menu denk mee beslis mee maak mee

JIP&jij | Dwarslopers

Zingen verbindt iedereen

Stichting Kamerkoor JIP
21 april 2018 tot 16 juni 2018
muziek
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€7.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

JIP&jij workshops + Catching Cultures Orchestra Festival

Door Ruben Timmer op di 12 jun

JIP&jij wijkconcerten

In het weekend van 19 en 20 april gaf JIP&jij twee workshops in Utrecht, in buurthuis Hart...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

JIP&jij | Dwarslopers

Zingen verbindt iedereen

afbeelding van Ruben Timmer

Ingediend door:

Ruben Timmer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat is een activiteit - liefst voor JIP&jij - die op het DWARSLOPERS festival niet mag ontbreken?

Wat ga je doen?: 

Inleiding
Stichting Kamerkoor JIP viert zijn eerste jubileum: in de afgelopen vijf jaar is Kamerkoor JIP met zijn formule van concerten rondom urgente maatschappelijke thema's uitgegroeid tot één van de bekendste en meest succesvolle kamerkoren binnen de Nederlandse amateurkorenwereld. In het jubileumproject breidt JIP deze formule uit met de oprichting van 'JIP & jij', een nieuw koor o.l.v. Imre en Jonathan Ploeg, zonder audities en leeftijdsgrens, met een duidelijk maatschappelijk dienend profiel. Unieke samenwerkingen met muzikanten en minderheden in Utrecht verzekeren dit koor ook van een duidelijke artistieke en maatschappelijke boodschap. JIP & jij is een laagdrempelige en inclusieve manier om je als amateurzanger te verdiepen in - en verbinden met de samenleving als geheel.

JIP & jij is met nadruk een concept dat ook op lange termijn zal blijven en verder zal worden ontwikkeld. Het eerste project echter vindt plaats in april, mei en juni 2018, met 'identiteit' als overkoepelend thema. In april vindt een uitwisselingsweekend plaats met 150 jongeren van Kamerkoor JIP, het Haarlems Studenten Koor en de Vrije Hogeschool. In mei geeft JIP & jij diverse workshops en concerten in verschillende wijken in Utrecht, in samenwerking met ZIMIHC (wiens connecties 'in de wijk' ons met nieuwe doelgroepen verbindt). In juni krijgt het koor een prominente plaats in het Dwarslopers Festival, dat door Stichting Kamerkoor JIP, de Vrije Hogeschool en TivoliVredenburg wordt georganiseerd.

Een inspiratiebron is het ‘Citizens of the World Choir’ dat zichzelf ziet als een sociaal project. Het nieuwe koor onder Stichting Kamerkoor JIP zal ook zo’n verbinder zijn en daarmee anders dan Kamerkoor JIP. Het koor is ook open voor iedereen: er worden geen audities gehouden, er zijn geen leeftijdsgrenzen. De muziek is eenvoudiger, maar zo universeel mogelijk. Het doel is om veel volksmuziek en veel interculturele muziek uit te voeren en vooral veel samenwerking met andere doelgroepen in de samenleving aan te gaan. Bij ieder project zal het koor een verbintenis aangaan met een doelgroep die buiten de koorleden zelf staat. De concerten zullen dan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, AZC’s, de Tweede Kamer, etc. Daar wordt dan met de lokale mensen samengewerkt en wordt dialoog bevorderd. Zo gaat het project écht over verbinden van verschillende groepen, om elkaar te inspireren. Een koor om maatschappelijke groepen bij elkaar te brengen, als primair doel.

JIP & jij - een sociaal project
JIP & jij werkt vanuit het uitgangspunt dat de individuele kracht groter wordt als die gespiegeld wordt aan andere werelden en culturen.

In dit eerste project werkt het koor samen met het Catching Cultures Orchestra en diverse professionele muzikanten uit het Midden-Oosten en Afrika, die hun thuisland moesten verlaten en nu in Utrecht tot hun thuis proberen te maken. Samen met onder andere Ney-speler Hamed Alshaabi, zanger Wisam Daiyoub, Ud-speler Mohamad Alsamna en de dirigenten van JIP & jij worden nieuwe arrangementen gemaakt van muziek uit het Midden-Oosten en Afrika, voor solisten, koor en orkest. Het zingen van niet-Westerse muziek is een van de grote speerpunten. In één eerder programma van Kamerkoor JIP is op deze manier samengewerkt, en de uitwerking op zowel koor als publiek was overweldigend. JIP & jij is dan ook bedoeld om de verbinding tussen deze groepen mensen uit te diepen en uit te blijven werken. Niet alleen 'zendend', van koor naar publiek, maar ook 'ontvangend', door deze groepen op te zoeken en samen muziek te maken.

