menu denk mee beslis mee maak mee

Jumping Jack

motormuziektheater

BUOG
4 maart 2019 tot 26 mei 2019
dans, muziek, muziektheater, theater
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Jumping Jack

motormuziektheater

afbeelding van Kees Botman

Ingediend door:

Kees Botman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
hoe kunnen we mensen uit het motorsportcircuit interesseren voor theater, en mensen uit de theaterwereld voor motorsport?

Wat ga je doen?: 

In mei 2019 vindt op het TT-terrein te Assen een groots muzikaal en theatraal spektakel plaats: Jumping Jack, bedacht, geproduceerd en vormgegeven door BUOG. Jumping Jack is het verhaal van de legendarische motorcoureur Jack Middelburg, die in 1980 de TT in Assen won, in 1981 een onmogelijk geachte zege scoorde bij de Engelse Grand Prix op Silverstone en in '84 omkwam bij een straatrace. Bij de voorstelling wordt een grote groep jonge mensen in staat gesteld kennis te maken met en bij te dragen aan een even spectaculair als intensief theatertraject. Een innovatief traject bovendien: nooit eerder werd een locatietheater-voorstelling gekoppeld aan de beleving van een motorrace en aan de adrenaline van een rockfestival. Thema van Jumping Jack is hoe je het eigenaarschap en de autonomie houdt over je succes. Een verhaal over een stoere en door het leven getekende figuur die, in een periode dat Nederland veranderde van een verzuilde maatschappij naar een meer open en mondige samenleving, zich ontworstelde aan zijn eigen bescheiden achtergrond. En daarvoor de prijs betaalde.

Jumping Jack wil met een innovatief theaterproject mensen bereiken die meestal niet naar locatietheater gaan. Met professionele middelen zetten we een voorstelling op die de zinnen prikkelt maar ook verdieping biedt en op een emotioneel niveau raakt. De thematiek van Jumping Jack is van alle tijden en zeker relevant voor nu: hoe houd je je staande in een veranderende wereld waar continue van je wordt gevraagd te beantwoorden aan een stoer verwachtingspatroon? Bovendien geven we met Jumping Jack een groep jonge makers de mogelijkheid hun eigen stem verder te ontwikkelen: we maken de voorstelling met hen samen, verwachten van hen initiatief en belonen dat ook, door hun inzet en ideeën te laten terugkomen in de dramatische context van het spektakel. We zorgen voor professionele coaching en doen een appel op hun creativiteit: ze zijn geen radertje in een traditionele theatervoorstelling maar bepalen mee hoe we het verhaal dramatisch kracht bijzetten. Wij willen een crew vormen van een kleine 200 man: dansers, amateurspelers, motorrijders, stunters, gitaristen, in een mix met een aantal professionele spelers muzikanten en theatermakers.

Hoe ga je te werk?: 

Jumping Jack is een baanbrekend multidisciplinair muziektheaterspektakel op een ongebruikelijke locatie en wordt op de bühne gebracht in Drenthe. Een groot deel van de doelgroepen voor het project bestaat uit mensen die niet geregeld theater bezoeken. Jumping Jack is innovatief en onconventioneel: voor het eerst maakt een motorrace onderdeel uit van een dramatische theatervertelling. We koppelen een Shakespeariaans drama aan de opwinding van een motorrace en de adrenaline van een rockfestival. Voor de jonge makers die meewerken aan de productie geldt dat we hen ongeëvenaarde meerwaarde beiden om ervaring op te doen in een grensoverschrijdende professionele productie. We werken met duidelijke leerdoelen en professionele coaching. We spelen met theaterconventies, prikkelen de verbeelding en bieden hen een blik op een andere wereld. Tenslotte zetten we ook de provincie Drenthe op de kaart als levendige, cultureel interessante plek. Er doen veel amateurs (zo’n 40) mee, met weinig spelervaring of alleen spelervaring bij het dorpstoneel. De drempel om mee te kunnen doen is bewust laag gehouden om zo een forse impuls te kunnen geven aan het Drentse amateurtoneel. Veel ervaring is niet noodzakelijk. Een grote inzet en leerbereidheid wel. We zijn op dit mioment bezig in de repetities om spelers van illustratief spel naar geloofwaardig fysiek geaard spel te krijgen. De spelers hebben straks in de voorstelling geen tekst. Hierdoor moeten ze hun fysieke zeggingskracht aanspreken. Dit is voor velen erg lastig. Als de woorden niet mogen uitten ze zich snel in gebaren die de woorden vervangen. Ze krijgen een uitgebreide training om hun lichaam zelf te laten spreken. Hier wordt in een flink aantal workshops aandacht besteed. Dit gebeurt met gerichte warming ups en veel speloefeningen. Pas als ze hiermee een stabiele basis gegenereerd hebben wordt er naar de scènes toegewerkt. Het daadwerkelijke spelen in de voorstelling straks wordt gebouwd op de vaardigheden die ze in de workshops opdoen. Hiermee krijgen ze een zeer waardevolle aanvulling op hun verdere speelcarrière. Ze leren te vertrouwen op hun instrument (hun lijf). Fysieke presènce, samenspel en spiegelen (veel scènes worden gespeeld in 14 duo’s) en als individu het versterken van de gezamenlijke groepsdynamiek (op het speelvlak en daarbuiten). Het materiaal dat tijdens de workshops ontwikkeld wordt zal daadwerkelijk in de voorstelling ingezet gaan worden. Spelen in zo’n grote voorstelling is een unieke ervaring die zal bijdragen aan het amateurklimaat van Drenthe. Naast het leren van vaardigheden ervaren de spelers veel spelplezier.

