menu denk mee beslis mee maak mee

Het heilige hert van Cambuur

Een theatraal project over de verborgen...

Skoft&Skiep
31 maart 2018 tot 30 juni 2018
crafts, erfgoed, film, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Project afgerond, lees onze blog!

Door Tatiana Pratley op di 3 jul

Project afgerond, lees onze blog!

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Het heilige hert van Cambuur

Een theatraal project over de verborgen verbintenis tussen De Agneskerk van Goutum en SC Cambuur, met en door communities van Goutum en SC Cambuur.

afbeelding van Tatiana Pratley

Ingediend door:

Tatiana Pratley

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Een internationale connecties /samenwerking partner in Cornwall of UK.

Wat ga je doen?: 

 

SC Cambuur en de Agneskerk in Goutum. Je zou ze niet meteen met elkaar in verband brengen. Toch is er iets wat de voetbalclub en de kerk verbindt: het familiewapen van de adellijke Friese familie de Cammingha’s, stichters van Leeuwarden. In de kerk van Goutum prijkt een afbeelding van het familiewapen en voetbalclub Cambuur gebruikt het wapenschild als logo.

Het was een kind van de nabijgelegen basisschool die de dominee van de Agneskerk wees op de aanwezigheid van het Cambuurlogo in de kerk. Het jongetje dat een rondleiding kreeg door de kerk herkende meteen het rode liggende hert in goud en riep enthousiast: 'zijn jullie ook al fan?!'.

Dominee Gerard Rinsma van de Agneskerk vertelde het verhaal aan de organisatie Under de Toer en samen gingen zij op zoek naar makers die vorm zouden kunnen geven aan dit verhaal. De drie jonge theatermakers van theatercollectief Skoft&Skiep werden benaderd door Under de Toer omdat zij ervaring hebben met het theatraal verbeelden van maatschappelijke vraagstukken met communities. Zo vormt het verhaal van het jongetje in de Agneskerk de aanleiding voor een zoektocht naar de verborgen verbintenis tussen de Agneskerk en SC Cambuur.

Skoft&Skiep wil met Het heilige hert van Cambuur communities van Goutum en Cambuur samenbrengen op de plaats waar hun gedeelde wortels liggen: de Agneskerk. Samen met deze communities en andere individuen die zich betrokken voelen bij Cambuur of in Goutum wonen, werken zij langere tijd samen om hun rituelen en gewoontes te leren kennen. Eindpunt van dit project is een reeks voorstellingen waarin de sociale rituelen van beide communities verwerkt zijn. De communities, inwoners en betrokken vormen de inspiratie voor het project en zullen uiteindelijk ook deelnemen in de voorstelling. Op deze manier vormen zij samen weer een nieuw ritueel.

In de aanloop naar de reeks voorstellingen wordt een drietal andere activiteiten georganiseeerd. In deze activiteiten wordt de verbintenis tussen de Agneskerk en SC Cambuur van verschillende kanten belicht. Zo is er een lezing, komt er een tentoonstelling en is er een officiele aftrap van het project waarbij symbolisch een bal vanuit het Cambuurstadion naar Goutum wordt 'gepasst'.

In het project It heilige hert van Cambuur gaan voetbal en religie een verbintenis aan en gaan we op zoek naar wat geloven in deze tijd betekent. Het heilige hert van Cambuur is een poging om de sociale rituelen rondom voetbal en religie in kaart te brengen en de verbintenissen tussen beide theatraal vorm te geven.

Under de Toer
It heilige hert van Cambuur is een van de 32 projecten die onder de koepel van Under de Toer tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 zal plaatsvinden in een van de meer dan 750 kerken in onze provincie. Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden. Under de Toer ondersteunt It heilige hert van Cambuur middels advies en financiële middelen.

De Aanvragers

Stichting Skoft&Skiep: Het theatercollectief Skoft&Skiep bestaat uit de drie noordelijke theatermakers, Karel Hermans (Veendam 1989), Aukje Schaafsma (De Veenhoop 1991)  en Tatiana Pratley (Leeuwarden 1985). Karel studeerde in 2016 af aan de Toneelacademie in Maastricht, Aukje is aan de gelijknamig opleiding afgestudeerd in 2015. Tatiana Pratley studeerde in 2012 af aan de regieopleiding van de Toneelschool in Amsterdam. Alledrie zijn verbonden aan Tryater als jonge makers en gevestigd in Leeuwarden.

Skoft&Skiep bestudeert de wereld als amateur-antropoloog en maakt voorstellingen met een documentair en beeldend karakter. Het onderzoeksproces en de mensen die zij tijdens het vooronderzoek ontmoeten spelen een grote rol in de uiteindelijke voorstelling. Infiltratie en participatie zijn kernbegrippen binnen het werk van Skoft&Skiep.

In 2013/2014 maakten zij samen de voorstelling Never Walk Alone. Deze voorstelling ging over waarom mensen bij een groep willen horen. In deze voorstelling speelden 100 Leeuwarders mee die bij clubs en verenigingen zitten. In 2016/2017 volgde het project WORK WORK WORK WORK WORK. Samen met 80 inwoners van Leeuwarden - waarvan een groot deel uit de wijk Heechterp-Schieringen - maakten zij een voorstelling over de impact van het wel of niet hebben van werk op ieders leven.

