menu denk mee beslis mee maak mee

Haarlem Oogst

Zing, oogst en verorber... niet zonder ons!

Stichting metStem
1 september 2018 tot 13 oktober 2018
muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€7.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Haarlem Oogst terugblik

Door Juliette van Dijk op ma 31 dec

Beste allemaal,

De laatste dag van het jaar! Tijd voor een korte terugblik…
Voor alle aanwezigen, geïnteresseerden,...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Haarlem Oogst

Zing, oogst en verorber... niet zonder ons!

afbeelding van Juliette van Dijk

Ingediend door:

Juliette van Dijk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereik ik een zo divers mogelijke groep deelnemers en publiek?

Wat ga je doen?: 

Haarlem Oogst omvat vijf muzikale workshopdagen (open inschrijvingen), incl. 2 publiekelijk toegankelijke evenementen in de weekenden van begin september tot half oktober 2018 in Haarlem. De website luidt: www.haarlemoogst.nl.
Locaties van uitvoering:
• De Pletterij/De Wereldkeuken, Lange Herenvest 122, Haarlem;
• Badhuis Leidsebuurt, Leidseplein 49, Haarlem;
• Wij Telen Groente, Witte van Haemstedelaan 72, Haarlem en Kleverlaan 9, Haarlem
• Eef en Lien, Zijlsingel 2, Haarlem;
• Wereldtuin, Belgiëlaan, Haarlem.
Agricultuur, muziekcultuur en eetcultuur waren vroeger nauw met elkaar verbonden. Van oudsher bestaan in diverse culturen rituelen om de oogsttijd te vieren en gezamenlijk te genieten van wat het land en de arbeid op het land heeft opgeleverd. In een verstedelijkte, moderne, seculiere samenleving is dit niet meer vanzelfsprekend. In het project Haarlem Oogst wordt gezocht naar nieuwe manieren om verbinding met elkaar te maken en duurzamer te leven door middel van workshops en evenementen met de ingrediënten zang, oogsten, koken en eten. In september starten 2 koren onder leiding van Juliette van Dijk: het Wereldkunst-koor, bestaande uit 6-8 vrouwen met een migratie-/vluchtelingenachtergrond en het Oogst-improkoor, bestaande uit 10-12 geoefende koorzangers. De twee zanggroepen ontmoeten elkaar tijdens de workshopdagen waarin wordt toegewerkt naar twee uitvoeringen. Deelnemers en publiek van Haarlem Oogst kunnen ook eenmalig een workshop volgen tijdens de workshopdagen (open inschrijvingen). Daarnaast kunnen zij reserveren voor de twee publiekelijk toegankelijke Oogstfeesten: het Badkamergalm Oogstfeest in het Badhuis en het Wereldkeuken Oogstfeest in de Pletterij. Tijdens deze evenementen wordt gekookt met zelf geoogste biologische seizoensgroenten en worden liederen en improvisaties rond het thema oogst gezongen.

 

Hoe ga je te werk?: 

 

Visie

De visie achter de koren is dat het niet gaat om passieve (consumptieve) deelname; er wordt gewerkt vanuit het idee dat mensen vrijwillig bijdragen aan het idee om het gezamenlijk sterker te maken. Dit betekent dat koorleden een ambassadeursfunctie vervullen voor dit project en om zich heen zoveel mensen enthousiasmeren tot deelname aan de workshops en evenementen. Op andere gebieden betekent het dat de koordeelnemers helpen met allerlei hand- en spandiensten en bijvoorbeeld dat ze meehelpen met flyeren en posters verspreiden en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de workshop groente-instrumenten (inclusief de voorbereiding hiervan).

Enkele voorbeelden van de betrokkenheid van de koorleden tot nu toe: een deel van het repertoire is door koorleden van beide koren naar voren gebracht; de koorleden van het oogst- en improkoor hebben zelf actief en met resultaat deelnemers geworven toen zij vonden dat er te weinig mannelijke deelnemers waren; een aantal deelnemers van ditzelfde koor met veel ervaring met lesgeven en improvisatie zullen een deel van de improvisaties leiden. Toen bleek dat er een wens was ook muzikanten bij het project te betrekken, zijn beide koren daar zelf ook direct mee aan de slag gegaan. De vrouwen van het Wereldkunstkoor helpen actief met het vertalen van de liederen, en het zoeken naar transcripties en klankvoorbeelden. Behalve de koorleden zijn er ook bv. mensen met ervaring met pr, begroting, planning, zangcoaching e.d. (vormgeefster, fotografe/filmmaakster, journalist, coach, zangleraar, boekhouder etc.) die actief meedenken en – helpen om dit project op een mooie manier te verwezenlijken. Vorige week hebben we met een klein groepje koorleden en de fotografe/filmmaakster samen een promotiefilmpje gemaakt dat te zien is op de nieuwe website www.haarlemoogst.nl en ook hier op deze site.

