menu denk mee beslis mee maak mee

Gluren Bij De Buren

De stad als muziekpodium

Stichting Gluren Bij De Buren Arnhem i.o.
15 december 2013
muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Gluren Bij De Buren

De stad als muziekpodium

afbeelding van Harold Oddens

Ingediend door:

Harold Oddens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe krijgen wij het bedrijfsleven bij dit initiatief aangehaakt zodat zij de muziek beoefening door zowel de professionals als de amateurs steunen

Wat ga je doen?: 

WAT is Gluren Bij De Buren?
Op 15 december presenteert Arnhem tijdens dit huiskamerfestival wat het muzikaal te bieden heeft. Talenten, professionals en amateurs.
Per wijk worden tenminste 5 huiskamers waar 3 optredens van maximaal 30 minuten worden geven. De optredens zijn gratis toegankelijk.

WAAROM ?
In deze tijd is het goed bewoners te stimuleren om de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk - en zonder financiële drempels – met cultuur bezig te zijn. Muziek is een cultuurvorm bij uitstek die langs alle rangen en standen, leeftijden, kleuren en smaken gaat.

HOE werkt het?
Insteek van het evenement is dat de optredens belangeloos worden gegeven.
Middels een website kunnen huiskamers en muzikanten elkaar vinden. Als organisatie werven wij actief huiskamers en muzikanten.

Jong talent
Arnhem kent mede dankzij haar onderwijsinstellingen vele jonge talenten. Wij willen hen een prominente plaats binnen het festival te bieden.

Kwetsbare groepen
Niet elke inwoner heeft de beschikking over een zelfstandige woonruimte, ouderen en minder validen. Met name deze groepen willen wij bij het festival betrekken. Als huiskamer en als muzikant.

Hoe ga je te werk?: 

Waar speelt Gluren Bij De Buren?

 

Gluren Bij De Buren is van en voor de hele stad, alle wijken van Arnhem kunnen hieraan meedoen. Om het voor huiskamers, muzikanten en publiek beloopbaar en succesvol te maken concentreren wij ons op de geografische kern van Arnhem, namelijk:
- Centrum
- Lombok
- Heijenoord
- Spijkerkwartier
- Geitenkamp
- Arnhemse Broek
- Sint Marten
- Klarendal
- Presikhaaf
- Velperweg e.o.
- Malburgen

De samenstelling van deze wijken vormt een mooi afspiegeling van de stad Arnhem. Daarnaast staan wij open voor alle overige wijken mits hier voldoende (minimaal 5) aanmeldingen voor komen.

Om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten en te borgen, met name onder de wijken die minder bekend zijn met kunst & cultuur, zoeken wij de samenwerking met de Cultuurscouts van het Kunstbedrijf Arnhem, de wijkregisseurs, de aanwezige opbouwwerkers van stichting Rijnstad en diverse wijkplatforms. Zij kennen de wijk als geen ander en weten met hun creatieve inbreng en contacten een brug te slaan.

GLUREN BIJ DE BUREN voor iedereen
Kwetsbare groepen
Wij hebben speciale aandacht voor de Arnhemse inwoners die niet meer zelfstandig (kunnen) wonen, te denken valt aan o.a. de ouderen en minder validen in onze stad. Zij zijn niet in staat om een eigen woonkamer beschikbaar te stellen. In samenwerking met Arnhemse instellingen ontwikkelen wij een aangepast programma voor deze minder bereikbare groep zodat ook zij kunnen genieten van het muzikale talent van de stad en andere inwoners van de stad kunnen treffen. Het is ook in deze ‘huiskamers’ waar wij de optredens van de bekende Arnhemse muzikanten programmeren. De grote van de ‘huiskamers’ lenen zich uitstekend om veel buurt- en stadsgenoten uit te nodigen om met elkaar kennis te maken en gezamenlijk – zonder financiële drempels – met elkaar van muziek te genieten. Samenwerkende partners/locaties in deze zijn op dit moment: Siza (minder validen), RIBWAVV (begeleid wonen), Insula Dei (verpleeghuis), Regina Pacis (verpleeghuis).

