menu denk mee beslis mee maak mee

Heroes of the Sky

Experiment: Artistieke ontwikkeling, verdieping...

Stichting Skyway
1 mei 2016 tot 30 november 2016
animatie, dans, film, fotografie
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Afsluitende blog

Door Bart Kokx op vr 20 jan

Met als doel om zichtbaar te maken dat een beperking een bron van inspiratie is zijn wij het traject 'Heroes of the sky' gestart. Onder deze...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Heroes of the Sky

Experiment: Artistieke ontwikkeling, verdieping van kunst en toegang tot cultuur

afbeelding van Bart Kokx

Ingediend door:

Bart Kokx

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke kunst, culturele en financiële makers/partners kunnen een bijdrage leveren aan 'Heroes of the Sky'?

Wat ga je doen?: 

Heroes of the Sky

Onder deze noemer worden een culturele professional en een jongere met een verstandelijke of meervoudige beperking één op één aan elkaar gekoppeld, om samen een experimenteel kunstwerk/programma te realiseren. Deze koppeling initieert Senself op basis van de interesses/krachten van de jongere + kunsternaar. Het doel is om wederzijdse inspiratie te creëren door beiden uit de comfortzone te halen. Enerzijds vindt inclusie plaats van een jongere met een beperking in de programmering en leert hij/zij meer over de kunstdiscipline. Anderzijds biedt de ontmoeting aan de professional nieuwe inzichten op het eigen werk door een beperking als inspiratiebron te nemen.

Senself

Senself is het podium voor ontwikkelen en zichtbaar maken van talenten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De combinatie van een trainingstraject en een cultureel programma blijken daartoe al jaren een succes. In het trainingstraject worden jongeren met een beperking uitgedaagd om hun individuele talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit krijgt een podium op culturele evenementen zoals Noorderzon, ADE, deBeschaving, Go Short en Parkpop.

 

"Making of" 48hour film project Nijmegen

Senself Utrecht - Convoi de Fete

Hoe ga je te werk?: 

Mensen met een beperking zijn nauwelijks te zien in de kunsten (film, toneel of op tv). Enerzijds komt dit voort uit het gegeven dat mensen met een beperking nauwelijks toegang weten te vinden/krijgen tot de opleidingen. De omgeving waar zij kunst beoefenen is er één die nauwelijks inclusie kent. De doelgroep bedrijft de kunst/cultuur met elkaar en kan zich daarbij niet optrekken aan professionals. Anderzijds zijn er ook nauwelijks rollen voor hen weggelegd waarbij de beperking niet leidend is (een jongere met down speelt doorgaans ook de rol van jongere down). Het lijkt daardoor of mensen met een beperking in een parallelle wereld leven. De kunst- en cultuursector komen er nauwelijks mee in aanraking, dus lijkt deze wereld niet te bestaan. Pas als men in de omgeving geconfronteerd wordt met het talent van mensen met een beperking, dan ziet men pas hoe omvangrijk deze doelgroep is en wat hun mogelijkheden zijn.

Wij zijn er van overtuigd dat kwaliteiten de beperkingen doen vergeten, sterker nog; de beperkingen juist als een bron van inspiratie kunnen gelden voor de ontwikkeling van kunst/cultuur. Vandaar dit 1 op 1 trainingsprogramma voor amateur en professionele kunstenaars wat leidt tot kwalitatieve kunst/cultuur met de inzet van:

- Coaching; Daisy Gubbels (http://artiestenpsychologie.nl/) stimuleert het creatieve proces van de koppels. Zij ontwikkelt hiertoe een duurzame methode.

- 8 koppelingen; dit zorgt voor wederzijdse inspiratie buiten de comfortzone. De individuen zijn afhankelijk van elkaar om verder (tot ontwikkeling) te komen.

- 8 kwalitatieve kunst/cultuur uitvoeringen; maakt de meerwaarde van inclusieve kunst/cultuur zichtbaar. En kan vaker elders ingezet worden.

- Ontwikkeling van portfolio’s; maakt de ontwikkeling van beiden zichtbaar en deelbaar. 

- 1 afsluitende groepssessies; hier delen de koppels de ervaringen/kennis, opdat zij ook van de anderen kunnen leren.