 

Vraagstelling

In het project worden de volgende twee vragen onderzocht: 1) hoe kun je mensen uit verschillende culturen vanuit intrinsieke betrokkenheid samen laten zingen en laten leren over (en genieten van) elkaars cultuurerfgoed? en 2) hoe kun je samen ‘taaloverstijgend’ zingen, dus met mensen met verschillende taalachtergronden zingen zonder dat taal daarbij een struikelblok vormt?

 

Werkvormen en culturele diversiteit

Een deel van het repertoire zal bestaan uit folk-liederen uit de landen van herkomst van de vrouwen van het Wereldkunstkoor (Iran, Egypte, Turkije, Libanon, Rusland en Syrië). Het idee hierachter is elkaar kennis te laten maken met ieders cultuurerfgoed en te voelen hoe het is om te zingen in een andere taal. De taal waarin gesproken is tijdens de repetities is het Nederlands; deelnemers vertellen elkaar dus in het Nederlands over de betekenis van de liederen en helpen elkaar met de uitspraak. Het andere koor bestaat uit voornamelijk Nederlandse koorzangers die deels dezelfde liederen gaan studeren. Tijdens de workshops leren zij meer over de betekenis van de liederen en helpen de deelnemers van het Wereldkunst-koor hen met de uitspraak. Andersom helpen zij de Wereldkunst-deelnemers met de uitspraak en betekenis van de Nederlandstalige liederen. Tijdens de repetities en workshops is ook veel aandacht voor improvisatie, d.m.v. improvisatieopdrachten in kleine groepjes, circle singing, loop singing, body-percussion, zingen vanuit beweging etc. Ook hierbij wordt aandacht besteed aan culturele diversiteit, niet zozeer talig dus, maar bv. door te werken met polyritmiek, niet-Westerse toonladders etc. Om de verbinding te leggen met het thema Oogst, vindt een deel van de repetities plaats bij Wij Telen Groente en op de Wereldtuin.

Met wie werk je samen?: 

 

Initiatiefnemer en projectleider:

Juliette van Dijk (Pauni Trio)

Juliette van Dijk zingt al meer dan tien jaar in Pauni Trio (www.paunitrio.nl), een vocale groep die zich gespecialiseerd heeft in Bulgaarse polyfone zang. Daarnaast schrijft zij als singer-songwriter Girl Scout Juliette eigen liedjes. Als zangeres kent zij veel Nederlandse en buitenlandse (Mexico, VS, Bulgarije) theaters van binnen en buiten en heeft zij een groot netwerk met vooraanstaande musici. Juliette componeerde en arrangeerde voor Pauni Trio oud Nederlandstalig folkloremateriaal in het programma ‘Melk & Honing’. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van workshops zang aan groepen amateurzangers (bv. in de productie ‘1000 Stemmen in Carré’ van Merlijn Twaalfhoven, maar ook tijdens tournees van Pauni Trio). Juliette improviseert graag en veel (bv. bij de improsessies van de Pletterij) en volgde hiertoe diverse workshops (bv. bij Genetic Choir). Ze zingt behalve in het Bulgaars, Engels en Nederlands ook graag oorspronkelijke liederen in andere talen/klankidiomen, waaronder bv. Sanskriet, Indiaas, Gaelic, Farsi en Russisch. Naast zangeres is Juliette vertaler Engels-Nederlands en tekstcorrector bij een onafhankelijk beleidsonderzoeksbureau te Amsterdam. Juliette is de initiatiefnemer van Haarlem Oogst en als projectleider verantwoordelijk voor de muzikale en artistieke leiding, het opzetten en leiden van 2 koren, workshopleiding, coördinatie, planning, subsidieaanvraag en (eindredactie van) teksten voor het PR-materiaal.