JIP & jij zet de zoektocht naar de Ander en de eigen identiteit kracht bij door samen te werken met diverse andere organisaties, die vanuit een gemeenschappelijk doel werken aan het realiseren van het Dwarslopers Festival en het Dwarslopers Platform. Zo'n 200 zangers en vele tientallen kunstenaars, onderzoekers en maatschappelijk werkers ontmoeten elkaar in de zoektocht naar identiteit en manieren om hun idealen in de praktijk te brengen en mensen met elkaar te verbinden. In april t/m juni 2018 vinden er wekelijks lezingen, workshops, concerten en debatten plaats, nauwgezet gevolgd door filmmakers, journalisten, schrijvers en onderzoekers. De activiteiten van JIP & jij vinden hoofdzakelijk plaats op specifiek andere locaties dan bij een 'normaal' koor het geval is. Niet een akoestische kerk in de binnenstad, maar juist in buurthuizen, gevangenissen, AZC's - om een betere brug te kunnen slaan naar de groepen die een 'normaal' koor niet bereikt.

In samenwerking met ZIMIHC, Cultuurhuis Kanaleneiland en diverse andere partners organiseert Stichting Kamerkoor JIP in mei een drietal interculturele workshops en korte concerten voor- en met wijkbewoners in Utrecht die niet snel in aanraking komen met de Utrechtse zangcultuur. Dirigenten Jonathan en Imre Ploeg en diverse muzikanten en kunstenaars werken met de deelnemers aan liedjes uit het Midden Oosten en maken vocale improvisaties, aan de hand van verhalen en kenmerken van de wijk. In plezierige en laagdrempelige workshops ontstaat zo een ontmoeting tussen de zangers van JIP & jij, Kamerkoor JIP, Utrechtse muzikanten en kunstenaars en mensen uit de wijk. Via het netwerk dat o.a. ZIMIHC heeft, kunnen we deze activiteiten daadwerkelijk uitzetten onder de potentiele workshopdeelnemers.

Inhoudelijk uitgangspunt: "identiteit"
Volgens de Van Dale is identiteit het bewijs dat je de persoon bent voor wie je je uitgeeft. Maar hoe bewijs je dat? Daar lijkt een moeilijkheid in te zitten, want welke persoon ben je nou eigenlijk? Dit is een vraag waar opvallend veel millennials mee worstelen. Deze worsteling wordt uiterlijk zichtbaar door het sterk toegenomen aantal studenten dat niet weet welke studie te kiezen, dat stopt met de studie of dat burn-out raakt. In de verhalen van deze jongvolwassenen klinkt een gemeenschappelijkheid door: ze zijn op zoek naar zichzelf en hun plek in een steeds complexer wordende wereld.

Om jezelf te kunnen zien is juist een spiegel nodig in de vorm van de ander; dit in navolging van de filosoof Emmanuel Levinas die de Ander consistent met een hoofdletter schreef. De Ander wordt echter vaak echter als een bedreiging gezien, bijvoorbeeld in de vorm van een terrorist, vluchteling, populist of klimaatvervuiler. Door deze typeringen kun je terecht komen in een wereldbeeld waarin angst een (te) grote rol speelt. De vraag die gesteld wordt in Dwarslopers is hoe er een cultuur van vertrouwen kan ontstaan. Hoe creëren we opnieuw aandacht voor een medemenselijke horizon waar vriendschap, vertrouwen en liefde een rol spelen? Hoe kan de individuele identiteit door middel van de ontmoeting met ‘het andere’ duurzaam vorm krijgen? Hoe kan inzicht in de identiteit van jezelf en de ander (individueel en cultureel) leiden tot nieuwe vormen van praktisch idealisme? Hoe vergroten we het potentieel om door middel van kunst de maatschappij te veranderen?

JIP & jij - op zoek naar Dwarslopers
In april gaan de zangers en muzikanten van JIP & jij op uitwisselingsweekend met het Haarlems Studenten Koor, Kamerkoor JIP en de studenten van de Vrije Hogeschool. Zo'n 200 mensen (overwegend jongeren) komen samen in de bossen van Sint Michielsgestel, waar ze repeteren aan speciaal voor het Dwarslopers Festival geschreven muziek (voor vier koren en diverse solisten). Daarnaast vinden er diverse muzikale en inhoudelijke workshops plaats, waarin de zoektocht naar identiteit verdieping krijgt. 

