menu denk mee beslis mee maak mee

Ik teken voor je

Ouderen en mensen uit de wijk tekenen samen...

Stichting De Zijderups
30 september 2017 tot 30 september 2018
tekenen en schilderen
kinderen, ouderen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Einde en doorgang

Door Hein Walter op do 27 dec

We zijn bijna aan het eind van het project. We hebben 52 donderdagen met een groep mensen getekend. Soms was de groep groter en soms was de groep...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Ik teken voor je

Ouderen en mensen uit de wijk tekenen samen voor mensen in de wijk die het moeilijk hebben.

afbeelding van Hein Walter

Ingediend door:

Hein Walter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik ben op zoek naar zorginstellingen in andere gemeentes dan Almere, om te kijken of we dit concept ook daar kunnen ontwikkelen. Mijn visioen en ambitie is dat er ook in andere zorginstellingen zorgkunstenaars aan het werk gaan .

Wat ga je doen?: 

Het Zorgatelier van zorgkunstenaar Hein Walter wordt elke maandagmorgen opengesteld voor mensen in Archipel en mensen in de wijk Literatuurwijk (waar Archipel staat). Elke maandagmorgen (een jaar lang) wordt er van 9 tot 13.00 uur getekend. Er wordt getekend op A5 formaat. 
Bewoners van Archipel doen mee (PG en somatiek) en ook mensen uit de buurt zijn welkom. Er is in het zorgatelier ruimte voor 20 à 25 mensen. Ze krijgen koffie en het is er gezellig. Als het een succes wordt, dan is er nog een extra ruimte in Archipel waar nog eens 30 mensen kunnen tekenen.
We werken samen met het Wijkteam van Almere Literatuurwijk.
Zij krijgen wekelijks zo'n tien nieuwe aanmeldingen van mensen met een hulpvraag. Dat zijn mensen die eenzaam zijn, ouderen die thuis wonen en licht dementerend zijn, mensen in de schuldhulpverlening, mensen zonder werk, nieuwe Nederlanders met een taalachterstand, kortom, mensen met uiteenlopende hulpvragen.
Wekelijks wordt er op het zorgatelier getekend en alle tekeningen die goed genoeg zijn, die worden verstuurd (met tekst op de achterkant) naar de mensen die het Wijkteam selecteert.
Bij de tekening die wordt opgestuurd zit ook een folder. In de folder staat de uitleg over het project (in verschillende vertalingen) en ook de uitnodiging om ook te komen tekenen voor anderen. Het idee is dat mensen die de kaart ontvangen zelf (na één ontvangen kaart of na enkele ontvangen kaarten) de stap nemen om ook te komen tekenen voor iemand anders. Het mooie daarbij is dat iemand op dat moment zichzelf helpt, want hij/zij doet dan mee en komt onder de mensen. 
De verstuurde tekeningen worden alemaal gefotografeerd en op de website van De Zijderups geplaatst (www.dezijderups.nl). Dan zal duidelijk worden dat de tekeningen allemaal hun eigen schoonheid en kwaliteit hebben. Er wordt geen tekenles gegeven, maar er worden wel aanwijzingen gegeven en opdrachten gegeven over het tekenen. De kwaliteit van de tekeningen is namelijk wel een punt van aandacht. 
We hebben ook een goede samenwerkingsband opgebouwd met Basisschool De Omnibus - tegenover Archipel. Wekelijks komen er twee kinderen van Omnibus ook meetekenenen (een klein uurtje). Juist de verschillende groepen en achtergronden maken het project sterk.

Mensen die dementeren vinden snel een eigen manier van tekenen. De stijl wordt snel herkenbaar. Daarbij zit er snel concentratie in de tekening - bij goede begeleiding. Het is voor de dementerende ouderen mooi dat hun tekeningen worden gebruikt om andere mensen te helpen. Dat maakt dat zij weer zinvol bezig zijn en betekenis hebben voor de samenleving.

Elke maandag om 12.00 uur wordt er brood en beleg op tafel gezet. Dan wordt er samen gegeten met de mensen die er zijn.