 

Met wie werk je samen?: 

Voor de jonge makers werken we met Garage TDI in Assen en met het Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Groningen als partners voor het ontwikkeltraject van de jonge makers. . We zetten een leertraject met hen op dat professioneel begeleid wordt. Leerdoelen als verantwoordelijkheid dragen en met kritiek kunnen omgaan, zijn daarbij van groot belang. Hiermee komen we al boven de 100 jongeren die mee gaan doen.40 amateurspeler uit de omgeving van Assen doen mee en 25 motorrijders. Daarnaast zijn er 25 amateur-gitaristen die participeren in de voorstelling en waarvan een aantal mee mogen soleren met de professionele band die de voorstelling "draagt" hiervoor hebben we een gitaar-contest opgezet. 

Het geheel staat onder leiding van een artistiek team met een regisseur (Frank Lammers). Het geheel kent de hierarchie van een theatervoorstelling met een landelijke stevige uitstraling omdat we alle participanten de kans willen geven zich hierin te laten zien.

 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

We werken samen met motorrijdbonden, motorrijorganisaties en het race circuit. en het Luicia Marhas dansinstituut en de Assen TDI, jongerentheaterschool. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 voorstelling 200 30.000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij vinden de verbinding van de verschillende doelgroepen, zowel bij de makers als bij het publiek, een enorme meerwaarde. op deze plek: het TT race-circuit, een asphaltbaan onder wolken testosteron, is de ultieme plek om juist een dicipline als theater neer te zetten. De combinatie van een brullende motor en de zachtheid en kwetsbaarheid van de dansers is een combinatie die nagenoeg onbekend is. We denken dat door de verbinding van de mannelijke krachten (motorrijden rockmuziek etc) en het vrouwelijke (dans, theater, emotie) we een onvergetelijke gebeurtenis voor participanten én publiek neer kunnen zetten.

Onze organisatie, BUOG, heeft niet eerder een project van deze omvang mogen maken. Het is een uitdaging om met zoveel medewerkers (bijna 200) voor zoveel publiek (30.000) een onvergetelijke gebeurtenis te maken. Ook voor onze partner in deze: het TT circuit, is de voorstelling van belang: juist op deze plek waar best wel eens maatschappelijk commentaar op komt: lawaai in een natuuromgeving, kan de voorsetlling met zoveel andere participanten veel betekenen. Voor de dansers, muzikanten en spelers uit Assen en omgeving is hjet een unieke kans aan een groots project mee te werken, en voor de motorrijders is het een fantastiche mogelijkheid eens op een andere manier naar motorrijden te kijken en een andere emotie te ervaren (behalve de adrinalinekick)

Begroting: 

Wij hebben een totaalbegroting die we voor meer dan de helft uit kaartverkoop moeten dekken. Daarnaast hebben we bijdragen van de provincie Drente, de gemeente assen, de Regio Visie, het FPK, VSB en PBCF.  dat geheel dekt de lading nog niet: we hebben een behoorlijk stuk van de uitgaven te besteden aan het begeleiden van de jonge makers, de amateurs en de participerende motorrijders. alleen al de facilitatie kosten voor hen (catering en reiskosten die ze maken) bedraagt meer dan de mogelijke 15.000 bijdrage van deze Jijmaakthetmee.