Op 3 juni geven JIP & jij en het Catching Cultures Orchestra een gratis concert in de kleine zaal van TivoliVredenburg, als onderdeel van de Culturele Zondag van Utrecht, met spetterende muziek uit het Midden Oosten en Afrika. In samenwerking met de educatieafdeling van TivoliVredenburg en enkele vluchtelingenorganisaties worden zo'n 150 inwoners van diverse asielzoekerscentra uit de provincie Utrecht uitgenodigd het concert bij te wonen. Hiervoor wordt speciaal busvervoer georganiseerd. 

Een week later, 9 juni, treedt JIP & jij op in de koepelgevangenis van Haarlem. Deze voormalige strafgevangenis diende het afgelopen jaar als tijdelijk opvangcentrum voor Syrische vluchtelingen en wordt momenteel gerenoveerd om er een University College in onder te brengen. Gedurende de hele middag en avond vinden in de gevangenis concerten en workshops plaats, als onderdeel van het Dwarslopers Festival. 

Het gehele maakproces van het eerste project van JIP & jij, in samenwerking met Kamerkoor JIP, het Haarlems Studenten Koor en de Vrije Hogeschool, culmineert dus in diverse workshops, concerten en voorstellingen, eindigend met een gezamenlijk afsluitend Dwarslopers Festival in TivoliVredenburg, op 16 juni 2018, waar JIP & jij optreedt in het slotconcert.

Het Dwarslopers Festival
Het festival zelf vindt in twee delen plaats. 's Middags in diverse zalen, pleinen en andere plekken in TivoliVredenburg, en 's avonds een slotconcert in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. In de middag organiseert Stichting Kamerkoor JIP samen met de Vrije Hogeschool en TivoliVredenburg en festivalprogramma rondom het thema van culturele identiteit. In co-productie worden belangrijke sprekers, kunstenaars, musici en anderen uitgenodigd om door middel van lezingen, debatten, workshops en kleine concerten hun visie te geven op het thema.

Het slotconcert is een culminatie van het creatieve proces van de maanden ervoor. Alle partijen staan samen op het podium. In de eerste helft van het slotconcert klinkt bestaande koormuziek uit Midden Europa. Kamerkoor JIP zingt ook nieuwe muziek, gecomponeerd door jonge Utrechtse componisten én door de koorleden zelf, begeleid door professionals op het gebied van creative music making. De liedteksten worden geschreven door schrijvers en docenten en studenten van de Vrije Hogeschool.

In de tweede helft komen het Haarlems Studenten Koor, JIP & jij, het Catching Culture Orchestra, folklore band Alante, de studenten van de Vrije Hogeschool en diverse professionele musici hierbij. JIP & jij zingt de muziekVoor maximaal 1750 mensen klinkt een groots, nieuw werk, opgevoerd door zo’n 220 amateurs en professionals. Door Utrechtse en Haarlemse componisten gecreerde muziek vermengt zich met klanken uit Midden Europa en het Midden Oosten. 

Het Dwarslopers Platform
De naam 'Dwarslopers' suggereert zowel stilstand als beweging. Dwars doet denken aan tegen de stroom in gaan (dwarsliggen, dwarsdenken), terwijl lopen benadrukt dat er beweging nodig is. Het Dwarslopers Platform brengt verhalen, beelden, video's en kunst samen van jongeren uit heel Nederland. Verhalen over identiteit, over verbinden met de Ander en over grote en kleine dromen voor de toekomst. Stichting Kamerkoor JIP en de Vrije Hogeschool organiseren samen diverse bijeenkomsten, in samenwerking met o.a. The Turnclub. Op de website www.dwarslopers.nl verschijnen vanaf april dagelijks nieuwe verhalen en inzichten. Na het Dwarslopers Festival zal het platform blijven voortbestaan, zodat een duurzame opbrengst van de zoektocht kan worden gewaarborgd. Diverse kunstenaars en denkers hebben reeds toegezegd aan het Dwarslopers Platform te willen bijdragen.

