menu denk mee beslis mee maak mee

Een Jammerlijck Klaachlied

Het verhaal van Hendrik Spruyt

Stichting het Filmverhaal
10 mei 2018 tot 10 juni 2018
film, muziek, theater
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

prachtige recensie

Door Frits Boersma op wo 6 jun

Een prachtige recensie van de voorstelling!

 

 

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Een Jammerlijck Klaachlied

Het verhaal van Hendrik Spruyt

afbeelding van Frits Boersma

Ingediend door:

Frits Boersma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
In dit project werken veel verschillende kunstdisciplines samen. Hoe vinden we juist voor die combinatie voldoende publieke belangstelling?

Wat ga je doen?: 

Op een dag in 1574 kwam schipper Hendrik Spruyt met zijn vrouw Trijntje Jans in hun thuishaven Workum aan. Ze waren doopsgezinden; volgelingen van Menno Simons. Caspar de Robles, stadhouder van Friesland in dienst van de koning van Spanje, had het op deze kleine, verboden gemeenschap gemunt. Vanwege hun ketterse geloof maar niet minder vanwege hun geld; nodig voor de aanleg van dijken. Spruyt werd op het marktplein letterlijk en figuurlijk uitgekleed, vastgebonden in een oude schuit, die in brand werd gestoken, en naar zee gedreven.

Dit verhaal is het uitgangspunt voor Een Jammerlijck Klaachlied. Een multimediale voorstelling over godsdienstvrijheid, rebellie, onderdrukking en de eeuwige strijd tegen het water. Filmbeelden en muziek van het Frysk Fanfare Orkest, jazzquartet Talking Cows en zangkoor Sjongsum leiden de toeschouwer langs plaatsen en gebeurtenissen van die tijd. Thijs Feenstra en Jan Arendz belichten het verhaal van de Hollandse opstand van twee kanten.

Jammerlijck Klaachlied

Hoe ga je te werk?: 

Een jammerlijck Klaachlied

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de slag bij Heiligerlee plaatsvond (23 mei 1568), het begin van de Tachtigjarige oorlog met Spanje. Dit gegeven vormt de aanleiding om in het culturele hoofdstadjaar in Friesland het verhaal te vertellen van die oorlog, over de strijd van de geuzen tegen de Spanjaarden en de vervolging van de ketters.

Hendrik Spruyt kan worden gezien als martelaar van het ‘andere, verboden’ geloof. Zijn verhaal vormt het vertrekpunt van een voorstelling waarbij zowel professionals als amateurs zijn betrokken.

Het hart van de voorstelling wordt gevormd door het Frysk Fanfare Orkest, dat een suite van 9 delen zal spelen in de prachtige St. Gertrudiskerk in Workum, gecomponeerd door Frans Vermeerssen. Het orkest bestaat voor een groot deel uit jonge mensen, die met deze opvoering de Friese muziekcultuur in ere houden, en daarmee ook een stimulans zijn voor toekomstige jonge muzikanten. Een extra bijzonderheid is dat ze bij het concert gezelschap krijgen van een Spaans orkest uit Alcalá de Henares.

In juli komt er een jeugdafdeling van dit orkest naar Friesland en in oktober zal een bezoek gebracht worden aan Spanje. Dit alles in het kader van een uitwisseling in een de context van de 80-jarige oorlog. Een enorme uitdaging die begint met de voorbereiding en uitvoering op de concerten op 1 en 2 juni in Workum.

Het muzikale gedeelte wordt compleet gemaakt door de coupletten van het ‘Jammerlijck Klaachlied’, het spotdicht op de Spaanse stadhouder Caspar de Robles, gezongen door het koor Sjongsum uit Workum en begeleid door het Spaanse filharmonische orkest. Ook voor dit amateurkoor onder leiding van Marco Rypma is dit een mooie uitdaging en ervaring.

De geschiedenis, het verhaal over de 80-jarige oorlog, wordt verteld door twee acteurs: Jan Arendz, die in de huid van Caspar de Robles kruipt en Thijs Feenstra, die burgemeester Frederik van Inthiema speelt. Tussen de muziekdelen door leiden zij de toeschouwer langs de gebeurtenissen van die tijd. De gehele voorstelling door loopt een beeldprojectie mee, die de muziek versterkt en andersom. Zo vormt zich een vernieuwend geheel met drie elementen, muziek, theater en film, en een unieke samenwerking tussen professionals en amateurs, jong en oud.

