menu denk mee beslis mee maak mee

Luwte

Openluchttheater aan de duinrand

Stichting Theatermanifestatie IJmond
10 december 2018 tot 18 september 2019
beeldend 3D, dans, erfgoed, film
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Luwte

Openluchttheater aan de duinrand

afbeelding van Stella van Lieshout

Ingediend door:

Stella van Lieshout

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zouden graag het idee van 'eigenaarschap' in plaats van 'meedenken' sterker willen ontwikkelen rondom de deelname. We zoeken daarin naar tips rondom de bestaande ideeën en werkwijze van de stichting.

Wat ga je doen?: 

Stichting Theatermanifestatie IJmond wil in september 2019 haar tweede locatietheatervoorstelling in de IJmond presenteren. De Stichting stelt zich het doel om op regelmatige basis maatschappelijk-culturele activiteiten op kenmerkende locaties in de IJmond te organiseren.
De voorstelling kenmerkt zich door een sterk inhoudelijke thematiek, gericht op vraagstukken die aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners, en een gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en amateurs op het gebied van vorm en inhoud. Daarnaast streeft de stichting ernaar de culturele instellingen binnen de gemeente IJmond intensiever te laten samenwerken en tegelijkertijd een verbinding aan te gaan met haar cultureel erfgoed en geschiedenis.

LUWTE is een totaaltheaterproductie in het havengebied van IJmuiden waar professionals, verenigingen, lokale kunstenaars, amateurs en vrijwilligers uit de gehele IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) intensief samenwerken aan het creëren van een bijzonder verhaal.
 Langs de bunkers, tussen de resten van de Atlantikwall en met het licht van de vuurtoren op de achtergrond, loopt het publiek een nieuw verhaal binnen. Een overdekte tribune biedt plaats aan zeshonderd personen. Bovenop het duin zit een man. Hij ziet niet dat er mensen naar hem kijken. Op de achtergrond gaat de zon langzaam onder, de lichtjes op het terrein van Tata Steel ontwaken in de verte.

En dan verschijnen de mensen. Ze komen uit de zee, de modder en met het waaien van de wind. Strandjutters, windnomaden en poldergasten. Op deze plek van migratie, uitbundige verschillen, barre omstandigheden en lieflijke duinvalleien, nemen deze mensen het heft weer in eigen hand. Ze bouwen. Een wereld die lijkt op de onze, maar dat niet is. Het decor verandert continu, is nooit statisch, totdat alles wordt weggevaagd en weer opborrelt. Als een oneindige cirkel. Altijd onderweg. Maar waarheen?

LUWTE is een zoektocht naar de ideale maakbaarheid en de grenzen van innovatie en groei, in de luwte van de plek waar het altijd waait, verteld door de wind. Schommelend tussen verdwijnen, vooruitgang, opkomen en ondergang. Met hun rug naar zee - als goden van hun eigen kleine leefwereld – ontdekken ze wat het betekent om mens te zijn in een wereld die zijzelf continu veranderen en bewerken. Lukt het ze om tevreden te zijn met wat er ontstaat? 
 

Vraagstukken en Thema's
De voorstelling gaat over de grenzen van groei, het effect van innovatie en vooruitgang op de mens en zijn omgeving. In deze tijd lijkt het alsof de grote maatschappelijke bewegingen ons soms boven het hoofd groeien. We zoeken naar nieuwe vormen van inspraak, maar hebben soms meer behoefte aan eigenaarschap. We onderzoeken wat het effect van innovatie en vooruitgang is op de mens en zijn omgeving. Wat win je? En wat gaat er verloren? Wat als je altijd maar streeft naar meer en beter? Of het heft in eigen hand neemt? Wat is dan het hoogst haalbare en wanneer mislukt het? Deze vragen roepen vaak veel emoties op. Over hoe de wereld aan je voeten ligt, oneindige mogelijkheden en grootse dromen. Maar ook het gevoel dat het té groot is om nog te begrijpen, dat alles tussen je vingers doorglijdt zodra je het probeert vast te houden, of dat je machteloos staat als je iets wilt veranderen. Dit zorgt weer voor andere vragen, zoals: hoeveel invloed heeft het individu? Hoe richt je een samenleving in? En luisteren mensen daarin nog wel naar elkaar?

Deze vraagstukken en thema’s worden vanuit verschillende perspectieven belicht, door bijvoorbeeld gebruik te maken van zowel de geschiedenis alsook de toekomstplannen in deze regio. Gedurende het gehele werkproces wordt er ruimte gecreëerd om met deelnemers
in gesprek te gaan over de thematiek, en om samen de voorstelling inhoudelijk vorm te geven.