Skoft&Skiep levert de makers van dit project en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en artistieke lijn.

“Wij delen een fascinatie voor de manieren waarop mensen in gemeenschappen betekenis geven aan hun leven. Ook delen wij een gevoel voor theatrale humor en poëzie. Wij maken geen community-art maar community-based art. Op beeldende wijze geven wij de verschillende percepties weer die bestaan op een onderwerp. Mensen (en dieren) worden ingezet om deze beelden te maken en het onderzoeks- en maakproces dat wij aangaan krijgt altijd een plaats in het werk.”

 

Hoe ga je te werk?: 

 

Fasering

Het project is in 5 fases ingedeeld.

Fase 1: Projectplan uitwerken, overleg met betrokken partijen en creëren van draagvlak en financiering (januari 2017 - juni 2017)

Fase 2: Onderzoek en research periode  (juni 2017 - december 2017)

- Plan uitleggen aan sleutelfiguren van betrokken partijen in dorpshuis Ien en Mien te Goutum (juni 2017)

- Betrekken van partijen, gesprekken voeren, deelnemen aan activiteiten in Goutum bij alle groepen en verenigingen en op zoek gaan naar theatraal materiaal bij verschillende deelnemende communities. (september - december 2017) **

- Definitieve selectie maken deelnemers + repetities plannen en communiceren (januari 2017)

** Op dit moment zijn we al actief aan het participeren en infiltreren in Goutum. Zo zijn we aanwezig bij o.a. Toneelvereniging Krap bij Kas, Mannenkoor GSBK, Vrouwenkoor Eigenwijs, muziektheater projectkoor Hit the floor, Korfbalvereniging Wes Warber en Fluch en de Kaatsclub. Tevens zijn we naar de uitvoering van Krap bij Kas geweest, de kerstshow van Hit the Floor, voetbalwedstrijden van Cambuur en hebben we een dienst en barbecue van de kerk bijgewoond. Bij al deze activiteiten hebben we aan de aanwezigen verteld over het plan en afgestemd hoe we samen gaan werken en welke ideeen en wensen er vanuit de communities leven. Deze maand gaan wij nog naar de ijsvereniging, jongerensoos De Kule, hebben we een vervolgafspraak met het dorpsfeest over publiciteit en inzet van vrijwilligers. Ook hebben we besloten om met het dorp en enkele leden van Cambuur een projectgroep op te zetten vanaf januari om draagvlak te verbreden en de communities te betrekken bij de organisatie. Sinds oktober verschijnt er maandelijks een bijdrage over de voortgang van het project in dorpskrant Diggelfjoer. Diggelfjoer verschijnt bij alle bewoners van Goutum in de bus. Van Cambuur kunnen we materiaal krijgen en we gaan vanaf januari actief in gesprek met supporters, medewerkers en voetballers over hun deelname aan de voorstelling.

Fase 3aActiviteiten organiseren en eerste repetitieperiode ( januari 2018 - april 2018) 

We organiseren in deze periode een drietal activiteiten in aanloop naar de voorstelling. Deze activiteiten dragen bij aan de herkenbaarheid van het project en vergroting van betrokkenheid, verdieping en een bredere benadering van het thema. Ook is een doel om de drempel tot participeren te verlagen.

Kantinelezing socioloog Yme Kuijper - Over het verband tussen voetbal, adellijke families en religie; in de kantine van Cambuur.Deze lezing zal plaatsvinden in februari. Voorafgaande aan de lezing zal Skoft&Skiep kort over het heilige hert van Cambuur vertellen en de middag zal worden afgesloten met een borrel. Dit onderdeel heeft als doel om verdieping te geven aan de thematiek en is bedoeld voor alle mensen van het dorp, de clubs en andere geïnteresseerden.

Expositie - Over de geschiedenis van Cambuur en de Cammingha’s. Deze expositie zal geopend worden eind maart 2018 en zal te zien zijn in de Agneskerk en te bezichtigen zijn de gehele periode in de aanloop van de voorstelling. Deze expositie zal door Skoft&Skiep samen met leerlingen van de Wiardaschool theatraal geopend worden als tipje van de sluier. Dit onderdeel heeft als doel om mensen kennis te laten maken met de geschiedenis van de Cammingha’s en Cambuur en middels, objecten, foto’s en verhalen te tonen waar deze twee elkaar in de geschiedenis kruisen. Ook zal het project van de Wiardaschool - die een educatief project doen rondom de Cammingha’s - onderdeel zijn van de expositie.

De officiele 'aftrap' - Van het Cambuurstadion naar Goutum. De officiële aftrap van het project zal plaatsvinden op de middenstip van Cambuurstadion. Voorafgaand aan een wedstrijd zullen het rode hert en het jongetje dat het hert in de kerk ontdekte een bal met daarop een rood hert ‘aftrappen’ richting Goutum. Goutumers en Cambuursupporters zijn uitgenodigd om in estafettevorm de bal naar Goutum te vervoeren op die dag. De aftrap is voor alle medewerkers, groepen, sponsors en dient tevens als groot persmoment. Aan alle deelnemende partijen wordt gevraagd bij de aftrap iemand mee te nemen die hij/zij nog niet kent of die nog niet in aanraking is gekomen met het project. Van Cambuur hebben we toezegging en alle medewerking om dit event door te laten gaan.  