Voorafgaand aan de voorstelling in de kerk wordt op de Merk, naast de kerk, de arrestatie en mishandeling van Hendrik Spruyt nagespeeld. Hierbij worden een aantal vrijwilligers als figuranten ingezet. Zij worden daartoe twee keer begeleid door de regisseur.

Ook zijn de mensen van museum Warkums Erfskip bij het project betrokken. Er zal een speciale tentoonstelling van de oude kaarten die de strijd van de geuzen tegen de soldaten van Caspar de Robles verbeelden, worden georganiseerd. Tevens zal er een tegeltableau worden gemaakt van de afbeelding van Hendrik Spruyt  door een pottenbakker uit Workum, als herinnering aan zijn martelaarschap.

Doel van het project is daarnaast het samenwerken met verschillende minder voor de hand liggende disciplines en het samenbrengen van amateurs en professionals . Door film te combineren met muziek en theater, door een historisch verhaal op een nieuwe manier voor het voetlicht te brengen, denken we een grote groep mensen op een bijzondere manier mee te nemen in het bijzondere en dramatische verhaal van Hendrik Spruyt.  De doelgroep van de voorstellingen zijn met name volwassenen. Juist de diversiteit van de voorstelling vinden we  interessant voor ons publiek.  Onze bedoeling is om mensen door de samenvoeging van verschillende disciplines ook kennis te laten maken met andere disciplines. En natuurlijk door het samenbrengen van beeld met muziek, binnen en buiten, verhaal en abstractie, een mooie en ronde voorstelling te maken, die mensen bijblijft.

Wat ook bijzonder is, is dat het met de voorstelling alleen niet ophoudt. Je loopt in het decor van het verhaal; je bent vlakbij de plek waar Hendrik Spruyt, vastgebonden in een brandende schuit de Zuiderzee werd opgeduwd; de theaterscènes vinden plaats op hetzelfde plein als waar het verhaal zich afspeelt. 

Met wie werk je samen?: 

De spil van de voorstelling wordt gevormd door het  Frysk Fanfare Orkest, de filmer en de componist. Dit trio vormt de interne motor van de voorstelling en fungeert als  de verbindende schakel tussen de voorstelling en wat er allemaal verder voor plannen zijn. want er wordt op vele vlakken samengewerkt met derden. Het koor, Sjongsum, amateurspelers uit Workum, die de scènes op het Marktplein verbeelden, het Warkums Erfskip verzorgt een expositie met oude kaarten en zo kunnen bezoekers, wanneer ze willen, zich een heel weekeinde verdiepen in het verhaal van Hendrik Spruyt. We hebben contacten met de ondernemersvereniging om samen met hen arrangementen op te zetten, zoals een Caspar de Robles-buffet voorafgaand aan de voorstelling in een restaurant. Uit die contacten is de pottenbakkerij ook naar voren gekomen en is het idee van de herinnering in de vorm van een tegeltableau ontstaan. Verder werken we samen met Under de Toer, we zijn een van de projecten die onder hun hoede wordt uitgebracht. Met al die samenwerkingspartners hopen we een netwerk op te zetten dat ook na dit project zorgt voor nieuwe samenwerkingsvormen en projecten in en om Workum.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Dit project is van belang voor de culturele activiteiten in en om Workum want:

  • verschillende minder voor de hand liggende disciplines worden samengebracht en leveren nieuwe input voor bestaande en nieuwe geïnteresseerde amateurkunstenaars.
  • het project biedt zowel beginnende als gevorderde amateurkunstenaars van diverse pluimage een uitdaging.
  • beginnende spelers werken mee in de massascènes.
  • spelers leren werken met musici en musici leren rekening houden met spelers.
  • de samenwerking met het Spaanse orkest is bijzonder en levert veel nieuwe input op voor alle betrokkenen.
  • de voorstelling biedt een grote groep mensen de mogelijkheid om mee te doen, te proeven en zichzelf te ontplooien .
  • het hele project is opgebouwd rond een actieve betrokkenheid van de omgeving . dat werkt, want er is veel interesse voor de workshops.
  • Jammerlijck Klaachlied hoort bij Workum, het verhaal speelt zich af op een historische plek. Dat is ook terug te zien in de activering van de bevolking. Zo stimuleren we nieuwe verbindingen, die weer nieuwe gezamenlijke activiteiten opleveren.
  • indirect leveren we daarmee een bijdrage aan de duurzame verankering van culturele activiteiten in een kleine plaats zoals Workum.
Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 voorstellingen 140 350
1 expositie nvt 200
orkest repetities 40  
3  koor/orkestrepetities 70  
2 workshops acteurs marktplein 50 100
1 workshop spelers marktplein en musici 90  
2                 repetiers alle betrokken            140                                                          
2                lezingen                                     4                                  70                        
Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit is een bijzonder project door de combinatie van het verhaal, de muziek, de filmbeelden en het theatrale aspect. Het is bijzonder door de samenwerking met de lokale ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen. Het is een bijzonder project door de uitwisseling met een Spaans orkest. Het is een bijzonder project, omdat er een relatief onbekend verhaal wordt verteld, dat tot op de dag van vandaag actueel is. Er is prachtige muziek gecomponeerd. Wanneer kun je ronddwalen in een decor, horend bij een eeuwenoud verhaal? Ook dat komt niet vaak voor. Voor onze organisatie is het evenement van belang omdat de samenwerking en het daarmee samenhangende netwerk dat wordt gebouwd, ons ook in de toekomst mogelijkheden biedt tot nieuwe manieren van cultureel verbinden en ontmoeten.

De doelgroep , de bezoekers, maakt een bijzondere happening mee, die nu eenmalig een weekeinde wordt uitgevoerd en daarna weer voor heel lang in de archieven zal verdwijnen.  Projecten zoals dit zijn intensief voor alle betrokkenen. Daarom zal Jammerlijck Klaachlied niet op korte termijn weer heropgevoerd worden. Je moet er dus wel bij zijn, anders mis je wat! In onze ogen is ook in de kunstbeoefening een duidelijke tendens naar projectmatig werken. Dit is een project waarin zo'n bijzondere combinatie van disciplines samenkomt, dat zie je niet zoveel. Daarmee zal Jammerlijck Klaachlied voor de deelnemers een belangrijke ervaring zijn, waarmee ze zichzelf op een andere manier kunnen ontplooien dan alleen binnen hun eigen discipline.

Begroting: 

Met de € 10.000.- van het FCP kunnen we zorgen voor een optimale ondersteuning van geluid en beeld in en om de kerk. We kunnen er extra instrumentarium voor inhuren en we kunnen er een deel van de professionals die betrokken zijn, mee betalen. Die professionals vormen de schakel tussen de diverse  onderdelen van de voorstelling; zij verzorgen de workshops voor de burgers, dirigeren het koor en de orkesten. Jammerlijck Klaachlied wordt ook ondersteund door het Iepen Mienskips Fûns van de provincie Fryslân, door de gemeente Zuidwest Fryslân, door Under de Toer cq.LF2018 en het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en door de Stichting Bas Backer.

Locatie(s): 
St Gertrudiskerk en het marktplein in Workum

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 155 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Op zich is een multimediale voorstelling niet per definitie vernieuwend voor Jij maakt het mee. Echter de combinatie van een multimediale voorstelling over een Spraans-Friese historie die lokaal voelbaar wordt, in combinatie met Spaans-Friese muziek door internationale en musici uit verschillende genres maakt dit verhaal tot een bijzonder experiment dat op een authentieke wijze past binnen de setting van Workum en binnen het internationale kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Dit project wordt duidelijk aangegrepen als momentum voor nieuwe samenwerkingen en aangekleed met een interessante diversiteit van lokale partijen en van generaties. Op die manier zullen velen het gevoel hebben mede-eigenaar te zijn van het evenement. Het artistieke proces met betrekking tot de interactie en ontwikkeling tussen de amateurs en professionals had concreter kunnen worden uitgewerkt. En het is jammer dat de aanvraag geen zicht geeft op een mogelijk vervolg op deze bijzondere samenwerking tussen deze partijen. Wellicht biedt de uitwerking van het project daar nog aanleiding toe. Mucha suerte!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Onze geschiedenis en onze omgeving vormen een rijke bron van verhalen, die op hun beurt cultuurmakers inspireren tot het creëren van bijzondere, aansprekende producties. De voorstelling waar jullie aan werken is het resultaat van een brede samenwerking: musici, zangers, theatermakers, filmers en erfgoedvrijwilligers. Mooi dat ook voor het ambacht waar Workum bekend om staat een rol is weggelegd. De uitwisseling met een Spaans orkest is verrassend maar past bij de inhoud van de productie en stimuleert de plaatselijke deelnemers ongetwijfeld om zich extra in te zetten. Uit jullie aanvraag komt duidelijk de wens naar voren om op lokaal niveau nieuwe verbindingen te leggen, om op die manier het lokale culturele leven een impuls te geven. Wat het resultaat hiervan gaat zijn, na afloop van dit project, blijft nog gissen, maar met dit initiatief zetten jullie een mooie eerste stap. Een project om trots op te zijn. Succes!

