menu denk mee beslis mee maak mee

Hack Glow - lichtkunst door jonge techneuten

Bedenken, bouwen en programmeren: leermeesters...

Tech Playgrounds
1 november 2017 tot 1 november 2018
animatie, beeldend 3D, e-culture, graffitti
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€12.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Successen Tech Playgrounds

Door Fleur Besters op do 20 sep

De investeringen van het cultuurfonds zijn goed terecht gekomen binnen de Tech Playgrounds & Hack Glow. Hack Glow leverde een waanzinnige...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Hack Glow - lichtkunst door jonge techneuten

Bedenken, bouwen en programmeren: leermeesters en gezellen

afbeelding van Fleur Besters

Ingediend door:

Fleur Besters

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hulp bij ontwikkelen leermateriaal

Wat ga je doen?: 

Hack Glow zorgt ervoor dat jonge techneuten in de regio Eindhoven tijdens lichtfestival Glow mee kunnen doen met hun eigen kunst. Ze maken buitenschools, non-formeel op een laagdrempelige, maar intensieve manier kennis met de verschillende onderdelen van het maken van lichtkunst. Creatief denken, ontwerpen, programmeren en bouwen, en dat in één weekeinde tijd. Vrijwilligers van scholen en bedrijven ondersteunen hen volgens het leermeester-gezelschap. 

De eerste editie van Hack Glow in 2015 was de opmaat voor de Tech Playground community, waarmee sinds 2016 vanuit de basis van Dynamo Jeugdwerk nu ruim tien naschoolse werkplaatsen voor jonge techies zijn geopend in jeugdcentra, speeltuinen, scholen en de GGzE. Na de zomer openen we nog twee 'werkplaatsen' waar tenminste een middag of avond per week robots, lego en ict beschikbaar is voor jeugd om te experimenteren. In het najaar openen we ook onze fysieke werkplaats vol gereedschappen en materialen aan de Lindelaan, de oude werkplaats van de technische dienst van Lumens.

Centraal in de Tech Playgroundcommunity staat samenwerken en gebruik maken van bestaande kennis, mensen en middelen, buitenschools. De deelnemers aan Hack Glow hebben aangegeven dat zij dit jaar nog meer de diepte in willen. Om tegemoet te komen aan hun kennishonger en nieuwe talenten op te leiden willen we voorafgaand aan de hackaton een mastercourse opzetten, waarin de techies (7-17 jaar) vooraf samen met experts uit de praktijk al kennis maken met nieuwe technieken, zoals 3D-ontwerpen, programmeren van arduino's, bouwen van prototypes, en het werken met stroom. Hiervoor is de basis al aanwezig, de kennis die Marloes van Maker Point heeft opgedaan voor ons project Shitty Robots willen we samen in een leerlijn gaan uitwerken. 

Wat hebben we dus nodig:

 • Budget om de leerlijn uit te werken
 • Budget om materialen aan te schafffen
 • Budget om het project Hack Glow te stroomlijnen dmv een aanjager
 • Budget om marketing te doen zodat we weer nieuwe techies en vrijwilligers aan ons kunnen binden

Wat bieden we de stad?

 • Een duurzame naschoolse Tech community, waarin techniek niet alleen op school voor de jeugd in 'plusklasjes' is, maar juist gewoon voor alle jongeren van alle onderwijsniveau's en leeftijden in hun eigen wijk, na schooltijd in de vrije tijd.
 • Iedereen mag meedoen binnen de community, mits je geen commercieel belang hebt. Deelname is laagdrempelig en materialen en lesmiddelen worden van de gemeenschap. Iedereen mag het daarna gebruiken. We betrekken nadrukkelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, van alle leeftijden. Doordat we gebruik maken van de structuur van het jeugdwerk is de basis gegarandeerd.
 • Technies zijn niet langer afhankelijk van onderwijsinstellingen om kennis op te doen, ze leren nonformeel omdat ze intrisiek gemotiveerd zijn. Leren van elkaar via leermeester-gezel-principe is KEY.
 • Geen losstaand project, maar een project dat onderdeel is van een duurzame community die haar bestaansrecht al heeft bewezen en vele samenwerkingspartners kent in de stad, eenmaal enthousiast kan je nu al 4 dagen per week verder bouwen aan je kennis, contacten en netwerk.
 • We bereiken nu al meer dan 100 techies per week en inspireren er honderden door onze aanwezigheid tijdens events. 
 • We leiden jongeren, studenten en techneuten op tot docenten, zodat zij anderen weer kunnen inspireren, non-formeel en buitenschools.
 • De Tech Playgrounds bestrijden aantoonbaar eenzaamheid onder jeugd en vrijwilligers. Ook als je niet van voetballen houdt, kan je nu vriendjes vinden, omdat er een plek in je wijk is waar je gelijkgestemden treft om samen mee te bouwen en experimenteren. Wetenschap, creativiteit en technologie werkt verbindend en is gewoon cool. 