Fase 3b: Eerste repetitieperiode (maart - april 2018)

Naar aanleiding van het meelopen met de communities van Cambuur en Goutum bepalen we samen met de communities hun bijdrage in de voorstelling en werken we een aantal weekenden in deelrepetities om het materiaal samen theatraal vorm te geven. Hierbij richten we op het maken van theatrale beelden vanuit de eigenheid van de groepen. Deze repetities zijn deelrepetities zodat we gefocust per groep werken en elkaar kunnen uitdagen en inspireren. Ondertussen leggen wij de verbindingen tussen het theatraal gemaakte materiaal en geven vorm aan het script zodat er een heldere lijn ontstaat en iedereen begrijpt waar hij instaat. Spelers van Krap bij kas en Hit the floor zullen actief betrokken zijn en bijdragen aan deze fase van het maakproces en zo deelgenoot worden van deze manier van theater maken zonder van tevoren compleet vaststaand tekstueel script en met verschillende groepen mensen.

Fase 4 : Intensieve repetitieperiode en afmonteren (mei / juni 2018)

Vanaf april repeteren we twee keer in de week, soms in deelrepetities, waarvan twee wekenden met alle communities. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en eigenheid van de groepen en gaan we ook verbindingen leggen tussen groepen. Zo kan het zijn dat communities ook met elkaar in scenes staan en die gezamenlijke scenes maken we met meerdere communities bij elkaar. In deze fase is sprake van kruisbestuiving en wisselen de communities percepties uit. 'Hoe kijk jij en hoe kijk ik', staat centraal in deze repetitieperiode. We gaan op zoek naar waar gelijkenissen en waar verschillen bestaan. Hebben we misschien meer gemeen dan we in eerste instantie denken? Door communities samen te voegen in scenes en samen naar de voorstelling toe te werken waarin we in meerdere scenes alle communities met elkaar verweven ontstaat een gemeenschappelijk doel en automatischeen verbindende uitwisseling die verder gaat dan het samen maken van een voorstelling. Met deze uitwisseling komen ook artistiek nieuwe inzichten en laat Skoft & Skiep zich verrassen door de inbreng van alle deelnemers en dat wat er in de ontmoeting tussen de communities ontstaat.

In het laatste weekend van mei en eerste weekend van juni komt alles samen in de montage. De doorlopen die we houden in aanloop naar de voorstelling toe zijn er voor alle deelnemers om te wennen aan de spanningsboog van de hele avond en de aanwezigheid van publiek. Bij deze avonden nodigen we mensen uit die mee hebben gewerkt aan het project en draaien ook de vrijwilligers mee die bij publieksbegeleiding, ehbo, parkeerbeheer en kostuum en decor ondersteunen. Zo gaat iedereen voelen dat hij onderdeel is van een groter geheel en als schakel in dit grotere geheel onmisbaar. 

Fase 5: Uitvoering voorstellingen (14 - 24 juni 2018)


Als we de voorstelling gaan spelen voor betalend publiek weet iedereen waar hij wanneer moet zijn en wat zijn bijdrage is. Alle deelnemers voelen zich gezien en gehoord en weten wat er van ze verwacht wordt. De premiere van de voorstelling valt op de eerste dag van het dorpsfeest van Goutum en opent het dorpsfeest op een feestelijke manier. Na de premiere zullen we voorafgaand aan iedere voorstelling met alle deelnemers een concentratie-oefening en warming-up doen zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan en we ons een groep voelen met iedereen die meedoet voor en achter de schermen. Gedurende het hele speelproces blijft dit groepsgevoel een belangrijk punt van aandacht. Ook na de laatste voorstelling zullen wij een gezamenlijke afsluitende activiteit doen en zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Samen met de communities van Goutum en Cambuur maken we een plan om de legacy van het project te waarborgen.

Werkwijze Skoft&Skiep

Skoft&Skiep is een theatercollectief dat actueel en maatschappelijke vraagstukken vanuit een persoonlijke invalshoek toont. In hun projecten verbinden zij zich op een documentaire en beeldende manier aan sociale en culturele partijen. Het onderzoeksproces en de mensen die zij tijdens het onderzoek ontmoeten spelen een rol in de uiteindelijke voorstelling.

In het werk van Skoft&Skiep gaat het in de kern over de zoektocht van de mens als individu naar verbintenis met anderen, welke vormen vinden wij om met elkaar samen te zijn. Wat drijft ons om bij een groep te willen horen en hoe werkt het mechanisme van de vorming van groepsidentiteit?

In die zoektocht naar samenzijn is het dan ook noodzakelijk om met gemeenschappen te gaan werken. Met de deelnemende communities gaat Skoft&Skiep op zoek naar wat hun verbindende, zingevende en vormende aspecten zijn. Wat zijn de ongeschreven regels? Waar geloven zij in? Waar hopen zij op?