Het goede van dit project is dat er verschillende groepen met elkaar samenwerken, samen tekenen. Ze leren elkaar op een natuurlijke en ongedwongen manier kennen.
Er is een betaalde kracht - Hein Walter, de zorgkunstenaar. Daarnaast zijn er wekelijk drie vrijwilligers. Zij helpen met de bewoners van PG halen (sommigen zittten in rolstoelen) en helpen met koffie en ontvangst. We beginnen met een vaste groep van drie vrijwilligers (ook uit de wijk), maar dat kan in de loop van de tijd een varierende groep worden.
De deelnemers kunnen gratis meedoen - koffie, thee, koekjes, materiaal, eten...alles is gratis.

De schoonheid van dit project schuilt in de eenvoud. Dit project kan heel eenvoudig op andere locaties worden overgenomen. Je hebt een ruimte nodig, een leidinggevende (zorg)kunstenaar en samenwerking tussen ouderencentrum, wijkteam en liefst ook een school.

 

Hoe ga je te werk?: 

Elke maandagmorgen is het zorgatelier open. Het is dan open Huis! (Ook in de vakantieperiodes, met als uitzondering de feestdagen die op maandag vallen, zoals Tweede Kerstdag; mocht Hein een keer ziek zijn of op vakantie, dan neemt een collega zorgkunstenaar het werk betaald over.)
Iedereen is welkom: bewoners van Archipel, bewoners van de gesloten afdeling, familie, mensen uit de buurt. En de opzet is voor iedereen duidelijk. Er wordt getekend!
Er wordt getekend op A5 formaat, het papierformaat dat in een A5-envelop kan worden verstuurd. Aan het eind van de ochtend worden de tekeningen in een envelop gedaan, er wordt een postzegel op geplakt en verstuurd.
De tekeningen worden verstuurd naar de adressen die we van het Wijkteam hebben gekregen, van mensen die zich bij het wijkteam hebben aangemeld en waarvan we mogen aannemen dat ze een kaartje waarderen en de aandacht nodig hebben.
In de envelop zit niet alleen de tekening! Er zit ook een kaart bij waarin het project is omschreven. Dat kaartje is in feite een uitnodiging om óók naar het Zorgatelier te komen en te gaan tekenen voor iemand anders, of alleen om te bedanken voor de kaart. Als die persoon dan komt, verandert zijn of haar rol van hulpvrager naar hulpgever, ook als hij alleen maar kokmt koffiedrinken.
Het zorgatelier krijgt een beetje de betekenis van een buurthuis, met dat verschil dat het een atelier is van een kunstenaar dat verbonden is aan het huis is van dementerende ouderen.
Het mes snijdt aan verschillende kanten: de dementerende ouderen ontmoeten anderen en ze zijn weer onderdeel van de samenleving, mensen in de wijk die het moeilijk hebben, krijgen de kans om weer mee te doen en mensen te ontmoeten en Archipel krijgt zo de aard van een activiteitencentrum in plaats van een bewaarplaats voor ouderen.

A5 formaat en materiaal
Er wordt getekend op A5 formaat 200 grams papier. We laten bij de firma Van der Linde, groothandel voor tekenmaterialen, papier snijden op dat formaat.
Er wordt getekend met o.a. professioneel pastelkrijt. Dat is duur, rond de € 45,- per doosje, maar het werkt heel goed en de kleuren worden mooi, want ze zijn heel goed te mengen
Er zijn natuurlijk ook andere materialen, potloden, kleurpotloden, houtskool, inkt. Daarnaast kunnen er ook collages worden gemaakt. Er is in principe ook verf beschikbaar, maar het nadeel van verf is dat het papier gaat uitzetten door water en dan gaat bobbelen als het opdroogt. Dat is niet mooi voor een kaart die je wil versturen.

Hulp geven is hulp krijgen – eigen kracht
Het bijzondere van iets doen voor anderen, in dit geval dus tekenen, is makkelijker voor iemand met een zorgvraag dan zelf hulp ontvangen. Het bijzondere is dat ze voor iets voor iemand gaan doen en daarmee in feite zichzelf helpen. Er wordt heel vaak gesproken over mensen in hun eigen kracht zetten – dat is precies wat er bij dit project gebeurt, mensen komen uit hun isolement met het idee dat ze voor iemand anders iets gaan doen en worden er zelf sterker van en komen in contact met anderen. En voor de mensen die zich ontwikkelen, meer gaan durven, daar kunnen we extra activiteiten voor ontwikkelen. Daar hebben we al ideeën voor (koppels die wekelijks samen gaan tekenen en gaan werken voor een expositie) – daar zullen we t.z.t. een vervolgprojectplan voor schrijven.