PARTNERS:

- Dynamo Jeugdwerk/Lumens
- Fontys Educational Designers
- MakerPoint

Meedenkers & helpers

- Sint Lucas
- Brunel Foundation
- Ultimaker

Hack Glow dag 1

Techplaygrounds van Dynamo Jeugdwerk op Kommus Festival 2017 Geldrop

Mastercourse Shitty Robots Tech Playgrounds

Hoe ga je te werk?: 

De Tech Playgrounds zijn in 2015 ontstaan vanuit de eerste editie van Hack Glow, en daarna uitgewerkt ism Dynamo Jeugdwerk. Doel is om techniek en maken als vrijetijdsbesteding net zo normaal te maken als sporten of muziek maken. Een grote groep kinderen en jongeren voelt zich namelijk meer aangetrokken tot maken, bouwen, ICT en robotica, dan tot eerder genoemde hobby's. Voor hen was nog geen ruimte, behalve dure particuliere cursussen. En juist deze kinderen en jongeren zijn zo gemotiveerd en enthousiast. We hoeven ons eigenlijk niet meer te bewijzen, de community draait inmiddels en trekt iedere week nog meer nieuwe techies aan, maar er is nog geen goede basis om nieuwe technieken aan te leren. Creativiteit heeft ook een impuls nodig merken we. 

In een jaar tijd zijn immers 10 werkplaatsen in even zoveel wijken geopend, in speeltuinen, jeugdcentra, bij de GGzE, een vmbo-school en in september 2017 openen er alweer twee nieuwe werkplaatsen. Daarnaast opent dan een grote (100 m2) werkplaats (het 'hoofdkwartier'), waar ook gereedschappen aanwezig zijn, allerlei oude materialen om te bouwen, ontwerpen en knutselen, en er is dan 24/7 de mogelijkheid om samen met vrijwilligers uit bijvoorbeeld de wijk, maar ook stagiares van de onderwijsinstellingen, projecten voor en met jeugd op te zetten. We verbinden de Tech Playgrounds aan het speciaal onderwijs, thuiszittersorganisaties en andere onderwijsinstellingen, zoals het Summacollege, Fontys en Sint Lucas. Studenten Industrial Design van de TU/e worden als docent opgeleid.

Waarom een leerlijn?

Nu willen we de leerlijn gaan uitwerken en introduceren die we dit jaar hebben getest rond de Dutch Technology Week. We merken dat er op scholen vaak wel gesnuffeld wordt aan bijvoorbeeld 3D-printen, maar het blijft vaak bij het printen van een sleutelhanger oid. Een aanzienlijke groep creatieve techies vanuit de Tech Playgrounds wil meer leren, zij zijn enorm leergierig en hebben al een basiskennis of interesse. Voor hen is er geen echte goede leerlijn om vanuit experimenterend leren nieuwe (kunts/vormgevings)technieken te ontdekken en in te zetten.  Juist omdat we met wisselende vrijwilligers werken met verschillende achtergronden is het goed een basis op papier te hebben, waarmee zij aan de slag kunnen met de jeugd en jongeren in heel de stad. 

Samen met Maker Point in Eindhoven hebben we vanuit de Tech Playgrounds daarom de mastercourse Shitty Robots opgezet. In vier zaterdagen hebben de experts van Maker Point 10 gemotiveerde techies uitgenodigd om binnen hun bedrijf zelf Shitty Robots te ontwerpen. Hiermee leerden de techies:

- Conceptueel denken: wat wil je maken en wat heb je hiervoor nodig?
- Prototype bouwen: eerst vanuit karton, op schaal kijken of je idee werkt, uittekenen in Tinkercad en laten printen.
- Motoren testen en kijken hoe aandrijvingen werken, elektrotechniek, eventueel arduino
- Presentatie maken door middel van een video (VLOG)
- Expositie houden van de robots

De jongeren werkten er steeds tussendoor thuis aan verder en werden begeleid door Marloes van MakerPoint. Uit deze proef hebben we zeer veel waardevolle input gekregen. 