Infiltratie en participatie zijn kernbegrippen binnen het werk van Skoft&Skiep. Om het gesprek met communities tot stand te brengen infiltreren de theatermakers. Als eerste haakt het collectief aan bij bestaande activiteiten in Goutum en van Cambuur. Hierdoor ontstaan ontmoetingen tussen communities en Skoft&Skiep. Ze gaan uit van wat er al in de communities aanwezig is en plaatsvindt en leren zo mensen en hun verhalen kennen.

Naar aanleiding van de ervaringen tijdens de ontmoetingen bekijken we het theatrale potentieel van het materiaal en bepalen we samen met de communities de koers van de voorstelling: welk materiaal wordt verder uitgewerkt en welke verhaallijnen zien we daarin?  Met welke mensen, groepen en beelden kunnen we het verhaal vertellen?

“De mensen die we betrekken in ons onderzoek krijgen een podium; ze mogen zich uitspreken en gezien worden, meedoen en zich verhouden tot elkaar.“

Met wie werk je samen?: 

 

Samenwerkingen

De aanvraag van dit project is tot stand gekomen in samenspraak met Agneskerk Goutum, dorpsbelangen Goutum, dorpsfeest Goutum en de directie van SC Cambuur. De volgende partijen hebben hun medewerking reeds toegezegd en zijn actief betrokken bij het project:

Vanuit Goutum:

De Agneskerk: De Protestantse Gemeente Goutum, met name dominee Gerard Rinsma, is de initiator van het project. Met meer dan 1000 leden uit Goutum, Zuiderburen, Hempens en de Zuidlanden vormt de Agneskerk een bloeiende gemeente. De kerk en haar toren vormen het decor van de voorstelling en zijn inhoudelijk uitgangspunt: dit is de plek waar het verhaal letterlijk is begonnen. Tevens is de kerk de verbindende schakel tussen kerk en club (het rouwbord van de van Cammingha’s is hier te vinden). Dominee Gerard denkt mee en geeft input om kerkelijke rituelen te verwerken in de voorstelling. Tevens spelen mensen uit de communitie van de kerk mee. Denk aan: processie met het rouwbord, een muzikale koorbijdrage en inzet van de organist in de kerk die It Woonskip op het orgel speelt).

Basisschool Wiarda: Het jongetje Gjerrit dat het logo van Cambuur herkende in de kerk wordt betrokken, evenals zijn hele school doen mee aan het project. Kinderen van de Wiardaschool spelen mee en doen een project rondom de Cammingha’s en de wortels van hun dorp.

De Kûle: De Kûle is een jeugdsoos met veertig jongeren die frequent aanwezig zijn. Via de jeugdsoos betrekken we de jeugd van Goutum. Zij zullen meedoen als speler of als vrijwilliger betrokken worden bij de organisatie.

Dorpshuis Ien en Mien: Het dorpshuis stelt haar locatie beschikbaar voor bijeenkomsten en repetities en wordt een belangrijke ontmoetingsplaats in de aanloop naar de voorstellingen toe.

Kaatsvereniging Yn 'e smoute fan de Goutumer Tsjerke: Leden van deze kaatsvereniging trainen op het veld onder de kerk en zullen meespelen in een scène over de Cammingha’s waar de historische context en het verband tussen  sport, fanatisme en geloof op een speelse wijze wordt gelegd.

Korfbalvereniging Wêz Warber: Leden van de korfbalvereniging zullen meespelen in een scene over sport en heldenverering en enkele andere scenes.

Dameskoor Eigenwijs: Verzorgt muzikale omlijsting bij activiteiten die we in aanloop naar de voorstelling toe organiseren, maar ook tijdens de voorstelling zelf.

Mannenkoor GSBK (voorheen Shantykoor): Zingt It Woanskip in de kerk terwijl het orgel speelt en het publiek in processie door de kerk loopt, aan het begin van voorstelling.

Toneelvereniging Krap bij Kas: Heeft 80 leden en speelt mee in groeps-scènes in de voorstelling. Met deze toneelvereniging wordt intensief samengewerkt. Krap bij Kas heeft op de lange termijn behoefte op professionele begeleiding die Skoft&Skiep kan bieden middels workshops die na de voorstellingenreeks worden verzorgd.

Dorpsfeest Goutum: Ieder jaar in juni organiseert De Feestcommissie Goutum het dorpsfeest. Drie dagen lang is het feest en verwelkomt het dorp bijna 5000 bezoekers, uit eigen dorp maar ook uit Leeuwarden en de wijde omgeving. Het dorpsfeest valt tegelijk met het premièreweekend. Dit zorgt ervoor dat wij voor de voorstelling faciliteiten van het dorpshuis kunnen gebruiken. Met de commissie is afgesproken dat de toiletten en aggregaten na afloop blijven staan, zodat deze tijdens de volledige voorstellingsperiode beschikbaar zijn.

Vanuit SC Cambuur: De raad van Commissarissen en de directie van Cambuur hebben toegezegd mee te werken aan het project. Cambuur levert materiaal dat gebruikt kan worden in de voorstelling (zoals kalk- en markeerwagen, kostuums, vlaggen, supportergear, pionnen e.d.) en verzorgt vrijwilligers die meespelen en begeleiden bij de voorstelling.