- Mogelijke toekomstige opdrachten; dit zorgt voor nieuwe arbeidsmogelijkheden.

Met wie werk je samen?: 
Meerwaarde kunstenaars Jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking halen wij uit hun vertrouwde omgeving (van het kunstatelier, theaterwerkplaats, multimedia werkplaats). We gaan opzoek naar de jongere die aan zijn plafond zit in de kunst die hij/zij bedrijft. Een persoon die de horizon wil verbreden, wil ontdekken, wil leren. De professional komt uit dezelfde regio als waar ook het evenement plaatsvindt.    De uitdaging in de 1 op 1 samenwerking is dat ze hierin afhankelijk zijn van elkaar en in een kort tijdsbestek kwalitatieve kunst dienen te maken (de uitvoerdata op de evenementen staan al vast). Ze zijn afhankelijk van elkaars talenten en beperkingen. Hij/zij kan zich optrekken aan de kennis en ervaring van de professional. De professional wordt getriggerd inspiratie te halen uit de beperking (de coach ondersteunt daarbij, zij heeft een ruime ervaring in het coachen van artiesten en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking).  De onbevangenheid, de vrije geest en de kijk op de wereld van jongeren met een beperking kan tot een meerwaarde leiden in de kunstdiscipline van de professional. Want wat als je minder kunt horen, zien en/of voelen? Hoe breng je de kunst en het verhaal daarachter dan op iemand over?  De coach stippelt een pad tot ontwikkeling met de koppels uit. Ze is geen onderdeel van een koppel maar enkel ondersteunend actief ter bevordering van het creatieve proces. In dit experiment (pilot) ontwikkelt ze een methodiek die ook in de toekomst in te zetten en overdraagbaar is.      Meerwaarde culturele evenementen Zij kunnen aantonen dat inclusief programmeren een meerwaarde voor de sector is. Dat een beperking wel degelijk een bron van inspiratie is en maatschappelijk verantwoord ondernemen loont. Naast de mediawaarde kent het ook een meerwaarde in de aantrekkingskracht van het evenement voor een bredere doelgroep (mensen met een beperking).&n
Wat is verder van belang om te weten?: 

Skyway is een organisatie die kunstenaars uitdaagt om nieuwe groepen mensen te interesseren in (hun) kunst(en). Dit doet zij door de samenwerkende kunstenaars te laten adviseren door die nieuwe doelgroepen. Met als gevolg een verrijking van de eigen kennis, kunsten en grotere/meer doelgroepen die hiervan kunnen genieten.

Skyway haar missie is om (groepen) mensen te stimuleren, motiveren en ondersteunen om op eigen kracht actief deel te nemen aan activiteiten die voor hen in eerste instantie niet toegankelijk lijken. De strategie hierbij is mensen op een actieve manier inspireren.

Skyway is reeds 12 jaar actief met het tonen dat een beperking een springplank kan zijn naar nieuwe mogelijkheden. Een handicap als inspiratiebron, van beperking naar mogelijkheid. Wij noemen dit fenomeen zelf ‘possibilizing’ – het altijd en overal denken en handelen in/vanuit mogelijkheden.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
>4 trainingen koppels 16  
1 groepssessies 16  
8 performances 16 >1000
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij willen in samenwerking met FCP een bijdrage leveren aan de artistieke ontwikkeling van amateurs en professionals door de samenwerking tussen hen proffesioneel te laten begeleiden. Hiertoe is een samenwerking nodig met culturele organisaties, professionals en financiers. Welke deze rollen kunnen invullen ontdekken wij graag in het programma 'jij maakt het mee'. 

Het project Senself heeft al tot de ontdekking van vele talenten geleid. Dat bestand wordt met ‘Heroes of the Sky’ verder uitgebreid. Zoals er ook een methodiek wordt ontwikkeld die overdraagbaar is. 

In navolging op dit project zien wij mogelijkheden om de gerealiseerde kunst/culturele programma's op andere evenementen te programmeren. Hierdoor kunnen we de getalenteerde jongeren een duurzame toekomst bieden. In de toekomst wil Senself zich meer gaan profileren als een creatief colectief waarbij diverse inclusieve kunst/cultuur programma's in te huren zijn. Hiermee willen we een omgeving creëren waarin de jongeren hun artistieke vaardigheden blijven ontwikkelen en hen vanuit ons culturele netwerk een podium geboden wordt. Dit met als ultieme doel dat zij een plaats krijgen in een regulier 'artiestenbureau'.

