menu denk mee beslis mee maak mee

het hoorbare erf

Wat je ziet wil je horen

stichting Herbergen
27 mei 2017 tot 28 mei 2017
erfgoed, film, muziek
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€2.888

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Filmvertoning Het Hoorbare erf in museum Nagele

Door Trude van Assem op vr 10 nov

Op 21 oktober was de filmvertoning van Het Hoorbare erf in Museum Nagele. De film werd muzikaal begeleid door muziekgroep Le Chapel.

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

het hoorbare erf

Wat je ziet wil je horen

afbeelding van Trude van Assem

Ingediend door:

Trude van Assem

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe muzikanten buiten hun kaders durven spelen

Wat ga je doen?: 

Het hoorbare erf wordt gedragen door amateurmuzikanten en beeldend kunstenaar Trude van Assem. Het hoorbare erf is een muzikaal project dat heel de handel en wandel op een agrarisch erf in de Noordoostpolder hoorbaar wil maken. Beeldend kunstenaar Trude van Assem koppelt hiervoor haar fascinatie voor het gebied aan de trots, vitaliteit en gemeenschapszin van bewoners. Van Assem maakt dit hoorbaar door een samenwerking aan te gaan met lokale muzikanten, die uitmondt in een performance van één etmaal op 27-28 mei 2017. Gedurende voorbereidende sessies werken zij samen aan een arrangement waarbij muziek en poldergeluiden op het erf op een nooit eerder gehoorde manier hoorbaar worden. De geluiden van muzikanten, stemmen van de koorleden en de typische geluiden van landbouwwerktuigen op en om het erf maken de omvang van het erf voelbaar. Het project wordt vastgelegd met een dronefilm die het erf in de context van de polder plaatst. Het doel van de manifestatie is de vergroting van het begrip van elkaars leefwereld en de inzet van elkaars kwaliteiten op een unieke manier. Daarnaast biedt het project de muzikanten een onorthodox podium om zich te presenteren.

Hoe ga je te werk?: 

De gemeenschapszin, de trots en vitaliteit van de bewoners van de polder wil Trude van Assem hoorbaar maken in het project Het hoorbare erf. Het project bestaat uit een serie optredens van diverse muziekgroepen uit de polder op en rondom een erf van één hectare in Kraggenburg. Trude van Assem ontwikkelt samen met de muziekgroepen en een componist een arrangement waarin verspreid over een etmaal de klanken van de menselijke geluidmakers zich vermengen met klanken van landbouwmachines. Met het in elkaar grijpen van ontspanningsmuziek en werkgeluiden is het ritme van de polder (ontbijt, theetijd, werktijd, etenstijd) te horen. Geluiden van de muzikanten, stemmen van de koorleden en de typisch geluiden van landbouwwerktuigen van alle kanten op en om het erf benadrukken de omvang van het erf. Koperblazers, het polderpiratenkoor en een huiskamer muziekgroep werken hierin samen. De invloeden van buiten het erf komen van liederen van Poolse arbeiders. De totale compositie wordt geregistreerd door een drone, die het erf en de geluiden in de context van de polder plaatst. Op de grond zullen ook geluidsopnamen gemaakt worden. Drager van de compositie is het leefritme van het agrarisch bedrijf. Tot april oefenen de drie muziekgroepen iedere week op hun eigen oefenlokatie de voor het gelegenheid gemaakte erflied en erfmuziekstukken. In mei wordt er wekelijks (3 keer, tenzij meer bijeenkomsten nodig blijkt) geoefend met alle deelnemende muzikanten   ( 50 muzikanten, 9 koperblazers, 10 huismuzikanten, 20 polderpiraten, 10 Polen) op het erf. De landbouwmachines zullen dan ook opgesteld staan. De dronefilm zal later vertoond worden in museum Nagele en op het Oordfestival in Emmeloord, ondersteund door livemuziek van de deelnemende muziekgroepen.

Met wie werk je samen?: 

