menu denk mee beslis mee maak mee

Huis van Vervoering

Ouderen gezelschap werkt samen met onderwijs

Grey Vibes
5 november 2017 tot 30 december 2018
muziek, muziektheater, theater
jongeren, ouderen
onze website / check facebook
€6.600

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Huis van Vervoering - educatie traject Buutvrij

Door Corina Lok op wo 12 dec

EDUCATIE TRAJECT BUUTVRIJ

Met behulp van de regeling "Jij maakt het mee" en het voldoende aantal stemmen heeft Huis van...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Huis van Vervoering

Ouderen gezelschap werkt samen met onderwijs

afbeelding van Corina Lok

Ingediend door:

Corina Lok

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen zoveel mogelijk werken vanuit de zelfstandigheid van de ouderen. Tegelijkertijd is het soms zoeken naar waar de grens van die zelfstandigheid ligt en naar hoe we die zelfstandigheid verder kunnen ontwikkelen. Wie kan ons tips geven?

Wat ga je doen?: 

Grey Vibes en het Koorenhuis ontwikkelen een  theaterbroedplaats voor en met ouderen in Den Haag. Onder de naam Huis van Vervoering produceren zij jaarlijks een theatervoorstelling op locatie, gebaseerd op een Haags dan wel maatschappelijk actueel thema. Per productie werken zij hiervoor samen met lokale partners. Binnen de broedplaats vervullen de ouderen rollen voor en achter de schermen. Ze acteren, bemannen het kostuumatelier, bouwen het decor, organiseren de productie, etc. Dit alles onder de leiding van theaterprofessionals.

In november 2017 starten we met de repetities voor een nieuwe voorstelling die zich af zal spelen in de een van de kassen van het Westland. Tijdens het repetitieproces en de speelperiode wordt ditmaal samengewerkt met het onderwijs. 

Tijdens de productie van de vorige twee voorstellingen verliep de samenwerking tussen de partners constructief. Na 2 producties blijkt locatietheater met Haagse 55 plussers voor en achter de schermen over een thema dat dicht bij ze ligt een ijzersterke combinatie. Hiermee weten de samenwerkingspartners een divers publiek te bereiken en aan te spreken. Een 3e editie is een logische volgende stap in de ontwikkeling van de theaterbroedplaats.

Tijdens het spelen van de laatste voorstelling Pijnlijke Melodie in het HagaZiekenhuis en mede door de enthousiaste reacties van jonge mensen in het publiek, hebben we ontdekt dat de voorstellingen een kans bieden om jongeren op een unieke manier te betrekken bij de voorstellingen. We brengen de thema's als "ouder worden", "ouder zijn" en "de staat van de zorg" op theatrale wijze tot bij het Haagse onderwijs. En voor wie kunnen we onze theatervoorstelling beter spelen dan voor de verzorgers van de toekomst? De jonge mensen die binnen het praktijkonderwijs worden opgeleid om straks met ouderen te werken?

Dit alles biedt ons de kans om ouderen een nieuwe artistieke uitdaging te bieden. Doordat de voorstelling wordt gespeeld in het onderwijs ontstaat er een veel langere speellijst. We spelen niet alleen meer voorstellingen maar bereiken ook een diverser publiek. Door de ouderen vanaf het eerste moment te betrekken bij de ontwikkeling van een aanvullend educatief programma en door de ouderen ook een rol te geven in de uitvoer van dat programma, doen we een beroep op hun artistieke vaardigheden.

Daarnaast bieden we deelnemers en vrijwilligers een uitdaging door ze een scholingstraject aan te bieden waarmee ze vaardigheden trainen op het gebied van overdracht en verhalen doorgeven. Vervolgens ontwikkelen de ouderen samen met theaterprofessionals het educatieve programme en voeren ze dit mede uit op verschillende scholen in Den Haag.

 

 

 

 

Hoe ga je te werk?: 

Er wordt bij de aanmelding voor de productie gekeken naar de individuele talenten van de ouderen. Op basis van die inventarisatie wordt gekeken welke rol een oudere het beste op zich kan nemen. De rol kan zich afspelen voor of achter de schermen van de theaterproductie. Het kan gaan om een actieve spelersrol of om een rol als vrijwilliger.

