menu denk mee beslis mee maak mee

Hoofddorp Aan Zee

Vakantie vol culturele verrijking en plezier

Podiumorganisatie Haarlemmermeer
22 augustus 2017 tot 25 augustus 2017
beeldend 3D, crafts, film, fotografie
kinderen
onze website / check facebook
€9.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De slotdag

Door Sjors van der Vlugt op za 26 aug

Vandaag waren de kinderen én de begeleiders een beetje opgelaten, altijd spannend zo'n laatste dag. 

Een aantal kids zijn al vroeg bezig...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Hoofddorp Aan Zee

Vakantie vol culturele verrijking en plezier

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Ingediend door:

Sjors van der Vlugt

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek geen meedenkers over deze vraag.

Wat ga je doen?: 

In de zomervakantie wordt "Hoofddorp Aan Zee" georganiseerd voor kinderen die om verschillende redenen niet op vakantie kunnen gaan. De kinderen worden geworven via organisaties waar gezinnen met ondersteuningsbehoefte bekend zijn, maar we richten ons ook op kinderen die niet in beeld zijn bij de instanties. Podiumorganisatie Haarlemmermeer (Het Cultuurgebouw) organiseert dit jaar voor het eerst een lokale editie van het landelijke project  "Kinderen Aan Zee" voor kinderen uit de gemeente Haarlemmermeer.

De kinderen krijgen een thema mee om al hun creatieve uittingen te verbinden. Zij bepalen vervolgens zelf wat zij willen maken en waarin zij zich willen verdiepen. Door in groepsverband alle wilde ideeën te bespreken en evalueren, kunnen de kinderen samenwerken en worden ze eigenaar van het creatief proces. Ervaringen die later op school en studie goed van pas komen.

Ze worden ondersteund in het waarmaken van hun ideeën door een groep begeleiders, bestaande uit professionals uit het welzijn, onderwijs, kunst en techniek. Geen enkel creatief idee is te gek om te onderzoeken of het haalbaar is. Professionele begeleiding staat hoog in het vaandel, zowel op cultureel eductief gebied als op het welzijnsvlak, daar we hier met in potentie kwetsbare kinderen te maken hebben. Naast professionele begeleiding, werken we met hoogwaardige materialen en gereedschappen om het creatief proces op hoog niveau te faciliteren. Uiteraard zijn er de schilderdoeken en knutselmaterialen, maar er is ook een 'fablab' met een 3D-printer en andere uitdagende apparatuur.

De locatie ligt in een herontwikkelingsgebied dat wordt omgetoverd tot een stadspark. Het thema sluit hierop aan zodat de kinderen iets blijvends of een schets voor iets blijvends kunnen creëren voor het vernieuwde park. Zo wordt de creativiteit van de kinderen duurzaam gemaakt en kunnen zij later herinneringen aan hun unieke ervaring terug vinden in het nieuwe stadspark van Hoofddorp.

Tijdens het project zullen de kinderen veel nieuwe ervaringen met kunst en ambacht opdoen. Bij interesse of zelfs ontdekte talenten kunnen de deelnemende kinderen de week direct na "Hoofddorp Aan Zee" gratis deelnemen aan de 'kunst-kennismakings-week' van het locale kunstencentrum PierK. Hieruit kunnen de kinderen doorstromen naar de structurele cursussen. Bij gezinnen waar dit financieel niet haalbaar is, kan Stichting Leergeld een rol spelen. Op deze manier proberen we de creatieve leercurve door te trekken na de week "Hoofddorp Aan Zee' 

Zie voor een impressie van het 'Aan Zee concept' onderstaand filmpje van 'Alkmaar Aan Zee'.

Alkmaar Aan Zee

Hoe ga je te werk?: 

Van 21 t/m 25 augustus vindt "Hoofddorp Aan Zee" plaats op een festivalterreintje in het stadspark (in ontwikkeling). Met caravans, grote tenten en gezellige aankleding wordt er echt een vakantiesfeer gecreëerd.
Vier dagen lang gaan 40 kinderen van 9 t/m 12 jaar een creatief proces doorlopen, waarbij zij plezier en kunst maken. Ze mogen helemaal zelf bedenken wat ze willen maken met slechts een thema als richtlijn.

