menu denk mee beslis mee maak mee

Geluidswereld

De samenwerking van culturen doorbreekt de...

Possibilize
1 juni 2019 tot 30 september 2020
dans, film, theater
jongeren, volwassenen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Premiere @ Sencity Festival

Door Bart Kokx op do 5 mrt

Een hele goede middag! Het uploaden van de afbeelding werkt nog altijd niet, heel jammer want de beelden zeggen natuurlijk veel meer dan mijn...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Geluidswereld

De samenwerking van culturen doorbreekt de geluidsetiquette!

afbeelding van Bart Kokx

Ingediend door:

Bart Kokx

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
De producties van Partofit worden verschillend beoordeeld. Het ene fonds beoordeeld het als een maatschappelijk project, de ander als een cultureel project. Welke financiers acht het Fonds voor Cultuurparticipatie passend bij ‘Geluidswereld’?

Wat ga je doen?: 

Geluidswereld is een inclusieve en onderzoekende theatervoorstelling, gerealiseerd door Tg Signum en Partofit(Possibilize). Het maakt het publiek bewust van geluid en het doorbreekt geluidsetiquette.

We werken met dove, slechthorende en horende acteurs, we benaderen het geluid vanuit het perspectief van een auditieve beperking. Een samenwerking tussen twee culturen. Hierdoor krijgt horend Nederland een inkijkje in de dovencultuur.

Geluidswereld wordt zowel in Den Haag als Utrecht ontwikkeld, in iedere stad uitgevoerd op 3 evenementen om vervolgens landelijk verhuurd te worden.

Waarom?

Inclusief: Geluidswereld is een inclusieve productie omdat:

 1. Het is van meerwaarde voor de culturele sector. Gezien die actuele trends zijn waardering en kwaliteit in de kunstbeoefening niet meer exclusief voorbehouden aan beoefenaars met een kunstopleiding en professionele beroepspraktijk. Acteurs met een auditieve beperking kunnen net als amateurs een extra dimensie toevoegen op het podium en verschaffen toegang tot een specifieke achterban met bezoekerspotentie. Er is altijd een sterke scheiding geweest in de beoordeling van kunst waarin mensen met een beperking participeren ten opzichte van die waarin zij niet acteren. Kunst met mensen met een beperking wordt snel geschaard onder amateurkunst. ‘Geluidswereld’ gaat voor kwaliteit waarbij die grenzen verdwijnen en waar elkaars kwaliteiten juist worden benut. Het werken met mensen met een beperking is inspirerend voor acteurs en theatermakers. De acteur met een auditieve beperking brengt een nieuwe, geheel eigen fysieke kleur aan een productie waardoor de andere acteurs en het publiek daar bewondering voor krijgt. 
 2. Dit biedt kansen voor de sector om haar maatschappelijke relevantie te doen gelden. En tevens om onderscheidend te zijn.
 3. Iedere Nederlander moet mogelijkheden krijgen om zich cultureel te ontplooien. Zo’n culturele levensloop stimuleert de creativiteit van het individu, bevordert sociale cohesie en geeft maatschappelijke meerwaarde. Mensen met een beperking hebben hier minder mogelijkheden toe. Door ‘Geluidswereld’ ontstaat er een mogelijkheid.
 4. Cultuur, de motor van de emancipatie, die in de vorige eeuw zorgde voor sociale mobiliteit en verbinding , is stilgevallen. Deze tegenstelling zorgt ook voor het uiteendrijven van cultuur- en identiteitsbeleving. Geluidswereld zwengelt die motor weer aan in een sector waarin zich jaarlijks miljoenen Nederlanders begeven. Nederlanders waarvoor het een eerste ervaring zal zijn met een onbekende cultuur, de dovencultuur. ‘Geluidswereld’ maakt een minderheidsgroep zichtbaar en geeft een inkijkje in de cultuur die daarbij hoort. 