- De opzet is goed, maar er zijn grote niveauverschillen en kennisverschillen. Daarin moeten we kunnen differentieren.
- Begeleiding kostte nu teveel tijd, omdat er geen handleidingen en draaiboeken zijn.
- Basisbegrippen moeten vastgelegd worden.

Doel van deze aanvraag is:

Het ondersteunen van het uitwerken van de leerlijn Shitty Robots om deze als pilot in te zetten tijdens het project Hack Glow in oktober/november 2017, en daarna in alle 12 werkplaatsen van de Tech Playgrounds.

Hiermee kunnen we:

- Marloes de leerlijn laten uitwerken;
- Basismaterialen aanschaffen om het hoofdkwartier in de Lindelaan in te richten, zodat iedereen gebruik kan maken van bijvoorbeeld 3D-printers, lasersnijders, etc.
- Hackaton Hack Glow faciliteren:
Inzet docenten voor vier workshops rond vier thema's, projectcoordinatie, pr & marketing, materialen. Dit wordt de tweede trial voor de leerlijn, hiermee kunnen we de eerste ervaringen testen en nog meer input krijgen vanuit jeugd om te zorgen dat de leerlijn perfect aansluit bij hun wensen en diversiteit in kennisniveau. 

Tijdens Hack Glow werken jonge Dynamo-DJ's, hiphoppers en lichtkunstenaars samen met de jeugd aan hun kunstwerken. Dit leidt tot een interactieve demo in het eerste weekeinde van Glow, op de route zelf. Tot dusver werken deze stromingen nog niet samen, maar de behoefte is er wel. De technische kennis van de Tech Playground-jeugd wordt binnen Dynamo gekoppeld aan de hiphop en DJ-scene. De techneuten die binnen Dynamo verantwoordelijk zijn voor licht en geluid gaan samen met Marloes workshops geven zodat hun kennis verwerkt wordt in de leerlijn en tijdens Hack Glow kan worden getest met de kinderen. 

- Na Hack Glow werken we de leerlijn verder af, zodat deze begin 2018 voor alle jeugd in Eindhoven, Waalre en Renkum binnen de Tech Playgrounds beschikbaar is. De uitrol vindt dan via de vrijwilligers plaats, die samen met de jeugdwerkers én de deelnemers aan Hack Glow nieuwe techies kunnen begeleiden en enthousiasmeren. 
 

Het gaat dus om een duurzame investering. De eerste effecten zijn zichtbaar tijdens Hack Glow, maar de leerlijn wordt vervolgens duurzaam ingezet in alle Tech Playgrounds. Opgedane kennis wordt ook peer-to-peer door de jonge deelnemers gedeeld met leeftijdsgenoten, in werkplaatsen, tijdens toekomstige hackatons of events. Daarnaast leiden we jongeren en studenten op tot docent, ook als ze er thuis of op school geen kans toe krijgen.

 

Met wie werk je samen?: 

DOEL:

De best practice van de Tech Playgrounds verder ontsluiten voor de regio Eindhoven, en de werkwijze beschikbaar maken voor het hele land. Stimuleren makerscommunity in regio Eindhoven vanuit een non-commerciele invalshoek. Middels het inzetten van de leerlijn leggen we een duurzame basis onder de makerscommunity voor jeugd en jongeren en geven we doelgroep 21+ de kans zich hier in te bekwamen als docent of vrijwilliger. 

De community van de Tech PLaygrounds en Hack Glow heeft geen winstoogmerk en geen ander belang dan het zo goed mogelijk faciliteren van talentvolle jeugd. We zorgen ervoor dat alle jeugd, jongeren en volwassenen met een interesse voor techniek en maken een veilige plek heeft om dat te doen, om anderen te ontmoeten (bestrijden eenzaamheid!!) en zich te ontwikkelen en bekwamen, ook buitenschools. Dynamo Jeugdwerk heeft ruime ervaring met het begeleiden van (kwetsbare jeugd) en vanuit de extern projectleider (aanjager) wordt de stad betrokken bij het opzetten van de Tech Playgrounds. Non-formeel en totaal buiten alle bestaande kaders.

