menu denk mee beslis mee maak mee

Geluidswereld

De samenwerking van culturen doorbreekt de...

Possibilize
1 juni 2019 tot 30 september 2020

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Geluidswereld

De samenwerking van culturen doorbreekt de geluidsetiquette!

afbeelding van Bart Kokx

Ingediend door:

Bart Kokx

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
De producties van Partofit worden verschillend beoordeeld. Het ene fonds beoordeeld het als een maatschappelijk project, de ander als een cultureel project. Welke financiers acht het Fonds voor Cultuurparticipatie passend bij ‘Geluidswereld’?

Wat ga je doen?: 

Wat?

Geluidswereld is een inclusieve en onderzoekende theatervoorstelling, gerealiseerd door Tg Signum en Partofit. Het maakt het publiek bewust van geluid en het doorbreekt geluidsetiquette.

We werken met dove, slechthorende en horende acteurs, we benaderen het geluid vanuit het perspectief van een auditieve beperking. Een samenwerking tussen twee culturen. Hierdoor krijgt horend Nederland een inkijkje in de dovencultuur. Geluidswereld wordt zowel in Den Haag als Utrecht ontwikkeld, in iedere stad uitgevoerd op 3 evenementen om vervolgens landelijk verhuurd te worden.

Inclusief; er wordt gewerkt vanuit de kracht van wat de buitenwereld ziet als een beperking. De cast bestaat uit 10-15 acteurs waarvan +/- de helft doof of slechthorend is. Een groep die gemixt is in leeftijd, gender en culturele afkomst. ‘Geluidswereld’ wordt tegelijkertijd in Den Haag en Utrecht ontwikkeld (20-30 acteurs totaal dus). Met als redenen:

  • Meerdere acteurs de kans te bieden te participeren en zich cultureel te ontplooien (bereikbaarheid).
  • Om een grote cast te realiseren waarmee we de ruimte scheppen om de productie vaak uit te voeren (er worden meer acteurs opgeleid dan er benodigd zijn voor een uitvoering).
  • Het voorhanden zijnde netwerk in deze steden. Maatschappelijke, culturele en financiële partners.
  • De zichtbaarheid, het bereik; door het ruime aanbod aan evenementen in deze steden.

Onderzoekend; naar wat geluid is en wat geluid betekent? Een onderzoek naar een nieuwe vorm van theater. Het gaat hier om live-regie. Er is geen vooraf afgesproken script van de voorstelling, alleen losse fragmenten en een aantal afspraken. Hierbinnen gaat de regisseur (op de vloer) met de acteurs op onderzoek en aan het werk. De wereld wordt letterlijk hier en nu geschetst voor het publiek. Zelfs in samenspraak met het publiek. Het enige wat vaststaat is de begin- en eindtijd van de voorstelling maar daarbinnen kan er van alles gebeuren. Ook dit staat in direct verband tot de vraag; wat is geluid of wat betekent geluid? Deze aanwijzingen worden namelijk gewoonlijk gesproken, maar hoe doe je dat zonder gesproken woorden? Volledig in gebarentaal? Of een combinatie? Of spreek je heel andere signalen af? Kan zo’n signaal dan ook vanuit het publiek komen? Het gaat om heel goed kijken en in rust vertrouwen op het antwoord. Het zal namelijk komen, men weet alleen nog niet wat of wanneer. Zo is elke voorstelling anders. De wereld zou zelfs kunnen ontwikkelen tussen de voorstellingen in. Dat bezoekers aan het eind van de dag nog eens langs komen en dan zien hoe de wereld die zij hebben zien ontstaan veranderd is.

Waarom?

Inclusief: Geluidswereld is een inclusieve productie omdat:

  1. Het is van meerwaarde voor de culturele sector. Gezien die actuele trends zijn waardering en kwaliteit in de kunstbeoefening niet meer exclusief voorbehouden aan beoefenaars met een kunstopleiding en professionele beroepspraktijk. Amateurs en acteurs met een auditieve beperking kunnen een extra dimensie toevoegen op het podium en verschaffen toegang tot een specifieke achterban met bezoekerspotentie. Er is altijd een sterke scheiding geweest tussen de amateurwereld, de professionele wereld en zeer zeker ook die van kunstenaars met een beperking. Bij ‘Geluidswereld’ verdwijnen die grenzen en kan men elkaars kwaliteiten dus meer benutten. Het werken met mensen met een beperking is inspirerend voor acteurs, professionele en amateurs. De acteur met een auditieve beperking brengt een nieuwe, geheel eigen fysieke kleur aan een productie waardoor de professional, de amateur en het publiek daar bewondering voor krijgt.
  2. Dit biedt kansen voor de sector om haar maatschappelijke relevantie te doen gelden. En tevens om onderscheidend te zijn.
  3. Iedere Nederlander moet mogelijkheden krijgen om zich cultureel te ontplooien. Zo’n culturele levensloop stimuleert de creativiteit van het individu, bevordert sociale cohesie en geeft maatschappelijke meerwaarde. Mensen met een beperking hebben hier minder mogelijkheden toe. Door ‘Geluidswereld’ ontstaat er een mogelijkheid.
  4. Cultuur, de motor van de emancipatie, die in de vorige eeuw zorgde voor sociale mobiliteit en verbinding , is stilgevallen. Deze tegenstelling zorgt ook voor het uiteendrijven van cultuur- en identiteitsbeleving. Geluidswereld zwengelt die motor weer aan in een sector waarin zich jaarlijks miljoenen Nederlanders begeven. Vele Nederlanders waarvoor het een eerste ervaring zal zijn met een onbekende cultuur. ‘Geluidswereld’ maakt een minderheidsgroep zichtbaar en geeft een inkijkje in de cultuur die daarbij hoort.

