menu denk mee beslis mee maak mee

Halve Maen 1609: Leven aan boord!

Vrijwilligers brengen geschiedenis tot leven.

Stichting Halve Maen
20 februari 2017 tot 19 februari 2018
crafts, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€11.887

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Halve Maen 1609: Leven aan boord!

Door Eugene Bakker op di 11 jul

Beste mensen,
Het is even stil geweest op deze pagina, maar wij hebben niet stil gezeten met ons project! Op 27 februari hebben we de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Halve Maen 1609: Leven aan boord!

Vrijwilligers brengen geschiedenis tot leven.

afbeelding van Eugene Bakker

Ingediend door:

Eugene Bakker

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hebben we aan alle mogelijkheden gedacht om de vrijwilligers te helpen om 'leven aan boord' vorm te geven?

Wat ga je doen?: 

A. Het uitbeelden van Leven aan boord van het schip de Halve Maen 1609. 2 trainingen door Live Interpretation expert A.Pothaar hoe om te gaan met basis historische rollen en de mogelijkheden, via de methode 'heritage interpretation' en hulp bij ontwikkelen nieuwe keuzerollen. Oefenbijeenkomsten en expertlezingen en een terugkomdag, begeleiding en handvatten om zelf aan de slag te gaan. Verdere begeleiding door educator Westfries Museum.
B. Het naaien van kleding; met een lezing om te activeren en informeren, een handboek, correcte patronen en 6 bijeenkomsten voor de productie. Het doel is de basisset 12 correcte kostuums te maken die de verschillende historisch rollen aan boord representeren. Mensen kunnen aansluiten en hun eigen kostuum maken met de basisinformatie.
C. Het breien van de sokken, wanten en mutsen, samen met lokale netwerk (wild)breisters, 6 meetings. Doel 12 sets en enkele reserve. 
Ook wordt een re-enactment vereniging opgericht om de activiteiten in onder te brengen en een kwaliteitskenmerk te krijgen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het werven gaat per social media, persoonlijk contact en websites, we zoeken nieuwe aansluiting en partners.

Hoe ga je te werk?: 

De wens van het project is van de gemeenschap van circa 60 vrijwilligers (hosts, gidsen, zeilcrew en onderhoudsploeg) die de afgelopen twee jaar is gegroeid rondom het bezoekerscentrum van het Centrum Varend Erfgoed en het replica schip de Halve Maen 1609 in Hoorn. Deze vrijwilligers organisatie is de drijvende kracht achter deze aanvraag. Haar doel is om de eigen mensen te trainen en van informatie en vaardigheden te voorzien om levende geschiedenis te maken voor de eigen beleving, maar ook om aan te bieden aan bezoekers. De doelgroep is daarmee intern, de eigen vrijwilligers, maar ook extern, omdat het geïnteresseerde betrokkenen wil aantrekken uit Hoorn en West-Friesland en daarnaast dient het ook de doelgroep bezoekers met het resultaat. Het gekozen thema is daarom Halve Maen 1609: leven aan boord! Tot nu toe is er veel kennis en levende geschiedenis extern ingevlogen, maar de lokale mensen willen zelf doen en zelf in staat zijn dit uit te beelden. Die vraag is neergelegd bij een aantal betrokken specialisten die als vrijwilliger incidenteel bij het project waren betrokken en zich ook al gemeld hadden met het idee om een kledingproject op te gaan zetten. Een kostuumexpert heeft de medewerking toegezegd en ook een live interpretation expert. De groep heeft samen met deze mensen de verschillende onderdelen uitgedacht en bedacht wat er nodig is om het doel te bereiken. Het project is experimenteel omdat het een levende geschiedenis vereniging voorziet die specifiek museum educatie en overdrachtstechnieken hoog in het vaandel heeft staan. Daarom is het gebruik van externe expertise in live historic costumed interpretation en museum theater cruciaal om ook duidelijk het onderscheid met re-enactmentgroepen te maken, al wordt het in de volksmond vaak in één adem genoemd. Deze combinatie is naar ons weten nieuw, ook het ontstaan van een dergelijke groep uit de wens van een vrijwilligersgroep die haar erfgoedbeleving verder wil ontwikkelen voor zichzelf en voor publiek.