Samenwerkende partijen:

De Pletterij is het debat- en cultuurpodium in Haarlem. Een kleine staf en ruim 80 vrijwilligers organiseren jaarlijks ruim 120 debatten, lezingen, concerten, documentaire- en filmvoorstellingen. Directeur Arno Duivestein van de Pletterij heeft aangeven dat de Pletterij het project ondersteunt en mede wil faciliteren. Een deel van de kosten van de zaalhuur voor de workshops is in kind, video-apparatuur voor een live registratie mag kosteloos gebruikt worden. PR-materiaal wordt verspreid via de Pletterij-website, Facebook, nieuwsbrief en persbericht. https://www.pletterij.nl/

De Wereldkeuken is een restaurant in de Pletterij in Haarlem. Hier kunt u iedere donderdag genieten van een heerlijke gerechten, gekookt door Nieuwe Haarlemmers. Zij koken hier als vrijwilliger de favoriete gerechten uit hun moederland, als een ode aan waar zij vandaan komen, als een herinnering aan wat zij achterlieten. De Wereldkeuken is niet alleen een restaurant; bij de Wereldtuin tuinieren Nieuwe Haarlemmers en bij Wereldkunst volgen ze schilder- en naailessen. Ook maakt de Wereldkeuken het mogelijk dat vrijwilligers hun diploma Sociale Hygiëne kunnen halen. Vanaf september start in het kader van Haarlem Oogst het Wereldkunst-koor. Gebruik repetitieruimte is in kind. PR-materiaal wordt verspreid via de Wereldkeuken-website, Facebook en persbericht. http://www.wereldkeukenhaarlem.nl/

Het Badhuis is een bewonersinitiatief in de Leidsebuurt waar je koffie kunt drinken, je feestje kunt vieren, kunt vergaderen of leuke evenementen kunt organiseren. Wat het Badhuis echt bijzonder maakt is de organisatie die erachter zit; het Badhuis wordt gerund door Leidsebuurtbewoners die zich allemaal vrijwillig inzetten. Het bestuur van het Badhuis heeft aangeven dat het Badhuis het project ondersteunt en mede wil faciliteren. Een deel van de kosten van de zaalhuur voor de workshops is in kind, vrijwilligers van het Badhuis helpen mee met kinderactiviteiten en hand- en spandiensten. PR-materiaal wordt verspreid via de Badhuis-website, Facebook, nieuwsbrief en persbericht. https://www.badhuisleidsebuurt.nl/

Wij Telen Groente bestaat uit twee biologische zelfoogsttuinen in Haarlem (De Kas en Het Land). Daarnaast biedt WTG dagbesteding en organiseert WTG biologische markt in de Haarlemmer Kweektuin. Bij Wij Telen Groente wordt een workshopdag met diverse activiteiten georganiseerd en wordt op de meeste andere workshopdagen ’s ochtends geoogst voor de maaltijd of lunch van de betreffende workshopdag. https://wijtelengroente.nl/

Stichting metStem organiseert en maakt projecten waarin de stem centraal staat. Het gaat hier niet alleen om stemgebruik in artistieke zin (zingen, spreken), maar ook in maatschappelijke zin (politiek of sociaal je stem laten horen). Stichting metStem wil graag een platformfunctie verzorgen voor Haarlem Oogst en zorgt ervoor dat de Stichtings-website wordt uitgebreid met een Haarlem oogst-pagina. Stichting metStem verzorgt tevens de financiële afhandeling van dit project en de financiële verantwoording naar Jij maakt het mee. http://www.metstem.nl/

Contactpersoon Wereldkeuken:

Mirjam Rentema is de oprichter en directeur van Stichting Wereldkeuken Haarlem. Via de Wereldkeuken wil zij de diversiteit van Haarlem laten zien door de ontmoeting in het restaurant en door bijzondere gerechten met elkaar te delen. Ondertussen bouwt de Wereldkeuken aan een community die mensen helpt zich thuis te voelen in onze stad, niet alleen in het restaurant in de Pletterij, maar ook bij Wereldkunst en op de Wereldtuin in Schalkwijk. Wij zijn een tweede familie voor elkaar en ondersteunen door aandacht, opleiding en het beiden van een nieuw netwerk. Met dit initiatief wil Mirjam tonen dat juist de diversiteit in Haarlem inspirerend en leuk kan zijn. De Wereldkeuken wil zich meer naar buiten richten en muzikale en culinaire talenten de kans geven zich verder te ontwikkelen. Daar past het concept Haarlem Oogst uitstekend bij.

Contactpersoon Wij Telen Groente:

De tuinderij van Wij Telen Groente wordt geleid door tuinder Erik de Keulenaar. Deelnemers aan de tuinderij kunnen iedere week verse groente en kruiden oogsten. Als deelnemer kun je ook met de tuinder meewerken, of meedenken over wat er op de tuin wordt geteeld, via inspraak in het teeltplan. Afhankelijk van het weer loopt het oogstseizoen van eind april tot eind oktober/half november.