DYNAMO JEUGDWERK: faciliteert de community, biedt mensen en ruimtes om de werkplaatsen te begeleiden. 
AANJAGER (Fleur Besters): verbindt de Tech Playgrounds aan bedrijven, instellingen, scholen en mensen in de regio, zorgt voor het innovatieve karakter en de werkwijze binnen het jeugdwerk, samen met Dynamo Jeugdwerk
MAKERPOINT: Zet de kennis van haar personeel, in belangrijke mate Marloes Homburg, in om de leerlijn uit te werken.
MARLOES HOMBURG: initiator leerlijn, ontwikkelt en werkt de Shitty Robot-leerlijn uit.
FONTYS EDUCATIONAL DESIGNERS: Mede-ontwikkelaars Hack Glow, faciliteren de Hackaton tijdens Glow mee
 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Geen losse flodder of initiatief: DUURZAAM!

Met de keuze om de Tech Playgrounds en Hack Glow te ondersteunen, wordt een duurzaam initiatief ondersteund. Geen losse flodder, maar een daadwerkelijk succesvolle methode om jeugd, jongeren en volwassenen te verbinden in hun passie voor creativiteit, maken, programmeren en robotica. De verbinding met het jeugdwerk is uniek in Nederland en maakt het mogelijk dat daadwerkelijk IEDEREEN mee kan doen. Als techie, als begeleider, als junior docent, welke achtergrond je ook hebt, of welke 'handicap' of rugzakje dan ook. Het netwerk in de stad is er al van oudsher, met het maatschappelijk werk, met de wijken, met bedrijven.  

De Tech Playgrounds zijn van iedereen. Er wordt al samengewerkt met zoveel mogelijk andere initiatieven, mits die daar voor openstaan. NXP ondersteunt ons bijvoorbeeld met hun innovatiekennis, Samen voor Eindhoven, de andere pijlers binnen Dynamo Jeugdwerk, Stichting FutureNL, Sint Lucas, bedrijven als Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Brunel, Defensie, het Vakcollege, De Jonge Onderzoekers Eindhoven, Brainport, Ontdekfabriek, MakerFaire Eindhoven, MADLAB etc.

In de praktijk blijkt dat sommige iniatieven niet willen samenwerken, omdat ze de Tech Playgrounds als concurrentie zien en zelf geld willen verdienen aan deze doelgroep. Wij doen er alles aan om er juist voor te zorgen dat de jeugd centraal staat en niet het steeds weer opzetten van een nieuw los project of nieuwe initiatieven, waarvoor weer nieuwe subsidies nodig zijn. De Tech Playgrounds zijn van iedereen. 

Peer to peer

Middels de non-formele, buitenschoolse werkwijze van de Tech Playgrounds en Dynamo Jeugdwerk krijgen alle tech- en creatieve talenten de kans zich te ontwikkelen als maker en daar ook hun vrijwilligerswerk, bijbaan of werk van te maken. We leiden vanuit Dynamo Jeugdwerk jeugd en jongeren op tot vrijwilliger en tot docent, ook al dit binnen het regulier onderwijs nog niet kan (leeftijd) of  als ze hierin uitvallen. Daarnaast helpen we vanuit het maatschappelijk werk ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt om hun talenten in te zetten, hier hebben we al enkele geslaagde matches weten te maken in dit thema. inspireren-leren-werken

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
12x per week Tech Playgrounds gem. 10 per werkplaats jeugd + ouders + sociale context (>100 per week, duurzaam)
Jaarlijks Hack Glow 20 techies, 15-20 begeleiders Tijdens Glow bereik >700.000
Jaarlijks 2x Shitty Robots-project 10 deelnemers Deelnemers, vrijwilligers, ouders
12x per jaar Uitrollen leerlijn speciaal onderwijs dmv POP UP werkplaats  50 per keer Leerlingen speciaal onderwijs plus hun ouders en docenten, naschools
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We zien sinds anderhalf jaar wekelijks hoe belangrijk het is dat deze groep jeugdigen en jongeren een vaste plek heeft waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar het niet raar is dat je wilt bouwen, experimenteren, bezig wilt zijn met robotica, wetenschap, programmeren en dingen bouwen. Waar je niet gepest wordt omdat je toevallig wel wilt leren, of omdat je de enige bent die niet van voetbal houdt in je klas. Waar je ook mee mag doen als je niet in het plusklasje van je school zit, omdat je toevallig excelleert in techniek en creatief denken, maar misschien niet zo goed bent in taal of rekenen. De Tech Playgrounds zijn een non-formele manier om te leren, buitenschools. Het staat dus los van onderwijs op scholen, maar we werken wel samen als dat kan, zodat kinderen via school op het bestaan van de Tech Playgrounds kunnen worden gewezen. We halen kennis waar nodig, werken samen met iedereen die dat wil. 