Met wie werk je samen?: 

Het project heeft drie onderdelen om tot het doel te komen. Per deel zoeken we samenwerking op lokaal en regionaal niveau en proberen we nieuwe doelgroepen te betrekken en mensen te interesseren voor het museumschip en historische verhaal van de Gouden Eeuw en duurzaam betrokken te raken. Het project staat open voor bestaande vrijwilligers, contacten uit ons netwerk en nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn om aan te sluiten, om het draagvlak en de continuiteit te stimuleren. Ook starten we een speciaal wervingstraject voor alle onderdelen, persoonlijk en via media.
Bij onderdeel A werken we samen met het Westfries Museum voor de educatieve insteek en met andere externe live interpretation en replicaschip specialisten die ons achtergrondkennis en vaardigheden meegeven. Hierdoor hebben we een gedegen en onderbouwde kennis, een voorwaarde die we ons gesteld hebben, zodat het verhaal en het beeld zo goed mogelijk klopt naar de bezoeker. Ook volgen we het principe van het netwerkmuseum dat het Westfries Museum hanteert, dit zie je overal in het project terug. Zo zoeken we aansluiting met kostuumgroep Westfries Genootschap, maar ook met lokale historische evenementen. In de onderdelen B en C zie je dat ook terug omdat we een sponsoring vragen aan lokale ondernemers waarbij we onze materialen inkopen. Ook maken we contact met ‘makers’, zoals naaiclubs en breiclubs. Zo heeft zich al een kunstenares en haar wildbreigroep aangemeld. De basis van het kleding- en breiproject is het historisch kostuumonderzoek van onze expert, zo willen we de makers met deze historische bronnen kennis laten maken. Door de verbinding te zoeken hopen we op meer belangstelling. Daarom richten we ook een officiele re-enactmentverniging op binnen de landelijke koepel daarvoor, het LPLG. De meerwaarde van de samenwerking in de vakdisciplines is de beoogde groei in mensen en verhaal en nieuwe crossovers. Het concept kan duurzaam ingezet worden, door bij andere replica schepen overgenomen te worden.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Formele aanvrager is de Stichting Halve Maen, de stichting zonder winstoogmerk die nodig is voor een aanvraag. De inhoudelijke aanvraag is gedaan door de vertegenwoordiging van de vrijwilligersorganisatie met penvoering door Eugene Bakker, educator van het Westfries Museum.
De vertegenwoordiging bestaat uit een groep actieve vrijwilligers en erfgoedprofessionals die zich vrijwillig voor het project inzetten sinds mei 2015. De 60 vrijwilligers in de organisatie houden zich bezig met erfgoedbeoefening van het verhaal rondom de Halve Maen anno 1609 en dit voor het publiek toegankelijk maken, het is een nog lerende organisatie in beweging en onder budget stress. Het project is voorzien om vanaf 20 februari 2017 van start te gaan, na een groot wervingstraject op de onderdelen. Het inzetten van de diverse acties, de training en het maken en gebruiken van de kleding gebeurt binnen 1 jaar. Het oprichten en vormgeven van de vereniging is duurzaam meerjarig. De neergelegde ambities vragen ook om een lange termijnplanning en doorlopende inzet voor de ontwikkeling van de levende geschiedenis presentatie van de vrijwilligersgroep. Maar ook in het opbouwen en onderhouden van de contacten in de regio. Wij zijn overtuigd dat dit de weg vooruit is voor inhoudelijke ontwikkeling, een breder draagvlak en regionale betrokkenheid en meer bekendheid van de Halve Maen ende geschiedenis. Het ambitieniveau is hoog, maar door de betrokken mensen en uitgesproken intenties van instellingen haalbaar.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3x

Onderdeel A: lezingen

Onderwerp 1 is Navigatie en Cartografie en daarnaast nog 2 onderwerpen die door de interesse van de vrijwilligers worden aangegeven.

180 totaal (3x60)

Na bijeenkomsten informatiekaternen voor verder bereik van de informatie.

0
2x

Onderdeel A: Live Interpretation workshops in maart van een dagdeel, volgens de methode 'Heritage Interpretation' (google info: Inherit).

(Eerst theorie daarna de praktische toepassing voor de Halve Maen, beide dagen met oefenen en uitproberen; spelen voor elkaar. De educator van het museum checkt de historische correctheid en live interpretation expert zorgt voor het aanleren van verschillende vormen van het verhaal uit te beelden en de toepassing van de theorie. We werken samen aan basisverhalen van het schip en rollen die iedereen kan uitvoeren. De deelnemers krijgen ook een format dat ze zelf verder individueel rollen kunnen uitwerken. De specialist verzorgt ook de begeleiding daarvan en de deelnemers oefenen in de dagelijkse praktijk bij het ontvangen van de scholen, bezoekers en tijdens evenementen.)

