menu denk mee beslis mee maak mee

I am the River

Dans, tekst en beeldende kunst in relatie tot...

Stichting InMotion dance traces
28 maart 2016 tot 27 juni 2016
dans
volwassenen, wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

"I am the river" Live Performance pictures

Door Gonne Beekman op do 7 jul

Performance at OT301, Amsterdam on the 8th June 2016

I am the river (short version) - With months focusing on the investigation of the...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

I am the River

Dans, tekst en beeldende kunst in relatie tot de Rijn

afbeelding van Gonne Beekman

Ingediend door:

Gonne Beekman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Beschijving van het project

Wat ga je doen?: 

‘I am the river’ vormt een nieuwe fase van het DreamBody project dat zal worden uitgevoerd door de internationale dansgroep InMotion dance traces. In het DreamBody project onderzoeken we hoe landschappen en het vertellen van verhalen zich verhouden tot het maken van dans. Gedurende de eerste twee fasen van het project is er materiaal verzameld in de vorm van verhalen, woorden, beelden, film etc.
‘I am the river’ is een nieuw niveau in het onderzoek: het bestaande materiaal zal worden geïntegreerd en verder ontwikkeld middels interdisciplinair onderzoek. We zullen in deze fase een nieuwe samenwerking aangaan met kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, dichtkunst, film en live muziek. Het onderzoeksproces zal de artistieke vaardigheden van de deelnemers verder ontwikkelen en verbeteren.

Eerdere fasen van het DreamBody project:
Fase 1: Samenkomst bij de Rijn
- Interviewen van mensen uit de Wageningse gemeenschap
- Bewegings- en schrijfopdrachten bij de rivier
- Integreren van woorden voor de muziekcompositie
- Dansvoorstelling op locatie

Fase 2: Nomadic Residency
- Stiltewandeling langs de rivier
- Schrijven van een ‘reisverslag’

Mark Verdoes Interview

Annie Van Gansewinkel Interview

Hoe ga je te werk?: 

‘I am the river’ wordt uitgevoerd door de dansers van InMotion Dance Traces en professionele kunstenaars in een vernieuwende artistieke samenwerking. Op het grensvlak tussen de verschillende disciplines zullen nieuwe artistieke vormen ontstaan binnen het thema van het landschap en de Rijn. Vanuit deze invalshoek kan kennis van improvisatie als instant compositie worden uitgewisseld.
We hebben de volgende doelstellingen:

I. Het verzamelde werk bewerken voor het podium

Leidende vragen: Hoe kunnen we de eerder opgebouwde relatie met de rivier en het landschap naar het podium brengen? Hoe kunnen de verschillende kunstvormen het verzamelde materiaal vertalen?

Aanpak: We zullen onderzoeken hoe de eerder verzamelde verhalen over de rivier zich verhouden tot beweging, schilderen, muziek en dichten. Zo kan de originele vorm en lineaire betekenis van de verhalen worden overstegen en kan het een nieuwe radiale betekenis aannemen, dat als script voor op het podium zal dienen.

II. Het materiaal ontwikkelen in een interdisciplinaire dialoog

Leidende vragen: Wat zijn de gemeenschappelijke elementen binnen onze kunstvormen? Op welke wijze komen deze elementen bij elkaar en kunnen zij verweven door middel van improvisatie?

Aanpak: We zullen in de studio onderzoeken op welke manier de specifieke handelingen van schilderkunst, dichtkunst en muziek verweven met het maken van dans. Het grensvlak tussen de kunstvormen vormt hierbij de ingang om elkaar te ontmoeten, door middel van ieders specifieke kwaliteiten van uiting.

III. Het interdisciplinaire proces ontwikkelen door het maken van een voorstelling

Leidende vragen: Hoe kan de integratie van de kunstdisciplines zich ontwikkelen wanneer deze wordt getoond aan een publiek?
Aanpak: De voorstelling zal plaatsvinden in een theater in het hart van Wageningen om de uitkomsten van de interactie tussen de verschillenden disciplines te tonen, en om het onderzoek terug te brengen naar de lokale gemeenschap.