Zij beginnen iedere dag in een klein subgroepje met één kunstenaar (docent) en één welzijnswerker (coach) en bepalen wat zij die dag/dagen willen maken. Uiteraard is dat niet bindend voor als de kinderen iets ontdekken waardoor hun 'plan' veranderd.
Na de gezamelijke start gaan zij met een kunstenaar werken aan hun kunstwerk. Dit zijn diverse kunstvormen: schilderen, tekenen, beeldhouwen, 'kunst van oude spullen maken', woordkunst, constructies ontwerpen, fotografie of muziek en dans. Kinderen kunnen ook kunstvormen en aanwezige technische kennis afwisselen of combineren. Bijvoorbeeld: kan een kind de civiel technisch ontwerper betrekken bij het maken van een constructie om de kunst van de kinderen op te exposeren op een manier waarop dit een blijvend en duurzaam element in het stadspark kan worden. Bij Kinderen Aan Zee worden zowel kinderen als begeleiders geprikkeld om gebaande paden te verlaten en vaste structuren los te laten. Creativiteit staat daarbij centraal, zonder dit al teveel vooraf te bepalen. Dit is dus voor het kind, maar óók voor de begeleider een uitdaging.

Dagopbouw:
09:30 – 10:00 Inloop
10:00 – 10:15 Gezamenlijke dagopening (begeleid door muziek en/of spel)
10:15 – 10:45 Teambespreking: "Wat zou je willen maken/doen/kunnen?" Koppeling aan thema (begeleid door docent & coach)
10:45 – 12:30 Kunsten maken (begeleid door docent & coach)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:45 Teambespreking: "Hoe gaat het? Wat wil je anders of meer?" (begeleid door docent & coach)
13:45 – 15:30 Kunsten maken bij werkplaats andere docent / discipline (begeleid door docent ander team)
15:30 – 16:30 Sport en/of spel op verzoek (idee van de kinderen)
16:30 – 17:00 Einde dag bespreking teams en gezamenlijke dagafsluiting.

Weekopbouw, grove richting voor begeleiders om op te sturen indien nodig:
Dag 1: Oriënteren en ontdekken.
Dag 2: Onderzoeken en ervaren. 
Dag 3: Uitvoeren en aanpassen. 
Dag 4: Uitvoeren, afronden, presenteren en evalueren. 
De laatste dag staat in het teken van het tonen van het eindresultaat aan ouders, buren en vrienden. Iedereen werkt samen om een spectaculair eindresultaat neer te zetten. Die dag is er een gezamenlijk diner met de kinderen en begeleiding. Op alle dagen worden lunch en overige consumpties verzorgd. Slapen doen zij thuis.
De kinderen en de begeleiders houden gedurende de week een blog bij, zodat de ouders en andere geïnteresseerden kunnen zien hoe de kinderen hun vakantieweek beleven. Tevens wordt dit een leuke visuele herinnering. Daarnaast krijgen alle kinderen een dvd met een aftermovie en foto's.

Werving: Een deel van de deelnemers zal bekend zijn bij de hulpverlenende instanties. Vanaf week 27 werven wij online en offline promotie voor het project. Hiermee hopen we gezinnen of bekenden van gezinnen te bereiken die in aanmerking komen voor dit project. Keiharde eisen aan deelname zijn er niet. We willen op voorhand geen kinderen uitsluiten. Bij een grotere vraag dan plekken beoordelen we samen met de professionals uit welzijn en hulpverlening welke kinderen het meeste baat hebben bij dit project. Voor eventuele kinderen die niet kunnen deelnemen wordt een aanbod gedaan om de week erna deel te nemen aan de 'Kinder Kunst Dagen' van PierK, een algemenere kennismaking met kunst en cultuur voor kinderen.

De eigen bijdrage van de ouders is €20,- per kind voor het project. Mochten ouders niet in staat zijn dit te betalen, helpen wij ze samen met Stichting Leergeld om deelname toch mogelijk te maken.