 

120 totaal (2x60)

Na bijeenkomsten handboek voor verder bereik van informatie.

0
1x

Onderdeel A: Terugkomdag Live Interpretation

(In juli een bijeenkomst voor feedback, herhalen en te kijken hoe ver men is gekomen en bij te sturen en nieuwe startende belangstellenden te helpen. De live interpretation expert verzorgt ook een handboek met tips en trucs zodat de kennis in de organisatie komt.)

60

Na bijeenkomsten handboek voor verder bereik van informatie.

0
Diverse bijeenkomsten, minimaal 6

Onderdeel B: Maken kostuums

(Deze kostuums zijn in generieke maten zoals M-L en XL gemaakt, maar wel authentiek correct van voorkomen. Er zijn maak-bijeenkomsten, daarnaast is er een lezing en een handboek met informatie en patronen. Mensen die zelf willen investeren in een kostuum kunnen deze informatie ook gebruiken.

Er wordt gewerkt aan een hemd, broek, baai, wambuis of wolhimd en dan nog riem en cape.)

15-20 personen per keer

(De kostuummakers zijn niet alleen de eigen vrijwilligers, er is al contact met naaiclubs en we werven nieuwe mensen, dus die aantallen komen bovenop de eigen vrijwilligers die mee willen doen.)

Na bijeenkomsten handboek voor verder bereik.

0
Diverse bijeenkomsten, minimaal 5

Onderdeel C: Breiproject

(Het breien van 48 kostuumaccesoires zoals sokken, wanten en mutsen die een cruciaal onderdeel zijn van de beoogde authentieke kostuums.)

12 personen per keer

Na bijeenkomsten handboek voor verder bereik.

0
Rondleidingen, educatie projecten scholen en evenementen

Uitvoering: gebruik kostuums en spelen van rollen.

(Het is de bedoeling en de wens, dat vrijwilligers uiteindelijk meerdere basis rollen kunnen overbrengen, maar ze kunnen tegelijkertijd ook een speciaal thema ontwikkelen. Hierbij geldt eigenlijk hetzelfde uitgangspunt als bij het gidsen en rondleiden dat nu al bestaat; Na het opzetten van de basis, gevormd door de historische personages, willen we verder uitbreiden met meer algemene personages en uitbeeldingen van levende geschiedenis. Eerst werken we aan generieke uitbeeldingen, de vrijwilligers kunnen daarna met de opgedane vaardigheden verder werken aan specifieke persoonlijke uitbeeldingen)

60 personen gebruiken wisselend de kostuums (niet allemaal tegelijkertijd).

 

(We maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, zij kunnen allebei de mannenrollen uitbeelden van de bekende historische personages aan boord van Hudson's Halve Maen, sommige namen en hun rol zijn zelfs bekend. In een later stadium kunnen we indien gewenst ook vrouwenrollen toevoegen.)

15000 bezoekers op jaarbasis

1600 scholieren op jaarbasis

Bij externe evenementen: p.m. (Halve Maen on tour 6500 bezoekers)

*Deze getallen zijn op basis van de jaarcijfers seizoen 2016.