Voor Haarlem Oogst worden bij WTG oogstbonnen ingekocht zodat ook mensen die nog niet bekend zijn met Wij Telen Groente vrijblijvend kennis kunnen maken met community supported agriculture. Erik zorgt ervoor dat er voldoende gezaaid wordt voor Haarlem Oogst (bijvoorbeeld ook het streekgewas Bloemendaalse gele kool). Ook verzorgt hij een deel van de activiteiten op een van de workshopdagen.

Contactpersoon Badhuis:

Henriette Tichelman werkt in de psychiatrie als trajectcoach re-integratie en kwartiermaker. Daarnaast kookt zij regelmatig voor grote groepen, vooral Mediterrane en Indische gerechten. Ze zit in het bestuur van het Badhuis. Daarnaast beheert ze de keuken samen met nog een paar mensen en kookt ze voor de Badkamergalm met een groep enthousiaste vrijwilligers. Henriette speelt fagot in het Haarlemmerhoutorkest en is een van de deelnemers van het projectkoor.

Workshopleiders zang:

Thomas Johanssen (Genetic Choir) ontwikkelde zich van acteur en theatermaker tot beeldend/performance kunstenaar en componist via zijn interesse in improvisatie en interactieve vormen van performance. Hij werd opgeleid als performer in Londen, verdiepte zijn werk als performance maker door de studie bij DasArts in Amsterdam en zijn verblijf bij het Ecole de Sable in Senegal. Hij initieerde het kennisplatform Interdisciplinary Instant Composition en is in binnen- en buitenland gevraagd om zijn expertise wat betreft interdisciplinaire projecten en improvisatie. Naast regie opdrachten voor poppen/objecttheater, het Oerol Festival en het kunstenaarscollectief Radio Kootwijk Live, zijn de projecten met het Genetic Choir Ensemble onder zijn artistieke leiding uitgegroeid tot de meest kenmerkende uitgingen van zijn maatschappelijk betrokken kunstenaarschap. http://www.genetic-choir.org/

Thomas verzorgt in dit project een op maat gemaakte cursus improvisatiezang voor circa 20 deelnemers.

Fredrike de Winter (slagwerk, bodypercussion en zang) studeerde slagwerk aan het Utrechts Conservatorium, waar zij in 1990 haar Uitvoerend Musicus diploma cum laude behaalde. Na jaren musiceren binnen de modern klassieke muziek wereld, is ze steeds meer geïnteresseerd geraakt in de combinatie van slagwerk met andere kunstdisciplines zoals theater, film en dans. Sinds ongeveer 7 jaar heeft ze de wereld van de bodymusic ontdekt. Muziek en ritme maken met niets anders dan je lijf: klappen, stampen, slaan op borstkas, knieën en dijen en het gebruik van je stem. Een fascinerende wereld met oneindige mogelijkheden! Ze geeft workshops aan koren, bedrijven, kinderen, en iedereen die geïnteresseerd is in z’n eigen lichaam als percussie instrument. www.fredrikedewinter.nl

Fredrike zorgt in dit project voor een op maat gemaakte workshop bodypercussion voor 50-60 deelnemers.

Workshopleiders koken:

‘Eef en Lien’ kookt op maat met voornamelijk biologische en dagverse seizoensproducten. Wij betrekken onze specialiteiten veelal direct van de bio-boer en van de lokale producent. Vanaf 2012 zijn wij de beheerders van de keuken van één van de bekendste poppodia van Nederland, het Patronaat. Hier koken wij voor artiesten, crew en personeel (h)eerlijke maaltijden. Ontzettend leuk om te doen, heel afwisselend. Diezelfde keuken gebruiken wij ook voor cateringopdrachten en workshops. www.eefenlien.nl

Eef en Lien zorgen in dit project voor de workshops ‘Koken met seizoensgroenten’.

Mohamed en Lilian Mousali vluchtten met hun 3 dochters in etappes uit Aleppo nadat een van hun dochters bijna was ontvoerd. In Aleppo had Mohamed een groothandel en een fastfoodrestaurant. In de Wereldkeuken, opgericht door Mirjam Rentema die daarvoor in april 2015 de Kenau Hasselaerprijs ontving, koken nieuwe Haarlemmers de favoriete gerechten uit hun moederland, als een ode aan waar zij vandaan komen, als een herinnering aan wat zij achterlieten. http://www.wereldkeukenhaarlem.nl/overons/

Mohamed en Lilian voltooien binnenkort hun opleiding Sociale Hygiëne en verzorgen in dit project de workshop ‘Syrische keuken’.

