menu denk mee beslis mee maak mee

Fresh Notes in Spring

Plezier met klassieke muziek voor alle kinderen...

Stichting de Schat
12 mei 2017 tot 21 mei 2017
dans, muziek, muziektheater
kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€6.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Fresh Notes in Spring

Plezier met klassieke muziek voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar

afbeelding van Anna Backerra

Ingediend door:

Anna Backerra

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we Nederlandse musici vinden die met ons willen meedoen om het systeem te leren kennen?

Projectomschrijving: 

Er komen 18 jonge, professionele musici uit het Taurida Orkest te Sint Petersburg (Rusland) naar Deventer. Gedurende 9 dagen worden klassiek muzikale activiteiten georganiseerd, gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar en voor ongeveer 75 % van de tijd buiten schooltijd. De activiteiten buiten schooltijd hebben een participatie-graad van 100%; ze worden deels in de muziekschool en deels op basisscholen uitgevoerd. De activiteiten binnen schooltijd hebben een participatie-graad van ongeveer 50%%; ze bestaan uit kleine concertjes door 9 musici aan 120 - 200 kinderen, waarbij de kinderen geactiveerd worden om mee te doen aan het opbouwen van de muziek door te zingen, te klappen, te stampen, in hun handen te wrijven en te blazen. Die voorbereiding maakt het mogelijk om na schooltijd deel te nemen aan een grote opera-workshop met een participatie-graad van 100%, eventueel met eigen instrument, waarbij elk kind op elk niveau een eigen plaats kan vinden. Alles bij elkaar wordt zo een gemiddelde participatie-graad van rond de 85% van alle project-uren gerealiseerd.

De twee weekenden zitten stampvol workshops in de muziekschool: instrumenten uitproberen en meteen ermee improviseren samen met een musicus, samenspelen in kleine groepjes van kinderen met musici, een dansgroep, een zanggroep en een djembe-groep, waartussen de kinderen voortdurend mogen wisselen. Aan het eind van de dag kan iedereen meedoen aan het populaire 'grote orkest-spel'. Aan het einde van het hele project is een hartverwarmend sprookjesconcert op zondag, waarbij alle podium-liefhebbers onder de kinderen mogen deelnemen; de tekst is geschreven door mij en de muziek erbij is er speciaal bij gemaakt  door een Russische kinder-componist. Kinderen die al op een instrument kunnen spelen, zitten naast de musici en spelen gewoon de noten mee die ze kunnen pakken en met fouten heeft niemand problemen.

Alle kinderen kunnen meedoen, met of zonder instrument en met of zonder ervaring. Er is een voortdurende uitwisseling tussen de musici en kinderen en tussen de kinderen onderling; plezier en intuïtie staan centraal. Wie geen instrument heeft, leent er een van ons, zingt, speelt op een slagwerkinstrumentje of danst. Het is heel moeilijk om een groep kinderen (vier tot veertig in aantal) zonder muzikale opvoeding te laten improviseren zodanig dat het geen puinhoop wordt, maar dat ze wel echt plezier hebben en zich muzikaal ontwikkelen, en met dit systeem kan dat en dat is in de loop van de afgelopen zeven jaar ontwikkeld door mij, samen met de dirigent van het orkest en zijn musici.

Het nieuwe aspect is, dat de tijd rijp is om dit geweldige muzikale systeem in de Nederlandse samenleving te consolideren middels het laten meewerken van Nederlandse musici, om te ervaren wat je niet in een tekst kunt lezen of op een filmpje zien. Ze leren, door mee te doen, zodanig om te gaan met grote groepen kinderen dat allen, dus ook zij die niet uit een muzikaal milieu komen, meegetrokken worden. Deze ontwikkeling valt samen met een dermate toegenomen belangstelling voor de workshops dat er ook meer musici nodig zijn om wachten te voorkomen. Inmiddels heeft het Muziekhuis in Deventer, waar meer dan 20 musici zelfstandig les geven, enthousiast toegezegd hieraan te willen meewerken; ook zijn er al andere aanmeldingen. We verwachten dat die musici daardoor later facetten ervan in onze stad zullen gaan gebruiken bij hun lessen en projecten, omdat Fresh Notes meer populair is geworden dan andere activiteiten op dit gebied. Om dit te faciliteren, komt een pas afgestudeerde 'Master in Arts and Science' mee uit Sint Petersburg, om tijdens het project verslag te leggen door mee te kijken en gaandeweg de musici te vragen naar de fijn kneepjes van hun muzikale omgang met kinderen. Na afloop vertaalt zij alles in het Engels, waarna wij het in het Nederlands op een speciale link van onze website zetten.