Planning van de activiteiten

Start project 20 februari 2017
Februari en Maart: Werving sociale media, websites en persoonlijke benadering, netwerken door projectteam en besturen van betrokken organisaties. Promotie via interne nieuwsbrief 'Roeptoeter. Contact en samenwerking met gemeentelijke vrijwilligerscentrale.
Eind februari oprichting LPLG re-enactment vereniging.
23 februari avondlezing Kleding door kostuumexpert voor alle vrijwilligers en geïnteresseerde makers van kleding en breisters.
3 maart middag startbijeenkomst breisters 1 (dit is hun vaste bijeenkomst dag)
3 maart avond startbijeenkomst kledingproject 1
10 maart middag/avond live interpretation workshop, voor alle vrijwilligers van de HM
10 maart avond informatieavond re-enactment vereniging
17 maart avond kledingbijeenkomst ‘Hemd’ 2
23 Maart avondlezing over cartografie en navigatie, voor alle vrijwilligers
24 maart middag/avond live interpretation workshop, voor alle vrijwilligers van de HM
31 maart middag breistersbijeenkomst 2
31 maart avond kledingbijeenkomst ‘Broek’ 3
(1 april seizoensopening Halve Maen)
8 en 9 april, Museumweekend, presentaties van de tussenstand en plannen van het project aan het publiek
April tot en met Juli: individuele begeleiding door live interpretation expert voor vrijwilligers, testen van rollen in publiekswerkzaamheden, meelopen door Live Interpretation expert.
14 april middag breistersbijeenkomst 3
14 april avond kledingbijeenkomst ‘Baaitje’ 4
20 April avondlezing over door vrijwilligers te bepalen onderwerp, voor alle vrijwilligers
28 april middag breistersbijeenkomst 4
28 april avond kledingbijeenkomst ‘Wambuis’
12 mei middag breistersbijeenkomst 5
12 mei avond kledingbijeenkomst ‘Overige’ 5
18 mei avondlezing over door vrijwilligers te bepalen onderwerp, voor alle vrijwilligers
26 mei avond kledingbijeenkomst ‘Hulp en informatie’
Eind mei: evaluatie project tot nu toe en herhaling acties werving en begeleiding indien nodig.
Circa 14 Juli: herhaling interpretation workshop, middag, voor alle vrijwilligers terugkommiddag feedback
Augustus tot en met einde project: begeleiding educator van live interpretation uitbeeldingen
18 augustus avond kledingproject 'stand van zaken' 6
Eind augustus: afronding en evaluatie kledingproject en breiproject, vastleggen informatie/ aanvullen handboek.
Januari 2018, evaluatie en afsluiting totale project
19 februari 2018 einde project.

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Hoewel het schip de Halve Maen in bruikleen is aan het Westfries Museum, dat ondersteund wordt door de gemeente (het museum is een semi-gemeentelijke instelling), moet de Halve Maen organisatie financieel zelfstandig draaien en heeft het geen winstoogmerk. Het budget is nauwelijks toereikend om het project draaiende te houden en is afhankelijk van sponsoren en vrijwillige inzet voor de extra’s. Het voorliggende project kan zonder ontwikkelingssubsidie geen opstart maken.

De organisatie heeft bij de start van het seizoen een €20.000 achterstand vanwege de huur van de locatie. Uiteindelijk kan er voor het lid zijn van de vereniging een kleine bijdrage worden gevraagd waarmee de lopende kosten van het LPLG lidmaatschap en de wettelijke verplichtingen afgedekt worden. Maar dit is geen verplichting tot deelname aan het project. De vrijwilligers leggen zelf geld uit de fooienpot in en daarnaast heel erg veel maakuren in de kostuumsets en bijeenkomsten.

Zonder deze opstartsubsidie van het Fonds Cultuurparticipatie, kan de levende geschiedenis groep zich niet formeren vanuit de vrijwilligers en zal er alleen incidenteel een beroep gedaan kunnen worden op re-enactment inzet van externen. Dit is geen duurzame oplossing en doet geen eer aan het opgebouwde momentum en de energie van onze groep enthousiaste mensen. Met dit project kunnen we ook de beleving van het erfgoed rondom het museumschip aan een breder publiek aanschouwelijk presenteren, zowel in de thuishaven als ‘on tour'.

 

Begroting: 

Wij vragen €11887,- aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ons project Halve Maen 1609: leven aan boord! (~45%)

A. Kosten  
Totale personele lasten 14040
Totale materiele kosten 11490
Onvoorziene kosten 997
Totale kosten 26527
B. Financiele dekking  
Totale eigen inkomsten 7090
Totaal bijdragen van derden 7550
Gevraagde bijdrage van FCP 11887
Totale financiele dekking 26527

 

Locatie(s): 
Hoorn

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 200 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit project biedt een artistiek-inhoudelijke investering voor vrijwilligers als drijvende kracht van de Halve Maen. Een interessante koers om de VOC cultuur op een participatieve en kwalitatieve manier tot leven te brengen. De bijdrage van een professionele interpretation specialist en een kostuumexpert sluit mooi aan op lokale netwerken die de kennis in de praktijk uitwerken. Het draagvlak voor het project vanuit de betrokken partijen is goed tot uiting gekomen in de afgelopen weken en ook in het stemproces. Door middel van re-enactment kan de bezoeker via historisch besef kennis en ervaring opdoen over onderwerpen die nog steeds actueel zijn, zoals (vrij)handel, migratie en slavernij. De wijze waarop jullie dat doen kan bijdragen aan de voorbeeldfunctie van de Halve Maen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat een enthousiasme! De vele publiekstemmen maken duidelijk dat dit plan kan rekenen op de actieve inzet van veel vrijwilligers. De combinatie van inhoudelijke training, met professionele begeleiding, en praktische werkzaamheden om mooie, verantwoorde kostuums te vervaardigen maakt van dit plan een doordacht initiatief. De samenwerking met het museum en de kostuumgroep zorgt ervoor dat de vrijwilligers van de Halve Maen hun rol als gids en verteller kunnen verdiepen en intenser tot leven kunnen brengen. Om het effect van het project nog breder zichtbaar te maken twee tips: film af en toe de voortgang en deel deze via social media. En nodig eens vrijwilligers en medewerkers van andere historische locaties uit om over jullie ervaringen te vertellen en hen te inspireren. Succes!