Om de samenwerking met Cambuur nader vorm te geven werken wij verder samen met:

Supportersvereniging SCS kern van Cambuur: De Kern van Cambuur is de officiële supportersvereniging en staat voor de vaste kern supporters die altijd klaar staat voor de club, niet alleen bij thuiswedstrijden maar vrijwel dagelijks. Skoft&Skiep laat een groep van 40 supporters van kern van cambuur meespelen in de voorstelling als supporter in drie grote groepsscenes.  

Stichting Cambuur Verbindt: Cambuur Verbindt is de stichting waarmee SC Cambuur in samenwerking met maatschappelijke partners een bijdrage levert aan de maatschappelijke betekenis van betaald voetbal.

Cambuur Kidsclub: De KidsClub van Cambuur is een fanclub speciaal opgericht voor de jongste fans van SC Cambuur en heeft 1000 leden. Binnenkort hebben we een afspraak met de kidsclub om te kijken welke kinderen we kunnen betrekken bij ons project en of zij mee zouden kunnen spelen.

Duurzame samenwerkingen

Skoft&Skiep zet projecten op met als nadrukkelijk doel dat deze op de langere termijn doorwerken voor de deelnemende partijen. Uit de kwalitatieve enquete die we hebben gehouden bij het vorige project, horen we van eerdere deelnemers dat zij de ervaring van verbondenheid en het groeiende begrip voor anderen meenemen als een zeer positieve ervaring. Het vergroten van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen is veel genoemd.

Het gaat om vaardigheden opdoen die je kunt gebruiken in de rest van je leven. Jezelf leren presenteren en leren hoe je je stem en lichaam in kunt zetten, zijn daar voorbeelden van. Ook mensen in contact brengen met elkaar en een positieve nieuwe ervaring bieden vergroot zelfvertrouwen en weerbaarheid voor de toekomst. Daarbij vergroten deelnemers aan onze projecten hun sociale netwerk.

In het geval van Het heilige hert van Cambuur gaat het om het versterken van de samenwerking binnen het dorp door het samen toewerken en deelnemen aan een grootschalig evenement dat energie geeft en verbindt. Deze verbondenheid uit zich in begrip voor elkaar en vergroot zodoende de gemeenschapszin. Zowel tussen de partijen uit het dorp als tussen de communities van Cambuur en Goutum. Zo komen mensen met elkaar in aanraking die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Zowel tijdens het maakproces als ook op de tribune tijdens de voorstelling mengen verschillende doelgroepen.

Deelnemers buiten bestaande communitie-structuren:

Naast mensen die verbonden zijn aan clubs en vereniging gaan wij ook actief naar mensen op zoek die niet verbonden zijn aan een club of vereniging uit Goutum en Leeuwarden te betrekken. Via de dorpskrant, het dorpshuis en de kerk worden oproepen gedaan om andere mensen te laten participeren. De volgende groepen betrekken we:

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt: inwoners van Schieringen-Heechterp die in onze vorige voorstelling meehielpen als vrijwilligers worden weer benaderd en ingezet voor publieksbegeleiding. Naast deze inwoners betrekken we TCF (Talent Centrum Friesland) bij het project om werkervaring op te doen. —> TCF helpt bij het maken van rekwisieten, decorstukken en aankleding van het dorp in de juiste sfeer.

Wij willen mensen de gelegenheid bieden om naar de voorstelling te gaan, die anders niet zouden gaan. Door bij de try-outs het maatjesprincipe te hanteren: je neemt iemand mee waarvan je weet dat diegene anders niet kan gaan.

In de aanloop naar de voorstelling zullen er ook een drietal momenten worden georganiseerd die betrekking hebben tot het thema, onderzoek en maakprocess van de voorstelling. Deze momenten zijn voor iedereen toegankelijk om bij te wonen en zullen op grote schaal worden aangekondigd.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Documentatie en zichtbaarheid

Het vooronderzoek wordt gedocumenteerd op film. Dit omdat we duurzaam om willen gaan met ons verzamelde materiaal (interviewfragmenten en fragmenten van activiteiten waaraan Skoft&Skiep deelnam) en de mogelijkheid willen hebben om er later gebruik van te maken. Tevens geeft dit inzage in het proces en de ontmoetingen. De documentaire die ontstaat bij de totstandkoming van het project is een blijvend product en kan ook na de afronding van het project inzicht bieden en worden bekeken. Het dient als naslagwerk en ter verdieping. De inzet is om de documentaire te vertonen tijdens het Noordelijk filmfestival in 2018.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  Kantine college bij Cambuur 10 80
  Expositie in Agnes kerk 25 1000
  Officiele Aftrap cambuur 80 11000
  Voorstelling 150 1800
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

 

Aanjager van een nieuwe koers voor Goutum en Cambuur

Met het heilige hert van Cambuur wil Skoft&Skiep samen met het dorpsfeest, de deelnemende Goutumers en SC Cambuur een structuur voor de toekomst creëren en het dorp en de club betrekken in een nieuwe manier van werken en participeren.

Het heilige hert van Cambuur sluit aan bij de nieuwe koers die het dorpsfeest, de Agneskerk van Goutum en Cambuur willen varen.Het dorpsfeest programmeert meestal van buiten en wil het dorp nauwer betrekken om een duurzaam netwerk op te zetten in Goutum zodat in de toekomst meer samenwerking in het dorp en meer projecten vanuit de gemeenschap tot stand komen en partijen elkaar beter weten te vinden.