Techies maken soms voor het eerst vrienden, durven zichzelf te zijn en we horen van ouders dat hun kind blijer is dan ooit tevoren. Ze zitten niet meer alleen op hun zolderkamer, maar hebben leeftijdsgenoten én oudere leermeesters die hen willen inspiren, die hen nieuwe dingen kunnen leren. Studenten hebben eindelijk een plek waar ze buiten schooltijd aan grote projecten kunnen werken, kunnen knutselen en bouwen zonder dat ze om 17 uur moeten stoppen of veel geld moeten betalen om een ruimte te huren.

Jeugdwerkers ontdekken dat ook jeugd die geen overlast veroorzaakt op straat wel degelijk aandacht kan gebruiken. De techies nemen ook andere jeugdculturen mee in hun ontdekkingsdrang, willen samenwerken met muzikanten, dansers en andere gemotiveerde jeugd. 

Opmerkelijk is dat bij Hack Glow en de Tech Playgrounds niemand alleen staat, er niet gepest wordt en vrijwilligers allemaal enthousiast zijn over de leergierigheid. Vrijwilligers komen nu al voor de derde editie op rij terug. 

 

Begroting: 

De basis voor de Tech Playgrounds wordt gefinancierd vanuit het bestaande jeugdwerk. Daarnaast worden alle werkplaatsen geadopteerd door een regionaal bedrijf. Dit kost 1.000 euro per jaar en hiermee kopen we de benodigde materialen, zoals Lego, Arduino's, 3D-pennen etc. Ook zoeken we naar grotere sponsors, die zowel met geld als met mensen, middelen en kennis kunnen sponsoren. 

Het opzetten van de leerlijn vraagt om een eenmalige investering voor personele kosten voor het ontwikkelen ervan, die niet onder het jeugdwerk valt. Daarom zoeken we hiervoor co-financiers. MakerPoint wil hierin bijdragen. Daarnaast zijn er investeringen nodig voor de apparatuur, hiervoor zoeken we samenwerking met de leveranciers. De inzet van de uiteindelijke leerlijn, maw: het bij de jeugd brengen, valt wel weer onder het jeugdwerk en wordt mede daardoor dus ook gefinancierd, hiervoor hebben we dus geen kosten opgevoerd in de begroting. Dit samen leidt tot de sluitende begroting, zoals bijgevoegd. 

Locatie(s): 
Eindhoven
Waalre
Renkum

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.
In een duidelijk plan overtuigen jullie dat het jonge Eindhovense platform Tech Playgrounds een goede stap verder wil zetten om meer jonge techneuten in hun passie vooruit te helpen. De combinatie van techniek en cultuur is origineel en de begeleiding door kunstenaars en techniekexperts zorgt voor kwaliteit; mooi dat zij zich hiervoor als vrijwilliger inzetten. Jullie samenwerkingspartners zijn divers en zorgen voor nieuwe deelnemers, begeleiders en locaties. De ontwikkeling van een leerlijn is een overtuigende kern in jullie aanvraag: daarmee werken jullie aan structuur en duurzaamheid die het platform stevig maakt. Sterk aan jullie project is dat het voortkomt uit nadrukkelijke wensen van de deelnemers zelf. Daardoor zal het aan impact winnen. Daarin hebben jullie trouwens al aantoonbare effecten teweeg gebracht. Als de leerlijn er eenmaal is wordt het nog wel zaak om hem bij te houden. Maar met zoveel betrokken experts zou dat moeten lukken.
afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit jaar gaan jullie voor de derde keer met jonge tech-kunstenaars aan de slag op Hack Glow. Vernieuwend in deze editie is dat het lichtkunstfestival nu wordt gebruikt als test-lab voor een leerlijn om meer verdieping te brengen in het creatief denken, ontwerpen, programmeren en bouwen van lichtkunst. Met die leerlijn wordt onderzocht hoe de creatieve tech-skills het beste op jonge amateurs over kunnen worden gedragen. Amateurs die, zoals uit het plan spreekt, behoefte hebben om juist informeel, buitenschools en 'ook wanneer je niet van voetballen houdt’ (of ook van voetballen) met leeftijdsgenoten samen te komen en te creëren.
Nu vraagt een Tech Playground om een grotere investering dan een trapveldje. Op Jij maakt het mee kijken we dan ook naar de duurzaamheid van de inzet; een goed doordachte leerlijn kan daar aan bijdragen. Zeker als je daarmee meer jongeren aan het maken krijgt! Kanttekening is dat de begroting wel sterk op de uren van de projectontwikkelaar leunt.
Hopelijk hebben onze vele vragen ook jullie geholpen om de projectaanpak rondom de leerlijn en de Playgrounds te verscherpen. Veel succes met jullie ambitie om op een vernieuwende manier kunst, cultuur en tech samen te brengen en te verdiepen.