afbeelding van Eugene Bakker

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegelezen in dit project en heeft geholpen, meegedacht en feedback gegeven op de plannen.

We zetten het project nu om naar de Beslis-Mee-fase en graag doen we een beroep op iedereen om ons je stem te geven, zodat wij Halve Maen 1609: Leven aan boord! kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
Eugene Bakker.

 

afbeelding van S.P.A. Laan

Ik ben al sinds het begin gids bij de Halve Maen en verteller aan schoolgroepen. Wat ik heb gemist zijn meer tastbare dingen om het verhaal dat ik vertel uit te breiden; voorwerpen die je kunt demonstreren, maar ook kleding en handelingen. Ik zou graag als 17e eeuwse matroos de verhalen in kleding willen vertellen. Het project lijkt me erg leuk om nog meer te leren over museumeducatie (ik heb zelf een onderwijsachtergrond) en om mijn eigen rol verder vorm te geven. Hoe doe je dat in kostuum en welke vaardigheden in rondleiden en uitbeelden komen daar bij kijken? Ik wil ik me wel inzetten voor het maken. Ik kijk uit naar het uitwisselen van kennis en ideeën en er daarna zelf aan de slag mee te gaan. Een mooie uitbreiding voor de Halve Maen schip vol verhalen zoals we het promoten.

afbeelding van Marion Bruijn

In 2009 en 2010 was ik bemanningslid op de Halve Maen in Amerika. Daar heb ik oa ervaren hoe mbv re-enactment historie tot leven werd gebracht. Sinds 2015 ben ik gids op de HM in Hoorn. Ideeën genoeg om bezoekers het schip echt te laten beleven! Helaas ontbreekt eigen geld om ze uit te voeren. De bezoekersopbrengst is hard nodig om alleen al locatiehuur en onderhoud van het schip te bekostigen. Ons kapitaal zijn de enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn vele uren te investeren om nog beter 'werk' te leveren. We werven bovendien actief om steeds meer mensen met verschillende vaardigheden en interesses blijvend aan ons te verbinden, bv het Leerwerkbedrijf Oostereiland Hoorn, maar ook de breisters, naaisters en uitbeelders van de Levende Geschiedenis. Dus: help ons alsjeblieft!

afbeelding van Arnaud Klein

Ik volg het project al een tijdje en heb al eens geholpen bij evenementen bij de Halve Maen. Ik krijg nu zin om mee te doen met de vereniging en als vrijwilliger met dit project. Ik wil als reenactor mijn uitbeelding verder laten groeien, vooral de combinatie met museumeducatie spreekt mij aan, om meer voor het publiek te kunnen doen! De ene helft van de hobby is voor mijzelf, de andere helft doe je om het publiek te boeien en interactief te zijn, een leuk contact daarin geeft een kik. Ook vind ik het leuk om met mijn hele gezin met twee jonge meiden bij dit project en de Halve Maen betrokken te raken.

afbeelding van Annemarie Pothaar

Hallo allemaal, ik ben de interpretation specialist die zich met de vrijwilligers gaat inzetten en onderdeel A zal verzorgen. Daarbij gebruik ik de methode Heritage Interpretation (google: Europees project Inherit). Deze ken ik al 15 jaar, maar is experimenteel voor NL op het gebied van erfgoedinterpretatie. Hiermee kijken we naar kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn om het erfgoed over te dragen, maar het beïnvloed ook de erfgoedbeoefenaar zelf met empowerment en groei. Dit is nieuw in de combinatie van museumeducatie en re-enactment/ levende geschiedenis in al haar vormen.Het doel is om de vrijwilligers handvatten te geven voor een basis en dat ze zich daarna verder kunnen ontwikkelen, die verdere ontwikkeling wordt begeleid door de educator van het gelieerde museum.

