menu denk mee beslis mee maak mee

Interactive Sound Symphony

a digital world on a classic stage

Christelijke Muziekvereniging Hattem
14 februari 2019 tot 13 april 2019
animatie, e-culture, erfgoed, muziek
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€14.500

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP14
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek22
max 50 / 44 gestemd
totaal36
nog nodig39
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Ga direct naar de reacties

Interactive Sound Symphony

a digital world on a classic stage

afbeelding van Daphne Brouwer

Ingediend door:

Daphne Brouwer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij hopen in de meedenk-fase mensen enthousiast te krijgen die willen toetreden tot de Sound Trip en van binnen uit het project helpen opbouwen. Actief meedenken en doen is dus onze vraag!

Wat ga je doen?: 

Zonder vernieuwing is het een aflopende zaak wat betreft het voortzetten van de rijke Fanfare-traditie. Het blijkt heel lastig om jonge mensen voor Fanfare te boeien en te binden, zoals het tot nu toe altijd is gegaan. Vanuit dit gegeven zijn de wezenlijke vragen ontstaan die wij ons ten doel hebben gesteld:

Hoe verbinden wij de mogelijkheden van de 21ste eeuw aan onze waardevolle Fanfare-traditie?

Hoe genereren wij nieuw publiek en binden die aan de CMH (Christelijke Muziekvereniging Hattem)?

Hoe kunnen we bouwen aan een zelfstandig product – toekomst gericht – èn subsidie onafhankelijk?

Hoe kunnen we het repertoire vernieuwen?

Concerten niet verlieslijdend laten zijn?

En 600 (betalende) bezoekers jonger dan 40 jaar aan ons binden?

Het traditionele Fanfareorkest dient (nieuwe) bezoekers en disciplines mee te nemen om samen met hen een interactieve wijze van muziek maken, repeteren, leren, luisteren, beleven en delen te realiseren, waarbij eenieder zelf kan bepalen welk onderdeel hij/zij kiest en daarmee zijn leven en leefomgeving verrijkt.

Zwolse theaters en CMH, onder de bezielende leiding van dirigent Carlo Balemans, bundelen hun krachten om op een duurzame manier 600 (betalende) bezoekers jonger dan 40 jaar voor een lange termijn aan de CMH te binden. Dit betekent dat er een product ontwikkeld moet worden wat zelfstandig geprogrammeerd kan worden met een eigen publiek. We willen niet alleen het CMH toekomstbestendig maken en aantrekkelijk houden, maar ook laten zien dat de Fanfare-traditie zeer rijk, waardevol en verbindend is. Nu, maar ook voor volgende generaties. We beogen een vliegwiel-constructie op gang te brengen waarmee de Fanfare-traditie in een modern jasje gegoten wordt en alle fanfares hier profijt en inspiratie van kunnen krijgen. Ook zal dit project fanfare in de spotlight zetten en mensen in contact brengen met fanfare waardoor nieuwe kansen en perspectieven worden geboden. Het is ontontbeerlijk om hier de Sound Trip voor in te schakelen. ZIj bieden het platform en de kennis.

De voorstelling in Theater De Spiegel in april 2019 is dus geen doel op zich, maar een middel om de CMH-leden kennis te laten maken, te laten oefenen en muziek te laten maken binnen de nieuwe mogelijkheden, die door de Sound Trip worden geboden, maar ook andersom! Partijen die tot op heden niet wisten wat de mogelijkheden van (traditionele )Fanfare zijn, bieden een scala aan nieuwe mogelijkheden voor creatievelingen die zonder het Sound Trip-platform nooit met elkaar in contact zouden zijn gekomen. Sterker nog, de Sound Trip is essentieel om Fanfare naar een hoger plan te tillen en verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen die een duurzame samenwerking kunnen aangaan om toekomstbestendig te worden. De CMH lift mee op activiteiten die de Sound Trip ontplooit. Carlo Balemans speelt hierin een dubbelrol als dirigent van het CMH en als founding-father van de Sound Trip, wat cruciaal is voor het doen welslagen van dit project. Hij weet als geen ander na ruim 26 jaar samenwerken, waar de kansen en mogelijkheden liggen van de CMH. Het orkest daarentegen vertrouwt Carlo, wat essentieel is om deze sprong in het diepe te durven nemen! 

Het product waar we deze aanvraag voor doen is een voorstelling die uit meerdere onderdelen bestaat:

Voor de pauze: de Queen Symphony met zappend publiek tussen 3 verschillende solisten.

en

Na de pauze: de Interactive Sound Symphony met makers zo groot als de inktvlek die de Sound Trip teweeg zal brengen. Hierbij is het meenemen van de leden van het CMH in deze nieuwe manier van werken uiteraard het vertrekpunt.

De Queen Symphony, is een bewerking van de wereldberoemde melodieën van popgroep Queen tot een klassieke symfonie door componist Tolga Kashif.

Het orkest CMH treedt aan op volle sterkte, d.w.z. zestig orkestleden aangevuld met honderd zangers van het projectkoor en drie solisten. De orkestleden staan onder leiding van dirigent Carlo Balemans. Het koor bestaat uit zangers die actief zijn in de regio Hattem. Koordirigent Hans Tijssen heeft een kern van goede zangers verzameld uit de koren waarmee hij vaak werkt. Hier omheen wordt het koor opgebouwd door audities. Doordat Hattem een overwegend Christelijke historie heeft, is het grote aantal koren daar een rijke erfenis van. Deelname aan de Queen Symphony zal een groot draagvlak hebben binnen Hattem, wat niet wil zeggen dat mensen met een andere geloofsovertuiging minder welkom zijn.