Workshopleider oogstverwerking:

Sarah Barkmeijer (Lady Fruitcake) is behalve ontwikkelaar van duurzame plantaardige patisserie ook lid van het bestuur van de Nassautuintjes en Leidsebuurtbewoner. Op de kunstacademie leerde zij de kracht van conceptueel denken en esthetiek kennen maar miste ze de smaken, de idealen en de ambachtelijkheid uit haar jeugd. In de plantaardige keuken met zijn onuitputtelijke mogelijkheden kan zij haar creativiteit en haar liefde voor vakmanschap volop kwijt. https://www.ladyfruitcake.com/

Sarah verzorgt in dit project de workshop ‘Fermenteren, chutney en jam’.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Planning

Haarlem Oogst start op 1 september en loopt tot 13 oktober. In de voorbereidende fase liederen gearrangeerd (niet begroot) en contacten gelegd. Vanaf half juni wordt de PR van de workshops en evenementen in gang gezet. Half november wordt een evaluatie van het project gepland en wordt ook de financiële verantwoording naar ‘Jij maakt het mee’ gedaan.

Twee zanggroepen

Bij Wereldkunst start o.l.v. Juliette van Dijk in september een wekelijkse zanggroep bestaande uit 6-8 vrouwen met een migratie/vluchtelingen-achtergrond. Liederen uit de landen van herkomst van deze vrouwen (Iran, Egypte, Turkije, Libanon, Rusland en Syrië) werden al in het voorjaar ‘opgehaald’ bij deze groep en gearrangeerd (buiten begroting gelaten). Tevens start in september o.l.v. Juliette van Dijk een wekelijkse zanggroep geoefende koorzangers met gearrangeerde oogst- en feestliederen uit diverse culturen. Tijdens de workshopdagen komen de beide groepen bij elkaar en wordt toegewerkt naar de twee uitvoeringen. De workshopdagen kunnen ook als eenmalige workshop gevolgd worden (open inschrijvingen).

Workshopdagen/evenementen:

De workshopdagen vinden plaats begin september t/m halverwege oktober 2018. De workshopdagen zijn gekoppeld aan twee publiekelijk toegankelijke evenementen: het Oogstfeest tijdens de Badkamergalm in het Badhuis en het Oogstfeest tijdens het Wereldkeuken-evenement in de Pletterij. Tijdens de evenementen wordt gekookt met zelf geoogste biologische seizoensgroenten en worden liederen en improvisaties rond het thema oogst gezongen.

Nabespreking en eindevaluatie:

Halverwege november vindt de eindevaluatie van Haarlem Oogst plaats met Juliette van Dijk, enkele koorleden, enkele vrijwilligers Badhuis en medewerkers Pletterij en Wereldkeuken. Wat ging goed en wat ging niet goed, is het beoogde publieks-/deelnemersbereik behaald, zijn er mogelijkheden voor een doorstart van dit project in het oogstseizoen van 2019? Dit betreft 1 bijeenkomst. Vooraf wordt per mail of telefonisch input opgehaald bij WTG en eventueel overige partijen indien zij niet bij de bijeenkomst kunnen zijn. Op basis hiervan wordt door Juliette afsluitend een verslag geschreven van het project. Stichting metStem is verantwoordelijk voor de financiële eindverantwoording. 

Voorlopige planning workshopdagen en repetities september/oktober

Maandagrepetities 2 koren

10 september 11.00-13.00 Wereldkunst-koor;

10 september 20.00-22.00 Oogst/impro-koor;

17 september 11.00-13.00 Wereldkunst-koor;

17 september 20.00-22.00 Oogst/impro-koor.

Globale planning workshopdagen

Zaterdag 1 september, ontmoeting oogst- en improkoor met het wereldkunstkoort in de Pletterij of op de Wereldtuin; workshop improzang van Thomas Johannsen (Genetic Choir); openbare repetitie o.l.v. Juliette van Dijk.

Zaterdag 22 september, feestdag op het Land (Ramplaankwartier) met oogsten, workshop muziekinstrumenten maken van groenten, kinderactiviteiten, samen koken en samen eten.

Zaterdag 29 september, groenten en fruit oogsten, groenten fermenteren, jam maken, generale repetitie Oogstfeest Badhuis.