Hoe ga je te werk?: 

Muzikaal programma
Kamerkoor JIP zingt volksmuziek uit Midden Europa en laat zich hierbij inspireren door de studenten van de Vrije Hogeschool, die een maand lang door Midden Europa reizen in het kader van het project. Hiernaast zingt Kamerkoor JIP nieuwe muziek, gecomponeerd door Imre Ploeg, Diederik ten Böhmer, Gagi Petrovic en de koorleden zelf. Het Haarlems Studenten Koor en het koor van de Vrije Hogeschool zingen muziek van eigen bodem en muziek uit het Midden-Oosten en Midden Europa. 

JIP&jij zingt muziek uit het Midden-Oosten en Afrika, in arrangementen die speciaal voor dit project worden geschreven door Jonathan Ploeg, Hermine Schneider en diverse muzikanten uit bovenstaande werelddelen. In diverse liefdesliederen vermengen eigenzinnige Arabische en stevige Afrikaanse klanken met Westerse harmonieën die typerend zijn voor de koorzang zoals we die kennen. 

liederen o.a.
Aleel Alhaadi (Soedan)
Ana la Habibi (Arabisch)
Habibi ya nour el aim (Arabisch)
Nassam aleine el haura (Arabisch)
Berivane (Koerdisch)
Barimo (Aramees)


Repetities
Tijdens de repetities van JIP&jij wordt niet alleen aandacht besteed aan de muziek, maar ook aan zangtechniek, podiumpresentatie, improvisatie, teambuilding en inleving in de inhoud van de muziek. Het koor repeteert diverse malen samen met de muzikanten en het orkest en krijgt ook bezoek van een taalcoach, die zal ondersteunen bij de uitspraak van het Arabisch. Voor de zangtechnische ontwikkeling van het koor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de Lichtenberg zangmethode. Daarbij wordt geluisterd naar de kleur van de klinkers en de boventonen die deze genereren. Ook wordt er aandacht besteed aan het fysiek voelen van zuiver zingen.

Data 
JIP&jij start zijn inschrijvingen op 1 maart en gaat van start op 20 april. 
vr 20 – zo 22 apr | repetitieweekend, samen met 150 andere jongeren
ma 23 apr | 19.30 – 22.00 | repetitie 
ma 30 apr | 19.30 – 22.00 | repetitie
ma 7 mei | 19.30 – 22.00 | repetitie
zo 13 mei | 10.00 – 18.00 | repetitiedag en workshopconcert, i.s.m. ZIMIHC, Utrecht
ma 14 mei | 19.30 – 22.00 | repetitie
zo 20 mei | 10.00 – 18.00 | repetitiedag en workshopconcert, i.s.m. ZIMIHC, Utrecht
zo 27 mei | 10.00 – 18.00 | repetitiedag en workshopconcert, i.s.m. ZIMIHC, Utrecht
ma 28 mei | 19.30 – 22.00 | generale repetitie
zo 3 jun | middag | Gratis concert in TivoliVredenburg op het Catching Culture Festival, Utrecht
ma 4 jun | 19.30 – 22.00 | repetitie
za 9 jun | hele dag | concert op Dwarslopers Festival, De Koepelgevangenis, Haarlem
za 16 jun | 13.00 – 18.00 | Dwarslopers Festival, TivoliVredenburg, Utrecht
za 16 jun | 16.30 – 18.30 | Repetitie in Grote Zaal, TivoliVredenburg
za 16 jun | 20.15 – 22.30 | Dwarslopers Slotconcert, Grote Zaal, TivoliVredenburg

Workshops 
Op 13, 20 en 27 mei geven artistiek leiders Jonathan en Imre Ploeg samen met zangers van JIP&jij en muzikanten workshopconcerten (gratis toegang) in drie verschillende wijken in Utrecht: Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen. In samenwerking met ZIMIHC wordt een programma samengesteld waarbij bewoners van de wijk zowel luisteren naar de liederen van het koor als zingen en improviseren. Ze leren een eenstemmig lied en improviseren aan de hand van kenmerken van de wijk. 

Daarnaast zijn tijdens het Dwarslopers Festival op 16 juni diverse workshops plaatsvinden binnen dit thema. Bezoekers kunnen kiezen uit lezingen, debatten en workshops in muziek en dans. Alle workshops behandelen aspecten uit de artistieke programma's van de koren, waardoor de bezoekers inhoudelijk worden voorbereid op het concert in de Grote Zaal, waar JIP & jij in meezingt.

Dwarslopers Platform
De verhalen en ontmoetingen van JIP & jij worden verteld op het Dwarslopers platform. Zo ontsluiten we de werkwijze en de resultaten ervan voor een breed publiek. Dit dient als promotie voor het JIP & jij concept, en tegelijk is het een inspirerend signaal.