Hoe ga je te werk?: 

Het maakproces van de voorstelling wordt opgedeeld in een collectieve ontwerpfase, inclusief kick-off bijeenkomst en meedenksessies,
de maakfase en de uitvoerende fase. Hieronder lichten we dit gehele proces kort toe. Daarnaast zetten we het hele proces in op talentontwikkeling, zetten pitches uit voor diverse elementen in de voorstelling en sturen aan op het vormen van een nieuw collectief
waar verschillende expertises en achtergronden elkaar versterken en inspireren. 

Collectieve Ontwerpfase 
De voorstelling wordt geschreven en gemaakt op een manier dat zoveel mogelijk deelnemers de kans hebben daar een bijdrage aan te leveren. We beginnen - na enkele samenkomsten met het artistieke kernteam ter voorbereiding - met een kick-off bijeenkomst waarin we niet alleen onze plannen toelichten, maar gelijk actief aan de slag gaan met de thema's in de voorstelling. Op deze manier kunnen we de eerste, ongefilterde ideeën en gevoelens meenemen in het maakproces. 

Alle deelnemers brengen een gevarieerde mix van kennis, ervaring en ambitie mee. Professionals en amateurs worden gestimuleerd om gebruik te maken van elkaars talenten, en verder te kijken dan de eigen discipline. Zo werken we niet alleen met theatermakers, maar ook met o.a. beeldend kunstenaars, illustratoren, technici en architecten. Op deze manier kunnen we alle facetten al vroeg in het proces betrekken en met elkaar laten samenwerken. Zo beïnvloeden niet alleen alle kunstdisciplines elkaar, maar wordt ook het team op het gebied van productie, logistiek en veiligheid bij het artistieke proces betrokken. Het lichtontwerp kan bijvoorbeeld deel uit gaan maken van de verhaallijn, decorstukken kunnen ingezet worden binnen de composities, of de route van het publiek wordt meegenomen in het decorontwerp. 

De meedenkbijeenkomsten geven medezeggenschap, verrassende inzichten en nieuwe ideeën over vorm en inhoud van de voorstelling.
Er is voldoende ruimte om aan te geven wat iedereen zelf graag zou leren, ontdekken of uitproberen. Maar juist ook tijdens repetities creëren we de ruimte om samen te experimenten met vorm en inhoud. We streven naar ‘eigenaarschap’ in plaats van enkel ‘inbreng’,
en dit proces sluit daarmee goed aan op enkele thema’s binnen de voorstelling.

Talentontwikkeling, Pitches & Samenwerkingen
We vormen ons team niet enkel op basis van ervaring, maar ook op visie en ambitie. Het ondersteunen van talentvolle, regionale professionals draagt bij aan een gezond cultureel landschap en biedt hen de mogelijkheid te werken aan hun ontwikkeling binnen een helder, maar flexibel, kader. Om lokale kunstenaars – jong en oud - te ontdekken en betrekken, zetten we tevens ontwerppitches uit voor bepaalde decoronderdelen. Zo vormen we een nieuw collectief waar verschillende expertises en ideeën samenkomen. Door daarnaast samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven en culturele instellingen wisselen we zowel artistiek als productioneel enorm veel kennis en ervaring uit. We hopen hiermee een sterkere binding te creëren binnen de culturele sector, maar ook juist tussen de culturele sector, scholen en bedrijfsleven. Als erkend leerbedrijf bieden we tevens stageplekken voor o.a. acteurs.

Met wie werk je samen?: 

Het team dat nu betrokken is bestaat uit Stella van Lieshout (Projectleider & Tekstschrijver), Iris Stam (regie), Tommie Freke (Compositie & Muzikale Leiding), Nikki Kröder (Decorontwerp), Kelly De Haan (Choreografie), Wim Aardenburg (Architect/Technisch Ontwerp), Gijs Steenbergen (Geluidsontwerp), Ilona Timmer (Decorteam), Nicky Duin (Grafisch Ontwerp) en Chantal van Honk (Veiligheid & Publieksstromen). Dit team zal grotendeels aangevuld worden met professionals uit de IJmond.

Het bestuur bestaat momenteel uit Cees Hamers, Gerard Vente, Peter Duin en Frits Vermeulen. Allemaal hebben zij ruime bestuurlijke ervaring en vertegenwoordigen gezamenlijk de drie IJmondgemeenten binnen onze stichting.

