menu denk mee beslis mee maak mee

Identitijd

Het talentontwikkelingsprogramma Identitijd ...

Stichting Beeldruimte en Kunst & Cultuur Drenthe
1 september 2017 tot 30 oktober 2018
animatie, beeldend 3D, erfgoed, film
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

prijsuitreiking Identitijd

Door Hellen Abma op di 23 okt

Op zondag 14 oktober zijn de winnaaars van het project Identitijd bekend gemaakt.
Voor Drenthe was Egbert-Jan Brink de overtuigende winnaar...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Identitijd

Het talentontwikkelingsprogramma Identitijd daagt kunstenaars en publiek uit om na te denken en te reageren op het begrip identiteit in een wereld die, nog meer dan anders, volop in beweging en verandering lijkt.

afbeelding van Hellen Abma

Ingediend door:

Hellen Abma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zetten tijdens Identitijd zwaar in op oa Social Media voor een groot en breed publieksbereik. Hoe bereiken we het publiek dat normaliter niet in aanraking komt met kunst en cultuur het beste? Zijn er organisaties die ons hierin verder kunnen adviseren?

Wat ga je doen?: 


VOOR WIE IS IDENTITIJD?
Amateurkunstenaars:
Wil je proeven aan een professionele beeldende kunst omgeving en een stap maken in je beeldende ontwikkeling?
Jongeren vanaf 16 jaar:
Vraag je je af wie je bent en hoe je dat met kunst kunt laten zien?
Professionele beeldend kunstenaars:
Zoek je verdieping en reflectie op je beeldend werk en vraag je je af hoe identiteit betrekking heeft op wat je maakt?
Publiek:
Houd je van kunst en vraag je je af hoe kunstenaars eigentijdse thema's verbinden aan hun werk?

FILM/ANIMATIE/SCHILDERIJEN/TEKENINGEN/BEELDEN/FOTO'S/INSTALLATIES

 

WAT HOUDT HET PROJECT IDENTITIJD PRECIES IN?
Identitijd is een talentontwikkelingsprogramma om beeldend kunstenaars inhoudelijk en artistiek te laten groeien uit te laten blinken. Het project creëert met het thema Identiteit als vertrekpunt een uitwisseling tussen Overijsselse en Drentse beeldend kunstenaars, zowel amateurs als professionals. Identitijd wil talent ontdekken en scholen, kunstenaars een podium bieden en het publiek laten participeren in beeldende kunst. Het brengt amateurs, geïnteresseerden, kunstliefhebbers én professionals bij elkaar tijdens verschillende activiteiten waarin men elkaar kan ontmoeten en kan samenwerken. Deelnemers breiden hun netwerk uit en krijgen publiciteit, een groot publieksbereik en ontmoeten geïnteresseerde bezoekers en belangrijke spelers uit de kunstwereld. Aan het project zijn 10 boegbeelden verbonden, gerenommeerde kunstenaars voor wie identiteit een belangrijk item is in hun werk. Zij zijn ambassadeurs voor het project; ze inspireren de deelnemers, geven feedback en jureren en begeleiden de winnaars in het Masterclastraject. 
Met het laagdrempelige karakter om aan Identitijd deel te nemen, zonder ballotage, bereiken we een breed publiek en brengen we grote groepen mensen in aanraking met kunst. De kracht van Identitijd ligt in verbinding, reflectie en kennisuitwisseling.

Daarnaast genereren we aandacht voor o.a. de specifieke (ruimtelijke) kwaliteit van Overijssel en Drenthe en de unieke identiteit en geschiedenis van beide provincies. 

WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN VAN IDENTITIJD?
De activiteiten binnen het project bieden de middelen om nieuwe inzichten, zienswijzen, beeldtaal en technieken te onderzoeken en te ontwikkelen. Het programma werkt motiverend om ontwikkelingsstappen te willen en te kúnnen maken. Gevoed worden door denkers en dichters in het voorprogramma, leren van masters / boegbeelden en van elkaar gedurende het hele traject en ruimte krijgen voor presentatie en reflectie. Het project biedt hiermee unieke ingrediënten voor talentontwikkeling.