afbeelding van Fleur Besters

We hebben ons project doorgezet naar de Beslis mee fase! Hopelijk kunnen we snel aan de slag met het werven van stemmen zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan de slag kunnen met de leerlijn! 

afbeelding van Fleur Besters

Dag Sarah,

Ik zag je berichtje, misschien wil je me bellen, want ik weet niet zo goed wat er niet sluitend aan is!

Hartelijke groet,

Fleur

afbeelding van Fleur Besters

Dag Davida, jazeker, de Tech Playgrounds zijn juist naschools en staan los van scholen. Omdat we merken dat jeugd wel verder wil leren, willen we deze leerlijn opzetten, die wat ons betreft daarna door iedereen gebruikt kan worden, mits de gebruikers iets terug door voor de naschoolse, non-formele groep jeugd en jongeren.

Het mag dus niet commercieel gebruikt worden om mensen aan het werk te houden dmv workshops etc. En dat is echt ontzettend vernieuwend, onze aanpak vanuit het jeugdwerk wordt nog nergens in Nederland gedaan. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich vanuit passie en talent inzet, en niet om geld te verdienen. Als we jongeren kunnen inspireren om er hun beroep van te maken, is dat natuurlijk super, maar het gaat juist om stimuleren talent en creativiteit, het geven van een plek om te experimenteren met je kennis en die via het leermeester-gezelprincipe over te brengen. Hebben jullie de video's ook bekeken? 

De vernieuwing zit ook in het feit dat we de enige duurzame beweging zijn die vanuit jeugdwerk en vrijwilligerswerk makersplaatsen opzet die de hele week toegankelijk zijn, zonder financiële drempel en met agogische begeleiding. De groep die bijvoorbeeld via de MakerFaire geinspireerd wordt, heeft verder geen vaste, vrij toegankelijke plek waar ze samen kunnen komen, wij bieden die wel. De leerlijn zorgt ervoor dat wie wil zijn of haar kennis ook kan verdiepen, in de vrije tijd en met gelijkgestemden van alle leeftijden. 

Ik ga er vanavond nogmaals doorheen en zal de begroting nogmaals uploaden, en mochten jullie dan nog vragen hebben, is het misschien handig te bellen (het is een eenmanspost hier momenteel :-).

Hartelijke groet en dank voor de feedback, Fleur

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Fleur,

Die leerlijn is wel bedoelt voor beoefening in de vrije tijd? Dit heb ik nog niet helder gekregen, ook omdat in de geuploade begroting over groepen en leerlingen wordt gesproken. Het kan ook zijn dat dit vanuit de woordenset van het onderwijs is geschreven, maar niet hiervoor bedoeld is. Wellicht wanneer je dit aan de linkerkant van de pagina zou kunnen verhelderen, helpt het je aanvraag. 

Ook het toevoegen van vernieuwing en experiment, anders dan het bestendigen en verduurzamen van jullie ontstane netwerk en werkwijze. Hoe mooi en inspirerend ik die ook vind, experiment, vernieuwing en actieve participatie staat centraal. Wellicht vinden jullie die wel in de leerlijn, maar komt deze nog niet helemaal naar voren in de aanvraag. Mijn advies is nu dan ook om te kijken naar hoe jullie de aanvraag meer zouden kunnen richten op de regeling, om te focussen, zoals Sarah ook aangaf. Omdat de meedenkfase vordert, ook vanuit mij dit advies. 

Hartelijke groet,

Davida

afbeelding van Sarah Haaij

Dag Fleur,

Ik zie ook een lege modelbegroting. De begroting voor de playgrounds is wel geüpload maar ik denk dat het helpt als jullie via de modelbegroting inderdaad op die actieve cultuurparticipatie en jullie aanvraag focussen.
Hopelijk heb je hem nog ergens opgeslagen.