Zondag 30 september, Oogstfeest Badhuis, begin van de middag voorbereiden maaltijd, doorloop, optreden 16.00, daarna bodypercussion workshop met koorleden en het publiek en biologische maaltijd.

Zaterdag 6 of zondag 7 oktober, repetitie voor Wereldkeuken Oogstfeest in het Badhuis of de Pletterij, aansluitend workshop koken met biologische groenten.

Zaterdag 13 oktober, ’s ochtends oogsten, 's middags doorloop, 's avonds 3-gangendiner zaal Pletterij (Wereldkeuken) met tussendoor zang van beide koren.

* De workshop Syrische lunchgerechten wordt in een later stadium ingepland, wanneer bekend is wanneer de feestelijke opening van de (verbouwde) Wereldkeuken zal plaatsvinden.

Publiciteit

Er komt een professioneel vormgegeven A3-poster voor de serie workshops als geheel, die verspreid wordt op sleutellocaties in de stad en locaties net buiten het centrum waar de verwachte doelgroep bereikt kan worden. Op basis van het posterontwerp worden 1000 papieren flyers gemaakt die tevens als digitale flyer gebruikt kan worden. Ook wordt er per dag een overzichtelijk blokkenschema gemaakt dat online goed te vinden is.

De digitale promotie voor de workshopdagen gaat via de sites en Facebookpagina’s van De Pletterij, Het Badhuis, De Wereldkeuken, Wij Telen Groente en Stichting metStem. Op de website www.haarlemoogst.nl komt een aparte pagina waar alle workshops, samenwerkingspartners en subsidieverstrekkers duidelijk op staan en waarop mensen zich kunnen aanmelden. Ook komen er regelmatig vlog- of blog-berichten op deze site. Alle aanmeldingen komen binnen op één mailadres dat beheerd wordt door een actieve vrijwilliger, die ook de communicatie naar de deelnemers verzorgd en vragen beantwoordt.

De promotie van de twee evenementen (Oogstfeest Badhuis en Oogstfeest Wereldkeuken) verloopt via de voor deze evenementen gebruikelijke routes. Het aanmelden voor deze evenementen verloopt dus via Eventbrite (Wereldkeuken) en de Badhuis-website.

Er gaan persberichten uit naar alle lokale klanten en weekbladen; en er is inmiddels een aansprekend 1-minuutpromotiefilmpje gemaakt (zie hieronder), dat via alle bovengenoemde kanalen verspreid wordt. Niet alleen in de voorbereiding wordt aandacht besteed aan beeldvorming (poster, flyer, film en fotografie); ook tijdens de evenementen en workshops wordt gefilmd en gefotografeerd, ook met het oog op een eventueel vervolg van dit project in het volgende oogstseizoen.

Er wordt actief contact gelegd met zoveel mogelijk organisaties die zich bezighouden met onderdelen waarop dit project is gebaseerd (bv. tuinverenigingen, buurtcentra, muziekscholen, IVN, NME, Vrij Waterland etc.) en ook actief gezocht naar sponsors (bv. leveranciers van biologische producten). Daarnaast wordt gericht geflyerd bij bovengenoemde organisaties en natuurlijk de drie workshoplocaties (Pletterij, Badhuis, Het Land) en tijdens Monumentendag en Korenlint (8 en 9 september 2018).

Voorbeeld PR-tekst

Hoe klinken de oude liedjes uit de tijd dat je in de herfst je buren ging helpen met het binnenhalen van de oogst, samen bramen en bessen ging plukken om jam te maken en groenten inmaakte voor de winter? Was De Haarlemmer Hout groener en leefden mensen gezonder toen? Is de hedendaagse hang naar een duurzamer leven ook tegelijkertijd een hang naar het verleden? Hoe verhoudt dit alles zich tot de verstedelijkte, cultureel diverse samenleving waarin we ons begeven? En hoe maak je van een wortel een fluitje?