afbeelding van Frits Boersma

Ha Johanneke,

De begroting is bijgewerkt en ik heb de vragen zo goed mogelijk ingevoegd in de substukken. Kort op een rijtje de beantwoording van je vragen : 

Het samenbrengen van verschillende disciplines uit zich in de volgende activiteiten:

Het Frysk Fanfare Orkest zal drie keer repeteren samen met de 2 acteurs, de componist en de filmmaker. Hier komen drie disciplines samen, iets wat nieuw is voor de meeste betrokkenen. Voor de musici een mooie leerervaring om muziek te integreren met tekst en film, zodat er een geheel ontstaat. Voor acteurs, filmmaker en componist geldt hetzelfde.

Het zangkoor Sjongsum studeert de stukken op haar maandagse repetitiedagen in, met de muziek van componist Frans Vermeerssen als uitgangspunt. Op zaterdag 26 mei is de generale repetitie met alle betrokkenen in de St. Gertrudiskerk en woensdag 30 juni is er een repetitie met het Spaanse orkest. Voor het koor is het een leerervaring om niet iets bekends te vertolken, maar om onderdeel te zijn van een compleet nieuwe compositie, samen met andere disciplines, en samen met een ‘vreemd’ buitenlands orkest.

De amateur-toneelspelers op het marktplein zullen samen met een groep muzikanten van het Frysk Fanfare Orkest vormgeven aan de openingsscènes van het project. Hier ontmoeten muziek en toneel elkaar en ontstaat ook weer een wederzijds leermoment.

Wat de meerwaarde op lange termijn betreft zou ik twee aspecten willen benoemen.

Ten eerste is het voor de leden van het Frysk Fanfare Orkest een ontmoeting met een buitenlands orkest, dat een vervolg krijgt in een uitwisseling met het jeugdorkest van Orquesta Cervantina. Dit orkest brengt een bezoek aan Friesland in juli, waarna een tegenbezoek volgt in oktober. Met dit project wordt een basis gelegd voor samenwerking met dit orkest, zowel binnen het historische verhaal van ‘Een Jammerlijck Klaachlied’ als daarbuiten.

Het tweede is de ervaring van het zangkoor en de amateurspelers uit Workum: het samenbrengen van disciplines geeft een stimulans voor het ontwikkelen van nieuwe dergelijke producties in de toekomst.

Zoals gezegd heb ik een verdere uitwerking opgenomen in de uitwerkingen in de onderleggers.

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Frits,

Je geeft aan dat dit project voor de betrokken muzikanten en zangers een meerwaarde creëert die verder gaat dan het samen maken van een mooie voorstelling. 

Kan je wat dieper op die meerwaarde in gaan? Wat is het effect op de lange termijn? 

Daarnaast mis ik nog steeds een sluitende begroting. Zie daarover mijn eerdere opmerking.

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Frits, wat fijn dat jullie partners zo uitgebreid wilden reageren. Dat geeft direct meer inzicht in de opzet van jullie project. Jullie hebben nog een week voor de denk mee fase, dus kijk goed naar in hoeverre jullie alle info hebben verwerkt. Ik mis nog de concrete activiteiten rond het samenbrengen van de disciplines; waar is er ook daadwerkelijk sprake van kruisbestuiving van de beoefenaars van de disciplines. En ik zou je nogmaals willen adviseren om het activiteitenschema in te vullen met de repetities, workshops en andere bijeenkomsten/activiteiten. Wij kijken met name naar het maakproces dat vooraf gaat aan de eindpresentatie, wat gebeurt daarbij en waarom is dat bijzonder?