We werken samen met diverse culturele instellingen waaronder Studio O, de Broedmachine, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Cultuurcentrum Heemskerk, Stichting Velser Gemeenschap, Harmoniekapel Soli, Decoratelier Velsen, Dansstudio Totally Dance, Stadsschouwburg Velsen en Het Kennemer Theater. Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken voor een samenwerking met
diverse (MKB-)bedrijven uit de regio en zetten we in op een samenwerking met technische scholen. Door al deze samenwerkingen
zijn we een interessante aanvulling op het bestaande aanbod, kunnen we bedrijfsleven, scholen en culturele sector sneller met elkaar verbindenen zijn we in staat samen een verbinding aan te gaan met unieke verhalen en ons bijzondere (culturele) erfgoed.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 Previews  30 1000
Deelname 150 nvt 
4 Voorstellingen 150 2500
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Stichting Theatermanifestatie IJmond onderscheidt zich in de regio door een brede doelgroep aan te spreken, de voorstelling voor en achter de schermen samen te creëren, en inwoners op een unieke manier kennis te laten maken met de voor hen (on)bekende plekken in hun eigen leefomgeving. Deelname is laagdrempelig, maar niet vrijblijvend. Zo vragen we bewust geen eigen bijdrage, zijn er geen audities
en wordt er voor elke deelnemer gezocht naar een passende rol, ongeacht ervaring. Wel is er sprake van voldoende begeleiding en talentontwikkeling, en verliezen we de artistieke kwaliteit niet uit het oog.

Locatie(s): 
Previews: Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Voorstelling: Voormalig werkterrein in IJmuiden

afbeelding van Arie Koelemij

Beste Stella,
Nog 8 dagen en dan loopt jullie Denk mee-fase af. Het plan is wel ongeveer uitgedacht schat ik. Klopt het dat ik nog geen nadere reactie gezien heb op mijn vragen van 28 sept?
Voor deze laatste dagen wil ik het volgende mee geven ter overweging: Dit platform is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Wij vinden een project experimenteel wanneer jij door samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet; of jij op jouw manier inspeelt op de veranderende mogelijkheden in de sector. In de huidige opzet van jullie project zie ik die vernieuwende kant voor de deelnemers nog niet voldoende terug.
Ook naar de effecten bij partners ben ik benieuwd. Wat doet Luwte voor het CvK in Beverwijk en voor de dansschool (bijvoorbeeld)? En zijn er na afloop nieuwe beoefenaars die voor het eerst speelden en dat blijven doen?
Ik zie graag je reactie. Groeten, Arie

afbeelding van Arie Koelemij

Beste Stella,
Dank voor je reacties en aanvullingen van de afgelopen tijd. Jullie hebben goed nagedacht over wat je wil en hoe.

Om de plannen aan te scherpen in de richting van deze regeling (Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat) heb ik nog een paar vragen.
Ik lees dat jullie op veel plekken deelnemers willen zoeken en die deelnemers eigenaarschap willen geven in het geheel. Tegelijk hebben jullie een groot professioneel team klaar staan om de voorstelling te maken. Kun je toelichten hoe die twee met elkaar te rijmen zijn? En dan misschien ook meteen: wie zijn die deelnemers dan precies?

Daarnaast ben ik nog nieuwsgierig wie de samenwerkingspartners zijn, in de in dat er voor alle partijen meerwaarde in zit, groei op een bepaald vlak mogelijk wordt? Ik vraag daar naar omdat wij ‘een zaal huren van een theater’ geen samenwerking vinden, ook al krijg je korting – om het zo te formuleren als voorbeeld.

Ik zie weer uit naar je reactie en eventuele aanpassingen in het plan.
Groet, Arie

afbeelding van Stella van Lieshout

Beste Arie, 

Dank voor je antwoord en de heldere vragen. Ik zal de antwoorden komende week verwerken in de aanvraag. 
De samenwerkingspartners staan al genoemd, maar de aard van de samenwerking ontbreekt inderdaad. Ik zal 
dit proberen zo helder mogelijk toe te lichten. 

Groet, Stella 

afbeelding van Arie Koelemij

Beste Stella,
Welkom op Jij Maakt Het Mee.
De komende weken denk ik als adviseur van het Fonds graag met je / jullie mee over het plan voor 'Luwte'.
Ik begrijp dat dit het tweede project wordt van de stichting. De in te zetten ontwikkeling van meedenken naar eigenaarschap klinkt als iets dat we als Fonds in principe interessant vinden; het met de deelnemers ontwikkelen van de voorstelling eveneens.
In dit stadium is je tekst nog erg algemeen. Ik ben benieuwd naar 'kleuring'. Om dat te doen klik je bovenaan de pagina op het tabblad ‘Bewerken’ en vervolgens op het tabblad ‘Denk mee – meer projectinformatie’. Ik zie dan de aanvulling vanzelf verschijnen

afbeelding van Stella van Lieshout

Beste Arie, 

Fijn om te horen. Ik heb wat meer informatie toegevoegd, maar zal dit weekend nog wat uitgebreider en helderder formuleren. 
Mocht je in de tussentijd al tips hebben, dan hou ik me aanbevolen. Gr, Stella