Het derde deel van de Queen Symphony is instrumentaal, d.w.z. het orkest met solisten. In dit deel wordt de partituur deels verlaten. Het orkest speelt de oorspronkelijke partijen, de solisten niet. Er zijn drie improviserende solisten die je in de zaal wel ziet maar niet kunt horen. Dit kan alleen op je Silent Disco koptelefoon, die iedere bezoeker bij binnenkomst heeft gekregen. Deze koptelefoon heeft drie kanalen waarop het orkest te horen is met op ieder kanaal een andere solist. De individuele bezoeker bepaalt welke versie hij wil horen. Lekker zappen is natuurlijk ook mogelijk! Voor het orkest heel bijzonder. Zij zelf maar ook de bezoekers zullen naderhand de livestream moeten terugkijken om alle solisten te kunnen horen.

Twee van de drie solisten zijn professionele muzikanten, die een elektronisch instrument bespelen zodat hun geluid akoestisch niet te horen is. De derde solist komt uit de Sound Trip Tribe. Eén van challenges van het werkproces is om deze derde solo-plaats te bemachtigen. Eenieder die zijn/haar idee instuurt wordt kritisch beoordeeld door artistiek leider Carlo Balemans en mag wellicht live optreden.

De Interactive Sound Symphony na de pauze is een intensieve interactieve cultuurbeleving, die is voortgekomen uit de Sound Trip, waarbij live-muziek gecombineerd wordt met online voorbereidde elementen.

In de aanloop naar de Interactive Sound Symphony toe zal een online community, de Sound Trip, de rode draad vormen van de totaalbeleving na de pauze op zaterdag 13 april.

Om kwaliteit van dit onderdeel van de voorstelling te kunnen waarborgen, zijn er binnen de voorstelling drie steunpilaren aangebracht in de vorm van professionals die een performance zullen brengen die aansluiten op de uitdagingen die de CMH zich als doel heeft gesteld:

Repertoire vernieuwing / internationale samenwerkingen / blending culturen / multi-disciplinair makers-traject

De drie steunpilaren in het kort:

1) BlasterBeamTrip, een compositie van Soundscapes, Fanfare, film en de live-bespeelde Blasterbeam. 

2) DanceTrip, een compositie van een dansfilm, Fanfare en dansers.

3) ElectricFolk Trip, Folk-liedjes mede gebracht door artiesten uit Ukraine & Fanfare.

Kortom, een smeltkroes van talenten afkomstig uit de hele wereld die door het platform, de Sound Trip een bijzonder traject ingaan met het CMH waardoor een duurzame kruisbestuiving wordt gefaciliteerd. Hier wordt een basis gelegd voor nieuwe vormen van fanfare van de 21ste eeuw. 

De Sound Trip bestaat in de basis uit instrumentalisten, dirigenten, dj’s, producers, componisten, game-developers en technische startups, die door het platform informatie, kennis, tools en nieuwe manieren van muziek maken met elkaar delen. Een diverse en professionele club mensen, waarbij de gedeelde passie voor geluid ook hun achterbannen mobiliseren. Carlo Balemans gaat alle mogelijkheden van het platform inzetten om de leden van het CMH actief mee te nemen in de kansen van de toekomst en smeedt hier een optreden van. De lat wordt hoog gelegd, deelname aan de Sound Trip World geeft geen garantie op een rol op de avond zelf. Het deel na de pauze zal zowel bestaan uit mensen die fysiek aanwezig zijn als mensen vanuit andere delen van de wereld, live, gestreamd maar ook gemonteerd. Wat deze manier van werken oplevert, is het delen van kennis en expertise op een nieuwe manier, waardoor in dit geval de leden & de achterban van de CMH kennis maken met alle mogelijke nieuwe manieren van muziek waarbij een brug wordt geslagen naar de mogelijkheden van fanfare en vice versa!

Het samengaan van apps, sensoren, infrarood, virtual reality en geluid maakt het mogelijk dat CMH-leden en het publiek invloed hebben op de performance. Door dit experiment worden antwoorden gevonden op vier van de vragen die ten doel zijn gesteld:

Hoe verbinden wij de mogelijkheden van de 21ste eeuw aan onze waardevolle Fanfare-traditie?

Hoe genereren wij nieuw publiek en binden die aan de CMH?

Hoe kunnen we bouwen aan een zelfstandig product – toekomst gericht – èn subsidie onafhankelijk?

Hoe kunnen we het repertoire vernieuwen?

 

 

Hoe ga je te werk?: 

Het muzikale online platform de Sound Trip, ligt aan de basis van het optreden De Interactive Sound Symphony, a digital world on a classical stage, wat plaats zal gaan vinden op zaterdag 13 april 2019 in Theater De Spiegel.

Sound Trip maakt muziek/geluidsvoorstellingen. Muziek is niet onderverdeeld in “klassiek”, “pop” of welk hokje dan ook. Met alle mogelijke achtergronden, stijlen, leeftijden door elkaar. We maken gebruik van modulaire composities, zodat iedereen korte fragmentjes speelt die bij zijn niveau past. Iedereen weet wat hij moet spelen, maar niet wanneer. Hierin zit het comfort voor de muzikant en tegelijk de uitdaging.

Sound Trip wordt georganiseerd vanuit de moederorganisatie Sound Trip World. Uitgangsprincipe is het makers proces. Wat gaan we spelen, met wie, waar. Al deze componenten tezamen maken de voorstelling.

Om de meer klassiek gerichte muziekwereld te kunnen voorzien van inspirerende mensen met een makers profiel is dej Sound Trip Tribe in het leven geroepen. Een platform voor creatieve bemoeials. Dit dient om de “reproducerende” klassieke muziekwereld mee te nemen in het spannende proces van “maken”. Sound Trip World onderneemt veel initiatieven om mensen aan hun “Tribe” te binden, zowel nationaal als internationaal. In 2018-2019 worden door artistiek leider Carlo Balemans alle werelddelen bezocht om artiesten en universiteiten te ontmoeten op zoek naar inspirerende makers.

