menu denk mee beslis mee maak mee

Golflengte

een hoorspel-theater-koorvoorstelling

Nederlands Zangtheater
19 mei 2015 tot 24 januari 2016
muziektheater
kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

We gaan verder op Facebook

Door Bart de Vries op zo 26 apr

Gisteren hebben we weer een mooie workshop gehad met Peter te Nuyl. Voor het eerst op locatie en voor het eerst met de geluidstechnicus Frans de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Golflengte

een hoorspel-theater-koorvoorstelling

afbeelding van Bart de Vries

Ingediend door:

Bart de Vries

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de voorstelling het beste inrichten zodat hij ook geschikt is voor kinderen?

Wat ga je doen?: 

Golflengte brengt een hoorspel live op de bühne. Het publiek kijkt zo’n 70 minuten lang naar een groep mensen die bezig is de vier elementen van het hoorspel (geluid, muziek, stilte en tekst) te produceren. Kijken naar een hoorspel is op zich al nieuw. Bovendien zijn de toeschouwers auditief gescheiden van de uitvoerders doordat ze koptelefoons dragen. Ze zullen niet altijd zien wat ze horen, en niet altijd horen wat ze zien. Hiermee doet een vijfde, hoorspelvreemd en ontregelend element zijn intrede: het beeld.

Golflengte, dat het verhaal vertelt van een jongetje op reis door het rijk van het geluid, verkent de dominantie van de beeldcultuur in onze maatschappij en daagt door zijn vernieuwende vorm de toeschouwer/toehoorder uit bewuster te luisteren naar zijn of haar omgeving.

Het Nederlands Zangtheater heeft voor deze productie samenwerking gezocht met de gerenommeerde hoorspel- en operaregisseur Peter te Nuyl, die tekent voor het concept, het script en de regie. De muzikale leiding is in handen van Anthony Zielhorst, vaste dirigent van het NZT.

De 6 voorstellingen zullen plaatsvinden in januari 2016 in de Bagagehal van Loods 6 te Amsterdam.

Hoe ga je te werk?: 

Golflengte vertelt het verhaal van een achtjarige jongen, zijn opa is hoorspelacteur. Hij weet dat de stem van opa via radiogolven in de huiskamer komt. Als opa sterft, gaat de jongen op zoek naar golven met de stem van opa die nog ergens in de ether moeten zweven. Tijdens zijn zoektocht verdwaalt hij in het rijk van het geluid.

Golflengte wordt een hoorspeltheaterkoorproductie. Een opmerkelijke hybride, want ‘theater’ en ‘koor’ gaan samen, maar ‘hoorspel’ en ‘theater’ bijten elkaar. Het resultaat is geen theater met muziek, of muziek met theater, maar een genre waarin die elementen versmelten tot iets nieuws.

Deze NZT-productie onderzoekt de vorm van het live opvoeren van een hoorspel in een theatrale context. Deze wordt niet primair gebruikt om het uitvoeren van een hoorspel te laten zien, maar om het belang van de synchroniciteit van uitvoering en perceptie te demonstreren en te ontregelen. Het publiek kan immers iets anders horen dan het ziet. Bij de ontwikkeling van deze voorstelling gaat het koor, analoog aan de plot, op reis in de wereld van het geluid. Hoe vertel je een verhaal met pure klank? Waar is de grens tussen geluid en muziek? Hoe werkt een hoorspel live, zonder eindcontrole van de montagestudio? Leereffect: de koorleden zullen bewuster met klank om moeten gaan en intenser moeten luisteren dan ooit tevoren. Het vergt ‘muzikale precisie op de vierkante centimeter’ (quote dirigent).

Het koor realiseert alle geluiden die tot klinken komen; van geluid om naar de werkelijkheid te verwijzen (met het eigen lichaam, met materiaal of instrumenten) en geluid om sfeer te realiseren tot gezongen muziek (a capella). Inspiratiebron zijn de muzikale uitgangspunten van een aantal componisten uit de 20e eeuw: Kagel, Schaeffer, Varèse.

Het NZT wil met deze productie mensen bereiken die interesse hebben in eigentijds en innovatief muziektheater. Golflengte is nadrukkelijk ook geschikt voor kinderen vanaf ca. 8 jaar.

Met wie werk je samen?: 

We zijn trots dat we voor dit project Peter te Nuyl aan ons hebben weten te binden. Zijn werk onderscheidt zich door zijn levenslange fascinatie voor geluid. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van hoorspelen, maar hij heeft ook opera’s geregisseerd bij gerenommeerde gezelschappen. De samenwerking met hem borgt dat de voorstelling uitgaat van een oprechte liefde voor en grondige kennis van het hoorspel. Peter brengt bovendien de expertise van zijn vaste geluidsman Frans de Rond mee.
Golflengte wordt Peters eerste hoorspel voor koor en tevens zijn eerste hoorspel voor theater. De zoektocht die dit ongetwijfeld op zal leveren, zal voor alle betrokkenen leerzaam zijn.