Met wie werk je samen?: 

De kunstenaars zijn voor de samenwerking gekozen op basis van hun bekwaamheid om oprecht het onderzoek aan te gaan en zich bloot te geven middels hun kunstvorm. De toegevoegde waarde van de dialoog en integratie tussen de verschillende kunstvormen is de intentie om buiten het vertrouwde te durven stappen en de bereidheid om te worden geraakt door de kracht van kwetsbaarheid, om vervolgens een ander te kunnen raken. Hiermee willen we niet alleen een brug slaan tussen verschillende kunstvormen, maar ook tussen amateurs en professionele kunstenaars.

Marisa Grande (IT) (Faciliteert het interdisciplinaire proces). Haar artistieke en pedagogische werk focust op improvisatie als een onafhankelijke kunstvorm. Sinds 20 jaar werkt zij in Nederland als uitvoerend danser, docent, choreograaf en artistiek leider. Ze doceert o.a. bij UCU, Tilburg dansacademie, Conservatorium Amsterdam en DIU&Amsterdam. Ze heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van dans, stemgebruik en theater, en richt zich op onderzoeksprojecten en voorstellingen waarbij ze verschillende kunstvormen bijeenbrengt. www.marisagrande.com

Mark Verdoes (NL) (beeldend kunstenaar) en Annie van Gansewinkel (NL) (dichter) hebben bijgedragen aan de eerste fase van het DreamBody project. Na onze ontmoetingen en de afgenomen interviews met als thema het landschap en de rivier vanuit onze specifieke artistieke oogpunt, ontdekten we een gemeenschappelijke kijk op het artistieke proces. www. markverdoes.com; www. annievangansewinkel.nl

Eloi Jorda Saun (SP) (professioneel cellist, HKU) en Orestis Karghotis (CY-NL) (amateurgitarist en cajonspeler) zijn geïnteresseerd om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van improvisatie met dansers.

Raul Anderson (MX-NL) (filmmaker) is sinds het begin van het DreamBody project beelden en verhalen vastlegt. Zijn beelden zullen het onderzoek voeden, een dramaturgische lijn vormen en de vele lagen van het project verbinden.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting InMotion Dance Traces is een internationale groep van 15 gepassioneerde amateurdansers/bewegers. Stichting InMotion Dance Traces stelt zich ten doel:

- Om somatische dans en improvisatie als instant compositie te cultiveren, bevorderen en te ontwikkelen als onafhankelijke kunstdiscipline.
- Om een brug te slaan tussen de amateur- en professionele danswereld, zowel in trainingen als in voorstellingen.
- Om te experimenteren met innovatieve manieren om kunst, wetenschap en spiritualiteit met elkaar in verbinding te brengen.

Onze trainingen en projecten richten zich voornamelijk op het doen van onderzoek, procesmatig te werk gaan, openheid voor verandering, en verzelfstandiging, door een constante verfijning en afstemming van lichaam en geest. De voorstellingen die onderdeel van onze projecten vormen, zijn intrinsiek verbonden met het specifieke karakter van onze instant compositie trainingen. Om het werk te volbrengen en zijn volledige uitwerking te kunnen vatten is het nodig dit met een publiek te delen. Daarom vormen de voorstellingen en presentaties een integraal onderdeel van onze training en ons doorlopend onderzoek.