Met wie werk je samen?: 

"Hoofddorp Aan Zee" wordt geïnitieerd door Podiumorganisatie Haarlemmermeer, onderdeel van Het Cultuurgebouw. De locatie van de "Hoofddorp Aan Zee"-week ligt in een herontwikkelingsgebied dat Hoofddorp Centraal (Gemeente Haarlemmermeer) om gaat toveren in een stadspark. Daarnaast is er samenwerking met  Stichting Meerwaarde (welzijn), Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer, Stichting Leergeld, PierK (kunstencentrum), Bibliotheek Haarlemmermeer en het Podium voor Achitectuur. Ook wordt er samenwerking met lokale middenstand en grotere bedrijven uit de regio gezocht.

Het (inhoudelijk) aanbod wordt samen met diverse professionele kunstenaars, diverse welzijns- en onderwijsprofessionals en de landelijke organisatie Kinderen Aan Zee ontwikkeld. Momenteel bestaat de begeleidingsgroep uit: twee beeldend kunstenaars, twee jongerenwerkers, een spoken-word artiest, een professional op het gebied van kinderen met gedragsafwijkingen, een civiel-technisch ingenieur, een fotograaf, een afgestudeerd student Cultureel en Maatschappelijke Vorming en de sociaal domein medewerkers van PierK en de Podiumorganisatie. Zij ondersteunen de kinderen in het creatief proces. Daarnaast is de landelijke organisatie Kinderen Aan Zee richtinggevend in de werkwijze van Hoofddorp Aan Zee. Met deze samenwerkingen biedt dit project een veilige en vakkundige ondersteuning van het creatief proces van de kinderen.

De kunst die de kinderen maken geeft een artistieke input aan het project van Hoofddorp Centraal.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het is een vereiste dat de begeleiding een VOG bezit om daadwerkelijk de veilige en vakkundige ondersteuning te kunnen bieden aan mogelijk sociaal zwakkere kinderen. Daarnaast zullen er diverse BHV'ers aanwezig zijn en worden andere veiligheidsoverwegingen in een calamiteitenplan gevat.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 dagen 40 0
1 dag 40 100
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is bijzonder, omdat de deelnemende kinderen niet de kans krijgen om op vakantie te gaan of omdat de ouders mogelijk niet in staat zijn de kinderen te voorzien van culturele, kunstzinnige en/of muzikale educatie. Met dit project willen wij de kinderen niet alleen de kans geven om te proeven van deze educatie, maar ook de ouders te informeren over de mogelijkheden voor hun kinderen op dit vlak. Ook vervolgstappen in creatieve cursussen worden aangeboden.

Daarnaast creëren de kinderen iets wat Hoofddorp Centraal helpt met de plannen voor het stadspark. Met oog op duurzaamheid en kunst laat Hoofddorp Aan Zee iets achter wat hopelijk een vaste plek binnen het stadspark kan krijgen.

Begroting: 

De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt besteed aan de profesionele begeleiding van de kinderen, technische en logitstieke zaken, werkmateriaal en catering voor de kinderen. De bijdrage van het fonds is essentieel voor het welslagen van dit project.

Naast de eigen bijdrage van Het Cultuurgebouw en indien mogelijk de ouders van de kinderen, zijn wij op zoek naar fondsen en sponsoren om dit project optimaal te realiseren. Hiervoor zijn contacten gelegd met diverse bedrijven en enkele fondsen. Tevens organiseren wij de hele maand juli een crowdfundingsactie, ondersteund door gemeente Haarlemmermeer. Hiermee willen wij additionele middelen én een brede maatschappelijke betrokkenheid genereren.