In de polder is een sterke geschiedenis van muziekgroepen. Deze zijn het sociale cement van de gemeenschap. De gebruikelijke presentaties van deze muziekgroepen vinden plaats in feestzalen of langs de kant van de weg bij de tulpenoptochten of andere evenementen. Hierbij gaan de muzikanten uit van een bestaand repertoire zonder relatie met de polder. Het hoorbare erf beoogt een relatie te leggen tussen de muzikanten en de Noordoostpolder. Dit gebeurt op verschillende niveaus, door tijdens het optreden een specifieke plaatsing op en om het erf te bedenken voor elke muziekgroep. Daarnaast is er gedurende het etmaal een overkoepelend arrangement dat het grotere verhaal vertelt van de polder, en voor de muziekgroepen wordt ook een speciaal polderstuk gecomponeerd door componist Jan Groot uit Kraggenburg.
De muziekgroepen worden uitgedaagd om naast hun bestaande repertoire ook andere composities te spelen die het gevoel van de polder vertolken. De muziekgroepen wordt ook gevraagd om mee te denken over de totale compositie. Tegelijkertijd wordt in het project uit gegaan van heel bekende geluiden van trekkers, vacuumpompen en bezemgeluid. Deze menging van geluiden is interessant voor muzikanten en bezoekers als bemiddeling tussen wat bekend is en wat een nieuwe draai krijgt. De presentatie is onorthodox en trekt ook een ander publiek aan dan gebruikelijk. Hiermee is het een mogelijkheid voor de muziekgroepen om nieuwe leden aan te trekken die graag een uitdaging aangaan. Het hoorbare erf draagt eraan bij dat de muzikanten zich kunnen presenteren voor een nieuw publiek en onderling kunnen kennis maken.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Tijdens het 75-jarig jubileum van de Noordoostpolder organiseert Stichting Herbergen – een samenwerkingsverband tussen kunstenaars en architecten – het project Schurende Erfenis. Kunstenaar Trude van Assem neemt deel aan deze manifestatie en ‘het hoorbare erf’ is onderdeel van het programma. Samen met bewoners, landbewerkers en bezoekers bestudeert Stichting Herbergen de plekken waar de huidige Noordoostpolder uit haar voegen barst. Na de drooglegging in 1942 werd de polder volgens strikt ontwerp efficiënt ingericht voor landbouw en sociaal welzijn van de nieuwe bewoners. Intussen schuurt de planning van toen met de werkelijkheden van nu. Een belangrijke vraag is, hoe ziet de sociale structuur van de polder er nu, 75 jaar later, uit?
Het project ‘Het hoorbare erf’ is onderdeel van de totale manifestatie van ‘Schurende erfenis’. Met het project ‘Schurende erfenis’ willen de kunstenaars van Stichting Herbergen bijdragen aan de discussies die binnen en buiten de Noordoostpolder gevoerd worden, om zo ons bewustzijn over het unieke en karakteristieke landschap van de polder bij te schuren. Trude van Assem maakt in haar werk gebruik van diverse media. Zij put inspiratie uit de omgeving waarin het werk ontstaat. Haar werk kenmerkt zich door uit te gaan van voor beschouwers bekende beelden die ze transformeert tot nieuwe gedaanten. Dit laatste is ook een belangrijk uitgangspunt voor ‘Het hoorbare erf’. Zie verder www.stichtingherbergen.nl

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 manifestatie 27/5 50 300
1 manifestatie 28/5 50 150
1 film + livemuziek 30 300
1 oordfestival film+ 30 500
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De amateurkunstenaars hechten belang aan de vereniging in groepsverband en de sociale meerwaarde daarvan. Tegelijkertijd zijn er weinig gelegenheden waarop ze zichzelf kunnen presenteren. Dit geldt helemaal voor gelegenheden waarbij zij als hoofdact optreden. Deelname aan Het hoorbare erf betekent voor hen een bevestiging van hun creatieve vermogen en versterkt de creatieve ontwikkeling van de diverse groepen. Daarnaast zal de registratie van de deelname voor hen een mogelijkheid zijn om zichzelf te profileren. De muziekgroepen zijn: koperblazers            Le Chapel ( 9 leden) Huismuziekgroep (10 leden) beide uit Kraggenburg. Polderpiraten ( 20 leden) uit Rutten. Poolse medewerkers, niet georganiseerd in muziekgroep. Jan Groot, muziekdocent, componist uit Kraggenburg zal een erfstuk schrijven voor de koperblazers. Klaas Eissens uit Kraggenburg verzorgd de techniek drone film. 

Voor Stichting Herbergen vormen landschap en sociale omgeving belangrijk uitgangspunten voor hun manifestaties. Het project Het hoorbare erf gaat ook uit van deze beide uitgangspunten.

Mijn eigen inbreng binnen Stichting Herbergen is tot nu toe vooral individueel van aard geweest. Met een bijdrage van FCP kan ik en kunstwerk neerzetten dat de individuele expressie overstijgt. Daarbij is het ook mogelijk om met diverse disciplines samen te werken. Ook is het mogelijk om het kunstwerk in te bedden op de locatie van manifestatie Schurende erfnis van Stchting Herbergen.

Begroting: 

Het project Het hoorbare erf is in totaal begroot op € 5775,- -. Een deel van het bedrag is aangevraagd bij het Tijlfonds. Voor het overige deel wil ik u vragen om een bijdrage.

De subsidie wordt besteed aan de vergoeding voor de deelname van de muzikanten en machines voor de landbouwgeluiden: materiaal- en reiskosten. Daarnaast zal de subsidie de kosten voor de projectorganisatie dekken en de pr-communicatie van het project. Verder zijn er de voorbereidingskosten, de productiekosten, de catering tijdens de diverse repetities, de huur van geluidsapparatuur. Tot slot is een belangrijk onderdeel van het project de registratie van het evenement d.m.v. drone-opnames en opnames aan de grond. Daarna de montage van het opgenomen materiaal.