We oogsten en koken met (vergeten) groenten, we zingen liederen uit diverse culturen, we improviseren en maken ons eigen recept voor een hedendaags oogstfeest met biologische maaltijd. Van begin september tot halverwege oktober kun je elke zaterdag (of zondag) oogsten en zingen. Bij elke workshopdag hoort een simpele zelf bereide gezamenlijke maaltijd of lunch. Je kunt je opgeven voor 1 of meerdere workshops. Het programma wisselt, elke week leer je dus iets nieuws. Van een workshop fermenteren en jam maken tot een maaltijd met een vergeten groenten bereiden (bijvoorbeeld met het streekgewas Bloemendaalse gele kool), van het leren zingen van een Bulgaars oogstlied of een oud Nederlands lied over rozemarijn, tot samen groente-instrumenten maken. Inclusief fietstocht, buiten zingen, frisse lucht, picknick en gezelligheid. Hoogtepunten uit de workshops worden gepresenteerd op 30 september tijdens het Badkamergalm Oogstfeest in het Badhuis en op 13 oktober tijdens het Wereldkeuken Oogstfeest in de Pletterij.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 workshopdagen 135  
2 evenementen 75 75
       
       
       
       

 

Bereik doelgroepen

De genoemde locaties trekken qua publiek vooral gezinnen met (jonge) kinderen en ouderen. Om ook de jongvolwassenen te bereiken wordt samenwerking gezocht met Karma Kitchen/Ecoring, Singer-Songwriter Circle Haarlem en de Pletterij Impro Sessies. Om deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken, is het idee de workshops tegen een laag tarief toegankelijk te maken (10 euro per workshop). Een deel van de workshopplaatsen is gereserveerd voor Haarlempas-houders, die gratis toegang hebben. Om ook de doelgroep van de Wereldkeuken (migranten en statushouders) te betrekken, worden aparte zangsessies gehouden bij het onderdeel Wereldkunst van de Wereldkeuken.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het concept

Haarlem Oogst is een nieuw concept waarin vier heel verschillende activiteiten samengebracht worden: zingen, koken, oogsten en eten. Dat juist deze vier disciplines gekozen zijn, heeft een reden: het zijn alle vier bij uitstek verbindende activiteiten. En verbinding, sociale cohesie, is van levensbelang in de sterk geïndividualiseerde stedelijke cultureel diverse maatschappij waarin we leven.

Uit onderzoek blijkt dat samen zingen het ontstaan van vriendschap versnelt, dat tuinieren helpt tegen somberheid en stressverlagend werkt en dat samen koken en eten helpt tegen eenzaamheid. De combinatie van activiteiten die Haarlem Oogst biedt, brengt mensen met heel verschillende achtergronden en interesses samen op een unieke manier.

Het zingen in andere talen is een van de kerningrediënten van het project. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat je vreemde talen het best zingend kunt leren. Een betere manier om contact te leggen met mensen met een andere taalachtergrond is er dus niet! Zie ook: https://www.nu.nl/240121/video/vreemde-talen-kun-je-het-best-zingend-ler...

 

Doelstellingen van Haarlem Oogst

1. Het verbinden van kleine Haarlemse culturele instellingen en hun diverse doelgroepen

2. Diversiteit aan muzikaal erfgoed zichtbaar en hoorbaar maken en daar een eigentijdse draai aan geven

3. Mensen in contact brengen met lokale initiatieven op het gebied van duurzame landbouw/stadslandbouw

4. Verbinden van wijkbewoners

5. Participatie: mensen mee laten doen; talenten ontwikkelen en begeleiden

6. Gezondheid: bewust worden van gezondheid, bewust worden van de waarde van een groene omgeving

7. Kennis delen van kleine initiatieven

 

Langere termijn

Op de langere termijn kan dit project leiden tot nieuwe verbindende projecten waarin verschillende Haarlemse instellingen samenwerken op het gebied van zang, duurzame landbouw en participatie van wijkbewoners en moeilijk bereikbare doelgroepen. Het oogstritueel zou een jaarlijks terugkerend evenement kunnen worden. De in wereldmuziek en zangimprovisatie geïnteresseerde doelgroep die met dit project bereikt wordt, zou zich kunnen verenigen wat kan leiden tot aanbod van specifiek voor deze doelgroep interessante (zang)workshops op regelmatige basis in de Pletterij. Deze mogelijkheden worden onderzocht in de eindevaluatie en een samenvatting van het gesprek hierover komt terug in het eindverslag. Tijdens de evaluatie wordt ook gekeken hoe de betrokken partijen verder kunnen met verduurzamen door structureel meer te gaan werken met biologische groenten tijdens evenementen, bijvoorbeeld door oogstaandelen bij Wij Telen Groente in te kopen. Ook wordt onderzocht of de deelnemers aan Haarlem Oogst een doorstart kunnen maken als improvisatie-/wereldmuziekkoor met optredens bij bv. de Pletterij Impro Sessie, Singer-Songwriter Circle Haarlem en tijdens toekomstige evenementen in het Badhuis. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is het samen zingen in andere talen een doorstart kan krijgen in het kader van het taalcafe in het Badhuis. Bij een volgende editie van Haarlem Oogst kunnen ook andere kunstdiciplines betrokken worden, zoals storytelling, poëzie, theater, mime, beeldende kunst etc. Dit kan leiden tot het betrekken van meer Haarlemse organisaties, die aanbod hebben op deze gebieden.