Publiciteit en Huis aan huis
Om bekendheid te geven in de buurt zullen we bij de start persberichten sturen en ook mensen mailen die we kennen in Literatuurwijk. Ook op Facebook zullen we berichten plaatsen. Maar daar bereiken we waarschijnlijk niet de mensen me die moeilijk te bereiken zijn. Om ook hen te informeren, zullen we een kaart over het project laten drukken en die huis-aan-huis in de brievenbus doen. We zullen er verschillende vertalingen bij geven (Turks, Engels, Arabisch).

Zorgatelier
Het zorgatelier van zorgkunstenaar Hein Walter is een ruimte van 40 vierkante meter. Er staan werktafels en het is ingericht om met 12 mensen tegelijk aan het werk te zijn. Mochten er per keer meer mensen komen, en dat is reëel, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid: er is een grote ruimte naast het zorgatelier die we dan kunnen gebruiken. Daar kunnen nog eens 30 mensen werken. We verwachten dat mensen niet de hele morgen komen tekenen, maar een uur/anderhalf uur, en dat er een beetje een doorstroom is. Er is een keuken in het zorgatelier en iedereen die komt, wordt koffie en tijd aangeboden, en altijd met een koekje.

Lunch
We zullen dat niet op de folder zetten, maar de mensen die regelmatig komen, die weten het: om twaalf uur zetten we brood en beleg op tafel en kunnen we samen eten.

Vrijwilligers
Hein Walter wordt bij dit project als zorgkunstenaar betaald. Hij is de vaste kracht en hij leidt het project. Daarnaast gaan we zoeken naar twee of drie mensen die op vrijwillige basis willen helpen. Ze kunnen helpen met thee en koffie en de lunch en met het ophalen en brengen van bewoners vanaf en naar de gesloten afdeling. Maar liever nog hebben we een team van vrijwilligers, die op toerbeurt kunnen helpen.
Dat zoeken naar vrijwiliggers loopt via Zorggroep Almere. En ook via de connectie met het buurthuis Het Boegbeeld (aan het zelfde plein als Archipel), waar de Werkfabriek werkzaam is: dat is een initiatief van de gemeente om werkelozen structuur te bieden en te helpen aan een betere positie op de sollicitatiemarkt. Zij kunnen binnen het project 'Ik teken voor je' werkervaring opdoen als vrijwilliger.

Documenteren
De kaarten die worden gemaakt, moeten volwaardige tekeningen zijn. We hebben natuurlijk niet te maken met kunstenaars, maar de tekeningen moeten voldoende kwaliteit hebben en voldoende eigen zijn. We weten uit ervaring dat er mooie en bijzondere tekeningen gemaakt worden, als mensen zich veilig voelen om vrijuit te tekenen en tegelijk ook leiding voelen en aanwijzingen krijgen. Alle tekeningen die verstuurd worden, fotograferen we eerst. We zetten alle verstuurde tekeningen op een pagina van www.dezijderups.nl. Daarmee documenteren we het project en we kunnen laten zien dat er kwaliteit gemaakt wordt. We kunnen de tekeningen ook goed gebruiken voor publiciteit.

Tijdpad
We starten als we de financiering rond hebben. We richten ons op een start in september/oktober. Het project loopt vervolgens een jaar vanaf het moment dat we zijn begonnen.

Publiciteit

We hebben verschillende kanalen voor publiciteit.
- Tweewekelijkse nieuwsbrief van stichting De Zijderups waarin we korte berichten plaatsen over zorgkunstprojecten.
- De Zijderups: een gedrukt kwartaaltijdschrift dat zich richt op zorgkunst. We publiceren het tijdschrift (20 pagina’s) vanuit stichting De Zijderups. Hierin hebben we meer om dieper over zorgkunstprojecten te schrijven. Het tijdschrift heeft nog maar een kleine oplage (50), maar we richten ons op groei. Sommige artikelen plaatsen we op Facebook.
- NED7: Hein Walter is een van de schrijvers die met regelmaat artikelen plaatst op deze website voor vitale ouderen.
- Zorggroep Almere heeft een eigen communicatiekanaal – alleen voor medewerkers: Intranet. Daarop kunnen we af en toe een persbericht plaatsen.
- Woonzorgcentrum Archipel maakt elk kwartaal een nieuwsbrief voor medewerkers en bewoners. Ook daar zullen we over het project berichten.
- Persberichten naar de Almeerse kranten en Omroep Flevoland.
- Achtergrond artikelen naar tijdschriften.