Bereik: 
Aantal Activiteit Aantal deelnemers Aantal bezoekers
7 Experimentele sessie met live muziek 3 dansers
+ 2 muzikanten + artistiek leider
0
6 Experimentele sessie met beeldende kunst en dichtkunst 5 dansers
+ 1 beeldend kunstenaar en 1 dichter + artistiek leider
0
2 Experimentele sessie met video 7 dansers
+ filmmaker + artistiek leider
0
1 Experimentele sessie (gezamenlijk) 15 dansers
+ 2 muzikanten, 1 beeldend kunstenaar, 1 dichter, 1 filmmaker + artistiek leider
0
1 Try-out in Wageningen 15 50
2 Presentatie in Wageningen 15 50 (totaal 100)
1 Presentatie in Utrecht (Moira) 15 20
1 Presentatie in Amsterdam 15 20

Alle amateurdansers van InMotion Dance Traces (15 personen) zullen deelnemen aan dit project. Verder zal onze artistiek leidster, een filmmaker, twee muzikanten, een beeldend kunstenaar en een dichter deelnemen.

Met dit project verwachten we ongeveer 150 bezoekers uit de Wageningse gemeenschap te bereiken, en daarnaast 40 bezoekers bij voorstellingen in Utrecht en Amsterdam.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit project zal alle dansers en verdere deelnemers tot een nieuw ervaringsniveau brengen.Dit betreft zowel een nieuw niveau van danstechniek, maar ook het leggen van nieuwe verbindingen tussen dans als bewegingsvorm en dans in een bredere zin, in relatie tot natuur, en verbeelding.

Ons project zal ook een bijdrage leveren aan het artistieke landschap in Wageningen en daarbuiten: ten eerste door het creëren van een nieuwe samenwerking tussen verschillende artistieke disciplines, en ten tweede door de Wageningse gemeenschap bekend te maken met dit bijzondere interdisciplinair kunstproject. Wij geloven dat deze samenwerking niet zal eindigen met dit project maar een sterke basis zal vormen voor verder werk, zowel binnen onze eigen dansgroep als tussen de verschillende artistieke disciplines onderling.

De ervaringen uit dit project zullen nieuwe inzichten vormen wat betreft interdisciplinaire improvisatie en kunst in de samenleving. Dit zouden we graag breed willen delen en om zo de beoefening van kunst in Nederland en daarbuiten te verrijken. Als vervolg van dit project staat het volgende op de planning:

  • Het geven van workshops in het kader van Amateur network Gelderland, Dansimprovisatie Utrecht en Amsterdam, Community Festival Rotterdam
  • Bijdragen aan de maandelijkse IC Practice voor interdisciplinaire instant compositie, in Utrecht en Amsterdam; dansimprovisatie.com
  • De samenwerking met TIN Transdisciplinary Improvisation Netwerk voortzetten.
Begroting: 

De totale begroting voor 'I am the River' bedraagt EUR 12.000.  Deze kosten zullen worden besteed aan honoraria en reiskosten voor de artistiek leidster, beeldend kunstenaar, dichter, muzikanten, videomaker, coordinator, zaalhuur voor onderzoek, en locaties en materialen voor de presentatie (decor, lichten, beamer, kostuums, flyers, ansichtkaarten). 

We hebben een bijdrage van EUR 3.200 van de Gemeente Wageningen ontvangen. Onze eigen bijdrage bedraagt EUR 3.800 (inkomsten uit kaartverkoop en eigen reserve).

Het resterende bedrag van EUR 5.000 vragen we aan bij FCP - "Jij maakt het mee".