Bij de Sound Trip ligt de focus op de blaasmuziek. Deze wereld is van oorsprong volkskunst, een zeer succesvolle vorm van Community Arts. In de loop der jaren is er een format ontwikkeld van composities die uitdagend zijn in technische moeilijkheidsgraad maar niet aansluiten bij de gemeenschappen waar de blaasorkesten in thuishoren. Gevolg: moeilijke muziek, weinig publiek, slechte aansluiting bij jongeren. De uitvoeringspraktijk is 100% gericht op reproduceren. Jongeren van nu zijn door de digitale mogelijkheden veel beter in staat om te “maken“. Ook zijn zij minder gericht op jarenlang studeren op een instrument om er goed in te worden. Voordat ze dat proces aangaan zul je ze moeten motiveren, aan je binden.

De huidige uitvoeringspraktijk voldoet prima voor een bepaalde groep orkesten. Behoor je daar niet bij dan heb je pech, er is geen alternatief. Een heel boeiend alternatief is om gebruik te maken van wat je omgeving te bieden heeft. Dan ga je samen je voorstelling maken, echter hierin is binnen deze wereld geen know how. Sound Trip World voorziet juist hierin.

Sound Trip World laat artiesten die niet uit de wereld van de blaasmuziek komen naar deze orkesten kijken met de vraag: Wat kan jij hiermee? De verrassende uitkomst is dat eigenlijk iedereen ongelofelijk enthousiast is over de mogelijkheden van zo’n orkest en tegelijkertijd ongelofelijk verbaasd is hoe eenzijdig deze orkesten gebruikt worden.

Deze artiesten zijn actief aanwezig op repetities, praten met de leden van de orkesten, delen hun inzichten en gaan het gesprek aan. Leden worden zo heel organisch geconfronteerd met “een ander inzicht” en tegelijkertijd gaan we er ook nog iets mee doen.

Concreet voor dit project. De CMH komt in aanraking met:

Kaori Neus, jazz componist uit Barcelona

Kate Orange, electro folk singer uit Oekraïne (deelnemer Eurovisie Songfestival)

Natalia Kharetskaya, pop/jazz componist uit Letland

Dutch Dance Artistry; hiphop dansgroep van choreograaf Roy Jonathans. Zij werken voor NIKE commercials en hebben meegewerkt aan de openingsact van de Olympische Spelen in RIO.

Afgelopen jaren is er vanuit de Sound Trip gewerkt voor onder meer het Oranjewoud Festival, Het Gelders Orkest, Nederlands Blazers Ensemble, Conny Janssen Danst, in combinatie met grote groepen amateur musici. Om een makersprofiel te lanceren in een klassieke wereld is durf en uithoudingsvermogen nodig. De Sound Trip kan met grote groepen werken. De grootste groep was tot nu toe 400 muzikanten in één voorstelling. Daarnaast wordt Sound Trip World ook op beleidsniveau uitgenodigd ter inspiratie. Zo waren wij betrokken bij KUO Next in Amsterdam en CMK LAB Muziekrevolutie voor de Provincie Gelderland.

We kunnen niet concreet zeggen hoeveel mensen er aan de Sound Trip deel gaan nemen, maar in de afgelopen jaren hebben we veel mensen bereikt en langzaamaan gaan ook beleidsmakers zien dat Sound Trip World een visie en werkwijze heeft met toekomst.

De aanpak van de Sound Trip heeft een groot effect op de deelnemers. Een totaal ander startprincipe. Maken i.p.v. reproduceren met goede mensen. Onhaalbaar voor een orkest als de CMH zonder het netwerk van Sound Trip World.

Na dit concert gaat het Symphonisch Blaasorkest van Codarts en Koninklijk Conservatorium de uitdaging aan met Sound Trip World in de Doelen Rotterdam, Schönbergzaal in Den Haag en Tivoli Utrecht. Dit zal in maart 2020 zijn. Uiteraard kan de CMH door de Sound Trip hier een onderdeel van gaan uitmaken.

De Sound Trip  is een online community en houdt zich bezig met het maken van interactieve (online) voorstellingen. Enthousiastelingen van over de hele wereld kunnen zich hierbij aansluiten; een platform van creatieve busybodies. Via dit platform wordt gewerkt aan composities die gebruikt kunnen worden voor de Sound Trip producties. De focus ligt op modulair componeren. Deze composities zijn geschikt voor iedere denkbare samenstelling van instrumenten en elektronische toepassingen.

Hoe gaat het in z'n werk?

Toegang tot de Sound Trip World krijg je door een account aan te maken. Je krijgt dan de status van “player” en je hebt vrij toegang tot alles wat zich binnen de Tribe (je bent een lid van de Tribe als je toetreedt) afspeelt.

“Interactive Sound Symphony” is één van de projecten waarover de Sound Trip zich gaat buigen. CMH betaalt hiervoor een fee.

Sound Trip World draagt zorg voor het faciliteren van het Tribe- proces. Alle kennis die binnen de Tribe aanwezig is op het gebied van artistieke inhoud, interactiviteit, techniek, maar ook marketing en organisatie staan ter beschikking van het project. Elk project heeft een verschillende samenstelling van een Tribe. Mocht er behoefte zijn aan aanvullende know-how, dan wordt die door Sound Trip World ingehuurd.

De IT-infrastructuur kan aangepast worden op maat naar gelang de wensen en behoeften van het project.

Op het moment dat het project ten einde is kunnen individuele CMH-leden kosteloos actief blijven op de Tribe. Er zijn dan weer andere klanten met hun projecten waaraan meegewerkt kan worden. Op deze manier wordt er gezorgd voor borging van de kennis, doorontwikkeling en duurzaamheid.