De professionele theatermakers die betrokken zijn bij het project werken veelal op basis van improvisaties. De deelnemers worden tijdens het artistieke proces ingezet als medemakers en dragen actief bij aan de voorstelling. Daarnaast worden er groepen ouderen samengesteld  die verantwoordelijk zijn voor de kostuum, muziek, en/of de vormgeving. Ook deze ouderen werken onder professionele begeleiding mee aan de realisatie van de theaterproductie.

De artistieke kern voert voorafgaande aan het repetitieproces gesprekken met de ouderen. Op basis van eerdere producties wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Er worden mogelijke thema's onderzocht. Ook wordt gekeken naar de opbrengst van het zomerkamp. Dit aparte project wordt in de zomermaanden georganiseerd. Ouderen die zich hiervoor inschrijven krijgen gedurende een aantal weken intensieve theatertraining en er wordt tijdens deze weken veel gewerkt vanuit improvisatie op basis van specifieke thema’s. Het zomerkamp dient op die manier ook als voedingsbodem en inspiratiebron voor toekomstige producties.

Voor het educatieve programma is er eerst overleg met de makers, de ouderen en medewerkers van het ROC. Vanuit het Huis van Vervoering wordt er een werkgroep geformeerd die bestaat uit de professionele makers, coordinatoren van Greyvibes en het Koorenhuis en een groep ouderen. Op basis van die gesprekken wordt er een kerngedachte opgesteld voor de educatieve programma’s. We zoeken naar een tweeledige opbrengst. Een artistieke en een pedagogische.

De eerste richt zich op de artistieke ervaring (bezoek theatervoorstelling & kennismaking met theater/de verbeelding). De tweede richt zich op de pedagogische opbrengst. 

Het HvV hanteert twee vaste uitgangspunten in de manier waarop het artistieke proces wordt vormgegeven:

ZICHTBAAR EN ZELFSTANDIG

ZICHTBAAR Huis van Vervoering is altijd op zoek naar een bijzondere speellocatie in en rond Den Haag. We willen onze voorstelling midden in de wereld zetten. Zichtbaar. We zijn van mening dat door dit te doen we meer verschillende publieksgroepen aantrekken. Zo was een leegstaande afdeling van het HagaZiekenhuis het decor van Pijnlijke Melodie, een voorstelling over de schrijnende toestanden van de ouderenzorg. Nu verplaatsen we ons richting het Westland om theater te maken in de kassen. Ouderen op zoek naar de betekenis van het leven. Wat als je denkt dat je niet meer groeit en bloeit? Sta je aan de zijlijn of vind je een manier om van betekenis te zijn? Terug naar de bron. De bron om te leven. Zuurstof, licht en water. De kas is een unieke locatie als de inspiratiebron voor de spelers, muzikanten, makers en vrijwilligers.

ZELFSTANDIG Bij huis van vervoering is de zelfstandigheid van de ouderen een uitgangspunt. Het ontbreken van ervaring of techniek als het gaat om acteren, ontwerpen, uitvoeren is geen zwakte maar wordt gezien als het startpunt voor iedere repetitie. Alle ouderen voor en achter de schermen zijn medemakers op de vloer en daarbuiten. We kiezen ervoor om te werken met professionele theatermakers en niet met regisseurs. Ervan uitgaande dat de laatste groep directiever is en werkt vanuit een eigen fascinatie, daar waar de theatermaker zich altijd zal verhouden tot de ander , de speler voor hem. De ouderen worden dan ook vanaf het eerste moment betrokken bij de keuzes die leiden tot de uiteindelijke voorstelling. Daarnaast worden tal van improvisaties ingezet waardoor spelers ook daadwerkelijk materiaal aandragen.

Omdat de zelfstandigheid van de ouderen centraal staat bij alles wat we doen, is het belangrijk om de ouderen scholing aan te bieden zodat ze een volwaardige rol kunnen spelen in het bedenken en uitvoeren van het educatieve programma dat we ontwikkelen en uitvoeren voor het onderwijs. Om dit te kunnen bereiken werken Grey Vibes, de onderwijsafdeling van Koorenhuis en praktijkscholen nauw samen. De kennismaking met de belevingswereld van ouderen staat centraal. Omdat dit het startpunt is kunnen de ouderen vanaf het eerste moment een zelfstandige rol innemen. Om ervoor te zorgen dat ze die rol ook kunnen innemen in het onderwijs is scholing nodig. De scholing richt zich enerzijds op het didactische en pedagogische en anderzijds op het artistieke, specifiek het vertellen van verhalen voor (een jong) publiek.