Onderzoekend: Geluidswereld is een onderzoekende productie omdat:

  1. We geluiden anders gaan interpreteren en tonen om ze het publiek ook anders te laten ervaren. We maken hierbij gebruik van beide culturen in combinatie omdat daar de frictie ligt. Het communiceren over geluid waarbij de ene groep geluid waarneemt en de andere niet maar er wel gedachten en ideeën over heeft. Door deze twee groepen geluid te laten verbeelden door de voor hun bekende, onbekende, vreemde en meest onmogelijke manieren willen we geluid in een ander perspectief plaatsen, een artistiek perspectief. Dit is niet mogelijk wanneer we slechts één van de twee groepen acteurs niet zouden hebben. We zoeken naar hoe geluiden kunnen worden vormgegeven? In beeld, in gebaren, in mimiek, in kleur, in beweging, in dans, in film, in tekst, en wat nog meer?! We willen mensen bewust maken van geluid en geluidsetiquette doorbreken. De Amerikaanse kunstenares Christine Sun Kim is een grote inspiratiebron voor deze productie. Zo heeft zij dove vrienden filmbeelden laten ondertitelen. Soms resulteerde dat in te veel of te weinig ondertitels, soms werd het poëtisch, beschrijvend, of filosofisch. Deze vorm wordt in ‘Geluidswereld’ ook toegepast op het publiek. Door een mix van acteurs met en zonder een auditieve beperking. Waarbij de auditieve beperking juist de kracht is. 70-80% van onze communicatie gebeurd non-verbaal. En daar zijn zij juist uitermate sterk in! De acteurs kijken naar het publiek en gaan live een aantal mensen ondertitelen. Wat voor geluid denken zij dat er aanwezig is bij deze mensen? Of wat zouden zij eronder zetten als het een film was? Eerlijk en in het moment. Zo is dus ook iedere voorstelling anders. Met hun ondertitels kunnen ze de gehele dynamiek binnen de publieksgroep veranderen. Ze kunnen relaties aangeven of juist verbreken, er kan spanning ontstaan of aangewezen worden waar het publiek zich nog niet van bewust was, gedachten kunnen worden ingevuld en persoonlijkheden geïnterpreteerd. Allemaal aan de hand van het (wellicht niet bestaande) geluid.
  2. Geluidswereld is een productie die ontstaat vanuit een samenwerking tussen Tg Signum en Partofit. Het is een eerste samenwerking, waarbij eenieder werkt vanuit de eigen expertise en elkaar zodoende versterkt. Tg Signum is gespecialiseerd in het ontwikkelen van artistiek hoogwaardige en inclusieve producties (met acteurs met een auditieve beperking). Producties ingericht op voorstellingen in theaters. Partofit is naast een ontwikkelaar van inclusieve producties juist gespecialiseerd in het passend maken van producties voor een variëteit aan evenementen, ze spreekt de taal van de programmeurs. De uitdaging met Geluidswereld is om een artistiek hoogwaardige inclusieve productie te realiseren die toegankelijk is voor een grote afzetmarkt kent.

afbeelding van Bart Kokx

Hi Daniëlle! Prettig digitaal kennis te maken. Heel gaaf dat we toegelaten zijn tot de denkmeefase. Dat is nog eens knallend het nieuwe jaar in :)

Kansfonds is mij bekend en helaas hebben eerdere aanvragen niet het gewenste resultaat opgeleverd. En ik ga zeer zeker voor een nieuwe kans!

De uitwerking van het maakproces zal ik weldra tevoegen.

Grote groet!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Dan wacht ik even jouw uitwerking van het maakproces af, voordat ik weer ga reageren en waar mogelijk tips zal geven. Tot snel!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Bart, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Zoals ik het lees is Geluidswereld een cultureel project met maatschappelijke doelen. En dat kun je inderdaad ook omdraaien naar een maatschappelijk project met een culturele invulling. Heb je al een vooraanvraag ingediend bij het Kansfonds? www.kansfonds.nl

Het is prettig als je in je planomschrijving concreter omschrijft hoe je de aanloop naar de theatervoorstelling voor ogen hebt. Dus niet zozeer een omschrijving van het resultaat en publiek, maar meer focus op het creatieve maakproces van de (horende en niet-horende) deelnemende amateurs.

Groet, Daniëlle