Sound Trip levert het basismateriaal aan voor de modulaire composities. De leden van de community kunnen in de e-learning omgeving zien hoe ze hier mee om kunnen gaan. Deze e-learning omgeving bestaat uit: modulair composing, musical leadership in creative processes en interactive technical applications.

Het materiaal is zowel in bladmuziek als auditief aanwezig. De audio bestandjes zijn geschikt voor logic, ableton, sample players, loopstations enz. In de e-learning omgeving leer je hier mee te werken. Zo kun je experimenteren met het materiaal. In welke volgorde, wat tegelijkertijd en wat kun je er zelf aan toevoegen, het is een muzikale bouwdoos. In de e-learning vind je ook diverse sensoren met hun gebruikstoepassingen. Dit geeft oneindige mogelijkheden. Zeker als we mensen met een technische passie aan gepassioneerde muzikanten gaan koppelen. Zo maakt de community de content en uiteindelijk Sound Trip® de voorstelling, iedereen is op zijn manier eigenaar van het product.

Eén belangrijk onderdeel van de Interactive Sound Symphony is het maandenlange proces wat vooraf gaat aan de voorstelling op zaterdag 13 april 2019. De combinatie van de Sound Trip  en alle mogelijke challenges die in de e-learning omgeving gegeven worden, fungeert als een eerste stap van een twee-traps-raket welke concreet bijdraagt aan het programma van de Interactive Sound Symphony en de samenwerkingen/verbanden/nieuwe bruggen die tot stand komen. Vanaf half februari 2019 starten wekelijkse repetities om het fanfareorkest een stuk op hoog niveau in te laten studeren samen met een koor en solisten van buiten CMH, doorregen met elementen vanuit de Sound Trip. Juist de verschillende en verrassende combinaties van disciplines maakt het hele project zo vernieuwend en boeiend.

We willen niet alleen de trouwe bezoekers een optreden bieden waar ze op hopen, maar hen vooral ook meenemen naar de toekomst en hier hun stoutste verwachtingen overtreffen. Dit zal ondervangen worden door voor de pauze een groots programma neer te zetten met Fanfare, koor en enkele interactieve elementen. Na de pauze zal de Interactive Sound Symphony het podium overnemen. Een deel van het publiek zal in de aanloop ernaar toe zelf ook een bijdrage geleverd hebben middels de Sound Trip Tribe, maar weet zelf nog niet wat het resultaat hiervan zal zijn tot die bewuste 13e april. Door live-registratie van de voorstelling, welke via het online platform uitgezonden zal worden, zullen de wereldwijde leden van de Sound Trip deelgenoot zijn van het eindresultaat, mede ook hun prestatie!

Met wie werk je samen?: 

CMH is de aanvrager en de initiator van dit project. Ook de leden van de CMH hebben een achterban. Hierin zitten onder meer jongeren die op hun eigen wijze bezig zijn als DJ en/of producer. Door dit project brengen wij hen in contact met de profs op hun gebied en plukt de CMH hier de vruchten van voor verdere samenwerkingen.

Zwolse theaters is de samenwerkende partner en faciliteert de voorstelling, de kaartverkoop en een deel van de marketing en pr vanuit het theater.

Carlo Balemans is dirigent van het orkest en founding father van de Sound Trip. Boeiende sparringpartners en de community zijn met zijn netwerk, naam en faam een feit. De dubbele rol van Carlo voor het CMH heeft meerdere voordelen; hij weet waar het Fanfareorkest toe in staat is, hij pendelt al 26 jaar elke week van Rotterdam naar Hattem om het orkest te ontwikkelen, en hij kan als geen ander aanvoelen in hoeverre het orkest nog verder uitgedaagd en verbeterd kan worden. Hij ziet de kansen van het Fanfareorkest en biedt hierop een passend antwoord.

De Sound Trip is het intellectuele eigendom van Carlo Balemans, waardoor de e-learning omgeving, regie en output geborgd en duurzaam is. Hij heeft in de recentelijk opgerichte overkoepelende organisatie, de Sound Trip World, andere talenten aan zich verbonden zodat hij zich bezig kan houden met de algehele leiding en zaken zoals informatie- en organisatie management maar ook sociale media, content creating, copywriting en video editing aan anderen kan overlaten en zijn idealen doelgericht kan verwezenlijken.

Sound Trip Tribe is dat deel van de Sound Trip die samen gaat werken aan de Interactive Sound Symphony. In de basis van de community zitten instrumentalisten, dirigenten, dj’s, producers, componisten, game-developers, technische startups, een diverse en professionele club mensen, allen met een passie voor geluid, met ieder weer een eigen achterban. Doel is om te komen tot een online groep (de Tribe) met een interactieve totaalbeleving. Het publiek zal ook verleid worden toe te treden tot de Tribe, lid te worden en actief deel te nemen. Hier zal de communicatie en marketing voor een groot deel op gericht zijn.

Projectkoor, het koor wat speciaal voor dit project wordt samengesteld door dirigent Hans Tijssen. Hij werft onder meer koorleden uit HuygensMusic maar ook breder dmv audities.

Praktisch iedereen met interesse in geluid, interactiviteit, apps, sensoren en vooral in de combinatie van deze elementen toetreden tot de tribe, op elk mogelijk niveau, om zich indien nodig spelenderwijs te ontwikkelen door de e-learning omgeving. Een deel van de marketing en PR zal er dan ook op gericht zijn om mensen hieraan deel te laten nemen. Zo ook worden scholen actief betrokken om toe te treden tot de Sound Trip Tribe.