Theatermaker/docent Jeroen de Graaf en Roeland Drost, beiden theaterprofessionals, zullen de ouderen begeleiden bij het ontwikkelen van educatief materiaal en bij het uitvoeren van het programma op de scholen.

Door de voorstelling aan te bieden aan het onderwijs geven we de term "zichtbaar" een nieuwe dimensie. In iedere stap die we zetten ten aanzien van die zichtbaarheid verhouden we ons tot de vraag hoe we het proces zo kunnen vormgeven dat ze ouderen daar waar dat mogelijk is een volwaardige partner zijn in de ontwikkelings- en uitvoeringsfase.

Met wie werk je samen?: 

De drie partners binnen het project zijn: Grey Vibes, Koorenhuis en ROC Mondriaan.

Grey Vibes, de theaterwerkplaats voor 55 tot 100+, biedt zang-, dans- en theaterworkshops voor actieve ouderen. Gevorderde deelnemers kunnen meedoen aan eigen Grey Vibes producties. Daarnaast is er een Streetdancegroep met oudere dansers die regelmatig optreedt en hiermee andere ouderen inspireert om ook actief te worden. Sinds 2013 is Grey Vibes met verschillende activiteiten actief in Amsterdam en Den Haag en werkt daarbij nauw samen met culturele instellingen en welzijns- en ouderenorganisaties. Grey Vibes heeft de ambitie om een landelijk netwerk van theaterwerkplaatsen voor senioren op te zetten.

Het Koorenhuis is de Haagse organisatie voor kunsteducatie voor iedereen in Den Haag. Ze bieden Haagse scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs) programma's en doorlopende leerlijnen in kunsteducatie. Daarnaast faciliteert het Koorenhuis een netwerk van docenten die als zzp'er (al dan niet aangesloten bij een collectief) lessen en cursussen aanbieden in muziek, theater, dans, beeldende kunst en fotografie. Verder realiseert het Koorenhuis samen met partners in de stad, zoals maatschappelijke en zorginstellingen, bijzondere kunstprojecten. Ook waar je het niet verwacht.

ROC Mondriaan biedt uitstekend middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en volwassenen, vooral uit de regio Haaglanden. Wij doen dit in circa 200 verschillende opleidingen, gegroepeerd in 27 herkenbare scholen, goed verspreid over de regio, zowel in voltijd als in deeltijd. ROC Mondriaan biedt iedereen die school-en leerbaar is een passende (beroeps)opleiding en werkt daartoe nauw samen met gemeenten, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, bedrijven en instellingen. ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.

Er is een stuurgroep samengesteld waarbinnen alledrie de partnerinstellingen vertegenwoordigd zijn:

De taken van de stuurgroep zijn:

Bewaking ontwikkeling inhoud

Bewaken planning, organisatie en proces

Het regelen en bewaken van de faciliteiten en financiën

Onderhouden contacten met externe partners (netwerk)

Verantwoordelijkheid

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het totale project

 

Daarnaast is er een Werkgroep uitvoering

Deze bestaat uit: Marianne Barendsen (Grey Vibes), Sheila Bosman (Koorenhuis), Jeroen de Graaf, Roeland Drost

Taken va de Werkgroep uitvoering:

Het uitwerken / ontwikkelen van de verschillende producten samen met de ouderen.

Het coördineren en (laten) uitvoeren van het educatief programma

Het selecteren van docenten didactiek

De dagelijkse aansturing en coördinatie van het project

Zorgen voor een optimale interne communicatie binnen Huis van vervoering

 

Daar waar Greyvibes een netwerk heeft opgebouwd van ouderen die actief willen zijn binnen theater en dans, heeft het Koorenhuis een omvangrijk netwerk bestaande uit Kunstvakdocenten in alle disciplines. Daarnaast is het Koorenhuis van huis uit een aanbieder voor het onderwijs. De combinatie tussen deze twee culturele instellingen en een onderwijsinstelling is bijzonder vanwege het intergenerationele aspect. Het ROC Mondriaan is partner en daarmee mede ontwikkelaar van deze bijzondere vorm van theater en onderwijs. 