Locatie(s): 
Hoofddorp centrum

Uitslag Beslis mee

FCP32
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal82
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In een mooi doordacht en helder plan schrijven jullie met 40 kinderen die niet op vakantie kunnen en niet vertrouwd zijn met cultuur 3 tot 4 dagen te gaan werken  aan een (kunst)project, geheel naar hun eigen droom. Dit is de eerste editie in de Haarlemmermeer van het landelijk project “Kinderen aan Zee”. Met de inzet van een gevarieerde groep professionals, van kunstenaars tot technici, maken jullie de kans zo groot mogelijk op interessante ontwikkelingen bij de kinderen. Extra sterk van jullie project is het vervolgaanbod van gratis kennismakingslessen kunst bij Pier K. De gekozen samenwerkingspartners zijn kansrijk om over voldoende deelnemers beschikken en de gekozen locatie, een stadspark in ontwikkeling, lijkt garant te staan voor een duurzame plek van de gerealiseerde dromen. Jullie brede financieringsmix laat ook zien dat het project op een brede betrokkenheid in de gemeente zal moeten steunen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het Kinderen Aan Zee concept worden kinderen die niet vanzelfsprekend in aanraking (kunnen) komen en (kunnen) deelnemen aan culturele activiteiten hiertoe in staat gesteld. In deze lokale vertaling in Hoofddorp begeleiden kunstprofessionals de ontwikkeling van de kinderen intensief en persoonlijk en zijn daarnaast zorg- en onderwijsprofessionals betrokken. Het cultuuraanbod bestaat uit diverse disciplines, van meer traditionele kunstvormen tot nieuwere uitdrukkingsmogelijkheden, en prikkelt de eigen creatieve vindingrijkheid van de deelnemers. De concrete uitwerking van een dag en week geeft inzicht in de inhoudelijke en organisatorische opbouw en aanpak van het project. Ook voor cultuurdeelname na de zomerweek is aandacht. De samenwerkingsverbanden ogen solide en dragen bij aan het vertrouwen dat er oog is voor de ontwikkeling van de kinderen op de langere termijn. Van de uniciteit van het Hoofddorp Aan Zee project ten opzichte van het bestaande Kinderen Aan Zee project weten jullie mij op dit moment voldoende te overtuigen, waarbij nu nog in grote mate meespeelt dat dit de eerste lokale vertaling van het project is dat bij ons subsidie aanvraagt.

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Hoi Stefanie, bedankt voor je feedback. Goeie suggesties. Ik heb de concrete aanpak in het stuk 'Hoe ga je te werk' verwerkt.

Wat ons betreft gaat de aanvraag in deze vorm door naar de 'beslis mee fase' en doe ik dat maandag.

Hartelijk bedankt voor je hulp en een vriendelijke groet. Sjors

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Sjors,

Goed om te lezen dat jullie verder aan de slag zijn gegaan met de aanvraag. Wat ik graag nog concreter in het plan teruglees is hoe een dag of week er voor een kind uitziet. Misschien kan je een korte schets geven van 1 dag of 1 dagdeel, zodat ik daar een beter beeld bij krijg. Juist de actieve kunstbeoefening staat bij deze subsidieregeling voorop, dus daar lezen we ook graag meer inhoudelijk en praktisch over. Wat gaat de deelnemer doen, hoe wordt hij/zij begeleid (eigen keuzes maken vereist vaak ook een bepaalde stimulerende omgeving namelijk), en hoe zorgen de culturele organisaties of kunstenaars ook samen voor een evenwichtig programma? 

Ook lees ik dat de professionals niet alleen uit de welzijns- of kunsthoek komen, maar ook vanuit de techniek. Ik ben benieuwd hoe dit zich vertaald naar het programma dat jullie de kinderen aanbieden. De ontmoeting van kunst en andere domeinen, waaronder techniek, kan namelijk spannende nieuwe vormen opleveren. Maar hoe jullie dat gaan doen en waarom mag nader uitgewerkt.

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Hoi Diane, Bedankvoor je reactie.