Doelstelling 
Met dit project streeft Stichting Kamerkoor JIP de volgende doelen na:

 • Het realiseren van een koor met een nieuwe artistieke visie: de verbinding tussen (groepen) mensen opzoeken en uitdiepen;
 • De muzikale, vocale en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers van JIP&jij;
 • Het door middel van een online platform, lezingen, workshops en een festival artistiek en intellectueel ondersteunen van de persoonlijke zoektocht van jongeren en bezoekers;
 • Het samenbrengen van mensen uit verschillende groepen in de samenleving door middel van muziek. Specifiek; het bevorderen van waardevolle ontmoetingen tussen bewoners uit verschillende wijken in Utrecht, jongeren uit heel Nederland, vluchtelingen die woonachtig zijn in Utrecht en kunstenaars en onderzoekers uit heel het land; 
 • Het creëren van vruchtbare samenwerkingen met andere culturele instanties gericht op jongeren zoals TivoliVredenburg, ZIMIHC, het Haarlems Studenten Koor en de Vrije Hogeschool;
 • Het uitvoeren van een nieuw gecomponeerd werk voor meerdere koren;
 • Het uitvoeren en beschikbaar stellen van nieuwe koorarrangementen van muziek uit het Midden-Oosten;
 • Het bieden van een ontmoetingsplatform voor dichters, schrijvers, componisten en muzikanten uit de millennialgeneratie;  
 • het stimuleren van kunstenaars en jongeren om zich te engageren met de maatschappelijk relevante thema’s van hun tijd.

Met het brengen van nieuwe arrangementen van muziek uit het Midden-Oosten en nieuwe composities van jonge Nederlandse componisten brengt JIP & jij een geheel nieuwe kleur in de Nederlandse korenwereld. Maar belangrijker is misschien wel het samenbrengen van koormuziek met vele andere disciplines en doelgroepen.

 • Het thema wordt verdiept door schrijvers, dichters, dansers, onderzoekers, filmmakers, filosofen en maatschappelijk werkers.
 • Naast concerten zijn er workshops, lezingen en discussies.
 • Het gehele proces wordt gevolgd door landelijke tijdschriften en is dagelijks te volgen via de website www.dwarslopers.nl en social media websites, zoals Facebook en Instagram.
 • De studenten van de Vrije Hogeschool verdiepen het onderzoek door in maart en april hun volledige onderwijsprogramma toe te spitsen op de zoektocht naar identiteit. In mei reizen ze vier weken door Midden Europa en gaan ze in gesprek met lokale jongeren. Hun bevindingen worden dagelijks gedeeld met het publiek en met de zangers van JIP&jij.
 • Alle deelnemers mogen vanuit eigen expertise materialen aanleveren voor de website en bijeenkomsten
 • Deelnemers van alle koren, waaronder JIP&jij, worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van zowel het platform als de diverse concerten en festivals. De organisatiestructuur is hiermee horizontaal: alle ideeën worden meegenomen in de uiteindelijke uitvoering. 
Met wie werk je samen?: 

Artistiek leiders
Imre Ploeg (www.imreploeg.nl)
Jonathan Ploeg (www.jonathanploeg.nl)

Betrokken muzikanten, o.a.
Diederik ten Böhmer | componist, Den Haag
Diederik van der Laag | componist, Utrecht
Gagi Petrovic | componist, Haarlem
Sem Sprang | sing & songwriter, Utrecht
Tobias Servaas | sing & songwriter, Utrecht
Elsa van der Linden | muzikant, Utrecht
Cedric Vermeu | muzikant, Utrecht
Hamed Alshaabi | muzikant, Utrecht
Wisam Daiyoub | muzikant, Utrecht
Nawras al Taki | muzikant, Utrecht
Mohamad Alsamna | muzikant, Utrecht
Hermine Schneider | arrangeur Catching Culture Orchestra, Utrecht
Merlijn Twaalfhoven | componist, Amsterdam

Betrokken dichters, schrijvers en denkers, o.a.
Bakr Al Jaber | dichter, Utrecht
Lasse van Strien | schrijver, Utrecht
Djoeke Ardon | schrijver, Utrecht
Etrona van der Heijden | cultureel antropoloog, Utrecht
Teaba Alsalman | tolk Arabisch, Utrecht
Flore Lutters | filosoof, Utrecht
Gerrie Strik | Neerlandicus, Utrecht
Florian Jacobs | filosoof, Leusden
Nicolas Barria Gonzalez | dichter, Chili