De drie partijen zouden zonder elkaar dit project nooit kunnen realiseren. 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Hiermee leggen we de artistieke lat voor onze spelers wederom hoger. We gaan ervanuit dat leeftijd geen beperking hoeft te zijn ten aanzien van de kwaliteit die we kunnen bieden. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat de oudere spelers van Huis van Vervoering zowel theatraal als pedagogisch een bijzondere impact kunnen hebben op de mensen die de voorstelling zien en het educatieve programma zullen meemaken.

Het project stelt ons en onze partners in staat te zoeken naar nieuwe verbindingen binnen het theaterveld. Hiermee kunnen we een ambitie vormgeven die een bijdrage levert aan de inclusie van ouderen, die jong en oud samenbrengt.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 reguliere voorstellingen 25 300
10 onderwijs voorstellingen 25 400
10 educatief programma 25 zelfde 400 bezoekers
1 scholingsprogramma ouderen  15 nvt
1 trainingsprogramma vrijwilligers 9 nvt
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Theater is communicatie. Helaas is het vaak zo dat er binnen het theater veel gescheiden werelden zijn. De amateurs en de professionals, jong en oud. Ze komen niet vaak bij elkaar over de vloer, iedereen in een eigen Facebookbubble. Huis van Vervoering gaat hier met overtuiging tegen in. Door een trefzekere combinatie van inhoud en vorm en door nieuwe wegen te bewandelen bereiken we doelgroepen die anders niet zouden komen kijken naar de voorstelllingen van oudere acteurs. Met het interactieve educatieprogramma dat mede door de ouderen zal worden ontwikkeld , genereren we theatrale ontmoetingen tussen jong en oud.

De manier waarop we oudere amateur spelers vol in de praktijk zetten is bijzonder. We richten ons niet op wat deze ouderen niet meer kunnen maar vol op wat ze met hun theater bij kunnen dragen aan de stad, de wijk, de jongste generatie.   We bieden ouderen de kans om theater te maken op een hoog niveau en onder leiding van theaterprofessionals. Daarnaast bieden we ze kans om dit te doen in een setting die naar buiten gericht is, vol in de wereld staat.  

Theater en het onderwijs komen binnen dit project op een prachtige manier samen. Huis van Vervoering draagt bij aan het innovatieve vermogen van Grey Vibes en haar partners. We zoeken met deze productie opnieuw bestaande grenzen op en verleggen bestaande kaders. We zijn gestart als ouderen gezelschap die voorstellingen maakt op locatie. Die combinatie is een krachtige gebleken. De samenwerking met het onderwijs is een nieuwe stap binnen HvV. We kunnen de ouderen daarmee een unieke artistieke en pedagogische ervaring bieden die het productieproces en de speelperiode verrijkt. Daarnaast bereiken we hiermee nieuwe doelgroepen die anders de weg naar onze producties niet zouden vinden.

Dat de voorstellingen en de eduactieprogramma's van Huis van vervoering worden verkocht aan scholen en meegaan in het reguliere voorstellingsaanbod van de stad Den Haag voor het onderwijs, mag baanbrekend worden genoemd. Immers het gaat om de emancipatie van ouderen én om die van de amateurkunst. 

Wat ons betreft is een educatief programma ook een theatraal programma. Opdrachten worden zo samengesteld dat er sprake is van spelmomenten tussen ouderen en jongeren. Ook tijdens het educatieve programma is er sprake van een kunstzinnige ervaring. We geloven in de kracht van een theatervoorstelling gespeeld door ouderen, die aanhaakt bij de thema’s van de toekomstige professie van de jongeren.

Begroting: 

We besteden het geld van het FCP aan de nieuwste productie die zich zal afspelen in een kas in het Westland. Daarnaast zal de FCP bijdrage worden ingezet t.b.v. de samenwerking met het onderwijs en de scholing die nodig is om ouderen een zelfstandige rol te kunnen laten spelen in dit traject.

De inkomsten bestaan uit bijdragen van de Gemeente Den Haag (toegezegd), een bijdrage Grey Vibes, een bijdrage van het Koorenhuis, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, Fonds 1818/fonds Westland. De deelnemers betalen zelf een bijdrage en er worden inkomsten gegenereerd door de verkoop aan scholen en de verkoop van de reguliere voorstellingen.