De muzikale leiding is in handen van de vaste dirigent van het NZT, Anthony Zielhorst. Anthony leidt de muziekafdeling van de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en coördineert daar ook de opleidingen tot dirigent. Hij heeft veel ervaring met zowel oude als eigentijdse klassieke muziek. In eerdere producties met het NZT heeft hij laten zien ons goed te kunnen leiden bij collectieve improvisaties en het realiseren van soundscapes.

In het verhaal van Golflengte staat een achtjarige jongen centraal. Om jongens te vinden die deze rol in onze voorstelling kunnen spelen, zijn we in gesprek met Adriaen van der Veen van jeugdtheatergroep Applause 4 kids (www.applause4kids.nl). We hopen te kunnen samenwerken met een aantal jongens uit deze groep. Wij kunnen ook gebruik maken van hun ideeën over bv. de vormgeving van de voorstelling. Daarnaast adviseert Marieloes Koopman van Stichting Potitco (www.potitco.nl), makers van kindertheater, ons hoe we de voorstelling toegankelijk kunnen maken voor kinderen vanaf 8 jaar.

Het NZT maakt in de regel geen voorstellingen die (ook) op kinderen gericht zijn. De specifieke benadering die optreden voor kinderen vraagt, zal dan ook een verrijking voor het NZT betekenen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het Nederlands Zangtheater is een vereniging van gevorderde amateurzangers, gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van eigenzinnig en onconventioneel muziektheater.

Het NZT beschikt over een stabiele kern van zeer gemotiveerde leden die veel ervaring hebben met (amateur) muziektheater. Het koor is gewend om muziek uit het hoofd te leren en in eigen productie een voorstelling neer te zetten, compleet met decors, kostuums en rekwisieten. Aan de koorklank wordt gewerkt door middel van speciale zangworkshops.

Wat het theatrale aspect betreft is het NZT gewend om als ‘bewegingstheater’ op te treden en tableaus neer te zetten, waarbij individuele acteerprestaties een ondergeschikte rol spelen. Dit leidt tot theatrale eenvoud naast zingbare muziek. De kracht van het NZT ligt in de extra uitdagingen van innovatieve en experimentele combinaties van muziek en theater. De combinatie van meerdere kunstvormen is kenmerkend voor de voorstellingen van het NZT, evenals de samenwerking tussen professionals en een gevorderd amateurkoor.

In de afgelopen jaren werd – in samenwerking met verschillende regisseurs – aan een diversiteit van projecten gewerkt. Zie voor een overzicht hiervan de website van het NZT, www.nederlandszangtheater.nl, onder het kopje ‘Voorstellingen’.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
25 avondrepetities 25 0
5 dagrepetities 25 0
6 voorstelingen 25 (6 x) 100 à 120
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het NZT maakt muziektheaterproducties waarin het koor centraal staat. Om dit uitzonderlijke artistieke uitgangspunt steeds opnieuw te toetsen zoekt het NZT elke voorstelling naar een samenwerking met iemand die bereid is met het koor de grenzen van het genre te verkennen.
Bij Golflengte staan de waarde van geluid, en het terra incognita tussen geluid en muziek centraal. Hiervoor heeft het NZT samenwerking gezocht met regisseur Peter te Nuyl. Onder zijn leiding zal het NZT een hoorspel opvoeren in het theater; voor zover wij weten een nog niet eerder vertoonde rol voor koor.

Het publiek is auditief gescheiden van het koor. Dit biedt ons de mogelijkheid beeld en geluid niet altijd parallel te laten lopen – je hoort dingen die je niet ziet of andersom. Op deze manier kunnen we de grenzen van het genre hoorspel verkennen en oprekken.

In de voorstelling komen we allerhande bekende en onbekende, verloren gewaande en alledaagse geluiden tegen. Hierdoor leren wij weer luisteren naar het bijzondere van al het geluid om ons heen, naar de ’geïnstrumenteerde werkelijkheid’.

Dit innovatieve project zal resulteren in een voorstelling van ca. 70 minuten die niet alleen de deelnemers, maar ook de toeschouwers actief uitdaagt te zoeken naar zowel de sleetse als de zelden betreden plekken van hun waarneming. De waarde van geluid wordt gezet tegenover de allesoverheersende beeldcultuur van vandaag de dag.

