We zullen dit meenemen in het overleg met de librettist. Nadruk ligt nu nog op de tot op zekere hoogte absurdistische, Waiting-for-Godot-achtige aspect van de voorstelling, maar links naar het heden zijn zeker ook de bedoeling.

afbeelding van Hans Pijst

Lijkt me een spannende voorstelling met veel mogelijkheden.

Pagina's