 

Locatie(s): 
westland

Uitslag Beslis mee

FCP29
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 113 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Huis van Vervoering zetten jullie in op de volgende stap voor Grey Vibes. Niet alleen wat betreft de route naar een eigen theaterbroedplaats maar ook door de deelnemers te bekwamen in het opzetten van eigen educatieve programma’s. Dit alles vanuit het oogpunt van co-creatie. Positief hierbij is het benutten van de eigen omgeving, waarbij telkens samengewerkt wordt met nieuwe partners. Deze situatie specifieke aanpak spreekt aan. Met name de aankomende samenwerking met het onderwijs maakt nieuwsgierig. Wel vraag ik mij af in hoeverre nieuwe deelnemers bereikt worden middels dit project. De plannen overtuigen in ieder geval dat de huidige een waardevolle ontwikkeling door zullen maken. Zowel op het vlak van talentontwikkeling als inhoudelijk. Tot slot geeft de op te zetten theaterbroedplaats vertrouwen in het effect dat jullie op lokaal niveau kunnen hebben. Gedurende het proces kom ik dan ook graag meer te weten over de inrichting hiervan!

afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In een helder plan maken jullie duidelijk een nieuwe vervolgstap te maken met jullie ruime ervaringen met ‘ouderentheater’. De samenwerking met ROC Mondriaan is de mooie innovatie omdat jullie nieuwe productie, die geheel door ouderen wordt gedragen, ook uitgevoerd gaat worden voor studenten die studierichtingen in zorg en welzijn volgen. Voor school en ouderen een interessant experiment, zeker ook gezien de gesprekken die er omheen zijn gepland, maar natuurlijk ook vanuit een oogpunt van publieksvernieuwing. De expertise van Het Koorenhuis draagt bij aan het goed benaderen van deze doelgroep. Er mogen dan ook behoorlijke effecten op de deelnemers worden verwacht door de combinatie van ervaren brede professionele begeleiding en het centraal staan van de ouderen. De speciaal ingestelde werkgroep waarin ook ouderen zitten lijkt een goede uitvoering van het project te waarborgen.

afbeelding van Rob Berends

Beste Corina,

Lang niets meer van je gelezen. Ga je nog door met de aanvraag? Het is wel belangrijk om de aanvraag nog goed aan te vullen met een beschrijving wat de ouderen nu precies gaan doen, want dat staat er nog voldoende in. En let op: vandaag is de laatste dag om dat te doen. Morgen is de deadline namelijk.

Vriendelijke groet, Rob

afbeelding van Rob Berends

Beste Corina,

Je aanvraag heb ik nog even goed gelezen. Ik heb er nog 1 verzoek bij: vul hem nog aan met meer informatie wat de deelnemers (de ouderen) nu precies aan actieve kunstbeoefening gaan doen in de voorbereidingen en uitvoering. De aanvraag is op dat punt nog vaag, vermoedelijk omdat het voor jou bekend en vanzelfsprekend is.

En ik neem aan dat de voorstelling nieuw is, dus geen Pijnlijke Melodie nr 2? 

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Corina Lok

Dag Rob,

We voegen informatie toe aan het projectplan over de rol van de ouderen tijdens het artistieke proces.

Het gaat inderdaad om een nieuwe voorstelling. Terwijl we dit plan aan het schrijven waren kregen we steun vanuit de gemeente en van fondsen voor een nieuwe productie. Daarom hebben we besloten om het inhoudelijke plan van deze aanvraag daaraan te koppelen.

 

Vriendelijke groet,

Corina 

 

afbeelding van Rob Berends

Beste Corina,

Naar aanleiding van je vraag over de Beslisfase: in dit geval hoeven we zeker niet de hele periode van 6 weken te gebruiken voor de Denkmee fase. Ik wacht even je reacties op de vragen van Alinde af inclusief verwerking in de aanvraag. Dan lees ik je aanvraag nog een keer goed en meld me in een chat weer.

Groet, rob

afbeelding van Corina Lok

Beste Rob,

In de vakantie lukte het niet te werken met jijmaakthetmee vanwege de slechte wifi verbindinge in frankrijk. Ik heb net alle antwoorden top vragen van voor de vakantie oegevoegd aan de chat.

Deze week zal ik de antwoorden verwerken in de aanvraag. Daarnaast zal ik je advies meenemen in het verhaal zodat onze vanzelfsprekendheden goed worden verwoord in het plan.