Kun je mij vertellen hoe ik / wij nu in het traject staan en wat de volgende stappen zijn? Het is zoals gezegd een redelijke achtbaan, omdat de uitvoering al over minder dan 2 maanden plaatsvind. Dus ik wil er alles aan doen om goed aangehaakt te blijven.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Sjors, dank je wel. En leuk om te lezen dat de begeleiders ern zorg voor dragen dat de kinderen een fijne creatieve vakantie gaan beleven. En heel herkenbaar en begrijpelijk dat de communicatie organisatiegeleid is momenteel. Het is zeker fijn voor de kinderen dat er een thema is, begeleiding en een (gezamenlijk) eindresultaat, zodat ze ongebreideld en in alle veiligheid binnen deze kaders aan de slag kunnen. Juist deze kinderen komen regelmatig in een situatie waarin ze leidend moeten zijn of keuzes moeten maken waar ze helemaal niet aan toe zijn. Jullie programma biedt een heerlijke vrijplaats om de aandacht op eigen en andere dingen te richten, fijn voor ze!

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Hoi Diane,

Bedankt voor je feedback en het 'coach zijn'. Het wordt zeker een hele fijne week. Het is allemaal nog best spannend zo'n eerste editie, maar we merken zo een enorm enthousiasme bij alle partners ook. Dat is echt al hartverwarmend.

Als ik je reactie lees, lijkt het inderdaad alsof de kinderen heel veel moeten. Maar gelukkig is dit niet het geval. Juist de kinderen bepalen wat er gebeurt en op welk tempo. Alleen het samen starten en eindigen van de dag staat vast. Daarmee geven we de dagen een kop en een staart en vertellen de kinderen wat ze van plan zijn / gedaan hebben. De rest van de dag zijn zij leidend en volgen de begeleiders waar nodig.

Het thema is een 'kapstok', wat de kinderen daar vervolgens aanhangen is volledig aan hen. Enig samenhangend eindresultaat is juist voor de kids wel ook wenselijk. Gezamenlijk genieten, gezamenlijk trots zijn op de leuke week.

De ander genoemde criteria zijn inderdaad richtinggevend voor de begeleiders, dus niet iets om de kinderen 'mee te vermoeien'. De kinderen moeten vooral genieten en 'kind kunnen zijn'. Als ze daar en-passant nog wat social skills bij opdoen is mooi meegenomen. Dus de uitdaging ligt bij de begeleiders, om de kinderen in staat te stellen zich te ontwikkelen, zonder dat het ten koste gaat van het vakantiegevoel of het plezier. Dit onderwerp komt nog meermaal naar voren op onze voorbereidende bijeenkomsten. We zullen je advies daarin meenemen.

Nogmaals bedankt voor je advies om meer op het vakantiegevoel in te zetten en dit te communiceren. Door de korte tijd voor het organiseren zijn we vooral gericht op het doelmatig en goed regelen van zaken en zijn daarmee in communicatie waarschijnlijk ook wat 'organisatiegericht'. We zullen je advies ter harte nemen in de communicatie richting de kinderen en potentiele partners en sponsoren (deelnemerswerving en crowdfunding starten deze week).

Ik zal nog even een bijgewerkte begroting toevoegen. Op advies van partners uit de hoek van de armoedebestrijding, waaronder Stichting Leergeld, hebben we de eigen bijdrage verlaagd en er zijn nog wat (kleine) verschuivingen geweest.

Groeten, Sjors

afbeelding van Diane Frenay

Ha Sjors, ik ben je coach op dit platform en reageer om je aanvraag helderder te krijgen. Het klinkt als een heel fijne en leuke week. 

Ik begrijp dat het doel is om kinderen die om financiele of emotionele redenen niet op vakantie kunnen gaan ontspanning te bieden; ' een beetje op vakantie te kunnen gaan en in aanraking te brengen met kunst en cultuur'  Dat lijkt me al ' why' genoeg. Het leuke van vakantie is dat je niets hoeft en toch vanzelf leert van alles wat op je pad komt. Ook als je creatieve middelen en begeleiding aangereikt krijgt en in een groep vakantie viert, wat ook al zo zijn leerpunten meebrengt. Ik lees dat deze kinderen een ' thema krijgen ter verdieping, doelstellingen moeten formuleren, continue gaan evalueren, eigenaar worden van een creatief proces en leren samenwerken, kunnen creeeren, maken, ontdekken met creatieve middelen. En de samenwerking en zelfstandigheid worden bevorderd. Ik begrijp dat goed gekeken wordt en moet worden naar criteria van verschillende subsidienten en van de aanbiedende professionals. Maar het gaat hier om de kinderen, om inzet van kunst en cultuur in de vrije tijd voor kinderen die dagelijk overbelast worden met de zorgen en toestanden thuis. Mijn advies is: kijk naar jullie oorspronkelijke uitgangspunt en onderzoek hoe je zo veel mogelijk vakantiegevoel in zo'n periode kunt bieden, Met creativiteit als middel, niet als doel. 