1. DOE MEE: INSPIRATIEDAGEN (in 2 provincies)
    november / december 2017

Vooraf aan de inzending voor de salonexpositie is het mogelijk mee te doen aan een inspiratiedag, zowel in Overijssel als in Drenthe.
Het thema Identitijd wordt op deze inspiratiedagen op uiteenlopende wijzen belicht en verdiept. Door middel van o.a. workshops, lezingen, wandelingen, poëzie en beeldinformatie ontleden we het thema en ontdekken we hoe en in welke vorm het thema op het kunstenaarschap betrekking kan hebben. Overijsselse en Drentse kunstenaars ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens deze inspiratiedagen.

2. SALONEXPOSITIE (in 2 provincies)
    februari / maart 2018

Expositiemogelijkheden zijn van belang voor de ontwikkeling van amateur- en professionele kunstenaars en dragen bij aan een bruisend cultureel klimaat op het gebied van beeldende kunst. Kunstenaars kunnen zonder ballotage deelnemen met max. 3 kunstwerken aan een grote ‘salon’ expositie in hun eigen provincie. Een jury, die gevormd wordt door de boegbeelden, kiest uit de beide tentoonstellingen 18 kunstenaars met de meest aansprekende werken. Ook het publiek kan een favoriete kunstenaar nomineren.
Deze in totaal 20 geselecteerden krijgen na de tentoonstelling een masterclasstraject -zie punt 6- aangeboden.

3.SYMPOSIUM
   februari 2018

Ter verdieping van het thema organiseren we een breed toegankelijk symposium. Hierbij onderzoeken we het thema identiteit gerelateerd aan DIT MOMENT, het heden. Is de basis voor onze identiteit al bepaald bij geboorte, of kunnen we ons hieraan ontworstelen? Er is ruimte om na te denken of je identiteit is bepaald door de mensen waarmee je je omringt of door persoonlijke ervaringen, beleving en keuzes. 
Wat weegt zwaarder: de identiteit van de groep, de nationale- of de individuele identiteit? Wat is de invloed van social media op onze identiteit? Interessante sprekers vertellen vanuit verschillende achtergronden over het begrip Identitijd. 
Onderwerpen en mogelijke sprekers o.a.:
1 De identiteit van het landschap / beoogde sprekers: Siemen Dijkstra, kunstenaar/ Peter Veen, schrijver
2 De identiteit bepaald door je jeugd; rijkdom of beklemming? / beoogde sprekers: Ted van Lieshout, kinderboekenschrijver en illustrator
3 Is je identiteit bepaald bij geboorte? Bepaalt je geslacht, welvarendheid van het gezin en het beroep van je ouders hoe ver je het brengt en wie je bent? / beoogde sprekers: Rianne van Dorst, Fidan Ekiz, Jett Rebel


5. VERDIEPINGSDAG
    maart 2018

Ontmoeting tussen professionele en amateurkunstenaars staat op deze dag centraal. Deelnemers kunnen hun kennis ten aanzien van hun vak/liefhebberij vergroten door lezingen, workshops en een persoonlijke werkbespreking te volgen. Op deze dag bestaat er ook de mogelijkheid tot reflectie op het werk door specialisten; de kunstenaars die de masterclasses verzorgen zullen aanwezig zijn.

6. MASTERCLASSES voor de genomineerden
    april / augustus 2018

Identitijd biedte ruime kansen het kunstenaarschap op meerdere vlakken verder te ontwikkelen. Het masterclasstraject is om die reden geen vooraf bedacht programma, maar een traject op maat voor de prijswinnaars. 20 geselecteerde deelnemers uit de salonexpositie volgen een individueel verdiepend traject met o.a. workshops en masterclasses van de boegbeelden. Naar aanleiding van de persoonlijke wensen van de deelnemer in combinatie met de bevindingen van het boegbeeld, wordt er afgestemd waar de leemten en mogelijkheden liggen.  
De deelnemers gaan met de boegbeelden aan het werk met bijv. lezingen, museumbezoek, atelierbezoek, workshops of lessen in specifieke technieken om het werk te laten groeien en excelleren. Zowel inhoudelijke, zakelijke en technische verdieping kunnen worden aangeboden. 