 

Met wie werk je samen?: 

Partners: Wijkteam, Archipel, De Omnibus.
Bij dit project werken we samen met drie andere partijen: het Wijkteam Literatuurwijk, Woonzorgcentrum Archipel en basisschool De Omnibus.
Het Wijkteam houdt kantoor schuin aan de overkant van de straat, in het gebouw waar ook De Omnibus haar schoollokalen heeft. Dit is de eerste keer dat we met het wijkteam samenwerken. Het wijkteam geeft natuurlijk niet zomaar namen van kwetsbare mensen, maar omdat het zorgatelier bekend is en we ook al samenwerken met Woonzorgcentrum Archipel, is dat geen probleem. Wel hebben we te maken met de wet op de privacy. Dat lossen we op door alle ansichtkaarten die klaar zijn, te geven aan het Wijkteam. Zij schrijven de adressen op de enveloppen. We krijgen wel van te voren de voornamen van mensen, zodat we de tekst op de kaart persoonlijk kunnen maken.
Het kan zijn dat het Wijkteam in een enkel geval eerst contact opneemt met de zorgvrager met de vraag of hij of zij akkoord gaat met het krijgen van een ansichtkaart.

We zijn binnen deze samenwerking een min of meer reguliere en bekende zorgaanbieder. Zij zijn heel blij met deze samenwerking, want nu kunnen ze veel meer aanbieden en mensen bereiken dan ze alleen kunnen doen.
Ze krijgen wekelijks zo’n tien nieuwe aanmeldingen – meer dan ze aan kunnen.
En natuurlijk werken we ook samen met Woonzorgcentrum Archipel. We halen mensen op van de gesloten afdeling om mee te tekenen en ook mensen van de aanleunwoningen worden geïnformeerd en zijn welkom.
We richten ons allereerst op de mensen met een zorgvraag, maar we zullen niemand weigeren. Bijvoorbeeld mensen met een armoedeprobleem, die te maken hebben met schuldhulpverlening, mensen met een taalachterstand, mensen die eenzaam zijn, nieuwe Nederlanders, werkelozen. Juist de combinatie van verschillende groepen werkt heel goed. Zo hebben we ook een rijk samenwerkingsverleden met basisschool De Omnibus. Af en toe zullen er twee kinderen komen, steeds andere kinderen, die komen om mee te tekenen.
Dus de mensen die komen tekenen zullen divers zijn: ouderen, dementerende ouderen, mensen die zijn aangemeld bij het wijkteam, mensen met taalproblemen, mensen die vrijwilligerswerk willen doen, jongeren.

De Omnibus helpt bij dit project op twee manieren: ze leveren wekelijks twee leerlingen om mee te tekenen.
En we kunnen het informatiekaartje meegeven aan de kinderen. Er zitten ruim 600 leerlingen op de school en die wonen praktisch allemaal in de wijk. Door het kaartje aan de kinderen te geven, krijgen we grote bekendheid.
We hebben bij het project De Toekomst een vergelijkbare actie gedaan: ook toen konden we alle leerlingen een info pakket meegeven.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het project Ik teken voor je is goed om zijn eenvoud. Daardoor zal het makkelijk door andere instellingen kunnen worden overgenomen. 

Bereik: 
       
49 tekenen met bewoners van Archipel, buurtbewoners en kinderen gemiddeld 20 tot 40 nvt
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is van belang voor de organisatie, omdat het bekendheid en verbreding geeft. We zijn begonnen met zorgkunst, in de zin dat we ons richten op kunstbeoefening door ouderen, bewoners van wonzorgcentra van Zorggroep Almere. Door dit nieuwe project richten we ons zowel op de bewoners als op de wijkbewoners. Ze komen samen en dat is heel goed voor de bewoners van Archipel, en ook heel goed voor de wijkbewoners. 
Het is heel laagdrempelig en ook de kunstbeoefening is laagdrempelig. We hebben de ervaring met bewoners van Archipel, ook de mensen met dementie, dat de lage drempel ervoor zorgt dat ze durven te beginnen. En als ze eenmaal zijn begonnen en er lol in krijgen, dan zie je dat ze steeds beter werk maken en zich steeds meer ontwikkelen. Talentontwikkeling is niet iets dat alleen voor jongeren is, maar daarvan is ook sprake bij ouderen met dementie, en ongetwijfeld ook (en die ervaring gaan we hopelijk krijgen door Ik teken voor je) bij mensen met een sociale achterstand.