De facilitering van deze diensten levert ook de potentie voor extra werkgelegenheid voor met name de betrokken verstandelijk en meervoudig beperkte jongeren. Een geweldige kans voor kwetsbare doelgroepen op participatie in/rondom de kunst- en cultuursectoren.

 

Begroting: 

Wij willen in samenwerking met FCP een bijdrage leveren aan de artistieke ontwikkeling van amateurs en professionals door de samenwerking tussen hen proffesioneel te laten begeleiden. Andere financiers die wij hiertoe op het oog hebben zijn het Sociaal Fonds Podiumkunsten en het Kans Fonds. 

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 102 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Heroes of the Sky willen jullie via een 1-op-1 trainingsprogramma een concrete koppeling maken tussen professionals en jongeren met een beperking. Waardevol om te zien dat je de ambitie hebt om los te komen van parallelle werelden waarin mensen met een beperking lijken te leven. Ik vind het mooi dat je jongeren een kwaliteitsimpuls wilt geven en hen zowel bij het maak- als het uitvoeringsproces intensief wil betrekken. Wel moet nog e.e.a. worden uitgewerkt in het plan, zoals de vorm van het ontmoetingsproces en de koppeling met de professionele kunstenaars bijvoorbeeld. Maar de drijfveer om nieuwe kunstprojecten te realiseren en een concrete invulling te geven aan de artistieke doorontwikkeling van jongeren met een beperking is wat mij betreft het experiment meer dan waard.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Skyway levert met haar activiteiten een bijzondere bijdrage aan het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd. Met Heroes of the Sky wordt een methodiek ontwikkeld die wellicht andere organisaties kan inspireren. Ik heb er vertrouwen in dat jullie gemotiveerd en met zorg werken, alleen biedt de aanvraag onvoldoende informatie over het creatieve werkproces en de betrokken kunstenaars om het project goed te kunnen beoordelen op de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de samenwerking. Hierdoor is het ook lastig te beoordelen op welke wijze de aanpak zich onderscheidt van de senself trainingen, dus waarin het project vernieuwend is ten opzichte van jullie reeds bestaande activiteiten. Een gemiste kans, desalniettemin hoop ik dat jullie doorgaan met het goede werk. 

afbeelding van Bart Kokx

We hebben voldoende input verzameld via social media (groepen met kunstenaars), uit jullie tips en ons eigen netwerk om het project te gaan realiseren en dus de stap naar de beslis-mee fase te maken. 

Het creatieve proces is inderdaad wat onderbelicht gebleven. Dit behoeft verdere uitwerking die op het moment wordt vormgegeven met de (kunst)coach die we hebben gevonden in de denk-mee fase. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Wat goed dat jullie een kunstcoach hebben gevonden. Wie is dat en welke ervaring heeft hij/zij in dergelijke projecten?

afbeelding van Giovanni Campbell

Het plan nadert het einde van de denk mee fase. Hebben jullie nog vragen voor ons op het platform?

Zelf heb ik nog wel een aanvulling. In de huidige opzet lees ik nog vooral over jullie ambities, de toelichting op het creatieve proces zelf is wat onderbelicht. Hoe werven jullie de deelnemers en hoe zorgen jullie voor een interessante match met de coaches, ook wat betreft de inhoud van de werksessies. Als je daar dieper op in gaat zou je, denk ik, meer zicht kunnen geven op het niveau vd inhoudelijke uitwisseling en de spannende elementen erin. 
 
Tip: Vraag de verschillende groepen deelnemers en partners om mee te discussiëren op dit platform.
 

 

afbeelding van Bart Kokx

Door een methodiek te ontwikkelen, deze in de praktijk te toetsen en een professionele coach erbij te betrekken verwachten we dit te gaan ondervangen. 

Dank voor het aandragen van de mogelijke financiële partners!

afbeelding van Bart Kokx

Beste Lidian. 