Onderzoekend: Geluidswereld is een onderzoekende productie omdat:

 1. We gaan geluiden herinterpreteren en uit hun context halen. We tonen ze zo aan het publiek dat zij ook een nieuwe ervaring met geluid zullen krijgen. We maken hierbij gebruik van beide culturen in combinatie omdat daar de frictie ligt. Het communiceren over geluid waarbij de ene groep geluid waarneemt en de andere niet maar er wel gedachten en ideeën over heeft. Door deze twee groepen geluid te laten verbeelden op de voor hun bekende, onbekende, vreemde en meest onmogelijke manieren willen we geluid in een ander perspectief plaatsen, een artistiek perspectief. Dit is niet mogelijk wanneer we enkel met dove of enkel met horende acteurs zouden werken.We zoeken naar hoe geluiden kunnen worden vormgegeven? In beeld, in gebaren, in mimiek, in kleur, in beweging, in dans, in film, in tekst, en wat nog meer?! We willen mensen bewust maken van geluid en geluidsetiquette doorbreken. De Amerikaanse kunstenares Christine Sun Kim is een grote inspiratiebron voor deze productie. Zo heeft zij dove vrienden filmbeelden laten ondertitelen. Soms resulteerde dat in te veel of te weinig ondertitels, soms werd het poëtisch, beschrijvend, of filosofisch. Deze vorm wordt in ‘Geluidswereld’ ook toegepast op het publiek. Door een mix van acteurs met en zonder een auditieve beperking. Waarbij de auditieve beperking juist de kracht is. 70-80% van onze communicatie gebeurd non-verbaal. En daar zijn zij juist uitermate sterk in! De acteurs kijken naar het publiek en gaan live een aantal mensen ondertitelen. Wat voor geluid denken zij dat er aanwezig is bij deze mensen? Of wat zouden zij eronder zetten als het een film was? Eerlijk en in het moment. Zo is dus ook iedere voorstelling anders. Met hun ondertitels kunnen ze de gehele dynamiek binnen de publieksgroep veranderen. Ze kunnen relaties aangeven of juist verbreken, er kan spanning ontstaan of aangewezen worden waar het publiek zich nog niet van bewust was, gedachten kunnen worden ingevuld en persoonlijkheden geïnterpreteerd.  Allemaal aan de hand van het (wellicht niet bestaande) geluid.
 2. Geluidswereld is een productie die ontstaat vanuit een samenwerking tussen Tg Signum en Partofit. Het is een eerste samenwerking, waarbij eenieder werkt vanuit de eigen expertise en elkaar zodoende versterkt. Tg Signum is gespecialiseerd in het ontwikkelen van artistiek hoogwaardige en inclusieve producties (met acteurs met en zonder een auditieve beperking). Producties ingericht op voorstellingen in theaters. Partofit is naast een ontwikkelaar van inclusieve producties juist gespecialiseerd in het passend maken van producties voor een variëteit aan evenementen, ze spreekt de taal van de programmeurs.De uitdaging met Geluidswereld is om een artistiek hoogwaardige inclusieve productie te realiseren die toegankelijk is voor een grote afzetmarkt.     
Hoe ga je te werk?: 

 

Doelen en doelgroepen per stad

* 1 inclusieve culturele productie; Geluidswereld.

* 10-15 dove of slechthorende acteurs hebben hun culturele talenten ontwikkeld en toegepast bij de uitvoering van Geluidswereld.

* 10-15 horende acteurs hebben door het samenspel met bovenstaande doelgroep nieuwe mogelijkheden ontdekt en toegepast bij de uitvoering van Geluidswereld. Spelers uit de stad kunnen het theater op een nieuwe manier leren kennen omdat ze niet alleen met nieuwe makers gaan werken, maar ook met nieuwe methodieken die speciaal ontwikkeld zijn voor het werken met deze doelgroepen. Ze krijgen een kijkje in een, voor veel mensen, nieuwe cultuur.

* 5-10 studenten aan een kunstvakopleiding zijn zich bewust van het talent van de dove en slechthorende acteurs.

* 6 evenementenorganisaties hebben maatschappelijk verantwoord geprogrammeerd en geven aan dat in de toekomst te blijven doen.