Locatie(s): 
Wageningen
OT301, Amsterdam
Moira, Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 125 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie zijn er in geslaagd om ons meer inzicht te geven in het werkproces. Door de samenwerking worden niet alleen interdisciplinaire, maar ook internationale perspectieven op het landschap uitgewisseld. Het bronmateriaal werken jullie in deze fase verder uit tot een artistieke eenheid waarin de gelaagdheid ongetwijfeld terug gaat komen. De betrokken professionals passen goed bij het project en dragen bij aan de kwaliteit. De inhoudelijke bijdragen van de amateurs had nog verder uitgewerkt kunnen worden. Goed dat jullie de opgedane kennis delen met collega-organisaties en werken aan een duurzame opbrengst. Het is nu de kunst om te weten wanneer je het onderzoek eindigt en wanneer je overgaat tot productie, maar ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Panta rhei, veel succes!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Met 'I am the River' zetten jullie een volgende stap in jullie 'DreamBody' project en worden nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aangegaan. Jullie hebben de neiging jullie werkproces - soms te - abstract te beschrijven. Desalniettemin prikkelen de relaties die jullie willen leggen tussen landschap en kunst, tussen amateurs, professionals en de Wageningse gemeenschap en tussen de verschillende kunstvormen mij wel. De projectopzet en betrokkenheid van de genoemde kunstenaars wekt vertrouwen t.a.v. de kwaliteit van het project. Daarnaast biedt de geformuleerde follow-up de mogelijkheid om jullie opgedane kennis en ervaring breder te delen en daarmee de impact van het project te vergroten.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Jullie gaan bijna de Beslis Mee-fase in en daar speel ik als coach geen rol meer, dus ik wil jullie alvast heel veel succes in de volgende fase wensen! 

Groeten,

Anouk

afbeelding van Gonne Beekman

Dankjewel voor de coaching in dit proces!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Gonne,

Jullie projectplan zelf heeft ook goede ontwikkelstappen doorgemaakt. Ook de filmpjes vormen een waardevolle ondersteuning voor jullie plan.

Waar ik nog wel iets meer over zou willen weten is het terugbrengen van het onderzoek naar de lokale gemeenschap. Heb je daar concrete voorbeelden van hoe jullie dat gaan doen? Hoe de opbrengsten ook na afloop van het project van blijvende waarde zijn voor de lokale bevolking? 

afbeelding van Gonne Beekman

Dit doen we als volgt:

We delen het project met een breed Wagenings publiek in een live-presentatie. Dit biedt het publiek gelegenheid om te reflecteren op het wonen in Wageningen en de rol van de rivier daarin.

We maken onzichtbare connecties tussen het landschap en de gemeenschap (artiesten en publiek) zichtbaar. Dit doen we aan de hand van onze ervaring als dansers en door de interdisciplinaire samenwerking.

Het werken met instant compositie in een interdisciplinaire setting kan andere artistieke groepen in de gemeenschap inspireren. We zullen hen dus uitnodigen voor de presentatie en ook voor de interdisciplinaire workshops die we na afloop van het project zullen organiseren. We hopen het artistieke klimaat in Wageningen zo te verbinden en te verdiepen.

afbeelding van Gonne Beekman

Beste Anouk, Stefanie, en Lidian, 

Wij hebben de tekst dat het project beschrijft herschreven, en daarbij meer aandacht gegeven aan het artistieke proces zelf en de nieuwe ontwikkelstappen in dit deel van het project. We hebben ook een aantal dingen in het plan veranderd. 

Gonne

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Gonne,

Je schrijft 'Als amateurdansers hebben we behoefte om het artistieke dansproces in relatie te brengen met een bredere sociale en geografische context'. Hoe zien jullie dit proces voor je? Kun je meer toelichting geven over het totstandkomen van de uiteindelijke voorstellingen, oftewel over het proces. Hoe zien jullie de samenwerking tussen de dansers, een schrijver, beeldend kunstenaar, videomaker en muzikanten voor je, hoe krijgt dat vorm in repetities?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Gonne,

Het project lijkt vooralsnog erg gericht op jullie eigen groep dansers en gezien de eerdere projecten waarop dit project als een logische stap volgt lijkt de stap die zij 'uit hun comfortzone' maken toch tamelijk klein. Daarom heb ik nog twijfels over het experimentele en vernieuwende karakter van het project.