De Agneskerk wil als openbaar gebouw in het hart van Goutum de verbindende functie bieden die past bij deze tijd en open staan voor iedereen. Zo wil de kerk een plek zijn voor samenkomst die een bredere functie heeft dan een puur religieuze.

Cambuur heeft sinds enkele jaren Cambuur Verbindt opgericht. Een stichting waarmee de voetbalclub de band tussen de club, de Leeuwarder- en Friese Samenleving wil versterken. Cambuur verbindt wil graag de maatschappelijke functie en participatie met Cambuur sterker maken. Dit project onderzoekt de functie van voetbal en verbreedt SC Cambuur inhoudelijk. Het werken met andere communities samen, participeren en verbinden, past bij helemaal bij de koers van Cambuur Verbindt.

Skoft&Skiep zal in 2018 aanjager zijn van het eerste grote en verbindende project in Goutum met Cambuur en de voortzetting van dergelijke projecten in de jaren die volgen in Goutum en bij Cambuur Verbindt begeleiden.

Deelnemers van toneelgroep Krap bij Kas en de zangverenigingen hebben aangegeven een nieuwe boost te willen krijgen door mee te doen en extra professionele begeleiding  te krijgen. Ook bieden we geïnteresseerden de gelegenheid om middels speciale workshops kennis te maken met onze communitie-werkwijze. Zodat ze in de jaren die volgen de werkwijze voort kunnen zetten met de kerk, het dorpsfeest en Cambuur Verbindt.

Na de voorstellingsreeks in 2018 zal Skoft&Skiep dan ook betrokken blijven bij toekomstige plannen en de doorontwikkeling van communitieprojecten in Goutum en van Cambuur Verbindt. Op deze manier draagt Skoft&Skiep hun kennis en vaardigheden over aan de communities en de mensen in het dorp.

Tevens heeft Skoft&Skiep tot doel andere gemeenschappen te inspireren door dit soort projecten op te zetten. De documentatie rondom het project kan hiertoe worden gedeeld. Tevens begeleidt Skoft&Skiep deelenemers van community art project De Reis van Keunstwurk en lopen aspirant community art makers weer mee bij de totstandkoming van het project om expertise en kennis te delen.

Begroting: 

Fonds Cultuur Participatie draagt bij aan de totale begroting van het plan. Daarnaast krijgen we een bijdrage van Under de Toer (via het Pins Bernhard Cultuur Fonds), het Mienskipsfonds van Gemeente Leeuwarden, Het Nieuwe stadsweeshuis en dorpsbelang Goutum. Van de volgende subsidies moeten we nog uitslag krijgen: Iepen Mienskipsfuns Provincie Friesland, Oranjefond en LOF Goutum. Voor verdere specificatie van de begroting, zie de bijlage. 

Locatie(s): 
Goutum

Uitslag Beslis mee

FCP45
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 123 gestemd
totaal95
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Skoft&(mien)Ski(e)p, proficiat met jullie 95 punten, een geweldige score. :-)

Ik kom in juni graag naar de voorstelling kijken! Heel veel plezier en succes met het complete traject.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met dit prachtplan scoren jullie nagenoeg het hoogste aantal sterren dat wij kunnen toekennen. In alle opzichten een JMHM-project naar ons hart. Een theatraal project met een verrassende inhoud, een zorgvuldig uitgedachte opzet en werkwijze, een brede samenwerking met partijen uit verschillende domeinen, veel activiteiten om aan deel te nemen en aansprekende ideeën voor de toekomst. Plus veel enthousiasme bij de bewoners van Goutum, getuige het grote aantal stemmers. In de sportwereld is de 'open club' een bekend fenomeen. Een open club is een vereniging die meer wil zijn dan een prettige  omgeving voor de leden, een club die naast een sportieve functie ook een maatschappelijke betekenis wil hebben voor de bewoners uit de wijk, het dorp of het stadsdeel. Ook de kerk heeft van oudsher een publieke,  maatschappelijke functie; zij verbindt en verenigt de eigen gemeenteleden, maar zorgt ook voor buitenstaanders die in nood verkeren of hulp nodig hebben. Het is mooi om te zien dat SC Cambuur en de Agneskerk zich in dit opzicht in elkaar herkennen. Via de samenwerking met andere verenigingen en organisaties - uit de kunst, de sport, het onderwijs, de welzijnssector - , verspreidt de open-clubgedachte zich in dit project verder. Veel succes!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat een geweldig verhaal over de aanleiding voor dit project. Je ziet het jongetje helemaal voor je, daar in de kerk in Goutum. Jullie hebben een verbindend element gevonden dat communities enthousiasmeert en werelden samenbrengt: het heilige hert. Voetbal en theater versterken elkaar in dit project op een bijzondere manier. Het documentair theater van Skoft& Skiep lijkt hierbij een geschikte aanpak. Onder de paraplu van Under de Toer krijgt het project bovendien extra slagkracht en zichtbaarheid. Jullie hebben de nodige ervaring in het werken met veel bewoners binnen een community art achtig project als dit. Jullie uitgewerkt beschrijving van activiteiten, ook met betrekking tot de reeds ondernomen en huidige acties, wekt vertrouwen voor de werving, voorbereiding en uiteindelijke participatie van de doelgroepen. De verschillende onderdelen vormen een samenhangend en elkaar ondersteunend geheel. Er is oog voor de individuele deelnemers maar ook voor de samenkomst van verschillende groepen. De lijst van samenwerkingspartners is uitgebreid en indrukwekkend, en alle partijen hebben een unieke rol en bijdrage in het project die bij hen past. Kortom, een aansprekend, origineel en aansprekend project waarin samenwerking en verbinding een nieuw gezicht krijgen. Een project dat je wilt meemaken!