Begroting: 

Het totale budget van de productie bedraagt € 28.740.
De verdeling van de kosten is als volgt:
- Personele lasten (dirigent, regisseur, technicus): € 16.640,
- Materiële kosten (zaalhuur, decor, kostuums, partituren, techniek, publiciteit, vervoer, administratie enz.): € 12.100.
De kosten voor publiciteit zijn relatief laag omdat er nauwelijks personeelskosten voor begroot zijn; de uitvoering van de PR wordt grotendeels door koorleden gerealiseerd. Koorleden leveren ook een substantiële bijdrage aan andere onderdelen van de productie, zoals vervoer, op- en afbouw etc. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding.

De productie wordt gefinancierd door inkomsten uit kaartverkoop (naar verwachting € 6.792), bijdragen van andere subsidiegevers (€ 7.500 aangevraagd) en bijdragen van het koor (€ 5.028). Uit de jaarlijkse waarderingssubsidie van de Gemeente Amsterdam zal € 4.420 worden ingezet voor koorrepetities en (gedeeltelijk) de uitvoeringen.
Van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt een bijdrage van € 5.000 gevraagd.
Subsidies van het FCP/Jijmaakthetmee en overige fondsen zullen worden ingezet voor de kosten van regisseur en technicus en andere productiekosten (zaalhuur, kostuums en decor, techniek en licht).

Locatie(s): 
de Bagagehal van Loods 6, KNSM-Laan 143 in Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 137 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt het project op basis van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Een hoorspel in een theatrale setting, dat ook toegankelijk moet zijn voor kinderen. Jullie vraagstelling vind ik inspirerend en biedt nieuwe mogelijkheden om je als koor te presenteren aan nieuwe doelgroepen. De thematiek van jullie concept vind ik origineel, net als de keuze voor de locatie. Ik heb voldoende vertrouwen in de kwaliteit van het project en in de wijze waarop jullie met nieuwe partners gaan samenwerken. Wel had ik nog een toelichting willen lezen op de publiekswerving van jong publiek en de wijze waarop je een dergelijk concept in de toekomst gaat verduurzamen. Maar desondanks past het experiment dat je wilt aan gaan prima bij de doelstellingen van dit platform.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mooi te zien dat jullie naar aanleiding van de tips en vragen op dit online platform jullie plan actief verder ontwikkeld en aangescherpt hebben. Daardoor hebben jullie ook het idee om voor jong publiek te spelen concreter uit kunnen werken en handen en voeten gegeven. Jullie artistieke visie voor dit project is helder en interessant en de samenwerking met deskundige professionals op diverse vlakken biedt voldoende vertrouwen voor de kwaliteit van het project. Ik denk dat dit project voor jullie organisatie en deelnemers leerzaam en inspirerend zal zijn en de voorstelling het publiek een bijzondere ervaring biedt. Veel succes met de verdere realisatie!

afbeelding van Bart de Vries

Naar aanleiding van ons recente contact met de Stichting Applause 4 kids, is de projectomschrijving links op deze bladzijde aangepast onder het kopje 'Meerwaarde van de samenwerking'.

afbeelding van Jeroen Neus

lengte van de voorstelling lijkt me ook belangrijk voor kinderen.

afbeelding van Jeroen Neus

wat een boeiend project! Heel gelaagd en spannend. Ik zou er graag naar toe willen, alleen al door de omschrijving van het plan. Ik denk dat voor de inrichting van de voorstelling voor kinderen vooral de verhaallijn belangrijk is. Een jongetje van 8 dat de hoofdrol speelt lijkt me goed voor de inleving. Ik denk niet dat de kinderen de elementen van een hoorspel wezenlijk anders beleven dan volwassenen. Op welke leeftijd van de kinderen richt je je? 4+, 8+?

afbeelding van Bart de Vries

Dankjewel Jeroen! Het idee is steeds verder aan het rijpen. We denken aan een voorstelling voor 8+, waarin een jongetje van 8 een belangrijke rol speelt. We denken 3 jongetjes nodig te hebben die elkaar kunnen afwisselen. Het wordt geen specifieke kindervoorstelling, we gaan niet op onze hurken zitten! De voorstelling gaat zo'n 70 minuten duren, volgens de mensen met kindertheaterervaring moet dat kunnen voor 8-plussers.