Als opening wordt een gratis toegankelijk, licht kamerconcert in de Deventer Schouwburg gegeven, met deelname van vier beeldend kunstenaars die de resultaten na afloop exposeren. Dit is onze dank aan de vele vrijwilligers en de gastgezinnen; ook worden op deze manier ouders erbij betrokken want veel van hen weten niet wat klassieke muziek is. Uit waardering voor ons project mogen we de kleine zaal van de schouwburg voor minder dan de helft van de normale prijs gebruiken. De musici verblijven in gastgezinnen, zoveel mogelijk in gezinnen waar kinderen zelf muziek maken maar hun ouders niet, om hen het samenspel in de huiselijke kring te laten ervaren.

Meer informatie staat op onze website www.freshnotesinspring.com

Onderbouwing van het project: 

Het is algemeen bekend dat kinderen muzikale opvoeding nodig hebben, zowel voor een gezonde mentale ontwikkeling als voor het bereiken van betere schoolprestaties. Verreweg de meeste kinderen in ons land krijgen dat echter niet op school en hebben evenmin ouders die daarin kunnen voorzien. Daarom hebben we in de afgelopen jaren een systeem ontwikkeld waarmee je op efficiënte wijze veel kinderen kunt benaderen, om een basis te leggen voor hun muzikale ontwikkeling, waarbij alle niveau's tegelijkertijd aan bod komen. 

Dit kunnen we realiseren op de muziekschool in Deventer in het weekend, door bij workshops simultaan ruimte te bieden aan zowel het uitproberen van instrumenten, als aan het direct gaan improviseren met deze instrumenten in een ensemble, alsmede dansen en zingen. Er is een voortdurende wisseling van instrumenten, niveau's en soort activiteit, waarin ieder kind zijn eigen plaats kan vinden en die desgewenst ook weer kan veranderen. Als afsluiting wordt elke dag een compleet orkest samengesteld, kinderen en musici door elkaar, waamee authentieke orkest-ervaring ontstaat.

Op scholen, na een voorbereidend schoolconcertje door de helft van onze musici met Nederlandse verteller erbij, doen alle kinderen die dat graag willen na schooltijd mee bij het maken van een  operaatje. Een gewoon kinderliedje wordt dan 'gedramatiseerd' en iedereen krijgt een rol, als zanger, slagwerker, of als solist op een eigen instrument. Na het instuderen in groepjes wordt het allemaal samen uitgevoerd, wat een enorme ervaring voor de kinderen is. Voortaan weten ze voorgoed wat klassieke muziek is.

Meerwaarde van de samenwerking: 

De betrokken basisscholen, waar de concertjes zijn en na schooltijd workshops, zijn heel blij met dit muzikaal project, omdat het alle kinderen blijkt te boeien. Orde-problemen zijn er op deze manier niet bij. De workshops in de weekenden zijn in de Leeuwenkuil te Deventer, waar de muziekschool onderdeel van is. Wij krijgen de ruimtes en alle probeer-instrumenten van hun, zij krijgen na ons project meer leerlingen.

De meerwaarde van het werken met deze Russische musici (die allen een onderwijs-bevoegdheid hebben), is dat zij vanaf hun 6de muziekles hebben gehad in veel ruimere zin en in veel groter verband dan in ons land gebeurt, waardoor ze weten hoe je een groep kinderen effectief kunt benaderen. Door deze expertise door te geven aan Nederlandse musici, wordt het systeem toegankelijk gemaakt voor iedereen en kan het in de rest van ons land ook worden toegepast. Dit is hard nodig omdat studenten in Nederland op het conservatorium tot nu toe alleen leerden om één of enkele kinderen les te geven en in het beste geval om een les te geven voor een klas. Maar niet om een groot aantal kinderen mee te slepen in het muzikale plezier, inclusief improviseren, samenspelen en het orkest meebeleven. Er bestaat dus weinig ervaring op dit gebied, terwijl daar veel behoefte aan is.

Het Muziekhuis in Deventer, een plaats waar zelfstandige musici onder beschermde omstandigheden als kleine zelfstandigen les kunnen geven, is zeer enthousiast over ons project en in de komende weken gaan we dit handen en voeten geven.