 

Begroting: 

Financiële gegevens

Hieronder volgt een toelichting in woorden op de begroting en het dekkingsplan.

Haarlem Oogst is een project met een sterk sociale inslag en een streven naar meer duurzaamheidsbewustzijn. De hoofdreden dat subsidie aangevraagd wordt, is om mensen van verschillende culturele achtergronden, uit verschillende delen van de stad en uit verschillende lagen van de bevolking op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te laten maken via zingen, oogsten, koken en eten. Het soort workshops dat aangeboden wordt, is normaal gesproken voor veel mensen te duur, wat vaak resulteert in nogal homogene groepen deelnemers. Op het gebied van duurzaamheid en groen blijkt dat mensen met een lager inkomen vaak geen budget hebben voor biologische groenten, die nu eenmaal duurder zijn dan bespoten groenten uit de supermarkt. Daar komt nog bij dat veel mensen niet goed weten dat er heel dicht bij huis goede alternatieven zijn. Haarlem Oogst wil dit doorbreken en zorgen dat mensen kennismaken met het gemak en genot van zelf je eigen groenten oogsten bij een zelfoogsttuin dichtbij huis en tuinieren op de Wereldtuin.

De lasten op de bij deze aanvraag horende begroting bestaan uit personeelslasten en productiekosten. Een deel van zowel de personeelslaten als de productiekosten komt bij de baten weer terug: het gaat hier om bijdragen van de deelnemende partijen die diensten ‘om niet’ (in kind) uitvoeren ten gunste van het project, omdat ze het project belangrijk vinden en willen ondersteunen. De kosten zijn op deze manier weergegeven om inzicht te geven in de mate waarin partijen zelf bereid zijn bij te dragen aan het project en inzichtelijk te maken welke kosten hierbij zouden horen als deze vergoed zouden worden.

De begrote kosten van de workshopleiders zijn op basis van telefonisch en mailcontact met deze personen over de beoogde workshops in kwestie. Vanwege de aard van het project betreft het in alle gevallen workshops op maat, met voorbereiding, waarover in de komende weken over details nog nader wordt gesproken met de personen en partijen in kwestie.

Gezien het streven de workshops laagdrempelig te houden en ook voor mensen met weinig budget toegankelijk te maken, is voor een lage workshopprijs gekozen (10 euro) en is een deel van de kaarten gereserveerd voor HaarlemPashouders die gratis toegang hebben tot de workshops. Koorleden en vrijwilligers hebben daarnaast gratis entree tot de 2 evenementen; overige bezoekers van de evenementen betalen de prijs die normaliter ook gevraagd wordt als bijdrage (7,50 voor het Badhuis-diner en 17,50 voor het Wereldkeuken-diner).

 

 

Locatie(s): 
Pletterij, Wereldkeuken, Badhuis Leidsebuurt, Wij Telen Groente, Wereldtuin (alle locaties in Haarlem)

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 125 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Juliette, weet je inmiddels al of Haarlem Oogst is geselecteerd voor Haarlem Cultuurstad? 

Je toelichting geeft een concreet beeld van de activiteiten die je wilt ondernemen, dus als je door wil met deze aanvraag zou ik die zeker in de linkerkolom opnemen. Samen met de behoeften vanuit de deelnemers waar Giovanni het over heeft kun je dan tot een uitgewerkt projectplan komen. 

Groeten Thijs 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Juliette, welkom bij JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips & inspiratie.

Mooi idee om mensen, muziek & eten met elkaar te verbinden rondom het thema oogst. Je schrijft dat het evenement plaatsvindt in het kader van een aantal jubilea en feesten in Haarlem. Ga je ook inhoudelijk met deze partijen samenwerken?

De ontmoeting van de twee nieuwe koren klinkt spannend. Ik adviseer je om te beschrijven wat je hierin wil onderzoeken en welke experimenten daarvoor nodig zijn. Toen ik je plan las moest ik denken aan de Verhalenkeuken (2008-2010) van het 5e kwartier, ken je dat project? Wellicht nog inspirerend. Hoe verhoudt jouw project zich hiertoe?

Groeten Thijs

Pagina's