Begroting: 

Kosten
Projecturen 49 maandagen, 4 uur à € 50,-,- € 9.800,-
Communicatie en publiciteit, 20 uur á € 50,- € 1.000,-
Overleguren met Wijkteam, 12 keer per jaar, € 600,-
Ontwerp kaart die wordt meegestuurd en drukwerk € 200,-
Fotografie en websitebeheer 49 x 1 uur à € 50,- € 2.450,-
Materiaal € 500,-
Koffie, thee, koek, lunch, € 25,- per maandag € 1.225,-
Porto – gemiddeld zo’n 15 ansichtkaarten per week
x € 0,78 en enveloppen € 800,-
Verslag en administratie € 500,-

Totaal € 17.075,-


We hebben al een toezegging gekregen van de gemeente Almere, alhoewel dat maar een klein deel is van de gehele begroting: 1500 euro .
Van de andere subsidienten hebben we nog geen bericht. We hebben een aanvraag gestuurd naar Fonds Sluyterman Van Loo, het Marie Schippersfonds en het Cultuurfonds Almere.
We hebben ook een aanvraag bij het VSBFonds gedaan, die is helaas afgewezen. Daardoor hebben we gedacht iets meer aan te vragen bij 'Jij maakt het mee' dan we aanvankelijk van plan waren.

Locatie(s): 
Woonzorgcentrum Archipel, Almere, in het zorgatelier
almere

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 117 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het project ‘Ik teken voor je’ is gericht op een brede en toch specifieke doelgroep: mensen die op een bepaalde manier (geneigd zijn) geïsoleerd (te) raken. Of dit nu komt door ouderdom, economische omstandigheden of immigratie, bij De Zijderups komen ze samen. Door te tekenen, en in het bijzonder samen en voor de ander te tekenen, wordt zowel de kunstbeoefening als de sociale cohesie voldoende bevordert. De terugkerende wekelijkse afspraak biedt de deelnemers een vast moment en daarmee ritme en stabiliteit. Een kritisch aandachtspunt daarbij is wel de grote afhankelijkheid van één kunstenaar die begeleidt; het betrekken van een bredere poule kunstenaars zou hier dan ook een ontwikkelpunt kunnen zijn. De relatie met het wijkteam alsook de flyerverspreiding in verschillende talen geeft vertrouwen voor het bereik van de doelgroep en de afstemming van het project op hun behoeften en mogelijkheden. Het contact met de basisschool zorgt naar verwachting voor een extra interactielaag, ook tussen verschillende leeftijden en generaties. De samenwerking, in al zijn eenvoud zoals jullie zelf aangeven, valt dan ook te waarderen en kan als voorbeeld dienen voor andere wijken en steden. En dat alles met een bescheiden financiële impuls.

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met een origineel en toch eenvoudig concept brengt de Zijderups dementerende ouderen, het wijkteam, wijkbewoners met een hulpvraag en de tegenoverliggende basisschool samen. Door samen te tekenen krijgen al deze werelden de kans elkaar te ontmoeten. De ouderen waar het project mee start worden uitgedaagd om iets te maken voor een buurtbewoner; een mooie kaart met uitnodiging om mee te komen tekenen. Daarmee spreek je de deelnemers aan op hun kwaliteiten en hun belangrijke rol in de samenleving. Als kanttekening heb ik daarbij wel dat het proces tijdens de tekenbijeenkomst sterker uitgewerkt zou kunnen worden.  