Achtergrondinformatie over de aanvrager en/of de instelling: 

Vanaf 2002 heb ik regelmatig contact met musici uit Sint Petersburg, na het uitvoeren van een stage voor mijn compositie-studie aan het conservatorium te Enschede. Sindsdien organiseerde ik jarenlang elk voorjaar een tournee van twee weken in Nederland voor een koor van 10 operazangers. De dirigent daarvan, Michail Golikov, bleek een internationaal vermaard pedagoog te zijn. Via hem ontdekte ik hoe hard alle kinderen muzikale opvoeding nodig hebben en hoe weinig Nederlandse kinderen die krijgen. Internationaal bleek intussen dat de schoolprestaties in vele landen drastisch omhoog gingen door algemene muzikale opvoeding en tevens minder gedragsproblemen ontwikkeld werden.

Omdat ik zelf als kind geen muzikale opvoeding heb genoten, daarmee niet goed door het leven kon en dat op volwassen leeftijd nog met veel moeite en geluk heb kunnen inhalen, vond ik het onaanvaardbaar dat kinderen in ons land nog altijd zo weinig meekrijgen op dit gebied. Als componist herken ik de muzikaal hongerige kinderen om me heen gemakkelijk en zie hoe slecht ze in hun vel zitten. Daarom heb ik Stichting de Schat opgericht, een culturele ANBI-stichting. We zijn op allerlei manieren gaan uitproberen hoe Nederlandse kinderen reageren, welke kennis uit Rusland bruikbaar was en wat we moesten aanpassen, tot het project was uitgekristalliseerd. Tijdens die opbouw is ongeveer een dozijn getalenteerde kinderen gevonden die we geholpen hebben om zich muzikaal te ontwikkelen; allen hadden gedragsproblemen, die verdwenen nadat ze eenmaal op de muzikale weg zaten; twee van hen hebben inmiddels zelfs een prijs gewonnen in het Prinses Christina concours. Nu is het zaak om het resultaat onder de aandacht te brengen, niet alleen van de kinderen in Deventer, maar ook van musici en muziekstudenten, opdat er een nieuwe trend in Nederland ontstaat waarbij musici in staat zijn om grote aantallen kinderen mee te trekken op alle niveau's.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 kamer-kunst-concert 18 musici + 4 kunstenaars + 1 verteller 200
6 - 8 schoolconcerten 18 musici + 2 vertellers + totaal 1000 kinderen  
8 workshops 'opera na schooltijd' 18 Ru. + 8 Ned. musici + totaal 300 kinderen  
5 typen weekend-workshops  18 Ru. + 8 Ned. musici + totaal 100 kinderen  
1 sprookjesconcert 18 Ru. + 2 Ned. + 12 kind musici + 1 verteller 100
       

 

Motivatie voor bijdrage FCP: 

Dit fonds is bij uitstek gericht op het stimuleren van culturele ontwikkeling voor iedereen en dat is precies wat we hiermee willen doen.

Begroting: 

De FCP subsidie wordt besteed aan het consolideren van dit geweldige muzikale systeem, zoals ontwikkeld is in de afgelopen jaren, in de Nederlandse samenleving, middels het laten meewerken van Nederlandse musici om te ervaren wat je niet in een tekst kunt lezen of op een filmpje zien. Dat kost dus meer aan gages, catering en vervoer. De financiers die eraan bijdragen zijn: Provincie Overijssel, Gemeente Deventer, Stichting Wesselings van Breemen, particuliere sponsoren, het Taurida Orkest en ik zelf. 

Locatie(s): 
Schouwburg Deventer (openingsconcert)
Kunstencentrum Leeuwenkuil / muziekschool (workshops) te Deventer
Huis voor de Amateurkunst (sprookjesconcert) in Deventer
8 basisscholen (concert en na schooltijd workshop opera) in Deventer

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Anna,

Ik zou onderstaande antwoorden zeker gebruiken bij het concreet maken van de projectinformatie. Daarnaast stel je nog een aantal vragen. Met verslaglegging bedoel ik hoe het format wordt vastgelegd en hoe dit verder wordt uitgezet. Dusnonder andere door de meereizende academicus. 

Wat je aangeeft over uitwisseling van muziek/pedagogische kennis is zeker iets dat ik ook op zou nemen in de projectinformatie als onderdeel van de activiteit. 

Centra voor de kunsten, orkesten (met educatie afdelingen) en conservatoria zijn plekken waar veel muzikanten te vinden zijn. Dit zijn dan ook de eerste plekken om aan een netwerk te bouwen. 