* De bezoekers van Geluidswereld zijn zich bewuster van de rol van geluid in hun leven en de verschillen in interpretatie van geluid.

De doelgroep is gemixt in leeftijd, gender en culturele afkomst.

Onderzoek

Geluidswereld onderzoekt naar wat geluid is en wat geluid betekent? Een onderzoek naar een nieuwe vorm van theater. Het gaat hier om live-regie. Er is geen vooraf afgesproken script van de voorstelling, alleen losse fragmenten en een aantal afspraken. Hierbinnen gaat de regisseur (op de vloer) met de acteurs op onderzoek en aan het werk. De wereld wordt letterlijk hier en nu geschetst voor het publiek. Zelfs in samenspraak met het publiek. Het enige wat vaststaat is de begin- en eindtijd van de voorstelling maar daarbinnen kan er van alles gebeuren. Het verstrijken van tijd wordt voor horende mensen bijvoorbeeld vaak middels geluid ervaren. Het tikken van een klok, een druppelende kraan, een schoolbel voor het einde van een les. Soms hele duidelijke, soms meer onbewuste signalen van het verstrijken van tijd. Als we een begin en eindtijd hebben afgesproken, en dan gaan spelen met de ervaring van geluid zal de ervaring van tijd(sverstrijk) ook veranderen. Ook dit staat in direct verband tot de vraag; wat is geluid of wat betekent geluid? Deze aanwijzingen worden namelijk gewoonlijk gesproken, maar hoe doe je dat zonder gesproken woorden? Volledig in gebarentaal? Of een combinatie? Of spreek je heel andere signalen af? Kan zo’n signaal dan ook vanuit het publiek komen? Het gaat om heel goed kijken en in rust vertrouwen op het antwoord. Het zal namelijk komen, men weet alleen nog niet wat of wanneer. Zo is elke voorstelling anders. De wereld zou zelfs kunnen ontwikkelen tussen de voorstellingen in. Dat bezoekers aan het eind van de dag nog eens langs komen en dan zien hoe de wereld die zij hebben zien ontstaan veranderd is.

Geluidsetiquette

Geluidswereld maakt het publiek bewust van geluid en het doorbreekt geluidsetiquette.Hoe ga je om met de geluiden die er zijn en die jij produceert? Hoe hard kun je niezen in een drukke lift? Schraap je met je bestek over je bord heen? Stamp je als je op een trap loopt? Laat je een hoorbare scheet? Hoe hard lach je in een druk restaurant? Allemaal keuzes die we onbewust maken om ons aan te passen aan de omgeving. Wat gebeurt er als je deze keuzes heel bewust moet maken omdat je zelf niet hoort welke geluiden je maakt? Hoe ben je dan bewust van de etiquette die er rond geluiden zijn?  Kunnen we met deze ongesproken regels spelen en onderzoeken waar de grenzen liggen?

Middelen

Er zijn per stad 15 sessies om tot de realisatie van ‘Geluidswereld’ te komen. De sessies zijn onderverdeeld in sessies ter verkenning van nieuwe acteertechnieken en voor de daadwerkelijke vormgeving van de productie.

5 verkennende sessies

In de verkennende sessies verzorgt TG Signum lessen over een acteerdiscipline aan de acteurs. Elke sessie richt zich op een andere discipline. Er nemen mensen met een beperking deel waarvan hun culturele talenten elders zijn gescout.