Jong talent
Arnhem kent mede dankzij haar onderwijsinstellingen vele jonge talenten. Om hen een prominente plaats binnen het festival te bieden werken wij nauw samen met o.a. ArtEZ Conservatorium en Kunststof, het Impresariaat van het RijnIJssel College. Maar ook buiten de onderwijsinstellingen zijn veel jongeren, deels met een maatschappelijke achterstand, met muziek bezig. I.s.m. de buurtcentra, Kunstbedrijf Arnhem en st. Rijnstad willen wij hen een podium bieden op Gluren Bij De Buren. Dit vormt een van de redenen om juist in de wijk Klarendal, Arnhems Broek, Geitenkamp, Presikhaaf en Malburgen actief te zijn.

AMBASSADEURS
Meerdere bekende ‘Arnhemse’ muzikanten worden benaderd om als ambassadeur op te treden. Het is ons streven om 3 bekende “Arnhemse’ artiesten, verspreidt over de gehele stad op een 3-tal locaties, een optreden te laten geven. Hiermee willen wij het publieksbereik vergroten en meer aandacht vestigen op het initiatief en de achterliggende motivatie, juist door deze optredens bij de deelnemende instellingen te laten plaatsvinden.

RANDPROGRAMMA
Aan de deelnemende muzikanten biedt Gluren Bij De Buren meer dan een enkel  optreden. I.s.m. met muziekpartners uit de stad zijn er prijzen te winnen als: workshops, masterclasses, studiotijd, advies, promotie en studiotijd. Aan de Arnhemse podia wordt gevraagd of zij een speelmogelijkheid bieden aan een van de deelnemende artiesten. Het randprogramma kan voor en na het festival plaatsvinden.

SLOTMANIFESTATIE
Het festival kent vele vrijwilligers, huiskamers, muzikanten, organisaties en bedrijven die belangeloos deelnemen en bijdragen aan de gastvrijheid van Gluren Bij De Buren. Al deze mensen willen wij in het zonnetje zetten.  Aansluitend op de middag kan iedereen vanaf 18:00 op de afterparty locatie terecht om een drankje te drinken, met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.
Voor het slot akkoord ontwikkelen wij een speciaal muzikaal programma waarin professionals met amateurs uit verschillende muziekdisciplines samenwerken.

PARTNERS
Founding Partners
Een stadsevenement bestaat niet zonder draagvlak en ondersteuning vanuit de vele bedrijven, instellingen en organisaties die Arnhem rijk is. Voor de financiële steun werft de stichting actief Founding Partners die zich voor meerdere jaren verbinden aan het evenement. Deze partners hebben een sterke betrokkenheid met cultuur en de leefbaarheid in de stad. Zij zijn het die dit mogelijk maken. Op het moment van schrijven zijn de Founding Partners: De Kempenaer Advocaten, Music Maker Media Group, Volkhuisvesting, Akzo Nobel

Facilitating Partners
Om kosten laag te houden en Arnhemse bedrijven de gelegenheid te geven hun betrokkenheid met de stad en liefde voor en kennis van muziek te tonen, zoeken wij actief naar faciliterende partners. Bedrijven en organisaties die diensten en producten om niet leveren of een substantiële sponsorkorting (minimaal 25%) op hun dienst/product leveren. Facilitating Partners waarvan wij nu al kunnen rekenen op hun steun zijn: Jacobiberg, RVG Communicatie, Four Digits, Luxor Live.

Comité van Aanbeveling
De stichting zal werken met een Comité van Aanbeveling, op dit moment worden de beoogde leden hiervoor benaderd. Met behulp van dit comité en onze founding partners benaderen wij andere bedrijven die een betrokkenheid met cultuur in Arnhem en de leefbaarheid in de stad hebben. Bedrijven kunnen een huiskamer sponsoren, een naam geven aan een route of naamsvermelding in de programmakrant kopen.

Programmatische partners
Om het directe contact met muzikanten te vergroten werken wij op het programmatische vlak samen met vele Arnhemse organisaties, oa: ArtEZ Conservatorium, KCG, New Dutch School, Arnhems Muziek Platform, Geranium Sessies en vele andere initiatieven uit de stad.