Hartelijke groet,

Davida

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie verzoek om naar de Beslis mee-fase te gaan laat ik nog even liggen, zodat je de komende week nog de kans hebt om het projectplan verder te concretiseren. Eerder heb ik gevraagd wat deze editie bijzonder of exeperimenteel maakt ten opzichte van vorige edities. Is dat de overdracht van deze methodiek aan Nederlandse musici, zoals staat toegelicht onder het kopje Begroting?

Tip: Maak het projectplan zo concreet en compact mogelijk door te focussen op voor de aanvraag relevante activiteiten.

afbeelding van Anna Backerra

Ik wil nog graag ingaan op de uitdrukking 'activiteiten voor professionals’. Die zijn er niet en het is me ook niet duidelijk hoe die indruk is ontstaan; het lijkt alsof je van een basisschool zou zeggen dat het een actviteit voor leerkrachten is. Elke minuut van onze projecttijd is voor de kinderen, samen met de kinderen, in een doorlopend muzikaal feest. Het nieuwe is dat er nu ook Nederlanders bij zijn, die meedoen door eenvoudig in te haken op onze manier van aanpakken, met veel improvisatie en een slimme combinatie van muzikale niveau’s. Daardoor is er voor de kinderen geen taalprobleem meer en hoeven ze niet meer te wachten vanwege de grote belangstelling. Bovendien hebben ze grote kans dat die musici daardoor facetten ervan in onze stad zullen gaan herhalen, in plaats van projecten te doen die alleen bezocht worden door getalenteerde kinderen van muzikale ouders.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dank voor de uitleg. Blijft staan dat Fresh notes in spring in voorgaande jaren ook is uitgevoerd, in min of meer dezelfde opzet. Wat maakt deze editie bijzonder of experimenteel?

afbeelding van Anna Backerra

Ik heb de projectomschrijving wat aangepast, omdat uit deze opmerking blijkt dat het nog lang niet duidelijk genoeg was. Er komt in deze periode maar één concert voor wat onder 'niet subsidiabel' valt en dat is het openingsconcert 's avonds, voor ouders, gastgezinnen en vrijwilligers. De schoolconcertjes worden door 9 musici aan telkens 120 - 200 kinderen gegeven als voorbereiding op de workshops, waarbij ze allerlei dingen leren die later in improvisaties met de kinder-ensembles worden gebruikt. Dit is uiterst efficiënt om veel kinderen te vinden die (na schooltijd of in het weekend) aan de workshops mee willen doen, en om die workshops dan ook snel op een leuk niveau te krijgen. Je kunt dat wel 'concerten door professionals' noemen, maar dat klinkt naar professionele muziek, terwijl dit muzikaal gestoei met kinderen is. Amateurs zouden niet in staat zijn om zoveel kinderen tegelijkertijd te boeien en tevens voor te bereiden op de daarop volgende, inhoudelijk sterke workshops op alle niveau's. Dat wij deze expertise nu ook aan Nederlandse musici proberen over te dragen, is in de hoop dat er door het hele land zulke leuke en efficënte programma's zullen worden opgezet. Dat is niet ten dienste van de musici, maar van duizenden muzikaal hongerige kinderen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Om teleurstellingen te voorkomen een waarschuwing: in de huidige opzet sluit dit project nog onvoldoende aan bij de doelstelling van JMHM, omdat het teveel onderdelen omvat die niet subsidiabel zijn, zoals de concerten door professionals en activeiten voor professionals (docenten). Bij JMHM staat het experiment op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd centraal. Hoe sluit dit project hierop aan?

Tip: voeg alvast de modelbegroting toe.

afbeelding van Anna Backerra

Beste Davida,

Ik ben blij met je opmerkingen over het in te zetten op meerdere  plekken in Nederland. Het is iets wat ik van meet af aan wil, maar tot nu toe ging al mijn aandacht naar het zoeken van geld en daarna naar het opbouwen van dit format en bleef dat dus liggen. (1) Wat voor andere partijen zouden dit kunnen zijn en waar zou ik ze kunnen vinden? (2) Wat versta je onder verslaglegging, en door wie zou dat het beste kunnen? (3) Denk je dat een aparte link op onze website, waar onze werkwijze gedetailleerd staat toegelicht met voorbeelden en al, voor die andere partijen interessant zou kunnen zijn?