Het contact met het wijkteam zorgt ervoor dat het tekenproject door het jaar heen in contact blijft staan met wat er speelt in de wijk. Zo wordt met een relatief bescheiden subsidiebudget een sterke impakt gerealiseerd; op de bewoners van de zorginstelling en op de ontvangers van de persoonlijke kaart. Natuurlijk moet nog blijken of mensen de stap naar de tekenles ook daadwerkelijk kunnen en/of durven maken. Maar als deze pilot straks een succes blijkt, heb je volgens mij een simpel en sterk concept in handen dat ook op andere plekken van waarde kan zijn.

afbeelding van Hein Walter

Dit project is in die zin een stap verder dan mijn reguliere werk, dat het werk meer in de samenleving staat. Mijn 'normale ' werk blijft meer binnenskamers. Ik exposeer het werk wel en ik laat het ook op Facebook zien, maar daar weten de bewoners meestal niks van. Bij het project Ik teken voor je is het voelbaar en zichtbaar dat ze in de samenleving staan. Op twee manieren: 1: ze werken samen met mensen uit de wijk; 2: de tekeningen die ze maken hebben een doel, namelijk om te sturen naar mensen die het moeilijk hebben. Daardoor voelen ze zich weer deel van de maatschappij. En als er dan mensen komen om te bedanken voor de tekening die ze hebben gestuurd, dan is dat op dat moment een topervaring.

Mensen die lijden aan dementie hebben te maken met een zwakker wordend geheugen. De dingen die in het nu gebeuren hebben daarentegen op het moment dat ze gebeuren grote impact. Een ontmoeting met iemand uit de maatschappij die oprecht is, die wordt werkelijk gevoeld.

De talentontwikkeling, ja dat is moeilijk in woorden uit te drukken. Als ik je tekeningen laat zien, dan zie je het meteen.
Het heeft ermee te maken dat iedereen zijn of haar eigen natuurlijke tekenmanier kan vinden. Mensen met dementie vinden die eerder dan mensen die hun verstandelijke vermogens ten volle kunnen gebruiken. Die worden eigenlijk eerder geremd door hun verstandelijke vermogens dan dat ze ermee geholpen zijn.
Mensen met dementie vinden (als ze de drempel over gaan om te gaan tekenen) hun natuurlijke tekenmanier en hun tekeningen zijn heel duidelijk herkenbaar als van hen. En door het vaker te doen, worden ze er beter in en krijgen ze een oeuvre. Ze voelen zich vertrouwd met tekenen en durven daardoor steeds meer en groter en vrijer. Ze voelen zich sterker worden in het tekenen.

En ja, we zijn voortdurend bezig met het betrekken van andere culturele organisaties. Door middel van projecten, samenwerkingen (basisscholen, mddelbare scholen) en ook met persberichten en artikelen. 
Het is nog een lange weg die we moeten gaan en elk project dat we kunnen doen en waarvoor we dus financiele middelen vinden, helpt weer om weer wat meer bekendheid te krijgen.
Ook Ik teken voor je zal de zorgkunst weer meer bekendheid geven. Direct: in Literatuurwijk, doordat ze een kaartje in de bus krijgen en nog directer de mensen die mee gaan doen.
Indirect: door de publiciteit die het oplevert !
 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Hein,

Kan je toelichten hoe dit project zich onderscheid van jouw dagelijkse/reguliere werk met de ouderen? Jij hebt al jarenlang ervaring met tekenen met ouderen, dus ik lees graag over het innovatieve aspect van dit project. 

Daarnaast ben ik benieuwd wat je bedoeld met talentontwikkeling van de deelnemers. Hoe zorg je hiervoor? Waarin zit de artistieke ontwikkeling van de deelnemers?

Betrekken jullie ook andere culturele organisaties uit Almere bij zorgkunst, zodat er meer aandacht komt voor deze (ook) belangrijke doelgroep? 

afbeelding van Hein Walter

Modelbegroting was inderdaad leeg, blijkbaar niet goed opgeslagen. Nu dacht ik wel goed.

afbeelding van Hans Versteegh

Vanuit Wijkteam Literatuurwijk zijn we enthousiast over het plan van Hein Walter.

Naast individuele hulpverlening organiseren is een andere belangrijke taak van het wijkteam om collectieve voorzieningen te (helpen) op te starten en te stimuleren. Binnen die laatste taak valt dit voorstel.

Wij vinden het een mooie laagdrempelige manier om 1. mensen vanuit verschillende achtergronden en leefstijlen in de wijk samen te brengen en zo bij te dragen aan onderlinge samenhang en 2. is het idee om mensen die even extra ondersteuning nodig hebben te laten weten dat ze gezien worden, verrassend en positief.

Natuurlijk gaan we goed na wie daar wel / niet mee gebaat zou zijn en leveren we geen adressen aan Hein. Dat mogen we ook helemaal niet. De juiste werkwijze staat beschreven bij het kopje "Met wie werk je samen? Wij leveren alleen voornamen en geven of sturen de kaarten zelf aan de betreffende personen. Zo kunnen we toch mogelijk maken dat de tekeningen op de goede plek komen, zonder de privacy van betrokkenen te schaden.