Ten slotte zou je nog wat specifieker kunnen zijn in het formuleren van de meerwaarde van de samenwerking voor Workum en voor de langere termijn. Wat betekent het project voor de directe omgeving, en dan bedoel ik niet in de beleving van het historische verhaal, maar juist voor de samenwerkende partijen en de kunstbeoefening. Heb je zelf nog vragen, stel ze gerust. Succes met de laatste loodjes. 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Frits,

Ook namens mij welkom op dit platform. Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee om de aanvraag verder uit te werken. 

Mooi dat jullie het verhaal van Hendrik Spruyt vanuit verschillende kunstdisciplines willen vertellen en daarbij samenwerken met zoveel partners. Wel mis ik de aansluiting met het Fonds Cultuurparticipatie. Lidian benoemt dit ook al. Kan je met haar advies uit de voeten?

Los van de inhoud heb ik ook alvast naar de begroting gekeken. Die is op dit moment nog niet sluitend. De in de tekst genoemde bijdragen zijn er nog niet in verwerkt. Op het moment van indienen moet de begroting wel sluitend zijn. 

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Frits Boersma

Johanneke daar heb ik een vraag over: In de modelbegroting vind ik geen mogelijkheid tot het uitbreiden van de invulvelden. Ik denk dat het punt daar in zit. Ik heb nu allemaal posten bijelkaar geharkt om het in jullie model te kunnen passen. Dat werkt natuurlijk niet goed. Daarom waarschijnlijk ook dat de zaak niet sluitend is. Kan ik velden toevoegen en zo ja, hoe? Kan het niet dan los ik het op een andere manier op!

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Frits,

Volgens mij is de begroting nu vooral niet sluitend omdat er geen dekking is ingevuld. 
Je vraag over het toevoegen van velden kan ik niet beantwoorden. Die laat ik even staan voor een medewerker van het fonds.

Het belangrijkste is nu echter eerst om de aanrvaag meer te laten aansluiten bij de doelstelling van het fonds.

Johanneke

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Frits, dank voor je reactie en verdere uitwerking. Ik begrijp dat het voor jullie een bijzonder project is met een mooie historische oorsprong. Maar nog even ter verduidelijking: Binnen Jij maakt het mee bedoelen we met cultuurparticipatie niet publieksparticipatie, maar de actieve kunstbeoefening waarbij er sprake is van een artistiek-inhoudelijke ontwikkeling bij de deelnemers. Een eenmalig evenement is een bijzondere beleving, maar dat valt niet binnen de scope van Jij maakt het mee.

Ik zou je daarom willen adviseren om je op dit platform met name te richten op de bijdrage van de amateurkunstenaars aan het creatieve proces en op hun ontwikkeling. Focus de tekst op het creatieve (voorbereidings en uitwisselings) proces: Welke professionals zijn er betrokken en wat gaan ze doen met de amateurs? Welke inbreng hebben de amateurs nog op het concept, is het top-down of bottom-up en waarom? Hoe zorgen jullie voor draagvlak vanuit de lokale gemeenschap? Ook als je hierin nog zoekende bent, mag je wel je visie vertalen. Ten slotte wil ik je vragen om ook in het activiteitenschema het creatieve proces meer inzichtelijk te maken door hierbij niet alleen de voorstelling en expositie te noemen, maar juist ook de repetities, workshops etc. 

Tip: Probeer zo concreet mogelijk te zijn in je bewoording, benoem het project niet alleen als bijzonder, maar geef precies aan wat er bijzonder is. Vraag evt. een deelnemer of samenwerkingspartner om op dit platform te reageren en zijn/haar motivatie weer te geven. 

afbeelding van Frits Boersma

Beste Lidian, heb je onze reactie op je vraag gezien? Met de aanvulling van Jantsje van het FFO?

Ik heb ook nog een aanvulling van Sjongsum.