Locatie(s): 
TTcircuit Assen

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie presenteren een uitdagend en stoer plan voor een locatietheatervoorstelling op het TT-circuit in Assen en betrekken daarbij gitaristen, motorrijders, dansers en toneelspelers. Spelen op het circuit met dit toffe onderwerp zal zeker een impact op de deelnemers hebben en hun zichtbaarheid vergroten. De aanleiding is helder en biedt voldoende inhoudelijke aanknopingspunten. Ook zijn jullie concreet over de rol van de samenwerkingspartners. Positief vind ik de wijze waarop je verschillende groepen wilt samenbrengen. Daar zit echter ook meteen mn kanttekening bij de aanvraag. Waar ik namelijk nog naar op zoek ben is de wijze waarop de inhoudelijke uitwisseling tussen de groepen al tijdens het repetitieproces is vormgegeven. Daarover zijn jullie summier, waardoor het maar in beperkte mate inzichtelijk is hoe de deelnemers gedurende het creatieve proces worden uitgedaagd. Ook had ik meer willen lezen over de wijze waarop jullie samen met de partners (op wellicht een kleinere schaal) de enthousiaste deelnemers een vervolg kunnen bieden, zodat ook hun actieve deelname blijvend kan worden gevoed. In de expertise van de betrokken professionals heb ik voldoende vertrouwen, waardoor ik verwacht dat jullie deze aspecten mogelijk nog kunnen meenemen tijdens en na het traject.

Veel succes met de uitvoering van het project!!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie concept prikkelt de verbeelding en ik heb vertrouwen in de organisatorische kwaliteit. Ik vind het positief dat jullie met Drentse spelers, gitaristen en dansers samenwerken op een locatie die deel uitmaakt van de Drentse identiteit. Dat zal de nodige impact hebben op het regionale cultuurklimaat. De combinatie van de disciplines, profs en amateurs kan een interessante kruisbestuiving opleveren, maar in de aanvraag zie ik niet terug in hoeverre het komt tot een uitwisseling. Ook is niet duidelijk in hoeverre het project inspeelt op de wensen of behoeften van de amateurs, welke impact dit project heeft op hun ontwikkeling. In jullie communicatie zie ik met name de professionele theaterproductie en niet zozeer het belang van de amateurs voor het creatieve proces. Daardoor lijkt de aanvraag toch grotendeels een traditioneel opgezet, aanbodgestuurde productie. Waarbij ik graag nog wat meer inzicht had willen hebben in de artistieke inhoud en keuzes, de samenvoeging van Shakespeare, muziek- en bewegingstheater op locatie. 

afbeelding van Kees Botman

goedenavond Giovanni, om je antwoord te geven:

Er doen veel amateurs (zo’n 40) mee, met weinig spelervaring of alleen spelervaring bij het dorpstoneel. De drempel om mee te kunnen doen is bewust laag gehouden om zo een forse impuls te kunnen geven aan het Drentse amateurtoneel. Veel ervaring is niet noodzakelijk. Een grote inzet en leerbereidheid wel. We zijn op dit mioment bezig in de repetities om spelers van illustratief spel naar geloofwaardig fysiek geaard spel te krijgen. De spelers hebben straks in de voorstelling geen tekst. Hierdoor moeten ze hun fysieke zeggingskracht aanspreken. Dit is voor velen erg lastig. Als de woorden niet mogen uitten ze zich snel in gebaren die de woorden vervangen. Ze krijgen een uitgebreide training om hun lichaam zelf te laten spreken. Hier wordt in een flink aantal workshops aandacht besteed. Dit gebeurt met gerichte warming ups en veel speloefeningen. Pas als ze hiermee een stabiele basis gegenereerd hebben wordt er naar de scènes toegewerkt. Het daadwerkelijke spelen in de voorstelling straks wordt gebouwd op de vaardigheden die ze in de workshops opdoen. Hiermee krijgen ze een zeer waardevolle aanvulling op hun verdere speelcarrière. Ze leren te vertrouwen op hun instrument (hun lijf). Fysieke presènce, samenspel en spiegelen (veel scènes worden gespeeld in 14 duo’s) en als individu het versterken van de gezamenlijke groepsdynamiek (op het speelvlak en daarbuiten). Het materiaal dat tijdens de workshops ontwikkeld wordt zal daadwerkelijk in de voorstelling ingezet gaan worden. Spelen in zo’n grote voorstelling is een unieke ervaring die zal bijdragen aan het amateurklimaat van Drenthe. Naast het leren van vaardigheden ervaren de spelers veel spelplezier.

ik zal een en ander in de aanvraag hier op aanpassen want ik begrijp dat er te veel over de resultaten staat genoemd.