 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Vorig jaar hebben we reeds een aanvraag gedaan in de Denk-mee fase, welke we hebben uitgesteld. Het project blijft, zelfs na de uitstel, nog steeds een uniek concept wat niet eerder vertoond is. Tevens heeft de extra tijd de individuele leden van het CMH de tijd gegeven te snappen en te doorleven wat dit project voor het CMH en hen zelf kan betekenen, maar ook wat hun eigen bijdrage en kansen binnen het project zijn. Een hele grote stap voorwaarts! Concreet betekent dit dat naast muziek ook video en gesproken woord als daadwerkelijke inbreng gepromoot wordt en meegenomen wordt in het deel na de pauze, de Interactive Sound Symphony. Koppel daaraan de mogelijkheden die Carlo Balemans op dit moment onderzoekt om het concept te verbreden naar het buitenland. Dit, tezamen met de lokale inbreng, geeft een prachtig georkestreerde samensmelting van culturen. 

Mochten er nog twijfels zijn:

Alle uitdagingen waar een Fanfare-orkest anno 2019 voor staat zitten verwerkt in dit project. Uiteraard zullen we proefondervindelijk tegen dingen aanlopen die in de praktijk anders lopen, maar met een open en actieve houding, kunnen we hier alleen maar beter van worden. Doen in plaats van afwachten. Zekerheid is er nooit, maar we zijn er wel heel zeker van dat alle ingrediënten aanwezig zijn om dit project te doen slagen! Met de juiste hulp, aanmoediging, enthousiasme en expertise kan dit project echt gaan werken. Wij kunnen niet wachten.

Bij dit project worden de grenzen in beleving en artistieke mogelijkheden opgezocht;

Worden nieuwe wegen bewandeld, vooral in het direct betrekken van doelgroepen die voor een fanfare nieuw zijn en visa-versa. Dit effect zal blijven resoneren en na 13 april niet meer weg te denken zijn.

Dit project maakt de weg vrij voor nieuwe artistieke invloeden, doordat ondermeer D.J.’s, producers, componisten uit jazz of wereldmuziek met een frisse blik tegen de rijkdom van talenten en mogelijkheden van Fanfare-orkesten aan gaan kijken. Binnen de Tribe zijn er al 2 “busybodies” gevonden die definitief mee gaan doen: Kateryna Vinitskyi, zangeres uit Oekraïne en Natalia Kharetskaya, componist uit Letland. Beide dames hebben een Eurovisie Songfestival verleden voor hun land.

De laagdrempeligheid op educatievlak is ook een grote kans. Interactieve elektronica is een goedkoop product waardoor deelname aan onze educatieve activiteiten binnen handbereik ligt. Deze Sound Trip Gear is via het platform (de Sound Trip Tribe) voor iedereen op elk niveau voor handen. De CMH heeft een lange en succesvolle traditie v.w.b. het aanbieden van regulier muziekonderwijs op basisscholen. Op dit moment ontbreekt bij de scholen de know-how rondom moderne technologie. Via deze weg brengen wij deze kennis binnen bij deze scholen. Sound Trip Tribe geeft de scholen via het item “Sound Trip World AWARD” gericht opdrachten en ondersteuning bij die opdrachten.

De Interactive Sound Symphony met daarbij het platform de Sound Trip Tribe verandert de energie rondom optredens. De leden en deelnemers zijn zelf ambassadeurs en kunnen dit 24/7 (actief) delen met wie dan ook. Dat is vooral bij de traditionele fanfare-traditie een waardevolle nieuwe kracht.

Bezoekers worden onderdeel van iets veel groters en verbinden zich op een door hen gekozen moment aan de Interactive Sound Symphony. Velen al vooraf, zeker tijdens het event en natuurlijk na 13 april, omdat op die dag de puzzelstukjes voor de laatste meer traditionele bezoekers in elkaar vallen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  Contact scholen:
- CIBAP
- Artez
- Greydanus
- Meander
- Van der Capellen
10
(werkgroep CMH : verdeeld per school)
verdeeld over de scholen:

500
  social media 7 (bestuur) & 1 (Carlo) 2000
 

Projectkoor organiseren, auditeren & repeteren 

110 200
  Sound Trip Tribe 50 100-600
  Voorstelling in De Spiegel dd 13-04-18 180 600
  Spin off, enerzijds door livestream (internationaal) & opmaat naar nieuwe voorstellingen door toegezegde samenwerking met CODARTS en Koninklijk Conservatorium Den Haag zo groot als de tribe plus geinspireerden en 80 musici in conservatorium-orkest 1250+

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Zonder vernieuwing is het een aflopende zaak wat betreft het voortzetten van de rijke Fanfare-traditie. De Sound Trip is het vliegwiel wat nodig is om nieuwe wegen te bewandelen en om de mogelijkheden van Fanfare voor de 21ste eeuw te verkennen. Dit raakt de gehele Fanfare-traditie en dus niet alleen CMH.

Het traditionele Fanfareorkest dient (nieuwe) bezoekers en disciplines mee te nemen om samen met hen een interactieve wijze van muziek maken, repeteren, leren, luisteren, beleven en delen te realiseren, waarbij eenieder zelf kan bepalen welk onderdeel hij/zij kiest en daarmee zijn leven en leefomgeving verrijkt. Het blijkt immers heel lastig om jonge mensen voor Fanfare te boeien en te binden, zoals het tot nu toe altijd is gegaan. Als deze nieuwe benadering lukt, wordt er een goed, nee fantastisch alternatief geboden op de huidige fanfare.

Met dit project willen wij de volgende vragen beantwoorden:

Hoe verbinden wij de mogelijkheden van de 21ste eeuw aan onze waardevolle Fanfare-traditie?

Hoe genereren wij nieuw publiek en binden die aan de CMH?

Hoe kunnen we bouwen aan een zelfstandig product – toekomst gericht – èn subsidie onafhankelijk?