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Hoi Stefanie,

Hoofddorp Aan Zee is een lokaal project, wat qua organisatie en financiering volledig op zichzelf staat. Dus geen onderdeel van het landelijk project.

De ondersteuning vanuit / samenwerking met de landelijke organisatie (voortkomend uit Artiance) bestaat voor ons uit 3 zaken:

1. gebruik mogen maken van de naam, beeldmerk en methodiek van Kinderen Aan Zee en de daarbij horende instructies.

2. gebruik kunnen maken van een centraal online platform met website.

3. gebruik mogen maken van de Kinderen Aan Zee zeecontainer (vervoerskosten worden gedeeld).

Dit zijn alle 3 zaken die ons project een 'Aan Zee' evenement maken. Als de samenwerking en deze 3 zaken er niet zouden zijn, zou ons project een op zichzelf staand sociaal-cultureel-educatief evenement zijn. Het zou dus absoluut plaatsvinden en succesvol zijn. Het aanhaken bij Kinderen Aan Zee geeft ons project een reeds bestaande richting en daarmee een inhoudelijke meerwaarde.

Iedere locatie staat op zichzelf en is daarmee uniek. De landelijke organisatie is een verbindende factor (de 'why'). De 'how' en de 'what' verschilt per locatie. Daarmee is er aansluiting tussen de verschillende locaties, maar verder weinig overlap. Er is inderdaad (gelukkig) gebruik te maken van de reeds opgedane kennis en ervaring van de andere locaties. Dit zijn vooral 'tips & tricks' waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Bijvoorveeld suggesties voor lokale kanalen voor werving van deelnemers en het effectief indelen van groepen etc.

Hopelijk heb ik je vraag in voldoende mate kunnen beantwoorden.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Sjors,

Eerder heeft het Fonds een aanvraag van Artiance voor het verder ontwikkelen en uitrollen van Kinderen Aan Zee in meerdere steden ingediend en gehonoreerd gekregen. Omdat wij met verschillende subsidieregelingen niet eenzelfde project kunnen ondersteunen, check ik graag bij jou in hoeverre jullie project onderdeel is van dat gehonoreerde project van Artiance. Daarnaast ben ik benieuwd hoe jullie samenwerken met de landelijke organisatie van Kinderen Aan Zee, waar er overlap en uitwisseling plaatsvindt en waar niet, en hoe jullie kunnen profiteren van de reeds opgedane kennis en ervaring bij andere Aan Zee locaties.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dank voor je reactie! Tip: Verwerk je informatie aan de linkerzijde, zodat het mee beoordeeld kan worden. 

Kan je al meer vertellen over de culturele samenwerkingspartners en hoe zij de kinderen gaan begeleiden? Hoe ziet zo'n traject voor een kind er concreet uit? En denken jullie er ook over na hoe een enthousiast kind kan ook na deelname verder aan de slag met een mogelijk nieuw ontdekte creatief talent? Leggen jullle bijvoorbeeld duurzame samenwerkingsverbanden met culturele instellingen om doorstroom mogelijk te maken?

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Hoi Stefanie, 

Ik heb je feedback verwerkt in de tekst aan de linkerkant. Wellicht moet ik het nog wat inkorten voordat het de lucht in gaat. Wat denk jij?

Ik word zelf wel enthousiast van het teruglezen van de omschrijving (misschien dat het inderdaad wat veel is, maar dat hoor ik graag van jou).