7. EINDPRESENTATIE / tentoonstelling / jurering eindronde 
    september 2018

De resultaten van het masterclasstraject worden tentoongesteld in een gezamenlijke eindpresentatie. Uit de 20 kunstenaars die aan de workshops en masterclasses deelnemen worden drie prijswinnaars gekozen. De drie kunstenaars die zich het sterkst hebben ontwikkeld tijdens het masterclasstraject worden hiervoor geselecteerd: twee kunstenaars door een vakjury, één kunstenaar door het publiek.
De drie geselecteerde kunstenaars geven aan waar hun behoeften liggen en de prijzen worden – binnen een vooraf vastgesteld budget- op maat vormgegeven en afgestemd. Afhankelijk van de behoefte van de prijswinnaars kan dit bestaan uit o.a.: realisatie van drukwerk of publicatie, de organisatie van een solotentoonstelling, een investering in apparatuur of een vergoeding voor een verblijf in een Artist in Residency.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN IDENTITIJD?
1 Uitnodiging aan kunstenaars én overig publiek tot reflectie op het thema Identitijd
2 Talentontwikkeling en ontwikkeling van het kunstenaarschap
3 Het bieden van een podium aan (jonge) professionele- en amateur beeldend kunstenaars in Overijssel en Drenthe
4 Kruisbestuiving tussen amateur- en professionele beeldend kunstenaars
5 Uitwisseling Overijsselse en Drentse kunstenaars

Boegbeelden, ambassadeurs:
Overijssel: Rudy Simon, Astrid van Loo, Jeanette Hoekstra, Tamme de Boer, Ricardo Liong-A-Kong
Drenthe: Gabrielle Kroese, Nirdosh Petra van Heesbeen, Tjibbe Hooghiemstra, Wia van Dijk, Peter Veen

Stichting Beeldruimte, april 2017 in samenwerking met: Kunst & Cultuur Drenthe

Hellen Abma & Henriette Tavenier
hellen@stichtingbeeldruimte.nl
henriette@stichtingbeeldruimte.nl


 

 

20170523_093130_1[1]

Met wie werk je samen?: 

Identitijd is een gezamenlijk project van Kunst & Cultuur Drenthe en Stichting Beeldruimte.
We werken tijdens Identitijd nauw samen om deelnemers en publiek in Drente en Overijssel zo goed mogelijk te benaderen en te bedienen.
- Kunst & Cultuur Drenthe, adviseur / projectleider Peter Hiemstra
- Stichting Beeldruimte, adviseurs / projectleiders Hellen Abma en Henriette Tavenier

Samenwerkende organisaties voor het benutten van specifieke kennis en expertise en het vergroten van het publieksbereik:
- RTV Drenthe
- RTV Oost
- CBK netwerk Drenthe
- CBK netwerk Overijssel
- Diverse Centra voor de kunsten en presentatie instellingen (bijv. Kunstenlab, Tetem, KIK)
- Centra voor amateurkunstbeoefening
- Sociale partners
- ArtEZ / Windesheim Hogeschool
- Rijnbrinkgroep
- IJsselacademie / HCO
- Stichting IJssellandschap
- Atelier Overijssel

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Aanloop: Amateur- en professionele beeldend kunstenaars worden via bestaande netwerken, culturele instellingen, onderwijs, publieke aankondigingen, social media (o.a. Twitter en Facebook) en persoonlijke benadering opgeroepen deel te nemen aan Identitijd.
 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Inspiratiedagen 100  
2 Salontentoonstellingen 300 3000
2 Verdiepingsdagen 200  
1 Symposium 200  
40 Masterclasses door 10 boegbeelden 20   
1 Eindtentoonstelling 20 2000

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Verschillende aspecten maken het project uniek:

Bijzonder is de samenwerking tussen de amateurkunst- en de professionele sector, dit is de spil van Identitijd en wordt ingezet als middel om beide partijen artistiek en inhoudelijk te laten groeien. Voor beide sectoren is de actualiteit van het thema Identitijd (vandaar de schrijfwijze: Identi-TIJD) een uitdaging om op het eigen beeldend werk te betrekken en hier vorm en betekenis aan te geven.
Door de inzet van boegbeelden / masters wordt de afstand tussen professionals en amateurs irrelevant en werken ze op een natuurlijke wijze samen: elke deelnemer wordt op zijn / haar eigen niveau ondersteund en begeleid.