Voor ons is dit nieuw. Omdat het zo positief kan zijn ondersteunen we dit idee van harte en willen we het mee mogelijk maken.

Hans Versteegh, Wijkteam Literatuurwijk, opbouwwerker

afbeelding van Hein Walter

Ik zag inderdaad niet dat er meer velden waren om in te vullen. Dat heb ik nu gedaan.
Verder zal ik de mensen uit het Wijkteam vragen om iets vanuit hun perspectief te schrijven.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Klopt het dat de geuploade modelbegroting leeg is? 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Hein, dit platform heeft de functie van uitwisseling t.b.v. de versterking van je project, maak daar zoveel mogelijk gebruik van: je kunt bijvoorbeeld mensen uit de omgeving en de zorginstelling vragen om hier vanuit hun perspectief te beschrijven waarom zij vinden dat het een zinvol project is en wat zij denken dat het bijdraagt, dat geeft verschillende inkijkjes. ik las je bijgestelde aanvraag nog eens door. In je eerste versie had je het over de ruimte om als uitgenodigde je verhaal te kunnen vertellen ter inspiratie van de andere bewoners, dat vond ik een interessant concept, ga je daar nog iets mee doen?

afbeelding van Hein Walter

Ja, ik denk dat ik het wel kan inlveren zo?

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Hein,

Je hebt enkel de projectomschrijving invulvakken ingevuld; sinds jullie eerste keer op het platform is jullie plan niet verder uitgewerkt. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) vind je meer tekstvakken; dit had ik ook aangegeven in mijn eerste reactie, maar ik denk dat die over het hoofd is gezien. Ook vroeg ik toen al naar meer aspecten van het project. Graag lezen we dus nog veel meer over het project; over de activiteiten, de deelnemers, de samenwerkingen, de meerwaarde en het waarom van het project voor de deelnemers en kunstbeoefening in de vrije tijd, de begroting en dergelijke. Nu is de informatie nog te summier om te beoordelen en kan hij niet toegelaten worden tot de Beslis mee fase. Nog even hard aan de slag dus?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Hein,

Lukt het met de uitwerking?

groet,

Stefanie

afbeelding van Hein Walter

Dankjewel voor je commentaar, Diane. Een goede aanvulling! Het verlaagt inderdaad op een goede manier de drempel voor ontvangers van kaarten om ze ook uit te nodigen voor alleen een kopje koffie of om te bedanken voor de kaart. Gaan we doen!
En ook de tip om nieuwkomers een kaart in de bus te doen. Ga ik uitzoeken. Weet niet zeker of dat mag, i.v.m. privacy en ik weet ook niet of het Wijkteam die gegevens wel heeft. Als het mag is dat ook zeker ene goede aanvulling.

afbeelding van Diane Frenay

Beste Hein, welkom, ik ben de coach voor je aanvraag. ik zie dat een mooie en zinvolle verbinding is gemaakt met de omgeving. Het is mooi als mensen ingaan op de uitnodiging om ook te komen tekenen, dat geeft inderdaad meer diversiteit aan de groep. Tegelijk zal het niet iedereen aanspreken, de een voetbalt liever, de ander tekent. Mijn tip is om al te kunstmatige verbindingen achterwege te laten, ieder mens is er een met eigen belangstellingssferen en behoeften.

Jullie eerste doel met een kaart is om mensen te verwelkomen en zich welkom te laten voelen in de wijk,  is natuurlijk geschikt voor iedereen!  is het een idee de drempel wat te verlagen voor hen die niet kunnen of willen tekenen maar wel behoefte hebben aan contact en gezelschap ? 

Een tip is om iedere hulpaanvraag en iedere nieuwkomer in de wijk een kaart te sturen met een verwelkoming en de uitnodiging om zijn of haar verhaal te komen vertellen, ter inspiratie van de makers van de kaarten. Waar komt iemand vandaan wat brengt hem naar Almere, waar droomt hij van? Of om kennis te komen maken met de maker van zijn kaart tijdens koffie of lunch. Dan gaan de mens en het verhaal achter de kaart een rol spelen en wordt live contact gelegd. De verhalen van de bezoeker kunnen inspiratiebron zijn voor nieuwe werk.