• Activiteit: Acteurs leren over nieuwe acteertechnieken

• Doel: Acteurs ontwikkelen hun culturele talenten

• Fase talentontwikkelingspiramide: 2

We focussen een sessie lang op de manier van aanwezig zijn in de ruimte en opmerkzaam zijn voor wat er is. Hiervoor willen we technieken uit de Mime Corporel en moderne mime gebruiken. Daar komen een aantal onderdelen bij kijken: Zero, open focus, manier van bewegen en manier van interactie. Dit zullen we gaan trainen bij de acteurs via twee verschillende ingangen, als eerste vanuit het fysieke aanwezig zijn in de ruimte. Welke houding heb je. Hoe sta je? Hoe kijk je? Hoe loop je? Dit is zowel van toepassing als individu als in een groep. Daarna kijken we naar het mentaal aanwezig zijn in de ruimte. Hier gaat het om een training van het opmerkzaam zijn. Vanuit een fysieke en mentale rust. Goed om je heen kijken, naar de mensen, naar de ruimte, en je ogen laten rusten op dat wat je opvalt. Je hoeft niet alles te zien, maar er zijn wel dingen die je niet kunt missen. Daarna gaan we deze twee manieren van aanwezig zijn combineren. Dit doen we onder andere door bewegingsreeksen te bepalen waarmee de groep tegelijk door de ruimte gaat bewegen. Eerst staat de reeks vast en gaat het om afstemming op elkaar zodat de bewegingen tegelijk uitgevoerd worden. Daarna wordt de reeks opengebroken maar is het streven nog steeds om tegelijk dezelfde beweging te doen. Het mentaal aanwezig zijn wordt hierin dus extra aangesproken omdat je goed moet kijken naar wat de rest doet en je eigen bewegingen hierop moet aanpassen. Raak je echter in een modus van stress of haast dan zal je te snel gaan, niet goed zien wat de anderen doen en juist de verkeerde bewegingen inzetten. Lukt het om je geest rustig te houden en goed te kijken dan kun je vanuit de kalmte meebewegen met de groep. Dit visuele gebied en deze manier van fysiek communiceren is heel interessant met een gemixte groep acteurs. Je hoeft hier niet voor te kunnen horen, misschien ben je zelfs in het voordeel wanneer je minder hoort.

10 vormende sessies

De verkennende en vormende sessies volgen elkaar op, ingericht op een wijze die past bij het gezelschap.  

• Activiteit: Realiseren van de inclusieve culturele productie; Geluidswereld.

• Doel: Acteurs passen hun culturele talenten en nieuwe acteertechnieken toe.

• Fase talentontwikkelingspiramide: 3 en 4

In de vormende sessies gaan we op een onderzoekende manier aan de slag ten opzichte van het aanwezige, voorgestelde of aangebrachte geluid. We zoeken naar vertalingen van auditieve prikkels en zetten deze om tot visuele of manuele tegenhangers. Hierin zijn de spelers zowel acteur als maker. In de voorgaande bijeenkomsten zijn ze getraind op hun aanwezigheid en manier van handelen, nu kunnen ze die inzetten in opdrachten om tot scenes te komen. Hiervoor gaan we vanuit een aantal auditieve bronnen werken zoals:

 • Muziek
 • Lichaamsgeluid
 • Omgevingsgeluid
 • Taal

Hoe kun je een visueel muziekstuk maken? Wellicht door een klein orkest neer te zetten zonder instrumenten. De handen of armen bewegen ritmisch op hetzelfde moment zoals dat ook zou gebeuren als je samen viool speelt. Rustige bewegingen voor lange tonen, snelle bewegingen voor korte klanken. Dit kan beginnen bij het uitbeelden van de muziekinstrumenten en dan doorbouwen tot meer abstracte dansbewegingen. Hierin kunnen solo’s uitgewerkt worden of juist als groep bewegingen gekozen worden. Hoe bewust zijn we ons van de geluiden die ons lichaam maakt? We maken de hele dag geluid, bewust maar vooral onbewust. Onze ademhaling, onze armen die langs ons lichaam strijken, onze voeten op de vloer, een hand door de haren, slikken, hoesten, vingers die tikken op het toetsenbord, de hartslag en ga zo maar door. Vanuit deze geluiden gaan we ook op onderzoek uit. Hoe sturen deze onze wereld? Kun je deze geluiden vastleggen? Met een camera, op foto’s of juist in een schilderij? Wat zou er veranderen als deze geluiden er niet meer zouden zijn? Vanuit vragen als deze zullen we samen met de spelers op zoek gaan naar manieren om dit vorm te geven. De stijl waar we in werken is open en interdisciplinair. Artistieke vormen die we willen onderzoeken zijn onder andere: koorspraak in gebarentaal, schilderen met woorden, dansen op de muzikaliteit van het lichaam, het toevoegen of verwijderen van omgevingsgeluid, live-projecties van geluidloze communicatie. In de repetities werken we vraag- en moment gestuurd. Er is geen van te voren bepaald script dat afgewerkt wordt. Elke repetitie beginnen we met een hoofdvraag en vanuit daar komen kleine onderzoeken op gang die onder leiding van de regisseur worden uitgewerkt. Hierin kunnen de spelers ook hun eigen onderzoekjes of vragen inbrengen. Zo inspireren we elkaar en worden de spelers mede-eigenaar van het product. Uiteindelijk is er natuurlijk de regisseur die bepaald wat er wel en niet uitgewerkt wordt en wordt gebruik in de voorstelling. Zij waarborgt daarmee ook de kwaliteit van het geheel.