Hartelijke groet

Corina lok

afbeelding van Corina Lok

Dag Rob,

 

Dank je wel. Ik geef vandaag antwoord in de chat en zal dan ook alles verwerken in de aanvraag.

 

Hartelijke groet,

 

Corina Lok

afbeelding van Alinde Hoeksma

Beste Corina, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en zal ik als FCP-coach in algemene zin met je meedenken. Zo kun je het idee in deze Denk Mee-fase verder uitdiepen.

Jullie plan is al goed uitgewerkt, mooi hoe de verbinding wordt gelegd tussen ouderen en jongeren. Omdat er verschillende fasen en doelen met het plan gemoeid zijn, en de regeling Jijmaakthetmee zich expliciet richt op kunstbeoefening in de vrije tijd, is het goed om hier vooral de ontwikkeling van talent van de ouderen uit te werken. Daarbij heb ik de volgende vragen:

- Je zoekt meedenkers over de vraag waar de zelfstandigheid van de ouderen begint en eindigt. Kun je concreter aangeven waar jullie tegenaan lopen of waar je mogelijkheden ziet die je verder wilt ontwikkelen aan de hand van tips? En gaat zelfstandigheid dan vooral over de inhoudelijke/artistieke input van de ouderen, of over het zelfstandig kunnen functioneren als speler, maker of educator?

- Hoe komen de inhoud van de voorstelling en het educatieprogramma concreet tot stand?

- Hoe verhoudt dit nieuwe project zich tot jullie eerdere projecten, en op welk vlak zetten jullie een volgende stap op innovatief niveau?

- Op welk gebied wordt al tijdens het repetitieproces samengewerkt met het onderwijs?

- De ouderen worden, mede op didactisch vlak, geschoold om als educator te kunnen functioneren op zorgopleidingen van het ROC. Hoe verhoudt dit zich tot het hoofddoel om de theatrale talenten van ouderen te ontwikkelen? In hoeverre wordt het educatiemateriaal bijvoorbeeld ook theatraal gemaakt? Worden de educatieprogramma’s in de uitvoering ook begeleid door professionals?

Jullie partners zijn ook van harte welkom om hier in de reacties mee te praten. Succes!

afbeelding van Corina Lok

Dag Alinde,

 

Hier de antwoorden op je vragen. 

HArtelijke groet

Corina Lok

Je zoekt meedenkers over de vraag waar de zelfstandigheid van de ouderen begint en eindigt. Kun je concreter aangeven waar jullie tegenaan lopen of waar je mogelijkheden ziet die je verder wilt ontwikkelen aan de hand van tips? En gaat zelfstandigheid dan vooral over de inhoudelijke/artistieke input van de ouderen, of over het zelfstandig kunnen functioneren als speler, maker of educator?

Na het maken en organiseren van twee succesvolle producties is er sprake van een cultuur binnen het gezelschap. In deze cultuur werken ouderen mee in verschillende rollen zowel voor als achter de schermen. Er is een artistieke leiding die bestaat uit de twee makers en de projectleiders van Grey Vibes en het Koorenhuis. De volgende stap is om ouderen te betrekken bij de artistieke besluitvorming en op den duur deel uit te laten maken van de artistiek kern

Hoe komen de inhoud van de voorstelling en het educatieprogramma concreet tot stand?

De artistieke kern voert voorafgaande aan het repetitieproces gesprekken met de ouderen. Op basis van eerdere producties wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Ook wordt gekeken naar de opbrengst van het zomerkamp. Dit aparte project wordt in de zomermaanden georganiseerd. Ouderen die zich hiervoor inschrijven krijgen gedurende een aantal weken intensieve theatertraining en er wordt tijdens deze weken veel gewerkt vanuit improvisatie op basis van specifieke thema’s. Het zomerkamp dient op die manier ook als voedingsbodem en inspiratiebron voor toekomstige producties.

Voor het educatieve programma is er eerst overleg met de makers, de ouderen en medewerkers van het ROC. Vanuit het Huis van Ververvoering wordt er een werkgroep geformeerd die bestaat uit de professionele makers, coördinatoren van Greyvibes en het Koorenhuis en een groep ouderen. Een aantal ouderen zal vanuit die werkgroep ook deelnemen aan de gesprekken met het ROC. Op basis van die gesprekken wordt er een kerngedachte opgesteld voor de educatieve programma’s. We zoeken naar een tweeledige opbrengst. Een artistieke en een pedagogische.