Het kan al genoeg zijn voor iemand om met een lichter hart het pand te verlaten, de wijk in te gaan, en zich intussen te orienteren op waar hij of zij zijn aanlsuiting wil en kan vinden. En nog eens terug te komen als de behoefte er is. Liefhebbers van kunst en cultuur en specifiek tekenen kunnen aanhaken en de vaste kern kan zich blijven wijden aan hun creatieve werk; kaarten en kunst maken om iedereen welkom te heten.

succes!

 

afbeelding van Hein Walter

Onze motivatie is gedrevenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat kunstenaars een heel belangrijke rol kunnen spelen in de zorgwereld. Dat is heel goed voor de ouderen, want zij krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Zij krijgen ook persoonlijke en intensieve aandacht. Het is ook goed voor de zorgcentra, want die komen op een goede manier in de belangstelling te staan. De projecten die zorgkunstenaars ontwikkelen krijgen positieve publiciteit. Het is ook goed voor de kunstenaars. Kunstenaars hebben de laatste tijd de kritiek gekregen dat ze met de rug naar de maatschappij staan. Met zorgkunst laten we zien dat kunstenaars wel degelijk midden in de samenleving staan en betrokken zijn.
We proberen op verschillende manieren zorgkunstprojecten te realiseren. We hebben ons de afgelopen jaren vooral gericht op de ouderen in zorgcentra. We hebben ons geconcentreerd op hun ontwikkeling. We krijgen zeker waardering voor de resultaten, maar het blijkt wel steeds de uitdaging om anderen bij deze groep te betrekken. Door dit nieuwe project 'Ik teken voor je', komt er een nieuwe dimensie, namelijk het werken met mensen in de samenleving die hulp nodig hebben.
We hebben gemerkt dat het voor ouderen, maar waarschijnlijk voor andere groepen ook, veel voldoening geeft als ze voor anderen iets moois kunnen doen. Die kans krijgen ze door dit project. En het bijzondere is dat de mensen die geholpen worden en meedoen, dat zelfde gevoel ook hebben, dat ze iets doen voor anderen.

We hebben nu meer dan vijf jaar ervaring met tekenen in de ouderenzorg - waarbij tekenen verschillende vormen kan hebben: groot, klein, samen tekenen, alleen, met krijt, met verf, inkt...
We kunnen aan de hand van voorbeelden laten zien dat mensen die lijden aan dementie makkelijk een heel eigen en onderscheidende manier van tekenen kunnen vinden. De tekeningen die ze maken zijn echt mooi! 
We exposeren de tekeningen wel en publiceren erover, maar de meeste tekeningen komen terecht in de tekenladen. Dat is zonde. Met dit project gaan we meer de wereld in en worden de tekeningen gezien!

We kiezen niet alleen tekenen. Het hangt af van de discipline van de zorgkunstenaar. Waar zij/hij zich het meest thuis in voelt, dat kan zij/hij het beste begeleiden. Dus een zorgkunstenaar die keramiste is, die kan het beste met klei werken. Zo maken we de zorgkunst heel breed.
Bij dit project 'Ik teken voor je' kiezen we voor tekenen vanwege het laagdrempelige. Daarnaast: het moet in een envelop passen.

We hebben inmiddels al aardig wat kunstenaars ervaring kunnen laten opdoen in het werken met ouderen. We leren van elkaar en natuurlijk ook door het doen. We hebben een gesloten Facebook pagina waar we berichten plaatsen over het werk en we komen regelmatig samen om te praten over onze werkwijzen.

Wat betreft de samenwerkingspartners: Zorggroep Almere/Archipel helpt bij de interne publiciteit. En ook bij het vinden van goede vrijwilligers. 
En natuurlijk bij het gebruik van de ruimtes. We hoeven geen huur te betalen.
Het Wijkteam zorgt voor de namen van mensen in de wijk. Zij geven ons wekelijks een aantal namen waarvan zij denken dat een kaart/tekening vruchtbaar kan zijn. Zij hebben contact met deze mensen en kunnen dat goed inschatten.
Zij helpen ook bij de publiciteit. Hun persberichten en hun berichten op sociale media hebben een groter bereik.
Zij gaan ook helpen bij het vinden van goede vertalers - elke tekening gaat gepaard met een flyer. Daarop staat het project uitgelegd - in verschillende talen.

Pagina's