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor de aanpassingen en excuses voor de late reactie. Hou er bij dit platform rekening mee dat het publiek voor ons geen prioriteit heeft. Het is begrijpelijk dat je voor voorstellingen publiek wilt bereiken, maar onze focus op dit platform ligt op het creatieve proces en de rol die de deelnemers tijdens dit proces hebben. De deelnemers zijn vrijetijdsbeoefenaars. Met andere woorden: we beoordelen de kwaliteit van het proces en richten ons minder op de kwaliteit van het eindproduct. Vandaar dat ik mijn eerdere vraag als zodanig formuleerde.

Ik merk in de tekst hienaast dat vooral de betekenis die je wilt geven centraal staat, wat zeker mooi is, maar het proces waarin de deelnemers/spelers bij elkaar komen om samen naar de voorstelling toe te werken, de werkvormen die je daarbij gebruikt en de begeleiding die de spelers daarbij krijgen zijn nu nog onderbelicht.

Daarnaast lijkt het me een grote groep om met tweehonderd deelnemers tot een voorstelling te komen als ze allemaal input leveren. Zou je daarom meer willen toelichten over wat er gaat gebeuren tijdens het creatieve proces om tot de voorstelling te komen en hoe je dit proces faciliteert? Ik bedoel daarmee niet een uitwerking van de verhaallijn, maar een toelichting op de werkwijze. Hoe vertaal je bijvoorbeeld de input van de spelers tot de verhaallijn. 

Kun je hiermee nog even verder?
 

afbeelding van Kees Botman

Goedemorgen Giovanni, 

Dank voor je vragen, ik meende al antwoord te hebben gegeven, maar zie het hier niet staan. Vermoedelijk iets fout gedaan. Opnieuw dan nu: de motorrijders hebben we al aardig weten te bereiken in onze PR via motorbladen, interne circuits en beurzen (komend weekend Utrecht grote motorbeurs waar we staan. het lijkt ook dat we ze aardig bereikt hebben want we krijgen van aangesproken motorrijders terug "dat ze het wel weten" of  "al kaarten hebben ". de kaartverkoop loopt ook, dus dat kan kloppen. we hebben inmiddels een stuk of 15 oudere motorrijders weten te vinden die meedoen aamn de voorstelling, evenals een stuntrijder die een dans met motor en danseres gaat ontwikkelen. verder komen er nu wel mails binnen van mensen die annex aan het motorrijden zijn en hun diensten (van parkeerhulp tot ehbo) aanbieden. Fijn. ik denk dat we al aardig in de buurt komen van onze ambitie ze te betrekken. Er hebben zich ook ongeveer 40 amateurs uit Assen en omgeving aangemeld (naast de groep jongeren van Garage TDI de jongeren-theateropleiding), die mee willen spelen en binnenkort dan ook starten met de repetities. met hen gaan we op de vloer aan het werk en dan is er nog erg veel in te vullen. We hebben een aantal scenes waarvan we de intentie helder hebben maar nog geen invulling op aanpak. juist die scenes willen we op de vloer laten instaan komende weken. het invloeien van de betaalde hoofdrolspelers komt daarna pas. We zien hen als veel meer dan figuranten. wij willen graag een aantal scenes gedubbeld zien: maw de centrale scene die we een keer of 14 terug zien naast elkaar, waarbij alle 14 anderen daarbinnen dus zijn/haar eigen scene speelt. juist dat is een ontwikkeling die we nog niet uitgestippeld hebben maar samen willen ontdekken. Verder hebben zich 20 gitaristen aangemeld die meespelen en in een aantal scenes mee"rocken" hoe we dat gaan doen hebben we nog niet helder. met hen gaan we komende vrijdag in utrecht op de motorbeurs een openbare repetitie doen. eens kijken waar dat naar gaat leiden....

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op JMHM. De komende weken denk ik met jullie mee en geef ik tips waarmee jullie wellicht tot een aanvraag kunnen komen die aansluit bij het doel en criteria van de regeling.

Jullie presenteren een opzet om via een multidisciplinaire theatervoorstelling over het motorcircuit een nieuwe groep mensen te bereiken en te verbinden.

De uitgangspunten bieden mooie aanknopingspunten om dit via een vernieuwende manier tot stand te brengen, maar ik zou in jullie opzet nog wat meer willen lezen over de ambities van de amateurs en in hoeverre de gekozen aanpak aansluit bij hun behoeften. Is bijvoorbeeld ook al gepeild of er geïnteresseerden zijn uit het motorcircuit. Hoe betrek je hen erbij?

En zou je over het algeheel wat meer kunnen beschrijven over de rol van de amateurs gedurende het creatieve proces? We zien graag dat zij ook over de inhoudelijke opzet mogen meedenken. Wat zijn jullie ideeën hierover?