Onder bijzondere samenwerking beschouwen jullie de betrokkenheid van de Wageningse burgers, maar dit gebeurt al veel bij kunstprojecten met een maatschappelijk thema. Zijn er verbanden te leggen met partijen buiten jullie gebruikelijke domein die het project naar een hoger of breder plan trekken?

afbeelding van Lidian Fleers

Wat leuk om jullie project terug te zien op Jij maakt het mee. Dit platform is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van kunstbeoefening in de vrije tijd. De focus ligt daarbij op het werkproces, niet op een voorstellingsbudget. Het is daarom belangrijk dat je goed omschrijft op welke manier dit project zich onderscheid t.o.v. de eerdere fases. Ik zou je willen adviseren om de ontwikkelstappen etc. toe te voegen aan de linkerkolom en de beschrijving waar mogelijk meer toe te spitsen op het interdisciplinaire proces. Wanneer je namen kan noemen van de andere kunstenaars dan lezen we die graag terug (ook in de begroting). Dan hebben wij een beter beeld van de borging van de artistieke kwaliteit. Succes!

afbeelding van Gonne Beekman

Beste Lidian,

dank voor je reactie. Wij gaan de tekst komende week herschrijven, en daarbij meer aandacht geven aan het artistieke proces zelf en de nieuwe ontwikkelstappen in dit deel van het project. Er zullen wat dingen in het plan veranderen omdat een van de aangevraagde subsidies helaas niet door zal gaan, dus we gaan ons even beraden hoe we het project nu zullen inrichten. Wij laten snel van ons horen!

Gonne

afbeelding van Gonne Beekman

Beste Anouk en Stefanie,

Fijn dat jullie met ons willen meedenken. Jullie vragen helpen ons om onze ideeën beter te verwoorden. Onder jullie berichten heb ik onze antwoorden geschreven. Ik hoor graag of jullie vragen met deze uitleg beantwoord zijn, en of er verdere onduidelijkheden bestaan.

Vriendelijke groet,

Gonne

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Gonne en InMotion dance traces,

Ook ik denk de komende tijd graag met je mee op dit platform! Ik zag op jullie website dat jullie eerder twee projecten onder de titel DreamBody uitgevoerd hebben, die ook de relatie leggen met de natuur en de Rijn. Kan je ons meenemen in de ontwikkelstap die jullie met de nieuwe productie willen maken en wat dit project concreet betekent voor jullie dansgroep en dansers? Ook ben ik benieuwd waar jullie drijfveer vandaan komt om ditmaal te kiezen voor de toevoeging van een installatie en een boek.

afbeelding van Gonne Beekman

Het belangrijkste doel van dit derde project is om de rijke ervaringen en materialen uit de eerdere fases van het DreamBody project te integreren. Uit Fase I (‘Ontmoeting aan de Rijn’) willen we werken met de relaties met de mensen, verhalen, teksten, video’s en foto’s. Vanuit Fase II (‘Nomadische Residentie’) willen we de dagboekteksten die toen zijn geschreven integreren (deze hebben we inmiddels geüpload op onze website). In dit nieuwe project willen we alles wat we tot nu toe hebben verzameld gebruiken en hiermee nieuw materiaal creëeren

De installatie en het boek zijn geschikte middelen / media om het materiaal te integreren. Beiden vormen bieden ook de mogelijkheid voor een actief, participatief proces van het publiek en de overige deelnemers samen met de dansers.

afbeelding van Gonne Beekman

Met dit nieuwe project hebben we de volgende ontwikkelstappen voor ogen:

  • Ontwikkelstap voor het werk: De relatie tussen verhalen en dans-maken naar een nieuw niveau tillen en een dramaturgie ontwikkelen die tekst, muziek en dans integreert in een nieuwe verhaallijn.
  • Ontwikkelstap voor de dansers / de groep: het project biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren met materiaal te werken – de dansers zullen ervaren hoe dans zich kan uitstrekken tot en kan interacteren met andere disciplines en media. Bovendien zullen de dansers hun capaciteit tot actieve samenwerking met andere artiesten en leden uit de Wageningse gemeenschap / publiek vergroten.

Pagina's