Bijzonder is de actualiteit van het thema Identitijd: 
Het biedt jongeren de kans op creatieve wijze vorm te geven aan hun persoonlijke zoektocht naar identiteit.
Het biedt amateurkunstenaars de mogelijkheid een inhoudelijke sprong te maken in hun manier van werken. 
Professionele kunstenaars daagt het uit hun beeldende kunstpraktijd te zien in een actueel perspectief en hier vorm en betekenis aan te geven. 
Voor een breed publiek opent een kunstbenadering van een hedendaags, maatschappelijk thema als identitijd nieuw persectief en nieuwe inzichten. 

 

Begroting: 

Identitijd is een intensief en langdurig project.
We willen de FCP subsidie specifiek besteden aan de activiteiten voor deelnemers aan het project en publieksactiviteiten.

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 136 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dat jullie een impuls willen geven aan de beeldende kunstsector in Overijssel en Drenthe is helder. Ik heb waardering voor de wijze waarop je de mogelijkheden verkent om amateurs en professionals laagdrempelig en gelaagd met elkaar te verbinden. Ik ben van mening dat het project tevens de potentie heeft om de zichtbaarheid van deze discipline te vergroten. Desondanks ben ik ook kritisch. De inhoudelijke onderdelen zijn weliswaar toegelicht, maar over de beoogde verbondenheid zijn jullie summier. Jullie willen bijv verschillende deelnemersgroepen enthousiasmeren, maar je gaat daar vluchtig aan voorbij. Het is hierdoor maar beperkt inzichtelijk hoe je de deelnemers werft en hoe je op een innovatieve manier de aansluiting met hen zoekt. Dat had je wellicht concreter kunnen duiden om zo meer inzicht te geven in het effect van de activiteit op langere termijn voor de deelnemers. Mijn tip is om de komende tijd nog verder na te denken over met name het spannende karakter van de wervingsactiviteiten. Wellicht kan een (onverwachte) social media partner nog een verrassende invalshoek bieden.

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Identitijd bieden jullie een, naar verwachting, waardevol beeldend kunsttraject voor een brede groep deelnemers. Hierin vervaagt de grens tussen amateur en professional alsook tussen generaties, en wordt een verbindende rol gespeeld. Onderscheidend is de begeleiding die jullie bieden, welke per ronde intensiveert en verder wordt toegespitst op de individuele ontwikkelbehoeften. De impact op de deelnemers is in potentie dan ook groot. Daarbij zijn ook het thema en de sprekers prikkelend. Naast de samenwerking tussen Beeldruimte en K&C zijn o.a. kunstencentra en academies betrokken. Hierdoor wordt de brugfunctie die jullie Identitijd willen laten vormen versterkt. Ik had dan ook graag meer gelezen over de invulling hiervan. Wellicht dat hier in een later stadium alsnog ruimte toe is. De overige samenwerkingsverbanden en mediapartners geven echter reeds voldoende vertrouwen in de bovenregionale bereik van deelnemers alsook de impact van het project. Ik wens jullie veel succes bij de uitvoering en kunstzinnige verdieping!

afbeelding van Hellen Abma

Beste Diane, 
Dank voor je tips, we zijn er mee aan het werk geweest om het verhaal helder te communiceren aan de lezer en de deelneemrs van Identitijd.

Met groet, Hellen Abma

afbeelding van Diane Frenay

Nog aanvullende tips: jijmaakthetmee is beodeld voor kunst en cultuurbesteding in de vrije tijd. Dit kan dus goed door profesioneel kunstenaars worden geboden, maar de deelnemers aan je activiteiten staan hier centraal. Het gaat om wat het hen brengt: of dat nu plezier, sociale contacten, talentontwikkeling of een bewustwording van iets is. Dus de vragen die centraal staan zijn: wie nodig je uit en wat is hun behoefte, hoe geef je invulling daaraan, wat levert het hen op en wat is er anders en vernieuwned aan, anders  dan aan 'gevestigde activiteiten'.als het gaat om identiteit is dan de vraag: welke mensen zijn nieuwsgierig naar (hun)identitijd en die van anderen, waarom?  en wat wil je er in ontwikkelen met kunst? Succes, Diane