Bedankt voor je hulp tot nu toe.

afbeelding van Sjors van der Vlugt

Hallo Stefanie,

Bedankt voor je enthousiaste reactie op de aanvraag. Ik zal je vragen hieronder beantwoorden.

De kinderen kiezen zelf voor deelname. Wij zullen werven via verschillende kanalen, maar in het bijzonder de kanalen waarmee we deze specifieke groep kinderen het beste kunnen bereiken. Denk dan aan de huiswerkbegeleidingsgroep van de Bibliotheek, die speciaal is opgericht voor kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen. Maar ook via Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk, het welzijnswerk en de Voedselbank. Maar dus ook via de lokale media. Kinderen beslissen (samen met hun ouders) zelf of zij willen deelnemen.

De invulling van de culturele activiteiten (het 'what' van het project) bepalen de kinderen zelf. Uiteraard sturen wij de kinderen enigszins in een richting door de begeleiders, materialen en voorzieningen uit specifieke disciplines in te zetten (het 'how' van het project). Zo kunnen ze aan de slag met: professioneel beeldend kunstenaars, een bouwkundig ingenieur, een 'spoken word-artiest' en er zijn muziek-artiesten. Daarbij zijn voor alle disciplines professionele materialen aanwezig. De kinderen gaan (in groepsverband) zelf met het thema aan de slag en zijn leidend in het proces, de kunstenaars en begeleiders ondersteunen hen. Daarmee stimuleren we ook samenwerking en zelfstandigheid bij de kinderen (de 'why' van het project).

Qua begroting: De begroting is nog in ontwikkeling (vooral qua financiering). Stichting MeerWaarde vindt bij nader inzien het project teveel in de kunst-hoek zitten (en minder in de welzijnshoek), waardoor zij niet financieel willen participeren. Die begrootte bijdrage staat nu extra bij Het Cultuurgebouw. Komende week heb ik een afspraak met Stichting Leergeld om te bepalen wat hun inbreng gaat zijn. Ik hoop op een vaste bijdrage, en sowieso de dekking van de eigen bijdragen van de deelnemers als de ouders dat niet kunnen dragen. Sponsors en andere fondsen zijn en worden op dit moment aangeschreven. Zodra er meer duidelijk is zal ik een recente versie uploaden.

Kinderen Aan Zee is een langer lopend project in den landen (bij jullie bekend). Voor de Podiumorganisatie (Hoofddorp), is het de eerste editie, waarvan wij recent met de organisatie gestart zijn. We zien zo veel moois in dit project dat we het aandurven om dit project op deze (redelijk korte) termijn nog te organiseren. Het is een flinke uitdaging en er moeten veel nieuwe paden gebaand worden, zowel organisatorisch als financieel. Vandaar dat de organisatie van Hoofddorp Aan Zee een 'on going creatief proces' is. We krijgen zoveel positieve reacties dat het 'Aan Zee-vuurtje' flink brandt bij ons. Hopelijk komt ons enthousiasme door en brengen we de culturele en maatschappelijke meerwaarde van dit project voldoende over om ons hierbij te helpen.

Bedankt voor je tijd en feedback alvast.

Ik zie dat mijn verhaal iets langer is geworden dan gepland, maar dat is een risico als je zo enthousiast bent over waarmee je bezig bent.

Met vriendelijke groet,

Sjors van der Vlugt

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Sjors,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende tijd graag met je mee. 

Mooi om te lezen dat jullie iets willen betekenen voor kinderen en gezinnen die niet vanzelfsprekend op vakantie gaan en met kunst en cultuur in aanraking komen. Kiezen de kinderen zelf voor deelname aan het culturele programma of is het onderdeel van een algemeen breder programma? En kan je ons meer vertellen over de concrete culturele activiteiten die de kinderen tijdens hun verblijf gaan ondernemen en hoe ze hierin samenwerken met de kunstenaars? 

Jullie hebben ook al een begroting geupload. Klopt het dat ik hierin niet de (potentiele) bijdrage van Stg Leergeld en sponsoren teruglees? 

Succes de komende tijd op Jij maakt het mee!