PUBLIEKSWAARDERING
Wij bieden de optredende muzikanten de mogelijkheid om zelf inkomsten te verwerven middels een ‘bandpot’. Publiek kan tijdens en na het optreden direct haar waardering (financieel) uiten aan de muzikant(en) door een vrijwillige bijdrage te storten in de aanwezige ‘bandpot’. Hiermee beogen wij het cultureel ondernemerschap onder de muzikanten te versterken.

MARKETING
De promotiecampagnes zal zich met inzet van Facebook, Twitter en website deels online afspelen. Voor het festival wordt in samenwerking met lokale mediapartners een krant uitgegeven met een kaart van Arnhem waarop de huiskamers staan vermeld die deelnemen inclusief een omschrijving van de muzikanten die er spelen. Deze krant vormt Arnhemse bedrijven en instellingen de mogelijkheid tot adverteren. Deze krant wordt over heel Arnhem verspreidt.

Middels de bekende buitenborden wordt het evenement de week voorafgaand duidelijk gepromoot en raamposters worden gratis verspreid. Aangezien de gehele stad mee kan doen is er veel mond tot mond promotie te verwachten.

Promotie deelnemers
De promotie is er op gericht om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de artiesten, hiermee hun naamsbekendheid vergrotend.

BEREIK
Voor deze editie richten wij ons op 50 huiskamers, inclusief instellingen. In elke huiskamer geeft een muzikant of een groep van muzikanten met een gemiddelde bezetting van 3 personen, 3 optredens. Ervaringen van vergelijkbare initiatieven leren ons dat er gemiddeld 20 personen per optreden aanwezig zijn. Het totale bereik komt hiermee op:
50 huiskamers x 2 huiseigenaren/ gastheer & -vrouw = 100
50 groepen muzikanten x 3 leden= 150
150 optredens x 25 bezoekers= 3750
Daarnaast wordt in de uitvoering van het festival met zo’n 100 vrijwilligers gewerkt. De vrijwilligers zijn afkomstig vanuit o.a. Luxor Live, Jacobiberg, ROC Rijn IJssel.

TIJDLIJN
Start wervingcampagnes  1 september, loopt tot 15 november
Website online   1 oktober
Looptijd workshops  15 november -10 december
Programma bekend  22 november
Promotiecampagne van start 22 november
Sponsorroute   14 december
Evenement    15 december

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Gecharmeerd en geïnspireerd door Gluren Bij De Buren Amersfoort was de eigenaar van de Music Maker Media Group benieuwd naar het (financiële) draagvlak in de stad voor een Arnhemse variant. Tijdens een rondgang bleek er veel enthousiasme en betrokkenheid te bestaan, voldoende om het initiatief vorm te geven. Om van toegevoegde waarde te zijn voor het al bestaande culturele aanbod in Arnhem is gekozen voor een variant waarin alleen muzikanten optreden. 

Voor dit doel wordt op dit moment een stichting opgericht en bestuursleden geworven uit het culturele veld van Arnhem. De initiatiefnemer heeft aan Harold Oddens (tevens aanvrager namens dit project) gevraagd om de uitvoering van het festival te verzorgen om voldoende mate van professionaliteit te waarborgen.

De organisatie wordt uitgevoerd met vele vrijwilligers en Arnhemse organisaties (o.a. medewerkers Luxor Live en de Jacobiberg, studenten ROC Rijn IJssel College).

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
1 Festival 250 3750
1 Slotmanifestatie 25 500
8 workshops 100 0
1 website   5000
facebook 1000 likes 5000
1 programmakrant oplage 50.000 100.000

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In het algemeen achten wij het van belang om bewoners te stimuleren om de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk - en zonder financiële drempels – met cultuur bezig te zijn. Om een  zoveel mogelijk divers publiek te bereiken kiezen wij voor muziek. Muziek is een cultuurvorm bij uitstek die langs alle rangen en standen, leeftijden, kleuren en smaken gaat. Van dance tot smartlap, van klassiek tot wereldmuziek en ga zo maar verder.

Muziek verbindt mensen. Gluren Bij De Buren bevorderd hiermee de leefbaarheid binnen de wijken en laat zien hoe gastvrij de bewoners van Arnhem zijn.