Uitvoeringen

Vanuit de sessies werkt het gezelschap per stad toe naar een try-out en 3 showcases op een evenement.

• Activiteit: Uitvoeren van de inclusieve culturele productie; Geluidswereld.

• Doel: Organisatoren willen in de toekomst maatschappelijk verantwoord blijven programmeren.

• Fase talentontwikkelingspiramide: 4

Utrecht en Den Haag kennen beiden een uitgebreid evenementenlandschap. En Possibilize beschikt daarbinnen over een uitgebreid netwerk. Zo zijn daar contacten met: Den Haag: Sniester, Todays Art, Parkpop, Je bent zelf een festival, UitFestival Den Haag, Bevrijdingsfestival, De Parade, Crossing Border Festival, Gluren bij de Buren, Rewire Festival, Zeeheldenfestival, Stukafest, Mutesounds en Milan Summer Festival.

Utrecht: SPRING festival, Tweetakt, Zon Festival, De Parade, In to the Woods, Culturele Zondagen, Sencity, Le Guess Who?,Bevrijdingsfestival, Betweter Festival, Soenda Festival, Lief Festival en De Leuke Festival.

Methodieken

Het geraamte waar de sessies aan ontleend zijn is de talentontwikkelingspiramide van Peter van der Zant. Hierin is talentontwikkeling ingedeeld in meerdere niveaus. De activiteiten van Geluidswereld vallen binnen niveau 2 (verkennen), 3 (verdiepen) en 4 (professionaliseren) van deze piramide. De belangrijkste methodische uitgangspunten voor de ontwikkeling van Geluidswereld zijn  Possibilizing, UDL en de kernwaarden voor artistieke kwaliteit. Allen spelen een centrale rol in alle activiteiten en komen actief aan bod tijdens de sessies. Daarbinnen zal veel gewerkt worden vanuit de principes van Mime Corporel en moderne mime. Zo wordt de theorie van Etienne Decroux gebruikt om tot de basishouding te komen voor het spelen en de interactie met het publiek. Ook principes uit het forumtheater (hoewel gemoderniseerd) zullen gebruikt worden om de interactie op gang te brengen. Zo zorgen we ervoor dat de voorstelling uiteindelijk in samenspraak met het publiek gecreëerd wordt. We werken veel met visuele en performatieve kunstvormen. Verschillende theatermakers dienen daartoe als inspiratiebronnen; Erik Vos, Marina Abramovic en Olivier de Sagazan. Zij hebben allen een eigen manier van denken over hoe je met acteurs werkt en wat zorgt voor drama of spanning in een voorstelling. Hieruit halen wij vooral kernelementen als: Het geven van vertrouwen in het materiaal, het ondersteunen van de spanning of dramatiek in het moment, niet uitleggen maar het publiek laten oplossen, toeval situaties accepteren en lichamelijke kracht inzetten.

Presentaties

In beide steden is er een studerende acteur onderdeel van het gezelschap.

• Activiteit: Uitvoeren van een presentatie aan mede studenten.