 

afbeelding van Mecheline Draafsel

In aanvulling op het antwoord van Bart en ook als informatie voor de coaches/adviseurs van het FCP: inmiddels hebben we contact met Adriaen van der Veen van Stichting Applause 4 kids, een jeugdtheatergroep uit Amsterdam (http://www.applause4kids.nl). Zij hebben op dit moment vier jongens van de goede leeftijd in de groep zitten. We gaan binnenkort nader kennismaken om erachter te komen of (een deel van) deze jongens mee zou kunnen en willen werken aan onze voorstelling. Deze nieuwe informatie zal op korte termijn worden verwerkt in het projectplan links op deze pagina.

afbeelding van martha Meerman

Ha Bart,

Je vraag kan het beste beantwoord worden door de kinderen zelf. Het lijkt mij slim een workshop te organiseren voor kinderen olv regisseur Peter. Hoe gaan zij om met de vier elementen van een hoorspel. Ik ben heel erg benieuwd of dat wezenlijk verschilt van de wijze waarop wij daarmee omgaan. En hoe dan? Ik help Peter graag met de organisatie van de kindergroep.

groet

Martha

 

afbeelding van Bart de Vries

Dank koorlid Martha! Ik weet zeker dat dit aan jou toevertrouwd is. Dit gaat echt gaaf worden.

afbeelding van Mecheline Draafsel

Naar aanleiding van opmerkingen van Stefanie en Giovanni is de omschrijving van het project aangepast onder de kopjes 'onderbouwing' en 'meerwaarde samenwerking'.

afbeelding van Giovanni Campbell

Eerder werd er gesproken over hoe je de voorstelling ook wil inrichten voor kinderen. De tijdsduur kwam toen aan de orde en ook wat er dan in de voorstelling zou moeten gebeuren (na bijv. 55 min.). Het lijkt me ook interessant als je een of twee keer een groepje kinderen bevraagt over wat zij (de doelgroep zelf) willen ervaren als ze naar jullie hoorspel-theatervoorstelling komen. Bij inrichting denk ik trouwens ook aan de aankleding, misschien is dat iets om ook mee te nemen in de uitwerking van het plan?

afbeelding van Mecheline Draafsel

Beste Giovanni,

Dank voor je tips. Bart is tijdelijk minder goed te bereiken, ik neem zolang voor hem waar als contactpersoon vanuit het NZT.

Het idee om ook kinderen actief te betrekken bij onze productie is zeker de moeite waard om nader te onderzoeken - naast de inbreng die we van Stichting Potitco (kindertheater) krijgen. Wellicht is het een idee om dit in te passen in een van onze workshops onder leiding van de regisseur. Binnenkort hebben we productieoverleg met de regisseur, ik zal dit punt op de agenda zetten. Ook aandacht voor de inrichting/aankleding - aansprekend voor kinderen - zal ik inbrengen. Ik zal ook proberen dit nog wat duidelijker in de beschrijving van het project op te nemen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dank Bart voor je toelichting hieronder en in de tekst!

Vooralsnog is jullie beschrijving met name gericht op het realiseren van de productie. Aangezien Jij maakt het mee zich richt op de vernieuwing van de kunstbeoefening in de vrije tijd, zou ik graag meer inzicht krijgen in het ontwikkelproces en de concrete activiteiten van de koorleden gedurende dit project, individueel en gezamenlijk. Het is duidelijk dat jullie een artistieke visie hebben op het eindproduct dat jullie willen realiseren, maar voor ons is het proces dat de (amateur)deelnemers doormaken net zo belangrijk, of zelfs belangrijker...

afbeelding van Bart de Vries

Beste Stefanie,

heel praktisch: er zijn 25 avond- en 5 dagrepetities gepland. Ongeveer de helft daarvan zullen we besteden aan het studeren en memoriseren van de muziek. De andere helft is experimenteler: onder leiding van de regisseur gaan we (analoog met de plot!) op reis in de wereld van het geluid. Hoe vertel je een verhaal met pure klank? Waar is de grens tussen muziek en geluid? Hoe verhoudt improvisatie zich tot de grondstructuur van het stuk? Hoe werkt een hoorspel live, dus zonder de eindcontrole van de montagestudio? Deze gezamelijke zoektocht zal steeds intensiever worden naarmate de voorstellingen naderen. De ervaring die we de toeschouwers willen bieden, bewust intens luisteren, zullen we zelf in verhevigde vorm meemaken.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Bart,

Ook ik denk de komende tijd graag mee!

Jullie koor gaat werken met een andere theatrale vorm, namelijk hoorspel, wat een waardevolle ervaring kan opleveren voor de koorleden! Ik ben benieuwd naar de rol van jullie zangers in de voorstelling, aangezien ik hoorspelen meer associeer met gesproken tekst dan zang. Ik lees op jullie website dat jullie vaker experimenteren met de theatrale functie van het koor, dus daar lees ik bij dit project graag meer over.

Pagina's