afbeelding van Tatiana Pratley

Beste Allemaal,

We hebben de modelbegroting gevonden, ingevuld en geupload. Excuus voor de verwarring hierover vanuit ons. 

We horen graag of deze zo goed is en of jullie verder nog iets missen. 

Groeten, Skoft&Skiep

afbeelding van Willemijn in 't Veld

De fasering van het project is duidelijk. Voor ons zijn fase 4 en 5 het interessants, omdat hierin de actieve cultuurbeoefening centraal staat. Zouden jullie deze fases nog verder kunnen toelichten? Bijvoorbeeld met informatie over de rol van de deelnemers en de ruimte die zij krijgen om eigen ideeën vorm te geven in de productie. Een deel van deze informatie staat nu onder het kopje Werkwijze Skoft & Skiep, misschien kunnen jullie dat nog iets meer toespitsen op het repetitieproces.

Tip: Voeg ook nog de modelbegroting toe, want anders is een eventuele aanvraag niet compleet.

afbeelding van Tatiana Pratley

Dag Willemijn, 

We hebben fase 4 en 5 verder toegelicht en ook bij fase twee nog extra informatie toegevoeg over de rol van de deelnemers. Mis je nog iets? Ook bij het kopje begroting hebben we algemene informatie toegevoegd. De modelbegroting hebben we nogmaals in PDF toegevoegd. Hopelijk is deze nu goed zichtbaar. 

We horen graag van je en willen de aanvraag morgen graag doorvoeren naar de volgende fase als je denkt dat hij daar klaar voor is.

afbeelding van Tatiana Pratley

Hoi Willemijn,

We gaan vanavondfase 4 en 5 nog verder toelichten. Nog een vraag over de modelbegroting; Ik heb al een project begroting toegevoegd ( niet voor publiek )  Waar moet ik dan nog meer iets inleveren en wat verwachten jullie dan? 

Groeten Skoft&Skiep

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Om aan de voorwaarden van de regeling te voldoen is het nodig dat je je projectplan aanvult met de modelbegroting. Zo werkt het nu eenmaal. Je vindt het format hiervoor onder het tabblad Bewerken bij Denk mee (meer projectinformatie). Succes!

afbeelding van Tatiana Pratley

Dag Willemijn,

Dank voor je reactie. Wij hebben het formulier een aantal keer goed doorgelezen en je instructie daarbij gevolgd, maar kunnen het woord modelbegroting nergens vinden. Bedoel je dat we onder het kopje begroting zelf een tabel in moeten voegen met verkregen fondsen en nog te verwachten inkomsten? Dus dat jullie de informatie uit de bijgevoegde PDF nogmaals verwerkt willen zien in een nieuw gemaakte tabel? Wij horen het graag! 

Tevens vroegen we ons nog af of je de informatieverdeling nu beter en overzichtelijker vindt.

Hartelijke groeten, 

Skoft & Skiep

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie aanvraag begint behoorlijk lang te worden! Door de dubbelingen in de tekst wordt het geheel ook wat onoverzichtelijk. Je zou bijvoorbeeld wat nu (twee keer!) onder het kopje Fasering staat onder het kopje Wat ga je doen? kunnen plaatsen, zodat je kort en krachtig verwoordt wat dit project behelst.

Tip: Voorkom dat de sterke kanten van dit project ondersneeuwen in de overweldigende hoeveelheid informatie. Kort de tekst in en schrap alle dubbelingen en uitweidingen. Voeg ook nog even de ingevulde modelbegroting toe.

afbeelding van Tatiana Pratley

Dag Willemijn,

Dank voor je reactie. Wij werken dit weekend alles bij en gaan door teksten heen om te ordenen, dubbelingen te voorkomen en overzicht te creeeren. Mocht je verder nog tips hebben of vragen, dan horen we het graag! We voegen de begroting ook nog toe.

Groeten, Skoft&Skiep

afbeelding van Tatiana Pratley

Dag Danielle, fijn om te horen dat het uitgebreide plan meer inzicht geeft!
Met geen religieus doeleinde bedoelen wij dat dit project niet het doel heeft om religie te promoten of meer mensen naar de kerk te krijgen. Dit geven we nadrukkelijk aan om verwarring te voorkomen. Het gaat ons niet om verschillende geloofsstromingen, maar om de verborgen verbintenis van de kerk en de voetbalclub die door de gedeelde wortels van beiden aan de oppervlakte komt. Het is ons meer om de symboliek van geloven te doen en hoe die overeenkomt met de symboliek rondom sport. Hiermee willen wij juist op zoek gaan naar hoe mensen ook buiten het 'klassiek' religieuze geloven in sociale rituelen vormgeven aan verbinding en zingeving.