Hoe kunnen we het repertoire vernieuwen?

Hoe kunnen we concerten niet verlieslijdend laten zijn?

En hoe kunnen we 600 (betalende) bezoekers jonger dan 40 jaar aan ons binden?

Tal van partijen reageren enthousiast op de activiteiten van Sound Trip World en dat groeit elke dag… Recentelijk is Carlo Balemans uitgenodigd door het wereldwijde platform van inspirators voor een TEDx TALK

 

Begroting: 

Inmiddels hebben wij de volgende financiële toezeggingen: 8000 euro van het VSB fonds, 5250 euro van het Prins Bernard Cultuur fonds (zowel Overijssel als Gelderland waaronder het Cultuurfonds Hattem). Ook hebben we ons project aangemeld voor de KNMO-award 2019, waar naast de eer een geldprijs verdiend kan worden.

Zwolse theaters levert een financiële bijdrage, evenals het CMH en het projectkoor. 

Het aangevraagde bedrag van het FCP willen we vooral gebruiken om de kosten van de inzet van de Sound Trip Community en de producer af te dekken. (posten 9, 10 en 11 aan de uitgaven kant van de begroting)

We zijn er nog niet, maar de toezeggingen en reacties geven ons veel vertrouwen dat we iets unieks in huis hebben waar het verschil mee gemaakt kan worden!

De Sound Trip World is een open community geworden,(dit in tegenstelling tot de aanvraag van vorig jaar), waardoor toetreding zo laagdrempelig mogelijk gemaakt wordt. 

Locatie(s): 
Theater De Spiegel Zwolle
CMH gebouw, Hattem
Scholen Hattem en Zwolle
Online, dus vanuit elke mogelijke plek
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De aanvraag geeft zicht op de ambities die jullie hebben om rondom het initiatief van Carlo Balemans een duurzaam platform te creëren ten behoeve van de doorontwikkeling van de fanfare-muziek. De aanvraag borduurt voort op eerdere ervaringen en het is helder dat jullie ernaar streven van betekenis te zijn voor dit deel van de muzieksector. Over de aansluiting van jullie aanvraag ten aanzien van de doelstelling van Jij maakt het mee ben ik echter kritisch. Dit komt wellicht door de uitgebreide aanvraag waarin je veel verschillende onderdelen en doelen bespreekt, waardoor het zijn focus verliest.

In het plan is bijvoorbeeld maar beknopt toegelicht hoe je met de gepresenteerde vorm de aansluiting zoekt bij de verschillende doelgroepen: hoe je ze vindt en hoe je hen gedurende het creatieve maakproces begeleidt. Jullie benoemen partners en professionals, en gaan uitgebreid in op de rol van Carlo Balemans, maar je beschrijft niet hoe het proces is ingericht. We hadden graag gezien dat meer was toegelicht over de uitdagende werkvormen die worden toegepast om de uitwisseling tussen de deelnemers gedurende de wekelijkse sessies te stimuleren, en te komen van experiment tot voorstelling. Ook over de mogelijkheden om andere fanfareorkesten op termijn profijt te laten hebben van dit project ga je niet in. De duurzame verbinding die je voor de vrijetijdsbeoefenaars tot stand wilt brengen overtuigd daarom nog te weinig ten aanzien van het doel van dit platform.

Kortom, ik heb zeker oog voor de potentie van het plan, maar ik zou jullie willen adviseren om bij een nieuwe aanvraag op JMHM vooral de cocreatie-onderdelen als uitgangspunt van de aanvraag te nemen en concreter in te gaan op de wijze waarop je uitdagende en duurzame verbindingen voor de amateurs legt gedurende het creatieve proces.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Interactive Sound Symphony willen jullie vernieuwing brengen in de Fanfare traditie, want “Zonder vernieuwing is het een aflopende zaak wat betreft het voortzetten van de rijke Fanfare-traditie. De Sound Trip is het vliegwiel wat nodig is om nieuwe wegen te bewandelen en om de mogelijkheden van Fanfare voor de 21ste eeuw te verkennen. Dit raakt de gehele Fanfare-traditie en dus niet alleen CMH.” Uit je plan blijkt echter niet hoe jullie dat gaan bereiken. Nergens heb je het over andere fanfares, en hoe die kunnen profiteren van jullie project. De focus is op CMH zelf en de samenwerking met het project van Carlo Balemans. Dat maakt dat jullie plan erg naar binnen gericht overkomt, terwijl jullie zeggen juist naar buiten te kijken. En waar jullie wel naar buiten kijken – Een elektro folk zangeres uit Oekraïne, een jazz componist uit Barcelona – gaat het helemaal niet over Fanfare. Dat maakt jullie aanvraag te diffuus, waardoor juist op jullie belangrijkste doelstellingen geen zicht is. Hierdoor sluit jullie project onvoldoende aan bij Jij Maakt Het Mee

afbeelding van Daphne Brouwer

Alexander, hieronder tref je de uitlag van Carlo zelf aan. Zal ik dit verwerken in de aanvraag?

Wat is Sound Trip

Sound Trip maakt muziek/geluidsvoorstellingen. Muziek is niet onderverdeeld in “klassiek”, “pop” of welk hokje dan ook. Alle achtergronden, stijlen, leeftijden door elkaar. We maken gebruik van modulaire composities, zodat iedereen korte fragmentjes speelt die bij zijn niveau past.

Iedereen weet wat hij moet spelen, maar niet wanneer. Hierin zit het comfort voor de muzikant en tegelijk de uitdaging.

Sound Trip wordt georganiseerd vanuit de moederorganisatie Sound Trip World. Uitgangsprincipe is het makers proces. Wat gaan we spelen, met wie, waar. Al deze componenten tezamen maken de voorstelling.