• Doel: Bewustwording creëren van het talent van de dove en slechthorende acteurs. En wat een ogenschijnlijke beperking kan betekenen voor het culturele werkveld.

• Fase talentontwikkelingspiramide: 4

Evaluatie

Als onderdeel van iedere voorstelling volgt er een heel kort nagesprek met de bezoekers. Hierin kunnen bezoekers hun bevindingen aangeven of iets teruggeven aan de acteurs. Maar bovenal kunnen we dan nagaan of de bezoekers van Geluidswereld zich bewuster zijn van de rol van geluid in hun leven en de verschillen in interpretatie die er bestaan.

Met wie werk je samen?: 

 

Samenwerking met andere partijen speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van Geluidswereld. De samenwerking tussen Possibilize en TG Signum toont dat al aan.

Vanuit de kracht van iedere organisatie zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

 • Possibilize draagt de eindverantwoordelijkheid van het project. Zij verzorgt de projectleiding, de fondsenwerving en het productiemanagement.
 • TG Signum richt zich op de werving acteurs en de realisatie van de sessies in de functies van regisseur en docent.

Possibilize en TG Signum hebben een groot netwerk om uit te putten in Utrecht en Den Haag. Desalniettemin zijn er in iedere stad partners die in Geluidswereld investeren door middel van tijd en middelen. Samenwerkingen bestaan uit:

• De communicatiemiddelen verspreiden;

• Acteurs werven;

 • Locatie beschikbaar stellen;
 • Kennis en netwerk te delen.

In Utrecht worden wij daarin ondersteund door ZIMIHC en HKU, met GGMD wordt weldra contact gezocht.

Dat geldt ook voor de organisaties in Den Haag, met Het Nationaal Theater loopt een samenwerking, met Koorenhuis en Kentalis staat die nog in de beginfase.

Wat maakt het project bijzonder?: 

 

Organisatie

Possibilize: Partofit breidt met Geluidswereld het portfolio uit. Het verruimt haar aanbod en diversiteit daarbinnen. Geluidswereld is een productie die ontwikkeld wordt vanuit een artistiek vertrekpunt. Waarmee Partofit ook artistieke evenementen kan mobiliseren om maatschappelijk verantwoord te programmeren.

Tg Signum: Tg Signum werkt hiermee aan haar zichtbaarheid en artistieke signatuur. Geluidswereld is een productie die past in de visie van tg Signum en waarmee zij een bredere markt kan bereiken dan met haar huidige producties. Tg Signum wil met haar werk de schoonheid in diversiteit laten zien en de kracht van het anders-zijn of anders-denken benadrukken.

Doelgroep

In het verlengde van hetgeen omschreven is bij ‘waarom’. Geluidswereld draagt bij aan de sociale cohesie, geeft maatschappelijke meerwaarde, het bevordert participatie, verbinding. Ze zet een beperking is als artistieke kracht. Geluidswereld maakt een minderheidsgroep zichtbaar en geeft een inkijkje in de cultuur die daarbij hoort. De betrokken doelgroepen ontwikkelen vaardigheden, passen die toe en doen nieuwe inzichten op.

Kunstwereld

Geluidswereld brengt werelden samen. Professionele acteurs, amateurs en acteurs in spé. De doven, slechthorende en horende cultuur. Cultuur en maatschappij. Partofit realiseert inclusieve culturele producties met kwaliteit die evenementen de mogelijkheid biedt om maatschappelijk verantwoord te programmeren. Kwalitatieve programmering met net dat beetje meer betekenis.

Partofit producties en dus ook Geluidswereld kenmerken en onderscheiden zich van andere culturele producties door:

- inclusiviteit; waarbij de beperking de bron van inspiratie is.

- interactiviteit met bezoekers; zij hebben invloed op het verloop.

- mobiliteit in de ruimte; het is gemakkelijk op te nemen in een evenementenplan en is verplaatsbaar.

- betaalbaar; de kosten voor ontwikkeling en verhuring zijn marktconform. 