Het overkoepelende project Schurende erfenis van Stichting Herbergen wordt ondersteund door subsidieverleners als Bankgiro Loterijfonds (voorheen Stichting Doen) en Stichting Stokroos. De Gemeente Noordoostpolder levert een bijdrage in de communicatie van het project.

Locatie(s): 
Hertenweg22, Kraggenburg, NoordOostPolder
Museum Nagele, Noordoost Polder
Oord festival, Emmeloord

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 126 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi dat jullie met het Hoorbare Erf inzetten op de artistieke relatie tussen de deelnemers en de Noordoostpolder. Jullie kiezen hierbij voor een versmelting van erfgoed, muziek en beeldende kunst. Dit intrigeert. Het valt echter op dat het project is ontstaan vanuit een artistiek concept, en niet vanuit een verkenning met de beoogde deelnemers. Dit had de inhoud en ook de organisatorische kwaliteit sterker gemaakt. De originaliteit van jullie poldergeluiden is echter onmiskenbaar. Tevens positief is het verbinden van diverse lokale gezelschappen en de rol die wordt gespeeld binnen de Manifestatie Schurende Erfenis. Hiermee bereiken zowel de deelnemers als de thematiek een groter podium. Het blijft echter onduidelijk wat dit zowel de stichting als de individuele deelnemers specifiek oplevert. Een duurzame of ontwikkeling of netwerk lijkt niet aan de orde te komen. Ook wordt gesproken over het aantrekken van nieuwe leden, maar concrete plannen ontbreken. Ik hoop dat jullie hier in de loop van het project meer zicht op kunnen bieden.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het Hoorbare Erf biedt als onderdeel van Schurende Erfenis een bijzondere samenwerking tussen erfgoed, beeldende kunst en muziek. Doordat pas vrij laat in de denk mee fase de plannen zijn uitgewerkt geeft mijn inziens de aanvraag geen volledig inzicht in het creatieproces en is er te weinig tijd geweest om dit uit te kristalliseren, De mate van onderlinge uitwisseling die van invloed kan zijn op de artistieke inhoud van het project blijft daardoor onduidelijk evenals de mate van inhoudelijke betrokkenheid van de deelnemende muziekgroepen in de planvorming, waardoor het plan top-down lijkt ingestoken. Het betreft een eenmalige activiteit, die weliswaar uniek is, maar de samenwerking is nog relatief oppervlakkig uitgewerkt. Hierdoor is de impact op de langere termijn voor de deelnemers en voor het aanbod in amateurkunst in de Noordoostpolder niet goed in te schatten. Ik heb vertrouwen in de intenties en de mogelijkheden, maar had graag een wat sterkere uitwerking gezien. 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Trude, nu het einde van de Denk mee fase in zicht komt, geef ik je graag nog wat laatste advies. Je project wordt steeds concreter. Ik zou ook de namen van de muziekgroepen voorin je verhaal zetten (in de linkerkolom, want alleen dit is onderdeel van je aanvraag). Hoe lang duren de voorbereidende sessies met hen en is dit ver van voren of dicht op het etmaal?
En heb je de modelbegroting al ingevuld? Want die zie ik er nog niet bij staan. 
Groeten Thijs

afbeelding van Trude van Assem

Dag Thijs, dank je voor je advies.  Trude

afbeelding van Wim van Pelt

Voor de blazersgroep Le Chapel is dit geheel iets anders dan het "traditioneel" muziekstukken spelen; er wordt buiten de "comfortzone" gedacht en gemusiceerd. Om dit te bereiken zal er stapsgewijs naar de invulling toe gewerkt worden, zowel muzikaal als qua beleving. Dit exploratief musiceren zal hopelijk bijdragen aan het project en tevens aan de muzikale ervaring van de speler en het collectief. Wordt een bijzondere ervaring!

afbeelding van Joop van van Liere

Of je door mag naar de BESLIS MEE fase (vooropgesteld dat dat al zou kunnen qua termijn en je achterban klaar is voor het uitbrengen van stemmen). Succes en veel plezier met het waarmaken van de droom!

afbeelding van Trude van Assem

Joop, jouw vraag van 26 februari "Wat me intirgeert is hoe je de deelnemers precies motiveert om zich in te zetten voor een succesvolle dag en nacht. Wat levert deelname hen precies op?" We eindige de werkdag met een samenzang van Polderpiraten en Polen, waarin we alle aanwezige verleiden tot het meezingen, plezier maken, een goed samenzijn met eten, drinken, een vuur, muziek met trekzak en nog meer gezang. En heel traditioneel op het einde gaat iedereen slapen om de volgende morgen gewekt te worden door hanen gekraai en muziek van de koperblazers die om acht uur al spelend het erf op komen lopen. 