afbeelding van Diane Frenay

Beste Helen, ik ben jullie coach op dit platform. Ik geef tips en advies, en help jullie reflecteren op je plan. Mijn eerste indruk is een enorme lap tekst waar sommige dingen drie keer in staan, Maar waarin niets concreet wordt. Onder het kopje activtiteiten ontbreekt bijvoorbeeld het hoe en wat. Giovanni stelt zeer relevante vragen waar ik nog geen reactie op zie, het is goed om daar nog eens naar te kijken. Mijn tip is om eens goed met je partners om tafel te gaan om het plan kleiner, overzichtelijker en concreter te krijgen, met een duidelijk doelstelling en onderscheidende activiteiten. De vraag die centraal kunt stellen is: wie is geinteresseerd in deze activiteiten en wat levert het hen op? Wanneer haakt men aan en waarom? Identiteit is een prachtig centraal thema, maar het is nog niet inhoudelijk en artistiek verbonden aan je activiteiten. 

afbeelding van Marijke Pieters

Wat mij niet geheel duidelijk is waar de kern van het project in zit, namelijk talentontwikkeling/kruisbestuiving/participatie kunstenaars en amateurs of mensen bereiken met kunst, die daar normaliter niet of weinig mee in aanraking komen. Dit zijn namelijk twee geheel andere invalshoeken en vergen andere aanpak. Bij doelstelling staat het laatste als punt een, maar overige 5 punten gaat alleen over het voor en door kunstenaars/amateurs etc. Als je mensen wilt bereiken om met kunst in aanraking te komen (en die daar vrij ver van afstaan) is mijn inziens een symposium geen goed idee,. Daar komen mensen op af die juist wat met kunst hebben. Als ex outreachende hulpverlener is mijn advies, je moet naar de mensen toe. Als professional heb ik daar wel een ideeen over, maar ben friezin dus val niet binnen de grens. Kortom, wat is de hoofdoelstelling van het project? Groetjes, Marijke Pieters

afbeelding van Hellen Abma

Ha Marijke,

Dank voor je reactie. Onze vraag is niet gestoeld op de hoofddoelstelling van het project Identiteit.
De hooddoelstelling is in basis een grote groep kunstenaars, professionals en amateurs, een talentontwikkelingsprogramma te bieden
binnen een specifiek kader / thema. Wij verwachten wel dat dit thema zo relevant en actueel is, dat dit voor een grotere doelgroep interessant kan zijn. De vraag is dus eigenlijk: hoe bereiken we zoveel mogelijk mensen om hen op de hoogte te stellen van dit unieke project en de bijbehorende activiteiten? Bij veel culturele projecten blijkt het makkelijk de 'usual suspects' te enthousiasmeren, maar we zoeken naar tips en advies om deze groep te verbreden.

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag die kan voldoen aan de doelstellingen van JMHM.

Jullie presenteren een uitgebreid en ambitieus plan met veel verschillende elementen en doelstellingen. Het verbindende aspect is een mooi uitgangspunt, maar daar zouden jullie dieper op in mogen gaan. Je benoemt bijv dat je uniek maatproject voor de deelnemers ontwikkelt. Dan zou ik willen weten wat je aanpak uniek maakt en passend voor de deelnemers.
Wellicht helpt het om de doelen minder uitgebreid te beschrijven en de activiteiten meer uit te werken. Uit de inhoudelijke opzet van het creatieve proces zou moeten blijken dat je de doelen gaat bereiken. 

Zou je daarnaast potentiële kandidaten uit jullie beoogde deelnemersgroepen kunnen bevragen over de opzet en zichtbaarheid? Zij hebben ook een achterban.

afbeelding van Hellen Abma

Beste Giovanni,

Dank voor je positieve en zinvolle input / reflectie.
Daar kunnen we wat mee; we denken dat het plan daarmee binnen de kaders van Jij maakt het mee 
leesbaarder en toegankelijker wordt voor onze doelgroep. We gaan ermee aan het werk.

Dank, met groet, Hellen 

NB De tekst is aangepast op 2-5-2017