De derde vraag komt voort uit het meermaals proberen anderen te interesseren, maar zonder succes, waardoor ik me wel wat ontmoedigd voel. Als ik dat aankaartte bij fondsen, reageerden ze niet zelden zelfs verontwaardigd: alsof de musici in ons land dat niet net zo goed kunnen! Toch is dat gewoon niet zo. Bij het conservatorium in de buurt lukt het tot nu toe nog zelfs nog niet om iemand te spreken te krijgen over dit onderwerp; geen interesse.

Een uitwisseling met Rusland in de omgekeerde richting is iets wat ik van meet af aan heb nagestreefd. Dat speelt zich af op zowel muzikaal als niet-muzikaal gebied. Muzikaal gezien nemen zij iets mee van de relatief verder ontwikkelde percussie uit ons land, voortkomend uit het feit dat je zonder muzikaal onderwijs altijd nog wel ergens op kunt trommelen. Dat blijkt bij onze workshops, waarin veel plaats is voor improvisatie: de musici jagen deze workshops dan wel heel bekwaam aan volgens vooraf bepaalde patronen, maar de vrije wijze waarop de meeste kinderen dat dan vervolgens oppakken, daar leren zij op hun beurt weer van. Dat aspect is er in Rusland minder; de dirigent en ik hebben het zelf ontwikkeld; ik zou het overigens op een website gemakkelijk kunnen uitleggen.

In niet-muzikaal opzicht hebben ze van mijn Nederlandse wijze van organiseren geleerd, met schema's zoals wij hier gewend zijn. Ze nemen dit deels over en kunnen zo efficiënter werken, in plaats van het meeste alleen op hun eigen improviserende wijze te organiseren. Overigens biedt dat laatste ook voordelen, wat ik dan weer heb geleerd. Verder leren ze ontzaglijk veel  over culturele verschillen tussen Rusland en Nederland door in gastgezinnen te verblijven, en ontwikkelen duidelijk meer begrip voor ons onbegrip van hun cultuur.

afbeelding van Davida de Hond

Beste Anna, allereerst stel ik mij graag aan jou/jullie voor. Ik ben Davida, als coach verbonden aan Jij maakt het mee. Vanuit deze plek denk ik ook graag mee met jullie project. Dit doe ik door mogelijke aanknopingspunten te geven of mijn vragen te stellen bij de door jullie opgegeven projectinformatie. 

Als eerste denk ik dat jullie een mooi format te pakken hebben in de lijn tussen muziek in de klas, vrije tijd beofening (en de kennismaking hiermee) in een muziekschool én thuis in het gezin. Deze lijn zorgt voor een kruisbestuiving met de ouders en broertjes en zusjes, zo is de muziekbeleving geen persoonlijke ervaring meer. 

Wat een vernieuwend aspect zou kunnen zijn is om deze manier van werken als format in te kunnen zetten op meerdere plekken in Nederland. Los van de website die hieronder genoemd staat, worden mensen echt enthousiast om het zelf te ervaren. Zij zouden mee kunnen draaien met het project in Deventer en de opgedane ervaringen naar hun eigen regio mee kunnen nemen naar de eigen regio.

afbeelding van Anna Backerra

Dank je wel! 

Hun dirigent, Michail Golikov, is gespecialiseerd in muzikale opvoeding. Zijn orkest bestaat uit leerlingen van het vervolg-conservatorium, die al professioneel musicus zijn. Gedurende vier jaar bekwamen ze zich verder in solo-spel, ensemble-spel en onderwijs. Daardoor hebben we in één klap een orkest, diverse ensembles, solisten en uitstekende begeleiders van de workshops.

We hebben eerder diverse varianten gedaan en deze geoptimaliseerd. Nu zijn we klaar om dit nieuwe systeem ook over te dragen aan Nederlandse musici, om expertise te ontwikkelen in het geven van muzikale opvoeding aan groepen kinderen van 5 tot 12 jaar, op een efficiënte manier. We hopen op een olievlek-werking en willen er daarom ook een website over gaan maken.

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Graag heet ik jullie van harte welkom op Jij maakt het mee. De komende weken denk ik met jullie mee om van dit idee een kansrijk projectplan te maken. Kun je toelichten waarom juist deze groep musici is uitgenodigd voor dit project?

Klopt het dat jullie eerder vergelijkbare activiteiten hebben uitgevoerd? Wat maakt deze nieuwe editie innovatief of bijzonder?