- begrijpbaar; een diversiteit aan programmeurs en bezoekers begrijpt wat wij willen bereiken.

- bruikbaar; er kan een zo divers mogelijke doelgroep aan deelnemen.

Begroting: 

De mogelijke bijdrage vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie zal met name ingezet worden voor de voorbereiding en de ontwikkeling van de productie in Den Haag en Utrecht. 

Locatie(s): 
Den Haag
Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP32
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 115 gestemd
totaal82
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project Geluidswereld organiseren jullie een theatervoorstelling met drie groepen dove, slechthorende en horende acteurs. Ik ben positief over jullie keuze om met deze specifieke groep te werken aan een project waarin je het geluid benaderd vanuit het perspectief van een auditieve beperking.  De aanleiding om met drie groepen spelers te werken in drie steden is helder en overtuigend. Het is inzichtelijk hoe je dit hebt vormgegeven in het traject. De aansluiting die je zoekt door ook andere festivals te benaderen zal de zichtbaarheid van deze thematiek kunnen vergroten.

Waar ik nog wel meer over had willen lezen is het duurzame effect voor de deelnemers, daar zijn jullie summier over. De toelichting op de wijze waarop de deelnemers na dit project actief cultuur kunnen blijven beoefenen is wat beknopt. Desondanks vind ik dat jullie met dit project een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van culturele initiatieven voor beoefenaars waarmee je de geluidsetiquette wilt doorbreken. Heel veel succes met de uitvoering van het project.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Op geheel eigen wijze wil Partofit met het project Geluidswereld een inkijkje geven in de wereld van doven, door geluid uit de context te halen, de 'geluidsetiquette' te doorbreken en zo het publiek bewust te maken. Hiervoor werken jullie met zowel horende als dove acteurs, amateurs en professionals. De hoofddoelstelling van het project is enerzijds een bewustwording teweeg te brengen van de toegevoegde waarde van de dovenwereld, en anderzijds dat de acteurs hun culturele talenten ontwikkelen en nieuwe acteertechnieken kunnen toepassen. Dat sluit goed aan bij de doelstellingen van Jij Maakt Het Mee. Het plan zit goed in elkaar, is vernieuwend en de samenwerking tussen possibilize en TG Signum lijkt goed gekozen. De impact op de deelnemers zal naar verwachting hoog zijn. Mooi dat jullie 'werelden bij elkaar brengen', succes met dit project. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

In Den Haag is ook een stichting die culturele evenementen voor doven en slechthorenden organiseert, zoals het Mute Sounds festival. Heb je al contact met deze organisatie? Dat zou wel eens van meerwaarde kunnen zijn. www.mutesounds.nl/contact

Bovendien kun je op hun partnerpagina zien welke financiers zij hebben. Daar zitten wel wat interessante fondsen bij, waar je wellicht een aanvraag kunt doen: www.mutesounds.nl/algemene-informatie/partners

afbeelding van Bart Kokx

Hi Daniëlle.

Mutesounds ken ik, een afgeleide van één van de projecten van Possibilize; genaamd Sencity. 

De genoemde partners zijn mij bekend. En degene die passen had ik nog niet allemaal op de nominatie staan om aan te vragen. Dank dus voor de tip!

Wat de landelijke fondsen betreft die u noemt. Partofit heeft nog een project lopen waarin de door u genoemden vrijwel allemaal bijdragen. Vandaar ook dat wij deze meedenk-vraag hebben geformuleerd. Super waardevol dat daar reactie op is gekomen evenals de feedback op de inhoud van de productie. 

Ik ga hem nu doorzetten naar de volgende fase. 

afbeelding van Bart Kokx

Zojuist de informatie bijgewerkt aan de hand van eerdere feedback. 

Dank voor de aanvulling van mogelijke financiers. NSGK, VSBfonds en Fonds21 zijn al partner bij de ontwikkeling van andere producties. De andere 2 ga ik zeer zeker verder onderzoeken. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je aanvullingen. Het plan is veel duidelijker.