De eerste richt zich op de artistieke ervaring (bezoek theatervoorstelling & kennismaking met theater/de verbeelding). De tweede richt zich op de pedagogische opbrengt. Dialoog met de ervaringsdeskundigen als het gaat om ouder worden en ouder zijn. De leerlingen volgen een opleiding die gerelateerd is aan het werken met ouderen. We willen op deze manier een ontmoeting creëren tussen jong en oud.

- Hoe verhoudt dit nieuwe project zich tot jullie eerdere projecten, en op welk vlak zetten jullie een volgende stap op innovatief niveau?

We zijn gestart als ouderen gezelschap die voorstellingen maakte op locatie. Die combinatie is een krachtige gebleken. De samenwerking met het onderwijs is een nieuwe stap binnen HvV. We kunnen de ouderen daarmee een unieke artistieke en pedagogische ervaring bieden die het productieproces en de speelperiode verrijkt. Daarnaast bereiken we hiermee nieuwe doelgroepen die anders de weg naar onze producties niet zouden vinden.

- Op welk gebied wordt al tijdens het repetitieproces samengewerkt met het onderwijs?

De gesprekken met het ROC vinden plaats in de eerste fase van het repetitieproces. Er is tijdens het overleg sprake van tweerichtingsverkeer. De input vanuit de werkgroep richting het ROC dient ter inspiratie voor een nog te ontwikkelen educatief programma. Maar andersom geldt hetzelfde. De input vanuit het ROC wordt meegenomen in het ontwikkelen van het educatief programma. In de toekomst willen we nog een stap verder gaan zodat het onderwijs ook input kan leveren voor de voorstellingen zelf.

- De ouderen worden, mede op didactisch vlak, geschoold om als educator te kunnen functioneren op zorgopleidingen van het ROC. Hoe verhoudt dit zich tot het hoofddoel om de theatrale talenten van ouderen te ontwikkelen? In hoeverre wordt het educatiemateriaal bijvoorbeeld ook theatraal gemaakt? Worden de educatieprogramma’s in de uitvoering ook begeleid door professionals?

We leerden de ouderen eerder hoe ze moeten spelen op locatie. Spelen in het duin en in een ziekenhuis vraagt iets van alle ouderen die deelnemen. Zowel van de acteurs als van de mensen die de kostuums hebben gemaakt. Het werken op scholen en de voorstelling spelen voor groepen jongeren vraagt wederom om een breder pallet aan artistieke vaardigheden.

We zien didactiek vooral als de kunst van het overdragen. Hoe kan ik dat wat ik wil overbrengen zo vertellen dat de ander luistert en aandacht heeft? Het gaat hierbij niet om didactische modellen maar om manieren om aandacht te vangen, je verhaal zo goed mogelijk te kunnen vertellen.

Wat ons betreft is een educatief programma ook een theatraal programma. Opdrachten worden zo samengesteld dat er sprake is van spelmomenten tussen ouderen en jongeren. Ook tijdens het educatieve programma is er sprake van een kunstzinnige ervaring. We geloven in de kracht van een theatervoorstelling gespeeld door ouderen, die aanhaakt bij de thema’s van de toekomstige professie van de jongeren.

De professionals hebben een actieve rol tijdens de uitvoering van het educatieve programma.

afbeelding van Corina Lok

Dag Alinde,

Dank voor je comments en vragen.

Ik stuur je zsm een antwoord op je vragen en zullen ze daarna  opnemen in het projectplan.

Een vraag van ons uit. We hebben eerder onder de noemer Huis van Vervoering Educatie 6 weken doorlopen waarin we werden gecoached door Rob Berends. We hebben in die periode veel van de feedback verwerkt maar hadden onvoldoende focus aangebracht binnen ons projectplan. In het nieuwe plan zoals nu ingediend onder de noemer Huit van Vervoering hebben we die focus wel aangebracht en richten we ons puur op de productie en de samenwerking met het onderwijs. We hopen dat we , omdat we doorschrijven aan het eerdere plan, niet opnieuw 6 weken hoeven te verblijven in de denk mee fase. Kan je iets zeggen over hoe jij dat als coach van het FCP ziet?

Hartelijke groet

Corina Lok