Daarnaast, en even belangrijk, is het belangrijk dat men met kunst, en in dit geval met muziek, actief bezig kan zijn. Arnhem is stad met tal van opleidingen, instellingen en organisaties waar stadsgenoten professioneel of hobbymatig met muziek bezig zijn. Deze muzikanten kennen een grote behoefte aan laagdrempelige speelmogelijkheden waar zij kunnen experimenteren, zich zelf laten horen of misschien zelfs hun eerste optreden geven. Daarbij geeft Gluren Bij De Buren een prettig breedte overzicht en draagt bij aan het muzikale karakter van de stad.

Door met een breedte overzicht te werken willen wij muzikanten brengen bij nieuw publiek en vice versa. De tips op deze website hebben ons gebracht om samenwerking tussen muzikanten te bevorderen en dan met name tussen bekendere/professionele muzikanten en amateurs (bedankt Sarah). Dit in de vorm van een gezamenlijk optreden tijdens de slotmanifestatie en in aanloop in de vorm van workshops en masterclasses.

Begroting: 

De gevraagde bijdrage aan het Fonds Cultuurparticipatie/JMHM komt ten goede aan de dekking van de marketing en productiekosten.

Andere financieringsbronnen zijn:
1. Sponsoring
8.500 Founding Partners
9.650 Faciliterende partners (dit betreft diensten en middelen om niet en/of de hoogte van de sponsorkorting op diensten/producten waar wel voor betaald moet worden)
1.250 Advertentie inkomsten programmakrant
19.400 Totaal

Kosten voor organisatie en algemene kosten worden betaald uit sponsorgelden. Wij vinden dat bijdragen uit subsidie en fondsen geheel ten goede moeten komen aan het festival (marketing) en de deelnemers (programma- en productiekosten). Iedereen die aan het project meewerkt tegen een vergoeding krijgt deze alleen wanneer er voldoende sponsorgelden zijn gerealiseerd. Onze vertaling van cultureel ondernemerschap.

2. Fondsen & Subsidie
4.500 SNS REAAL Fonds (is gelabeld aan de workshops en het samenwerkingsproject tussen professionele en amateur musici tijdens de slotmanifestatie)
4.500 Rabobank Stimuleringsfonds (in aanvraag. De aanvraag Rabobank is gelabeld aan de optredens bij meerdere instellingen en bijdrage aan de bouw van de website)
1.500 Wijkplatforms (algemene aanvraag)
4.000 Gemeente Arnhem (algemene aanvraag)
14.500 Totaal

Er komen ook inkomsten vanuit het publiek middels het pay-what-you-want-principe middels een ‘bandpot’. Deze inkomsten komen geheel ten goede aan de optredende artiesten. De achterliggende reden is tweeledig. Enerzijds omdat zij vanuit het festival alleen een minimale vergoeding ontvangen die alleen voor reiskosten en bijdrage techniekkosten zijn. Anderzijds om ook het ‘cultureel ondernemerschap’ onder de musici te vergroten; The better they play, the more the audience does pay’ (sorry voor mijn slechte Engels;-). De muzikanten zijn ook degene die in direct contact staan met het publiek en de waardering van het publiek direct kunnen beïnvloeden. Deze inkomsten gaan buiten onze begroting om.

Locatie(s): 
diverse wijken in Arnhem

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek38
max 50 / 76 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect.

Founding partners, facilitating partners, ambassadeurs, zorginstellingen, wijkbewoners, amateurs en studenten…  met de samenwerking zit het in dit project wel goed. De opzet van het programma is zorgvuldig uitgedacht. Dit evenement kan daardoor een interessante aanvulling worden op het bestaande aanbod in Arnhem. Door muzikanten nieuwe mogelijkheden te bieden om zich te laten horen bevordert Gluren bij de Buren de zichtbaarheid van de amateursector. Mooi is ook de aandacht voor kwetsbare groepen en jong talent. Door een randprogramma te organiseren investeert de organisatie ook in de muzikale ontwikkeling van de deelnemers.

afbeelding van Sarah Haaij

Gluren bij de Buren heeft de potentie om een festival voor de hele stad te worden. De combinatie van doelgroepen maakt enthousiast; voor bijna alles en iedereen is er een plek. Het concept van huiskamervoorstellingen is niet vernieuwend maar de manier waarop dit plan wordt uitgerold in Arnhem draagt zeker bij aan vernieuwende samenwerkingen. Een sterke zet om ook mindervaliden en ouderen te betrekken en voorstellingen in de grote huiskamers van (zorg)instellingen te organiseren.