afbeelding van Annemarie Pothaar

Er zijn twee dagdeel workshops in maart. Eerst theorie daarna de praktische toepassing voor de Halve Maen, beide dagen met oefenen en uitproberen.De educator van het museum checkt de historische correctheid en ik zorg voor het aanleren van verschillende vormen van het verhaal uit te beelden en de toepassing van de theorie. We werken samen aan basisverhalen van het schip en rollen die iedereen kan uitvoeren. De deelnemers krijgen ook een format dat ze zelf verder individueel rollen kunnen uitwerken. Ik verzorg ook de begeleiding daarvan en dan is er in juli een bijeenkomst voor feedback, herhalen en te kijken hoe ver men is gekomen en bij te sturen en nieuwe startende belangstellenden te helpen. Ik verzorg ook een handboek met tips en trucs zodat de kennis in de organisatie komt.

afbeelding van Eugene Bakker

Over de vraag 'wie bepaalt welke deelnemer wat doet' het volgende: Het is de bedoeling en de wens, dat vrijwilligers uiteindelijk meerdere basis rollen kunnen overbrengen, maar ze kunnen tegelijkertijd ook een speciaal thema ontwikkelen. Hierbij geldt eigenlijk hetzelfde uitgangspunt als bij het gidsen en rondleiden dat nu al bestaat. Na het opzetten van de basis, gevormd door de historische personages, willen we verder uitbreiden met meer algemene personages en uitbeeldingen van levende geschiedenis. (Verder maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, zij kunnen allebei de mannenrollen uitbeelden van de bekende historische personages aan boord van Hudson's halve Maen, sommige namen en hun rol zijn zelfs bekend, daarna kunnen we indien gewenst ook vrouwenrollen toevoegen.)

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Allereerst de beste wensen! De laatste week van de Denk Mee-fase is ingegaan, dus een mooie kans om nog even goed naar de vragen van de fondsmedewerkers hieronder te kijken. Ook raad ik je aan om anderen die betrokken zijn bij het project te vragen om hier ook een reactie te geven. Het is altijd goed om draagvlak te laten zien en het fonds is uiteraard benieuwd naar hoe de samenwerkingspartners in dit plan staan. Je kunt een paar vrijwilligers naar hun ideeën over het project vragen, waar kijken ze naar uit bijvoorbeeld? 

afbeelding van Eugene Bakker

Dankjewel voor de tip Anouk, dit gaan we zeker nog doen voor volgende week maandag! We vragen een aantal vrijwilligers en de Live Interpretation trainer, zodat die wat meer uitleg kan geven over onderdeel A en de insteek daarop. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie projectplan is behoorlijk omvangrijk en omvat heel wat activiteiten. Onderdeel B zouden jullie nog wel wat concreter mogen toelichten. Wat behelst de training, hoe oefenen de deelnemers hun rollen? Welke verschillende rollen zijn er, wie bepaalt welke deelnemer wat doet? Begrijp ik goed dat 120 spelers/deelnemers samen 12 sets kostuums delen? Wat betekent dit voor de fabricage van de kostuumsets?

Hoe sluit de modelbegroting aan op het overzicht van kosten op de projecpagina? Kan het niet simpeler? Jullie kapitaliseren nu veel vrijwilligersuren, maar dragen de deelnemers ook bij in de kosten? Dat is namellijk een voorwaarde.

afbeelding van Eugene Bakker

Nog even over je laatste punt hoe de vrijwilligers bijdragen in de kosten. Zij doen dit inderdaad via een groot deel vrijwilligersuren die gekapitaliseerd zijn. Daarnaast dragen ze bij door zelfverdiend geld in te leggen in het kostuumonderdeel van het project. Ook zullen ze gaan bijdragen in de vereniging door middel van lidmaatschapsgeld, maar het lid worden hiervan hebben we niet als verplichting gesteld om aan het project mee te werken.

De modelbegroting geeft onvoldoende ruimte om gedetailleerd in te vullen en open online dachten we niet alle details tezetten, dus die twee zijn gecomprimeerd. De modelbegroting inhoud, het overzicht van kosten in de linkerkolom en onze eigen begroting die als bijlage geupload is, zijn allemaal exact hetzelfde. 

 

afbeelding van Eugene Bakker

We hebben vandaag met jullie hulp de modelbegroting correct kunnen aanpassen en hebben de eigen begroting eraf gehaald, zodat er ook geen verwarring meer kan ontstaan. Heel hartelijk dank voor je uitleg en hulp Willemijn, we zaten even flink in de rats en de zenuwen.

Pagina's