Om de meer klassiek gerichte muziekwereld te kunnen voorzien van inspirerende mensen met een makers profiel hebben wij Sound Trip Tribe in het leven geroepen. Een platform voor creatieve bemoeials. Dit dient om de “reproducerende” klassieke muziekwereld mee te nemen in het spannende proces van “maken”.

Sound Trip World onderneemt veel initiatieven om mensen aan hun “Tribe” te binden, zowel nationaal als internationaal. In 2018-2019 worden door artistiek leider Carlo Balemans alle werelddelen bezocht om artiesten en universiteiten te ontmoeten op zoek naar inspirerende makers.

Nationaal staat vanaf volgend seizoen de makers gedachte van Sound Trip centraal voor de dirigenten opleiding aan Codarts Rotterdam waar Carlo Balemans Hoofdvakdocent Blaasorkestdirectie is . Aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag werkt hij met de 2de jaars componistenklas aan zijn manier van werken.

Hoeveel mensen nemen er aan deel

Dit is heel wisselend, afhankelijk van lopende projecten. Afgelopen jaren hebben we gewerkt voor het o.a. Oranjewoud Festival, Het Gelders Orkest, Nederlands Blazers Ensemble, Conny Janssen Danst, in combinatie met grote groepen amateur musici. Om een makersprofiel te lanceren in een klassieke wereld is durf en uithoudingsvermogen nodig. Wij kunnen met grote groepen werken. De grootste groep was tot nu toe 400 muzikanten in één voorstelling. Daarnaast wordt Sound Trip World ook op beleidsniveau uitgenodigd ter inspiratie. Zo waren wij betrokken bij KUO Next in Amsterdam en CMK LAB Muziekrevolutie voor de Provincie Gelderland.

Hoeveel mensen nemen er aan deel: niet concreet te zeggen maar in de afgelopen jaren hebben we veel mensen bereikt en langzaamaan gaan ook beleidsmakers zien dat Sound Trip World een visie en werkwijze heeft met toekomst.

In welke behoefte voorziet het

Om kort en bondig te zijn zal ik de focus leggen op de blaasmuziek. Deze wereld is van oorsprong volkskunst. Een zeer succesvolle vorm van Community Arts. In de loop der jaren is er een format ontwikkelt van composities die uitdagend zijn in technische moeilijkheidsgraad maar niet aansluiten bij de gemeenschappen waar de blaasorkesten in thuishoren. Gevolg, moeilijke muziek, weinig publiek, slechte aansluiting bij jongeren. De uitvoeringspraktijk is 100% gericht op reproduceren. Jongeren van nu zijn door de digitale mogelijkheden veel beter in staat om te “maken“. Ook zijn zij minder gericht op jarenlang studeren op een instrument om er goed in te worden. Voordat ze dat proces aangaan zul je ze moeten motiveren, aan je binden.

De huidige uitvoeringspraktijk voldoet prima voor een bepaalde groep orkesten. Behoor je daar niet bij dan heb je pech, er is geen alternatief. Een heel boeiend alternatief is gebruik maken van wat jouw omgeving te bieden heeft. Dan ga je samen je voorstelling maken. Hierin is binnen deze wereld geen know how. Sound Trip World voorziet hierin.

Wat is het effect op de deelnemers

Sound Trip World laat artiesten die niet uit de wereld van de blaasmuziek komen naar deze orkesten kijken met de vraag: Wat kan jij hiermee? De verrassende uitkomst is dat eigenlijk iedereen ongelofelijk enthousiast is over de mogelijkheden van zo’n orkest en tegelijkertijd ongelofelijk verbaast is hoe eenzijdig deze orkesten gebruikt worden.

Deze artiesten zijn actief aanwezig op repetities, praten met de leden van de orkesten, delen hun inzichten en gaan het gesprek aan. Leden worden zo heel organisch geconfronteerd met “een ander inzicht” en tegelijkertijd gaan we er ook nog iets mee doen.

Concreet voor dit project. De CMH komt in aanraking met:

Kaori Neus, jazz componist uit Barcelona

Kate Orange, electro folk singer uit Oekraïne (deelnemer Eurovisie Songfestival)

Natalia Kharetskaya, pop/jazz componist uit Letland

Dutch Dance Artistry; hiphop dansgroep van choreograaf Roy Jonathans. Zij werken voor NIKE commercials en hebben meegewerkt aan de openingsact van de Olympische Spelen in RIO.

Geloof mij, dit heeft effect op de deelnemers. Een totaal ander startprincipe. Maken ipv Reproduceren. Met goede mensen. Onhaalbaar voor een orkest als de CMH zonder het netwerk van Sound Trip World.

Na dit concert gaat het Symphonisch Blaasorkest van Codarts en Koninklijk Conservatorium de uitdaging aan met Sound Trip World in de Doelen Rotterdam, Schönbergzaal in Den Haag en Tivoli Utrecht. Maart 2020.

afbeelding van Daphne Brouwer

Hallo Alexander,

Ik snap dat het plan lastig te doorgronden is, maar dat verandert meteen als je Carlo Balemans hebt gesproken. Is het mogelijk dat jij even kort telefonisch overleg met hem voert, zodat hij en jij exact de vinger kunnen leggen op het deel wat nu blijkbaar nog niet goed genoeg uit de verf komt? Hij vertrekt zeer spoedig naar Hong Kong voor de Sound Trip World, dit zal allemaal ook extra exposure voor de Sound Trip betekenen en een kruisbestuiving tot stand brengen wat duurzaam fanfare kan ondersteunen te blenden met alle vormen van audio, dans muziek en beeld. Kortom, erg prestigieus maar zeker niet tè met Carlo Balemans aan je verbonden. Als het CMH de kans niet grijpt op deze wijze met de Sound Trip samen te werken, dan zijn er legio andere partijen die juist hierop zitten te wachten. En als het project uiteindelijk voorbij is, is het bewijs geleverd voor andere Fanfares, dat aanpassen aan de 21ste eeuw haalbaar is en ook voor hen binnen handbereik ligt. Het proces is niet alleen van binnen uit naar buiten, maar de (internationale) wereld kennis laten maken met fanfare en deze rijkdom met hen te delen zal ook nieuwe wegen aanboren.