Daarnaast is er een aantal sterke financiële partners bij het project betrokken. Hopelijk lukt het om ook werkelijk de talentontwikkeling te stimuleren en deelnemers  de Arnhemse podia op te helpen. 

afbeelding van Femie Willems

Hoi Harold, je moet zelf je projectplan indienen voor de Beslis mee-fase! Dit doe je door, als je ingelogd bent, door te klikken naar je projectpagina en via het laatste tabblad klikken op naar Beslis mee fase.

afbeelding van Harold Oddens

Hallo Femie,

Begrijp ik goed dat je vindt dat het project 'af' genoeg is om naar de beslis fase toe te gaan? Zo ja, dan doe ik dit na het weekeinde, geef anderen nog graag de gelegenheid om input te leveren.

groet,

Harold

 

afbeelding van Femie Willems

Klopt inderdaad.

afbeelding van Harold Oddens

met dank aan Gluren Bij De Buren Lunetten 2008 voor het 'lenen' van hun afbeelding ;-)

afbeelding van Femie Willems

Ik ben wel benieuwd naar jullie begroting. Verder is het ook goed om je aanvraag verder te beschrijven via de tabbladen op je projectpagina.

afbeelding van Harold Oddens

Hallo Femie,

bij deze gedaan.

groet,

Harold

afbeelding van Sarah Haaij

Om terug te komen op de 'schwung': ik kan me voorstellen dat je de potentie van amateurs-professionals verder uitwerkt. Als twee of drie bekende Arnhemse muzikanten/bands zich aan het project binden dan kunnen die aan de amateurs worden gelinkt. In bijv. workshops of een afsluitende jamsessie….? Op die manier zit er voor alle deelnemers ook een extra uitdaging in.  

afbeelding van Harold Oddens

Hallo Sarah,

Goed idee. Aan de ene kant kan en wil ik niet teveel 'off-topic' activiteiten ontwikkelen ivm beschikbare tijd en garantie op kwaliteit. Ik zie hier wel een mooie, en voor ons als organisatie, overzichtelijke toevoeging in. Mooi voor een afterparty. Zal contact zoeken met een paar geschikte partijen hiervoor.

Denk er nu aan om 'bekende' Arnhemse artiesten en ondernemers aan het initiatief te verbinden om 'prijzen' te kunnen verloten. Workshops, shoppen in een muziekwinkel, studiotijd, masterclass, etc. Op deze wijze zit er idd meer uitdaging in voor de deelnemers. Bedankt.

Aan iedereen: Bombardeer mij gerust met tips en ideeen. Wat wij deze editie niet mee (kunnen) nemen is wellicht een prachtplan voor 2014.

groet,

Harold

afbeelding van Femie Willems

Mooi initiatief. Heb je ook contact met de organisatie van Gluren bij de buren in Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein of andere gemeenten waar dit concept uitgevoerd wordt? Lijkt me goed om hun ervaringen te benutten. Succes!

afbeelding van Harold Oddens

Dag Femie,

Bedankt.

Uiteraard, bij de start van de uitwerking van ons idee hebben wij contact opgenomen met Stichting Kultlab/ GBDB Amersfoort en de nodige ideeen en ervaringen uitgewisseld. Waar zij cultuurbreed gaan hebben wij gekozen voor muziek. Dit omdat Arnhem al meerdere initiatieven kent waar theater, literatuur en kunst in huiskamers gepresenteerd worden. Wij vonden (en vinden) het belangrijk dat ons initiatief eenleuke en goede toevoeging is op het al bestaande aanbod in Arnhem.

groet,

Harold

 

afbeelding van Femie Willems

Goed idee. Ik ben benieuwd naar je verdere uitwerking.

afbeelding van Sarah Haaij

Wat ik me nog afvraag is of dit de eerste editie in Arnhem is? En hoe willen jullie ervoor zorgen dat deze editie vernieuwt, nog meer schwung krijgt, ten opzichte van andere keren?

 

afbeelding van Harold Oddens

Dag Sarah, het wordt de eerste editie hier in Arnhem. Tips voor schwung zijn altijd welkom ;-)

Pagina's