Overige betrokkenen, o.a.
Aart van der Maas | onderzoeker Hogeschool Utrecht
Hanno Tomassen | educatie TivoliVredenburg, Utrecht
Julian van Oort | sociaal werker en reiziger, Utrecht
Thomas Parie | sociaal werker en reiziger, Utrecht
Nicole Cataldo Davis | social sculpture artist, Utrecht
Rosa Koenen | onderzoeker UU, Utrecht
Sander Heezen | fotograaf, Amsterdam
Jacco Groen | filmmaker, Amsterdam
Tessa Hagen | programmeur TivoliVredenburg, Utrecht
Maxi Hill | danser, Utrecht
Sebastian Verstegen | kleinkunstenaar, Amsterdam
Esmoreit Lutters | filmmaker, Utrecht
Kirstin van den Berg | publiciteit en nieuwe media, Utrecht
Claudia van den Brand | nieuwe media, Utrecht
Felipe Pipi | filmmaker, Utrecht
Jon Ingi | website bouwer, Utrecht

Wat is verder van belang om te weten?: 

Culturele en inhoudelijke partners o.a.
Haarlems Studenten Koor | samenwerkend koor, festival in Haarlem
Vrije Hogeschool | liberal arts opleiding, ontwikkeling Dwarslopers Platform
TivoliVredenburg | co-productie Dwarslopers Festival en Catching Cultures Festival
ZIMIHC Overvecht | workshopconcerten in de wijk
ZIMIHC Zuilen | workshopconcerten in de wijk
Cultuurhuis Kanaleneiland | workshopconcerten in de wijk
The Turnclub | partner in Dwarslopers Platform
Folklore band Alante | artistieke samenwerking
Catching Culture Orchestra | artistieke samenwerking 
Antroposofie Magazine | samenwerking verslaglegging proces

Bereik: 

aantal  
activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Weekend vol workshops en uitwisseling met partners 50 (200 in totaal) 0
3 workshops i.s.m. ZIMIHC, voor mensen 'in de wijk'. 100 100
1 Concert i.s.m. Catching Cultures Orchestra 50 500
1 Concert in de Koepelgevangenis Haarlem 50 (200 in totaal) 500
1 Middagprogramma DWARSLOPERS festival 50 (200 in totaal) 400
1 Slotconcert DWARSLOPERS festival 50 (220 in totaal) 1350
Wat maakt het project bijzonder?: 

Als stichting die midden in de maatschappij staat, zoekt JIP de grenzen van de koordiscipline op door gedurfde samenwerkingen aan te gaan en bewust en gericht nieuwe publieksgroepen op te zoeken. Zo krijgen ook jonge componisten, arrangeurs, dichters, dansers en beeldend kunstenaars steevast een podium om hun werk te laten horen en zien, in intensief contact met de dirigenten en het koor. De weerklank die dit alles krijgt is overduidelijk te zien in de grote interesse die het koor zowel bij de concerten als in de (sociale) media krijgt. 

Het organiseren van de het enorme samenwerkingsverband rondom het Dwarslopers Festival en de oprichting van het nieuwe koor JIP&jij leidt een nieuw hoofdstuk in. Samen met tientallen geëngageerde jongeren willen artistiek leiders Jonathan en Imre Ploeg zich inzetten voor een betere samenleving, waarin verbondenheid centraal staat. In ieder toekomstig project zal het nieuwe koor JIP&jij zich weten te verbinden met een minderheid in de samenleving die de aandacht verdiend. De concerten zijn altijd interactief en worden samen vormgegeven met bijvoorbeeld vluchtelingen, kinderen, mensen uit buitenwijken van Utrecht en gedetineerden. Hiermee wordt JIP&jij een sociaal project in Utrecht, ontstaan uit de overtuiging dat muziek culturele verschillen overstijgt en bruggen kan slaan die leiden tot een diverse, empatische en inclusieve samenleving. Het koor heeft als zodanig geen ingangseisen of leeftijdsgrens.

Met het oprichten van het Dwarslopers Platform, waarin jongeren en jonge kunstenaars elkaar online én offline kunnen vinden, beantwoorden Stichting Kamerkoor JIP en de Vrije Hogeschool aan een vraag die al jaren leeft onder deelnemers van beide organisaties. Het verbinden van kunst, wetenschap, jongeren en concrete ideeën voor de toekomst staat centraal. 