Reactie Sjongsum en Workum

De zangers van Sjongsum wordt gevraagd een heel andere muziekkeuze te zingen, andere harmonieën en arrangementen. Ook het samenwerken met een groot orkest is nieuw voor ze. Omdat ze op het Marktplein spelen tijdens de openingsscenes, wordt er ook een beroep gedaan op hun dramatische kwaliteiten. Al die zaken nemen ze mee in het vervolg van hun zangcarrière. Dat heeft zeker een positieve uitwerking op Sjongsum als koor, want door zaken anders aan te pakken, kijk je over je eigen grenzen heen. Ze worden hierin begeleid door Jan Arendz.

Het repeteren van de liederen gebeurt voor een groot deel in de reguliere repetities van het koor. Frans Vermeerssen begeleidt een aantal repetities.

Naast de koorleden zoeken we voor de voorstelling veel meer amateurspelers voor op het Marktplein. Met deze groepen wordt tweemaal getraind. Denk aan een vorm van re-enactment; commentaar geven op wat er gebeurt, het spelen van een personage, kortom, het maken van de sfeer ten tijde van de moord op Hendrik Spruyt.

We willen daarvoor juist Workumers uitnodigen en zo betrekken bij de realisatie van het project. Door middel van persberichten en flyers willen we mensen uitnodigen om deel te nemen. Op die manier hopen we een grote groep, deels beginnende acteurs te betrekken. Het biedt deze groep een mooie kijk op het meedoen en maken van een voorstelling. De trainingen willen we laten verzorgen door studenten van de NHL, opleiding dramadocent.

We beginnen in kleine en overzichtelijke groepjes en bouwen het in de tweede helft van de training uit naar een grote groep, die samenwerkt op het marktplein.

In dat tweede deel spelen Thijs Feenstra en Jan Arendz ook een belangrijke rol als professionele acteurs en daarmee als aanjagers van de actie van de groep amateur-spelers.

Dit onderdeel biedt Workumers de kans om in een hun bekende setting te proeven aan toneel. Het is een korte periode van repetitie en spelen.

afbeelding van Frits Boersma

Ha Lidian,

We hebben je raad opgevolgd en Jantsje Westra van het Frysk Fanfare Orkest gevraagd deze vraag ook te beantwoorden.

Hier komt ie!

Reactie van Jantsje Westra , Frysk Fanfare Orkest

Het Jammerlijck Klaachlied is een totaal nieuw muzikaal avontuur en een ontdekkingsreis voor de leden van het Frysk Fanfare Orkest, dat voor een belangrijk deel uit jonge deelnemers bestaat. Juist voor hen is het belangrijk ervaringen als deze mee te maken.

De samenwerking met de verschillende partners, de ontmoeting met de diverse kunstdisciplines en de professionele sturing en samenwerking met regisseuse Marijke Geertsema, acteurs Jan Arendz en Thijs Feenstra, jazz ensemble Talking Cows, de professionele strijkers afkomstig uit Spanje en beeldregisseur en filmmaker Frits Boersma, en daarnaast onze chef dirigent vanuit een geheel andere rol, vraagt een andere opstelling en muzikaal samenspel dan we gewend zijn.

Allereerst is de muziek van jazzsaxofonist Vermeerssen van een geheel ander kaliber dan we bij het FFO gewend zijn; de muziek van Vermeerssen is een geweldige vernieuwing voor de hafabra.

Het vraagt een totaal andere manier van samenspel, articulatie, klankkleur en speelstijl. Voor ons als muzikanten van het FFO enorm leerzaam en inspirerend, hetgeen we weer mee kunnen nemen naar toekomstige concerten en samenwerkingsverbanden.

Het begint al met de repetitie, de muzikanten die participeren in het theatrale deel, bijvoorbeeld bij aanvang van de voorstelling buiten op het marktplein: de veroordeling van schipper Spruyt vraagt om een interactie tussen de muzikanten van het FFO, geen idee nog hoe we dit gaan ervaren, maar het vraagt om een open mind! Ook het meelopen op een treurmars van Frans Vermeerssen, daarmee het publiek mee in de kerk nemend, en daarmee de sfeerverandering neer te zetten, die na aankomst in de kerk overgaat in muzikale samenwerking met Talking Cows. Ook dat vraagt om je open te stellen voor vernieuwing.