Dat levert de ervaring op van het deel uitmaken van een manifestatie die werelden verbind, waarin zaken aan de orde worden gesteld waarop niet direct een antwoord is.

afbeelding van Joop van van Liere

Spannend! Uit de reacties van de musici blijkt dat zij dat ook vinden. Mooi project. Succes met de laatste loodjes!

afbeelding van Joop van van Liere

Knap werk Trude! Je schuwt - mét de muzikanten samen - het experiment niet, voegt een nieuwe component toe aan 'het sociale cement', vraagt hernieuwde aandacht voor de identiteit van de streek en een (meedenk) compositie-opdracht verstrekken vind ik als klankdichter (www.jeandeliere.com) helemaal top. Zo creëer je - zeker ook met de film - het erfgoed van de toekomst. Ik hoop de processtappen naar realisatie een beetje te mogen volgen op de blogpagina die je op dit platform krijgt als je in de MAAK HET MEE fase bent aangeland. Het project met zijn 'ogen openende', identiteit bevestigende en bemoedigende impact is nu zo beeldend beschreven dat ik het zou aandurven aan Lidian te vragen of er nog een 'aanvraagtechnisch' beletsel is. 

afbeelding van Trude van Assem

Joop, altijd fijn om jou tegen te komen. Heb gister de tekst verbeterd met de bedoeling daarmee de vragen te beantwoorden. Zou jij er naar willen kijken. Trude

afbeelding van Joop van van Liere

Goed om te lezen dat er schot in zit! Ondanks tegenslagen leeft het project. Ook bij de muzikanten. Verdwalen in formuleringen. Herkenbaar. Houd het simpel. Korte zinnen. Het is de moeite echt waard. Gefeliciteerd met de erkenning door de stichting DOEN. Heb je al stemmers in stelling gebracht? Laat iedereen weten dat je hun support nodig hebt als je project naar de beslisfase mag. Projectmanagement is in mijn beleving non stop, pro-actief de toekomst bespelen.

afbeelding van Trude van Assem

Dag Joop, het totale project van stichting Herbergen waar Het hoorbar erf een onderdeel van is heeft subsidie toegekend gekregen van stichting Doen, dat geeft lucht. Het hoorbare erf heeft door ziekte stilgelegen, maar weer in vol bedrijf. Wat en hoe de muzikanten zullen spelen en hoe de erfgeluiden gebruikt zullen worden wordt steeds duidelijker. Er wordt druk overlegt. De aanvraag, het bijwerken, compleet maken verdient nu alle aandacht. Gister wilde een verandering niet doorkomen/ opgenomen worden. Vandaag ben ik die verandering weer aan het herschrijven. Mijn grootste probleem is dat ik verdwaal in formuleringen.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Trude, loopt alles naar wens of heb je nog iets nodig rondom een blinde vlek in het project bijvoorbeeld? Hoe schat je het verloop nu in?
afbeelding van Conny van de Graaff

Een aantal leden van onze huismuziekgroep (incl. mijzelf) waren meteen enthousiast om de uitdaging aan te gaan met het project, het deel uitmaken van een creatief proces met kunstenaars van verschil-lende disciplines. Het Hoorbare Erf, dit vraagt ook het aanspreken van onze eigen creativiteit. Samenwerken met andere muziekgroepen uit de regio en ervaren, elk met hun eigen expertise, dat er een nieuwe eenheid kan ontstaan. Het verklanken van de ontwikkeling van het erf zal met zich meebrengen dat er met klanken, ook improviserend, los van traditioneel notenschrift en traditionele speelmanieren, door onze groep gewerkt gaat worden. Zo willen we onze leefomgeving op een nieuwe manier beleven en bewust worden.Een verrijking.

 

 

afbeelding van Tonny Kommers

Oudere bezoekers die erop af zullen komen, zullen zeer waarschijnlijk een groot aantal oh-ja-erlebnissen krijgen bij het horen van bijvoorbeeld het monotone geplop van een vacuumpomp van de melkinstallatie of het ritmische schudden van een aardappelsorteerder. Of het rammelen van de voerhekken in een ligboxenstal.
Voor jonge bezoekers zullen enkele geluiden herkenbaar zijn, zoals het puffen van een trekker of het joelen van een ventilator. Maar het ratelen van een zogenoemde zakkenheffer zal een nieuwe hoorervaring voor ze zijn. Al met al heb ik het idee dat dit project een diverse ervaring zal zijn van geluiden van toen en nu. Zowel voor ouderen, al dan niet uit de sector, als ook jongeren, wanneer ze hun ronde doen over het boerenerf.
.Diezelfde buurboer

Pagina's