Je hebt mijn mailadres, zodoende kan ik je het telefoonnummer van Carlo doen toekomen. Groet

Daphne Brouwer

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Thoby en Daphne,

Ik zoek in jullie plan nog steeds naar aansluiting bij Jij Maakt Het Mee. Het plan is erg diffuus, dat maakt dat soms lastig te doorgronden. Zo komen alle activiteiten die jullie rond de scholen organiseren niet in aanmerlking voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee, dit is een regeling voor actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. 
Wat ik goed vind aan jullie plan, is dat jullie nadenken over de toekomst van de Fanfare-traditie en daar met veel energie mee bezig zijn. Ik krijg alleen mijn vinger niet achter de Sound Trip.

Dat is belangrijk, want dit is echt het gedeelte van het plan dat eventueel in aanmerking komt voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee. De eerste helft van het concert zelf niet per sé, want hoe leuk het werken met koptelefoons met solisten ook is, voor mij blijft dat flauw gezegd een toffe gimmick voor het publiek, waar de deelnemers weinig van zullen meekrijgen.

Dus: kan je me kort en helder uitleggen wat Sound Trip precies is, hoeveel mensen eraan deelnemen, in welke behoefte het voorziet en wat de effecten zijn op de deelnemers van het project? Daarbij zoek ik meer naar de ervaringen in het totale project, dan van dat ene concert. 

afbeelding van Thoby Liefers

Beste Alexander,

De tabel is aangepast voor de te organiseren activiteiten binnen dit project.

afbeelding van Daphne Brouwer

Hallo Danielle,

In de begroting die we dit jaar hebben ingediend staat geen post meer van lidmaatschappen, het is een open community geworden, idd met als doel de deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken!

 

afbeelding van Daphne Brouwer

Hallo Alexander,

We vinden het lastig om in te schatten wat we hier precies kwijt kunnen.

Is het beter om de tabel in te vullen met:

1) alle geplande repetities

2) uiteraard de concertdag zelf

3) de bezoeken aan de scholen met de actieve programma's?

Met andere woorden, alle activiteiten waar we naar buiten toe treden met de Interactive Sound Symphony tot en met de uiteindelijke concertdag?

afbeelding van Thoby Liefers

Gaan we doen. Dank voor de aansturing.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Daphne en Thoby,

De tabel 'Bereik' is bedoeld om aan te geven welke activiteiten jullie organiseren en wie daaraan meedoen. Het is geen marketingtabel. Zou je die tabel opnieuw willen invullen?

afbeelding van Thoby Liefers

De marketing tabel is nu ingevuld. Benieuwd of dit de verwachte opzet en inhoud is.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

De vernieuwde projectomschrijving maakt duidelijker wat de bedoeling is, dank daarvoor. Ik richt me nu op het onderdeel Sound Trip Community en dan met name de werving van leden. Is de Sound Trip Tribe te vergelijken met The Huddle www.thehuddle.nl ?

In de begroting staat er een uitgavenpost Free lidmaatschappen, is dat bedoeld voor de 100 projectkoorleden? Wat betaal je om online lid te worden van een Tribe (toch geen €41,03 per persoon verwacht ik)? Mijn tip is om het instaptarief laag te houden en daarmee mensen over de streep te trekken om lid te worden. Eenmaal binnen en actief is de drempel om extra te betalen voor meer diensten en opties minder groot.

afbeelding van Thoby Liefers

Verbinding zoeken en laten zien dat jongeren serieus genomen worden. Maar ook dat de traditionele fanfarewereld openstaat voor nieuwe richtingen. Daarom een podium voor hen waar zij hun muzikaal ei kwijt kunnen. Via film, muziek en gesproken woord. Dit project voegt hun inbreng en wereld samen in een muzikale beleving. Spannend maar ook mooi om dit op te pakken. Niet alleen naar te luisteren maar ook om zelf mee te doen. Of je nu veel of weinig muzikale achtergrond hebt; het gaat om gevoel en wat hen bezighoudt. En inderdaad hoe hou je ze vast als ze dit mee hebben gemaakt. Inbreng via de site van sound trip. En daarna via de site van ons fanfareorkest CMH in een eigen tribe? Wij nieuwsgierig naar hen; zij hopelijk nieuwsgierig naar ons en de mogelijkheden die we samen hebben. Het mag hier niet eindigen en kan alle kanten opgaan. Scholen worden nu al benaderd om hen de richting en mogelijkheden te laten zien. Eerst de Queen Symphony en daarna het vrije deel. Dan komt alles al samen. 

afbeelding van Cathelijn Veltkamp

Ik denk dat het niet alleen belangrijk is om te proberen zoveel mogelijk mensen naar concerten te trekken. Er is zoveel te doen dat je je moet onderscheiden. Maar het is ook belangrijk dat mensen blijven komen. Het project trekt op zich al een breed publiek aan. Het is een hartstikke tof project. Maar de grote vraag voor mij is, hoe houd je ze vast en zorg je ervoor hoe ze een volgende keer weer komen? En hoe pak je dat aan qua PR? 

afbeelding van Daphne Brouwer

Hartelijk dank voor jullie tips Alexander en Daniëlle. Ik denk dat de aanvraag nu al een stuk beter is geworden. We zoeken nog een paar zaken uit en die leveren we spoedig aan!

Pagina's