Uit je reacties begrijp ik dat jullie de leerlijn willen ontwikkelen zodat jullie deze kunnen inzetten op Hack Glow. Dat vind ik een verhelderende toevoeging. Zorg dat dit proces ook in je plan terugkomt.

En dan last but not least; extra geüploade documenten (zoals de opzet voor de leerlijn) kunnen wij niet meenemen in onze beoordeling. Zorg dus dat alles wat je wilt delen op het platform staat.

Succes en geef een seintje als jullie het plan Beslis-mee fase klaar vinden!

afbeelding van Fleur Besters

Dag,

Ik heb gisteravond de modelbegroting voor mijn aanvraag geprobeerd te uploaden, maar ik zie dat het document bij mijzelf leeg is. Ik wilde namelijk een fout aanpassen. Als hij bij jullie wel correct is doorgekomen, zouden jullie deze dan willen mailen zodat ik eea kan aanpassen en hem opnieuw kan uploaden?

Groet,

Fleur Besters

afbeelding van Fleur Besters

Dag Davida,

Mooi dat het project je aanspreekt. We zijn sinds 1,5 jaar bezig om vanuit het jeugdwerk techniek, design en maken regulier onderdeel te maken van het jeugdwerk in alle Eindhovense wijken, in Renkum en in Waalre. We hebben nu al 12 wekelijkse werkplaatsen, waar jeugd van 7-27 jaar dus op 12 momenten per week na schooltijd aan de slag kan met robotica, programmeren, ontwerpen en ict. Allemaal vanuit hun eigen motivatie, maar Inspireren-Leren-Werken staat wel centraal. We willen duidelijk maken dat er naast sportclubs en muziekverenigingen ook ruimte moet zijn voor deze techies, nerds feitelijk (en daar zijn ze trots op). Want die zijn tot dusver nogal vergeten in de verenigingsstructuur. We hebben vanuit de jeugd al nieuwe tech-vrijwilligers opgeleid die events organiseren voor andere jongeren, met hulp van het jeugdwerk.

We willen bovendien dat iedereen mee kan doen, ongeacht je opleidingsniveau, leeftijd of herkomst. Vandaar dat er in september een Tech Playground opent op een school voor nieuwkomers en we ook een werkplaats hebben voor en met jeugd uit de geestelijke gezondheidszorg. Die embedding is er dus ruimschoots, de leerlijn kan ons - en dus de jeugd - helpen nog meer structuur te geven en kunst en ontwerpen onderdeel te maken van de Tech Playgrounds. 

Onderscheidend is dat wij onze activiteiten aanbieden voor een euro per keer, waar veel andere initiatieven werken met zzp'ers die zelf (uiteraard) een inkomen moeten halen uit het geven van tech-workshops, programmeerlessen of ontwerpsessies. Juist omdat het onderdeel is van het jeugdwerk en we bedrijfsleven aanhaken, plus gebruikmaken van bestaande onderwijsinstellingen en kennis in de regio, plus uitgaan van het leermeester-gezelprincipe, kunnen we deze laagdrempelige werkwijze volhouden. Ik zal eea toevoegen en de begroting verder maken.

Ik hoor graag hoe we dan verder kunnen en wat jullie nog meer willen weten! 

afbeelding van Davida de Hond

Dag Fleur, dank voor je reactie en toevoeging. Waar ik in de begroting vooral ook naar benieuwd ben is voor welke onderdelen de beoogde bijrdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor gebruikt gaat worden. Wanneer je dit nog kan toevoegen aan het kopje begroting, geeft dat een beter inzicht. Dat peer-to-peer organiseren zou ik ook zeker opnemen als een van de zichtbare uitkomsten van jullie werkwijze. Belangrijk te weten is dat de bijdrage vanuit deze regeling, gericht moet zijn op het meedoen in de vrije tijd en dus niet kan worden ingezet op de onderdelen die met schoolklassen plaatsvinden. 

Mooi ook, dat jullie de samenwerking aangaan met het bedrijfsleven. In de begroting zou het ook mooi zijn te zien wat jullie vanuit die bijdrage doen en wat de verhoudingen zijn in de dekking van jullie project. En werken jullie al samen met de CoderDojo in Eindhoven? Wellicht kunnen jullie programma's en ervaringen uitwisselen. 