Begroting: 

De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie zal worden besteed aan het betalen van professionele betrokkenen bij het project en de huur van repetitieruimtes en TivoliVredenburg:

Imre Ploeg - artistieke leiding / dirigent / componist
Jonathan Ploeg - artistieke leiding / dirigent / arrangeur
Ruben Timmer - productieleider
Medewerkend team voor PR & Marketing
Diverse workshopleiders, sprekers, muzikanten en componisten

TivoliVredenburg - huur van zaal voor lezingen, 4 ruimtes voor workshops, plein6 voor flashmobs en grote zaal voor avondconcert
Singelkerk - huur repetitieruimte

Bijdragende financiers zijn onder andere:
- Gemeente Utrecht
- Fentener van Vlissingenfonds
- Stichting Elise Mathilde Fonds

Daarnaast betalen deelnemende leden contributie en zal er toegangsprijs worden geheven voor zowel het middagprogramma als het avondconcert in TivoliVredenburg. De concerten in de wijk zullen vanzelfsprekend vrij toegankelijk zijn.

Locatie(s): 
TivoliVredenburg, Utrecht
Groepsaccomodatie De Zonnewende, St. Michielsgestel
Singelkerk, Utrecht
Zimihc Overvecht, Utrecht
Zimihc Zuilen, Utrecht
Cultuurhuis Kanaleneiland, Utrecht
De koepelgevangenis, Haarlem

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 112 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie vijfjarig bestaan vieren jullie niet zomaar. Jullie maatschappelijke profiel trekken jullie door van inhoudelijke thema’s naar het opzetten van een inclusief en laagdrempelig koor. Daarmee betrekken jullie andere, niet vanzelfsprekende doelgroepen, onder andere door repertoirekeuze, samenwerkingen met passende partners en andersoortige locaties. Met het festival als eindmanifestatie kan de zichtbaarheid van dit eerste project verder vergroot worden. De mate van onderlinge kruisbestuiving tussen deelnemers onderling en met professionals zal een belangrijke succesfactor vormen voor het slagen van JIP&jij. De concreet beschreven activiteiten geven daartoe voldoende vertrouwen. Goed om te lezen dat jullie als kamerkoor hiermee de deuren verder openzetten voor muzikaal talent uit allerlei hoeken. Daarbij leggen jullie een grotere ambitie neer voor het vernieuwen van de korenwereld. Een mooie manier om met elkaar jullie jubileum te vieren!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Muziek verbroedert. Die kracht gebruikt JIP&jij om een bestaand koor te verbinden aan ‘andere doelgroepen in de samenleving’. Dat gebeurt door concerten te geven in buurthuizen, gevangenissen, AZC’s en in samenwerking met ZIMIHC, Cultuurhuis Kanaleneiland en diverse andere partners. Dit is artistiek en maatschappelijk een aansprekende insteek.

Hoe die zeer verschillende doelgroepen elkaar gaan vinden ‘door de Ander te omarmen’ wordt nog weinig concreet, maar de houding van ‘praktisch idealisme’ en de wens de maatschappij ten positieve te veranderen door middel van kunst valt te waarderen.

De culminatie van het project in de uitvoering van nieuw gecomponeerde muziek door een groep van 220 musici en zangers van divers pluimage belooft een spektakel te worden. De vele nieuwe samenwerkingen en de toegezegde bijdrage van de gemeente en diverse fondsen bieden vertrouwen voor de realisatie van het project.

Punt van zorg is wel de begroting: voor de professionele muzikanten, workshopleiders, sprekers en dirigenten is wat weinig budget gereserveerd.

Ik kijk ernaar uit om via jullie blog op de hoogte te blijven van het project.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Ruben, uit de aanvullingen begrijp ik dat jullie stevig gaan samenwerken met studenten die zich onder schooltijd zullen inzetten voor het project. Helaas kunnen we via JMHM alleen activiteiten in de vrije tijd ondersteunen, dus kijk goed wat hier wel en niet onder valt. Het is nog steeds wat zoeken naar de kern van JIP&JIJ. Treedt het koor nu juist voor iedereen op of is het koor zelf voor iedereen toegankelijk? Het leest nu alsof het koor zelf bedoeld is voor de mensen die jullie al kennen. Maar hoe ga je nou een echte en blijvende verbinding aan met de mensen die je nog niet kent? Daarbij lijkt de formule van JIP&JIJ nog niet zo sterk te verschillen van eerdere JIP projecten waarin andere culturen werden verkend en nieuwe muzikale samenwerkingen aangegaan. Dus wat maakt dit project nou echt anders en vernieuwender dan alles wat jullie hiervoor hebben gedaan? Anders is jullie project, hoewel interessant, helaas geen JMHM project.