Ik zou je nog wel als tip willen meegeven om de introductietekst in te korten, het leidt af van datgene waar het echte experiment wordt beschreven en waar de echte spanning zit voor de actieve beoefenaars. Hopelijk kun je hier nog iets mee.

En hou er daarnaast rekening mee dat wij maximaal 50% van de begrote kosten subsidiëren, in de huidige opzet van je begroting vraag je nu te veel aan.

Heb je nog vragen?

afbeelding van Bart Kokx

Bedankt voor de tip Giovanni! Gaan we zeker mee aan de slag! Zojuist ook een call gehad met Stephanie en Fonge van TG Signum om een aantal zaken verder aan te scherpen. Wordt vervolgd.

Wat het buget betreft vragen we €7.500,- aan per stad. Iedere stad heeft een begroting van €26.000,-.In het totaal vragen we €15.000,- aan op een totaal dekkingsplan van €52.000,-. 

Nog tips voor potentiële financiers?

 

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Jouw planomschrijving richt zich met name op de voorstellingen zelf en de improvisatievaardigheden van de spelers en het publiek, een mix van horende- en niet-horende mensen. Naast mijn vrees voor het onderdeel ‘ze kunnen relaties aangeven of juist verbreken’ op basis van non-verbale communicatie ;-), vraag ik me af hoe de aanloop naar de voorstellingen verloopt. Je schrijft dat er meer acteurs worden opgeleid dan er benodigd zijn voor een uitvoering. Mijn tip is dat je omschrijft hoe dat opleidingstraject er concreet uit gaat zien.

afbeelding van Bart Kokx

Dag Daniëlle, 

is de aanloop nu voldoende helder omschreven? 

Ik zie uit naar uw feedback. 

Grote groet,

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op JMHM. De komende weken denk ik met jullie mee en geef ik tips waarmee jullie wellicht tot een aanvraag kunnen komen die aansluit bij het doel en criteria van de regeling.

Jullie presenteren een plan voor een theatervoorstelling waarin jullie het geluid benaderen vanuit het perspectief van een auditieve beperking.

De uitgangspunten bieden uitdagende aanknopingspunten om dit plan te realiseren, maar ik zou in jullie opzet nog wat meer willen lezen over de ambities van de amateurs en in hoeverre de gekozen aanpak aansluit bij hun behoeften. Hoe betrek je hen er bijvoorbeeld bij? Wat zijn daarnaast jullie ideeën bij de begeleiding en voorbereiden van de deelnemers in het improviseren? Hebben jullie daar al ideeën over, via bijvoorbeeld een spannende methodiek?

afbeelding van Bart Kokx

Dag Giovanni!

Is onze aanvulling spannend genoeg te noemen?

Zijn er onderdelen die u graag beter belicht ziet worden?

Grote groet!

afbeelding van Bart Kokx

Hi Daniëlle! Prettig digitaal kennis te maken. Heel gaaf dat we toegelaten zijn tot de denkmeefase. Dat is nog eens knallend het nieuwe jaar in :)

Kansfonds is mij bekend en helaas hebben eerdere aanvragen niet het gewenste resultaat opgeleverd. En ik ga zeer zeker voor een nieuwe kans!

De uitwerking van het maakproces zal ik weldra tevoegen.

Grote groet!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Dan wacht ik even jouw uitwerking van het maakproces af, voordat ik weer ga reageren en waar mogelijk tips zal geven. Tot snel!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Bart, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Zoals ik het lees is Geluidswereld een cultureel project met maatschappelijke doelen. En dat kun je inderdaad ook omdraaien naar een maatschappelijk project met een culturele invulling. Heb je al een vooraanvraag ingediend bij het Kansfonds? www.kansfonds.nl

Het is prettig als je in je planomschrijving concreter omschrijft hoe je de aanloop naar de theatervoorstelling voor ogen hebt. Dus niet zozeer een omschrijving van het resultaat en publiek, maar meer focus op het creatieve maakproces van de (horende en niet-horende) deelnemende amateurs.

Groet, Daniëlle