Met de festivals die genoemd staan hebben wij warme contacten, nog geen toezeggingen. Dat geldt wel voor Holland Dance festival, Tweetakt-Kaap, Werfpop, Sniester, Metropolis, Pleinbioscoop, Boulevard en het Nationaal Filmfestival. Zij zijn allen culturele partners van Senself in 2016. 

Tiuiri, DaneAble (onderdeel van Holland Dance festival) en Special Arts zijn ons allemaal bekend en zelfs samenwerkingpartners. De uitdaging bij Heroes of the Sky ligt hem met name in het erbij betrekken van de professionele kunstenaars. Om hen de meerwaarde van de samenwerking met jongeren met een beperking te laten ervaren. 

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Bart, misschien begrijp ik je punt niet goed, maar jullie hebben juist via deze samenwerkingspartners toch al toegang tot professionele kunstenaars die wellicht interessant zijn? 

afbeelding van Giovanni Campbell

Wat goed dat jullie al in contact staan met de genoemde instellingen. We kennen de meeste van hen als organisaties met een groot netwerk aan professionele kunstenaars. Ik denk dat Lidian hen juist voorstelde als suggestie om hen als intermediair te benaderen. Volgens mij kan dat heel handig werken. Of zijn jullie op zoek naar andere netwerken?

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Bart, in hoeverre zijn er al toezeggingen vanuit de festivals die je noemt? Het zou mooi zijn als dat niet om een eenmalige sessie gaat, maar dat daar een duurzame samenwerking uit voort kan komen. Ik zie in jullie tekst graag meer terug over jullie visie op de langere termijn.

Wellicht zijn het open deuren, maar hebben jullie al contact met TiuriDanceAble en Special Arts? Misschien zijn er ook kunstenaars met een beperking die mee willen werken. En is dit niet bij uitstek een mooi project voor crowdfunding of het Kansfonds?

afbeelding van Bart Kokx

We willen dat het beide kanten op werkt. 

Vanuit de verstandelijk of meervoudig beperkte jongere: Ons netwerk in de zorgsector willen we voor dit experiment uitbreiden met de kunstafdelingen daarbinnen. Denk daarbij aan de kunstateliers, multimediawerkplaatsen en theaterwerkplaatsen waar deze jongeren vanuit hun passie/talent actief zijn.

Vanuit de kunstenaar: Ook in de culturele sector actief is hebben we een netwerk van kunst en cultuurmakers opgebouwd (kleiner dan bij eerdergenoemde doelgroep). Deze makers hebben al eens het talent van jongeren met een beperking kunnen ervaren. Ook vanuit hun netwerk kan de vraag komen om te participeren in dit project. En ook dit netwerk willen we uitbreiden, vandaar ook de vraag om daarin mee te denken.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Mooi uitgangspunt om een traject op te zetten voor deze specifieke doelgroep. De komende weken denk ik ook met jullie mee. Ik ben vooralsnog benieuwd naar de wijze waarop je de interesses/krachten van de jongeren en kunstenaars gaat peilen om tot een vruchtbare koppeling te komen en waar je ze gaat werven. Kun je daar meer over toelichten?

afbeelding van Bart Kokx

In antwoord op de vraag...

Heroes of the Sky realiseert kwalitatieve 1 op 1 koppelingen. Andere ontwikkeltrajecten die wij realiseren zijn groepsgebonden. In dit project is er nog meer aandacht voor de ontwikkeling van het individu op artistiek gebied. Met een mogelijke bijdrage van u willen wij investeren in de kwaliteit van de begeleiding van de koppels en een begeleidingsmethodiek ontwikkelen die we op een duurzame wijze kunnen toepassen. 

afbeelding van Bart Kokx

Dank voor het welkom heten! Fijn om hier te zijn! En direct al 2 interessante contacten, onze dank is groot! We gaan deze tot op de bodem uitzoeken. 

afbeelding van Lidian Fleers

Welkom terug op Jij Maakt het Mee. Jullie projecten prikkelen de verbeelding en bieden een bijzondere ervaring voor zowel de deelnemers als de kunstenaar. Op dit platform worden jullie echter beoordeeld op de mate van vernieuwing en experiment. Zouden jullie iets meer kunnen vertellen over de vernieuwende aspecten van dit project ten opzichte van jullie andere projecten?  

Pagina's