De musici van Talking Cows inspireren met hun spel, ze nemen je muzikaal mee, een stap hoger, als het ware een workshop door inspirerende musici en wederom een totaal andere manier van samenspelen en muziek maken dan normaliter van ons gevraagd wordt.
Daarnaast is het fijn dat het koor Sjongsum uit Workum hierin ook participeert, ook zij zullen op een geheel andere wijze met de materie om moeten gaan.

Niet alleen de samenwerking met acteurs vraagt om een andere insteek dan we gewend zijn, ook het musiceren bij een documentaire film. We zullen moeten reageren op de sfeer van de beelden, en fijn dat hierbij professionele sturing is van verschillende kanten.

De integratie van de professionele strijkersgroep in het geheel (afkomstig uit Spanje) is zeer bijzonder te noemen. Spelen met strijkers geeft een andere klankkleur binnen een fanfare orkest. Ook hierop moet muzikaal worden gereageerd, denk alleen maar heel simpel aan vibrato en zuiverheid. En hoe werkt de ontmoeting van het Spaanse temperament en de Friese nuchterheid uit in de muziek?

Donderdagavond 31 mei, voorafgaand aan de voorstellingen in Workum op 1 en 2 juni, vindt er nog een bijzonder concert plaats ergens in Nederland. Samenwerkende partners zijn dan het Spaanse Orkest en het Frysk Fanfare Orkest. Naast het brengen van de eigen muziek, wat ook een prachtige ontmoeting is, is er ook de muzikale samenwerking met elkaar. De uitwisseling van dirigenten voor de orkesten is voor beide orkesten een interessante ervaring.

Zo is Een Jammerlijck Klaachlied niet slechts een bijzondere leerzame en vernieuwende ervaring, zowel wat betreft de voorbereiding als de uitvoering van de concerten. Het heeft een blijvende invloed op de hafabra muziek en het Frysk Fanfare Orkest. Diverse orkesten kunnen deze bijzondere werken gaan spelen, maar ons doel is dat het lokale orkesten inspireert en ook hen aanzet tot vernieuwing. De muzikanten van het FFO spelen naast het FFO in de eigen “dorpsfanfare”. Over dit muzikaal avontuur zal ook daar in de koffiepauze gesproken worden met de collega muzikanten aldaar. We hopen dat dit de besturen ook inspireert.

Een andere ontwikkeling die hieruit voortkomt is de concertreis naar Spanje met het Jammerlijck Klaachlied. Zelfde muziek en beelden, maar dan met Spaanse acteurs. Daarnaast wensen we een nieuwe compositie voor Fanfare Orkest en strijkers. Weer een geheel nieuwe ontwikkeling en voor de hafabra weer een bijzondere vernieuwing: muziek van jazzsaxofonist en componist Frans Vermeerssen voor fanfare orkest en een klassieke strijkersgroep.

De leden van het FFO hebben ontzettend veel zin in dit project.

afbeelding van Frits Boersma

Het project is volgens ons een bijzonder project door het eeuwenoude verhaal dat op een vernieuwende manier wordt verteld. Het is bijzonder dat je meeleeft in een verhaal op de plek waar het verhaal ooit echt heeft plaatsgevonden. Het marktplein, de kerk, de haven, het is er allemaal nog. Zo wordt het verhaal  levend in de gekozen vorm en op de gekozen plek, een verhaal dat wordt uitgevoerd op een manier die je bijblijft. bekijk het filmpje . Dat geeft wel een beeld van wat er uiteindelijk te zien zal zijn. De acteurs zijn ook echt aanwezig in het stuk. Ze zijn dus te zien op het doek en vertellen en spelen in levende lijve. Al die afwissling maakt het tot een heel bijzondere beleving voor deelnemers en voor bezoekers.

 

 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Frits, als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Jij maakt het mee is niet gericht op het subsdiëren van een reguliere productie, maar op het ondersteunen van vernieuwende of experimenterende initiatieven of bewegingen voor de amateurkunst. Zou je kunnen toelichten wat experimenteel of vernieuwend is van jullie project en waarom jullie dit project nu opzetten? Met andere woorden; wat is de urgentie of directe aanleiding? En op welke manier kunnen amateurkunstenaars een bijdrage leveren aan het creatieve proces? 

Je kan de tekst verder aanvullen in het tweede tabblad, onder Denk mee (meer projectinfo). Succes!