Het gaat ons om de sociale mechanismes van communities in Goutum en Cambuur. Samen willen we laten zien hoe geloven en zingeven in deze tijd op veel verschillende manieren gebeurt. Hiervoor willen we graag focussen op het hele dorp Goutum en Cambuur omdat hier de communities zijn die zonder dat ze het wisten verrassend genoeg ‚verre familie’ bleken te zijn.

We gaan met de communities op zoek naar wat ze drijft om samen te komen. In dit geval hoort de kerk daar ook bij omdat daar het schild van de Camminga's met het rode hert hangt, de plek die fysiek de aanleiding van dit project vormde. Het "ritueel" van samenkomen bestuderen wij ook met andere groepen, clubs en verenigingen die misschien door de jaren heen wel een vervangende plek zijn voor sociale samenkomsten zoals die rol vroeger, toen nog meer mensen geloofden in een god, meer bij de kerk lag.

Het gaat inderdaad zoals je beschrijft om de zoektocht naar verbondenheid, troost, zingeven en het geloven in "iets" maar dat gaat verder dan religie voor ons of dat nu god, allah, of een voetbalheld bij Cambuur is of dat je geloof en hoop vindt in je korfbalclub. We beperken ons in eerste instantie graag tot de communities van Cambuur en Goutum en alle communities die daarbij horen, dus ook de Agneskerk. Als we in het maakproces ook mensen tegenkomen met een ander geloof of religie dan is dat vanzelfsprekend een mooie bijkomstigheid en zullen we hen ook actief betrekken in ons maakproces en ruimte creëren voor deze stemmen.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Tatiana, je motivatie waarom je op zoek bent naar wat mensen drijft om samen te komen, is me duidelijk. Hoe je dat gaat doen, hebben jullie volgens mij helemaal in je hoofd zitten. Over het wat zou je wat duidelijker zijn. Wat zijn de uitdagingen, de knelpunten, de organisatorische knopen die doorgehakt moeten worden? Enne...in het rijtje kerk en voetbal past ook de kroeg.:-)

afbeelding van Tatiana Pratley

Beste Danielle, 

Zou je je vraag nog verder kunnen toelichten. We begrijpen de vraag "over het wat zou je wat duidelijker zijn", nog niet helemaal. 

Momenteel zitten we middenin de participatie en infiltratie fase (zie fase 2 in de aanvraag, we hebben hier tekst aan toegevoegd). Het is nu al heel interessant wat we allemaal tegenkomen bij de communities waar we meelopen en er is veel animo voor deelname aan het project. Ook merken we dat er veel formele elementen zijn die overeenkomen tussen communities waar we iets mee kunnen in de voorstelling. 

De grootste uitdaging op dit moment lijkt om voldoende financiele middelen bij elkaar te krijgen om het project zo vorm te geven dat we geen artistieke concessies hoeven te doen en echt genoeg tijd hebben om een interessante kruisbestuiving met en tussen de communities tot stand te brengen. Organisatorisch zijn we op dit moment bezig om met Goutumers en enkele Cambuurbetrokkenen een projectgroep op te zetten omdat we merken dat zij meer kunnen doen in de organisatie en een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verder creeeren van draagvlak voor het project. Het is fijn om te merken dat we meer een beroep kunnen doen op de kennis en vaardigheden die al bij de communities aanwezig zijn bij dit project. Ook prettig om te merken dat dit idee uit de gemeenschappen zelf is gekomen. Omdat we op dit moment nog niet weten of we de hele begroting gedekt krijgen gaat er nog veel tijd naar het doen van aanvragen en we hopen dat als we alle uitslagen duidelijk hebben we ons helemaal kunnen gaan richten op het werken met de communities.

En ja, de kroeg... daar kunnen we zeker wat mee.. de plek waar we repeteren (dorpshuis ien en mien) is de plek waar alle communities samenkomen en waar alle clubs al samenkomen om een borrel te drinken, dus ook zeker een plek voor verbroedering en zingeving... Ook bij Cambuur speelt de kroeg een grote rol. Zeker interessant om hier iets mee te doen!

Hartelijke groet, Skoft&Skiep

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Dank voor de aanvullende projectinformatie, waaruit duidelijk blijkt dat jullie al veel samenwerkingspartners van verschillende pluimage hebben en naast de korte termijn ook de lange termijn voor ogen hebben. Met concreet professionalisering van toneelgroep Krap bij Kas en de zangverenigingen en blijvende betrokkenheid in de gemeenschap met Cambuur Verbindt.

Wat mij opvalt is dat je nadrukkelijk aangeeft dat dit project geen religieus doel heeft. Tegelijkertijd speelt de Protestantse gemeenschap rondom de Agneskerk een prominente- en actieve rol. Er doen tal van culturele- en sportclubs mee aan Het heilige hert van Cambuur. Mijn tip is om meerdere geloofsgemeenschappen in Leeuwarden te betrekken. De rituelen mogen dan verschillen, maar onderlinge verbondenheid in troost en zingeving vind je overal terug. Dat is wat sport, cultuur en religie verbindt: Mienskip.

Pagina's