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Ruben, en collega's,

Ik ben Davida en als coach verbonden aan dit platform. De komende periode denk ook ik graag met jullie mee. Ik zie dat jullie aan de hand van de suggesties van Anne al een aantal wijzigingen hebben doorgevoerd. 

Hebben jullie een meer concreet beeld en rol van 'de mensen in de wijk'? Hoe bereiken jullie de wijkbewoners en wat voor een invloed hebben zij op het eindproduct?

Het bereiken van een bredere doelgroep, kan ook door contacten te leggen met mensen die al enthousiast zijn voor het zingen. Leg daarnaast eens verbinding met een aantal plekken waar je wellicht een pop-up voor Jip&jij zou kunnen organiseren. Cultuurpromotie Utrecht kan hierin wellicht nog iets voor jullie betekenen. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Ruben, het projectplan in de linkerkolom is nog te diffuus. Zowel de plannen voor het jaarlijkse project JIP10 dat deze maand start en het nieuwe JIP&jij lopen nu dwars door elkaar heen. Goed om je hier op JMHM alleen op JIP&jij te focussen. Neem ons daarbij mee in het proces en wat het project voor alle betrokkenen op kan leveren. Jullie geven aan met dit project ‘de Ander’ te willen ontmoeten. Het leest echter alsof deze ‘Ander’ alleen middels workshops of als publiek kan deelnemen aan het project, maar dus geen onderdeel van het koor uitmaakt. Hierdoor blijven jullie op afstand. Bovendien is het niet ongewoon dat één of meerdere koren samen nieuwe doelgroepen en artistieke concepten verkennen. Dus wat maakt dit project nou echt anders en experimenteel? Tot slot zie ik een groot verschil in de gevraagde bijdrage op JMHM en de bijdragen van andere subsidienten. Klopt dit?

afbeelding van Tinka van der Heide

Het lijkt me leuk als de liederen die gezongen worden enigszins toegelicht worden met een achtergrond verhaal o.i.d. Als dat gedrukt is in een boekje, of d.m.v. updates op social media verteld wordt kunnen mensen zich meer voorstellen bij de muziek en de woorden die gezongen worden.

afbeelding van Imre Ploeg

We zullen de liederen zeker toelichten. Bij concerten printen we normaal gesproken een boekje, maar het is bij dit project mooier als mensen tijdens het proces doorkrijgen waar de liederen over gaan. Wat zou je het liefst willen weten? Ik kan me voorstellen dat we vertellen over de culturele achtergrond en misschien muzikanten in een kleine video boodschap laten vertellen wat het lied voor hen betekent. Zo sluit het aan bij het thema van identiteit. Wat denk jij? 
 

afbeelding van Tinka van der Heide

Ik ben benieuwd hoe we mensen van verschillende leeftijden kunnen enthousiasmeren voor het koor. JIP is bij veel jongen in Utrecht bekend, maar hoe zit het met de 'ouderen' ?

afbeelding van Imre Ploeg

Heb je ideeën hiervoor? JIP&jij is voor iedereen bedoelt en we boren dan ook een nieuwe doelgroep aan. Hoe denk jij dat we mensen van 40 a 50 goed kunnen bereiken? 

afbeelding van Ruben Timmer

Beste Anne, dank je wel voor je reactie. We hebben de onduidelijkheid op de website aangepast: het participatieproject start daadwerkelijk pas later, de data die je noemt zijn meer bedoeld als kennismaking en nog niet als repetitie.

Binnen het gehele project en het festival zijn er ook andere betrokken koren die al eerder van start gaan. Deze aanvraag is echter specifiek niet voor hen bedoeld, enkel voor JIP&jij.

We hebben deze aanvraag ook gedeeld met de achterban van kamerkoor JIP, en de (oud-)deelnemers gevraagd hun input voor het project te geven. We kijken uit naar hun reacties!

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ruben, welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik gedurende zes weken met je mee om de plannen verder aan te scherpen. Voordat we aan de slag gaan eerst een belangrijke vraag. Op jullie website zie ik namelijk dat het project al op 9 april van start gaat, waardoor jullie aanvraag helaas niet in aanmerking zou komen voor deze regeling. Dus wat is de daadwerkelijke startdatum?