Hartelijke groet,

Davida

afbeelding van Fleur Besters

Hoi, hopelijk is in de begroting ook duidelijk geworden dat jullie bijdrage specifiek gebruikt wordt voor het ontwikkelen van de leerlijn Shitty Robots, de inzet daarvan bij Hack Glow en dit alles vindt uiteraard plaats naschools en in de vrije tijd. Intrisieke motivatie staat voorop, dit is de basis van de Tech Playgrounds, juist omdat techies zo hard een plek buitenschools nodig hebben. 

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Fleur, 

Als coach op dit platform denk ik graag met jullie binnen deze denk mee fase van de aanvraag. Wat een mooi werk verrichten jullie! Om het beeld van het project duidelijker te maken, is het toevoegen van een begroting handig. Dat geeft meer inzicht in de totale scope van het project.  

Inhoudelijk ben ik benieuwd naar de wijze waarop het project ingebed wordt binnen de jeugwerkstructuur. Op welke wijze doen jullie dit? Hier kan wel eens een mooie vernieuwende link liggen, die wij binnen de regeling voorop zetten. 

Ik zou ook inspiratie opdoen bij de FabLab community, deze is erg actief in de BeNeLux. http://fablab.nl/fablabs-in-de-benelux/ 

 

afbeelding van Fleur Besters

Dag Davida,

De begroting zit er nu in. Ik heb ook de totale begroting van de Tech Playgrounds toegevoegd, waarmee je ziet dat de basis enorm solide is, de 12 werkplaatsen draaien nu wekelijks (naschools) vanuit het jeugdwerk en worden hier grotendeels door gefinancierd.

Jullie hulp vragen we voor het uitwerken en realiseren van de leerlijn die we in alle werkplaatsen in gaan zetten, waarbij Hack Glow de proof of the pudding wordt. De eerste test was met 7 kinderen, dan hebben we er 20 en willen we meer begeleiders ermee laten werken. Marloes kan de definitieve leerlijn zo nog beter toespitsen op deze innovatieve manier van leren. De precieze uitwerking van de leerlijn heb ik ook toegevoegd, samen met de eerste begroting daarvan.

Je vroeg ook of we samenwerken met de Eindhovense Coderdojo. We zoeken altijd naar samenwerkingen, want het jeugdwerk is zo'n geweldige basis waar iedereen op mee kan liften, alleen willen sommige initiatieven hier geen gebruik van maken. De Coderdojo richt zich puur op hun eigen netwerk binnen de bibliotheek. We werken wel samen met de Jonge Onderzoekers in Eindhoven en haken bij alle makersevents aan. Met de opening van de grote fysieke werkplaats van de Tech Playgrounds dit najaar kunnen we alle makers in Eindhoven ruimte bieden mee te doen, de enige voorwaarde is dat ze iets terug willen doen voor de jeugd (of andere doelgroepen). 

Hopelijk kunnen we met deze informatie verder naar de beslisfase!

Hartelijke groet (vanuit Frankrijk), Fleur

afbeelding van Fleur Besters

Dag Sarah, ik zal de aanvullingen gaan verwerken. Het project loopt meerdere weken, en gaat daarna als basis dienen voor de leerlijn die we daarna in de hele stad gaan uitrollen. Er zijn 12 Tech Playgrounds in evenzoveel wijken waar nu al wekelijks 6-12 jonge techneuten van 7=16 jaar samenkomen met vrijwilligers. De leerlijn gaat hen nog creatiever stimuleren en biedt houvast voor begeleiders uit de stad om hen uit te dagen. Binnen Dynamo hebben we natuurlijk al contacten, dus die lijntjes gaan we medio augustus uitzetten tussen de verschillende pijlers (urban, sport en muziek)

 

afbeelding van Sarah Haaij

Leuk, dank voor jullie aanvullingen. Denk er ook aan om je reacties in het projectplan op te nemen, links op deze pagina. Dat gaat via de tabbladen Bewerken - Denk mee.  

Daar zou ik dan wel meer willen lezen over de manier waarop de lichtkunstenaars met de jongeren werken. Hoe ziet dat proces eruit? 

De samenwerking met de DJ's en breakdancers van Dynoma klinktr spannend; weten jullie al hoe je dat neer gaat zetten. En is het een idee om die werelden al voor de tentoonstelling samen te brengen, zodat de techies en dansers ook uit kunnen wisselen?

 

 

Pagina's